Pegeredskaber og tastatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pegeredskaber og tastatur"

Transkript

1 Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: April 2006 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet på computeren.

2 Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation af pegeredskaber Brug af TouchPad Brug af Pointing Stick (kun udvalgte modeller) Brug af en ekstern mus Angivelse af pegeredskabindstillinger Tastatur Hotkeys Oversigt over hotkeys Hotkey-procedurer Skift billede (Fn+F4) Vis og ryd systemoplysninger (Fn+Esc) Quick Launch Buttons Knappen Præsentation Knappen Infocenter HP Quick Launch Buttons-kontrolpanel Indstilling af den omgivelseslysfølsomme sensor Pegeredskaber og tastatur ii

3 Indholdsfortegnelse 3 Numeriske tastaturer Indeks Brug af det integrerede, numeriske tastatur Aktivering og deaktivering af det integrerede, numeriske tastatur Skifte tastfunktioner på det integrerede, numeriske tastatur Brug af et eksternt, numerisk tastatur Aktivering og deaktivering af Num Lock-tilstand på et eksternt numerisk tastatur iii Pegeredskaber og tastatur

4 1 Pegeredskaber De følgende afsnit indeholder oplysninger om computerens pegeredskabsfunktioner, som kan variere fra model til model. Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette kapitel. Pegeredskaber og tastatur 1 1

5 Pegeredskaber Identifikation af pegeredskaber Pointing Stick- (kun udvalgte modeller) og TouchPadkomponenterne kan anvendes uafhængigt af hinanden. Komponent 1 Venstre Pointing Stick-knap (kun udvalgte modeller) 2 Midterste Pointing Stick-knap (kun udvalgte modeller) 3 Pointing Stick (kun udvalgte modeller) 4 Højre Pointing Stick-knap (kun udvalgte modeller) Beskrivelse Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus. Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. Fungerer som højre knap på en ekstern mus. 5 TouchPad-rullezone* Rulning op eller ned. 6 Højre TouchPad-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. (Fortsœttes) 1 2 Pegeredskaber og tastatur

6 Pegeredskaber Komponent Beskrivelse 7 Midterste TouchPad-knap* Fungerer som den midterste knap på en ekstern mus. 8 Venstre TouchPad-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. 9 TouchPad* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. Kan indstilles til at udføre andre musefunktioner, som f.eks. rulle, vælge og dobbeltklikke. *I dette skema beskrives standardindstillinger. Hvis du vil se og ændre indstillinger for TouchPad, skal du vælge Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus. Oplysninger om indstillinger for TouchPad finder du i "Angivelse af pegeredskabindstillinger". Pegeredskaber og tastatur 1 3

7 Pegeredskaber Brug af TouchPad Hvis du vil flytte markøren, skal du bevæge fingeren hen over TouchPad'ens overflade i den retning, du vil bevæge markøren. Brug TouchPad-knapperne på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus. Hvis du vil rulle op og ned vha. TouchPad'ens lodrette rullezone, skal du føre fingeren op og ned over stregerne. Hvis du bruger TouchPad'en til at flytte markøren, skal du slippe TouchPad'en, før du flytter fingeren til rullezonen. Hvis du bare fører fingeren fra TouchPad'en til rullezonen, aktiveres rullefunktionen ikke. Brug af Pointing Stick (kun udvalgte modeller) Hvis du vil flytte markøren, skal du trykke din Pointing Stick i den retning, du vil bevæge markøren i. Brug Pointing Stick-knapperne på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus. 1 4 Pegeredskaber og tastatur

8 Pegeredskaber Brug af en ekstern mus En ekstern USB-mus kan sluttes til computeren vha. én af USB-portene på computeren. En USB-mus kan sluttes til systemet ved hjælp af portene på en valgfri dockingenhed. Angivelse af pegeredskabindstillinger I Egenskaber for mus i Microsoft Windows kan du tilpasse indstillinger for pegeredskaber, herunder: TouchPad-tapping, som gør det muligt at tappe på TouchPad'en én gang for at vælge et objekt eller to gange for at dobbeltklikke på et objekt (er som standard aktiveret). Edge motion, som sætter dig i stand til at fortsætte rulning, selvom din finger er nået til kanten af TouchPad'en (er som standard deaktiveret). Button preference, som gør det muligt at skifte mellem brug af venstre og højre hånd (er som standard aktiveret til brug af højre hånd). I visse programmer kan du programmere midterknappen til specialfunktioner. Andre funktioner, som f.eks. indstillinger for musehastighed og markørspor, findes også i Egenskaber for Mus. Adgang til Egenskaber for Mus:» Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus. Pegeredskaber og tastatur 1 5

9 2 Tastatur De følgende afsnit indeholder oplysninger om tastaturfunktionerne på computeren. Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette kapitel. Pegeredskaber og tastatur 2 1

10 Hotkeys Hotkeys er forudindstillede kombinationer af tasten Fn 1 og enten tasten Esc 2 eller en af funktionstasterne 3. Ikonerne på tasterne F3, F4 og F8 til og med F11 repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit. Denne hotkey-funktion er kun tilgængelig, hvis computeren kører med Windows. 2 2 Pegeredskaber og tastatur

11 Oversigt over hotkeys For at udføre følgende funktion Starte standby Genoptage fra standby Skifte mellem visning på computerskærmen og en ekstern skærm Vise oplysninger om batteri Rydde oplysninger om batteri Reducere skærmens lysstyrke Forøge skærmens lysstyrke Aktivere og deaktivere den omgivelseslysfølsomme sensor Vise systemoplysninger Rydde systemoplysninger Skal du trykke på Fn+F3 Tænd/sluk-knappen Fn+F4 Fn+F8 Fn+F8 Fn+F9 Fn+F10 Fn+F11 Fn+Esc Fn+Esc eller OK Hotkey-procedurer Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du enten: Trykke kortvarigt på tasten Fn og derefter trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen. eller Trykke på og holde tasten Fn nede, trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen og derefter slippe begge taster samtidigt. Pegeredskaber og tastatur 2 3

12 Start standby (Fn+F3) Tryk på Fn+F3 for at starte standby. Når standby startes, gemmes dine data i RAM-lageret (Random Access Memory), skærmen ryddes, og der spares strøm. Når computeren er i standbytilstand, blinker lysdioderne for strøm. ÄFORSIGTIG: Hvis du vil mindske risikoen for tab af data, skal du gemme dine data, før du starter standby. Du skal tænde for computeren, før du starter standby. Hvis computeren er i dvaletilstand, skal du genoprette fra dvaletilstand, før du kan starte standby. For at genoptage fra standby skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen, trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller trykke på en Quick Launch-knap. Hvis du vil genoprette fra dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. Funktionen for hotkey-kombinationen Fn+F3 kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen Fn+F3 til at starte dvaletilstand i stedet for standby. I alle Windows-operativsystemvinduer gælder henvisninger til dvaleknappen for hotkey-kombinationen Fn+F Pegeredskaber og tastatur

13 Skift billede (Fn+F4) Tryk på Fn+F4 for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, skiftes visningen af billedet, hver gang du trykker på Fn+F4, mellem computerskærmen, den eksterne skærm og samtidig visning på begge. De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af standarden for ekstern VGA-video. Med hotkey-kombinationen Fn+F4 kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren, som f.eks. S-video. Følgende videotransmissionstyper, med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen Fn+F4: LCD (computerskærm) Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme) S-video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med S-video-in-stik) Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik) Kombinerede videoenheder kan kun sluttes til systemet ved hjælp af en valgfri dockingenhed. Se oplysninger om batterispænding (Fn+F8) Tryk på Fn+F8 for at vise oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for hvert batteri. Batteriernes placering er angivet med et nummer: 1 = det primære batteri 2 = det valgfrie reservebatteri Pegeredskaber og tastatur 2 5

14 Reducér skærmens lysstyrke (Fn+F9) Tryk på Fn+F9 for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkeykombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist. Forøg skærmens lysstyrke (Fn+F10) Tryk på Fn+F10 for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkeykombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist. Aktivér den omgivelseslysfølsomme sensor (Fn+F11) Tryk på Fn+F11 for at aktivere og deaktivere den omgivelseslysfølsomme sensor. Yderligere oplysninger om den omgivningslysfølsomme sensor findes i "Indstilling af den omgivelseslysfølsomme sensor", i dette kapitel. Vis og ryd systemoplysninger (Fn+Esc) Tryk på Fn+Esc for at få vist oplysninger om systemhardwarekomponenter og system-bios-versionsnummeret. Tryk på Fn+Esc igen for at fjerne systemoplysningerne fra skærmen. I Windows-visningen Fn+Esc vises system-bios-versionen (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes også system-rom-versionsnummeret. 2 6 Pegeredskaber og tastatur

15 Quick Launch Buttons Brug HP Quick Launch Buttons til at åbne ofte anvendte programmer, også kaldet applikationer, i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. Komponent Beskrivelse 1 Knappen Infocenter Starter Infocenter, hvorfra du kan åbne forskellige softwareløsninger. Du kan også omprogrammere knappen til at udføre én af følgende handlinger: Åbne et program, en mappe, en fil eller et websted Starte præsentationsfunktionen eller åbne Q Menu Åbne et -program Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted Yderligere oplysninger finder du i "Angivelse af indstillinger for knapper" eller "Knappen Infocenter". (Fortsœttes) Pegeredskaber og tastatur 2 7

16 Komponent Beskrivelse 2 Knappen Præsentation Starter funktionen Præsentation. Denne funktion åbner et program, en mappe, en fil eller et websted, som vises samtidigt på både computerskærmen og en ekstern enhed. Se "Knappen Præsentation", hvis du ønsker yderligere oplysninger. Knappen Præsentation kan programmeres til at udføre én af følgende handlinger: Åbne Q Menu eller Infocenter Åbne et -program Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted 2 8 Pegeredskaber og tastatur

17 Knappen Præsentation Når du trykker på knappen Præsentation for første gang, åbnes dialogboksen Indstillinger for præsentation. I dialogboksen kan du indstille knappen til at udføre en af følgende handlinger: Åbne et program, en mappe, en fil eller et websted, som du angiver Vælge en strømstyringsmodel Vælge en skærmindstilling Billedet vises samtidigt på computerskærmen og på en ekstern enhed, der er tilsluttet følgende: Porten til ekstern skærm S-video-out-stikket Porte og stik på en valgfri dockingenhed Hvis du vælger ikke at bruge standardindstillingerne for knappen Præsentation, kan du omprogrammere den til at udføre en af følgende handlinger: Åbne Q Menu eller Infocenter Åbne et -program Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted Knappen Infocenter Når du trykker på knappen Infocenter for første gang, åbnes Infocenter, hvori du kan åbne forudindstillede softwareløsninger. Hvis du vælger ikke at bruge denne standardindstilling for knappen Infocenter, kan du omprogrammere den til at udføre en af følgende handlinger: Åbne Q Menu eller starte funktionen Præsentation Åbne et -program Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted Pegeredskaber og tastatur 2 9

18 HP Quick Launch Buttons-kontrolpanel Nogle af indstillingerne, der er anført i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet, understøttes muligvis ikke på din computer. Du kan bruge kontrolpanelet i HP Quick Launch Buttons til at: Programmere knappen Præsentation og knappen Infocenter og ændre indstillingerne for hver af knapperne Tilføje, ændre og fjerne punkter i Q Menu Angive indstillinger for opdeling af vinduer på skrivebordet i Windows Ændre indstillinger for operativsystem- og programskrifttype og -ikoner Angive andre indstillinger, inklusive følgende: Indstillinger for visning af ikonet HP Quick Launch Buttons Give brugere uden administratorrettigheder tilladelse til at ændre knaptildelinger Give brugere tilladelse til at ændre knaptildelinger for Easy Access-knapperne på et valgfrit, eksternt tastatur Visning af HP Quick Launch Buttons-meddelelser på skrivebordet Aktivering eller deaktivering af automatisk tilstandsskift Aktivering eller deaktivering af skærmknap Aktivering eller deaktivering af hurtigknap Aktivering eller deaktivering af funktionen til genkendelse af skærmopløsningsændring De følgende afsnit indeholder anvisninger til angivelse af indstillinger i kontrolpanelet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger på skærmen om elementer i Kontrolpanel, skal du vælge knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet. Ikonet på knappen Hjælp er et spørgsmålstegn Pegeredskaber og tastatur

19 Åbning af HP Quick Launch Buttonskontrolpanelet Du kan åbne HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet på følgende måder: Vælg Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Quick Launch Buttons. Dobbeltklik på ikonet HP Quick Launch Buttons i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen. Højreklik på ikonet HP Quick Launch Buttons, og vælg Juster egenskaber for HP Quick Launch Buttons. Angivelse af indstillinger for knapper Følg nedenstående fremgangsmåde for at programmere en knap: 1. Klik på fanebladet Programmerbare knapper i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Du kan programmere en knap til at udføre én af følgende handlinger: Åbne Q Menu eller Infocenter, når du trykker på knappen: a. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på Q Menu eller HP Info Center. Yderligere oplysninger om Q Menu finder du i "Visning af Q Menu". b. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Pegeredskaber og tastatur 2 11

20 Åbne et -program eller søge efter et websted, når du trykker på knappen: a. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på Launch (Start ) eller Search URL (Søg efter webadresse). b. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Åbne et program, en mappe, en fil eller et websted, når du trykker på knappen: a. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på Presentation (Præsentation). b. Klik på knappen Configure (Konfigurer). c. I boksen under Program to Start (Program, der skal starte) skal du skrive navnet på programmet, mappen eller filen eller adressen på webstedet. eller Klik på Browse (Gennemse) for at søge efter tilgængelige programmer, mapper, filer eller websteder, og klik derefter på dét, du vælger. d. Klik på en indstilling på listen Strømstyringmodel eller klik på Strømstyring for at åbne kontrolpanelet for Strømstyring for at se eller ændre den nuværende strømstyringsmodel. Strømstyringsmodellen Præsentation vælges som standard, når du trykker på knappen Præsentation Pegeredskaber og tastatur

21 e. Vælg en skærmindstilling ved at klikke på Internal Only (Kun intern), Dual Display (Dobbeltskærm) eller Extended Desktop (Udvidet skrivebord). Som standard vælges skærmindstillingen Å Internal Only (Kun intern). Når du vælger indstillingen Extended Desktop (Udvidet skrivebord), kan du vælge den indstilling, der lader computeren bestemme den optimale opløsning. Markér afkrydsningsfeltet Allow system to determine optimum resolution (Lad systemet bestemme optimal opløsning), og klik på Apply (Anvend). Når du vælger indstillingen Extended Desktop (Udvidet skrivebord), kan du vælge skærmopløsningen for både computerskærmen og den eksterne skærm. Du kan skifte mellem skærme ved at trykke på knappen Præsentation. Hvis du gør dette, vender de oprindelige indstillinger for strømstyringsmodellen tilbage. Hvis du ikke ønsker, at velkomstskærmen skal vises, når der trykkes på knappen Præsentation, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Show welcome screen when presentation button is pressed (Vis velkomstskærm, når der trykkes på knappen Præsentation). Klik på Apply (Anvend) og derefter på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Visning af Q Menu Q Menu giver hurtig adgang til mange af de systemopgaver, der åbnes med de knapper, taster eller hotkeys, som findes på de fleste computere. Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise Q Menu på skrivebordet:» Højreklik på ikonet HP Quick Launch Buttons, og vælg Launch Q Menu (Start Q Menu). Pegeredskaber og tastatur 2 13

22 Angivelse af indstillinger for Q Menu Der kan vises op til 40 punkter i Q Menu. Adskillige systemdefinerede punkter vises som standard. Du kan vælge, om du vil vise eller ikke vise disse punkter. Det er kun brugerdefinerede punkter, der kan tilføjes, ændres eller fjernes. Punkterne i Q Menu administreres fra listen Items to display on Q Menu (Punkter, der skal vises i Q Menu). Fjernelse af et punkt i Q Menu Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et punkt fra Q Menu: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. I listen Punkter til visning i Q Menu skal du fjerne markeringen for hvert punkt, som du vil fjerne. 3. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Tilføjelse af et punkt fra listen til Q Menu Følg nedenstående fremgangsmåde for at føje et punkt fra listen Punkter til visning i Q Menu til Q Menu: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Markér afkrydsningsfeltet for det punkt, du vil tilføje. 3. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet Pegeredskaber og tastatur

23 Tilføjelse af et brugerdefineret punkt til Q Menu Hvis du vil føje et punkt til både listen Punkter til visning i Q Menu og Q Menu, hvis det ikke findes på listen Punkter til visning i Q Menu f.eks. et punkt vedrørende et drev, netværk eller internettet: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttonskontrolpanelet. 2. Klik på Add (Tilføj). 3. I dialogboksen Tilføj nyt menupunkt kan du tilføje punktet ved at indtaste det ind eller ved at gennemse: Hvis du vil tilføje punktet vha. tastaturet, skal du skrive et navn til punktet i feltet Visningsnavn og indtaste stien til punktet i feltet Filnavn. Hvis du foretrækker at skrive visningsnavnet, men vil gennemse for at finde filnavnet, skal du lade feltet File Name (Filnavn) stå tomt. Hvis du vil tilføje et punkt ved at gennemse, skal du klikke på knappen Browse (Gennemse). Vælg punktet i vinduet. Punktets fulde navn vises i feltet File Name (Filnavn), og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet Display Name (Visningsnavn), genereres et visningsnavn baseret på punktets navn, og det vises i feltet Display Name (Visningsnavn). 4. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen. Pegeredskaber og tastatur 2 15

24 Ændring af et brugerdefineret punkt Brugerdefinerede punkter kan ændres, men det kan systemdefinerede punkter ikke. Hvis du vælger et systemdefineret punkt på listen Punkter til visning i Q Menu, er knappen Rediger ikke tilgængelig. Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre visningsnavnet og/eller filnavnet for et brugerdefineret punkt: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttonskontrolpanelet. 2. Klik på punktet på listen Items to display on Q Menu (Punkter, der skal vises i Q Menu). 3. Klik på Rediger. Hvis du vil ændre visningsnavn eller filnavn for et punkt vha. tastaturet, skal du skrive det nye navn til punktet i feltet Visningsnavn eller indtaste den nye sti til punktet i feltet Filnavn. Hvis du foretrækker at skrive visningsnavnet, men vil gennemse for at finde filnavnet, skal du lade feltet File Name (Filnavn) stå tomt. Hvis du vil ændre visningsnavn eller filnavn ved at gennemse, skal du klikke på knappen Browse (Gennemse). Vælg punktet i vinduet. Punktets fulde navn vises i feltet File Name (Filnavn), og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet Display Name (Visningsnavn), genereres et visningsnavn baseret på punktets navn, og det vises i feltet Display Name (Visningsnavn). 4. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen Pegeredskaber og tastatur

25 Omplacering af et punkt i Q Menu Følg nedenstående fremgangsmåde for at omplacere et punkt i Q Menu: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Vælg punktet på listen Items to display on Q Menu (Punkter, der skal vises i Q Menu). Derefter Klik på knappen Move Up (Flyt op) for at flytte punktet op på listen. Klik på knappen Move Down (Flyt ned) for at flytte punktet ned på listen. 3. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Fjernelse af et punkt fra listen Items to display on Q Menu (Punkter, der skal vises i Q Menu) Systemdefinerede punkter kan ikke fjernes fra listen Items to display on Q Menu (Punkter, der skal vises i Q Menu). Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et brugerdefineret punkt: 1. Klik på fanebladet Q Menu i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Klik på det punkt, du vil fjerne. 3. Klik på Remove (Fjern). 4. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Pegeredskaber og tastatur 2 17

26 Angivelse af indstillinger for opdeling Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive indstillinger for opdeling på skrivebordet i Windows: 1. Klik på fanebladet Quick Tile (Hurtig opdeling) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Klik på Vertical Tile (Lodret opdeling) eller Horizontal Tile (Vandret opdeling), og klik derefter på de programmer, der skal opdeles, i feltet Applications currently running (Aktuelt kørende programmer). 3. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Angivelse af indstillinger for zoom Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre indstillinger for operativsystem- og programskrifttype og -ikoner: 1. Klik på fanebladet Zoom (Zoom) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Brug skyderne til at justere skrifttype- og ikonstørrelse i operativsystemet og til at justere titel- og menuskrifttypestørrelse i programmer. 3. Klik på boksen Synchronize OS and application settings (Synkroniser operativsystem- og programindstillinger), hvis du vil synkronisere operativsystemog programindstillinger. 4. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Klik på knappen Default (Standard), hvis du vil gendanne standardindstillingerne Pegeredskaber og tastatur

27 Angivelse af andre indstillinger Du kan angive andre indstillinger på fanebladet HP Quick Launch Buttons Preferences (Indstillinger for HP Quick Launch Buttons). Nogle af de indstillinger, der er anført på fanebladet Preferences (Indstillinger), understøttes muligvis ikke på din computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive en indstilling: 1. Klik på fanebladet Preferences (Indstillinger) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for elementet, hvis du vil vise eller aktivere en indstilling. eller Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for elementet, hvis du vil fjerne eller deaktivere en indstilling. 3. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet. Hvis du vil se oplysninger på skærmen om elementer på fanebladet Preferences (Indstillinger), skal du klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet og derefter klikke på elementet. Ikonet på knappen Hjælp er et spørgsmålstegn. Pegeredskaber og tastatur 2 19

28 Indstilling af den omgivelseslysfølsomme sensor Computeren indeholder en indbygget lysføler, som automatisk justerer skærmens lysstyrke på basis af lysforholdene i dine omgivelser. Du kan aktivere og deaktivere den omgivelseslysfølsomme sensor på tre måder: Ved at trykke på hotkey-kombinationen Fn+F11 Via programmet Quick Launch Buttons Ved hjælp af ikonet for programmet Quick Launch Buttons i meddelelsesområdet Programmet Quick Launch Buttons skal være installeret, før det kan anvendes til at aktivere og deaktivere den omgivelseslysfølsomme sensor eller til at vise programikonet i meddelelsesområdet på proceslinjen Pegeredskaber og tastatur

29 3 Numeriske tastaturer Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. Komponent Beskrivelse 1 Lysdiode for Num Lock Tændt: Num Lock er slået til. 2 Tasten Fn Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis der trykkes på den i kombination med en funktionstast eller tasten Esc. (Fortsœttes) Pegeredskaber og tastatur 3 1

30 Numeriske tastaturer Komponent Beskrivelse 3 Tasten Num Lk Når der trykkes på denne sammen med tasten Fn, aktiveres det integrerede numeriske tastatur. 4 Integreret, numerisk tastatur Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. 3 2 Pegeredskaber og tastatur

31 Numeriske tastaturer Brug af det integrerede, numeriske tastatur De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der vises ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten. Aktivering og deaktivering af det integrerede, numeriske tastatur Tryk på Fn+Num Lk for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for Num Lock tændes. Tryk på Fn+Num Lk igen, og tasterne vender tilbage til deres standardtastaturfunktioner. Det integrerede, numeriske tastatur fungerer ikke, så længe et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er sluttet til computeren eller en valgfri dockingenhed. Pegeredskaber og tastatur 3 3

32 Numeriske tastaturer Skifte tastfunktioner på det integrerede, numeriske tastatur Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem deres standardtastaturfunktioner og deres numeriske tastaturfunktioner ved hjælp af tasten Fn eller tastkombinationen Fn+Skift. Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten Fn nede, mens du trykker på tastaturtasten. Følg nedenstående fremgangsmåde for midlertidigt at anvende tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret: Tryk på, og hold tasten Fn nede for at skrive små bogstaver. Tryk på, og hold Fn+Skift nede for at skrive store bogstaver. 3 4 Pegeredskaber og tastatur

33 Numeriske tastaturer Brug af et eksternt, numerisk tastatur De fleste taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om Num Lock er slået til eller fra. Num Lock er som standard slået fra. For eksempel: Når Num Lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal. Når Num Lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg Dn-taster. Når Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur aktiveres, tændes lysdioden for Num Lock på computeren. Når Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur deaktiveres, slukkes lysdioden for Num Lock på computeren. Hvis det eksterne, numeriske tastatur er tilsluttet, kan det integrerede, numeriske tastatur ikke aktiveres. Aktivering og deaktivering af Num Lock-tilstand på et eksternt numerisk tastatur Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil slå Num Lock til eller fra på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:» Tryk på tasten Num Lk på det eksterne, numeriske tastatur, ikke på computeren. Pegeredskaber og tastatur 3 5

34 Indeks A Aktivere Num Lock 3 5 B Batterispænding, vise oplysninger 2 5 D Deaktivere Num Lock 3 5 E Ekstern mus 1 5 Eksternt, numerisk tastatur 3 5 F Funktionstaster 2 2 H Hotkey-kommandoer Forøge skærmens lysstyrke 2 6 Oplysninger om batterispænding 2 5 Reducere skærmens lysstyrke 2 6 Skift skærme 2 5 Start af standby 2 1, 2 3, 2 4 Visning af systemoplysninger 2 6 Hotkeys Identifikation 2 2 Lynoversigt 2 1, 2 3 HP Quick Launch Buttons-kontrolpanel 2 10 I Instillinger for zoom 2 18 Integreret, numerisk tastatur 3 2 Internt, numerisk tastatur 3 3 K Knappen Infocenter 2 7, 2 9 Knappen Præsentation 2 8, 2 9 Knapper Infocenter 2 7, 2 9 Præsentation 2 8, 2 9 Quick Launch 2 7 TouchPad 1 3 Kombineret video 2 5 Pegeredskaber og tastatur Indeks 1

35 Indeks L Lysdiode for Num Lock 3 1 Lysdioder, Num Lock 3 1 N Num Lock Aktivering 3 5 Deaktivering 3 5 Numerisk tastatur Eksternt 3 5 Integreret, numerisk 3 2 Internt 3 3 O Omgivelseslysfølsom sensor 2 3 Opdeling, angive indstillinger 2 18 P Pointing Stick 1 2 Q Q Menu Brugerdefineret punkt 2 14 Fjernelse 2 14 Indstillinger 2 14 Omplacering 2 17 Visning 2 13 Quick Launch Buttons 2 7 R Rulleområder, TouchPad 1 2 S Skifte skærme 2 5 Starte standby 2 4 Systemoplysninger, vise 2 6 T Tasten Fn 3 1 Tasten Num Lk 3 2 Tasten Skift 3 4 Taster Fn 3 1 Funktion 2 2 Hotkeys 2 2 Num Lock 3 2 Skift 3 4 TouchPad Angivelse af indstillinger 1 5 Beskrevet 1 3 Indeks 2 Pegeredskaber og tastatur

36 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Pegeredskaber og tastatur Første udgave, april 2006 Dokumentets bestillingsnr.:

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur

Pegeredskaber og tastatur Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 405783-081 Maj 2006 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet. Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation af pegeredskaber...................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur

Pegeredskaber og tastatur Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 419467-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet. Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation af pegeredskaber...................

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives touchpad'en og tastaturet. Maj 2006

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives touchpad'en og tastaturet. Maj 2006 TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 409918-081 Maj 2006 I denne vejledning beskrives touchpad'en og tastaturet. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Brug af TouchPad...............................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Brugervejledning til den bærbare computer

Brugervejledning til den bærbare computer Brugervejledning til den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledningen Hardware og software

Vejledningen Hardware og software Vejledningen Hardware og software HP Notebook-serien Dokumentets bestillingsnr.: 366536-081 November 2004 Denne vejledning forklarer, hvordan du identificerer, får adgang og anvender de fleste af de hardware-

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning til den bærbare computer

Brugervejledning til den bærbare computer Brugervejledning til den bærbare computer Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Vejledningen Hardware og software

Vejledningen Hardware og software Vejledningen Hardware og software HP Notebook-serien Dokumentets bestillingsnummer: 375424-081 Marts 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du identificerer, åbner og anvender de fleste af de

Læs mere

Brugervejledning til den bærbare computer

Brugervejledning til den bærbare computer Brugervejledning til den bærbare computer Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO V6336EA Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO V6336EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien

Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien b Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien Dokumentets bestillingsnummer: 383110-081 Maj 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du identificerer, åbner og anvender de hardware-

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv

Indstillinger af skærm, skrivebord og papirkurv Skærmens format og opløsning Skærmens opløsning angives i pixels (små kvadrater). Den valgte opløsningen skal helst passe med skærmens format, dvs. forholdet mellem længde og bredde, ellers bliver billederne

Læs mere

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder.

Eksterne enheder. Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder. Eksterne enheder Dokumentets bestillingsnr.: 393499-081 Oktober 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender valgfrie, eksterne enheder. Indholdsfortegnelse 1 Brug af en USB-enhed Tilslutning

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang. Bærbar computer

Sådan kommer du i gang. Bærbar computer Sådan kommer du i gang Bærbar computer Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens.

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere