RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010"

Transkript

1 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Forprojekt delrapport, EUDP J.nr.: EUDP08-ll, Small scale-zero Emission Gas Expansion Projektrapport Maj 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Forprojekt delrapport, EUDP J.nr.: EUDP08-II, Small Scale Zero Emission Gas Expansion Niels Bjarne Rasmussen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2010

3 Titel : Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Niels Bjarne Rasmussen Dato for udgivelse : EUDP08-II, Small Scale Zero Emission Gas Expansion Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\733\35 Gasexpandere og varmepumper, forprojekt\notater og rapporter\forprojektrapport Gasexpandere på distributionsnet.doc EUDP J.nr. : Sagsnavn : SS-ZEGEX ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Forord Baggrund Formål Résumé in English Konklusion efter forprojekt Teknologier Den tekniske idé Kort teknisk beskrivelse af SS-ZEGEX Expandere Siemens R&D Dynamics Corporation Varmepumper Forbindelse til el-nettet Dugpunkter m.m. for gassen Isdannelse, kondensation og hydratdannelse Trykregulatorer Konceptdiagram Exergiregnskab Priser Priser for expandere Priser for varmepumper Betaling for produceret elektricitet Potentialer CO 2 -besparelse Energibesparelse og DSM-værdi Tilbagebetaling og forrentning Foreløbigt økonomisk potentiale... 43

5 DGC-rapport 2 Bilag Bilag 1 Ordliste og forkortelser Bilag 2 Håndtegning af principdiagram Bilag 3 Tilbud fra Advansor Energisystemer Bilag 4 Regulatorkarakteristikker for Fiorentini og Rombach regulatorerne hos DONG og MN

6 DGC-rapport 3 1 Forord Formålet med projektet er udvikling og demonstration af en ny energibesparende og CO 2 -besparende metode for trykreduktion på de danske M/Rstationer med produktion af elektricitet. Dette projekt er et samarbejdsprojekt mellem DONG-distribution, HNG og MN, Advansor samt DGC som projektleder. Projektet er støttet af EUDP med lidt over 40% i gennemsnit for alle parter. Denne rapport er en delrapport over forprojektet, som er gennemført i Rapporten indeholder en beskrivelse af baggrunden og idéen bag teknologien, et estimat af prisen for systemet installeret på M/R-stationer samt et bud på potentialet i Danmark. Bilag 1 indeholder en oversigt over forkortelser i rapporten. Hørsholm, maj 2010 Niels Bjarne Rasmussen Projektleder

7 DGC-rapport 4

8 DGC-rapport 5 2 Baggrund På landets M/R-stationer sker der i dag en reduktion af trykket i naturgasledningerne, og der bruges i den forbindelse naturgas til en nødvendig opvarmning. Der findes teknologier til i stedet at udnytte gassens tryk til produktion af el ved hjælp af gasexpandere. Dette kræver en forvarmning op til mellem 50 og 90 C. De nyeste teknikker indenfor CO 2 -baserede varmepumper er velegnede til at aflevere varme ved netop denne temperatur Formål Det undersøges i dette forprojekt, om der er teknisk og økonomisk basis for at kombinere disse teknikker, således at en varmepumpe anvendes til at opvarme gassen til den nødvendige temperatur før gasexpanderen. En generator i forbindelse med expanderen producerer el og aflevere en del heraf til varmepumpen, mens resten leveres til elnettet mod betaling. En M/R-station med denne teknik ændres således fra en gasforbrugende enhed til en elproducerende enhed. DGC har tidligere udført et feasibility projekt vedrørende mulighederne for at installere gasexpandere på M/R-stationer i TRANSMISSIONSnettet. Rundt omkring i verden findes mange sådanne expandere installeret. Det nye i denne idé er, at den nødvendige opvarmning af gassen før expanderen foretages med en varmepumpe, og den tiloversblivende el fra generatoren, som er tilsluttet expanderen, eksporteres til elnettet. Dette tidligere projekt omhandlede de store M/R-stationer med reduktion af tryk fra 80 bar til henholdsvis 40 og 20 bar. Tilbagebetalingstiden for disse anlæg blev beregnet til at ligge mellem 4 og 10 år. Dette afhænger dog i høj grad af prisen for naturgas samt afregningsprisen for den eksporterede elektricitet fra M/R-stationen. I det nye nærværende projekt har DGC ultimo 2008 fået midler fra EUDP til at undersøge en expander-løsning på DISTRIBUTIONSnettets mindre M/Rstationer, hvor trykket reduceres fra 40 eller 20 bar til 4 bar.

9 DGC-rapport 6 Volumenflowet er langt mindre på disse stationer, og der er langt flere stationer. Det kunne danne grundlag for en mulig standardløsning på disse stationer. Man kunne tænke sig 2-3 standardstørrelser af enheder, som installeres i containere. I containerne skulle der være varmepumpe, expander, generator, styresystem samt tilslutning til elnet og gasledninger. Enhederne skulle være vedligeholdelsesfrie - i det mindste for længere tid så der ikke kræves væsentlig service. Enhederne skulle samtidigt være støjsvage, så der ikke sker støjforurening mod omgivelserne. Der er et stort potentiale for CO 2 -reduktion med denne teknologi baseret på sparet naturgasforbrænding og på ny el-produktion, som uden anvendelse af primærenergi fortrænger eksisterende produktion. Overslagsmæssigt skønnes, at ca. 0,2% af Danmarks samlede emission af CO 2 direkte og indirekte kan spares med denne teknologi, hvis man udnytter mulighederne på både distributions- og transmissionsnettet.

10 DGC-rapport 7 3 Résumé in English Danish Gas Technology Centre has been carrying out a feasibility project to clarify the possibilities of installing gas expanders at M/R-stations (Measuring and Regulating) in the Distribution system of the natural gas grid. A large number of such expanders are installed around the world. The novelty of this project is to use a heat pump to perform the necessary heating of the gas before the expander, and to export to the electricity grid the remaining electricity from the generator connected to the expander. The present project includes the small M/R-stations at the gas Distribution grid where pressure is reduced from 40 or 20 bar to 4 bar. The preliminary project (year1 of project) has investigated whether components for such smaller systems can be found, and it has investigated prices for different quantities. A technical feasibility study has been done. Also, preliminary calculations of payback times has been carried out. A large potential of CO 2 -reduction is present with this technology based on saving of natural gas combustion and on new electricity production displacing existing production without any use of primary energy. The main results and conclusions are: There are component suppliers for expander systems suitable to the size of distribution network M/R stations. Pressure regulators provided at the stations are laid out with significant overcapacity, enabling a simplified installation of the expander systems. If the system is being rolled out across the Danish distribution grid, the realistic saving potential is approx. 2.3 million Nm 3 of gas per year and a production of almost 40 million kwh of electricity. The realistic potential which includes the most suitable stations counts for approx. 35 to 40% of the technical potential. DSM-committee (Energy-saving effort in Denmark) has indicated that both the saved gas at the station and the exported electricity can be included in counting of savings. It has a value equal to 15% of purchase and installation price of the system.

11 DGC-rapport 8 If the price is 0.60 DKK/kWh for electricity sold, the simple payback is 6-7 years on average, covering a variation from 3 to 16 years at the various stations. The smallest stations are omitted. The best stations covering more than half of the gas flow have a pay-back time between 3 and 6 years. The preliminary project has proven successful and it is recommended to continue the project in a demo-project where a full scale expander system is demonstrated.

12 DGC-rapport 9 4 Konklusion efter forprojekt Forprojektet af projektet Gasexpandere på distributionsnettets M/Rstationer er gennemført. Der er gennemført en undersøgelse af mulige komponenter for installationer på distributionsnettets M/R-stationer. Det er undersøgt, om sådanne installationer er teknisk gennemførlige. Der er indhentet priser for sådant udstyr ved forskelligt styktal, og det er undersøgt, hvilken pris der kan forventes for den solgte elektricitet fra M/R-stationen til elnettet. Endelig er der fundet et estimat for tilbagebetalingstiden for expandersystemer på M/R-stationerne. Der er fundet to leverandører for expandersystemer til henholdsvis de lidt større M/R-stationer og de mindre stationer på distributionsnettet. Der er fundet andre leverandører over Internettet, men kun to er kontaktet. Disse kan levere velegnede komponenter, som kan anvendes ved forenklede installationer, så omkostningerne reduceres. Der er kun kontaktet én leverandør af varmepumper, Advansor. Der findes formodentlig andre leverandører for de ønskede systemer, men Advansor leverer med miljøvenlig kølemedie (CO 2 ), som også er velegnet til det ønskede temperaturområde. De eksisterende trykregulatorer på M/R-stationerne er alle udlagt med betydelig reservekapacitet. Det betyder, at en forenklet installation kan foretages, hvor expandersystemet indsættes som et ekstra led i den ene streng af det eksisterende system. Herved kan det eksisterende sikkerhedssystem bibeholdes, og ved omstilling af ventiler, kan det oprindelige trykreguleringssystem på M/R-stationen nemt genetableres, hvis expandersystemet er defekt eller under service. Teknisk set kan expandersystemer installeres på langt de fleste af distributionsnettets M/R-stationer. Teoretisk betyder installation af et expandersystem en reduktion af driftssikkerheden, idet der på den ene streng vil være ekstra komponenter. Imidlertid er der også faktorer, som tæller modsat, og som forøger driftssikkerheden, idet varmepumpen kan opretholde opvarmning, mens andre dele repareres.

13 DGC-rapport 10 Der er indhentet budgetpriser for henholdsvis expandere og varmepumper. Disse ligger inden for et rimeligt niveau, hvilket også fremgår af de økonomiske beregninger. Potentialet for den samlede dimensionerende effekt for alle distributionsnettets M/R-stationer, hvor det er muligt at installere expandere vil være ca. 11 MW-el. Da det ikke kan betale sig at tilpasse expanderanlæggene til hver stations størrelse, er den realistiske installerede effekt fundet til ca. 7,5 MW. Når effekten til varmepumpen er fratrukket og der tages hensyn til dellast, findes den samlede eksporterede effekt til el-systemet til ca. 4,5 MW-el. Dette giver et samlet årligt salg af ca. 38 mio kwh-el. Den sparede gasmængde er fundet til ca. 2,3 mio Nm 3 /år. Med en pris på 60 øre/kwh for el og 2,26 DKK/Nm 3 gas giver det en nettoindtægt (driftsoverskud) på ca. 26 mio DKK/år, når driftsudgifterne er fratrukket. Tilbagebetalingstiden og økonomien for et expanderanlæg er meget afhængigt af den opnåede el-pris for den solgte el. Der er sendt forespørgsel til Energistyrelsen, om der kan forventes en pris på 60 øre/kwh svarende til prisen for særlige VE-teknologier, eller en lavere pris kan forventes. Svaret er foreløbigt, at prisen vil være lavere end 60 øre/kwh. Der er dog opnået en tilkendegivelse af, at en ansøgning fra et gasdistributionsselskab om tilskud til den eksporterede el vil blive behandlet seriøst og set på med nye øjne. Hvis vi er i stand til at overbevise Energinet.dk om den exergimæssige fordel ved systemet, vil der være en chance for tilskud. Hvis prisen er 60 øre/kwh for den solgte el, er den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid fundet til ca. 6,8 år, og der er 15% af investeringen pr år til forrentning og afskrivning. Hvis prisen kun er 40 øre/kwh vil tilbagebetalingstiden være gennemsnitlig ca. 10 år. Det anbefales, at projektet fortsættes med det planlagte demo-projekt, som formodentlig kan gennemføres med lidt lavere omkostninger end budgetteret, idet komponentpriser og installation kan forventes at blive noget lavere end først antaget.

14 DGC-rapport 11 Eventuelt kan en nærmere udredning af den mulige betaling for el blive gennemført, før der tages beslutning om et demo-projekt. Demoprojektet foreslås gennemført på en egnet M/R-station i et af områderne DONG-Vest, Midt-Nord eller HNG. Det vil af driftsmæssige årsager være hensigtsmæssigt at gennemføre demoprojektet på en station, hvor der er parallelle stationer til rådighed i opbygningsfasen.

15 DGC-rapport 12

16 DGC-rapport 13 5 Teknologier På gastransmissionsnettets måler- og regulatorstationer (M/R-stationer) sker der i dag en neddrosling af trykket fra ca. 80 bar til 20 bar og 40 bar, henholdsvis på Sjælland og i Jylland. Yderligere sker der på distributionsnettets M/R-stationer en trykreduktion fra 40 og 20 bar til ca. 4 bar. I forbindelse med disse trykreduktioner sker der et termodynamisk temperaturfald på ca C. Det er den såkaldte Joule-Thomson effekt. For at undgå for lave gastemperaturer - der kan føre til en uønsket kondensation af tungere kulbrinter i gassen - foretages der en opvarmning af gassen før trykreduktionen. Opvarmningen sker i varmevekslere med vand opvarmet i gasfyrede kedler. Der anvendes i størrelsesordenen 0,15 pct. af den gennemstrømmende gasmængde til denne opvarmning både på transmissionsnettet og på distributionsnettet. 5.1 Den tekniske idé DGC har arbejdet med mulighederne for at reducere disse energiforbrug i gasnettene. Ved at installere en lille turbine med en elgenerator - en gasexpander - på M/R-stationerne i transmissionsnettet kan noget af den tabte energi genvindes i form af el. Rundt omkring i verden findes mange sådanne expandere installeret. Det nye i dette projekt er, at den nødvendige opvarmning af gassen før expanderen tænkes foretaget med en varmepumpe, der drives af den strøm expanderen leverer; og overskudselektriciteten fra expanderen sendes ud på elnettet. Installationen af en expander plus en varmepumpe vender altså hele energistrømmen fra et forbrug af gas til en eksport af el. Man kan sige, at udeluftens varmeenergi bliver konverteret til elektrisk energi via trykket i gasledningerne, som bliver reduceret på M/R-stationen.

17 DGC-rapport 14 Varmepumpen opvarmer gassen før expanderen, så temperaturen efter expanderen har den ønskede værdi. Via en generator producerer expanderen elektrisk energi under gassens ekspansion. Generatoren giver energi til varmepumpen, som bruger ca. 1/3, mens resten eksporteres til elnettet. Varmepumpen får sin varmeenergi fra omgivelserne, dvs. fra udeluften. 5.2 Kort teknisk beskrivelse af SS-ZEGEX Denne beskrivelse relaterer sig til de næste fire figurer, som viser nogle af de tekniske detaljer af systemet. Nogle figurer relaterer sig til transmissionsnettet, men princippet er det samme for distributionsnettet, blot med andre trykforhold. TS-diagrammet i Figur 5.1 beskriver procesvejene for gas ved højt tryk, som reduceres til lavt tryk. Den røde graf beskriver den nuværende forvarmning før ventilen og derefter den adiabatiske udvidelse i ventilen med Joule- Thomson effekten. Her falder temperaturen ca. 25 C tilbage til ca. 2 C. Den blå graf beskriver processen med opvarmning før ekspansion i expanderen, som leverer energi til generatoren, og derefter ned til samme slutpunkt som den røde graf. Tabet af entropi er mindre ved expanderprocessen end i ventilen.

18 DGC-rapport 15 Figur 5.1 Procesvejen for gassen gennem en Joule-Thomson ventil (rød graf) og en expander (blå graf). Figur 5.2 viser det nuværende system, hvor en kedel opvarmer vand, som via en varmeveksler opvarmer gassen før Joule-Thomson ventilen. Tabene er i form af gas til kedlen, dvs. ca. 0,15% af gasmængden, samt den medfølgende emission af CO 2.

19 DGC-rapport 16 Figur 5.2 Et traditionelt system på en M/R-station med en Joule- Thomson ventil. Figur 5.3 viser den ændrede M/R-station med expanderen installeret. Varme bliver nu taget fra omgivelserne af varmepumpesystemet. Gassen opvarmes til C og gennem expanderen falder temperaturen til ca. 2 C. En del af elektriciteten produceret af generatoren, som drives af expanderen, bruges til varmepumpen. Resten eksporteres til elnettet. Den overordnede proces er, at varme fra omgivelserne konverteres til elektricitet ved hjælp af gassens trykfald, hvorefter den eksporteres til elnettet som elektricitet. Figur 5.3 Et expandersystem med en varmepumpe på en M/R-station.

20 DGC-rapport 17 Diagrammet på Figur 5.4 viser et eksempel på, hvordan et expandersystem kunne designes til at dække gasekspansionen under varighedskurven for Måløv M/R-station, som er på transmissionsnettet. I dette eksempel ville expanderen køre ca h/år og heraf ca h/år på fuld last. Ved fuld last er flowet gennem expanderen ca Nm 3 /h. I dette eksempel opvarmes også den gas, som bypass-er expanderen, af varmepumpen. Kun i få timer om året overgår gasflowet kapaciteten af varmepumpen, og kedelsystemet tager over. FLOW Example JT: Joule Thomson Måløv JT valve B HP max HP, all energy from EXP B: boiler for heating before JT valve EXP: expander for natural gas HP: heat pump Flow m3/h EXP EXP max EXP + HP EXP min B Hours Figur 5.4 Et eksempel på en varighedskurve for flow, samt dimensionering af expandersystem med en varmepumpe på en M/Rstation. 5.3 Expandere Der er fundet to leverandører af expandere, som kan anvendes til distributionsnettet. Den ene er Siemens, som leverer en expander, der kan anvendes både til de mindste af transmissionsnettets M/R-stationer og til de største af distributionsnettets M/R-stationer, hvor den mulige elproduktion er over 75/110 kw, hvilket er denne expanders effektområde.

21 DGC-rapport 18 Den anden er expanderen fra R&D Dynamics Corporation i USA. Denne kaldes turboalternator og fremstilles i størrelsen 5 kw op til 100 kw i elproduktion. Over Internettet er der fundet andre leverandører, men kun ovenstående to er kontaktet. Til transmissionsnettets større M/R-stationer findes endnu større expandere af andre fabrikater Siemens Siemens-anlægget er en expander (Siemens EPM) med en asynkron generator. Expanderen og generatoren er sammenbygget til én enhed, som giver maksimalt 75 eller 110kW. Expanderen starter op på el fra nettet, indtil omdrejningerne er opnået. Derefter sættes gas til og produktionen af el starter. Siemens EPM maskinen er meget elegant, idet expander og generator sidder inline i rørsystemet, dvs. som en samlet komponent i rørsystemet. Indgangstryk og udgangstryk har maksimum på henholdsvis 70 bar og 25 bar. Det betyder, at denne expander kan anvendes på M/R-stationer, hvor gassen trykreduceres fra ca. 70 bar til 20 bar (transmissionsnettet) eller på stationer, hvor gastrykket sænkes fra 40 bar til 20 bar eller lavere tryk (større station på distributionsnettet). Reguleringsmæssig skal denne expander neddrosles ved indløbet, så udgangstrykket er det ønskede. Maskinen har keramiske lejer med en garanti på timer. Siemens forventer en holdbarhed på timer. Service er ikke nødvendig, men der skal udføres tilstandskontrol en gang om året. Siemens har en referenceliste med 4 referencer i Tyskland fra 1999 til 2008.

22 DGC-rapport 19 Figur 5.5 Siemens Expansion Power Module (EPM), kw R&D Dynamics Corporation R&D Dynamics expander kaldes turboalternator og fremstilles i effektområdet kw fra generatoren. Det betyder, at den fortrinsvis er egnet for distributionsnettets M/R-stationer, men ikke for transmissionsnettets. Udgangstrykket for denne expander kan være lige så højt som indgangstrykket. Det betyder, at den kan mængdereguleres blot ved forøget backpressure på udgangen. Herved bliver både installationen og reguleringssystemet meget enkelt. Oliefrie lejer medfører nul risiko for olieforurening af gas. Denne expander behøver køling til stator og til AC/DC/AC konverter. Denne køling kan etableres som defrosting (afrimning) af fordamperen i varmepumpesystemet. Den nødvendige samlede køleeffekt er ca. 10%, dvs. ca 2 kw for en 20 kw netto el-effekt. Kølemidlet kan være glykol/vand, således at frysning forhindres.

23 DGC-rapport 20 Figur 5.6 R&D Dynamics turboalternator, kw Tabel 5.1 Tekniske data for R&D Dynamics turboalternator Parameter Unit 20kWe 20kWe 20kWe 50kWe Inlet pressure bara Inlet temperature deg C Outlet pressure bara Isentropic efficiency % Pressure ratio Outlet temperature degc Mass flow rate kg/s Speed rpm 70k 70k 80k 40k Aerodynamic power kw Electric power output (*) kw Specific speed US Rotor OD inch Nozzle area Inch^ (*) Bearing/Generator/Converter = 90 / 95 / 95% Køling skal være i temperaturområdet -20 til 50 C, og det betyder, at køleeffekten kan tages fra varmepumpens fordampere, som netop skal bruge noget varme til afrimning. Det elektriske output fra denne expander/generator er her en højfrekvent AC effekt. For at opnå en brugbar elektricitet, skal denne derfor konverteres via en AC/DC/AC konverter, der som output har 50 Hz og en passende spænding.

24 DGC-rapport Varmepumper I Bilag 2 ses en håndtegning af et samlet system med varmepumpe og expander. Det røde kredsløb er CO 2 -kredsløbet i varmepumpen og varmevekslere. Det grønne kredsløb er naturgassens kredsløb i varmevekslere og expander. Det blå kredsløb er kølevæskens kredsløb i generator, AC/DC/ACkonverter og varmepumpens fordamper. Det gule kredsløb er el, som går til varmepumpe og til eksport. Der er regnet med en netto el-effekt fra generatorsystem på 20 kw. Med expanderleverandørens oplysninger fås herved et gasflow på 0,133 kg/s. Gassen opvarmes først i en varmeveksler opvarmet med varmepumpen fra ca. 0 C til ca. 60 C. Der regnes med vintersituationen, hvor gassen er koldest ved ankomst til M/R-stationen. Herefter sendes gassen ved 40 bar og 60 C ind i expanderen, som trækker generatoren. Gassen forlader expanderen ved ca. -40 C og ca. 4,6 bar. Herefter sendes gassen tilbage til anden del af varmeveksleren, hvor den opvarmes til ca. 0 C. Som ekstra sikkerhed sendes gassen derefter gennem det eksisterende system på M/R-stationen, hvor en eventuel manglende opvarmning kan ske. Ved korrekt dimensionering burde den eksisterende varmeveksler dog ikke blive aktiv. Gassen reduceres derefter til ca. 3,6 bar i den eksisterende trykregulator. CO 2 -kredsløbet løber gennem varmepumpen, hvor CO 2 opvarmes et godt stykke over 60 C (dvs C), og det returneres til varmepumpen med temperaturen -10 til -15 C. Kølevæsken (frostvæske) opvarmes i generatoren og i AC/DC/AC konverteren, hvorefter den sendes til fordamperen, hvor den afrimer denne. Elsystemet er forholdsvist enkelt, idet den del af elektriciteten, som ikke bruges af varmepumpen, sendes til el-nettet og sælges.

25 DGC-rapport 22 Det er beregnet, at varmepumpen skal opvarme ca. 32 kw i alt ved en generatoreffekt på ca. 20kW. Da COP (dvs. effektfaktoren varme/elektricitet) er beregnet til at være mellem 3,8 og 7,2, vil effektbehovet til varmepumpen være mellem 8,5 og 4,4 kw afhængigt af årstid og temperaturer. Resten kan eksporteres til el-nettet. I beregningerne i kapitel 7 er benyttet en gennemsnits-cop på 5,0, dvs. lidt under middel, idet COP er mindst om vinteren, hvor der er størst gasflow. I Bilag 3 ses en kort beskrivelse af et muligt varmepumpesystem fra Advansor. Dette er udarbejdet på baggrund af data i Bilag 2 samt nedenstående. Den specifikke varmekapacitet for naturgas ved 4 bar, -40 0C: ca 2,2 kj/kgk. Ved 40 bar, 0 60C: ca 2,5 kj/kgk. Begge varmevekslere skal dimensioneres til 40 bar, da nedregulering (flow) sker ved at forøge modtrykket ved udgang. Der tænkes at være to fordampere, hver med 100% kapacitet. Hver af dem kører i 50% af tiden, mens den anden afrimes. Der tilføres ca. 1 kw til hver af dem konstant via kølevæsken. Kompressorerne kan ikke køre længere ned end 25 Hz med frekvensomformer dvs. det svarer til det minimale elforbrug. Elforbruget er ca. proportionalt med frekvensen. Der kan også køres on/off kørsel, men det vil kræve mange start/stop for kompressoren. 5.5 Forbindelse til el-nettet Forskellige M/R-stationer har forskellig el-installation, og der kan derfor påløbe udgifter til forstærkning af installationen til at kunne tage eksporten af el fra expandersystemet. Som eksempler kan nævnes, at Karup har 50A sikring, kw og 3 faser, mens Køge har 10A med to faser.

26 DGC-rapport 23 Selv om det teoretisk aldrig vil forekomme, at el-nettet skal tage hele produktionen af el fra expanderen, idet varmepumpen altid skal køre, når expanderen kører, vil det formodentlig være sikrest og måske også krævet at el-systemet dimensioneres til den fulde kapacitet af expanderen. Hvis på den anden side det eksisterende system kan tage et el-forbrug over expanderens kapacitet, vil der ikke være behov for forstærkning af systemet, idet varmepumpen kan forbindes direkte med expanderen, så kun netto-effekten skal ud og ind af M/R-stationen. 5.6 Dugpunkter m.m. for gassen Følgende er oplyst fra Energinet.dk om den danske gas i transmissionsnettet. Vanddugpunktet er -30C ved et gastryk på 70 bar. Dugpunktet for højere kulbrinter, dvs. det punkt, hvor de højere kulbrinter i gassen begynder at udkondensere, er ca. -14C ved et gastryk på 42 bar, dvs. ved cricondenterm punktet. Se Figur 5.7. Figur 5.7 Fasediagram for dansk naturgas

27 DGC-rapport Isdannelse, kondensation og hydratdannelse Ud fra disse data og data for vanddamptryk over is ved forskellige temperaturer kan det sluttes, at ved 4 bar kan gassen afkøles til -53 C og ved 20 bar til -40 C, før der sker kondensation (isdannelse) af vand i gassen. Hvis man betragter ekspansion af naturgas fra 40 bar, 0 C, i en expander ned til 4 bar og -40 C vil man ikke passere dugpunktkurven for dansk naturgas. Det vil sige, at der ikke sker udkondensering af højere kulbrinter. Kurver for hydratdannelse indikerer, at der ikke dannes hydrater for 4 bar gas over -50 C og for 20 bar gas over -25 C. Hvis man derfor holder gassen over -40 C ved ekspansion til 4 bar og over -20 C ved ekspansion til 20 bar, vil man efter alt at dømme ikke få problemer med hverken isdannelse, kondensation eller hydratdannelse. Hertil kommer, at hydratdannelse er en langsom proces og forekommer ved kolde overflader for gassen. I en expander er det gassen selv, der termodynamisk afkøles, mens overfladerne er varmere, og opholdstiden ved lav temperatur er meget kort. I expandersystemet vil gassen hurtigt opvarmes igen efter nedkølingen, og de uønskede tilstande undgås. Det er meget vigtigt, at man under alle omstændigheder undgår både isdannelse, kondensation af højere kulbrinter samt hydratdannelse i gassystemet, idet disse stoffer kan være ødelæggende for gassystem og apparater nedstrøms. 5.7 Trykregulatorer Trykregulatorerne vil være en vigtig forudsætning for expandersystemer på M/R-stationer. Det ser ud til, at alle regulatorer er udlagt med en betydelig reservekapacitet. Både MN og DONG-Vest anvender Pietro Fiorentini regulatorer Type reflux 819. MN har desuden Rombach regulatorer. Bilag 4 viser karakteristikker for Fiorentini og Rombach regulatorerne.

28 DGC-rapport 25 Sædvanligvis skal regulatorerne nedregulere trykket fra ca. 40 bar til ca. 4 bar. (Der er også 40/20 bar og 20/4 bar systemer, men disse har formodentlig samme overdimensionering). Med expandersystemet installeret skal den samme regulator nu kunne nedregulere det samme gasflow fra kun ca. 5 bar til 4 bar, dvs. kun ca. 1 bar differenstryk. En analyse af regulatorerne sammenholdt med de udlagte flow for M/Rstationerne viser, at både Fiorentini og Rombach regulatorerne kan opfylde dette. Det antages derfor, at den forenklede expanderinstallation, som disse forhold muliggør, kan foretages på alle egnede stationer. Der kan evt. være enkelte stationer, hvor en udskiftning af regulatorerne vil være nødvendig, men dog kun i den ene reguleringsstreng med expanderen installeret. 5.8 Konceptdiagram Dataene i tabellen nedenfor (Tabel 5.2) er afgørende for, om den forenklede installation af expandere kan foretages. Dataene viser, at der på langt de fleste stationer i Danmark kan installeres expandere efter nedenstående principdiagram. Tabel 5.2 Oplysninger om M/R-stationer i Danmark Midt- DONG- HNG Nord Vest Har alle 40/4 bar stationer opvarmning af gas ja ja ja før trykreduktion? Har alle 40/20 bar stationer opvarmning af gas? ja ja ja Har 20/4 bar stationer opvarmning af gas? ja nej nej Er der 2 (eller flere) parallelle reguleringsstrenge på alle stationer? næsten 100% ja ja eller parallelt Når der er opvarmning, er der så altid monteret varmeveksler og filter på begge/alle strenge? ja (ja) (ej 40/20) ja Nedenfor er et forenklet diagram, Figur 5.8, som viser konceptet for expandersystemet installeret på en M/R-station. Expanderen (inkl. varmepumpe) indsættes efter filteret, men før varmeveksleren og trykreguleringsventilen i det eksisterende system.

29 DGC-rapport 26 Figur 5.8 Konceptdiagram for expandersystem på en M/R-station Expandersystemet indsættes kun i den ene af de to eksisterende strenge på M/R-stationen. Der indsættes to T-stykker for indløb til og udløb fra expanderen. Imellem disse sættes en ventil, som lukker for det direkte flow af gassen til trykregulatoren, og som derfor tvinger gassen gennem expandersystemet. Expandersystemet udlægges til fx 40/4,6 bar. Det betyder, at gassen går til expanderen og varmepumpesystem med 40 bar, 0 C, og returnerer før varmeveksler og trykregulator med 4,6 bar, 0 C. Trykregulatoren nedregulerer derefter til de ønskede 3,6 bar. Hvis gasforbruget er lavt i systemet, vil trykregulatoren automatisk nedregulere flowet. Derved vil indgangstrykket til trykregulatoren forøges. Dette tryk er samtidig udgangstrykket for gasexpanderen. Denne bliver derved automatisk nedreguleret, idet trykforholdet gennem denne reduceres. Ved meget lavt gasflow vil expanderen gå i stå (intet trykfald), men så er der heller ikke behov for opvarmning og varmepumpe.

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen

Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem. Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Bachelorprojekt 2012 Optimering af kølevandssystem Januar 2013 Aarhus Maskinmesterskole Lars Pedersen Titelblad Forfatter: Lars Pedersen Rapportens Titel: Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

PV-solceller Barrierer og udfordringer

PV-solceller Barrierer og udfordringer 2013 PV-solceller Barrierer og udfordringer EN-B305 20-09-2013 Abstract In our P0-projeckt we have studied the challenges and barriers there are for the PV-solar cells to penetrate the market. We have

Læs mere