Takstoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstoversigt 2013 2014"

Transkript

1 Takstoversigt HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m Mellem 6 og 10 m Mellem 10 og 12 m Mellem 12 og 15 m Over 15 m Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn Årlig pris 1 * 2.000,00* 3.456,00* 4.184,00* 5.224,00* 6.888,00* * 50,00* Årlig pris 17 * 2.000,00* 3.456,00* 4.184,00* 5.224,00* 6.888,00* * 50,00* Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer EL for fastliggere skal være med elmåler godkendt af havnefogeden Pris for el pr. kwh Gebyr for manglende elmåler Reklamer Sælvig Færgehavn pr. m2 * Excl. Moms SKOLEVÆSENET Samsø Hal Bankospil Danseskole 200,00* 1,50* 5* ,00 200,00* 1,50* 5* Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling Revy/teater/sangaften Messe (uge basis) Messe (Weekend) Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g. Tillæg for scene + omklædning Tillæg for køkken Tennis/turister pr. time Samsø hal Gl. Gymnastiksal Gl. gymnastiksal, danseskole Udlån af gl. gymnastiksal pr. time Samsø Hal eller Gl. gymnastiksal overnatning Max. 30 pers. Ved over 30 pers. Ved inkl. Badefaciliteter (fremmede idrætsforeninger) 2.840, , ,00 pr. pers , , , ,00 pr. pers ,00

2 Klasseværelser Overnatning klasseværelse Skolekøkken Leje af borde, Tranebjerg skole Leje af stole, Tranebjerg skole Rengøring skolegård Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Depositum Afbud mindre end 1 måned før Afbud mindre end 2 måneder før SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr. SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr. SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. SFO ungdomsklub halvårlig Afhængig af beslutning vedr. skolereform DAGPLEJE 48 t/uge 25 % Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 % Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 % Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn HYREVOGNE Behandling af ansøgning Udstedelse af tilladelse Førerkort Trafikbog Bevillingsnummerplade Påtegning på toldattest ØVRIGE Kommuneplan Lokalplan Budget/regnskab Årsberetning/årsrapport Abonnement KBdagsorden Abonnement KBdagsorden med bilag Abonnement KBdagsorden med bilag og referat fra udvalg Økort, udskiftning Legitimationskort 1617 årige Sygesikringsbevis, udskiftning Vielse, udenlandske Knallertbeviser Folkeregisteroplysning Ejendomsskatteattester Ejendomsattest Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier 3 600, ,00 Faktiske udgifter 50 % af lejen 20 % af lejen 10 % af lejen 1.199, , , , , , ,00 180,00 52, Faktiske udgifter 50 % af lejen 20 % af lejen 10 % af lejen 1.199, ,00 0, , ,00 460, ,00 600,00 180,00 5 /1,00 /1,00

3 TANDPLEJE Specialtandplejen årlig egenbetaling Omsorgstandpleje årlig egenbetaling NATURSKOLEN Samsøgrupper Offentlig arrangement der kan dog ved helt særlige aktiviteter opkræves deltagerbetaling, eksempelvis sejlture i fjorden. Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysning BBRmeddelelse Vurderingsattester KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. (i alt 2 rykkere) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. (i alt 2 rykkere) Civilretlige regninger (i alt 3 rykkere) Renter, ejendomsskat BIBLIOTEK 7 dag for sent 15 dag for sent 30 dag for sent 60 dag for sent GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. Simple konstruktioner Garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger under 50 kvm. Ovennævnte bygninger over 50 kvm. Tilbygning til først nævnte bygninger når det samlede areal er under 50 kvm. Når det samlede areal er over 50 kvm. Teknikhuse til elektroniske tjenester ,4 % pr. mdr ,00 Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo ,4 % pr. mdr ,00 Gebyr for dispensationer der kræver nabohøring Nedrivning

4 2. Enfamilieshuse/Sommerhuse Fritliggende enfamiliehuse, pr. kvm. Sammenbyggede enfamiliehuse lodret lejlighedsskel pr. kvm. Til og ombygninger enfamiliehuse pr. kvm. Til og ombygning sommerhuse pr. kvm. Uopvarmede udestuer Udvidelse af boligareal (tagetage) pr. kvm. 3. Industri og lagerbebyggelse Industri og lagerbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. Over 1000 kvm., pr. kvm. Avls og driftsbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. Over 1000 kvm., pr. kvm. 4. Andre faste konstruktioner m. v. Gylletanke, siloer og udendørsanlæg til foderopbevaring og lign. Mini vindmøller og antenner Vindmøller 5. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Etageboligbyggeri pr. kvm. Erhvervsbyggeri, butikker m.v. pr. kvm. 6. Andet Anlæg for nedsivning og jordvarme 1. 8,00 4, , Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke Morgenmad 20,47 624,72 20,78 634,09 Hovedret 40, ,23 40, ,99 Biret 10,1 303,85 10,26 308,41 Kaffe, eftermiddag 7,19 219,32 7,3 222,61 Aftensmad 26,58 810,53 26,98 822,69 Kaffe, aften 7,19 219,17 7,3 222,46 Hovedret hjemmeboende 40,13 40,74 Biret hjemmeboende 10,1 10,26

5 RENOVATION Dagrenovation 110 l. sække 35 årlige tømninger Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 35 årlige tømninger Ekstra sække pris pr. sæk Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning Sække campingpladser pris pr. sæk Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning ,00* 4.253,00* 24,50* 5.251,00* 7.193,00* 1* 204,00* 23,00* 171,00* * 3.704,00* 24,00* 4.624,00* 6.446,00* 1* 183,00* 22,40* 154,00* AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm) Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm) Blandet affald til sortering 954,00* 1.154,00* 1.882,00* 1.024,00* 1.274,00* 1.* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug Haveaffald Pap Glas (planglas) Storsække Rent træ Dæk Rene beton og teglbrokker inkl. natursten Ren jord Asbestholdigt affald 2.249,00** 680,00* 1* * * 2.249,00** 2.609,00** 806,00* 1* * * 2.609,00** *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 47 kr. pr. ton

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00

Pr. måned. Alderdomshjemmet Takster for ophold pr. døgn kr 1.360,00 Udbringning af mad til pensionister kr 25,00 10.10 Kommunale takster Qeqqata Kommunia: DAGINSTITUTIONSTAKSTER PR MÅNED GÆLDENDE FRA 01.01.2012 0-6 år 7-> år Indkomst Procentsats Daginstitution Procentsats Fritidshjem indtil 99.999 kr. 0 kr. 0 0 kr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere