Vi advarede POLITIKERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi advarede POLITIKERNE"

Transkript

1

2

3

4 Vi advarede POLITIKERNE

5 hurtige 3

6 UNGE FRA PROVINSEN KØRER SPRITKØRSEL FLERE NYDANSKERE I KOMMUNALT JOB NYE BØGER ETIK OG MORAL DE UNDSEELIGE KVINDER MODERNE FORBRUGERIDENTITET

7 KUN 135 LEDIGE TILBAGE HALVDELEN HAR PSYKISKE LIDELSER FRA UDSAT TIL ANSAT SELVCENSUR PLAGER LEDERNE BEHANDLING MOD HASH OG KOKAIN

8 Velfærdssamfundets sociale pionerer

9 Tid til forandring Nogle unge kræver mere af tilværelsen. Personlige mål, et tæt fællesskab med jævnaldrende og tryghed i nye omgivelser. Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark. Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og professionelt fællesskab.

10 NÅR HEDEBØLGEN RULLER mit NYE job DIT NYE JOB

11 ARBEJDET MED MENNESKER SLIDER

12 sat på porten?

13

14

15

16 Hold FINGRENE fra hende

17 Rul ud med BAUTA Nu har du mulighed for at tegne en af landets bedste campingvognsforsikringer, som også dækker teltvogne. BAUTA har netop forbedret sin Campingvognsforsikring. Vi har sat prisen ned og samtidig gjort dækningen endnu bedre. Dette er som følge af, at campinglivet bliver mere og mere populært, og flere sætter pris på den uformelle og frie rejseform - om det er for at køre ud i sommerlandet eller for at udforske Europa. Vores nye forsikring omfatter bl.a.: Erstatning svarende til nyprisen for vognen inden for det første år. Erstatningsvogn, hvis planlagt campingferie til udlandet ikke kan gennemføres. Dækning af skade ved oversvømmelse og el-skade. Dækning af indbosum på kr. Summen kan forhøjes, så den passer dit behov. Campingvognsforsikringen dækker hele vejen rundt Forsikringen dækker hele året og i hele Europa. Du kan få mere at vide om vores Camping- og teltvognsforsikring på - her kan du bl.a. beregne prisen og læse mere om dækninger og vilkår. BAUTA FORSIKRING A/S - Tlf.:

18

19 Vil du være medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening? Forslag og tidsfrister fi t til repræsentantskabsmøde 2008

20 EN MISBRUGT DIAGNOSE

21

22

23 REGION SYD STUDENTERJOBS TIL DE STUDERENDE KUNSTEN AT IMPLEMENTERE FORANDRINGER MED SUCCES RETTELSE VIL DU VÆRE REGIONSBESTYRELSESMEDLEM? REGION NORD

24 SOMMERTID I DS SENIORGRUPPEN GENVALG FYRAFTENSMØDE NETVÆRK PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET NETVÆRKSMØDE SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE NETVÆRKSMØDE SELVSTÆNDIGE SOCIAL- RÅDGIVERE I JYLLAND BETTINA POST KONSTITUERET SOM FORMAND FOR DS

25 DS-Kalender HAR DU ERFARINGER FRA SOCIALT ARBEJDE I UDVIKLINGSLANDENE? SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER KOM I GANG MED STRESSPOLITIK

26 Sammendrag af pensionskassens og koncernens regnskab for året 2007

27 FAMILIEBEHANDLING Børns problemer skal løses i familien Viden om og erfaring med Familier og gravide med sociale, psykiske eller misbrugsproblemer. Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom og senabstinenser. Vi tilbyder Familiebehandling døgn/ambulant Konsulentbistand grundlagt 1/ Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, , CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde Vi løser de opgaver, I ikke kan nå 50 undersøgelser Psykologiske undersøgelser Interviews/afklarende samtaler med børn, unge og forældre Forældre(evne)undersøgelser Behandling - familiebehandling - terapi Støtte i hjemmet Støtteperson 54 Familierådslagning - netværksmøder Konfliktmægling/mediation Forældrekreds Samvær - samværshus Det generelle tilsyn med opholdssteder Opholdssteder - hjælp til placering Godkendelseskurser - netværks- og plejefamilier Netværks- og familiepleje - døgn og aflastning Fysisk og psykisk handicap - døgn og aflastning Forældre/barn placeringer og/eller observation Kurser for fagpersoner og for plejeforældre Supervision, coaching og konsulentbistand Netop- efterværn - efterværnsgruppe år Gruppe af anbragte unge år Projektvirksomhed og projektstøtte Tilbud om partnerskab KONTORER OG MØDELOKALER: Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf Oehlenschlægersgade 16 b-c, 4200 Slagelse - tlf KONSULENTER Anette Hansen Bente Kliver Birgitte Schjær Jensen Grete M. Madsen Hans Paulsen Jan Petterson Jette Lykke Hansen Jytte Lorenzen Jørgen Moe Karin Skov Larsen Kim Kammer Jensen Kirsten Kjær Traore Kirsten Mortensen L e n e F r i i s Lillian Kortbek Merete Flyvholm Peter Klagenberg Pia Brenøe Sharon Rasmussen Tina Bjørn Olsen PSYKOLOGER Julie Noack Skærbæk Marianne Sørensen LEDELSE Per Jeppesen Jannik Sølyst Jørgensen Susanne Katz l c a f a. d k REGNSKAB OG SEKRETARIAT Annie Dirksen Susanne Jensen Mona Tellerup Susanne Tengstedt

28 Livet er fuld af muligheder Socialrådgivere er eftertragtede, og du kan vælge et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Vikarlivet i Adecco har mange fordele: - Du bestemmer selv din arbejdstid. - Din løn er attraktiv og udbetales hver uge. - Du får pension fra 1. arbejdsdag jf. gældende overenskomst. - Du får løn på helligdage jf. gældende overenskomst - Du bestemmer selv, hvornår du vil have ferie. - Du får glæde af Adeccos bonus- og rabatordninger. - Din personalekonsulent er fagspecialist på socialrådgiverområdet. Ring til os på tlf og hør mere om dine muligheder. Vi søger dig, som er uddannet socialrådgiver, socialformidler, socionom eller kommunom. adecco.dk Landskonference for dagbehandlingsinstitutioner 2008 "Perspektiver der mødes" Så er det tid at tilmelde sig Landskonferencen 2008! Torsdag den 25. og fredag den 26. september afholdes der landskonference for familie- og dagbehandlingsinstitutioner på Fuglsøcentret ved Ebeltoft. Tjek hjemmesiden for det store program, workshop og deltagere. Har du noget på hjerte, kan du stadig nå at tilmelde en workshop. Hjælp børn i nød! Du kan købe UNICEF kort året rundt. Ring: eller besøg

29 Gentofte SOCIALRÅDGIVER TIL SOCIALE YDELSER Elise flytter hjem til Fyn vi søger derfor en socialrådgiver på fuld tid fra 1. juli LIDT OM OS Vi er et meget velfungerende team på 12 kolleger i alderen år. Vi er meget forskellige og vi ser hinandens forskelligheder som en styrke, hvorfor vi er sikre på, at du også vil passe ind. Vi hjælper og støtter hinanden i hverdagen og har derfor et godt samarbejde og overskud til at lære en ny kollega op også hvis du er nyuddannet. Vi har god støtte fra 3 dygtige fagkonsulenter og opnår i samarbejde et højt fagligt niveau. Vi kan også love dig eget kontor og flextid. ARBEJDSOPGAVER Opgaverne er meget varierede og du skal samarbejde med mange forskellige instanser. Vi varetager som team sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet og vi har et tæt og godt samarbejde med Jobcentret. Vi har 5 kolleger i et stærkt administrativt team, der supplerer og understøtter sagsbehandlingen. Vi er 7 socialrådgivere, der endvidere har til opgave at yde råd og vejledning til kommunens borgere og en første socialfaglig indsats efter behov. Som nyuddannet er det et godt sted at starte både fordi der er mange forskellige socialfaglige opgaver, men også fordi vi kan tilbyde en fast kontaktperson samt grundig introduktion og oplæring i de forskellige fagsystemer. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Aflønning vil ske efter principperne i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes på baggrund af kvalifikationer. YDERLIGERE OPLYSNINGER Kan du få ved henvendelse til Birthe Haahr Larsen, leder af Modtagelsen & Sociale Ydelser, tlf , eller Bo Sund, afdelingschef i Job & Ydelser, tlf , ANSØGNING Ansøgningsfristen er den 27. juni Ansøgningen sendes til: Gentofte Kommune Job & Ydelser Bernstorffsvej Charlottenlund Att.: Økonomi & Kvalitet, Pia Sonne Dreisig eller send en til: Sociale Ydelser giver råd & vejledning, sagsbehandler syge- og barselsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension samt enkeltydelser. Det er afdelingens mål, at den enkelte borger er i centrum via aktiv inddragelse, at teknologi bruges til at effektivere og dokumentere indsatsen, samt at medarbejderne er imødekommende, engagerede og etisk bevidste. En arbejdsplads i bevægelse Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles mål om at give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og familieliv. Læs mere på vores hjemmeside

30 Socialrådgiver/Socialformidler, Helsingør kommune, Voksen Psykiatri - Handicap. Fast stilling 37 timer eller efter aftale Det tager kun 5 min. at læse dette, men vi vil så gerne fange din interesse Da vores gode kollega har valgt, at søge en anden stilling i Helsingør kommune, søger Voksen Psykiatri 1 socialrådgiver/socialformidler pr. 1. september 2008 eller gerne tidligere. Drømmer du om et rigtigt socialrådgiver/formidler arbejde, kunne det være dig vi søger, hvis du har lyst til at arbejde med voksne der har en psykisk lidelse, en dobbeltdiagnose eller særlige sociale problematikker. Du behøver ikke, at have erfaringer med målgruppen. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med målgruppen, har et positivt livssyn og ønsker at tilegne dig faglig viden om området. Hovedopgaverne er Afklare funktionsniveau og behov, vurdere, visitere, koordinere samt følge op på foranstaltninger og sociale tilbud i henhold til Lov om social service. Udfærdige handleplaner samt deltage i div. samarbejdsmøder herunder handleplansmøder. Råd og vejledning til målgruppen. Vi søger en kollega der Er uddannet socialrådgiver/socialformidler, som har lyst til at arbejde med voksne der har behov for et tilbud efter Serviceloven. Er minded for teamarbejde og er samarbejdsorienteret i forhold til borgerne, kollegaerne samt de forskellige samarbejdspartnere. Har en respektfuld tilgang til borgerne og er god til at skabe kontakt og tillid. Er et åbent og rummeligt menneske som har lyst til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Er smilende og har et positivt livssyn Kan lide god humor. Drømmer du om et rigtigt socialrådgiver/formidler arbejde Vi kan tilbyde et arbejde i en velfungerende afdeling med fagligt dygtige og hjælpsomme kollegaer og mange spændende udfordringer inden for det sociale område. I Psykiatri teamet arbejdes der udelukkende med afklaring og opfølgning af den sociale indsats. Forsørgelsen varetages af økonomiske sagsbehandlere. Vi kan endvidere tilbyde dig flekstid, høj grad af fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelse af eget arbejde, gode kantineforhold og motionscenter. Flere oplysninger kan indhentes hos funktionsleder Marianne Mandal telefon , eller socialrådgiver Marianne Duch telefon Løn og ansættelsesforhold Stillingen lønnes efter gældende overenskomst. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 2. juli 2008 med morgenposten. Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 28. Ansøgningen vedlagt relevant dokumentation skal sendes til: Social- og Sundhedsforvaltningen, Familie og Handicap afd. att.: Yvonne Falck Birkedalsvej Helsingør eller via mail på mærket med SOC 12/08. Helsingør Kommune

31 Sagsbehandler til Familieteamet Socialrådgiver/-formidler til Handicapteamet Ballerup Årets Idrætskommune Læs mere om jobbet og send din ansøgning online R ØDOVRE K OMMUNE Medarbejder til Rødovre Jobcenter Socialrådgiver eller socialformidler til Arbejdsmarkedsgruppen. Vi søger en ny kollega med godt humør og mod på nye udfordringer til vores arbejdsmarkedsgruppe, der tæller 11 sagsbehandlere og et trivselskorps med tre studerende fra Den Sociale Højskole. Du får ansvar for borgere, der har andre problemer end ledighed. Du får en arbejdsplads i lyse og dejlige lokaler, hvor der er højt til loftet i mere end én forstand med en ledelsesstil, der er demokratisk, uhøjtidelig og åben. Vi har overblik over de administrative rutiner og stor gennemsigtighed i vores arbejdsgange - og vi satser på din faglige og personlige udvikling. Vores fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø betyder gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt, samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredscheck og massage. Mere information Du er meget velkommen til at få mere at vide om jobbet. Ring til sagsbehandler Semra Demirci på telefon eller teamleder Kenneth Andersen Du kan se mere i den detaljerede annonce på under 'job'. Ansøgning Vi skal have din ansøgning senest 2. juli Skriv venligst hvornår du holder ferie. Send den med relevante bilag til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre - att.: Personalafdelingen. Mærk ansøgningen Vi holder ansættelsessamtaler i uge 30. Løn- og ansættelsesvilkår er efter den gældende overenskomst og principperne i den lokale løndannelse. Rødovre Kommune Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre I Rødovre Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge ledige jobs hos os.

32 Qaqortup Kommunia søger socialrådgiver/socialformidler til revalidering Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen i Qaqortup Kommunia søger en dygtig og engageret socialrådgiver/socialformidler til opgaven med revalidering og fleksjob. Har du lyst til at gøre en forskel? Har du lyst til personlige udfordringer med mulighed for såvel personlig som faglig udvikling? Har du lyst til at arbejde i et inspirerende miljø præget af teamwork, ja så har vi jobbet til dig! Vi er en positivt indstillet personalegruppe, der sætter borgeren i centrum og arbejder med fokus på den enkeltes ressourcer. Vi håber, at du: Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk. Som noget nyt placeres revalideringsopgaven organisatorisk i Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen, der er en forvaltning, hvor medarbejdergruppen består af erhvervs- og arbejdsmarkedskonsulenter samt administrativt personale. Som uddannet socialrådgiver vil du blive ansat på tjenestemandslignende vilkår. Stillingen er klassificeret til følgende skalatrin 38, 40, 42, 44. Grundlønnen udgør p.t ,61 kr. i skalatrin 38. Ansættelsestidspunkt er 1. august eller snarest derefter. Der kan anvises personalebolig til rådighed, for hvilken der betales husleje m.v. efter gældende regler, ligesom der kan ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler. Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til erhvervs- og arbejdsmarkedschef Grethe H. Nielsen, eller pr. mail Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest den 30. juni 2008 og fremsendes til: Qaqortup Kommunia, Personalekontoret, Postboks 514, 3920 Qaqortoq. Vil du UDVIKLE KØBENHAVN? HANDICAPCENTER ØST Børnerådgivere Børnehandicapområdet i København er i rivende udvikling. Vi søger rådgivere som vil udfordres i et spændende job. Børneteamet søger rådgivere, til at varetage sagsbehandlingen for forældre til børn med varig nedsat funktionsevne i Københavns kommune. Københavns kommune har samlet børnehandicapområdet på et center, hvor vi arbejder med de familier i København, som har børn og unge med handicap. Vi er et dynamisk team, bestående af et tværfagligt personale. Se hele stillingsopslaget på Ansøgningsfrist Fredag den 27.juni 2008 kl Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen R ØDOVRE K OMMUNE To spændende job i Rødovre Jobcenter Virksomhedskonsulenter til sygedagpenge og fleksjob. Vi har brug for to nye kolleger med erfaringer på sygedag- og fleksjobområderne, da vi ønsker en øget og koncentreret indsats her. Har du også erfaring som sygedagpenge-sagsbehandler tæller det med på plussiden. Du bliver tilknyttet et dynamisk og fagligt stærkt virksomhedsteam samt en tværfaglig fleksgruppe med tæt samarbejde med sagsbehandler. Du kommer på spændende virksomhedsbesøg for at undersøge behovet for hjælpemidler, revalidering og fleksjob. Du får mulighed for at etablere nye spændende, interne kursus- og afklaringsforløb med vejledere og sagsbehandlere. Fælles for de to job Du får en arbejdsplads i lyse og dejlige lokaler, hvor der er højt til loftet i mere end én forstand med en ledelsesstil, der er demokratisk, uhøjtidelig og åben. Vi har overblik over de administrative rutiner og stor gennemsigtighed i vores arbejdsgange - og vi satser på din faglige og personlige udvikling. Vores fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø betyder gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt, samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredscheck og massage. Mere information Du er meget velkommen til at få mere at vide om jobbet. Ring til virksomhedskonsulent Helle Steffensen på telefon eller teamleder Vigga Hassing Pedersen på På under job kan du se annoncen og interview med to medarbejdere fra jobcentret. Ansøgninger Send din ansøgning og relevante bilag til Rødovre Kommune, Personaleafdelingen att. Tina Jakobsen, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Mærk din ansøgning til ledighedsydelsesområdet A - og til sygedagpengegruppen B. Vi skal have din ansøgning senest den 23. juni. I Rødovre Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge ledige jobs hos os. Rødovre Kommune Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre

33 Lænke-Pensionatet søger socialrådgiver/stedfortræder for forstanderen Lænke-Pensionatet tilbyder støtte til personer i alderen år, som er i krise, og som har brug for restituering eller hjælp til at komme videre i behandling for deres alkoholproblem. Lænke-Pensionatet er en 110-institution under Lov om Social Service, placeret i Glostrup, men med driftoverenskomst med Gentofte Kommune. Vi er en lille unik institution med plads til 8 beboere. Vi er derudover 3 ansatte (forstander, socialrådgiver samt pædagog/familieterapeut) og en fast personalegruppe bestående af frivillige, hvor vi alle samarbejder omkring og med den enkelte beboer. Vi søger en socialrådgiver 37 timer om ugen pr , der også fungerer som stedfortræder for pensionatets forstander. Dine arbejdsopgaver vil bestå i at: Vi forventer, at du: ler hjemløseområdet. og eksterne samarbejdspartnere. men også pædagogiske og praktiske kompetencer. samtaler. individ. og weekendarbejde, hvis dette er nødvendigt. Vi tilbyder en arbejdsplads med: ønsker og behov. betydning. efteruddannelse. Spørgsmål? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret forstander Camilla Noach på Ansøgning: Er dette noget for dig? Send din ansøgning hurtigst muligt, dog sådan at vi har den senest mandag den 7. juli 2008, til Lænke-ambulatorierne i Danmark, Værnedamsvej 12, 1., 1619 København V. Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i løbet af uge 30. Lænken er det samarbejde, som gennem mere end 40 år har eksisteret mellem frivillige fra Landsforeningen Lænken og professionelle alkoholbehandlere fra Lænke-ambulatorierne i Danmark. Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder offentlig behandling for alkoholmisbrug til mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende, kollegaer og venner. Lænke-ambulatoriernes særkende er samarbejdet med de frivillige fra Landsforeningen Lænken. Mere information om Lænken på Vil du gøre en forskel? Jobcenter Ballerup søger 2 rådgivere Ballerup Årets Idrætskommune Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

34

35 Sagsbehandler Handicapteamet i Høng søger en sagsbehandler (socialformidler/socialrådgiver) Løn efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist den 30. juni 2008 kl Se annoncen på jobnummer 696

36 Vi gør det vi er bedst til gør du? stødelse. Vi er et tværfagligt team af professionelle og ca. 30 frivillige, der arbejder med vende fond, der finansieres af private fonde og statslige midler. Socialrådgiver med flair for opsøgende gadeplansarbejde Vi søger en socialrådgiver eller lignende til at være en del af teamet omkring Den Mobile Café. Du vil blive selvstændigt ansvarlig for gadeplansarbejde. 37 timer/uge med skiftende arbejdstider man-fre. Løn efter aftale. Tiltrædelse 1. september 2008 eller efter aftale. Arbejdet består blandt andet af: hjemløse samt hjemløse der afvises af systemet nere vil være hjemløses rettigheder Vi tilbyder en central plads i en spændende organisation med stor frihed og fleksibilitet samt gode kolleger. Yderligere oplysninger fås hos Ninna Hoegh på tlf Skriftlig ansøgning, gerne vedlagt et foto, sendes til: Ansøgningsfrist: den 30. juni 2008 kl Vi afholder samtaler den 4. juli Kandidater, der udvælges til samtale, forventes at deltage i en prøvetur med Den Mobile Café. Bliv Misbrugskonsulent i Rådgivningscentret Rådgivningsteamet i Egedal Kommune søger en misbrugskonsulent, da vores nuværende kollega har søgt orlov til nye udfordringer. Stillingen er på 37 timer og er ledig pr. 1. juli Stillingen er en orlovsstilling og er derfor tidsbegrænset fra 1. juli 2008 til 31. december Vi er et center, hvor der er fokus på udvikling af metoder, tværfaglig indsats samt projektudvikling. Misbrugskonsulenten er en del af rådgivningsteamet. Teamet består endvidere af socialfaglige rådgivere, en børnefamiliesagkyndig samt et støttekontaktpersonskorps. Misbrugskonsulentens arbejdsopgaver kollegaer arbejde indenfor misbrugsområdet i "Livsstilsværkstedet Socialrådgiver søges til Børneafdelingen, Hillerød Hospital 32 timer ugentligt pr eller efter aftale i alderen 0-15 år og hos børn med kroniske lidelser op til 18 år. Der søges en socialrådgiver, der har nogle års erfaring med opgaver fra kommuner eller lignende og gerne med erfaring omkring børnefamiliers problemstillinger. Funktionen lierne med syge børn omkring muligheder for støtte til at kunne håndtere den nye/ukendte situation i henhold til serviceloven og deres forældres problemstillinger med særligt behov for støtte efter fødslen for at give det nyfødte barn de bedst tænkelige muligheder Kvalifikationer om støtte og reelle muligheder samt i forhold til samarbejde med kommunerne. Ansøgningsfrist d Ansættelsessamtaler vil foregå uge 27. 2, 3400 Hillerød eller kan sendes på mail til Evt. henvendelse kan foregå via sekretær Dorthe Vestergaard, tlf Vi forventer, at du afhængighed samt erfaring med misbrugsbehandling eller lignende på tværs af centre og andre aktører Vi tilbyder sparring metodeudvikling samt projektudvikling for overbygninger eller socialfaglige metoder Løn- og ansættelsesvilkår for kationer. Yderligere oplysninger kan fås hos Leder af Rådgivningsområdet Rikke Terslev Bengtson på telefon Ansøgningsfrist 25. juni 2008 kl Ansættelsessamtaler afholdes den 26. og 27. juni Ansøgning sendes til: Egedal Kommune Rådgivningscenteret Rådhustorvet Stenløse egedalkommune.dk

37 Familieplejekonsulent GLOSTRUP KOMMUNE SØGER: Er du god til at organisere din tid, og prioritere dine opgaver kunne du tænke dig et alsidigt job med mange udfordringer kan du til tider have mange bolde i luften så er det måske lige dig vi mangler. Familieafdelingen i Fredensborg Kommune søger en ny familieplejekonsulent 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat den 1. september 2008 eller snarest derefter. Familieafdelingen er specialiseret i 6 team, hvor familieplejekonsulenterne er placeret i Døgnplejeteamet, der har en normering på tre sagsbehandlere og to familieplejekonsulenter. ARBEJDSOPGAVER Tilsyn med anbragte børn/unge. Tilsyn med plejefamilier og socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelse og godkendelse af plejefamilier. Være garant for den rigtige matchning mellem barnet/den unge og anbringelsesstedet. Være katalysator for barnet/den unges synspunkter. Råd og vejledning til plejefamilier. Fastsættelse og udbetaling af plejeløn. VI FORVENTER Erfaring inden for børn og unge området. Kan håndtere det faglige dilemma mellem kontrol af og støtte til opholdsstederne og plejefamilierne. Administrativ erfaring og grundlæggende it-kendskab. Interesse og viden om lovgivning inden for området. Kan tage initiativ og bruge din faglige viden til brug for faglig udvikling i teamet. Er god til at formulere dig såvel skriftlig som mundtligt. Har en uddannelse som socialrådgiver eller tilsvarende. VI TILBYDER Stærkt fagligt miljø. Hjemmearbejdsplads. Godt kollegialt miljø. Mulighed for at præge arbejdsopgaverne. En uddannelse som RUGO konsulent. Ekstern supervision. Fleksible arbejdstider. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Aflønning vil ske efter principperne i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes på baggrund af kvalifikationer. YDERLIGERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås hos afdelingschef Bente Hovgaard på tlf eller faglig leder Marianne Søderberg på tlf Ansøgningsfrist 15. august ANSØGNINGEN SENDES TIL Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, att. Bente Hovgaard. Socialrådgiver/socialformidler 37 timer ugentlig Vi mangler DIG i familieafsnittet! Vi søger en socialrådgiver/socialformidler 37 timer ugentlig, da en af vores kolleger har søgt nye faglige udfordringer. Hvem er vi? Vi er et lille og rummeligt team socialrådgivere med blandede erfaringer. Vi er 7 engagerede kolleger, der sætter faglighed højt og støtter hinanden kollegialt. Hvorfor skulle du søge job i Glostrup? har det svært. Og så fordi vi tilbyder: aspekter af børneområdet. sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. hedsplejersker og tale-høre-lærere. Vi får løn efter overenskomst (ny løn). oplysninger, inden du sender os din ansøgning. Spørg efter faglig leder Annelise Cronqvist. Ansøgningsfrist 25. juni Ansættelsessamtaler forventes 26. og 27. juni Ansøgningen sendes til: Glostrup Kommune 2600 Glostrup eller mail-adr.

38 Vi søger en 37 timers socialrådgiver snarest muligt til vores afdeling Værkstederne Transformervej 5, beliggende Transformervej 5 i Herlev. Afdelingens målgruppe er borgere med primært fysiske/somatiske vanskeligheder, samt opkvalificeringstilbud for kommunens matchgruppe 4+5. Erhvervscenter Espelunden Nords kerneydelse er vejlednings- og afklaringsforløb for borgere, hvor deres arbejdsevne skal beskrives og vurderes. Borgernes afklaring sker dels i interne forløb (værksteder, undervisning mv.), dels i eksterne praktikker. Afdelingen modtager nu borgere fra Gladsaxe Kommune. Der arbejdes på at gøre værkstedet Takstfinansieret og dermed med mulighed for at indgå i åben konkurrence og tilbyde andre kommuner forløb. Afdelingens personalegruppe er pt. på syv medarbejdere, tværfagligt sammensat med vejledere, socialrådgiver samt tilknyttet læge. Erhvervscenter Espelunden Nord arbejder på et systemisk og løsningsfokuseret grundlag. Afdelingen er en del af Erhvervscenter Espelunden Nords medarbejderstab på 66 medarbejdere. Varetage socialrådgiverfaglige opgaver, herunder tæt kontakt til kommunernes sagsbehandlere Deltage i samtaler og møder med borgerne og sagsbehandlere Udarbejde slutrapporter/ressourceprofiler Undervise i beskæftigelseslovgivningen Medvirke til metodeudvikling Observere og beskrive borgernes ressourcer og barrierer, såvel mundtligt som skriftligt Ind- og udskrivning af borgere Etablering af praktikker hos eksterne arbejdsgivere. Uddannelse som socialrådgiver/-formidler Erfaring med arbejdsevnemetoden/ressourceprofiler EDB-kendskab (gerne kendskab til KMD Sag og KMD Arbejdsevnemetode) Gode skriftlige formuleringsevner Er med til at gå forrest i forhold til at styrke de socialfaglige kompetencer i afdelingen Gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt team At du har lyst til at deltage i de mangeartede opgaver, som der er i huset. Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst. Aflønning sker efter principperne i Ny Løn. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til socialrådgiver Jette Zylber, , områdeleder Karen Bærensen, Send din ansøgning med relevant dokumentation til Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 17, 2730 Herlev, att. områdeleder Karen Bærensen. Vi skal have ansøgningen senest den 1. juli med morgenposten. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 28.

39 Der er flere sandheder - og ingen regel uden undtagelse! Vil du være med til at gøre en forskel Vi søger en fuldtidsansat socialrådgiver, som ser en spændende udfordring i at arbejde i en værdibaseret organisation, hvor værdierne trivsel, respekt, dialog og udvikling kommer til udtryk i både ord og handling. Du får en dejlig arbejdsplads med atmosfære, helhedstænkning og gode kollegaer. Med en anerkendende tilgang har vi barnet, den unge og familien i centrum. Vores målgruppe er børn og unge med særlige behov samt børn og unge med handicap. familiearbejde. Vi søger en kollega, der bejde. familier. fagligt og ressourcemæssigt. samarbejde. Vi tilbyder der. dig alvorlig! afdelingsleder Leif Christensen, tlf , eller souschef Dorte Jakobsen, tlf Tager vi ikke telefonen, indtal da en besked, og vi ringer tilbage. Løn Løn iht. gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle funktions-/kvalifikationsløn. Tiltrædelse Den Ansøgningsfrist: med morgenposten. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den Send din ansøgning bilagt relevant dokumentation: 7200 Grindsted

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

DS støtter lægeordineret heroin

DS støtter lægeordineret heroin DS støtter lægeordineret heroin DRIVER SPORLØS FRA RÆKKEHUS NYE BØGER AV MIN BARNDOM ANVENDELIG FORSKNING DISKUTÉR DIG TIL HØJERE FAGLIGHED *F*U* C*K* D*I*G* DROP ANSVAR I STUDIEJOBS RASLER NED I VÆRDI

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Politisk medvind til loft over sagstal

Politisk medvind til loft over sagstal Politisk medvind til loft over sagstal 1 2 3 7 8 4 6 9 0 1 1 1 2 1 14 15 16 17 22 21 20 19 18 24 25 28 29 23 35 33 32 27 64 31 26 11 Læs Mette-Maries fem råd om det gode liv Få pengecoach Mette-Marie Davidsens

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX KORT NYT SKAL HJÆLPES I FORM NYE BØGER PÅ EGNE VINGER ETIK I VEJLEDNINGEN ØKONOMI FOR KVINDER KORT NYT BØRNS MISTRIVSEL SKAL HURTIGERE FREM WWW UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Dansk Socialrådgiverforening, april 2010 1 Forord Fokus på økonomi medfører i bedste fald større kreativitet og i værste fald begrænsninger i forhold

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere