NOTATARK- Solceller, VE og energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATARK- Solceller, VE og energi"

Transkript

1 NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr. solceller op på de kommunale bygninger frem til år Den gang var den estimerede simple tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg mellem 10 og 12 år. Siden er der sket meget i den kommunale verden omkring solceller. Fra Energistyrelsens side er man blevet opmærksom på elforsyningsloven, der foreskriver at kommunale solcelle anlæg skal udskilles i sit eget selskab/virksomhed med separat CVR nummer. I slutningen af marts 2014 kom en ny bekendtgørelse der gjorde det muligt for kommunerne at søge om fritagelse for selskabsdannelse hos Energistyrelsen. I alt kunne kommunerne få lov til at søge om 20 MW anlæg. Frederikssund kommune søgte om dispensation for 11 anlæg og har fået tilsagn om de 8. For at undgå selskabsdannelse er det en betingelse at solcelleanlæggene er i drift inden d. 30 marts Udvælgelsen er sket ved lodtrækning og kommunen har ikke haft nogen indflydelse på hvilke anlæg der trukket ud. Proces i forbindelse med valg af anlæg. Alle ejendomme med et årsforbrug større end kwh er blevet undersøgt for om de var egnet til solceller. Heraf viste 11 sig at være egnet. Der er ikke søgt om fritagelse for ældrecentrene, da det formentligt ikke vil være nødvendigt når de får deres eget CVR nummer. Ved lodtrækning hos energinet.dk har kommunen opnået dispensation på nedenstående 8 anlæg. Bygningsnavn Anlægsstørrelse/ Areal Forventet investering Simpel tilbagebetalingstid Produktion pr. år JF Willumsens Museum 29 KW /241 m ,9 år-10,8 år 35 MWH Skolen ved Kæret 15 KW/ 125 m ,5 år-10,4 år 18 MWH Frederikssund Svømmehal 75 KW/ 624 m ,4 år-12,8 år 91 MWH Administrationscenter 25 KW/ 208 m ,5- år10,6 år 30 MWH Slangerup Østergården 44 KW/ 366 m ,6 år-11,7 år 53 MWH Græsebakkeby Skole 70 KW/ 582 m ,3 år-12,7 år 84 MWH Sogneskolen 38 KW/ 316 m ,9 år-10,9 år 45 MWH Jægerspris Admnistrationscenter 25 KW/ 208 m ,5 år-11,6 år 30 MWH Sum 321 KW/ m MWH Herudover var der søgt om anlæg på Frederikssundshallen, Marbækskolen og Kignæshallen. Alle 3 bygninger er kommet på venteliste og vil måske kunne få fritagelse for selskabsdannelse i

2 Anlægsøkonomi og budget. Byrådet har tidligere afsat 10 mio. kr. til solceller i årene Ingen af disse penge er anvendt pt. Herudover er der afsat 24,6 mio. til energibesparende foranstaltninger i årene Af disse er pt. anvendt 14,461 mio. og yderligere 2,2 mio. kr. er disponeret i Budget for solceller og budget for energiinvesteringer er regnskabsteknisk slået sammen i øjeblikket. Dvs. at der samlet er et beløb på 34,6 mio. kr. gældende fra 2011 til Budget og forbrug ser i øjeblikket således ud. Alle tal er i mio. kr. Budget Forbrug 2,8 4,2 5,7 1,8 (Yderligere 2,2 mio. er disponeret) Tilovers Sum 2 2,8 4,2 5, ,9 34, ,5 20,1 Note: I tallene for budget er benyttet tal for forbrug. Dette er gjort for ikke at forvirre billedet. I praksis var der afsat større budgetter som af forskellige årsager ikke nåede at blive brugt. Det resterende beløb er herefter blevet overført til et andet år. Budgettal for 2018 er endnu ikke vedtaget. For at kunne udnytte tilsagnet om selskabsfritagelse, skal solcelleanlæggene været monteret og meldt ind til energinet.dk inden for et år. Dvs. inden d Det betyder at budgettet bliver nødt til at blive fordelt anderledes end på nuværende tidspunkt. 2

3 Forslag til ny fordeling af budget. I nedenstående forslag tænkes de to bevillinger sammen. Budget (både energi investeringer og solceller) Sum 5 mio 8 mio 6,4 mio 0,7 20,1 Andel solceller 2 mio 4 mio 1 mio 0 7 mio. Andel energiinvesteringer 3 mio 4 mio 5,4 mio 0,7 13,2 mio. Bindinger og andre aftaler Kommunen indgik i 2012 et EU samarbejde med Region Hovedstaden hvor kommunen forpligtede sig til at investere 11 mio. kr. til energitiltag og vedvarende energi mellem år 2014 og 2017 i ELE- NA projektet. Samtidig har kommunen forpligtet sig til at generere en besparelse på 964 MWh i samme tidsrum. Den videre proces. Der forventes meget snart en udmelding fra energistyrelsen om hvorvidt man kan bytte bygninger internt i kommunen. Dette er et ønske fra mange kommuner, og det vil for Frederikssund kommune f.eks. betyde at Frederikssund hallen kan få solceleller i stedet for f.eks. Østergården. Når udmeldingen er kommet kan der fastlægges en rækkefølge, og brugerne af de pågældende bygninger skal inddrages i processen sammen med byggemyndighederne. Tagkonstruktionerne skal undersøges for om de kan bære solcelleanlæggene. Udbudsmaterialet udarbejdes i samarbejde med Regionhovedstaden under ELENA Projektet. 3

4 Beregningseksempel: Solcelle anlæg med og uden selskabsdannelse. Dette beregningseksempel er lavet for at illustrere hvilken betydning det har om et solcelle anlæg er selskabsudskilt eller ej. 10 KW anlæg uden selskabsdannelse. Anlægget er tilknyttet nettomålerordningen på timebasis. Overskud på anlægget skal modregnes i bloktilskud. Investering kr. Årlig afskrivning i 10 år kr. Årlig el-produktion kwh. Årlig produktion der aftages af bygningen kwh. El pris (Seas nve) : 53 øre pr. kwh. Netafgift og PSO: 112 øre pr. kwh. Rådighedstillæg 10 øre pr. kwh (Tillæg som energiselskaberne har fået lov til opkræve hos alle forbrugere for i princippet at kunne strøm til rådighed når som helst) Indtægter/besparelser Salg af overskudsstrøm 500 kwh á 60 øre Sparet el- udgift kwh á 53 øre Sparet PSO og netafgift. Udgifter 300 kr. Udgifter til drift og 3000 kr. vedl. Hold (inkl. revisor) 6625 kr. Rådighedstillæg 1250 kr kwh á 10 øre pr. kwh kr. Skat af indtægt kwh á 112 øre Modregning i bloktilskud 0 Abonnement for at 100 kr. kunne sælge til nettet Sum Sum 1650 Samlet årlige indtægt kr. Det vil sige en simpel tilbagebetalingstid på ca. 10, 4 år. Efter de ca. 10 år., vil der skulle svares skat af anlægges overskud, men da afskrivningen her ikke er lineær vil beløbet været meget lille, det samme gælder modregningen af bloktilskud. Derfor vil den samlede tilbagebetalings tid på anlægget sandsynligvis ligge mellem 11 og 12 år. 4

5 10 KW. Anlæg med selskabsdannelse Investering kr. Årlig afskrivning i 10 år kr. Årlig el-produktion kwh. Årlig produktion der aftages af bygningen kwh El pris (Seas nve) : 53 øre pr. kwh Netafgift og PSO- 112 øre pr. kwh Rådighedstillæg 10 øre pr. kwh ekskl. Moms (svarende til kommunens almindelige el pris) Anlægget kan ikke tilsluttes nettomålerordningen og dermed ikke fritages for PSO-afgift, rådighedstillæg, energiafgift og net-afgift. Indtægt vil desuden blive modregnet kommunens bloktilskud. Indtægter/besparelser Udgifter Salg af overskudsstrøm 300 kr. Udgifter til drift og 3000 kr. 500 kwh á 60 øre vedl. Hold (inkl. revisor) Sparet el- udgift kr. Rådighedstillæg 1250 kr. kwh á 53 øre kwh á 10 øre pr. kwh Skat af indtægt 0 Modregning i bloktilskud 0 PSO og netafgift kr. Abonnement for at 100 kr. kunne sælge til nettet Sum 6925 kr. Sum kr. Som det fremgår, vil anlægget såfremt det skal selskabsudskilles være en underskudsforretning. Der bør derfor ikke etableres solcelleanlæg i kommunen uden de er fritaget for selskabsdannelse. 5

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere