Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878"

Transkript

1 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer

2 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere. Noterne indeholder vigtig information, som sikrer, at der ikke opstår fare for personer eller udstyr. Vejledningen bør opbevares på et sikkert sted og er også til rådighed hos producenten. Monteringstrinene i denne vejledning er henvendt til fagfolk med kompetence inden for gas eller vandrelateret installation. Udfør kun monteringstrinene, hvis du besidder disse færdigheder. Giv denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden om de tilhørende anordningers funktion og drift. 2

3 1 Generel information Specifikationer Sikkerhed Korrekt brug Notestruktur Overhold disse sikkerhedsanvisninger Inden montering Generelle noter Komponentbeskrivelse Andet udstyr Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Pladskrav til tagmonterede solfangere Forberedende arbejder på tag Bestemmelse af udgangspositioner for monteringen Montering af ekstra taglægter Montering af solfangere Forbered montering af solfangere Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af manifold Udluftning ved hjælp af trykfyldning Udluftning gennem luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget Montering af tilslutningssættet til to rækker (ekstraudstyr) Montering af dækplader Nederste dækplader Dækplader på siderne Midterste dækliste mellem to solfangere Midterste dækplader ved montering i flere rækker Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker Øverste dækplader Inddækning ved tag Afslut montering Kontroller montering Isolering af tilslutnings- og manifoldrør

4 1 Generel information Dette kapitel angiver, hvilke tekniske regler og bestemmelser, der gælder for denne montering. Overhold alle standarder og retningslinjer, der gælder for montering og drift af systemet i Danmark. Lynafledning Hvis bygningens højde (monteringshøjden) overstiger 20 m, og der ikke er monteret en lynafleder, skal en elinstallatør forbinde de elektrisk ledende komponenter på taget med et elektrisk jordledningskabel på mindst 16 mm2, således at der er jordforbindelse. Der stilles ikke særlige krav til lynafledning for bygningshøjder (monteringshøjder) på mindre end 20 m. Hvis der er monteret et lynafledersystem, skal en elinstallatør kontrollere solvarmeanlæggets integrering i lynafledersystemet. Montering af Geminox solvarmeanlægget skal udføres i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav, gældende IEE ledningsbestemmelser, lokale og nationale bygningsbestemmelser, bestemmelser og vedtægter i henhold til det lokale vandforsyningsselskab samt øvrige relevante bestemmelser. 4

5 2 Specifikationer FKC Serie Solfangere Certificeringer Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangere Væskeindhold, lodret solfanger Vf Væskeindhold, vandret solfanger Vf mm mm 90 mm 25 mm 0,86 l 1,25 l Bruttooverfladeareal, absorber 2,37 m² Nettooverfladeareal, absorber 2,23 m² Nettovægt, lodret solfanger Nettovægt, vandret solfanger Solfangernes tilladte driftstryk pmaks Tabel 2 Specifikationer 41 kg 42 kg 6 bar 5

6 3 Sikkerhed Dette afsnit beskriver, hvordan noterne til montering samt sikker og problemfri drift er inddelt i denne vejledning. Umiddelbart efter de enkelte monteringstrin er der monteringsspecifikke noter med sikkerheds- og brugerinformationer. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, inden monteringen påbegyndes. Der kan opstå alvorlig personskade eller dødsfald, såvel som materielle skader og miljøskade, hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. 3.1 Korrekt anvendelse Denne monteringsvejledning gælder for termiske solfangere, der monteres på skrånende tag med en hældning på 25 til 60. Solfangerne kan installeres på eternittag med hældning mellem 5 og 65. Driftsbetingelser Opstil kun monteringssættet på tag, hvor konstruktionen kan bære vægten. Om nødvendigt, benyt en bygningsingeniør eller en tagdækker. Monteringssættet tåler en standard snebelastning på maks. 2,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 20 m. Med passende tilbehør kan monteringssættet anvendes til en standard snebelastning på maks. 3,1 kn/m² og en maksimal monteringshøjde på 100 m. Se afsnit 5.8 Montering af profilskinner. Tagmonteringssættet må ikke anvendes til montering af andre genstande på taget. Udstyret er udelukkende beregnet til sikker montering af solfangere. 6

7 3.2 Notestruktur sikkerhed Symbolerne angiver to fareniveauer: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis der ikke udvises tilstrækkelig omhu. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE/SYSTEMSKADE Angiver farlige situationer, hvor der er risiko for let personskade eller materielle skader. Yderligere symboler angiver farer og brugerinformationer: ADVARSEL! LIVSFARE pga. elektrisk chok. Tip til optimal udnyttelse og opstilling af produkterne samt anden relevant information. 7

8 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende komponenter. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr ved tagarbejde. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. Hav altid din personlige sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Kontrollér altid, når monteringen er fuldført, at monteringssættet og selve solfangerkomponenterne er placeret sikkert. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ændringer i systemkonstruktionen kan forårsage personskade og driftsfejl. Systemkonstruktionen må aldrig ændres. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Der kan opstå forbrændinger, hvis solfangeren og monteringskomponenterne udsættes for solstråling igennem længere tid. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Tildæk solfangeren og monteringssættet under monteringen, så de er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. 8

9 4 Inden montering 4.1 Generelle noter Det kan med fordel overvejes at kontakte et tagfirma, som er vant til tagarbejde og dermed er opmærksom på de risici, der er forbundet med at arbejde højt til vejrs. Undersøg monteringsstedets betingelser og lokale bestemmelser, inden monteringen påbegyndes. Fig. 1 Generel oversigt over solfangersæt - tagmontering PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Hvis solfangeren og monteringsmaterialet udsættes for sollys i længere tid, bliver komponenterne varme og kan give forbrændinger. Anvend kun OEM-komponenter og udskift straks evt. ødelagte eller defekte dele. Bær beskyttelsesdragt. Tildæk solfangeren og monteringsmaterialet under monteringen, så det er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. Fjern og udskift ødelagte tegl, skifer eller eternit, på det sted hvor solfangerne skal placeres. Kontrollér. at alle komponenter er der, og at de er i perfekt stand. den optimale placering af solfangerne. Vær opmærksom på, hvilken vej sollyset vender (hældningsvinkel, sydvendt). Undgå skygge fra høje træer eller bygninger. 9

10 4.2 Komponentbeskrivelse Monteringssæt til solfangere Monteringssættene er beregnet til montering og endelig fastgørelse af solfangerne. De nederste dækplader (Fig. 2, pos. 6, 9 og 10) er beregnet til tegl- og eternittage. Ved montering af mere end en række fangere leveres standard og udvidet monteringssæt hver for sig. Fig. 2: Et standard monteringssæt yderste fangere og et udvidet monteringssæt midterste fanger. Standard monteringssæt (2 fangere, lodret enkelt række) : Pos. 1: Øverste venstre dækplade 1x Pos. 3: Øverste højre dækplade 1x Pos. 4: Clips. 12x Pos. 5: Dækplade højre side 1x Pos. 6: Nederste højre dækplade 1x Pos. 7: Skinne for nedskridnings beskyttere 2x Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. 4x ( 6x ved vandrette fangere) Pos. 10: Nederste venstre dækplade 1x Pos. 11: Tætningstape i rulle 1x Pos. 12: Dækplade venstre side 1x Pos. 13: Spænde- underlagsplade venstre 3x Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko 3x Pos. 15: Dækskinne 1x Pos. 16: 6x40 mm skruer med spændeskive 6x Pos. 17: Enkeltsidet fastspændingssko 6x Pos. 18: Spænde- underlagsplade højre 3x Pos. 19: Underlag til tagsten 1x Udvidet monteringssæt for hver ekstra fanger: Pos. 2: Øverste dækplade Pos. 4: Clips. Pos. 7: Skinne for nedskridningsbeskyttere. Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. ( 3x ved vandrette fangere) Pos. 9: Nederste dækplade Pos. 11: Tætningstape i rulle Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko Pos. 15: Dækskinne Pos. 19: Underlag til tagsten 1x 6x 1x 2x 1x 1x 3x 1x 1x 10

11 4.2.2 Hydraulisk tilslutning Der skal anvendes et tilslutningsudstyr til hver solfangerrække. Solfangerne forbindes med tilslutningsslanger (tilslutningssæt). Fig. 3 Tilslutningsudstyr og tilslutningssæt (illustrationen viser 2 lodrette solfangere) Tilslutningsudstyr, pr. solfangerrække (Fig. 3) Position 1: Slangebånd (1 x ekstra) 5 x Position 3: Tilslutningsslange, længde 1000 mm 2 x Position 4: Blindprop 2 x Position 5: Tilslutningsslange, længde 55 mm 2 x Position 6: Omløber til solfangerføler 1 x Position 7: Størrelse 5, umbraconøgle 1 x Position 8: Slangemundstykke R¾ med 22 mm kompressionsfitting 2 x Tilslutningssæt mellem solfangerne, til hver solfanger (i to hjørneskyttere, Fig. 4) Position 1: Slangebånd 4 x Position 2: Tilslutningsslange, længde 95 mm 2x 11 Fig. 4 To hjørnebeskyttere med ét tilslutningssæt

12 4.3 Andet udstyr Vaterpas Lodsnor Påfyldningspumpe Sikkerhedsline Rørisolering Stillads Tagstige Kran eller mobilt hejseværk Opbevaring Solfangerne skal opbevares tørt. Opbevar ikke solfangerne udenfor uden beskyttelse mod regn. Til fastgørelse af tagmonteringssættet og rørføringstilslutningen, kræves kun en umbraconøgle, str. 5, fra tilslutningssættet. 4.4 Transport og opbevaring Sørg for, at hjørnebeskytterne bliver siddende. De indeholder rørføringens tilslutningsdele, som skal bruges til monteringen. Alle komponenter er forsynet med transportbeskyttelse. Kassér transportbeskyttelsen i et miljøvenligt genbrugssystem. Transportbeskyttelse til solfangernes samlinger Plastikpropper beskytter solfangernes samlinger mod beskadigelse. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved beskadigede pakflader. Fjern først plastikpropperne (Fig. 5, pos.1) umiddelbart inden monteringen. Fig. 5 Plastikpropper på solfangernes samlinger 12

13 4.5 Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (Fig. 6). Der er anvisninger til montering, drift og vedligeholdelse for hver enkel komponent. Der medfølger separat vejledning til ekstraudstyret. Position 1: Solfanger: vejledning til tagmontering leveres med tilslutningsudstyret Position 2: Pumpestation: vejledning leveres med den samlede station Position 3: Solvarmestyring: vejledning leveres med solfangeren. Position 4: Varmtvandsbeholder: vejledning leveres med varmtvandsbeholderen. Fig. 6 Solvarmeanlæggets komponenter og teknisk dokumentation 13

14 4.6 Pladskrav til tagmonterede solfangere Bemærk venligst følgende minimumkrav til tagareal. Dimension A og B Pladskrav til solfangerrækken. Dimension C Mindst to tagsten til taget eller skorstenen. Ellers er der risiko for beskadigelse af tagstenene, især hvis de er nedlagt i mørtel. Dimension D Tagudhæng, inklusive gavlmurens tykkelse. Dimension E Minimum 30 cm til montering af tilslutningskabler i tagrummet. Fig. 7 Afstandene skal overholdes Dimension F Mindst 40 cm til montering af tilslutningskablerne i tagrummet (ved evt. montering af luftudlader, skal der beregnes tilstrækkelig plads i nærheden af luftudladerens returløb). Bemærk, at luftudladeren skal placeres øverst på anlægget. Fig. 7 De angivne afstande skal overholdes Pladskrav til lodrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 2,67 m 2,80 m 3 3,84 m 2,80 m 4 5,01 m 2,80 m 5 6,18 m 2,80 m 6 7,41 m 2,80 m 7 8,52 m 2,80 m 8 9,69 m 2,80 m 9 10,86 m 2,80 m 10 12,03 m 2,80 m Tabel 1 Pladskrav til lodrette solfangere, Pladskrav til vandrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 4,52 m 1,87 m 3 6,61 m 1,87 m 4 8,71 m 1,87 m 5 10,80 m 1,87 m 6 12,90 m 1,87 m 7 14,99 m 1,87 m 8 17,09 m 1,87 m 9 18,96 m 1,87 m 10 21,28 m 1,87 m Tabel 2 Pladskrav til vandrette solfangere 14

15 5 Forberedende arbejder på tag. ADVARSEL LIVSFARE Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE Ved fald eller nedfaldende dele. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. 15

16 5.1 Bestemmelse af udgangspositionerne for monteringen. Før monteringen skal udgangspositionerne bestemmes omhyggeligt. Vandret udgangsposition: Beregn afstand X på taget (afstand mellem tagsten som ligger over sidedækpladerne fig. 8, pos. 1) og mærk det op på taget. Foretag beregningen så tagstenene altid skæres nede i en bølge. Efter tilpasning bør min. halvdelen af tagstenen være tilbage. Antal solfangere Mål A Lodret Vandret m m Mål X Lodret Vandret m m 1 1,50 2,42 1,32 2,24 2 2,67 4,52 2,49 4,34 3 3,84 6,61 3,66 6,43 4 5,01 8,71 4,83 8,53 5 6,18 10,80 6,00 10,62 6 7,41 12,90 7,23 12,72 7 8,52 14,99 8,34 14,81 8 9,69 17,09 9,51 16, ,86 18,96 10,68 18, ,03 21,28 11,85 21,10 Tab. 3 Solfangerbredde inkl. dækplader = A Afstand mellem tagsten = X Lodret udgangsposition: Fastlæg startposition for bund af solfangere, under hensyntagen til mål B (fig. 8) Antal Mål B rækker Lodret Vandret m m 1 2,80 1,87 2 5,02 3,17 3 7,25 4,47 4 9,47 5,77 Tab. 4 Solfangerhøjde inkl. dækplader = B 16

17 Hvis tagstenene skal afkortes, må der kun skæres i de øverste (skær først tagstenene når dækpladerne er monteret) Fig. 8 Bestemmelse af solfangerens nøjagtige position. 5.2 Montering af ekstra taglægter. Som underlag for solfangerne og dækpladerne, kræves der ekstra taglægter i samme tykkelse som de eksisterende. I denne vejledning beskrives monteringen med ekstra taglægter. Længde for ekstra taglægter: Minimumslængden for de ekstra taglægter (fig. 9 pos. 2) svarer til solfangerbredden (tab. 3, side 17, mål A) plus ca. 10 cm til klamperne i siderne (fig. 9, pos. 1) 17

18 PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Fastgør lægtesamlingerne på spærene eller på de eksisterende taglægter (fig. 9, pos. 3 og fig. 13 pos. 2) Fig. 9 Længde for ekstra taglægter, her nederste taglægte med nedskridningssikring Pos. 1: Klammer Pos. 2: Ekstra taglægte Pos. 3: Samling på ekstra taglægte Montering af nedskridningsbeskyttere på første taglægte. Da det muligvis ikke er muligt at montere nedskridningsbeskyttere på taget af pladshensyn, kan de formonteres og anbringes på den første ekstra taglægte. Ved lodret montering skal der fastgøres 2 stk. nedskridningsbeskyttere på trælisten og 3 stk. ved vandret montering. Fastgør nedskridningsbeskyttere (fig.10, pos. 1) ved enderne af den vedlagte træliste, med skruer 4x10 mm (fig.10, pos. 2) Fig. 10 Formontering af nedskridningsbeskyttere på træliste. 18

19 Stil den formonterede nedskridningsbeskytter på den første ekstra taglægte (fig.11, pos. 2) og fastgør den med to skuer 4x40 mm (fig.11, pos. 1). Overhold målene Montering af ekstra taglægter. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. Hvis der er niveauforskelle mellem spærene, skal disse udlignes på stedet (fig.12) Fig. 11 Fastgørelse af nedskridningsbekyttere på taglægte (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). Monter taglægterne vandret (brug vaterpas). Hvis der skal monteres en ekstra taglægte (fig.13, pos. 1), hvor der allerede findes en, skal den eksisterende forskydes, i området hvor solfangeren monteres (fig.13, pos. 3) og fastgøres tilstrækkeligt (fig.13, pos. 2). Inddækningen af tagstenene på dækpladerne i siderne skal sikres. Fig. 12 Justering af spærenes niveauforskelle Fig. 13 Forskydning af taglægter i solfangerens område. 19

20 Montering i en række: Anbring den første taglægte med nedskridningsbeskytterne (fig.14, pos. 1) Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.14, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.14, pos. 3) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader (fig.14,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader (fig.14, pos. 6) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen, til de øverste dækplader (fig.14, pos. 4) Fig. 14 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i en række (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 20

21 Montering i flere rækker: Ved montering i flere rækker skal taglægterne til den første række lægges som ved montering i en række (fig.14). Den femte og sjette taglægte bortfalder og er kun ved den sidste række fangere. Den fjerde ekstra taglægte i enrækkemonteringen er samtidig den første taglægte i rækken ovenover (fig.15, pos. 1) og den skal bruges til nedskridningsbeskytterne for den næste række. Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.15, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.15, pos. 3) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen til de øverste dækplader eller som første taglægte ved næste række. (fig.15, pos. 4) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.15,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.14, pos. 6) Fig. 15 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i flere rækker. (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 21

22 6 Montering af solfangere Overhold følgende sikkerheds- og brugeranvisninger under monteringen af solfangerne. ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende dele. Solfangere, der ikke er fastgjort, kan falde ned ved berøring og under monteringen. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker under tagarbejdet.. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet.. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på.. Kontrollér altid efter monteringen, at monteringssættet og selve solfangerne er placeret sikkert.. Sørg for, at der anvendes korrekt udstyr ved tagarbejdet. Fig. 16 To monterede solfangere PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ved afbrydelse af arbejdet. Monter solfangerne sikkert, så de ikke falder ned. Stabiliser solfangerrækken. Anvend hejseudstyr som tagentreprenørernes eller tilstrækkeligt stærke sugekopper til monteringen. 22

23 6.1 Forbered montering af solfangere Inden selve tagmonteringen samles de korte tilslutningsslanger og blindpropper på jorden for at lette tagarbejdet. For at fastspænde tilslutningsslangerne, monteres slangebåndene på udløserringene. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved læk i tilslutningsslangerne. Slangebåndene SKAL monteres korrekt, INDEN udløserringen (Fig. 17, pos. 1) fjernes (Fig. 17, pos. 2). Løsnes den efterfølgende, kan det svække elasticiteten. Fig. 17 Slangebånd med udløserring, også vist monteret på en samlet blindprop PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Træk kun i udløserringen, når slangebåndet er anbragt over tilslutningsslangen. Vandtilslutning i henhold til Tichelmann princippet Solfangerrækken tilsluttes i henhold til Tichelmann princippet. Dette sikrer, at den enkelte solfanger modtager samme fremløbshastighed (Fig. 18). Fremløbet kan monteres øverst til højre (Fig. 18) eller venstre (Fig. 19). I denne vejledning er fremløbet vist til højre. Solfangerne monteres således, at følerlommerne, der modtager solfangerføleren (Fig. 19, pos. 1) er placeret øverst. Fig. 18 Vandtilslutning højreplaceret fremløb Position 1: Tilslutningsslange 95 mm Position 2: 55 mm tilslutningsslange og blindprop Position 3: Fremløb Position 4: Returløb Solvarmeanlægget udluftes med automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på systemet. Fig. 19 Vandtilslutning venstreplaceret flowfremløb 23

24 6.1.1 Samling af tilslutningssættet på forhånd Rørsystemets tilslutning mellem to solfangere foretages ved hjælp af 95 mm tilslutningsslanger og slangebånd fra tilslutningssættet i solfangerens hjørnebeskyttere. For at lette monteringen, anbefales det at placere tilslutningsslangerne i varmt vand, især hvis omgivelsestemperaturen er lav. Illustrationerne viser tilslutningssættet, når den første solfanger, der skal monteres, er monteret til højre. Fig. 20 Samling af tilslutningssættet på den anden solfanger på forhånd Fjern plastikproppen (transportbeskyttelsen) fra de relevante samlestykker. Indfør 95 mm tilslutningsslanger (Fig. 20, pos.2) på de højreplacerede tilslutninger på nummer to og evt. efterfølgende solfangere. Før slangebåndene (Fig. 20, pos. 1) hen over tilslutningsslangen (nummer to slangebånd gør det muligt at tilslutte den anden solfanger senere). Når slangebåndet er placeret korrekt, trækkes der i udløserringen for at etablere forbindelse (Fig. 20, pos. 3) Montering af blindprop Ikke alle tilslutninger er nødvendige ved tilslutning af en solfangerrække. De tilslutninger, der ikke er i brug, skal derfor lukkes. Fig. 21 Montering af blindprop og slangebånd Position 1: Slangeklemme Position 2: Tilslutningsslange 55 mm Position 3: Blindprop Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante solfangersamlinger. Sammenføj 55 mm tilslutningsslangerne (Fig. 21, pos. 2) med den samlede blindprop på de to frie tilslutninger på solfangerrækken. Når slangebåndet sidder korrekt, trækkes i udløserringene for at etablere forbindelse. 24

25 6.1.3 Montering af vinkelstykker til rørforbindelser: Monter vinkelstykkerne som forberedelse for rørtilslutning af solfangerne. Afmonter plastikpropperne på solfangertilslutningerne. Skub omløberne (fig.22, pos. 1) over solfangertilslutningerne. Læg klemskiven (fig.22, pos. 2) bag solfangertilslutningens kant, og klem sammen. Anbring vinkelstykket med O-ring (fig.22, pos. 3) og skru den fast med omløber. Fig. 22 Montering af vinkelstykker Montering af tætningsbånd i solfangerramme: Forbindelser mellem dækpladerne på solfangerens bund og sider og solfanger (fig.23, pos. 1) skal tætnes med tætningsbånd. Rengør solfangerens tætningsspor. Tag beskyttelsesfolien af tætningsbåndet. Læg tætningsbåndet (fig.23, pos. 2) med den klæbende side fremad ind i tætningssporet på de yderste solfangeres ydersider og forneden på alle solfangere (fig.23, pos. 1) inkl. hjørneforbindere (fig.23, pos. 3). Tætningsbåndet svulmer langsomt op efter monteringen. Fig. 23 Solfangerens bagside hvor tætningsbånd monteres. 25

26 6.2 Fastgørelse af solfangere. Start fra højre side med at lægge solfangerne Montering af første solfanger: Lad den første solfanger (fig.24, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytteren og placer den 80 mm fra den yderste (evt. tilskårne) tagsten (fig.24, pos. 2). Løft solfangeren en smule og placer de højre underlagsplader (fig.25, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 24 Den første solfanger placeres og fastspændes. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.25, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.25,pos. 1). Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Venstre side: Løft solfangeren en smule og placer underlagspladerne med de dobbelte fastspændingssko (fig.26, pos. 2) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 25 Enkeltsidet fastspændingssko højre. Spænd ikke skruen før næste solfanger er på plads og skubbet helt mod den dobbeltsidede fastspændingssko. Fig. 26 Dobbeltsidede fastspændingssko. 26

27 6.2.2 Montering af anden solfanger: Lad den anden solfanger, med de formonterede tilslutningsslanger (fig.27, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytterne. Skub det andet slangebånd på tilslutningsslangen. Skub den anden solfanger hen til den første, så de formonterede tilslutnings- Slanger skubbes på den første solfangers venstre tilslutningsstudse. Placer slangebåndet korrekt og træk i udløserringen. Fig. 27 Den anden solfanger forbindes med den første. [PAS PÅ!] BESKADIGELSE AF SYSTEMET Hvis tilslutningsslanger og blindprop ikke er korrekt monteret. Spænd skruen på den dobbeltsidede fasstspændingssko (fig.29, pos.1), brug en 10 mm topnøgle eller T-nøgle med en længde på min. 80 mm. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Benyt samme fremgangsmåde ved alle øvrige solfangere. Fig. 28 Tilslutningsslanger med monterede slangebånd. Fig. 29 Montering af dobbeltsidede fastspændingssko. 27

28 6.2.3 Montering af sidste solfanger: Løft solfangeren en smule og placer de venstre underlagsplader (fig.30, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.30, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.30,pos. 1). Fig. 30 Enkeltsidet fastspændingssko venstre. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten Montering i flere rækker: Hvis der skal være flere solfangerrækker over hinanden, skal der monteres nedskridningsbeskyttere til de øverste solfangere. Ved vandret udførelse skal der monteres tre nedskridningsbeskyttere pr. solfanger, med en indbyrdes afstand på 700 mm. Monter to nedskridningsbeskyttere (fig.31, pos. 1) med en indbyrdes afstand på 700 mm for hver solfanger. De monteres på den fjerde ekstra taglægte i nederste række og fasgøres med to stk. skruer 4x40 mm i hver. Lad solfangeren i den øverste række (fig.31, pos. 2) glide mod nedskridningsbeskytterne og juster efter den nederste række. Fig. 31 Nedskridningsbeskyttere til anden solfangerrække. Fastgør solfangerne som ved den nederste række. 28

29 7 Tilslutning af solfangerføler Solfangerføleren er en del af pumpestationen eller kontrolenheden. Bemærk monteringsplaceringen på et solfangeranlæg med enkelt eller dobbelt række (Fig. 50). Hvis følergennemføringen (Fig. 51, Position 3) fejlagtigt brydes på den forkerte solfanger, kan den tætnes ved hjælp af blindproppen fra tilslutningssættet. Først skal møtrikken i følergennemføringen dog fjernes med kablets forskruning (Fig. 51, Position 2). PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved defekt følerkabel. Beskyt kablet mod evt. skade. Placering på solfangeren: Solfangerføleren monteres på solfangeren nærmest fremløbet (Fig. 50, Position 2). Placering (Fig. 50, Position A) ved enkelt række solfangeranlæg med højreplaceret fremløbsretning. Placering (Fig. 50, Position B) ved dobbelt række solfangeranlæg med venstreplaceret fremløbsretning. Fig. 50 Monteringsplacering af solfangerens føler (skematisk) Position 1: Returløb Position 2: Fremløb Montering af solfangerføleren For perfekt drift af solvarmeanlægget, skal solfangerens føler (Fig. 51, Position 1) føres så langt som muligt ind i følerlommen (ca. 250 mm.) Ved hjælp af solfangeres føler eller en skruetrækker brydes tætningsmembranen på følerlommen (Fig. 51, Position 3). Skru omløberen (Fig. 51, Position 2) ind i følerlommen. Skru solfangerføleren ca. 250 mm ind i følerlommen (så langt som det er muligt). Fastspænd omløberen (Fig. 51, Position 2), hold evt. igen. 29 Fig. 51 Solfangerføleren føres ind på solfangeren Position 1: Solfangerføler Position 2: Omløber Position 3: Følerlomme

30 8 Tilslutning af manifold Information om placering af manifoldrørene findes i monteringsvejledningen for den samlede station. Rørtilslutningen til manifoldrørene etableres ved hjælp af de lange, fleksible tilslutningsslanger. Der må ikke udføres faste tilslutninger direkte på solfangeren. Brug standardudluftningstagsten eller rørgennemføring ved montering af tilslutningsrør (tilslutningsslanger) under taget. Fig. 34 Tilslutningsslanger føres under tag Pos. 1: Fremløb Pos. 2: Retur Før følerkablet sammen med fremløbet gennem udluftningstagstenen under taget. 8.1 Udluftning ved trykpåfyldning: Skub den lange tilslutningsslange (1000 mm, fig.35, pos. 5) på det formonterede vinkelstykke og fastgør med slangebånd (fig.35, pos. 4) Skub slangestudsen på klemringsfittings (fig.35,pos. 6) ind i tilslutningsslangen til anslag og fastgør med slangebånd. Træk tilslutningsslange og følerkablet gennem taget. Tilslut rørledning fra pumpestation til klemring på tilslutningsslange og fastspænd. Monter retur på samme måde. Fig. 35 Montering af tilslutningsslanger. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange Pos. 6: Klemringsfittings 30

31 8.2 Udluftning med luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget: Solvarmeanlægget kan udluftes ved hjælp af en automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget. Undgå at ændre retningen ofte. : Ved enhver ændring af retningen ned eller op, skal der monteres en ekstra luftudlader. Formål med solfangerens automatiske luftudlader og beskyttelseshætte. Fig. 36 Overblik luftpotte med luftudlader for fremløb Position 1: Solfangerføler Position 2: Automatisk luftudlader på taget Solvarmeanlægget udluftes gennem den automatiske luftudlader. Under drift skal beskyttelseshætten altid være monteret på den automatiske luftudlader, for at forhindre fugt i at trænge gennem den åbne luftudlader og ind i solvarmeanlægget. Åbn luftudladeren ved at løsne beskyttelseshætten en hel omgang. Komponenter til universelt udluftningssæt (Fig. 37): Fig. 37 Universelt udluftningssæt Udluftersættet er konstrueret til montering direkte på solfangeren eller under taget. Ved integrerede solfangere er det af pladsgrunde ikke muligt at montere direkte på solfangeren. Derfor beskrives udelukkende montering af udlufter under taget. Pos. 1: Luftskrue 1 x Pos. 2: Automatisk luftudlader1 x Pos. 3: Kugleventil 1 x Pos. 4: Pakning 1 x Pos. 5: Luftpotte 1 x Pos. 6: Fitting med dobbeltgevind 1 x Pos. 7: Slangemundstykke m. O-ring 2 x Pos. 8: Slangebånd 2 x Pos. 9: Tilslutningsslange 55 mm 1 x 31

32 Montering af luftudlader under taget: Skru ¾ klemringsfitting m. O-ring (fig.38, pos. 8) og ¾ slangestuds m. O-ring (fig.38, pos. 6) fast ind i luftpotten (fig 38, pos. 7). Før slangemundstykket så langt ind på tilslutningsslangen som muligt og fastspænd med slangebånd (fig.38, pos 4). Til returløbet føres slangemundstykke og kompressionsfitting (fra tilslutningsudstyret) ind i den lange tilslutningsslange. Tilslut rørledning fra pumpestation til kompressionsfitting (fig.38, pos. 8). Fig. 38 Montering af udlufter på fremløb under tag. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange 1000mm Pos. 6:3/4 slangestuds m. O-ring Pos. 7: Aut. luftudlader Pos. 8: Klemringsfittings 32

33 9 Montering af tilslutningssæt til to rækker (ekstraudstyr) Tilslutningssæt (Fig. 58, Position 8) fås som ekstraudstyr og tilslutter to solfangerrækker Monter alle tilslutningskomponenter til solfangerne på jorden. Komponenter (Fig. 39) Pos. 1: Vinkelstykke 2 x Pos. 2: Slangebånd 2 x Pos. 3: Blindprop 2 x Pos. 4: Tilslutningsslange 55 mm 2 x Pos. 5: Tilslutningsslange 1000 mm 1 x Pos. 6: Omløbermøtrik G1 2 x Pos. 7: Klemring 2 x Fig. 39 Skematisk diagram og komponentoversigt Montering af ekstra blindpropper Anvend blindpropperne til at lukke for de tilslutninger, der ikke er i brug (Fig. 40, pos. 1). Placer 55 mm tilslutningsslanger (Fig. 40, pos. 3) sammen med de allerede samlede blindpropper på de to frie tilslutninger. Når tilslutningsslangerne er monteret korrekt, trækkes i låseringene, så der etableres forbindelse. Montering af tilslutningssæt Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante tilslutninger. Før omløbermøtrikken (Fig. 41, pos. 1) over solfangernes tilslutninger. Placer skæreringene (Fig. 41, pos. 2) på solfangertilslutningen og skub sammen. Tryk vinkelstykket med O-ring (Fig. 41, pos. 3) på beslaget, juster og fastspænd med omløbermøtrikken. Mål afstanden med vinkelstykkerne (dim. X), når solfangerne er monteret og afkort tilslutningsslangen (Fig. 41, pos. 5) tilsvarende. Monter tilslutningsslangen på vinkelstykket og fastgør med slangebånd (Fig. 41, pos. 4). Fig. 40 Montering af de allerede samlede blindpropper Fig. 41 Tilslutningssæt mellem to rækker solfangere 33

34 10 Montering af dækplader. Før adgangen til solfangeren spærres af dækpladerne, skal følgende kontrolarbejde udføres: Kontrolpunkter: Tilslutningsslangerne er fastgjort med slangebånd (er udløserring trukket)? Skruer på fastspændingssko (enkeltsidet og dobbeltsidet) er fastspændt? Nedskridningsbeskyttelsen er monteret og klikket på plads? Føler er indsat så langt som muligt i følerlommen og fastspændt med en omløber? Tryktest er udført og alle tilslutninger er tætte (se vejledning til pumpestation)? Fig. 42 Dækplader monteret omkring solfanger. For inddækning af solfangerfeltet skal der monteres dækplader omkring og mellem solfagerne og solfangerrækkerne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Inddækningen mellem solfanger og tagsten udføres med tynde plader. Disse kan føre til kvæstelser. Bær derfor handsker til beskyttelse af hænderne. 34

35 10.1 Nederste dækplader. Bøj skørterne på alle dækpladerne frem (fig.43, pos. 2). Bøj også enderne på de yderste dækplader (fig.43, pos. 1) frem. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis målet fra solfangerens overkant til overkant af taglægte ikke overholder mm. Understøt eventuelt taglægter. Fig. 43 Montering af skørt. Monter dækpladen med kanten op og ind i solfangerens gribefordybning (fig.44, pos. 3). Skub dækpladen hen på solfangeren, så den højre korte kant (fig.44, pos. 1) også går ind i solfangerens gribefordybning. Fig. 44 Montering af højre dækplade forneden. Dækpladen skal ligge min. 10 mm ind på tagpladen/stenen (fig.44, pos. 2) Hvis der er mere end to lodrette solfangere, skal der anvendes dækplader forneden i midten (fig.45, pos. 1). De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Fig. 45 Placering af de midterste dækplader ved lodrette solfangere. 35

36 Ved vandrette solfangere er det nødvendigt med dækplader i midten og forneden allerede ved montering af to solfangere (fig.46, pos. 1). De skal overlappe mm. Læg den venstre dækplade (fig.47, pos. 2) på den foregående og monter den som den højre (fig. 44) Fig. 46 Placering af de midterste dækplader ved vandrette solfangere. Træk først beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne (fig.47, pos. 1), når alle plader er skruet på. Fig. 47 Montering af venstre dækplade forneden. Fastgør pladerne med skruer (12 mm lange, fig.48, pos. 1) og tætningsskiver. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Tryk dækpladen der ligger øverst, ned på den underliggende plade (fig.48, pos. 3). Fjern beskyttelsesfolien på bagsiden af skørtet. Tilpas omhyggeligt skørtet efter tagstenenes kontur i det forreste område (fig.48, pos. 2) og tryk ned. Fig. 48 Fastgørelse af de nederste plader. 36

37 10.2 Dækplader på siderne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Holdepladerne (fig.49, pos. 2) skal stilles ind i solfangerkanten forneden. Sæt de højre og venstre sidedækplader (fig.49, pos. 1) ind i solfangerens gribefordybning med kanterne foroven og skub dem over den nederste dækplade. Fig. 49 Montering af dækplade på højre side. Tryk pladernes overlappende fals sammen til fastgøring (fig.49, pos. 3). Dækpladerne skal på højre og venstre side fastgøres til taglægterne, med hver tre klammer ved lodret montering og to klammer ved vandret montering. Placer klammerne (fig.50, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 50 Fastgørelse af sidedækplader Midterste dækliste mellem to solfangere. Den midterste dækliste tætner åbningen mellem de to solfangere. Tryk dæklisten (fig.51, pos. 1) med ombukningen nedad ind i mellemrummet mellem de to solfangere og placer den i midten. Start nedefra med at spænde skruerne (fig.51, pos. 2), brug 8 mm nøgle. Profilen klemmes fast til solfangerrammen. Fig. 51 Midterste dækliste. 37

38 10.4 Midterste dækplader ved montering i flere rækker. Tætningen mellem to solfangerrækker udføres med midterste dækplader. Læg højre dækplades ombukning (fig.52, pos. 2) ind i solfangerrammens tætningsspor. Sæt dækpladen (fig.52, pos. 1) hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til højre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Læg gummilæben (fig.52, pos. 4) foroven på solfangeren og træk den frem. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Fig. 52 Montering af den første midterdækplade. Pos. 1: Højre midterdækplade. Pos. 2: Dækpladens ombukning. Pos. 3: Plade. Pos. 4: Gummilæbe. Hvis der er mere end to solfangere, kræves der midterdækplader mellem (fig.53, pos. 1) mellem solfangerrækkerne. De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Ved vandret montering skal midterdækpladerne overlappe mm. Læg venstre dækplades ombukning (fig.54, pos. 1) ind i solfangerrammens tætningsspor, som ved den højre dækplade. Sæt dækpladen hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til venstre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Afkort gummilæben (fig.54, pos. 3) så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade på højre dækplades fals (fig.54, pos. 2). Tryk dækpladen der ligger øverst ned mod den underliggende plade. Fig. 53 Placering af midterdækpladerne. Fig. 54 Montering af venstre midterdækplade. 38

39 10.5 Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker. Monter de øverste sidedækplader (fig.55, pos. 1) som de nederste (kapitel 10.2 Dækplader på siden ).. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Skub sidedækpladerne over midterdækpladernes pladefals (fig.55, pos. 2). Fig. 55 Øverste højre sidedækplade Øverste dækplader. Begynd i højre side med monteringen af de øverste dækplader. Sæt øverste højre dækplade (fig.56, pos. 1) ind i højre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.56, pos. 3). Læg gummilæben (fig.56, pos. 2) foroven på solfangeren og træk den frem. Fig. 56 Øverste højre dækplade. Sæt de øvrige øverste dækplader med pladefalsen (fig.57, pos. 2) ind i den monterede dækplade og skub hen til solfangeren. Sæt øverste venstre dækplade (fig.57, pos. 1) ind i venstre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.57, pos. 3). Fig. 57 Øverste venstre dækplade. 39

40 Afkort gummilæben (fig.58, pos. 2), så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade i højre dækplades fals (fig.58, pos. 1). Fig. 58 Øverste venstre dækplade. Fastgør pladernes overlapninger med hver tre 25 mm lange blikkenslagerskruer (fig.59, pos. 1). Fig. 59 Samling på øverste dækplader fastgøres med skruer. De øverste dækplader skal hver fastgøres med to klammer på taglægterne. Endvidere skal de yderste dækplader fastgøres med hver en klamme. Placer klammerne (fig.60, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 60 Fastgøring af de øverste dækplader med klammer. 40

41 10.7 Inddækning mod tag. Fastgør eventuelt tilskårne tagsten med klammer eller bindere. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, fordi tagstenene ikke ligger rigtigt på dækpladerne Øverste tagsten. Læg en hel tagsten foroven på dækpladen. Tilpas tagstenen så: - den overdækker dækpladen (fig.61, pos. 2) så meget som muligt, men dog ikke rører ved den - den tilskårne tagsten ligger i samme vinkel som de uskårne tagsten (derved sikres det at tagstenene ligger helt i mønster). Vinklen kan indstilles med tagstenenes underlag. Læg underlaget (fig.61, pos. 1) på efter den beregnede position, og fastgør det på taglægten. Fig. 61 Montering og fastgørelse af underlag til tagstenene. Pos. 1: Underlag til tagsten Pos. 2: Tilskårne tagsten Pos. 3: Dækplade foroven Læg de tilskårne tagsten (fig.61, pos. 3) på Tagsten på siderne. Skær tagstenene til efter mål X (tabel 3, side 16) og læg dem på. 41

42 11 Afslut montering. Hvis solvarmeanlægget udluftes med en aut. luftudlader (tilbehør) skal kuglehanen lukkes efter udluftningen (se vejledning for pumpestation) Kontrol af montering. Som supplement til kontrolarbejdet på side 34 skal der udføres følgende kontrol: - Er samtlige overgange mellem solfangeren og taginddækningen sne- og regntætte Isolering af rørtilslutninger. Brug højtemperaturbestandigt isoleringsmateriale ved isolering af rørtilslutninger. 42

43 Noter 43

44 44

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120874 Side 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Centralstøvsuger Installationsvejledning

Centralstøvsuger Installationsvejledning Centralstøvsuger Installationsvejledning Tillykke med købet af dit nye rørsystem Du har købt et af de bedste centralstøvsugersystemer på markedet. Rørsystemet har den optimale diameter (42 mm i diameter)

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere