Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006."

Transkript

1 Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det revidere regnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ejvind Hansen, Ove Rasmussen og Poul E. Eriksen. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Lars Sadova og Carsten Pedersen. 9. Valg af statsautoriseret revisor. 10.Eventuelt. Knud Knudsen bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Flemming Guldager som dirigent, der enstemmigt blev valgt. Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til Varmeværkets vedtægter. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. Beretning for perioden 1. april 2005 til 31. marts Året 2005/2006 var ingen undtagelse hvad angår prisstigninger på olie og gas. Ved regnskabsårets afslutning var olieprisen nået op på 68 dollar pr. tønde. Den fortsatte usikkerhed i verden betød allerede ret tidligt af regnskabsåret stigninger i gasprisen. På den baggrund besluttede værkets bestyrelse i oktober at forhøje varmeprisen med 10 øre pr. kwh for hele regnskabsåret. Det var vigtigt for os at give forbrugerne besked i god tid om betydningen af de stigende oliepriser. Derfor sendte vi i oktober et brev til vore forbrugerne, hvor vi bad om indbetaling af en frivillig ekstra rate i december 2005, for på den måde at minimere efterbetalingen ved regnskabsårets afslutning. Forhøjelsen var nødvendig, idet en uændret varmepris ville resultere i et meget stort underskud, som varmeværket så skulle dække ind ved en endnu højere varmepris i indeværende regnskabsperiode.

2 Vi håber naturligvis, at oliepriserne snart vil falde igen, men da prisen nu i lang tid har været høj og stigende, er i bestyrelsen ret sikre på, at olie/gas-prisen fortsætter på et højt niveau ind i indeværende regnskabsperiode, hvilket også afspejler sig i budgettet for perioden. Udviklingen følges nøje. De høje oliepriser er jo samtidig med til, at folk tænker på alternative energikilder og hvis for mange føler sig fristet til at overgå til alternative energiformer, kan det resultere i, at vi igen må forhøje de faste afgifter for at få økonomien til at hænge sammen. Hvis man påtænker at etablere ny energiform, skal man forinden kontakte kommunen, som kan oplyse om mulighederne på det pågældende matrikelnummer. Kwh-forbruget hos vore forbrugere lå i regnskabsperioden ca. 3,5% over sidste år. Indtægterne ved el-salget steg lidt i perioden, hvilket bevirker, at årsresultatet før henlæggelser og overførsler ender med et minus på kr. før overskudsanvendelse og henlæggelser. Hertil har vi anvendt kr. fra henlæggelser og overført kr. fra sidste år og har således kr. til disposition. Vi fortsætter det konstruktive samarbejde med varmeværkerne i Sig og Tistrup. Udover at den fælles indkøbskontrakt på gas fortsætter, så har vi lavet en aftale om fælles indkøb af varmemålere. Alle 3 værker regner med en udskiftning over de næste 10 år. I den forbindelse kan det nævnes, at vi har haft varmemålere til stikprøvekontrol ved et kontrolorgan og målerne blev godkendt og kan forblive opsat til endnu 3 år før ny stikprøvekontrol. Vi arbejder videre med andre muligheder for fællesindkøb. Ved at udveksle information og give hinanden gode råd, håber vi på at opnå flere fordele i fremtiden. Sidste år havde vi tilgang af en enkelt ny forbruger. Igen i år skal der lyde en opfordring til vore forbrugere om at tjekke varmeforbruget med jævne mellemrum. Derved kan eventuelle uregelmæssigheder opdages i tide. Endvidere er det vigtigt, at temperaturen på returvandet er så lavt som muligt. Hvis temperaturen på returvandet kommer over 45 o C, skal der bruges energi på at nedkøle, idet motorerne skal tilføres vand på max. 45 o C. Man er altid velkommen til at kontakte varmeværket, hvis der ønskes hjælp til justering af anlægget.

3 Lav en liste og aflæs måleren mindst hver 14. dag. Samtidig vil det være en god ide at tjekke vandmåleren, så eventuelle utætheder opdages i tide. Statistik: Den gas vi køber til el-produktionen er steget fra et gennemsnit på 1,91 til 2,63 pr m3, hvilket svarer til en stigning på hele 37,7 %. Gennemsnitsprisen på den gas vi køber til varmeproduktionen er steget fra 4,15 til 4,88 pr. m3. Det svarer til en stigning på 17,6 %. Vi har solgt kwh el mod kwh året før. Det er ca. 1,2 % mere end året før. I perioden er der solgt kwh varme. Det er 5,2 % mere end året før., hvor tallet var kwh. I øjeblikket afregnes vores el efter følgende tariffer: kwh solgt i spidslast til: (46 %) 59,9 59,1 øre (48 %) kwh solgt i højlast til: (40 %) 45,0 46,8 øre (40 %) kwh solgt i lavlast til: (14 %) 21,0 22,1 øre (12 %) Spids/høj/lavlastproduktion Vi har brugt m 3 gas til varmeproduktion til en gns. pris af 4,88, (pris sidste år 4,15) og m 3 til elproduktion til en gns. pris af 2,63 (pris sidste år 1,91) I alt har vi købt m 3 gas. Den gennemsnitlige gaspris blev 3,51 (pris sidste år 2,82). Budgettet for 2006/2007: Bestyrelsen har fastsat varmeprisen til 55 øre pr. kwh og øvrige takster uændret for indeværende regnskabsperiode. I budgettet anvender vi den sidste regnskabsperiodes højeste pris på gas, (udregnet efter 68 dollar) Det betyder, at der budgetteres med et underskud på kr. før overførsler og henlæggelser.

4 Med overførsel fra sidste år er der kr. til disposition. Der er ikke planer om investeringer ud over, hvad der fremgår af budgettet Til orientering skal det dog nævnes, at nye udledningskrav til udstødningsgassen betyder investering på ca ,00 til nye katalysatorer på motorerne. I løbet af efteråret vil Svend Aage komme rundt og skifte batterier i samtlige varmemålere. Til slut vil jeg takke Svend Aage, Thomas og Jens for indsatsen i det forløbne år. Endelig skal der lyde en tak til den øvrige bestyrelse for rigtigt godt samarbejde i det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Varmemesteren fremlagde Årsrapporten for det afsluttede regnskabsår. På trods af en højere omsætning i forhold til forrige år, viser regnskabet for 2005/2006 et underskud på kr De høje energipriser har mere end spist mersalget. Efter henlæggelser og overførsler fra forrige år er der kr til disposition. Generalforsamlingen godkendte den fremlagte årsrapport for 2005/ Budget for indeværende driftsår fremlægges. Varmemesteren fremlagde budgettet for det indeværende regnskabsår. I budgettet tager bestyrelsen udgangspunkt i, at energipriserne fortsat vil være høje. Der forventes et uændret salg til højere energi priser, hvilket vil betyde et underskud i indebærende år på kr Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år. Bestyrelsen fremlagde ingen forslag til generalforsamlingen, ligesom der ikke er planlagt større investeringer i det indeværende regnskabsår. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne. Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen indkommet fra andelshaverne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg - Ejvind Hansen, Ove Rasmussen og Poul E. Eriksen. Alle blev genvalgt for en ny periode. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Lars Sadova og Carsten Pedersen. Begge blev genvalgt.

5 9. Valg af statsautoriseret revisor. Revisionsfirmaet RSM, Kolding blev genvalgt som Værkets revisor. 10. Eventuelt. Under dette punkt spurgte Thomas Bech, hvorfor der skulle installeres nye målere. Formanden svarede, at selv om Værkets målere netop er blevet godkendt for de kommende 3 år, er de efterhånden ved at være umoderne i forhold til mulighederne i dagens måleudstyr. Dagens målere kan fjernaflæses, give alarm til Værket ved utætheder, ændringer i forbruget m.m.

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere