I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige."

Transkript

1 Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er sikkert, omkostningseffektivt og let at transportere. Og så er det et ideelt supplement til vedvarende energi som eksempelvis solvarme. Til rumopvarmning udleder LPG langt mindre end fyringsolie og - indtil videre - også mindre end el-drevne varmepumper. Derudover har den utallige anvendelsesmuligheder i private husholdninger såvel som i industrien. Alligevel har LPG og LPG-teknologier stort set været overset indtil nu. Det skal denne mappe råde bod på. LPG (flaskegas) er stadig mest kendt fra gaskomfuret og gasgrillen. Men med de rette teknologier kan LPG også benyttes til at skabe klimavenlig og omkostningseffektiv varmeforsyning. Mappens hvem, hvad, hvor HVEM kan bruge mappen? Denne mappe henvender sig til energirådgivere, energikonsulenter og rådgivende ingeniører. HVAD står der i mappen? Mappen præsenterer LPG og to LPG-baserede teknologier til individuel varmeforsyning: Gasvarmepumper og minikraftvarmeanlæg. HVOR kan mappen anvendes? Mappen præsenterer data og fakta, som kan benyttes i udregninger og vurderinger af den mest klimavenlige og omkostningseffektive individuelle varmeforsyning. Med mappen ved hånden vil rådgivere og konsulenter også kunne besvare de fleste spørgsmål fra kunder og samarbejdspartnere. Disse kan også have glæde af mappens produktblade. LPG - en del af løsningen 1

2 Om LPG: Liquefied Petroleum Gas (flaskegas) Karakteristika LPG er flydende gas under tryk og kendes i Danmark under navnet flaskegas. LPG bruges som betegnelse for de to lette kulbrinter propan og butan. Den flydende gas er et naturligt biprodukt ved udvindingen af naturgas og olie. Ved naturgas udskilles den flydende gas gennem et udskilningsanlæg. Ved raffinering af råolie inddeles olien i flydende gas, benzin, diesel og fyringsolie gennem krakningsprocesser. LPG udgør cirka 5% af den samlede råolie og anses for at være et topdestillat på linje med benzin. LPG er lugtfri. Der tilsættes dog et lugtstof (mercaptaner), så eventuelle udslip altid spores. Produktion Globalt set genereres cirka 66% LPG fra naturgas, mens cirka 34% kommer fra råolie. I Danmark kommer størstedelen af al LPG fra råolien i Nordsøen. Som et naturligt biprodukt er det vilkåret for LPG, at hvis den ikke benyttes som energikilde, så går den til spilde. Så længe der produceres olie og naturgas, er der også LPG. -udledning: Ren energibetragtning LPG: 234 g/kwh Fyringsolie: 266 g/kwh Elværkskul: 342 g/kwh Distribution Den flydende gas LPG distribueres enten i cylindere (2-33 kg) eller tankbiler (fra 500 kg til 11 tons). Fordi LPG er flydende og har et håndterbart tryk, er den nem at transportere og opbevare. LPG-nøgletal Propan Butan Kemisk struktur C3H8 C4H10 Kogepunkt -42 C -0,5 C Tryk ved 15 C 6,4 bar 0,8 bar Vægtfylde væske 0,58 kg/l 0,6 kg/l Vægtfylde damp 2,00 kg/m 3 2,5 kg/m 3 Nedre brændværdi 46 MJ/kg 12,78 kw/kg Øvre brændværdi 50 MJ/kg 13,89 kw/kg -udled. g/kwh 234 g/kwh Gasserne er blandbare og mikses ofte, da ren butan ikke har ret højt tryk ved lave temperaturer. LPG - en del af løsningen LPG I 02

