Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse."

Transkript

1 Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer bussystemer eller netværk. Modbus har været en de facto standard siden 1979, og benyttes af millioner af industrielle enheder i dag. I de efterfølgende afsnit beskrives Modbus protokollen kort. For en nærmere forståelse anbefales det at læse: MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b som findes på: Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Primary tables Object type Type of Comments Discretes Input Single bit Read-Only Coils Single bit Read-Write Input Registers 16-bit word Read-Only Holding Registers 16-bit word Read-Write This type of data can be provided by an I/O system. This type of data can be alterable by an application program. This type of data can be provided by an I/O system This type of data can be alterable by an application program. Discrete input er digitale input som kan læses via Modbus. Det kunne være jumper/dipswitch stillinger eller eksterne input på enheden som f.eks. alarmer eller andre on/off signaler. Det er kun muligt at læse Discrete input. Coils er interne digitale variable, som både kan læses og skrives i enheden. Det kunne være funktionsindstillinger, der ændrer enhedens virkemåde. Input Registers er 16-bit variable, som kun kan læses i enheden. Det kunne f.eks. være analoge input. Holding Registers er 16-bit variable, som både kan skrives og læses i enheden. Det kunne være en forskydnings- eller kalibreringsværdi. Modbus protokollen er opbygget, så det er muligt at hente værdien i et enkelt register eller som en blok af data, dvs. flere værdier på en gang. Side 1 af 17

2 Funktionskoder For at kunne skelne de enkelte Request (ønsker) fra hinanden, om der skal læses eller skrives data, om det er bit eller word variable osv. er der i Modbus protokollen indført en række funktionskoder, der bestemmer dette. Nedenstående skema viser en oversigt over de standard funktionskoder, der findes i dag. Det er muligt at indføre et begrænset antal funktionskoder, som ikke følger de gængse koder. Det er helt op til producenten at bestemme deres funktion. På netværk med enheder fra forskellige leverandører, skal man derfor sikre sig at sammenfald af producentvalgte funktionskoder ikke skaber fejlfunktioner. Side 2 af 17

3 Funktionskode valg I denne regulator er funktionskoderne begrænset til kode 03, 04, 06 og 16. Som det fremgår af tidligere viste funktionsoversigt, benyttes de valgte funktionskoder alle til at læse og skrive word variable. I de efterfølgende afsnit beskrives disse funktionskoder nærmere. 03 (0x03) Read Holding Register Denne funktionskode benyttes til at læse efterfølgende Holding registre. Start register adresse og antallet af registre, der ønskes læst, defineres. Request Function code 1 Byte 0x03 Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF Quantity of Input Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007D Response Function code 1 Byte 0x03 Byte count 1 Byte 2 x N* Input Registers N* x 2 Bytes *N = Quantity of Input Registers Error Error code 1 Byte 0x83 Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 I dette eksempel ønskes en aflæsning af tre registrer på adresse Request Response Field Name (Hex) Field Name (Hex) Function 03 Function 03 Starting Address Hi 00 Byte Count 06 Starting Address Lo 6C Holding Reg. 108 Hi 02 Quantity of Reg. Hi 00 Holding Reg. 108 Lo 2B Quantity of Reg. Lo 03 Holding Reg. 109 Hi 00 Holding Reg. 109 Lo 00 Holding Reg. 110 Hi 00 Holding Reg. 110 Lo 64 Side 3 af 17

4 04 (0x04) Read Input Register Denne funktionskode benyttes til at læse efterfølgende Input registre. Start register adresse og antallet af registre, der ønskes læst, defineres. Request Function code 1 Byte 0x04 Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF Quantity of Input Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007D Response Function code 1 Byte 0x04 Byte count 1 Byte 2 x N* Input Registers N* x 2 Bytes *N = Quantity of Input Registers Error Error code 1 Byte 0x84 Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 I dette eksempel ønskes en aflæsning af et enkelt register på adresse 9. Request Response Field Name (Hex) Field Name (Hex) Function 04 Function 04 Starting Address Hi 00 Byte Count 02 Starting Address Lo 09 Input Reg. 9 Hi 00 Quantity of Reg. Hi 00 Input Reg. 9 Lo 0A Quantity of Reg. Lo 01 Side 4 af 17

5 06 (0x06) Write Single Register Denne funktionskode benyttes til at skrive en værdi til et enkelt Holding register. Register adresse og værdien der ønskes skrevet, skal defineres. Request Function code 1 Byte 0x06 Register Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF Register Value 2 Bytes 0x0001 to 0xFFFF Response Function code 1 Byte 0x06 Register Address 2 Byte 0x0000 to 0xFFFF Register Value 2 Bytes 0x0001 to 0xFFFF *N = Quantity of Input Registers Error Error code 1 Byte 0x86 Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 I dette eksempel ønskes værdien 0003h skrevet på adresse 1. Request Response Field Name (Hex) Field Name (Hex) Function 06 Function 06 Register Address Hi 00 Register Address Hi 00 Register Address Lo 01 Register Address Lo 01 Register Value Hi 00 Register Value Hi 00 Register Value Lo 03 Register Value Lo 03 Side 5 af 17

6 16 (0x10) Write Multiple Register Denne funktionskode benyttes til at skrive en eller flere værdier til Holding registre. Register adresse og værdier, der ønskes skrevet, skal defineres. Request Function code 1 Byte 0x10 Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF Quantity of Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007B Byte Count 1 Byte 2 x N* Register Value N* x 2 Bytes value *N = Quantity of Registers Response Function code 1 Byte 0x10 Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF Quantity of Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007B Error Error code 1 Byte 0x90 Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 I dette eksempel ønskes 2 værdier, 0x000A og 0x0102, skrevet fra adresse 0x1002. Request Response Field Name (Hex) Field Name (Hex) Function 10 Function 10 Starting Address Hi 10 Starting Address Hi 00 Starting Address Lo 02 Starting Address Lo 01 Quantity of Reg. Hi 00 Quantity of Registers Hi 00 Quantity of Reg. Lo 02 Quantity of Registers Lo 02 Byte Count Register Value Hi Register Value Lo Register Value Hi Register Value Lo A Error Code Som det ses i ovenstående funktioner, kan der ved fejl i kommunikationen returneres en fejlkode. Denne kode kan fortælle afsenderen, om hvilken type fejl der er tale om, og dermed afgøre hvordan den skal forholde sig. I tilfælde hvor modtageren ikke kan identificere en gyldig fejlkode, returneres intet (timeout) og afsenderen registrerer også dette som en fejl. Side 6 af 17

7 Register oversigt Side 7 af 17

8 (*) Software understøtter ikke kald til dette register. (**) Dette register kan konflikte med tidligere software Se register beskrivelse. Side 8 af 17

9 Input Register Press: Kanal Tryk. Registeret viser det tryk, som der reguleres efter, og som måles med den interne tryktransmitter. 2 Set: Setpunkt. Registeret viser det ønskede tryk (setpunkt) for regulatoren. Det ønskede setpunkt afgøres af Min Set og Max Set trimmer på print, samt Ext Set 0-10V input eller ved at skrive til registeret 4097 (CtsExtSet). 3 Master Out: Master Damper output. Registeret viser den spænding, der leveres til Master Damper udgangen. 4 Master Press: Master Tryk: Registeret viser trykket målt af transmitter i Master Damper motor. 5 Slave Out: Master Damper output. Registeret viser den spænding, der leveres til Slave Damper udgangen. 6 Slave Press: Slave Tryk: Registeret viser trykket målt af transmitter i Slave Damper motor. 7 Ext Set: Ekstern setpunkt. Registeret viser værdien / spændingen som findes på Ext Set 0-10V input, eller fra registeret 4097 (CtsExtSet). Værdien benyttes til at skalere setpunktet mellem de indstillede værdier af Min Set og Max Set. 8 Min Set: Minimum Setpunkt. Registeret viser det ønskede minimums tryk indstillet på Min trimmer på print, eller fra registeret 4098 (CtsMinSet). 9 Max Set: Maksimum Setpunkt. Registeret viser det ønskede maksimums tryk indstillet på Max trimmer på print, eller fra registeret 4099 (CtsMaxSet). 10 Pct Out Procent forskydning af output. Registeret viser den procentvise forskydning mellem Master og Slave Damper output, indstillet på % trimmer på print, eller fra registeret 4100 (CtsPctOut). Side 9 af 17

10 11 Min Out: Minimum Master Out. Registeret viser minimum Master output spænding, indstillet på Min Out trimmer på print, eller fra registeret 4101 (CtsMinOut). 12 Reg Statusr: Regulator Status. Her vises status for regulatoren. Værdien referer til nedenstående. Det er også muligt at aflæse samme status via diode på print. Her ved forskellige kombinationer af farver og blink. Ved status aflæsning via diode har punkt 6-8 har samme visning. Se i øvrigt også afsnittet Drift/Status diode. 0. Regulator ok (+/- 2Pa). 1. Regulator arbejder <=5Pa. 2. Regulator arbejder >5Pa. 3. Master i max (10V). 4. Master i Min (MinOut). 5. Sleep On. 6. Output sat via CTS. 7. Tvangsåbnet via CTS. 8. Tvangslukket via CTS. 13 Pct Freeze: Aktuel Master / Slave forskydning. 14 MasterVol: Master Volumen. 15 SlaveVol: Slave Volumen. 16 SlaveSet: Beregnet slave setpunkt. 17 IntPress: Tryk fra transmitter på print, opløsning 0,1 Pa : Disse registre benyttes ikke pt. Side 10 af 17

11 Holding Register Når der skrives til nedenstående registre ( ), vil regulatoren straks bruge disse værdier. I sw gemmes værdierne også i hukommelsen. I efterfølgende versioner skal en Save kommando sendes se Cmd register 65408, for at gemme værdierne i hukommelsen Reg Set: Regulator opsætning. Her kan en række valg foretages, der efter nedenstående ændrer regulatorens virkemåde. U U U U U R/W R/W R/W CtsPress SlaveInType MasterInType bit 15 bit 8 U R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W NzavMode IntPress SleepMode CtsOutMin CtsPct CtsMax CtsMin CtsExt bit 7 bit 0 R = Læse (Readable) bit, W = Skrive (Writeable) bit, U = Uimplementeret bit. bit Uimplementeret: bit 10 CtsPress: Tryk type (se også bit 7) 1 = Tryk regulator benytter tryk fra register nr = Tryk regulator benytter intern tryktransmitter. bit 9 SlaveInType: Master input tryk type 1 = Linear tryktransmitter. 0 = Netavent NSM14 tryktransmitter. bit 8 MasterInType: Master input tryk type 1 = Linear tryktransmitter. 0 = Netavent NSM14 tryktransmitter. bit 7 NzuvMode: Nzuv regulator Mode (Se også bit 10) 1 = Tryk regulator benytter Master Differens tryk input. (Bit 10 har ingen effekt) 0 = Tryk regulator benytter intern tryktransmitter. bit 6 IntPress: Intern Tryktrannsmitter 1 = Tryk fra intern tryktransmitter benyttes til Master volumen beregning. 0 = Tryk fra Master tryktransmitter benyttes til Master volumen beregning. Side 11 af 17

12 bit 5 SleepMode: Sleep Mode 1 = Sleep Mode aktiv. 0 = Sleep Mode deaktiv. bit 4 CtsOutMin: Cts Slave Damper Min Output 1 = Minimum spænding til slave motor følger værdi sat i register CtsMinOut. 0 = Minimum spænding til slave motor følger MinOut trimmer på print. bit 3 CtsPct: Cts Procent forskydning 1 = Regulator følger procent værdi sat i register CtsPctSet. 0 = Regulator følger % trimmer på print. bit 2 CtsMax: Cts Maksimum setpunkt 1 = Regulator følger Max. værdi sat i register CtsMaxSet. 0 = Regulator følger Max. trimmer på print. bit 1 CtsMin: Cts Minimum setpunkt 1 = Regulator følger Min. værdi sat i register CtsMinSet. 0 = Regulator følger Min. trimmer på print. bit 0 CtsExt: Cts Setpunkt 1 = Regulator følger ekstern setpunkt værdi sat i register CtsExtSet. 0 = Regulator følger analog ekstern setpunkt input CtsExtSet: Cts Ext Setpunkt. Det er her muligt at stille det ønskede tryk (setpunkt) manuelt, hvis funktionen er valgt via registeret Reg Set CtsMinSet: Cts Minimum Setpunkt. Det er her muligt at stille et minimum tryk (setpunkt), hvis funktionen er valgt via registeret Reg Set CtsMaxSet: Cts Maksimum Setpunkt. Det er her muligt at stille et maksimum tryk (setpunkt), hvis funktionen er valgt via registeret Reg Set. Side 12 af 17

13 4100 CtsPctSet: Cts Procent Output. Det er her muligt at stille en procent værdi for forskydning af slave i forhold til master output, hvis funktionen er valgt via registeret Reg Set CtsMinOut: Cts Minimum Output. Det er her muligt at stille en minimum værdi for Master output, hvis funktionen er valgt via registeret Reg Set MasterOutSet: Master Output valg. Master output kan stilles til nedenstående funktioner, ud fra den tilhørende værdi. 0: Regulator output. 1: CTS Master output. Master Out værdi fra register 4103 CtsMasterOut. 2: Tvangsåbnet (10V). 3: Tvangslukket (0V) CtsMasterOut: Cts Master Output. Det er her muligt at tvangsstyre Master output, hvis funktionen er valgt via register MasterOutSet SlaveOutSet: Slave Output valg. Master output kan stilles til nedenstående funktioner, ud fra den tilhørende værdi. 0: Regulator output. 1: CTS Slave output. Slave Out værdi fra register 4105 CtsSlaveOut. 2: Tvangsåbnet (10V). 3: Tvangslukket (0V) CtsSlaveOut: Cts Slave Output. Det er her muligt at tvangsstyre Slave output, hvis funktionen er valgt via register SlaveOutSet MasterPressSel: Master Pressure selection. Ved tilkobling og valg af lineær tryktransmitter på master input skal dennes max trykområde indtastes her SlavePressSel: Slave Pressure selection. Ved tilkobling og valg af lineær tryktransmitter på slave input skal dennes max trykområde indtastes her. Side 13 af 17

14 4108 KvalMaster: K-Value Master. K værdi for master måleblænde. Benyttes til volumenberegning KvalSlave: K-Value Slave. K værdi for slave måleblænde. Benyttes til volumenberegning dvol: Delta Volumen. Fast forskydning af luftmængden mellem master og slave. Indtastes i m3/h eller l/s alt efter benyttet K-værdi : Benyttes ikke pt MasterOut1: Master output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion MasterOut2: Master output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion MasterOut3: Master output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion MasterOut4: Master output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion SlaveOut1: Slave output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion SlaveOut2: Slave output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion SlaveOut3: Slave output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion SlaveOut4: Slave output punkt i indreguleret kurve til M10 funktion. Side 14 af 17

15 4120 MasterRegType: Indstilling af master regulator type. 0 = Regulering ud fra beregnet Master tryk setpunkt. 1 = Regulering ud indtastet volumen setpunkt (4122- MasterVolSet) SlaveRegType: Indstilling af slave regulator type. 0 = Regulering ud fra Master tryk setpunkt, kan evt. procentvis forskydes. Ved tryk under 4 Pa styres slave ud fra master output, ud fra indtastet kurve som ved slave Reg. type 4. 1 = Regulering ud indtastet volumen setpunkt (4123- SlaveVolSet). 2 = Regulering ud fra beregnet Master volumen ± indtastet delta volumen (4110 dvol). 3 = Slave Output følger Master regulator Output, kan evt procentvis forskydes. 4 = Slave Output følger Master regulator Output ud fra indtastet kurve MasterVolSet: Master volumen setpunkt. Den indtastede værdi kan benyttes som setpunkt for master regulator SlaveVolSet: Slave volumen setpunkt. Den indtastede værdi kan benyttes som setpunkt for Slave regulator. 4124: CtsPressVal. Cts tryk. Værdien her kan benyttes til procesværdi for Master regulator, i stedet for den interne tryktransmitter på print. Valget foretages via register : Benyttes ikke. Input Register AppNo: Applikation nummer. Viser Eltwin produkt nummer SwVersion: Software version. Viser Eltwin software version nummer SwVariant: Software variant. Viser Eltwin software variant nummer. Side 15 af 17

16 Holding Register Cmd: Command. Via dette register kan der sendes kommandoer til NVAV-M2. Nedenfor er disse kommandoer beskrevet, samt deres tilhørende værdi. Cmd nr. Navn Beskrivelse 1 PortCfg Port konfiguration. De valgte værdier for Adresse, Baud og Parity (register ) gemmes i NVAV-M2. 2 ResetCom Reset communication. Kommunikationsindstillingerne for NVAV-M2 stilles til fabriksindstilling. I de første 3 sekunder efter Power Up, vil denne funktion, uanset hvilke indstillinger, der er gemt i NVAV-M2, kun kunne kaldes med standard kommunikationsindstillinger. Dette sikrer en nem måde at 0-stille kommunikationen, hvis disse parametre er ukendte. 3 ZerroCal Offset kalibrering (ved 0Pa) af i intern tryktransmitter. 4 SpanCal Span kalibrering (standart ved 250 Pa) af i intern tryktransmitter. Fra software nr er denne funktion kun aktiv i Test Mode 5 TestMode Test mode. Denne kommando får regulatoren til at gå i Test Mode. Funktion bør kun benyttes ved fabrikstest. I software nr skal NVAV-M2 slukkes for at regulatoren forlader Test Mode. Fra software nr forlades Test Mode automatisk efter 4 minutter, hvis kommandoen sendes endnu en gang eller hvis regulatoren slukkes. 6 Reset Reset: Alle indstillinger i Holding Register overskrives med fabriksværdier. Denne funktion er ikke aktiv i software nr Save Gem. Alle indstillinger i Holding Register gemmes i hukommelsen. Denne funktion er ikke aktiv i software nr Point1 Punkt 1 i Master/Slave kurve. Spændingen for Master og Slave udgang gemmes. Denne funktion er aktiv fra software nr Funktionen er kun aktiv hvis M10 er valgt for Slave damper. 9 Point2 Punkt 2 i Master/Slave kurve. Spændingen for Master og Slave udgang gemmes. Denne funktion er aktiv fra software nr Funktionen er kun aktiv hvis M10 er valgt for Slave damper. 10 Point3 Punkt 3 i Master/Slave kurve. Spændingen for Master og Slave udgang gemmes. Denne funktion er aktiv fra software nr Side 16 af 17

17 Funktionen er kun aktiv hvis M10 er valgt for Slave damper. 11 Point4 Punkt 4 i Master/Slave kurve. Spændingen for Master og Slave udgang gemmes. Denne funktion er aktiv fra software nr Funktionen er kun aktiv hvis M10 er valgt for Slave damper Address: Adresse. Viser indstillet/ønsket Device netværksadresse. Bliver først aktiv efter en PrgConfig kommando se Cmd register Baud: Dato: Side: 21 af 26 Baudrate. Viser indstillet/ønsket baudrate. 0 = 9.6, 1 = 19.2, 2 = kbps. Bliver først aktiv efter en PrgConfig kommando se Cmd register Parity: Paritet. Viser indstillet/ønsket Paritet. 0 = None, 1 = Even, 2 = Odd. Bliver først aktiv efter en PrgConfig kommando se Cmd register. Side 17 af 17

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR Regulering af rumtryk Med Uranos Room Pressure Regulator er det muligt at opretholde et konstant over- eller undertryk i et lokale i forhold til omgivelserne. Rumtrykket reguleres ved hjælp af et spjæld

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2 InClimate Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion.... 6 Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output.... 6 Valg af PI styreparametre

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus.

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus. V1.0.0 (20.02.201) 1 (10) ONTERING Enheden kan installeres i tørre omgivelse (I20) med skruer på væg eller en standardindbygningsboks. Den anbefalede installationshøjde er 1 180 cm. Enhedens placering

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding. Version

SLÆDEKANAL. S-Touch Styring INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Til aggregater med varmegenvinding.  Version SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 S-Touch Styring Til aggregater med varmegenvinding Version 1.1 4.9.14 1 www.geovent.dk Indhold Dimensioner...2 Beskrivelse...2 Egenskaber...2 Montage og installation....3

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i)

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) 1. DS1821 1-WIRE KOMMUNIKATION (HERUNDER TIMING KRAV) ------------------------ 2 2. DS1821 SOFTWARE (OPBYGNING AF STYREPROGRAM I SYSTEM51 C) -----------

Læs mere

InClimate. Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse. Version 7200 Software. Version Senmatic A/S.

InClimate. Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse. Version 7200 Software. Version Senmatic A/S. InClimate Funktionalitets setup og Modbus beskrivelse Version 7200 Software Version 7.200 Senmatic A/S www.senmatic.dk: Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Digital input... 6 Udvælgelsesguide for

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Rumregulator, type NESL

Rumregulator, type NESL Indeklima lpasset brugerne Et op malt arbejdsmiljø a ænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af systemet reguleres indeklimaet løbende e er behov. Rumregulatoren,

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

System Arkitektur og Integration

System Arkitektur og Integration Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 1/24 System Arkitektur og Integration MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup System Arkitektur og Integration 2/24 Tidligere har i

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Datamaters arkitektur og programmering

Datamaters arkitektur og programmering Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 1/24 Datamaters arkitektur og programmering MM11: Seriel kommunikation 2 (SW) Indhold Mikael Svenstrup Datamaters arkitektur og programmering 2/24

Læs mere

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER

Regulator for komfortventilation, NOVA MANAGER Indeklima tilpasset brugerne Et optimalt arbejdsmiljø afhænger af adskillige faktorer, herunder blandt andet et godt indeklima. Ved hjælp af det digitale system reguleres indeklimaet løbende. Systemet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring Funktion Luftmængden i indblæsningen bestemmes af armaturenes stilling og styres af en temperaturregulator. Udsugningen styres efter den indblæste luftmængde. Minimum og maximum volumenstrøm bestemmes

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24720/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MPCC

BRUGERVEJLEDNING MPCC V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) LEDNINGSNET BEMÆRK: fungerer som en Modbus-master. Derfor skal eventuelle andre Modbus-masterenheder frakobles bussen, når der oprettes forbindelse mellem og et eksisterende Modbus-netværk.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK

Interrupt - Arduino. Programmering for begyndere Brug af Arduino. Kursusaften 6 EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Interrupt - Arduino EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK Interrupts Programmeringskursus Genbrug Interrupts Betyder blot at man afbryder

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Belimo Gateway MP til Modbus RTU - UK24MOD

Belimo Gateway MP til Modbus RTU - UK24MOD MODBUS RTU Belimo Gateway MP til Modbus RTU - Indhold Side Produktoversigt 2 Tekniske data 3 Sikkerhed 3 Produkt-egenskaber 4 Installation og opsætning 4 Elektrisk installation 5 Dimensioner 7 Indstilling

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET

I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET Mandag den 14 januar 2013 I 2 C BUSSEN KØRER MED ARDUINO IND I FORÅRET OZ1QK Knud Krogsgaard Jensen 1 ARDUINO I 2 C - BUSSEN ELLER?? Plan for I aften: Jeg siger noget i 10 minutter I fortæller lidt om

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere