Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats."

Transkript

1 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål for 2016 omfatter: Ministermålene for 2016 Jobcentrets mål for Ministermålene Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene udtrykker de prioriterede områder for den nationale beskæftigelsesindsats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har endnu ikke fastlagt opgørelsesmetoderne og definitionerne på de 4 ministermål, og de tilhørende data er derfor heller ikke leveret fra STAR endnu. Forvaltningen vil følge op på målene så snart materialet fra STAR foreligger. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Uddannelse er en afgørende faktor for at opnå og fastholde en stabil tilknytning til arbejdsmar-kedet. Der skal derfor være fokus på, at unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. Målet ligger i forlængelse af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Det adresserer grupper på arbejdsmarkedet, der har en lavere beskæftigelsesgrad end normalt. Målgruppen kan bestå af personer med funktionsnedsættelse, sammensatte problemstillinger eller flygtninge og indvandrere. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledige er personer, der er ledige i 80 % af tiden inden for et år. Langtidsledighed er en udfordring i beskæftigelsesindsatsen, da langtidsledige har sværere ved at vende tilbage til ar-bejdsmarkedet. Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal styrkes, så jobcentrene kan levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Et nært samarbejde mellem jobcentre og virksomheder vil endvidere medvirke til, at flaskehalse på arbejdsmarkedet kan undgås. Endelig er et godt samarbejde afgørende for, at jobcentrene kan tilbyde udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats. 2.2 Jobcentrets mål Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en vision, der er samlende for indsatsen i social- og arbejdsmarkedsafdelingen.

2 Visionen er: Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte de-res personlige ressourcer. Visionen viser, hvordan vi blandt andet gennem beskæftigelsesrettede indsatser, vil skabe en ramme for alle borgeres liv, som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer på bedste vis. En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at opnå et selvstændigt liv. Det er i den forbindelse jobcentrets opgave at sikre, at flere borgere bliver selvforsørgende, og at færre er på en offentlig forsørgelsesydelse. Jobcentret arbejder med i alt 14 målgrupper, som betjenes af jobcentrets 4 afdelinger. For at sikre sammenhæng og fælles fokus i det daglige arbejde har jobcentret derfor udarbejdet en mission og vision for arbejdet, samt opstillet 6 te-maer, som der er fælles fokus på. Jobcenter Randers mission: Vi sikrer, at borgerne kvalificerer sig mod virksomhedernes behov vi matcher arbejdsmarkedet. Med denne mission ønsker Jobcentret at understrege, at den centrale opgave er, at ledige borgere er kvalificerede til at dække efterspørgselen på arbejdsmarkedet, og dermed har de bedste muligheder for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Randers vision: 1. Jobcentret kvalificerer til fremtiden 2. Jobcentret sikrer job til alle efter evne 3. Jobcentret er virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner Med visionen ønsker Jobcenter Randers at signalere, at centeret på sigt vil kunne sikre, at den rigtige arbejdskraft er til stede i forhold til arbejdsmarkedets behov. Den ambition forudsætter et godt kendskab til virksomhedernes behov. Det ligger derfor også i visionen, at jobcentret skal udvikle et tæt samarbejde med virksomhederne, så jobcentret kender virksomhedernes fremadrettede behov og er på forkant med efterspørgslen på arbejdskraft. Jobcentret ønsker at sikre job til alle efter evne. Dermed tager Jobcenter Randers udgangspunkt i den politiske kurs der er udstukket med reformeringen af arbejdspolitikken, og hvor hovedbudskabet er, at flest mulige skal være på arbejdsmarkedet og ikke på passive forsørgelsesydelser. Nogle borgere vil have begrænsninger i arbejdsevnen, som gør, at de ikke vil kunne udfylde et ordinært job. Jobcenter Randers ønsker med visionen at understrege, at der skal findes job og åbninger på arbejdsmarkedet, som giver borgere med begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for at finde beskæftigelse, som tager hensyn til deres konkrete situation. Jobcenter Randers vil være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner. Det er jobcentrets ambition, at levere en service til virksomhederne på et niveau, som gør, at jobcentret er virk-somhedernes naturlige valg, når der ønskes hjælp til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft eller andre arbejdsmarkedsrelaterede opgaver, som falder ind under jobcentrets arbejdsområde. 6 overordnede temaer, som der skal være fælles fokus på: 1. Sikre at sager afsluttes til arbejde, uddannelse eller fleksjob 2. Reducere andelen af borger på offentlig forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken 3. Mindske andelen af borgere på førtidspension i forholdt til arbejdsstyrken 4. Øge antallet af jobformidlinger

3 5. Sikre at viden og behov er afdækket i flere virksomheder 6. Virksomhedernes oplevelse af service forøges Operationelt vil jobcentret i 2016 arbejde med følgende mål for indsatsen i de enkelte afdelinger. Jobhuset Jobhuset betjener job