3 Et historisk overblik LPG, flaskegas, Kosangas, flydende gas. Kært barn har mange navne. LPG har været brugt i Danmark i over 100 år. Nedenfor følger en historisk gennemgang tallet 1700-tallet 1800-tallet 1910 erne 1920 erne Den engelske præst John Clayton finder ud af at benytte beholdere af svineblærer til at opbevare gas lavet af kulholdige skifersorter. Skotten William Murdoch bygger som den første et gasværk for at benytte gas til belysning. Han eksperimenterede med at benytte kulgas til lamper. Husholdningerne i Paris og omegn benytter gas i husholdningen. Under Første Verdenskrig kører droskerne i Oslo med gasbeholdere på taget. Husholdningerne i Danmark får leveret kulgas gennem gasledninger - som kan være op til flere kilometer lange, med stort gasspild til følge. Ovnbygmester Terkild Andersen Nellemose finder med inspiration fra Tyskland ud af i stedet at benytte flasker til at levere gas til forbrugerne. det er dog stadig meget tunge gasflasker erne Den lette propangas, der ellers kun har været kendt i Sydamerika, bliver introduceret i Danmark og vinder hurtigt udbredelse. Med den lettere gas bliver gasflaskerne også lettere og mere håndterbare. I 1932 bliver den første fyldestation bygget i Nykøbing Falster. Samme år kommer den første bekendtgørelse om flaskegas i dansk lovgivning. I 1938 er der ca flaskegasanlæg i Danmark under navnet Dansk Flaskegas Co erne 1950 erne Udviklingen går stærkt. I 1945 er der cirka flaskegasanlæg i Danmark. Flere danske gasselskaber ser dagens lys, bl.a. Singers Gas og Dalsø Gas. Senere kommer også Shell, Nordisk Flaskegas, Dansk Propan, Hydro Gas og Q8. Udviklingen går rivende stærkt. Flaskegassen bliver den bærende energikilde for husholdningerne. På landet skifter man fra tørv og brænde til flaskegas, og i byen skiftes kulgassen ud med flaskegas. I 1950 er der installeret cirka flaskegasanlæg i Danmark. Op igennem årtiet bliver det mere og mere almindeligt med gaskomfurer i hjemmene. Gasværkerne omstiller fra kulgasproduktion til spaltgas, vandgas, olie, pyrolysegas eller propangas. Dansk Flaskegas Co. skifter navn til Kosangas. LPG - en del af løsningen LPG I 03

4 1960 erne Med den øgede velstand bliver det nu helt almindeligt med en gasovn i alle private hjem. I 1960 er der cirka flaskegasanlæg i Danmark. Men i dette årti vender udviklingen, og flaskegassalget til private husholdninger er ikke længere stigende. Danskerne får i stedet oliefyr og elkomfur i hjemmet. Til gengæld begynder LPG at blive anvendt som tankgas i landbrugs-, håndværksog industriproduktion på land og i by. Særligt den hastigt voksende industri har brug for flaskegassen. Blandt andet bliver ukrudtsbrænderen til traktorer og flaskegasanlæg til korntørring introduceret. Også den voksende byggesektor benytter den transporterbare flaskegas, især til opvarmning og til udtørring af nybyggeri. Det muliggør vinterbyggeri. Med stigende fritid og ferielyst tager også fritidsdanskerne flaskegassen til sig - særligt i form af primusanlæg til camping. Der bliver desuden i dette årti indført nye og strenge regler, herunder vejledning samt kontrol med gasflaskerne og eftersyn af gasanlæggene erne I 1977 er der kun to flaskegasselskaber tilbage i Danmark - hver med cirka 50% af markedet, Kosangas og BP Gas. Som noget nyt kan man nu købe en kombination af gas til kogeplader og elektricitet til ovnen. Flere og flere biler kører på LPG - kaldet autogas - helt frem til 1990, hvor forhøjede afgifter betyder enden på gasbiler i Danmark. I en række europæiske lande er der dog stadig den dag i dag gasbiler på vejene - blot i Tyskland er der i dag erne I 1982 kommer naturgassen på markedet og erstatter langsomt flaskegassen flere steder i industrien. i 1989 bliver Kosangas købt af BP Gas. BP frasælger dog tankgasdelen til Primagaz, som bliver etableret i 1990 som et rent tankgasselskab erne LPG er en integreret del af en række landbrugs- og industriprocesser: autolakering, glaspusteri, gaffeltrucker, storkøkkener, tagdækning, jern- og metalstøbning, skæring, lodning, glassmeltning, varmeretning, hærdning, tørring, emballagekrympning og meget mere. Hos private bliver LPG stort set udelukkende anvendt til fritidsbrug: gasgrill, gaskomfurer, mobile gasovne, terrassevarmere, campingblus og ukrudtsbrændere. LPG - en del af løsningen LPG I 04

5 det kraftigt faldende marked har forårsaget en konsolidering i markedet. De store olieselskaber har traditionelt haft en gasafdeling, men har i flere tilfælde valgt at frasælge, og antallet af gasudbydere består nu af få store udbydere, herunder Primagaz. i 1999 overtager Primagaz Q8's flaskeforretning. Primagaz udvider sortimentet og sælger nu både tank- og flaskegas. i 2001 overtager Primagaz Dahl Gas' flaskeforretning erne I 2010 overtager Primagaz Statoils tankgasforretning. Nye teknologier til individuel varmeforsyning introduceres med høj virkningsgrad og effektiv energiudnyttelse. Primagaz moderselskab, SHV Gas, investerer mange ressourcer i at udvikle bio-lpg, som på længere sigt skal erstatte det fossile LPG. Primagaz søsterselskab i England, Calorgas UK, indgår en aftale med virksomheden Ceres Power om udvikling af brændselsceller, der skal benytte LPG som brændsel. Primagaz er en del af et EU-finansieret "smart grid"-projekt på Bornholm. Kilder: Hanne Thomsen & Niels Løgager Nielsen 2003; FDM.dk; Nive.dk; Primagaz. LPG - en del af løsningen LPG I 05

6 LPG - teknologier LPG muliggør umiddelbar høj energitilførsel. Det giver en god energieffektivitet, som udnyttes i en række teknologier til: Rumopvarmning» Gasvarmepumper (Gas Heat Pump - GHP)» Kraftvarmeanlæg (Combined Heat and Power CHP)» Gasfyr» Strålevarmere» Kalorifereanlæg (direkte indfyret) Vandopvarmning» Gennemstrømningsvandvarmere (kondenserende) Transport» LPG-gaffeltruck» Injicering i dieselmotorer» Direkte drift i benzinmotorer» Varmluftballoner» Brændselscelleteknologi Polen har mere end 2 millioner biler på LPG og mere end gastankstationer. Procesenergi» Gaskomfurer» Gasovne, glasovne div. teknologier» Tørrerier» Metal-støbeprocesser» Sprøjte- og tørrekabiner til industrilakering» Korntørringsanlæg» Gennemstrømningsvandvarmere (hedt vand op til 85 C). LPG - en del af løsningen LPG I 06

7 En række af vores nabolande benytter LPG langt mere, end vi gør i Danmark. Det gælder f.eks. England, Holland, Tyskland og Belgien. LPG benyttes i dag af flere end 120 millioner europæere. Det dækker i dag cirka 1,6% af Europas totale energiforbrug. I Danmark dækker LPG 0,4% af den samlede energiforsyning. Vi benytter kun cirka en tredjedel af den LPG, der produceres i Danmark - resten eksporteres. LPG - en del af løsningen LPG I 07

8 LPG og miljøet Intet miljøsvineri Mange olietanke bliver utætte med årene. Det giver risiko for udsivning af olie og dermed forurening af jorden omkring tanken. LPG-tanke tjekkes årligt, og derfor opdages en eventuel skade hurtigt. Som noget nyt er det endda muligt konstant at fjernovervåge tankene - og give alarm ved uregelmæssigt forbrug (evt. lækage). Samtidig forurener LPG hverken jord eller vandløb, da den ikke indeholder giftige bestanddele. Det er en gas, som straks fordamper - og som i øvrigt opdages nemt, fordi gassen er tilsat et lugtstof. Læs mere på Ingen forurening LPG forurener ikke. Den er både blyfri og giftfri, og den indeholder ingen tungmetaller og næsten ingen svovl. Ved normal, fuldstændig forbrænding er forbrændingsprodukterne kun kuldioxid og vanddamp. Det betyder, at LPG kan anvendes ved direkte indfyring såsom strålevarme samt ved forskellige tørreprocesseer, herunder korntørring. Der er også kun lille udledning af NO X. Mindre transport LPG er nemt at opbevare og transportere. Det leveres med cylindere eller tankbiler. LPG-tanke skal i princippet kun fyldes én gang om året, hvor olietanke skal fyldes to gange. Dette skyldes både nye teknologier med høj virkningsgrad og det faktum, at energiindholdet i LPG per kg er højere end i olie. Hvad angår transport, er der dermed også rigtig god ræson i, at danskerne udskifter deres olietanke og -fyr med LPG-teknologi frem for nye oliekedler. LPG - en del af løsningen LPG I 08

9 LPG og sikkerhed, æstetik og praktik Sikkerhed LPG-tanken er sikker i brug. LPG-tanke tjekkes årligt. Enhver lækage opdages hurtigt, fordi gassen er tilsat et lugtstof. Der er ingen risiko for, at gastanken eksploderer, hverken over eller under jorden. Tanke over jorden er omfattet af fastsatte afstandsregler og skal være monteret med påkørselspæle. Æstetik Nogle har måske set de LPG-tanke, som mange sydeuropæere har i deres baghave. Det er traditionen i nogle lande - og den løsning kan man naturligvis også vælge i Danmark. Men de fleste vælger nok den samme løsning som med fyringsolien: Den nedgravede tank, som gemmes væk for omverdenen på samme måde som olietanke, men uden fare for udslip og miljøkatastrofe. Infrastruktur LPG er i dag tilgængelig på Danmarks to raffinaderier. LPG en distribueres i tankvogne - på samme måde som fyringsolie, og det er forholdsvis let at skalere logistikken ved et evt. øget forbrug. Det er i dag kun 40-45% af den producerede LPG, der anvendes på hjemmemarkedet. Den resterende del afsættes på det internationale marked. Gastanken - praktisk og teknisk som oliefyret LPG-teknologierne forudsætter en gastank - placeret oven på jorden eller nedgravet. Rent praktisk og teknisk minder LPG-tanken og olietanken meget om hinanden. Olietanke nedgraves i haven og ejes typisk af kunden. Nye tanke er glasfibercoatede og har en levetid uden tilsyn på 40 år. Hvis man modtager fyringsolie fra en leverandør, der er medlem af EOF, er man automatisk forsikret i den nedgravede tanks levetid. Flere kommuner oplever dog stadig, at defekte tanke skaber problemer år efter, der er ryddet op efter et olieudslip. Oliefyret installeres inden for i husstanden i den forbindelse kan der være lugtgener. Olietanken placeres enten udendørs eller indendørs og har en størrelse mellem og liter. LPG-tanke kan enten nedgraves i haven eller placeres oven på jorden. Der er skrappere krav til gastankene, der oftest er LPG-leverandørens ansvar og en del af den samlede pakke. LPG er under tryk, og derfor skal myndighederne med mellemrum syne tankene. Dette gælder dog ikke for nedgravede tanke. LPG kan anvendes på kondenserende gaskedler, der hænges op på væggen indenfor på samme måde som naturgaskedler. LPG kan også anvendes på gasvarmepumper, hvor der findes modeller til enten uden eller indendørs montage. LPG - en del af løsningen LPG I 09

10 Dimensioner for nedgravede gastanke Horisontal Bredde Længde Dybde inkl. Fundament Total vægt i mm i mm fundament i mm i mm (BxLxH) i kg liter x900x liter x3.400x cement liter x5.000x cement LPG - en del af løsningen LPG I 10

11 Dimensioner for Overjordiske gastanke Horisontal Bredde Længde i mm i mm liter liter liter liter liter liter liter LPG - en del af løsningen LPG I 11

12 Fremtiden: Bio-LPG Udvikling af bio-lpg Primagaz moderselskab, SHV Gas, investerer mange ressourcer i at udvikle et alternativ til LPG, der er både fossilfrit og omkostningseffektivt. Bio-LPG er, ligesom det fossile propan, et biprodukt fra produktionen af en anden energiressource. Det fossile LPG er et biprodukt af olie- og naturgasudvindingen. Bio-LPG er et biprodukt fra produktionen af bio-diesel og bio-ethanol. Derfor vil et øget udbud af andre bio-brændsler også øge udbuddet af bio-lpg. Det er forventningen, at bio-lpg inden for en årrække vil blive introduceret som en direkte erstatning for LPG. Den største udfordring - som må og skal løses - er, at den vedvarende gas skal v ære til at betale for forbrugeren. LPG bliver fossilfrit og stadig omkostningseffektivt En god investering En overgang til bio-lpg vil kunne ske uden ændringer i den eksisterende installation. Bio-LPG vil have de samme karakteristika som fossilt LPG. Det vil sige, at investeringer, der foretages i dag, ikke er kortsigtede - men vil være til gavn også på lang sigt og i en fremtid uden fossile brændsler. LPG - en del af løsningen LPG I 12

13 Hvad er en gasvarmepumpe? En gasvarmepumpe fungerer som et "omvendt køleskab". Der findes forskellige processer. Fælles for dem er, at væske (arbejdsmediet) fordampes i fordamperen ved hjælp af energi fra naturen, og at temperaturen forøges til et brugbart niveau ved hjælp af anden energi (LPG). I en absorptionsvarmepumpe sker det eksempelvis med en gasbrænder (termisk energi). Arbejdsmediet i en absorptionsvarmepumpe er en blanding af to stoffer. I løsningen fra Primagaz er det et lukket kredsløb med vand og ammoniak. Med gasvarmepumper kan en større maskinfabrik, der i dag anvender liter olie, i fremtiden kunne nøjes med 12 tons LPG og herved spare samfundet for over 40 tons årligt. Fakta om gasvarmepumpen» Bygger på absorptionsprincippet med en kondenserende kedel, der driver absorptionsprocessen. Selve varmepumpekredsløbet er lukket og drives på en blanding af vand og ammoniak» Har gode virkningsgrader, selv ved meget lave temperaturer» Udnytter op til 50% af den vedvarende energi fra luften» Har top-energieffektivitet på 165%» Sikrer energieffektivitetsniveauer på mere end 145% selv ved -7 C» Garanterer konstant ydeevne - minimalt behov for backup-systemer, som nedsætter sæsonudsving i energieffektivitet» Gasvarmepumpen fås til både luft/vand og jord/ vand. Begge modeller kan monteres udendørs (eksempler og tal i denne publikation vedrører alle luft/vandgasvarme-pumper). LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 13

14 Hvem har glæde af en gasvarmepumpe?» Område 4, som er uden tilslutningsmuligheder til fjernvarme» Etageejendomme, offentlige bygninger, små og mellemstore virksomheder» Fra 2012: Private husholdninger» Ejendomme/bygninger, hvor man ønsker at bevare radiatoranlæg» Ejendomme/bygninger med plads til en eller to 5 m 3 LPG-tanke gerne nedgravet (L x H x B mm)» Ejendomme/bygninger, hvor man ønsker at frigøre plads inden døre Gasvarmepumpen er særligt velegnet til større bygninger i Område 4, for eksempel byggeri eller renovering af:» Flerfamilieshuse» Kontorer, offentlige administrationer, lagre» Fabrikker og værksteder» Hoteller og restauranter» Ejendomme/bygninger med et nuværende olieforbrug på liter årligt» Ejendomme/bygninger, hvor man ønsker en normal fremløbstemperatur på maks. 60 C ved centralvarmeproduktion» Både nybyggeri og energirenovering» Bygninger fra 500 m 2 til m 2 En LPG-varmeløsning med 1-6 gasvarmepumper kan substituere: Oliekedler med liter fyringsolie svarende til et energibehov på kwh per år. Herved spares over 40% på tilført energimængde, og -udledningen mere end halveres. Bevarer mulighed for radiatorer Med fremløbstemperaturer på op til 65 C er det med gasvarmepumpen muligt at genanvende eksisterende radiatoranlæg. Det er en fordel for brugere, der ønsker varmepumper, men ikke ønsker eller ikke har råd til etablering af gulvvarme. Mindre pladskrævende indendørs Størstedelen af den varmegenererende installation ved LPG-teknologierne er placeret udendørs. Det kræver, at der er plads til og mulighed for at placere eller nedgrave en LPG-tank. Til gengæld frigør det plads inden døre. Ofte vil en varmekælder eller et varmerum helt kunne sløjfes i forbindelse med omlægning til LPG. LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 14

15 Effektivitet Gasvarmepumper har høje virkningsgrader - og i særlig grad høj effekt, fordi gassen er primær energikilde. Eksemplet nedenfor viser virkningsgrad og effekt fra Katalog for Standardværdier i et Dansk Standard Hus defineret som et årligt forbrug på kwh varme og kwh varmt vand. Brændsel *Udstyrs- Tilført kwh Tilført i kwh -virkningsgrad til 1 kwh varme effekt DSH Konventionelt oliefyr*** fyringsolie 0,75 1, Kondenserende oliefyr fyringsolie 0,98 1, Elvarmepumpe (luft/vand) El 3,20 0,31 (0,78)** Kondenserende gaskedel Naturgas 0,98 1, Kondenserende gaskedel LPG 0,98 1, Gasvarmepumpe (luft/vand) LPG 1,50 0, * Iht. Energistyrelsens Katalog for Standardværdier GVP iht. EN ** Bemærk, at fyringsolie, naturgas og LPG er primær energiforsyning. El er sekundær energiforsyning, bl.a. baseret på kul som primær energiforsyning. I henhold til virkningsgraden på kraftværkerne bør værdien 0,31 derfor divideres med 0,40, hvilket giver 0,78 kwh i tilført energi. *** Ikke kondenserende oliefyr. -udledningen i et dansk standard hus LPG gasvarmepumpe (GVP) El-varmepumpe Kondenserende naturgaskedel Kondenserende oliefyr Konventionelt oliefyr* kg pr. år kg pr. år kg pr. år kg pr. år kg pr. år Diff.: Iht. Energistyrelsen er et dansk standard hus forbrug på i alt kwh Kilde: CO2 udledning pr. brændselstype: Energistyrelsen Energi statestik 2009 Virkningsgrad: Energistyrelsen katalog for standardværdier - GVP iht. EN * Ikke kondenserende oliefyr. Varmeteknologiers effektivitet Varmeteknologi Oliefyr Elvarmepumpe Elvarmepumpe Gasvarmepumpe (luft/vand) (jord/vand) (luft/vand) Tilføres primær energikilde direkte Ja Nej Nej Ja Høj effektivitet Nej Ja Ja Ja Høj effektivitet ved lave Nej Nej Ja Ja temperaturer < 0 C God effektivitet ved Nej Nej Nej Ja varmtvandsproduktion LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 15

16 Gasvarmepumpers virkningsgrad Gasvarmepumper: Virkningsgrader ved forskellige fremløbstemperaturer og udetemperaturer Virkningsgrad 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 1,00 0,90 0, Udetemperatur C Fremløbstemperaturer T Amb [ C] 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C -12 1,31 1,34 1,27 1,19 1,11 1,03 0,99-5 1,49 1,51 1,41 1,31 1,22 1,14 1,06 0 1,60 1,57 1,49 1,40 1,31 1,21 1,13 1 1,62 1,57 1,50 1,43 1,32 1,22 1,14 2 1,64 1,58 1,52 1,46 1,34 1,22 1,16 3 1,64 1,59 1,53 1,47 1,36 1,24 1,18 4 1,64 1,59 1,54 1,49 1,37 1,26 1,19 5 1,64 1,60 1,55 1,50 1,39 1,28 1,21 6 1,65 1,60 1,56 1,52 1,41 1,30 1,23 7 1,65 1,61 1,57 1,53 1,43 1,32 1,25 8 1,65 1,61 1,58 1,54 1,44 1,34 1,26 9 1,65 1,62 1,58 1,55 1,45 1,36 1,28 Minimum dimensioneringstemperatur i Danmark Gennemsnitlig temperatur i de tre koldeste måneder i Danmark Gennemsnitlig temperatur over året LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 16

17 -udledning Gasvarmepumpen har meget lav -udledning sammenlignet med alle andre varmeteknologier på markedet uden for de centrale forsyningsnet. Ved nybyggeri kan varmeanlæg dimensioneres, så de producerer varme med en -udledning helt ned til 155 g/kwh. Brændsel *Emission -emission Ekstra -emiskg /kwh pr. kwh varme sion ift. LPG GVP Konventionelt oliefyr** fyringsolie 0,266 0, % Kondenserende oliefyr fyringsolie 0,266 0,271 74% Elvarmepumpe (luft/vand) El 0,567 0,177 14% Kondenserende gaskedel Naturgas 0,205 0,209 34% Kondenserende gaskedel LPG 0,234 0,239 53% Gasvarmepumpe (luft/vand) LPG 0,234 0,156 * Iht. Energistyrelsens Energistatistik 2009 ** Ikke kondenserende oliefyr -udledning pr. kwh varme Gasvarmepumpe El-varmepumpe Kondenserende naturgaskedel Kondenserende oliefyr Konventionelt oliefyr* 156 g/kwh 177 g/kwh 209 g/kwh 271 g/kwh 355 g/kwh Iht. Energistyrelsens Energistatistik 2009 * Ikke kondenserende oliefyr Varmeteknologiers effektivitet og belastning af klima og miljø Varmeteknologi Oliefyr Luft til vand Jord til vand Luft til vand elvarmepumpe elvarmepumpe gasvarmepumpe Benytter vedvarende energi Nej Ja Ja Ja Miljømæssig bæredygtighed Nej Ja Ja Ja Lavere -udledning end Nej Nej Nej Ja 160g/kWh varme LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 17

18 Ideelt i kombination med vedvarende energi Indtil den vedvarende energi kan lagres, er det nødvendigt at kombinere den med andre energiressourcer. LPG er særligt kompatibelt med solvarme. Gassen er hurtig og fleksibel - med minimalt energispild til følge. På den måde bidrager LPG til, at den vedvarende energi leder til det reelle energisparepotentiale, som er til stede. Vedvarende energi i kombination med andre energikilder Kombinationen af LPG-varmepumpe og solvarme kan yderligere nedbringe -udledningen med 10-20%. Gasvarmepumpe i kombination med kondenserende gaskedel og solvarme Solvarmepanel Varmtvandsbeholder Gasvarmepumpe Kondenserende gaskedel Digital styring Solenergi kan i Danmark bidrage med cirka 20% af en bygnings årlige varmeforbrug. Gasvarmepumpen benytter 50% VE og tilfører dermed op til 40% vedvarende energi i det samlede regnskab (50% af 80% = 40%). Total vedvarende energi ved integration af solvarme og gasvarmepumpe: 60% LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 18

19 Økonomi - mindre industrivirksomhed Konvertering fra oliefyr til gasvarmepumper kan betale sig for store enheder i Område 4. Fyringsolieforbrug Årligt fyringsolieforbrug i liter Oliepris inkl. afgifter i kr. per liter 7,60* Årlig energiomkostning i kr Fyringsolie karakteristik Brændværdi fyringsolie i kw/liter 10,00 -udledning i kg/kwh 0,266 Nuværende kedel effektivitet Kedeleffektivitet 85% Brugsvandsandel 20% Graddage Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total årligt Graddage iht. DMI Bygningens varmebehov Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total årligt Månedligt varmebehov i kwh Månedligt brugsvandbehov i kwh Total varmebehov kwh LPG karakteristik Brændværdi af LPG i kw/kg 12,77 -udledning i kg/kwh 0,235 Årlige gens.-temperaturer og virkningsgrader Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total årligt Gennemsnitligt varmebehov i kw per time - 24/ Gennemsnitlig dag/nat temperatur DK ,08 1,79 3,14 7,59 11,73 14,56 17,04 17,09 13,90 9,61 6,14 2,95 8,97 Effektivitet, GVP v. varmeproduktion T flow 50 C 1,46 1,46 1,47 1,54 1,56 1,59 1,59 1,59 1,58 1,55 1,52 1,47 1,53 Effektivitet, GVP v. varmtsvandsprod. t. fremløb 70 C 1,10 1,10 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,20 1,10 1,20 Dimensionering GVP Dimensioring - sikkerhedsmargin 25% Nødvendig dimensioneringsstørrelse i kw 36 GVP konfigurator Varmeydelse pr. gasvarmepumpe v 2 C i kw 36 Nødvendige antal enheder (stk.) 1 LPG forbrug i kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total årligt LPG varme LPG brugsvand Månedligt LPG forbrug udledning i kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total årligt -udledning ved fyringsolie udledning ved LPG besparelse CO 2 -besparelse: 47% Energiomkostninger i DKK Årlige energiomk. Årligt fyringsolieforbrug liter 7,60 kr/liter* Årligt LPG forbrug kg 10,50 kr/kg* Besparelse i energiomkostninger i kr Besparelse energiomk.: 45% * Energipriser på et givent tidspunkt - efteråret 2010 inkl. afgifter ekskl. moms LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 19

20 Eksemplerne nedenfor viser tre forskellige bygningtyper (luft/vand-gasvarmepumpe). Eksempel 1: Et lille gartneri på 3000 m 2 der laver stiklinger En LPG-varmeløsning med otte gasvarmepumper kan substituere: Fueloliekedler med liter fuelolie svarende til et energibehov på kwh per år. Herved spares over 50% på tilført energimængde, og -udledningen bliver over 60% lavere. Eksempel 2: Et resort med 152 lejligheder En LPG-varmeløsning med seks gasvarmepumper kan substituere: Fyringsoliekedler med liter fyringsolie svarende til et energibehov på kwh per år. -udledningen bliver over 50% lavere og energiomkostningerne falder med 30%. Tilbagebetalingstiden på gasvarmepumperne er cirka 3 år. Eksempel 3: Et lille landhotel med 22 værelser En LPG-varmeløsning med to gasvarmepumper kan substituere: Fyringsoliekedler med liter fyringsolie. -udledningen bliver 53% lavere og energiomkostningerne falder med 37%. Tilbagebetalingstiden på Gasvarmepumperne er cirka 3,5 år. LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 20

21 Ideelt til det danske klima Gennemsnitstemperaturen i Danmark er 9 C. I vintermånederne er gennemsnitstemperaturen cirka 2 C. DMI temperaturstatistik Kilde: DMI Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,6 3,8 8,2 12,7 13,7 14,9 15,2 13, ,8 9, ,7 0,5 1,1 5,6 11,3 12,8 17,4 16,9 12,6 12 5,3 0,7 8, ,3 4,3 7,3 12,8 15,6 17,1 19,7 14,7 7,2 4,3 0,2 9, ,4-1,1 3,5 7,1 11,4 15,8 18,2 17,8 14,1 6,7 6,7 3,9 8, ,2 2,2 3,7 7,9 11,3 13,6 15, ,8 9,7 5,5 4,1 8, ,7 0,3 1,5 7,6 10,8 14,1 17,3 15,5 14,5 11,1 6,3 2,7 8, ,9 0,5-0,2 6,1 11, ,8 17,1 16,2 12,2 8,1 7 9, ,2 6,1 9,3 11,5 16,1 15,7 16,8 12,9 8,7 5 3,7 9, ,1 4,6 3,6 7,4 12, ,6 16,5 12,9 9,6 5,9 2,6 9, ,8 4 9,4 11,5 13,9 17,2 17,4 14,1 7,9 7,3 0,8 8,78 Gns. 2,08 1,79 3,14 7,59 11,73 14,56 17,04 17,09 13,90 9,61 6,14 2,95 8,97» Gasvarmepumpens effektivitet ved 9 C og en fremløbstemperatur på 50 C er 155%» Gasvarmepumpens effektivitet ved 2 C og en fremløbstemperatur på 50 C er 146%» Ved dansk dimensioneringsminimum minus 12 C og en fremløbstemperatur på 50 C er effektiviteten 119%. Sammenlignet med konventionel kedelteknologi er effektiviteten højere ved alle udendørstemperaturer. Også i forhold til de eldrevne varmepumper er energieffektiviteten højere, når der tages hensyn til den primære energitilførsel. LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 21

22 Varmeteknologier - fordele og ulemper Nedenfor sammenlignes fordele og ulemper ved forskellige varmeteknologier med gasvarmepumpens fordele og ulemper. Varmeteknologi: Eldrevne varmepumper (luft/vand) Gasvarmepumper (luft/vand) Fordele:» Udnytter den vedvarende energi i luft- en eller jorden med energieffektivitet over 100%» Lav driftsøkonomi Fordele:» Udnytter den vedvarende energi i luften eller jorden med energieffektivitet over 100%» Lav driftsøkonomi» God økonomi ved lave udendørstemperaturer» Ingen bevægelige dele såsom kompressorer» Ingen støj fra kompressorer Ulemper:» Højt elektricitetsbehov. -udledning med nuværende energiforsyning: over 170 g/kwh produceret varme» Kræver langt borehul og dermed store etableringsomkostninger» Luft/vand-løsning lav effektivitet under 0 C» Støj fra kompressorer og fordamperblæser» Kølemiddel kan have stor indflydelse på den globale opvarmning» Dyr i anvendelse ved lave udendørstemperaturer Ulemper:» Benytter fossilt brændstof. -udledning dog under 160 g/kwh produceret varme» Støj fra fordamperblæsere» Kræver plads til nedgravning eller placering af gastank LPG - en del af løsningen GASVARMEPUMPER I 22

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige.

I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. Nye muligheder i den individuelle varmeforsyning I disse år introduceres flere nye energieffektive teknologier baseret på LPG. Det er løsninger, som er både omkostningseffektive og klimavenlige. LPG er

Læs mere

Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas

Introduktion til. LPG - Liquefied Petroleum Gas Introduktion til LPG - Liquefied Petroleum Gas Introduktion Hvad er LPG? LPG står for Liquefied Petroleum Gas et brændstof, som udleder langt mindre CO2 end eksempelvis fyringsolie. LPG er til rådighed

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIGTER Kosan Gas er en af de førende leverandører i Norden af gas i flasker og tanke. Virksomheden

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Ullerslev v. Gert Nielsen, Naturgas Fyn Energirenovering hvordan bruger

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Absoprtionsvarmepumpe se

Absoprtionsvarmepumpe se Absoprtionsvarmepumpe se Den italienske absorptionsvarmepumpe Robur virker ved gas som energikilde. Hvis opstillingen optager energi i lunken vand som er 8 c som køles til 3 c vil opstillingen kunne afsætte

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg.

Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg. Kold fjernvarme og varmepumper i Mariager Fjord Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg. Barmarksværker

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere