Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 463 Offentligt REFERAT AF 20. EUROPAUDVALGSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 463 Offentligt REFERAT AF 20. EUROPAUDVALGSMØDE"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 463 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 20. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Torsdag den 3. marts 2016 Tidspunkt: Kl Sted: Vær Til stede: Desuden deltog: Mette Gjerskov (S), formand, Kenneth Kristensen Berth (DF), næstformand, Jakob Ellemann-Jensen (V), Christina Egelund (LA), Peter Hummelgaard Thomsen (S), Anne Paulin (S) og Finn Sørensen (EL). Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Punkt 1. Afrapportering vedrørende Det Europæiske Råd den februar 2016 og forelæggelse af det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 7. marts 2016 Det Europæiske Råd 18-19/2-16 bilag 8 (konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd) Statsministeren: Vi har for øjeblikket en høj kadence i Det Europæiske Råd med mange møder. Antallet af møder kan man diskutere, men det skal vi ikke nu. Først og fremmest skal jeg kommentere det møde, der blev holdt den februar, hvor der var to emner på dagsordenen: Storbritanniens forhold til EU og migration. Storbritanniens forhold til EU Statsministeren: For så vidt angår Storbritanniens forhold til EU, lykkedes det efter vanskelige forhandlinger at opnå enighed om en særdeles god pakke. Det blev et meget langt møde, forhandlingerne trak ud. Der var et normalt topmøde torsdag, en god, lang drøftelse over middagen og bilaterale møder hele fredagen mellem formanden for DER og premierminister Cameron og de enkeltlande, der havde særlige synspunkter. Til sidst havde vi et intensivt forløb, hvor det hele faldt på plads. Generelt var stemningen båret af en vilje til kompromis, men det skete bestemt ikke uden sværdslag. Der kom et resultat ud af det, som efter min mening giver et glimrende udgangspunkt for den kommende folkeafstemning. Alle de ønsker, Cameron lagde frem i efteråret, blev imødekommet. Han fik nok mere med hjem, end mange havde ventet for bare et par måneder siden. Det er på den vægt, det hele skal vejes, for det er ham, der har et behov, og som skal være tilfreds. Så kan vi andre også være det. Afhængigt af hvor man står, må man tro og håbe, at briterne stemmer sig til at forblive i EU den 23. juni. Det er i alle henseender i vores interesse. Aftalen træder først i kraft, når der er stemt ja i Storbritannien, og jeg mener, at pakken har et indhold, som rækker ud over kun at kunne bruges i en britisk folkeafstemning. Den er også af interesse for os andre og fremmer nogle prioriteter, vi længe har haft. Jeg vil gerne fremhæve seks elementer i aftalen, som jeg mener vi fra dansk side kan være tilfredse med: 603

2 For det første indeholder aftalen en rigtig god tekst om velfærdsydelser, som jeg tror vil være en hjælp for Danmark og ligesindede lande, når vi skal drøfte spørgsmålet om velfærdsydelser i andre sammenhænge. Her håber jeg at aftalen kan være med til at sætte en ny kurs. For det andet lykkedes det at få en aftale i stand om indeksering af børneydelser. Så hvis briterne stemmer ja, vil Danmark på lige fod med Storbritannien kunne indeksere børnechecken med det samme, og fra 2020 kan man også gøre det for dem, der allerede er her. Det har været en vigtig prioritet for os, og det var også et af de meget vanskelige spørgsmål under topmødet, som det krævede en aktiv dansk indsats at få til at falde på plads i den form, det nu har. For det tredje kan vi glæde os over, at Metockdommen nu bliver rullet tilbage. Vi har tidligere fra dansk side forsøgt at få ændret EU-lovgivningen på feltet, og det lykkes så nu som en del af en større pakke. Et fjerde rigtig godt element set med danske øjne er, at aftalen fastslår en række vigtige principper om sikring af ikkeeurolandes interesser. Det bliver slået fast, at nye tiltag, som eurolandene beslutter sig for, skal være åbne og frivillige for ikkeeurolande, og at spørgsmål, som vedrører EU28, skal drøftes og besluttes af alle 28 medlemslande. Det har længe været en dansk prioritet at få det understreget, så det er godt. For det femte får de nationale parlamenter mere indflydelse. Folketinget får på linje med de øvrige nationale parlamenter mulighed for at trække et såkaldt rødt kort, hvis de finder, at et forslag overtræder nærhedsprincippet. Det arbejdede Danmark allerede for under forhandlingerne om Lissabontraktaten, og det er positivt, at der nu er fundet en løsning. Og endelig for det sjette er det set med danske øjne positivt, at teksten sender et klart signal om, at vi skal styrke Europas konkurrenceevne, bl.a. ved at reducere virksomhedernes administrative byrder og ved at indgå flere frihandelsaftaler. Det er en liberal økonomisk kurs, vi kun kan være glade for. På de her seks punkter synes jeg at aftalen peger fremad for alle. Og foruden de elementer er der også fundet en løsning på det britiske krav om en 4-årig optjeningsperiode for de særlige britiske løntilskud til lavtlønsjob, de såkaldte in work-benefits, og dermed på den særlige situation, Storbritannien har oplevet med et ekstraordinært stort indryk af EUarbejdstagere. Ordningen er formuleret generelt, men vil i praksis kun komme til at gælde for Storbritannien. Alt i alt er der tale om en god pakke, som jeg håber kan hjælpe premierminister Cameron til at vidne den kommende britiske folkeafstemning, og som samtidig kan lægge vigtige spor ud for en udvikling, der trækker EU i, hvad jeg vil betegne som vores retning. Der er bare det aber dabei, at det hele står og falder med, at det bliver et ja i Storbritannien den 23. juni. Det er i hænderne på den britiske befolkning, men jeg håber, det går sådan. 604

3 Kenneth Kristensen Berth mente, det lød som et spændende møde, der vil betyde noget for, hvilken retning EU fremover vil tage. Han havde dagen før haft en debat med udenrigsministeren i Folketingssalen om ambitionen om en stadig snævrere union, som Storbritannien har fået en undtagelse fra. Ville statsministeren eventuelt tilslutte sig den undtagelse i forbindelse med en kommende traktatændring? Og var han enig med David Cameron i, at det kun var første skridt i retning af en gennemgribende reform af EUsystemet? Betragtede statsministeren sig fortsat som Storbritanniens nære allierede? Finn Sørensen spurgte, om statsministeren mente, at undtagelsen fra målsætningen om en stadig snævrere union ikke var nogen reel indrømmelse. I så fald var Enhedslisten enige med statsministeren. Formuleringen stod jo stadig i traktaten. Der var ikke lagt op til, at Storbritannien skulle havde en generel undtagelse, eller til nogen traktatændringer. Storbritannien var stadig bundet af en traktat, der har det som overordnet målsætning. Han bad ministeren bekræfte, at der kun på to punkter blev lagt op til substantielle ændringer, der giver medlemslandene mere at skulle have sagt: indekseringen af børnechecken og tilbagerulningen af Metockdommen. Resten af aftalen nødbremsen, f.eks. så meget god ud, men forudsatte Rådets godkendelse. Der var ingen grund til at blæse aftalen op til noget, den ikke er. Ændringerne træder kun i kraft, hvis de bliver vedtaget i den sædvanlige lovgivningsproces. Han betragtede derfor Storbritanniens projekt som fugle på taget. Statsministeren svarede Kenneth Kristensen Berth, at Danmark allerede stod uden for ambitionen om en stadig snævrere union, fordi Danmark havde nogle undtagelser, der lå til grund for Danmarks ratificering af historiske traktatændringer, og som kun kan ændres med opbakning fra den danske befolkning. Han opfordrede til ikke at lade sig styre af semantikken, men forholde sig til realiteterne. Det var allerede i nogle rådskonklusioner fra 2014 blevet klarlagt, at der findes mange veje frem i EU-samarbejdet. Danmark og Storbritannien var begge med på særlige vilkår. Han var ikke enig med Finn Sørensen i, at det substantielle ved aftalen kunne reduceres til et spørgsmål om børnechecken og Metockdommen. Det røde kort til parlamenterne gør, at man kan skrue ned for tempoet i nogle beslutningsprocesser, hvis man mener, at nærhedsprincippet trædes for nært. Man forpligter systemerne til at føre byrderegnskab for små og mellemstore virksomheder, både bagudrettet, ved at Kommissionen forpligtes til at screene allerede eksisterende lovgivning, og fremadrettet ved at have et mere offensivt instrument, hvor man tager nærhedsprincippet alvorligt. Det var rigtigt, at aftalens ikrafttrædelse både er betinget af et britisk ja og en implementering efter de processer, der nu er. Det var derfor, det havde været afgørende at koordinere tæt med Europa- Parlamentet. På topmødet var formændene for de store grupper plus den liberale gruppe blevet konsulteret, og der var blevet givet tilsagn fra parlamentsformand Martin Schultz om en smidig proces. Finn Sørensen medgav, at man kunne betragte det røde kort som et lille skridt i retning af at give de nationale parlamenter mulighed for at spænde ben for EU-lovgivning, som et antal medlemslande ikke bryder sig om. Der kunne også godt være resultater ved at lette 605

4 byrderne men resultaterne kunne man frygte, når man ser Kommissionens rapport fra 2011, der handler om, at små og mellemstore virksomheder, som er det store flertal af EU s virksomheder, skal lettes for regler, der ellers kan forbedre lønmodtagernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Det var fagbevægelsen bekymret for. Men der var ikke noget nyt i det. Rådet godkendte rapporten i Peter Hummelgaard Thomsen delte statsministerens syn på det seneste topmøde. Noget af det positive ved, at Storbritannien er undtaget fra at gå efter en stadig snævrere union, er EU-landenes anerkendelse af, at Europa arbejder i mange forskellige hastigheder, og at ambitionen om, at alle løber i samme takt, ikke hænger sammen med virkeligheden. I det lange løb troede han det ville styrke fællesskabet. Hvad var strategien, hvis briterne stemte nej? Det lød ikke på den britiske udenrigsminister, de lige havde mødtes med, som om der var en. Og hvordan mente den danske regering at spørgsmålet skulle håndteres? Statsministeren var enig i Peter Hummelgaard Thomsens vurdering af effekten af undtagelsen fra formuleringen om stadig snævrere union. Hverken Storbritannien, EU eller den danske regering havde en plan B til, hvis briterne stemmer nej. Han troede heller ikke, at en plan B var befordrende. Der var brug for, at Storbritannien tager stilling til, hvad de vil. Folkeafstemninger kan som bekendt gå begge veje. En del af aftalen er i Danmarks interesse. De elementer, der handler om, at EU fokuserer på det vigtige det indre marked og styrkelsen af sin konkurrenceposition ville man arbejde for uanset folkeafstemningen i Storbritannien. Hvad der ville ske, hvis Storbritannien melder sig ud, ville han ikke prøve at forudsige. Han håbede ikke, det ville ske. Det spændende at iagttage i Storbritannien nu var en mere alvorlig debat. Igennem flere år havde man diskuteret alt, hvad der var galt med EU, men nu må man tage stilling til EU på de foreliggende præmisser og til alternativet. Her troede statsministeren stadig på et ja. Migration Statsministeren: For så vidt angår migration, havde vi på topmødet en statusdrøftelse, og der er ikke grund til at lægge skjul på, at der var forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre. Enkelte medlemslande ønsker, at vi lægger alle kræfter i at forhandle en aftale med Tyrkiet om at bremse tilstrømningen til Grækenland. Andre tør ikke satse alt på Tyrkiet. Det gælder bl.a. Østrig, som sammen med flere lande på det vestlige Balkan har iværksat en styrket grænsekontrol efter topmødet, men det lå ligesom allerede på bordet og gav også anledning til en del debat. Selv understregede jeg, at vi selvfølgelig skal have Tyrkiet til at levere på den aftale, vi allerede har indgået. Det siger sig selv. Der er vi bestemt ikke i mål. Vi skal presse på og have styr på grænserne, vi kan ikke længere tillade transit gennem Europa. Men der skal gøres andet og mere. Den generelle stemning er, at der er behov for ret hurtig handling. Foråret nærmer sig, og selv om vi i øjeblikket ser nogle tal, der er lidt lavere, end de har været, kan de næppe tilskrives effekterne af Tyrkietaftalen, men snarere årstidens vejrlig. 606

5 Det er i det lys, det er blevet besluttet, at afholde det uformelle topmøde allerede her den 7. marts. Der var også en terrorhandling i Tyrkiet to dage før topmødet, der forhindrede den tyrkiske premierminister i at være i Bruxelles som oprindelig planlagt. Så diskussionen fortsætter på mandag, og derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til at orientere udvalget om mødet, som i virkeligheden er to uformelle møder: først et møde med Tyrkiets premierminister, Ahmet Davutoğlu, og derefter et kort møde mellem EU s stats- og regeringschefer. Indtil videre lægges der ikke op til konkrete beslutninger eller tekster for mødet. Det hænger også sammen med, at der er planlagt et ordinært EU-topmøde den marts, altså allerede 10 dage efter dette møde, hvor temaet er på dagsordenen. Mødet med den tyrkiske premierminister skal først og fremmest bruges til at drøfte status for gennemførelsen af EU-Tyrkiet-handlingsplanen, og som jeg allerede har antydet, er der ikke sket nok i det spor. Tyrkiet har gennemført visse elementer, men langt fra alle. Nedgangen i antallet af migranter skyldes formentlig primært årstiden og vejret, ikke en styrket tyrkisk indsats. Der har været talt meget om, at EU-lande skulle tage en større kvote syriske flygtninge direkte fra flygtningelejrene i Tyrkiet, mod at Tyrkiet markant og varigt nedbringer den illegale tilstrømning fra Tyrkiet. Da Tyrkiet ikke ser ud til at være parat til at levere på den reduktion i tilstrømningen, ser det i øjeblikket ikke ud til at være en løsning, som har stor opbakning blandt medlemslandene. Den generelle stemning er, at der skal leveres fra tyrkisk side først. Derfor fortsætter forhandlingerne med Tyrkiet også i dagene frem mod topmødet. Som mine oplysninger er lige nu, er der desværre ikke megen fremdrift. Tyrkiet er optaget af krigen i Syrien og af de mange flygtninge og migranter, som strømmer ind i Tyrkiet, der som bekendt allerede er vært for over to millioner syriske flygtninge. Derfor vil min besked til Tyrkiet på mandag være, at de hurtigt og effektivt bør leve op til deres forpligtelser i henhold til EU-Tyrkiet-handlingsplanen. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at EU må tage flere midler i brug, hvis vi skal bremse tilstrømningen. Aftalen med Tyrkiet gør det ikke alene. Europa kan ikke holde til en tilstrømning af samme størrelsesorden som den, vi så sidste år. Vi kan ikke længere tillade, at migranter og flygtninge bare bliver vinket igennem Balkan og videre op gennem Europa. Der er nødt til at ske noget. Østrig og landene på det vestlige Balkan har allerede taget skridt til at styrke grænsekontrollen væsentligt. De har indført begrænsninger i transitten. Østrig opererer med en daglig kvote på 80 asylansøgninger, og det har ført til en ophobning af flygtninge og migranter i Grækenland, og dermed en situation, som er blevet ret synlig, og som jeg også forventer vil blive drøftet på mødet mellem de 28 EU-lande umiddelbart efter topmødet med Tyrkiet. Der har været en del kritik af Østrig og af den styrkelse af grænsekontrollen, som er gennemført på Balkan. Jeg er selvfølgelig enig i, at vi skal søge fælleseuropæiske løsninger. Det er i længden det, der virker. Men jeg må helt ærligt sige, at jeg godt forstår, at Østrig er kommet til et punkt, hvor det ikke længere er en mulighed at vente. Og jeg tror faktisk også, at styrkelsen af grænsekontrollen på Balkan kan bidrage til at få situationen under kontrol og sende et signal til migranter om, at Europa ikke længere står åbent. Det handler nu om at finde en bred europæisk aftale om, hvordan vi styrker grænsekontrollen på alle de ydre grænser og sikrer, at alle medlemslande respekterer Schengen- og 607

6 Dublinreglerne. Hvis vi kan gøre det, håber jeg, vi kan reducere transitten op igennem Europa markant de kommende måneder. Omvendt er der ingen tvivl om, at grænselukning på Balkan stiller Grækenland i en vanskelig situation, som skal ses på baggrund af, at Grækenland indtil nu har ladet langt størstedelen af flygtninge og migranter passere uhindret. Det går ikke længere. Derfor vil Grækenland i den kommende tid stå med et behov for bistand til at tage hånd om de mange migranter og flygtninge, som ikke kan komme videre. Men de står også med et stærkere incitament til at yde deres og passe på den ydre grænse. Vi skal støtte op om begge dele. Jeg har noteret mig, at Kommissionen i går fremlagde et forslag til et nødhjælpsinstrument, som kan anvendes i den sammenhæng. Vi bidrager gerne, og det gør vi allerede med personale til det arbejde som EU s grænseagentur, Frontex, udfører i Grækenland. Vi er også parat til at se på yderligere bistand, hvis der er behov for det, herunder humanitær bistand. Det var nok, hvad jeg kunne sige om mødet på mandag. Som sagt har jeg ingen naiv forventning om et stort gennembrud eller en endelig løsning på situationen. Mødet handler i høj grad om status og om dialog med og pres på Tyrkiet, og så kommer der et ordinært møde den marts, som jeg i god tid forinden vil forelægge her. Jeg har det håb, at vi på det møde begynder at nærme os noget, der kan føre til, at der bliver truffet nogle beslutninger, som også påvirker den virkelige verden. Kenneth Kristensen Berth mente ikke, EU havde haft en heldig hånd med migrationen. Dansk Folkeparti støttede egentlig Østrigs idé om kvote på 80 flygtninge om dagen, men Kenneth Kristensen Berth var ikke tryg ved, at de som følge deraf agtede at lade mennesker rejse igennem om dagen. Det måtte da blive adresseret, for der var vel ikke juridisk belæg for det. Han glædede sig over, at der ikke var opbakning til genbosætning. Dansk Folkeparti mente, at eventuel genbosætning måtte ses i forhold til FN-flygtningekvoten og dermed også i forhold til centrale parametre, som f.eks. integrationsparathed. Var statsministeren enig? Kenneth Kristensen Berth opfordrede statsministeren til at være klar i spyttet, når ophobningen af asylansøgere ved grænsen til Makedonien skulle drøftes. Løsningen var i hvert fald ikke at åbne porten, sådan som man havde gjort året før, da man var blevet træt af kedelige billeder og gav folk lov til bare at køre videre fra Budapest og op gennem Europa. Man kunne frygte, at nogle ikke havde is nok i maven til at holde grænsen ved Makedonien lukket. Finn Sørensen spurgte, hvad statsministeren mente med andet og mere. Hvordan vil man sikre grænsekontrollen og forhindre folk i at krydse grænser? Folk på flugt fra krig og tortur har det med at finde veje. Vil man lave en høj mur hele vejen rundt om EU? Statsministeren sagde, at Schengen skulle respekteres, men var Schengen og Dublinforordningen ikke allerede brudt sammen, fordi landene ikke følger de aftalte regler? Betød det, at man vil se Tyrkiet an, at man lukker for pengekassen, fordi Tyrkiet ikke har stoppet flygtningestrømmen som lovet? 608

7 Statsministeren sagde, det var en ret problematisk beslutning, Østrig havde truffet på vegne af alle nordligere beliggende lande om, hvor mange flygtninge, man synes man kan håndtere. Og hvad gør Østrig de facto, hvad stiller de op med flygtning nr flygtninge om dagen er 1,1 millioner flygtninge om året. Det var dog ikke det aktuelle tal, for i kølvandet på den østrigske beslutning om at lægge et asylloft havde man sat en second line of defence op ved Makedonien, som i øvrigt var understøttet af Kommissionen med 10 mio. euro. Det måtte man huske, når man spørger om, hvorvidt man håndterer situa-tionen på en anden måde end året før, hvor man bare lod folk komme. Nu, hvor man begynder at blive enige om et opgør med transitpolitikken, var det klart problematisk, hvis landene selv begynder at beslutte, hvor mange de vil tage imod, og hvor mange de vil lade være i transit. Han troede, at mandagens møde ville føre til en skærpet modstand mod den såkaldte wave through-politik. Østrigs beslutning og Balkans skærpede grænsekontrol giver også en ophobning i Grækenland. Det giver sagen en ny alvor, som statsministeren troede var nødvendig for at finde nogle rigtige løsninger. Det skaber et større engagement hos alle, for det historiske billede havde været, at selv om man taler om en europæisk udfordring, havde det været Benelux, Østrig, Tyskland og Norden, der havde siddet med alle problemerne, mens en lang række lande de facto var gået fri. Statsministeren var helt enig med Kenneth Kristensen Berth i, at når man tager UNHCRflygtninge ind frem for flygtninge, der selvvisiterer sig selv op gennem Europa, bliver det en mere kontrolleret proces. Man har langt bedre mulighed for at forholde sig til antallet på forhånd, fordi man ved, hvem det er, og hvad de har af familierelationer, end når en flygtning dukker op ved grænsen og viser sig at være far til fire. Man har mulighed for at se på deres integrationspotentiale. Når og hvis han håbede når det lykkes at lukke Europas grænser, vil der stadig være flygtninge i Europa. Man vil ikke vende ryggen til hele verden. Man vil hjælpe i nærområderne, og man har et UNHCR-ansvar. Man vil komme til at diskutere også herhjemme om ikke FN-flygtningekvoten skulle sættes i vejret. Det var også et svar til Finn Jørgensen om, hvad han forestillede sig. Man er nødt til at forholde sig til den realitet, at en betydelig del af dem, der i øjeblikket kommer til Europa, ikke flygter fra krigen i Syrien. Han havde ikke det mest opdaterede tal, men omkring pct. af dem, der krydser Europas ydre grænser, var syriske krigsflygtninge. I en periode havde Tyrkiet været gennemgangssted for folk, der ville til Europa, både pga. krig og fattigdom og ønsket om et bedre liv. Det skulle bringes under kontrol, for uanset om man kunne forstå intentionerne hos de enkelte mennesker om at flytte sig til et bedre liv, var det ikke håndterbart, og man var nødt til at have nogle sorteringsmekanismer. Schengen og Dublin var under en slags sammenbrud, og det skulle man tage alvorligt. Der lå en ikke ubetinget positiv evalueringsrapport om Grækenland og Schengen med 50 punkter til forbedring i Grækenland og nogle frister for dem. Der var også taget initiativer ved den makedonske grænse. Statsministeren håbede, alvoren ville tilskynde til at løse problemerne. Det ville ikke ske på mandagens møde, men der skulle snart ske noget. Vinterens vejrlig gav et pusterum, der måtte bruges til at finde nogle holdbare løsninger. 609

8 Finn Sørensen var enig i, at ingen lande skal tage imod alle, der banker på døren. Man er forpligtet af flygtningekonventioner, og det var det, man skulle forholde sig til. Det kræver, at man undersøger de tilkommende menneskers årsag til at ville ind i Danmark. Der måtte opbygges et apparat, så det kan foregå på legal vis. Hvis man kun bygger hegn, kommer folk ind alligevel og opholder sig i strid med reglerne. Hvordan ville statsministeren sikre legale veje for flygtninge og migranter, så de kan få deres sager vurderet? Statsministeren var enig i, at der var brug for legale midler. Han talte ikke om kun at bygge hegn, men det kunne heller ikke nytte noget at udelukke, at hegn har en rolle at spille, hvis man vil beskytte sine ydre grænser. Hvordan skulle det fungere, at folk med et beskyttelsesbehov et sted i verden skulle kunne komme til Europa? Skal man kunne henvende sig ved alle EU-ambassader i verden, hvis man føler sig forfulgt, og så have retskrav på at komme til Europa? Det troede statsministeren ville eskalere tilstrømningen. Løsningen må bestå af flere ting: mere hjælp i nærområderne, så folk ikke må flygter videre, fordi deres børn ikke kan få mad eller komme i skole, og derudover må man få løst de grundlæggende konflikter ved at stille krav til landene i nærområderne. Det er det, man er i gang med at gøre over for Tyrkiet, der som det første fredelige land efter Syrien skal håndtere flygtninge på en måde, der ikke gør det nødvendigt at flygte videre. Tyrkiet skal passe på sin grænse, og Grækenland skal passe på EU s grænse. Europa skal vise gæstfrihed og huse et antal flygtninge, men det ville være langt bedre, hvis man selv fik indflydelse på, hvilke flygtninge man huser, og at det skete i en mere kontrolleret form end nu, hvor folk ikke bare flygter fra noget, men også til noget. Hverken Danmark eller Sverige er det første sikre land efter Syrien. Derfor må trafikken, som også består af folk uden beskyttelsesbehov, bringes til ophør. Det var opgaven som er nemmere at beskrive end at løse. Finn Sørensen sagde, at Enhedslisten var enig i, at man skulle arbejde for en del af de elementer, statsministeren nævnte, bl.a. styrkelsen af indsatsen i nærområderne. Men hvorfor så skære ned på udviklingsbistanden? Talte statsministeren om at hæve antallet af kvoteflygtningene? Der skulle jo meget mere til for at løse problemet end at fordoble de 500 kvoteflygtningen til Hvad med at gøre noget mere ud af FN-sporet? I virkeligheden var der to steder, hvor man kunne aftale noget om kvoter og fordeling af flygtninge, der virker: EU og FN. Statsministeren sagde, at det var et spørgsmål om, hvad det betyder, at noget virker. Hvis man mener, det er ensbetydende med at få flere flygtninge til, må man hæve kvoten, men det kommer ikke til at ske, samtidig med at man har en ukontrolleret folkevandring. Han og Finn Sørensen var kun enige på et meget overordnet plan. Det starter med kontrol ved de ydre grænser. Han var ikke naiv og troede ikke, man kunne lave en ydre grænse, der standsede samtlige flygtninge, men den massive folkevandring var man nødt til at få under kontrol. Det var en forudsætning for, at det overhovedet gav mening at diskutere UNHCR-flygtningekvoten. I år var prognosen flygtninge. Om udviklingsbistanden sagde han, at Danmark er blandt de fem lande i verden, der efterlever FN s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI og Danmark var vist endda oppe på 0,71. Man har givet udviklingsbistanden et design, der placerer Danmark i top fem, hvad humanitær bi- 610

9 stand i Syrien angår, og de tilsagn man har givet ved Syrienkonferencen i London ligger også ganske pænt. Udfordringen er ikke, at Danmark skal gøre mere, men at få andre lande til at følge trop. Mødet sluttede kl

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 42 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 42 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 42 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: onsdag den 23. september 2015 Tidspunkt: kl. 14.10 Sted: 2-080 Til stede: Desuden deltog: Kenneth

Læs mere

Punkt 1. Ekstraordinært rådsmøde nr. 3411 (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015

Punkt 1. Ekstraordinært rådsmøde nr. 3411 (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 40 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 3. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 18. september 2015 Tidspunkt: Kl. 11.00 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Trine Viskum Philipsen

Trine Viskum Philipsen Trine Viskum Philipsen Fra: Margrete Auken Sendt: 18. april 2016 17:07 Til: Trine Viskum Philipsen Emne: Nyt fra Margrete Auken i Europa-Parlamentet/Hvor er vi med Tyrkiet-aftalen?/De

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07

af Europaudvalget. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. oktober 2007 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/10-07 Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets

Læs mere

Punkt 1. Åbent samråd med miljø- og fødevareministeren om dyrkning af GMOafgrøder

Punkt 1. Åbent samråd med miljø- og fødevareministeren om dyrkning af GMOafgrøder Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 56 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 6. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: tirsdag den 29. september 2015 Tidspunkt: kl. 7.50 Sted: vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets

Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse af samrådspørgsmål T, stillet af Folketingets Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2009 (rev2. 17. april) Samråd den 17. april 2009, kl. 11.00 Fødevareministerens besvarelse

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Succeskriterier og mål for projektet

Succeskriterier og mål for projektet Page 1 of 5 Succeskriterier og mål for projektet Individuelle Lasse Bager: Min personlige målsætning med det her projekt er først og fremmest at lave et projekt at jeg og hele gruppen i sidste ende vil

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: fredag den 28. oktober 2016 Tidspunkt: kl. 11.00 Sted: vær. 2-011 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang.

Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang. Mojn så ved I da nok, hvor jeg kommer fra. Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang. Undskyld mig, men jeg kan ikke lade

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Anne-Marie Meldgaard (S) formand, Malou Aamund (V), Pia Adelsteen (DF), Kim Mortensen (S), Jeppe Kofod (S), Hanne Agersnap (SF), Lone Dybkjær (RV)

Anne-Marie Meldgaard (S) formand, Malou Aamund (V), Pia Adelsteen (DF), Kim Mortensen (S), Jeppe Kofod (S), Hanne Agersnap (SF), Lone Dybkjær (RV) Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 15. december 2009 Tidspunkt: Kl. 14.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 27. oktober 2010 Tidspunkt: Kl. 10.15 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Mette Frederiksen: En åben udlændingepolitik ødelægger de nordiske velfærdssamfund 20-01-2016 - UgebrevetA4.dk

Mette Frederiksen: En åben udlændingepolitik ødelægger de nordiske velfærdssamfund 20-01-2016 - UgebrevetA4.dk NABOSKAB Mette Frederiksen: En åben udlændingepolitik ødelægger de nordiske velfærdssamfund Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 20. januar 2016, 05:00 Del: Flygtningepresset får det socialdemokratiske

Læs mere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 15. december 2015 15/09000-2 Click here to enter text. Samråd i LIU den

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner:

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1 FAKTABOKS LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1. Sammenlægning af EF/EU til en union med retssubjektivitet ( juridisk person ). 2. Kompetencekategorierne 3. EU' s tiltrædelse af Den europæiske

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere