Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage"

Transkript

1 Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

2 Med Sundolitt tagisolering dækkes flere typer tage med et minimum af elementer. Sundolitt isolering betyder: - Stor trædefasthed der sikrer stor robusthed også i udførelsesfasen. - Effektive løsninger der minimerer spild og letter udlægningen. - Lav vægt til ubesværet udlægning, og mulighed for vægtbesparelse til gunst for underliggende bærende konstruktioner. Afvanding af tagflader Jf. TOR s anvisninger skal en taghældning mindst være :40, svarende til 25 mm pr. meter. Taghældningen kan enten etableres i underlaget for isoleringen, eller i selve isoleringen. Herudover skal afvanding sikres i render og bag større taggennemføringer (eksempelvis ovenlys). 2

3 Nyt tagkoncept. Nemt og overskueligt system til ethvert tag med fald på : typer standardkiler og -2 typer underlagsplader - Robuste dimensioner Nyt standard tagfald :40 (25 mm pr. m). Ved andre tagfald spørg Sundolitt. Kan leveres i kvaliteterne S60, S80, S50 og S250. Robuste dimensioner. K (50-80 mm) og K2 (80-0 mm). Kilesystemet suppleres under fl aden med underlagsplader i tykkelse (5 mm spring) til ønsket U-værdi (beregning - se side 7). 2 2 Kun 2 kiler plus underlagsplader i 60 mm/20 mm. Starttykkelse 50 mm. Kehl og Grat Tagfl adens kehlsamlinger (fald ind mod tagfl ade) og gratsamlinger (fald væk fra tagfl ade) opbygges efter samme princip og af samme plader som for standard tagfald. Kehl og grat samlinger udføres altid under 45º. Kehlsamling Gratsamling

4 Ny skotrendeløsning - Én plade til alle længder skotrender - Næsten intet spild Skotrendekiler (modfaldskiler) - Nyhed Skotrendekiler anvendes til at etablere fald mod til tagbrønde i skotrender se eksempel/princip på side 2. Sundolitt standard skotrendekiler Hældning i længderetning :60 og i tværretning :5. På underlag med hældning :40 opnås et resulterende fald på :65. Skotrendekiler opbygges med specielle formstøbte Sundolitt skotrendeplader. Med skotrendekiler kan enhver længde skotrendekiler opbygges. Kan også anvendes bag ovenlys og større taggennemføringer. Skotrendeplade bruges til alle længder modfaldskiler. Pladen tilpasses nemt og minimerer spild. 4 Udlægningsprincip x20 mm* 4 +x20mm* *20 mm pladestykker til underlag leveres som delbare plader ligesom skotrendeplader 2 Kasserendekile Alternativ til modfaldskiler. Fald mod afl øb :00 (0 mm pr. m) 4

5 Plan tagisolering Plan tagisolering Er underlag for isoleringslaget udført med tilstrækkelig hældning kan almindelig plan Sundolitt isolering anvendes. Skotrender suppleres med modfaldskiler. Tagdækning (klasse B roof (t2) - klasse T) typisk tagpap på 20 mm trædefast mineraluld Sundolitt isolering Dampspærre Klasse beklædning - se side 7 Bærende underlag 5

6 Specialtage. Opbygninger til grønne tage, parkeringsdæk og tagterrasser. - Duotage - Omvendte tage Special tage Duo-tage og omvendte tage Opbygninger til grønne tage, parkeringsdæk og tagterrasser. Omvendte tage og Duo-tage er opbygningsprincipper, hvor den afvandende membran ligger beskyttet enten under eller i isoleringslaget. Membranen ligger beskyttet mod eksempelvis mekanisk påvirkning, isoleringen over membran ligger derimod udsat for fugt og frost/tø. På grund af sidst nævnte forhold skal isolering over membran altid være Sundolitt XPS med fals. Da isolering helt eller delvis ved omvendte- og Duo-tage er placeret vådt vil nedsivende vand påvirke/reducere lagets isolans se DS48 afsnit A.4.. Bemærk at der ved Duo-tage skal tages særskilt hensyn til membranplaceringer i forhold til aktuel rumklimaklasse. Omvendt tag Belægning (trykfordelende lag) Fiberdug Sundolitt XPS Membran Bærende konstruktion med fald på overside Duo-tag Belægning (trykfordelende lag) Fiberdug Sundolitt XPS Membran Kileskåret Sundolitt (ved faldopbygning i underlag plan Sundolitt EPS eller Sundolitt XPS Eventuel dampspærre Bærende konstruktion eventuelt med fald på overside. 6

7 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Konstruktionsprincip for tagkonstruktioner. BETEGNELSE: Udstedt i medfør af byggelovens 28 stk. 2 GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Sundolitt as Sundolitt tagkonstruktioner er opbygget af op til 600 mm polystyrencelleplast Industrivej 8 i pladeform lagt ovenpå en 0,2 mm polyethylenfolie og fastgjort med isolerings- 550 Slangerup dybler og stålskruer til en herunder liggende sammensat/lagdelt beklædning Telefon bestående af Telefax enten MÆRKNING: Ingen mindst 0,75 mm tykke trapezprofilerede stålplader og to lag mindst 6 mm tykke gipsplader. Gipspladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning BEMÆRKNINGER: af længde- og tværsamlingerne Go dkendelsen erstatter den tidligere eller MK-godkendelse med: samme sagsnummer mindst 0,75 mm tykke trapezprofilerede stålplader og to lag mindst 25 mm udstedelsesdato tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m. Mineraluldpladerne udløbsdato udlægges med mindst 50 mm forskydning af længde- og tværsamlingerne eller mindst 4 mm tykke vaffelbetonplader og et lag mindst 6 mm tykke gipsplader. Gipspladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af samlingerne i forhold til længde- og tværsamlingerne i vaffelbetonpladerne eller mindst 4 mm tykke vaffelbetonplader og et lag mindst 25 mm tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m. Mineraluldpladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af samlingerne i forhold til længde- og tværsamlingerne i vaffelbetonpladerne. Oversiden af tagkonstruktionerne afsluttes med en klasse T tagdækning. Ved tagkanter, taggennemføringer og lignende afgrænsninger afsluttes polystyrenscelleplastlaget med to lag mindst 25 mm tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m og monteret med mindst 50 mm forskydning af tværsamlingerne. Opbygningen af tagkonstruktionerne udføres i øvrigt i overensstemmelse med tegningerne i brandteknisk bedømmelse sag PG 079- af fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Tagkonstruktionernes underside opfylder klassifikationskravene i DS til klasse beklædninger. GODKENDELSE: Sundolitt tagkonstruktioner godkendes anvendt som tagkonstruktioner på steder, hvor byggelovgivningens krav kan opfyldes ved, at indvendige loftoverflader skal udføres mindst som klasse beklædning. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: Side af 2 Sundolitt tagisolering Brand og U-værdier Sundolitt tagisolering og brand Sundolitt tagisolering er klassificeret F og skal jf. Bygningsreglementerne (eksempelsamling om brandsikring af byggeri) og Tekniske forskrifter beskyttes mod brand. Sundolitt isolering kan jf. Bygningsreglementerne anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når isoleringsmaterialet er afdækket på lodret og vandret underside med mindst klasse K 0 B-s, d0 [klasse beklædning] eller med mindst bygningsdel EI 0 [BD-bygningsdel 0] Tagfladens overside skal opfylde klasse B roof (t2) [klasse T tagdækning] VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Sundolitt as har i Plastindustri regi og i samarbejde med Dansk Brandog sikringsteknisk Institut udarbejdet en eksempelsamling med løsninger for anvendelse af Sundolitt isolering på næsten ethvert tag, såvel beton som stål. Enkelte løsninger angiver behov for MK-godkendelse. Godkendelse MK 6.0/502 Udstedt: Gyldig til: Sundolitt tagkonstruktioner Sundolitt as har MK-godkendelse for anvendelse af Sundolitt isolering på blandt andet stålpladetage. Både brandvejledning og MK-godkendelse kan rekvireres ved henvendelse til Sundolitt as telefon eller downloades fra I overensstemmelse med: Bygningsreglement 995 Tekniske forskrifter ETA-Danmark A/S Telefon: Venlighedsvej 6 Telefax: Internet: DK-2970 Hørsholm Sundolitt Tagisolering U-værdier Nyhed! Kileskåret isolering og beregning af U-værdi volder ofte mange kvaler. Medtages virkningen kuldebroer langs kanter, ved ovenlys samt for befæstigelse bliver beregningerne særdeles vanskelige. Bygningsreglementerne skriver Den energimæssige virkning af kuldebroer skal medtages ved beregning af transmissionskoefficienten U for de enkelte bygningsdele. Sundolitt as har i Plastindustri regi og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet udarbejdet et beregningsprogram til brug for fastlæggelse af resulterende U-værdi, inklusiv eventuelle kuldebroers virkning, for en given tagflade. Som noget helt nyt kan programmet medregne isolansen for skotrendekiler. Programmet kan benyttes så tidligt i byggefasen som ved forprojekt til bestemmelse af isoleringslagets maksimum og minimum tykkelse. Programmet kan hentes på 7

8 Tagisolering Hovedkontor Sundolitt Slangerup Industrivej 8 DK-550 Slangerup Tel.: Fax: Afdelingskontorer Sundolitt Viborg Silkeborgvej 4-6, Almind DK-8800 Viborg Tel.: Fax: Sundolitt standard tagfald Tekniske specifikationer Sundolitt S60 S80 S50 S250 Densitet [kg/m ] vejl. ca.,0 ca. 5,0 ca. 2,0 ca.,0 Korttidstrykstyrke [kpa] Langtidslast [kpa]* 8,0 25,0 45,0 75,0 Varmekonduktivitet dekl. [W/mK] Format [mm] 0,04 0,08 0,06 0,04 Tykkelser K [mm] K2 [mm] Tilpasserkile [mm] Brandegenskaber F F F F Kant Skarpkantet Skarpkantet Skarpkantet Skarpkantet * jf. DS/E N606 Sundolitt plane plader Sundolitt S60 S80 S50 S250 Densitet [kg/m ] vejl. ca.,0 ca. 5,0 ca. 2,0 ca.,0 Korttidstrykstyrke [kpa] Langtidslast [kpa]* 8,0 25,0 45,0 75,0 Varmekonduktivitet dekl. [W/mK] 0,04 0,08 0,06 0,04 Format [mm] Tykkelser [mm]*** Brandegenskaber F F F F Kant Skarpkantet Skarpkantet Skarpkantet Skarpkantet * jf. DS/E N606 *** i spring af 5 mm Sundolitt XPS plane plader Sundolitt XPS Densitet [kg/m ] vejl. ca. 5,0 ca. 40,0 Korttidstrykstyrke [kpa] Langtidslast [kpa]* Varmekonduktivitet dekl. [W/mK] - tykkelsesafhængig 0,04 0,08 0,04 0,08 Format [mm] 600x x250 Tykkelser [mm] 0,40,50,60,80 og 00 40,50,60,80 og 00 Brandegenskaber E E Kant (standard) Skarpkantet/fals** Fals** * jf. DS/E N606 **ved brug over den afvandende membran skal Sundolitt XPS isolering altid være med fals Forhandler Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter. For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af ansvarlige rådgivere.

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag ICOPAL Grønne tage Det levende tag 2 Icopal Grønne tage Smukke, levende tage I Norden er land- og fritidshuse i århundreder blevet opført med beplantning på tagene i form af især græstørvstage. Og herfra

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere