Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked"

Transkript

1 Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

2 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for de kommende overenskomstforhandlinger. Overenskomsterne for de ansatte på det private arbejdsmarked fornyes den 1. marts 2007, og FOA s indflydelse er afhængig af hvor konstruktivt og aktivt vi deltager i debatten om kravene på det private område. Et stigende antal FOA-medlemmer arbejder nu i private virksomheder, men vores indflydelse på det private arbejdsmarked er mindre end på det offentlige område. Jo bredere diskussion og jo klarere udmelding blandt medlemmerne des større bliver vores indflydelse. Hvis medlemmernes krav er klare og gennemdiskuterede, vil vi stå stærkt i diskussion om hvad der skal satses på ved OK-2007 med de private arbejdsgivere på den anden side af bordet. Det bliver afgørende at få gang i vores privatansatte medlemmers tanker, diskussioner og ikke mindst holdninger til FOA s kommende overenskomstforhandlinger med de private arbejdsgivere. Jeg kommer med 8 bud på temaer og forslag til OK-2007, men måske rammer jeg helt ved siden af Det må jeg så få at vide, så jeg kan blive klogere. Mine bud på temaer til diskussion er: Løn plads til forbedring Fri og penge til at nyde friheden Det private og offentlige forskellige vilkår? Kompetenceudvikling rettigheder og ressourcer til faglig og personlig udvikling Større valgfrihed og til hvad? Ligestilling mænd og barsel & medlemmers pensionsindbetalinger under barsel Godt helbred en naturlig del af arbejdsdagen Tillidsrepræsentanter fortrop og frontfigur! 2 FOA fag og arbejde

3 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Løn plads til forbedring De danske virksomheders indtjening vokser og landets økonomi er styrket. Det giver plads til mærkbare lønstigninger ved OK-2007, og det skal FOAs medlemmer have gavn af. De tider, hvor vi aftalte meget store lønstigninger, som så bagefter blev slugt af prisinflation og skattestigninger, er helt forbi. Men som lønmodtagere skal vi også have vores andel af det stigende overskud, som vi skaber med vores arbejdsindsats. Fra 2005 og til i dag har lønudviklingen på det private arbejdsmarked haltet efter udviklingen på det kommunale det skal der rettes op på. FOA deltager ikke direkte i de afgørende forhandlinger lønudviklingen på det private overenskomstområde afgøres sædvanligvis ved industriens forhandlinger. Men vi skal have den samme aftalte positive lønudvikling i vores overenskomster. FOA fag og arbejde 3

4 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Fri og penge til at nyde friheden Højere pensionsbidrag giver en bedre tilværelse når arbejdslivet stopper og højere feriegodtgørelse gør ferierne sjovere. Afstanden mellem de private og offentligt ansattes pensionsordninger er generelt for stor. Det bør vi gøre noget ved i De privatansattes pensionsordninger skal gøre alderdommen lige så økonomisk tryg som de offentligt ansattes ordninger. De private pensionsordninger beregnes typisk af hele den skattepligtige løn, mens man i det offentlige holder ulempe- og overarbejdsbetaling mm. uden for beregningen. Der er ikke nødvendigvis noget galt i, at pensionsbidragsprocenten er lavere for de privatansatte, men der bør gøres noget ved afstanden. Den særlige feriegodtgørelse er blevet hævet for en række kommunalt ansatte ved ok Jeg synes, at vi bør følge efter med højere feriegodtgørelse i de private overenskomster. 4 FOA fag og arbejde

5 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Det private og det offentlige forskellige vilkår? Der er fortsat brug for forskellige ansættelsesvilkår og valgfrihed for medlemmer. Den private sektor enkle overenskomster med kontant afregning. Den offentlige sektor tryghed med de personalepolitiske værktøjer. Private overenskomster er enkle, kontante og uden omsvøb og uden så megen tryghed. Offentlige overenskomster er lange og med mange henvisninger til generelle aftaler, personalepolitik og tryghed. Sådan er forskellene, sagt ultrakort, mellem de private og offentlige overenskomster. De to typer overenskomster dækker samme arbejdsopgaver og personalegrupper, men de giver medlemmerne forskellige muligheder. Medlemmer har, efter eget temperament og smag, mulighed for selv at vælge sine vilkår. De kan altså frit vælge den overenskomst som passer netop dem. Den offentlige eller den private. Selv om overenskomsterne er udformet forskelligt, skal de samlede personaleomkostninger for private arbejdsgivere være mindst de samme som på det kommunale område. Måske får vi mange flere privatansatte i de kommende år. Vi skal ikke arbejde for identiske vilkår mellem offentlige og private, men vi skal arbejde for at sikre gode vilkår for alle. FOA fag og arbejde 5

6 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Kompetenceudvikling rettigheder og ressourcer til faglig og personlig udvikling Vi skal styrke medlemmernes mulighed for en løbende faglig og personlig udvikling, og dermed støtte opkvalificering. Det er i tråd med udviklingen omkring os, at overenskomster giver ret til betalt uddannelse efter eget valg og indenfor arbejdstiden. Jeg forventer, at videre- og efteruddannelse samt overenskomstmidlerne til dette, bliver det helt store tema ved forhandlingerne om OK Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører et stigende behov for mere kvalificeret arbejdskraft. Vi skal dygtiggøre os i det daglige arbejde. Men det indebærer også, at ny viden, nye færdigheder og personlig udvikling skal gøre os yderligere attraktive samt i stand til at mestre andre jobs. Det handler om at give den enkelte de bedste muligheder for et meningsfyldt og solidt job. Vi kan godt bruge overenskomstmidler til en styrket uddannelsesindsats. Når vi vel at mærke har sikkerhed for, at det offentlige og arbejdsgiverne også bidrager, og at pengene bruges til en forstærket uddannelsesindsats, som vi selv er med til at bestemme. Pengene kommer igen i form af bedre vilkår og større tryghed på langt sigt. 6 FOA fag og arbejde

7 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Større valgfrihed og til hvad? Det enkelte medlems mulighed for at vælg mellem løn, frihed og pension er et ubetinget gode for den enkelte. FOA s opgave er at fastlægge rækkevidden af valgfrihed. Og FOA skal ubetinget sikre, at medlemmerne har overblik over konsekvenserne af de individuelle valg. Vi har i forvejen valgfrihed på en række områder i de gældende overenskomster med videre. For eksempel er der: retten til at afholde eller udskyde den 6. ferieuge eller til at få den omsat til ekstra løn. Og der er også mulighed for at aftale den 5. ferieuges forhold med sin arbejdsgiver. retten til meget fleksibelt at opdele sin barselsorlov efter eget ønske. retten til at gå på deltid, såfremt det ikke er praktisk umuligt på den konkrete arbejdsplads eller i det konkrete job. Men vi kan nå langt videre. Vi kunne for eksempel aftale, at det enkelte medlem mere frit kan vælge blandt forbedringerne i OK Højere løn, mere frihed eller bedre pension valget bør også være dit. FOA aftaler med arbejdsgiverne de nærmere vilkår og valgmuligheder. Og FOA sørger for den nødvendige information til medlemmerne om konsekvenser ved de forskellige valg. Flere medlemsundersøgelser viser, at dimensionen valgfrihed er populær. Lad os komme videre med at realisere denne frihed ved forhandlingerne i FOA fag og arbejde 7

8 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Ligestilling mænd og barsel & medlemmers pensionsindbetalinger under barsel Hidtil har vi i ligestillingens navn skabt rettigheder for kvinder og muligheder for mænd. Men mænd holder sig tilbage med barsel. Måske kan rettigheder forbeholdt fædre lokke dem til at tage en større del af orloven med børnene. Ingen der er oppe i årene må blive straffet økonomisk for i ungdommen at have fået børn. Retten til fuld pensionsindbetaling under barselsfravær er midlet, der løser dette problem. Vi kan fremme ligestillingen ved at gøre det almindeligt og attraktivt for mænd at tage en stor del af barselsorloven sammen med deres børn. Én mulighed er, ved OK-2007, at aftale at noget af orlovsperioden er forbeholdt fædrene. Det kan godt være at denne model skurrer i ørerne, i forhold til valgfrihedstemaet. Men her prioriterer jeg altså en reel ligestilling over de frie valg. Offentligt ansatte fik ved OK-2005 ret til fuld pensionsindbetaling under hele barselsorloven. Det gælder også perioder på dagpenge og under børnepasningsorlov. Længere barselsfravær fremover betyder ikke lavere pension. Med andre ord er de offentligt ansatte kvinders pensionsefterslæb ved at forsvinde. Dette fremskridt for ligestillingen bør selvfølgelig også ske på det private arbejdsmarked. 8 FOA fag og arbejde

9 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Godt helbred en naturlig del af arbejdsdagen Det er smartere at forebygge end at helbrede. Alle skal have ret til og praktisk mulighed for motion i arbejdstiden. Retten til et godt helbred bør blive en overenskomstmæssig ret for den enkelte medarbejder. Et sundere arbejdsliv giver et sundere samlet liv. Arbejdspladser som er godt indrettet er det vigtigste for et sundt arbejdsliv. Men muligheden for sund og afvekslende motion i løbet af arbejdsdagen er også væsentligt. Disse to typer forebyggelse er bedre end behandling af skavanker i og udenfor arbejdstiden. Frihed til lægebesøg eller anden behandling i arbejdstiden er selvfølgelig et gode. Det er også et gode at have ret til (fuld-) løn under sygdom. Men forebyggelse er endnu bedre også i arbejdstiden. FOA fag og arbejde 9

10 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Tillidsrepræsentanten fortrop og frontfigur! En god hverdag er en hverdag med indflydelse. Medarbejderne skal have øget indflydelse på deres egen hverdag på arbejdspladsen. Det kan tillidsrepræsentanterne sikre, hvis de har aftalt gode vilkår for deres funktion og ansvar på arbejdspladsen. Det er selvfølgelig bedre at arbejde på et sted, hvor man har indflydelse på det daglige arbejde end det modsatte sådan har de fleste det med dét. Og det er tillidsrepræsentanten, der går forrest i indsatsen for medarbejderindflydelse / selvbestemmelse på arbejdspladsen. Vi kan ikke i en overenskomst fastlægge detaljerede regler for hvordan man præcist samarbejder og tilrettelægger det daglige arbejde. Men derimod kan vi aftale nogle overordnede rammer for tillidsrepræsentanternes funktion, opgaver og indflydelse på arbejdspladsen. De konkrete vilkår for en tillidsrepræsentant skal løses ved dialog og aftale i den enkelte virksomhed. 10 FOA fag og arbejde

11 Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Det var så mine bud på temaer, men husk lige hvad jeg skrev i indledningen»jeg kommer med 8 bud på temaer og forslag til overenskomstforhandlingerne i 2007, men måske rammer jeg helt ved siden af Det må jeg så få at vide, så jeg kan blive klogere.«og at»det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for de kommende overenskomstforhandlinger.«med venlige hilsner og lutter øre Dennis Kristensen Forbundsformand FOA fag og arbejde 11

12 Mine krav dine krav? Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for de kommende overenskomstforhandlinger. Mine bud på temaer til diskussion er: Løn plads til forbedring Fri og penge til at nyde friheden Det private og offentlige forskellige vilkår? Kompetenceudvikling rettigheder og ressourcer til faglig og personlig udvikling Større valgfrihed og til hvad? Ligestilling mænd og barsel & medlemmers pensionsindbetalinger under barsel Godt helbred en naturlig del af arbejdsdagen Tillidsrepræsentanter fortrop og frontfigur! Dennis Kristensen Redaktion: Dennis Kristensen, Ditte Blædel og Ulrik Andreasen Grafik: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 500 eksemplarer, november 2006 Staunings Plads København V Tlf.:

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere