Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling"

Transkript

1 Separatkloakering på privat grund eksempelsamling

2 den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud

3 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi adskiller overflade-/regnvand og husspildevand i hvert sit ssystem. Vi separerer kloakkerne i dit område for at minimere risikoen for: - Spildevand i din kælder og på din grund - Forurening af vandløb, søer og havet - Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer Separatkloakering er til gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen af vandløb, søer og Aarhus Bugt helt forsvinder. Desuden fungerer vores renseanlæg bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand. Når vi separatkloakerer, erstatter vi den gamle fælleskloak i vejen med to nye er. En til regnvand og en til spildevand. Den gamle stik til dit hus erstattes af to nye stiker frem til skel. Du kan få yderligere information i folderen Separatkloakering hvad kommer det til at betyde for dig?, som kan downloades på under Om os, vælg Publikationer. Denne eksempelsamling har til formål at inspirere dig til den bedste og billigste løsning, når du skal separere kloakken på din ejendom. I det følgende er vist fire eksempler på forskellige typer huse, hvor der er udført separatkloakering med angivelse af, hvilke løsninger der er anvendt >>

4 eksempel 1 Typisk villa Problem: Løsning: Regnvand og spildevand løber sammen uden for huset. Simpel separering. genbruges til regnvand. Spildevand kobles fra og føres over på en ny spildevands. Den gamle fælleskloak i vejen erstattes med to nye er. En til regnvand og en til spildevand. Den gamle stik til dit hus erstattes af to nye stiker frem til skel. Ny regnvands Ny spildevands nedlægges

5 eksempel 2 Villa med kælder 4/5 eksempler på separatkloakering Problem: Løsning: Regnvand løber ind under huset og blandes med spildevand. Der anlægges en ny regnvands rundt om huset, og de eksisterende tilslutninger føres over på denne. Lyskasse Den gamle fælleskloak i vejen erstattes med to nye er. En til regnvand og en til spildevand. Den gamle stik til dit hus erstattes af to nye stiker frem til skel. Kælderskakt Ny regnvands Ny spildevands nedlægges

6 eksempel 3 Villa med fladt tag Problem: Løsning: Regnvand fra fladt tag løber ned inde i midten af huset og blandes med spildevand. Tagnedløbet inde i huset samles op under loftet og føres ud gennem ydermur. Røret camoufleres som synlig loftsbjælke eller føres over loftsbeklædningen. Løsningen er et alternativ til opgravning af gulv. Kælderskakt Ledning føres gennem væggen til udvendigt nedløbsrør Ledning under eller over loftet Den gamle fælleskloak i vejen erstattes med to nye er. En til regnvand og en til spildevand. Den gamle stik til dit hus erstattes af to nye stiker frem til skel. Ny regnvands Ny spildevands nedlægges

7 eksempel 4 Villa med lokal af af regnvand 6/7 eksempler på separatkloakering Problem: Løsning: Regn- og spildevand skal separeres. Regnvand skilles fra den eksisterende fælles under huset. Alt regnvand opsamles eller nedsives i faskiner. Et godt eksempel på lokal af af regnvand, se Ny tank til opsamling af regnvand til havevanding. Regnvandet løber over i faskinen, når tanken er fuld FASKINE Tagbrønd Faldretning på tagrende vendes Lille pumpe, der pumper regnvand til tagbrønd ved gavl Kælderskakt Strømpeforing af Den gamle fælleskloak i vejen erstattes med to nye er. En til regnvand og en til spildevand. Den gamle stik til dit hus erstattes af to nye stiker frem til skel. Ny regnvands Ny spildevands nedlægges

8 Gode råd Her er en liste med gode råd Der er en række ting, som er værd at overveje, når du skal have lavet det mest hensigtsmæssige projekt for din kloakseparering. Start med at søge generel information om separatkloakering på eller under Her arbejder vi, vælg Kloakarbejde og herefter Separatkloakering". Indhent tilbud på løsninger fra flere forskellige kloakmestre. Tjek, at den kloakmester, som du vælger til at udføre arbejdet, er autoriseret. Det kan du se på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Du kan også bede kloakmesteren om dokumentation for, at han er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem. Inden du tager kontakt til en kloakmester, skal du overveje, om det er mere oplagt at anvende noget af regnvandet i haven. For eksempel til havevanding eller regnbede. Du kan finde inspiration til det, vi kalder lokal af af regnvand (LAR) i Aarhus Kommunes LAR-metodekatalog. Se Lokal af af regnvand kan spare penge, da en sådan løsning ofte vil betyde, at der skal graves færre meter kloak ned. Men løsningen kan også give din have et rekreativt løft. Du bør derfor til enhver tid spørge din kloakmester, om han kan se nogle fordele i at etablere lokal af af regnvand på netop din grund. Hvis du ved, at grundvandet står højt på din grund, vil det være meget svært at etablere faskiner, som virker. Hvis du vil etablere nedsivningsanlæg for tagflader større end 50 m 2, skal du ansøge Aarhus Kommune, Natur og Miljø om nedsivningstilladelse. Dette kan ske elektronisk på

9 8/9 eksempler på separatkloakering Hvis din kloakmester vurderer, at tilstanden er i orden, kan du genbruge dele af dine gamle kloaker til regnvand og nøjes med at få lavet nye spildevandser. Ved at få lavet nye spildevandser kan du: - Mindske risikoen for tilstopninger i dine kloaker - Mindske risikoen for rotter Din kloakmester skal spørge efter en stikskitse hos Aarhus Vand. Dette er vigtigt for at sikre, at din kloak tilsluttes korrekt til Aarhus Vands kloaker. Det er forskelligt fra område til område, om din eksisterende fælleskloak er tilsluttet det nye regnvands- eller spildevandssystem. Overvej, om du vil benytte lejligheden til at få omlagt for eksempel flisebelægninger eller stensætninger i haven. Når din kloakmester er færdig med at udføre arbejdet, skal han færdigmelde separatkloakeringen til Aarhus Kommune, Natur og Miljø. Herved arkiveres kloaktegningen automatisk i Aarhus Kommunes byggesagsarkiv under din adresse. Du skal huske at få en kopi af færdigmeldingen, da det er din dokumentation for, at påbuddet er efterkommet. Vær kreativ! Der er ofte flere muligheder for at udføre separatkloakering.

10 10/11 eksempler på separatkloakering Det må du selv gøre Følgende må du udføre uden at bruge en autoriseret kloakmester: Etablere nedsivningsanlæg for regnvand, som beskrevet i autorisationsbekendtgørelsen, se nedenfor. Husk, at der skal ansøges om nedsivningstilladelse, hvis tagarealet, hvorfra regnvandet skal nedsives, samlet er større end 50 m 2. Grave render for de nye kloaker, men ikke lægge selve kloakerne. Du må lægge regnvandserne fra tagrender og hen til et nedsivningsanlæg, som det fremgår af bekendtgørelsesteksten nedenfor. Optage belægningssten, terrasser, mv. og lægge dem igen. Vedligeholde tagrender, nedløbsrør m.m., som ligger over jorden. Du må også selv reparere dit regnvandssystem, hvis det er i forbindelse med et nedsivningsanlæg. Klargøre mest muligt af arbejdet, inden kloakmesteren kommer. Bekendtgørelse nr af 8. december Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende er til bort af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger. Stk. 2. Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Stk. 3. Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer, ligesom udførelse af afløbsinstallationer i forbindelse med udførelse af regnvandsanlæg til brug af regnvand, til wc-skyl og vaskemaskiner ikke omfattes af undtagelsesbestemmelsen.

11 Ordbog I pjecen optræder nogle begreber, som uddybes her: Aarhus Kommune, Natur og Miljø administrerer miljølovgivningen, herunder udstedelse af påbud om separering af kloakken på private grunde. Aarhus Vand er et selvstændigt aktieselskab, som leverer drikkevand til og renser spildevand for borgerne i Aarhus Kommune. Spildevand er alt det vand, som skal i kloakken inde i huset, det vil sige vand, som løber ud gennem for eksempel håndvaske, vaskemaskiner, toiletter og gulvafløb. Regnvand er alt det vand, som kommer gennem tagnedløb via befæstede arealer, afløb i kælderskakte og lyskasser samt omfangsdræn. Kloakmester er den håndværker, som skal udføre arbejdet med separering af din kloak. Faskine er et nedsivningsanlæg, som er en kasse under jorden, hvor vand kan sive ud i jorden gennem sider og bund. En faskine laves af sten eller plasticelementer. LAR står for Lokal Af af Regnvand. Læs om dette på

12 Udgivet af Aarhus Kommune, Natur og Miljø og Aarhus Vand A/S Design: Grafisk Plus Fotos: Aarhus Vand og Ole Hartmann Schmidt Tryk: Lasertryk Februar 2014

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere