HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om fremgang i kunder og omsætning. Der er også for første gang i flere år tegn på en stigning i omsætningen pr. gæst. Det er overnatningsvirksomhederne, som har fået den bedste start på året. I de foregående år har bespisningsvirksomhederne klaret sig bedst. Det er især de private gæster, som trækker væksten, hvorimod erhvervsgæsterne fortsat er forbeholdne og kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer den endelige købsbeslutning. Det er dog værd at bemærke at for første gang siden HORESTA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, er der et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har oplevet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. Baggrund HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsvirksomhederne i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet. Analysen følger op på en række tilsvarende analyser som HORESTA har gennemført hvert år siden 2009, og vi har valgt at inddele resultaterne i en række delanalyser, som vil udkomme i løbet af de kommende måneder. Denne første delanalyse fokuserer på markedsudviklingen i hotel- og restauranterhvervet i de fire første måneder af 2012 samt nye tendenser i forbrugernes adfærd. I alt 209 virksomheder har besvaret samtlige spørgs- mål vedr. denne delanalyse, svarende til en svarprocent på 17 pct. De deltagende virksomheder vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af branchens virksomheder både med hensyn til type og beliggenhed. De første 4 måneder af 2012 Besvarelserne indikerer, at erhvervet som helhed både med hensyn til antal gæster og omsætning er kommet fornuftigt fra start i Lidt over halvdelen af de deltagende virksomheder har haft en stigning i antal gæster i de første 4 måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011, og knapt 60 pct. svarer, at de har set en omsætningsfremgang.

2 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Andelen af virksomheder som har haft en stigning i omsætningen er således højere end andelen, der har haft en stigning i antallet af gæster/kunder. Det indikerer, at omsætningsfremgangen ikke længere udelukkende er drevet af en vækst i kunder, men der er også tegn på en stigning i omsætningen pr. gæst. Dette er en positiv udvikling, idet de foregående års konjunkturundersøgelser har vist, at den økonomiske krise har medført et generelt fald i omsætningen pr. gæst. 5,0% 0,0% mellem 6 og mellem 1 mellem 1 mellem 6 og over Ubesvaret Figur 1: Udvikling i gæster og omsætning i de fire første måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011 Antal gæster 2012 Omsætning ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mellem 6 og mellem 1 mellem 1 mellem 6 og over Ubesvaret Antal gæster 2012 Omsætning 2012

3 35,0% 30,0% 25,0% For 20,0% hovedparten er der tale om en relativ beskeden omsætningsfremgang på Dertil kommer, at 15,0% mere end hver fjerde virksomhed fortsat oplever nedgang i gæster og omsætning. 30,6 pct. af virksomhederne 10,0% svarer således, at der er blevet længere mellem kunderne og 28,7 pct. har set nedgang i omsætningen i årets fire første måneder. Ikke desto er andelen af virksomheder med omsætningsvækst større end i sidste års analyse. 5,0% 0,0% og Figur 2: Udvikling i omsætning i de fire første måneder 35,0% og over 15 pct. Omsætning 2012 Omsætning ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% og og over 15 pct. Omsætning 2012 Omsætning 2011

4 Udvikling i gæsteantal fordelt på virksomhedstype Der er stor forskel på, hvordan de forskellige virksomhedstyper i hotel-, restaurant- og turisterhvervet oplever efterspørgselsudviklingen. Hoteller samt kursus- og konferencecentre er kommet bedst fra start, idet mere end 60 pct. angiver at antal gæster er steget i de fire første måneder af For mere end hvert tredje hotel har væksten i kunder oversteget 6 pct. Resultaterne underbygges af overnatningstal fra Danmarks Statistik, som viser en vækst i antal overnatninger på 6,8 pct. i perioden januar-april 2012 i forhold til samme periode sidste år. Knap så positivt ser det ud for kantine- og cateringvirksomheder, hvor andelen der har oplevet henholdsvis fremog tilbagegang i gæsteantallet er ens. Feriecentrene er den virksomhedstype, som tilsyneladende har haft den vanskeligste start på De feriecentre, som har klaret sig bedst, har fastholdt et antal gæster, og samtidig har en stor andel set en direkte nedgang i kundeantallet i de fire første måneder af Tabel 1: Hvordan har de første 4 måneder af 2012 udviklet sig sammenlignet med samme periode i 2011? Antal gæster 2012 og og over Ubesvaret Cafeer, værtshuse og diskoteker 0,0% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 0,0% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% Restauranter 6,4% 14,9% 21,3% 10,6% 21,3% 14,9% 8,5% 2,1% 0,0% Feriecentre 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 11,1% 23,3% 26,7% 8,9% 16,7% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% Kroer 15,4% 7,7% 15,4% 30,8% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kursus- og konferencecentre 11,1% 11,1% 44,4% 3,7% 18,5% 7,4% 0,0% 3,7% 0,0% Vandrerhjem 0,0% 37,5% 12,5% 25,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 0,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%

5 Udvikling i omsætning fordelt på virksomhedstype Som nævnt indledningsvis er andelen der har formået at øge deres omsætning større end andelen med fremgang i kundeantallet. Omsætningen pr. gæst er således steget, hvilket er en tendens der ses inden for næsten alle virksomhedstyper. En af undtagelserne er kursus- og konferencecentrene, hvor andelen der har oplevet omsætningsvækst er på niveau med andelen der har haft fremgang i gæsteantallet. Alligevel oplever næsten totredjedele af kursus- og konferencecentrene omsætningsvækst, men dette skyldes fortrinsvist fremgangen i antal gæster. Vandrerhjemmene har efter en række vanskelige år generelt haft en positiv start på året. 3 ud af 4 vandrerhjem svarer således, at deres omsætning er steget i årets første fire måneder. En anden virksomhedskategori, som har haft en positiv start på 2012 er Cafeer, værtshuse og diskoteker. Hele 83,3 pct. af disse virksomheder har set en positiv udvikling i omsætningen i de første fire måneder af Cafeer og værtshuse mv. er blandt de virksomhedstyper, som omsætningsmæssigt har været mindst berørt af de seneste års økonomiske lavkonjunktur. Cafeer, værtshuse og diskoteker har ifølge Danmarks Statistik set en omsætningsvækst på 13,5 pct. i perioden , hvilket er en vækstrate der kun overgås af kantinevirksomhederne. Blandt feriecentrene er den manglende efterspørgselsvækst en væsentlig forklaring på at kun hver femte virksomhed har haft omsætningsfremgang i årets fire første måneder. Det bør dog bemærkes at feriecentre i udpræget grad er sæsonvirksomheder. 44,4 pct. af alle overnatninger på feriecentre i 2011 fandt sted i sommermånederne juni-august. Tabel 2: Hvordan har de første 4 måneder af 2012 udviklet sig sammenlignet med samme periode i 2011? Omsætning 2012 og og over Ubesvaret Cafeer, værtshuse og diskoteker 0,0% 16,7% 66,7% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Kantiner og catering 12,5% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% Restauranter 6,4% 17,0% 23,4% 8,5% 19,1% 12,8% 10,6% 2,1% 0,0% Feriecentre 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hoteller 8,9% 22,2% 34,4% 8,9% 13,3% 6,7% 2,2% 3,3% 0,0% Kroer 15,4% 7,7% 23,1% 15,4% 30,8% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% Kursus- og konferencecentre 7,4% 22,2% 33,3% 7,4% 14,8% 11,1% 0,0% 3,7% 0,0% Vandrerhjem 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% Øvrige virksomheder 0,0% 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 Udvikling i gæsteantal fordelt på landsdele Det er ikke alene virksomhedstypen men også beliggenheden som har betydning for markedsudviklingen. I 2011 havde færre end hver tredje overnatnings- og bespisningsvirksomhed på Sjælland (ekskl. København) oplevet fremgang i antal gæster. Situationen er ikke blevet bedre i 2012 for bespisningsvirksomhederne. Ingen af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, har set en fremgang i antallet af kunder på mere end 5 pct., og halvdelen af bespisningsvirksomhederne har oplevet et fald i gæsteantallet på og Anderledes positivt ser det ud for overnatningsvirksomhederne på Sjælland, hvor 61 pct. rapporterer om vækst i antal gæster i årets første måneder. Data fra Danmarks Sta- Tabel 3: Udvikling i antal gæster/kunder Antal gæster og og over Ubesvaret København Bespisning ,5% 19,0% 4,8% 9,5% 23,8% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 24,0% 16,0% 20,0% 0,0% 16,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 28,1% 28,1% 3,1% 21,9% 3,1% 3,1% 6,3% 0,0% ,0% 20,0% 35,0% 5,0% 10,0% 0,0% 5,0% 10,0% 0,0% Sjælland Bespisning ,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 20,0% 10,0% 30,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 0,0% Overnatning ,2% 16,7% 22,2% 5,6% 11,1% 16,7% 0,0% 5,6% 0,0% ,0% 11,1% 16,7% 27,8% 16,7% 22,2% 5,6% 0,0% 0,0% Fyn Bespisning ,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% Overnatning ,1% 23,1% 30,8% 0,0% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,1% 22,2% 16,7% 16,7% 27,8% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% Sønderjylland Bespisning ,0% 0,0% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% ,1% 27,3% 36,4% 0,0% 9,1% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,0% 11,8% 23,5% 29,4% 17,6% 5,9% 5,9% 5,9% 0,0% ,7% 23,1% 15,4% 23,1% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% Midtjylland Bespisning ,3% 16,7% 16,7% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% ,7% 7,7% 23,1% 15,4% 15,4% 7,7% 15,4% 7,7% 0,0% Overnatning ,8% 14,6% 31,7% 14,6% 14,6% 4,9% 4,9% 4,9% 0,0% ,3% 14,6% 24,4% 22,0% 12,2% 12,2% 4,9% 2,4% 0,0% Nordjylland Bespisning ,0% 25,0% 50,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% Overnatning ,8% 29,4% 23,5% 11,8% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 5,6% 50,0% 16,7% 5,6% 5,6% 11,1% 0,0% 0,0%

7 tistik viser endvidere at antal hotelovernatninger i Region Sjælland i perioden januar-april er steget med 6,4 pct. i forhold til samme periode I Nord- og Midtjylland bevæger udviklingen sig ligeledes i en positiv retning, og andelen af hotel- og restaurantvirksomheder, som melder om fremgang, er stigende. Derimod er andelen af både overnatnings- og bespisningsvirksomheder i København og Sønderjylland, der oplever vækst i kundeantallet, faldende. Udvikling i omsætning fordelt på landsdele På overnatningssiden har efterspørgslen udviklet sig mest positivt for de fynske overnatningsvirksomheder, hvoraf hele 77 pct. melder om omsætningsfremgang i de første fire måneder. I Sønderjylland er det til sammenligning blot 41 pct. af overnatningsvirksomhederne, som har forøget omsætningen i årets fire første måneder. København og Sønderjylland er desuden de eneste to landsdele, hvor overnatningsvirksomhederne har realiseret lavere omsætningsvækst end i samme periode I samtlige landsdele er andelen af overnatningsvirksomheder, der har oplevet vækst i omsætningen, dog højere end andelen med omsætningsfald. Dermed indikerer besvarelserne, at overnatningsvirksomhederne generelt har haft en bedre start på året end bespisningsvirksomhederne. Det skal dog tages med i betragtning at hoteller, kroer, kursus- og konferencecentre, vandrerhjem mv. igennem de senere år har oplevet en markant nedgang i efterspørgslen, og omsætningsniveauet på en stor andel af overnatningsvirksomhederne vil således trods den positive udvikling i efterspørgslen, fortsat ligge på et lavere niveau end før den økonomiske krise satte ind. Tabel 4: Udvikling i omsætning Omsætning og og over Ubesvaret København Bespisning ,8% 19,0% 9,5% 14,3% 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 20,0% 28,0% 12,0% 8,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 31,3% 31,3% 6,3% 12,5% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% ,0% 30,0% 35,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% Sjælland Bespisning ,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% Overnatning ,7% 27,8% 11,1% 5,6% 11,1% 22,2% 0,0% 5,6% 0,0% ,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% Fyn Bespisning ,7% 0,0% 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,7% 38,5% 30,8% 0,0% 15,4% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%

8 Omsætning og og over Ubesvaret København Bespisning ,8% 19,0% 9,5% 14,3% 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 0,0% ,0% 20,0% 28,0% 12,0% 8,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% Overnatning ,3% 31,3% 31,3% 6,3% 12,5% 6,3% 0,0% 6,3% 0,0% Tabel 4: Udvikling i 2011 omsætning 10,0% Sjælland 30,0% 35,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% Bespisning ,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% over Overnatning Omsætning ,7% mellem 27,8% 6 1,1% 1 5,6% 1,1% 1 mellem 22,2% 6 0,0% Ved 5,6% ikke Ubesvaret 0,0% og og ,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% København Fyn Bespisning ,7% 4,8% 19,0% 0,0% 16,7% 9,5% 14,3% 16,7% 19,0% 33,3% 14,3% 16,7% 14,3% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% ,0% 8,0% 20,0% 28,0% 30,0% 12,0% 30,0% 10,0% 8,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 4,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 7,7% 31,3% 38,5% 31,3% 30,8% 6,3% 0,0% 12,5% 15,4% 6,3% 7,7% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% ,0% 11,1% 30,0% 22,2% 35,0% 11,1% 27,8% 5,0% 16,7% 5,0% 5,0% 5,6% 0,0% 5,6% 10,0% 0,0% Sønderjylland Sjælland Bespisning ,0% 16,7% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% ,0% 9,1% 36,4% 10,0% 36,4% 20,0% 20,0% 20,0% 9,1% 0,0% 10,0% 9,1% 10,0% 0,0% Overnatning ,7% 0,0% 27,8% 5,9% 35,3% 11,1% 23,5% 5,6% 17,6% 11,1% 11,8% 22,2% 0,0% 5,9% 5,6% 0,0% ,0% 23,1% 11,1% 15,4% 11,1% 23,1% 22,2% 30,8% 11,1% 33,3% 0,0% 11,1% 7,7% 0,0% 0,0% Fyn Midtjylland Bespisning ,7% 8,3% 16,7% 0,0% 41,7% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% ,4% 10,0% 15,4% 0,0% 15,4% 30,0% 23,1% 30,0% 10,0% 7,7% 10,0% 23,1% 10,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 7,7% 14,6% 38,5% 43,9% 30,8% 4,9% 0,0% 17,1% 15,4% 4,9% 7,7% 2,4% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% ,1% 4,9% 22,0% 22,2% 19,5% 11,1% 22,0% 27,8% 14,6% 16,7% 12,2% 5,6% 4,9% 5,6% 0,0% 0,0% Sønderjylland Nordjylland Bespisning ,5% 0,0% 37,5% 0,0% 37,5% 66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 12,5% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 9,1% 36,4% 0,0% 20,0% 36,4% 0,0% 20,0% 40,0% 9,1% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% Overnatning ,6% 0,0% 11,8% 5,9% 41,2% 35,3% 23,5% 5,9% 17,6% 11,8% 5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% ,6% 0,0% 23,1% 5,6% 44,4% 15,4% 16,7% 23,1% 30,8% 5,6% 11,1% 0,0% 11,1% 7,7% 0,0% 0,0% Midtjylland Bespisning ,3% 16,7% 41,7% 0,0% 16,7% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% ,4% 15,4% 15,4% 23,1% 7,7% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% Overnatning ,3% 14,6% 43,9% 4,9% 17,1% 4,9% 2,4% 4,9% 0,0% Sværest ser det ud for bespisningsvirksomhederne i København de to landsdele. Bedst går det for bespisningsvirksomhe ,9% 22,0% 19,5% 22,0% 14,6% 12,2% 4,9% 0,0% 0,0% Nordjylland og på Fyn. Kun 33 pct. af bespisningsvirksomhederne i Nord- og Midtjylland, hvor end en fjerde- Bespisning ,5% 37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% derne har forbedret deres 2011omsætning 20,0% i forhold 0,0% til ,0% i del 0,0% har oplevet 20,0% fald i omsætningsniveauet. 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overnatning ,6% 11,8% 41,2% 5,9% 17,6% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,6% 5,6% 44,4% 16,7% 5,6% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0%

9 Udvikling i omsætning efter segment De fleste virksomheder baserer deres forretningskoncept på flere forskellige kundetyper, som langt fra altid reagerer ens. Derfor er virksomhederne blevet bedt om at uddybe, hvordan de oplever omsætningsudviklingen fra deres forskellige gæstetyper. Det er således første gang siden HORESTA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, at der er et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har oplevet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. 27,8 pct. har formået at øge omsætningen på kursus-, konference- og mødemarkedet, mens 23,0 pct. har måttet indkassere omsætningsfald. Da omsætningen fra kursus-, konferenceog mødegæster har været faldende de senere år, vil den samlede omsætning fra møde- og konferencesegmentet formentlig fortsat ligge lavere end før krisen. For alle fire kundesegmenter gælder, at der er en højere andel af virksomheder, som har oplevet fremgang end tilbagegang i omsætningen. En tilsvarende konjunkturanalyse som HORESTA gennemførte i 2010 viste, at et flertal af respondenterne oplevede faldende omsætning fra alle 4 segmenter. Sidste års analyse viste, at kursus-, konference- og mødesegmentet var præget af tilbagegang, mens de øvrige tre segmenter var i vækst. Tabel 5: Hvordan har omsætningen udviklet sig blandt de forskellige kundetyper i de første 4 måneder af 2012 sammenlignet med samme periode i 2011? Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Individuelle private gæster 40,7% 30,1% 19,6% 2,4% 7,2% 0,0% Private grupper og selskaber 29,7% 41,1% 15,8% 4,8% 8,6% 0,0% Individuelle forretningsgæster 31,6% 31,1% 21,5% 8,1% 7,7% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 27,8% 24,4% 23,0% 16,3% 8,6% 0,0%

10 Væksten trækkes primært af de private gæster. 40,7 pct. af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har haft omsætningsvækst blandt de individuelle private gæster, mens under 20 pct. har oplevet tilbagegang fra de individuelle private gæster. Bespisningsvirksomhederne rapporterer derimod en faldende omsætning fra deres erhvervskunder, særligt fra de individuelle forretningsgæster. Kun blandt de individuelle private gæster er der flere bespisningsvirksomheder, som melder om fremgang end tilbagegang. Som tidligere anført er det især overnatningsvirksomhederne, som ser en positiv udvikling i omsætningen. Inden for alle fire kundesegmenter har stort flertal af overnatningsvirksomhederne oplevet eller stigende omsætningsniveauer. Tabel 6: Ændring i omsætning fordelt på virksomhedstype og segment Individuelle private gæster Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Bespisning 31,1% 26,2% 29,5% 1,6% 11,5% 0,0% Overnatning 44,8% 31,5% 15,4% 2,8% 5,6% 0,0% Øget Lavere Private grupper og selskaber omsætning omsætning omsætning Bespisning 23,0% 34,4% 23,0% 6,6% 13,1% 0,0% Overnatning 33,6% 42,7% 12,6% 4,2% 7,0% 0,0% Øget Lavere Individuelle forretningsgæster omsætning omsætning omsætning Bespisning 18,0% 26,2% 27,9% 14,8% 13,1% 0,0% Overnatning 38,5% 32,2% 19,6% 4,2% 5,6% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. Øget omsætning omsætning Lavere omsætning Bespisning 14,8% 19,7% 16,4% 32,8% 16,4% 0,0% Overnatning 34,3% 25,2% 26,6% 8,4% 5,6% 0,0%

11 Ændret gæsteadfærd Prisbevidsthed Den økonomiske afmatning har bl.a. medført at gæsterne kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer den endelige købsbeslutning. De seneste års konjunkturanalyser har vist, at det i særlig grad er forretningsgæsterne, både de individuelle forretningsgæster og kursus-, konference- og mødegæsterne, som har fået fokus på prisen. ce- og mødegæster. De individuelle private gæster følger tæt efter. Ser man alene på besvarelserne fra de virksomheder, som servicerer individuelle private gæster, svarer 58 pct. af respondenterne, at de oplever en øget prisbevidsthed fra disse gæster sammenlignet med samme tidspunkt i Korrigerer man for, at ikke alle virksomheder betjener alle typer af gæster, har totredjedele af virksomhederne registreret en øget prisbevidsthed blandt kursus-, konferen- Kun en meget lille andel af respondenterne finder at kunderne er blevet i løbet af det forgangne år. Tabel 7: Oplever I ændringer i kundernes prisbevidsthed i forhold til samme periode sidste år? er mere s prisbevidsthed er er Individuelle private gæster 54,5% 34,9% 4,3% 2,4% 3,8% 0,0% Private grupper og selskaber 47,8% 37,8% 4,3% 5,3% 4,8% 0,0% Individuelle forretningsgæster 44,0% 36,8% 5,3% 8,6% 5,3% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 46,9% 23,4% 1,0% 19,1% 9,6% 0,0%

12 Tabel 8: Ændring i prisbevidsthed fordelt på virksomhedstype og segment er mere s prisbevidsthed er er Individuelle private gæster Bespisning 45,9% 39,3% 4,9% 3,3% 6,6% 0,0% Overnatning 58,7% 32,9% 3,5% 2,1% 2,8% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Private grupper og selskaber Bespisning 47,5% 32,8% 6,6% 6,6% 6,6% 0,0% Overnatning 48,3% 39,9% 2,8% 4,9% 4,2% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Individuelle forretningsgæster Bespisning 45,9% 21,3% 6,6% 16,4% 9,8% 0,0% Overnatning 44,1% 43,4% 4,9% 4,2% 3,5% 0,0% er mere s prisbevidsthed er er Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 37,7% 9,8% 1,6% 39,3% 11,5% 0,0% Overnatning 52,4% 28,7% 0,7% 9,8% 8,4% 0,0% Forbrug Med spørgsmålet omkring forbrug menes, om den enkelte gæst køber flere eller færre ydelser og produkter, når de besøger landets hoteller, restauranter, vandrerhjem og øvrige turismevirksomheder. Flertallet af de deltagende virksomheder angiver, at deres gæsters forbrug er sammenlignet med året før. Der er dog også en væsentlig gruppe af virksomheder, som oplever at gæsterne har reduceret deres køb af hotel- og restaurantydelser, og denne andel er desuden markant højere end andelen som svarer, at deres gæster har et højere forbrug. Tabel 9: Oplever I ændringer i kundernes forbrugsmønster i forhold til samme tidspunkt sidste år? Her menes om kunderne generelt lægger mere eller i kurven. Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Individuelle private gæster 17,7% 46,9% 29,7% 2,4% 3,3% 0,0% Private grupper og selskaber 10,0% 50,7% 28,2% 5,3% 5,7% 0,0% Individuelle forretningsgæster 6,7% 54,1% 24,9% 8,1% 6,2% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 6,7% 38,3% 27,3% 18,2% 9,6% 0,0%

13 Der er to primære forklaringer på, at der har været en i stigning omsætningen pr. gæst til trods for at gæsternes forbrug af produkter ligger på et eller lavere niveau i forhold til samme periode sidste år: At kunderne ikke efterspørger flere men andre produkter, fx dyrere højere kvalitet, samt den generelle prisudvikling på hotel- og restaurantmarkedet. 38 pct. af de virksomheder som har kursus-, konferenceog mødegæster oplever, at forbruget fra disse gæster er faldet. Tilsvarende svarer kun 9 pct. at de oplever et øget forbrug fra kursus-, konference- og mødegæsterne. For de øvrige tre segmenter svarer lidt under en tredjedel af virksomhederne, at deres gæster har et lavere forbrug. Det er især bespisningsvirksomhederne, som har registreret et lavere forbrug blandt deres gæster, hvorimod tendensen er udpræget på overnatningsvirksomhederne. Tabel 10: Ændring i forbrugsmønster fordelt på type og segment Individuelle private gæster Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 18,0% 36,1% 39,3% 3,3% 3,3% 0,0% Overnatning 15,4% 53,1% 25,9% 2,1% 3,5% 0,0% Private grupper og selskaber Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 14,8% 31,1% 44,3% 6,6% 3,3% 0,0% Overnatning 6,3% 60,1% 21,7% 4,9% 7,0% 0,0% Individuelle forretningsgæster Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 8,2% 31,1% 36,1% 14,8% 9,8% 0,0% Overnatning 5,6% 65,0% 20,3% 4,2% 4,9% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. Kunder forbruger mere s forbrug er forbruger Bespisning 4,9% 19,7% 26,2% 37,7% 11,5% 0,0% Overnatning 7,0% 46,9% 28,7% 9,1% 8,4% 0,0%

14 Kvalitetsfokus Ser man udelukkende på de virksomheder som servicerer individuelle private gæster, svarer 17 pct. at deres gæster køber en højere kvalitet end for et år siden, mens blot 9 pct. vurderer at de køber lavere kvalitet. Til trods for at gæsterne under den økonomiske krise er blevet mere prisfølsomme, viser besvarelserne nemlig, at gæsterne generelt ikke er villige til at gå på kompromis med kvaliteten. Størstedelen af virksomhederne i årets konjunkturundersøgelse vurderer således, at deres gæster/kunder efterspørger samme kvalitetsniveau som for et år siden. Sammenholdt med analysen i 2011, er der dog lidt flere respondenter, som mener at de individuelle gæster efterspørger højere kvalitet. Til gengæld synes der at være en svag tendens til at de private grupper og selskaber samt kursus-, konferenceog mødegæster har reduceret deres ønsker til kvalitet og service for til gengæld at opnå en lavere pris. Tabel 11: Oplever I ændringer i kundernes kvalitetsfokus i forhold til samme periode sidste år? køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle private gæster 15,3% 67,5% 8,6% 3,3% 5,3% 0,0% Private grupper og selskaber 7,7% 69,4% 9,6% 6,2% 7,2% 0,0% Individuelle forretningsgæster 10,5% 65,6% 7,7% 8,6% 7,7% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 6,7% 52,6% 11,0% 17,7% 12,0% 0,0%

15 Det er især bespisningsvirksomhederne, som oplever at de private kunder har sænket ambitionsniveauet, når der eksempelvis skal holdes en fest i familien. Næsten hver femte restaurantvirksomhed, som lægger lokaler til fester og andre private arrangementer, vurderer, at dette kundesegment køber lavere kvalitet i forhold til for blot et år siden. Tabel 12: Ændring i kvalitetsfokus fordelt på type og segment køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle private gæster Bespisning 18,0% 63,9% 8,2% 4,9% 4,9% 0,0% Overnatning 14,7% 68,5% 9,1% 2,1% 5,6% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Private grupper og selskaber Bespisning 8,2% 62,3% 14,8% 8,2% 6,6% 0,0% Overnatning 7,7% 72,0% 7,7% 4,9% 7,7% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Individuelle forretningsgæster Bespisning 9,8% 52,5% 9,8% 14,8% 13,1% 0,0% Overnatning 11,2% 72,0% 7,0% 4,2% 5,6% 0,0% køber højere kvalitet køber samme kvalitet køber lavere kvalitet Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 3,3% 41,0% 9,8% 32,8% 13,1% 0,0% Overnatning 8,4% 59,4% 11,9% 9,8% 10,5% 0,0%

16 Bestillingshorisont De seneste år har der været en tendens til at gæsterne er begyndt at bestille bord og booke værelserne kortere tid i forvejen. Dette er ikke umiddelbart en fordel for virksomhederne, bl.a. fordi dette gør det vanskeligere at optimere indkøb, markedsføring, bemanding mv. punktet er blevet yderligere forstærket. For alle de fire segmenter gælder det, at en meget høj andel af virksomhederne svarer, at deres gæster bestiller kortere tid i forvejen. Andelen, der angiver at deres gæster er begyndte at bestille længere tid i forvejen er derimod beskeden. Besvarelserne i dette års konjunkturundersøgelse indikerer, at tendensen til at bestille tættere på ankomsttids- Det er særligt overnatningsvirksomhederne, som mærker kundernes kortere bestillingshorisont. Tabel 13: Oplever I ændringer i kundernes bestillings-/bookinghorisont i forhold til samme periode sidste år? bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle private gæster 7,2% 33,5% 50,2% 3,8% 5,3% 0,0% Private grupper og selskaber 8,6% 43,5% 36,8% 4,8% 6,2% 0,0% Individuelle forretningsgæster 3,8% 35,4% 46,9% 8,6% 5,3% 0,0% Kursus, konferencer, møder mv. 3,8% 21,1% 46,4% 18,2% 10,5% 0,0%

17 Tabel 14: Ændring i bestillingshorisont fordelt på type og segment bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle private gæster Bespisning 14,8% 36,1% 32,8% 6,6% 9,8% 0,0% Overnatning 4,2% 30,1% 59,4% 2,8% 3,5% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Private grupper og selskaber Bespisning 13,1% 42,6% 29,5% 4,9% 9,8% 0,0% Overnatning 7,0% 42,0% 41,3% 4,9% 4,9% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Individuelle forretningsgæster Bespisning 4,9% 36,1% 31,1% 16,4% 11,5% 0,0% Overnatning 3,5% 34,3% 55,2% 4,2% 2,8% 0,0% bestiller længere tid i forvejen s bestillingshorisont er bestiller kortere tid i forvejen Kursus, konferencer, møder mv. Bespisning 1,6% 24,6% 24,6% 36,1% 13,1% 0,0% Overnatning 4,9% 18,9% 57,3% 9,8% 9,1% 0,0% Sammenfatning Antallet af gæster på landets hotel-, restaurant- og turismevirksomheder er i vækst. Mere end halvdelen af virksomhederne melder om en stigning i gæsteantallet og i omsætningen i de første 4 måneder af Besvarelserne indikerer samtidig, at virksomhederne oplever at omsætningen pr. gæst er øget sammenlignet med den tilsvarende periode i Det er overnatningsvirksomhederne, som har fået den bedste start på året. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at over-natningsvirksomhederne blev ramt særlig hårdt af den økonomiske lavkonjunktur med store omsætningsfald til følge. I de foregående år har det således været bespisningsvirksomhederne, som har klaret sig bedst.

18 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Fax Tendens udgives af: HORESTA (Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Redaktionen kan kontaktes på tlf , horesta.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Sammenfatning forsat Tre ud af fire vandrerhjem har haft omsætningsfremgang i årets første fire måneder, og blandt cafeer, værtshuse og diskoteker er andelen med omsætningsfremgang næsten lige så høj. Derimod melder kun hvert femte feriecenter om omsætningsvækst i årets fire første måneder. Der er også markante forskelle mellem landsdelene. I Nordjylland har næsten alle bespisningsvirksomheder haft omsætningsfremgang i årets fire første måneder, mens kun hver tredje bespisningsvirksomhed på Fyn og i København har oplevet vækst i omsætningen. På overnatningssiden er den største fremgang at finde blandt virksomhederne på Fyn og i Nordjylland, hvor mere end 70 pct. melder om omsætningsvækst i årets første fire måneder. I modsætning til bespisningsvirksomhederne er der blandt overnatningsvirksomhederne i samtlige landsdele en højere andel, som har oplevet omsætningsfremgang end -tilbagegang. levet vækst frem for tilbagegang indenfor kursus-, konference- og mødesegmentet. Trods de positive forårstegn viser årets konjunkturundersøgelse, at den økonomiske afmatning fortsat sætter sit præg på efterspørgslen på landets hoteller, restauranter, kroer, cafeer mv. s prisbevidsthed er ikke blevet det forgangne år, og især erhvervsgæsterne kaster et ekstra blik på prisen inden de træffer deres købsbeslutning. har desuden reduceret deres forbrug, dvs. at den enkelte gæst køber lidt færre ydelser og produkter, når de besøger landets hoteller, restauranter, vandrerhjem og øvrige turismevirksomheder. venter også længere tid med at booke såvel borde, værelser, møder og fester, hvilket efterlader tid til planlægning og dermed optimering af driften, herunder indkøb, vagtplanering mv. Den overordnede positive omsætningsudvikling trækkes primært af de individuelle private gæster, mens fremgangen blandt de øvrige segmenter er mere beskeden. Det er dog værd at bemærke at der for første gang siden HORE- STA i 2009 begyndte at udarbejde disse analyser, er et om end meget beskedent flertal af respondenterne, som angiver at de har op-

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

2010: Fortsat tilbagegang for hotel- og restaurantbranchen

2010: Fortsat tilbagegang for hotel- og restaurantbranchen Økonomisk analyse fra HORESTA Juli 2010 trods af at den På danske økonomi nu er ude af recessionen, oplever næsten halvdelen af virksomhederne fortsat nedgang i antal gæster/kunder. køber Gæsterne færre

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen Økomomisk analyse fra HORESTA nummer 1 maj 25,, I perioden 1997-23 har cafeerne fået 3,5 procent flere kunder, mens branchen under ét har mistet 5,9 procent af gæsterne. Cafeerne får nye kunder Færre unge

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Danskerne spiser sundere fastfood

Danskerne spiser sundere fastfood Økonomisk analyse fra HORESTA november 2006 Danskerne spiser sundere fastfood Færre spiser traditionel fastfood og vender sig i retning af fedtfattige alternativer. Samtidig skærer branchen ned for fedtprocenterne

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

,, Hver tredje virksomhed

,, Hver tredje virksomhed Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, Hver tredje virksomhed havde i 2005 en vækst på mere end 10 procent Danskerne går mere ud og spiser Omsætningen i det danske restauranterhverv steg med 1,8 milliarder

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked

Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Økonomisk analyse fra HORESTA januar 2014 Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Efterspørgslen på hoteller og konferencecentre er i vækst. Antal overnatninger på de danske hoteller og konferencecentre

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Sommeranalyse for danske hoteller 2007

Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2007 Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Hver tredje turistovernatning i Danmark foregår på hotel. Derfor er hotelerhvervet en god temperaturmåler for udviklingen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Kvaliteten af skoleopholdene og mødedisciplin summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne overordnet set har et positivt syn på kvaliteten af

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009 Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Indledning Nedturen i dansk økonomi fortsætter, hvis man spørger landets selvstændige. I ASEs konjunkturanalyse fra 2. halvår 2011 er der stigning i andelen af selvstændige,

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2012 og forventningerne til

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst.

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Notat Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere