Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878"

Transkript

1 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer

2 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere. Noterne indeholder vigtig information, som sikrer, at der ikke opstår fare for personer eller udstyr. Vejledningen bør opbevares på et sikkert sted og er også til rådighed hos producenten. Monteringstrinene i denne vejledning er henvendt til fagfolk med kompetence inden for gas eller vandrelateret installation. Udfør kun monteringstrinene, hvis du besidder disse færdigheder. Giv denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden om de tilhørende anordningers funktion og drift. 2

3 1 Generel information Specifikationer Sikkerhed Korrekt brug Notestruktur Overhold disse sikkerhedsanvisninger Inden montering Generelle noter Komponentbeskrivelse Andet udstyr Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Pladskrav til tagmonterede solfangere Forberedende arbejder på tag Bestemmelse af udgangspositioner for monteringen Montering af ekstra taglægter Montering af solfangere Forbered montering af solfangere Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af manifold Udluftning ved hjælp af trykfyldning Udluftning gennem luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget Montering af tilslutningssættet til to rækker (ekstraudstyr) Montering af dækplader Nederste dækplader Dækplader på siderne Midterste dækliste mellem to solfangere Midterste dækplader ved montering i flere rækker Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker Øverste dækplader Inddækning ved tag Afslut montering Kontroller montering Isolering af tilslutnings- og manifoldrør

4 1 Generel information Dette kapitel angiver, hvilke tekniske regler og bestemmelser, der gælder for denne montering. Overhold alle standarder og retningslinjer, der gælder for montering og drift af systemet i Danmark. Lynafledning Hvis bygningens højde (monteringshøjden) overstiger 20 m, og der ikke er monteret en lynafleder, skal en elinstallatør forbinde de elektrisk ledende komponenter på taget med et elektrisk jordledningskabel på mindst 16 mm2, således at der er jordforbindelse. Der stilles ikke særlige krav til lynafledning for bygningshøjder (monteringshøjder) på mindre end 20 m. Hvis der er monteret et lynafledersystem, skal en elinstallatør kontrollere solvarmeanlæggets integrering i lynafledersystemet. Montering af Geminox solvarmeanlægget skal udføres i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav, gældende IEE ledningsbestemmelser, lokale og nationale bygningsbestemmelser, bestemmelser og vedtægter i henhold til det lokale vandforsyningsselskab samt øvrige relevante bestemmelser. 4

5 2 Specifikationer FKC Serie Solfangere Certificeringer Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangere Væskeindhold, lodret solfanger Vf Væskeindhold, vandret solfanger Vf mm mm 90 mm 25 mm 0,86 l 1,25 l Bruttooverfladeareal, absorber 2,37 m² Nettooverfladeareal, absorber 2,23 m² Nettovægt, lodret solfanger Nettovægt, vandret solfanger Solfangernes tilladte driftstryk pmaks Tabel 2 Specifikationer 41 kg 42 kg 6 bar 5

6 3 Sikkerhed Dette afsnit beskriver, hvordan noterne til montering samt sikker og problemfri drift er inddelt i denne vejledning. Umiddelbart efter de enkelte monteringstrin er der monteringsspecifikke noter med sikkerheds- og brugerinformationer. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, inden monteringen påbegyndes. Der kan opstå alvorlig personskade eller dødsfald, såvel som materielle skader og miljøskade, hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. 3.1 Korrekt anvendelse Denne monteringsvejledning gælder for termiske solfangere, der monteres på skrånende tag med en hældning på 25 til 60. Solfangerne kan installeres på eternittag med hældning mellem 5 og 65. Driftsbetingelser Opstil kun monteringssættet på tag, hvor konstruktionen kan bære vægten. Om nødvendigt, benyt en bygningsingeniør eller en tagdækker. Monteringssættet tåler en standard snebelastning på maks. 2,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 20 m. Med passende tilbehør kan monteringssættet anvendes til en standard snebelastning på maks. 3,1 kn/m² og en maksimal monteringshøjde på 100 m. Se afsnit 5.8 Montering af profilskinner. Tagmonteringssættet må ikke anvendes til montering af andre genstande på taget. Udstyret er udelukkende beregnet til sikker montering af solfangere. 6

7 3.2 Notestruktur sikkerhed Symbolerne angiver to fareniveauer: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis der ikke udvises tilstrækkelig omhu. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE/SYSTEMSKADE Angiver farlige situationer, hvor der er risiko for let personskade eller materielle skader. Yderligere symboler angiver farer og brugerinformationer: ADVARSEL! LIVSFARE pga. elektrisk chok. Tip til optimal udnyttelse og opstilling af produkterne samt anden relevant information. 7

8 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende komponenter. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr ved tagarbejde. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. Hav altid din personlige sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Kontrollér altid, når monteringen er fuldført, at monteringssættet og selve solfangerkomponenterne er placeret sikkert. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ændringer i systemkonstruktionen kan forårsage personskade og driftsfejl. Systemkonstruktionen må aldrig ændres. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Der kan opstå forbrændinger, hvis solfangeren og monteringskomponenterne udsættes for solstråling igennem længere tid. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Tildæk solfangeren og monteringssættet under monteringen, så de er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. 8

9 4 Inden montering 4.1 Generelle noter Det kan med fordel overvejes at kontakte et tagfirma, som er vant til tagarbejde og dermed er opmærksom på de risici, der er forbundet med at arbejde højt til vejrs. Undersøg monteringsstedets betingelser og lokale bestemmelser, inden monteringen påbegyndes. Fig. 1 Generel oversigt over solfangersæt - tagmontering PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Hvis solfangeren og monteringsmaterialet udsættes for sollys i længere tid, bliver komponenterne varme og kan give forbrændinger. Anvend kun OEM-komponenter og udskift straks evt. ødelagte eller defekte dele. Bær beskyttelsesdragt. Tildæk solfangeren og monteringsmaterialet under monteringen, så det er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. Fjern og udskift ødelagte tegl, skifer eller eternit, på det sted hvor solfangerne skal placeres. Kontrollér. at alle komponenter er der, og at de er i perfekt stand. den optimale placering af solfangerne. Vær opmærksom på, hvilken vej sollyset vender (hældningsvinkel, sydvendt). Undgå skygge fra høje træer eller bygninger. 9

10 4.2 Komponentbeskrivelse Monteringssæt til solfangere Monteringssættene er beregnet til montering og endelig fastgørelse af solfangerne. De nederste dækplader (Fig. 2, pos. 6, 9 og 10) er beregnet til tegl- og eternittage. Ved montering af mere end en række fangere leveres standard og udvidet monteringssæt hver for sig. Fig. 2: Et standard monteringssæt yderste fangere og et udvidet monteringssæt midterste fanger. Standard monteringssæt (2 fangere, lodret enkelt række) : Pos. 1: Øverste venstre dækplade 1x Pos. 3: Øverste højre dækplade 1x Pos. 4: Clips. 12x Pos. 5: Dækplade højre side 1x Pos. 6: Nederste højre dækplade 1x Pos. 7: Skinne for nedskridnings beskyttere 2x Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. 4x ( 6x ved vandrette fangere) Pos. 10: Nederste venstre dækplade 1x Pos. 11: Tætningstape i rulle 1x Pos. 12: Dækplade venstre side 1x Pos. 13: Spænde- underlagsplade venstre 3x Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko 3x Pos. 15: Dækskinne 1x Pos. 16: 6x40 mm skruer med spændeskive 6x Pos. 17: Enkeltsidet fastspændingssko 6x Pos. 18: Spænde- underlagsplade højre 3x Pos. 19: Underlag til tagsten 1x Udvidet monteringssæt for hver ekstra fanger: Pos. 2: Øverste dækplade Pos. 4: Clips. Pos. 7: Skinne for nedskridningsbeskyttere. Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. ( 3x ved vandrette fangere) Pos. 9: Nederste dækplade Pos. 11: Tætningstape i rulle Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko Pos. 15: Dækskinne Pos. 19: Underlag til tagsten 1x 6x 1x 2x 1x 1x 3x 1x 1x 10

11 4.2.2 Hydraulisk tilslutning Der skal anvendes et tilslutningsudstyr til hver solfangerrække. Solfangerne forbindes med tilslutningsslanger (tilslutningssæt). Fig. 3 Tilslutningsudstyr og tilslutningssæt (illustrationen viser 2 lodrette solfangere) Tilslutningsudstyr, pr. solfangerrække (Fig. 3) Position 1: Slangebånd (1 x ekstra) 5 x Position 3: Tilslutningsslange, længde 1000 mm 2 x Position 4: Blindprop 2 x Position 5: Tilslutningsslange, længde 55 mm 2 x Position 6: Omløber til solfangerføler 1 x Position 7: Størrelse 5, umbraconøgle 1 x Position 8: Slangemundstykke R¾ med 22 mm kompressionsfitting 2 x Tilslutningssæt mellem solfangerne, til hver solfanger (i to hjørneskyttere, Fig. 4) Position 1: Slangebånd 4 x Position 2: Tilslutningsslange, længde 95 mm 2x 11 Fig. 4 To hjørnebeskyttere med ét tilslutningssæt

12 4.3 Andet udstyr Vaterpas Lodsnor Påfyldningspumpe Sikkerhedsline Rørisolering Stillads Tagstige Kran eller mobilt hejseværk Opbevaring Solfangerne skal opbevares tørt. Opbevar ikke solfangerne udenfor uden beskyttelse mod regn. Til fastgørelse af tagmonteringssættet og rørføringstilslutningen, kræves kun en umbraconøgle, str. 5, fra tilslutningssættet. 4.4 Transport og opbevaring Sørg for, at hjørnebeskytterne bliver siddende. De indeholder rørføringens tilslutningsdele, som skal bruges til monteringen. Alle komponenter er forsynet med transportbeskyttelse. Kassér transportbeskyttelsen i et miljøvenligt genbrugssystem. Transportbeskyttelse til solfangernes samlinger Plastikpropper beskytter solfangernes samlinger mod beskadigelse. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved beskadigede pakflader. Fjern først plastikpropperne (Fig. 5, pos.1) umiddelbart inden monteringen. Fig. 5 Plastikpropper på solfangernes samlinger 12

13 4.5 Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (Fig. 6). Der er anvisninger til montering, drift og vedligeholdelse for hver enkel komponent. Der medfølger separat vejledning til ekstraudstyret. Position 1: Solfanger: vejledning til tagmontering leveres med tilslutningsudstyret Position 2: Pumpestation: vejledning leveres med den samlede station Position 3: Solvarmestyring: vejledning leveres med solfangeren. Position 4: Varmtvandsbeholder: vejledning leveres med varmtvandsbeholderen. Fig. 6 Solvarmeanlæggets komponenter og teknisk dokumentation 13

14 4.6 Pladskrav til tagmonterede solfangere Bemærk venligst følgende minimumkrav til tagareal. Dimension A og B Pladskrav til solfangerrækken. Dimension C Mindst to tagsten til taget eller skorstenen. Ellers er der risiko for beskadigelse af tagstenene, især hvis de er nedlagt i mørtel. Dimension D Tagudhæng, inklusive gavlmurens tykkelse. Dimension E Minimum 30 cm til montering af tilslutningskabler i tagrummet. Fig. 7 Afstandene skal overholdes Dimension F Mindst 40 cm til montering af tilslutningskablerne i tagrummet (ved evt. montering af luftudlader, skal der beregnes tilstrækkelig plads i nærheden af luftudladerens returløb). Bemærk, at luftudladeren skal placeres øverst på anlægget. Fig. 7 De angivne afstande skal overholdes Pladskrav til lodrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 2,67 m 2,80 m 3 3,84 m 2,80 m 4 5,01 m 2,80 m 5 6,18 m 2,80 m 6 7,41 m 2,80 m 7 8,52 m 2,80 m 8 9,69 m 2,80 m 9 10,86 m 2,80 m 10 12,03 m 2,80 m Tabel 1 Pladskrav til lodrette solfangere, Pladskrav til vandrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 4,52 m 1,87 m 3 6,61 m 1,87 m 4 8,71 m 1,87 m 5 10,80 m 1,87 m 6 12,90 m 1,87 m 7 14,99 m 1,87 m 8 17,09 m 1,87 m 9 18,96 m 1,87 m 10 21,28 m 1,87 m Tabel 2 Pladskrav til vandrette solfangere 14

15 5 Forberedende arbejder på tag. ADVARSEL LIVSFARE Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE Ved fald eller nedfaldende dele. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. 15

16 5.1 Bestemmelse af udgangspositionerne for monteringen. Før monteringen skal udgangspositionerne bestemmes omhyggeligt. Vandret udgangsposition: Beregn afstand X på taget (afstand mellem tagsten som ligger over sidedækpladerne fig. 8, pos. 1) og mærk det op på taget. Foretag beregningen så tagstenene altid skæres nede i en bølge. Efter tilpasning bør min. halvdelen af tagstenen være tilbage. Antal solfangere Mål A Lodret Vandret m m Mål X Lodret Vandret m m 1 1,50 2,42 1,32 2,24 2 2,67 4,52 2,49 4,34 3 3,84 6,61 3,66 6,43 4 5,01 8,71 4,83 8,53 5 6,18 10,80 6,00 10,62 6 7,41 12,90 7,23 12,72 7 8,52 14,99 8,34 14,81 8 9,69 17,09 9,51 16, ,86 18,96 10,68 18, ,03 21,28 11,85 21,10 Tab. 3 Solfangerbredde inkl. dækplader = A Afstand mellem tagsten = X Lodret udgangsposition: Fastlæg startposition for bund af solfangere, under hensyntagen til mål B (fig. 8) Antal Mål B rækker Lodret Vandret m m 1 2,80 1,87 2 5,02 3,17 3 7,25 4,47 4 9,47 5,77 Tab. 4 Solfangerhøjde inkl. dækplader = B 16

17 Hvis tagstenene skal afkortes, må der kun skæres i de øverste (skær først tagstenene når dækpladerne er monteret) Fig. 8 Bestemmelse af solfangerens nøjagtige position. 5.2 Montering af ekstra taglægter. Som underlag for solfangerne og dækpladerne, kræves der ekstra taglægter i samme tykkelse som de eksisterende. I denne vejledning beskrives monteringen med ekstra taglægter. Længde for ekstra taglægter: Minimumslængden for de ekstra taglægter (fig. 9 pos. 2) svarer til solfangerbredden (tab. 3, side 17, mål A) plus ca. 10 cm til klamperne i siderne (fig. 9, pos. 1) 17

18 PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Fastgør lægtesamlingerne på spærene eller på de eksisterende taglægter (fig. 9, pos. 3 og fig. 13 pos. 2) Fig. 9 Længde for ekstra taglægter, her nederste taglægte med nedskridningssikring Pos. 1: Klammer Pos. 2: Ekstra taglægte Pos. 3: Samling på ekstra taglægte Montering af nedskridningsbeskyttere på første taglægte. Da det muligvis ikke er muligt at montere nedskridningsbeskyttere på taget af pladshensyn, kan de formonteres og anbringes på den første ekstra taglægte. Ved lodret montering skal der fastgøres 2 stk. nedskridningsbeskyttere på trælisten og 3 stk. ved vandret montering. Fastgør nedskridningsbeskyttere (fig.10, pos. 1) ved enderne af den vedlagte træliste, med skruer 4x10 mm (fig.10, pos. 2) Fig. 10 Formontering af nedskridningsbeskyttere på træliste. 18

19 Stil den formonterede nedskridningsbeskytter på den første ekstra taglægte (fig.11, pos. 2) og fastgør den med to skuer 4x40 mm (fig.11, pos. 1). Overhold målene Montering af ekstra taglægter. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. Hvis der er niveauforskelle mellem spærene, skal disse udlignes på stedet (fig.12) Fig. 11 Fastgørelse af nedskridningsbekyttere på taglægte (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). Monter taglægterne vandret (brug vaterpas). Hvis der skal monteres en ekstra taglægte (fig.13, pos. 1), hvor der allerede findes en, skal den eksisterende forskydes, i området hvor solfangeren monteres (fig.13, pos. 3) og fastgøres tilstrækkeligt (fig.13, pos. 2). Inddækningen af tagstenene på dækpladerne i siderne skal sikres. Fig. 12 Justering af spærenes niveauforskelle Fig. 13 Forskydning af taglægter i solfangerens område. 19

20 Montering i en række: Anbring den første taglægte med nedskridningsbeskytterne (fig.14, pos. 1) Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.14, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.14, pos. 3) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader (fig.14,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader (fig.14, pos. 6) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen, til de øverste dækplader (fig.14, pos. 4) Fig. 14 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i en række (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 20

21 Montering i flere rækker: Ved montering i flere rækker skal taglægterne til den første række lægges som ved montering i en række (fig.14). Den femte og sjette taglægte bortfalder og er kun ved den sidste række fangere. Den fjerde ekstra taglægte i enrækkemonteringen er samtidig den første taglægte i rækken ovenover (fig.15, pos. 1) og den skal bruges til nedskridningsbeskytterne for den næste række. Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.15, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.15, pos. 3) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen til de øverste dækplader eller som første taglægte ved næste række. (fig.15, pos. 4) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.15,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.14, pos. 6) Fig. 15 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i flere rækker. (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 21

22 6 Montering af solfangere Overhold følgende sikkerheds- og brugeranvisninger under monteringen af solfangerne. ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende dele. Solfangere, der ikke er fastgjort, kan falde ned ved berøring og under monteringen. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker under tagarbejdet.. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet.. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på.. Kontrollér altid efter monteringen, at monteringssættet og selve solfangerne er placeret sikkert.. Sørg for, at der anvendes korrekt udstyr ved tagarbejdet. Fig. 16 To monterede solfangere PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ved afbrydelse af arbejdet. Monter solfangerne sikkert, så de ikke falder ned. Stabiliser solfangerrækken. Anvend hejseudstyr som tagentreprenørernes eller tilstrækkeligt stærke sugekopper til monteringen. 22

23 6.1 Forbered montering af solfangere Inden selve tagmonteringen samles de korte tilslutningsslanger og blindpropper på jorden for at lette tagarbejdet. For at fastspænde tilslutningsslangerne, monteres slangebåndene på udløserringene. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved læk i tilslutningsslangerne. Slangebåndene SKAL monteres korrekt, INDEN udløserringen (Fig. 17, pos. 1) fjernes (Fig. 17, pos. 2). Løsnes den efterfølgende, kan det svække elasticiteten. Fig. 17 Slangebånd med udløserring, også vist monteret på en samlet blindprop PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Træk kun i udløserringen, når slangebåndet er anbragt over tilslutningsslangen. Vandtilslutning i henhold til Tichelmann princippet Solfangerrækken tilsluttes i henhold til Tichelmann princippet. Dette sikrer, at den enkelte solfanger modtager samme fremløbshastighed (Fig. 18). Fremløbet kan monteres øverst til højre (Fig. 18) eller venstre (Fig. 19). I denne vejledning er fremløbet vist til højre. Solfangerne monteres således, at følerlommerne, der modtager solfangerføleren (Fig. 19, pos. 1) er placeret øverst. Fig. 18 Vandtilslutning højreplaceret fremløb Position 1: Tilslutningsslange 95 mm Position 2: 55 mm tilslutningsslange og blindprop Position 3: Fremløb Position 4: Returløb Solvarmeanlægget udluftes med automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på systemet. Fig. 19 Vandtilslutning venstreplaceret flowfremløb 23

24 6.1.1 Samling af tilslutningssættet på forhånd Rørsystemets tilslutning mellem to solfangere foretages ved hjælp af 95 mm tilslutningsslanger og slangebånd fra tilslutningssættet i solfangerens hjørnebeskyttere. For at lette monteringen, anbefales det at placere tilslutningsslangerne i varmt vand, især hvis omgivelsestemperaturen er lav. Illustrationerne viser tilslutningssættet, når den første solfanger, der skal monteres, er monteret til højre. Fig. 20 Samling af tilslutningssættet på den anden solfanger på forhånd Fjern plastikproppen (transportbeskyttelsen) fra de relevante samlestykker. Indfør 95 mm tilslutningsslanger (Fig. 20, pos.2) på de højreplacerede tilslutninger på nummer to og evt. efterfølgende solfangere. Før slangebåndene (Fig. 20, pos. 1) hen over tilslutningsslangen (nummer to slangebånd gør det muligt at tilslutte den anden solfanger senere). Når slangebåndet er placeret korrekt, trækkes der i udløserringen for at etablere forbindelse (Fig. 20, pos. 3) Montering af blindprop Ikke alle tilslutninger er nødvendige ved tilslutning af en solfangerrække. De tilslutninger, der ikke er i brug, skal derfor lukkes. Fig. 21 Montering af blindprop og slangebånd Position 1: Slangeklemme Position 2: Tilslutningsslange 55 mm Position 3: Blindprop Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante solfangersamlinger. Sammenføj 55 mm tilslutningsslangerne (Fig. 21, pos. 2) med den samlede blindprop på de to frie tilslutninger på solfangerrækken. Når slangebåndet sidder korrekt, trækkes i udløserringene for at etablere forbindelse. 24

25 6.1.3 Montering af vinkelstykker til rørforbindelser: Monter vinkelstykkerne som forberedelse for rørtilslutning af solfangerne. Afmonter plastikpropperne på solfangertilslutningerne. Skub omløberne (fig.22, pos. 1) over solfangertilslutningerne. Læg klemskiven (fig.22, pos. 2) bag solfangertilslutningens kant, og klem sammen. Anbring vinkelstykket med O-ring (fig.22, pos. 3) og skru den fast med omløber. Fig. 22 Montering af vinkelstykker Montering af tætningsbånd i solfangerramme: Forbindelser mellem dækpladerne på solfangerens bund og sider og solfanger (fig.23, pos. 1) skal tætnes med tætningsbånd. Rengør solfangerens tætningsspor. Tag beskyttelsesfolien af tætningsbåndet. Læg tætningsbåndet (fig.23, pos. 2) med den klæbende side fremad ind i tætningssporet på de yderste solfangeres ydersider og forneden på alle solfangere (fig.23, pos. 1) inkl. hjørneforbindere (fig.23, pos. 3). Tætningsbåndet svulmer langsomt op efter monteringen. Fig. 23 Solfangerens bagside hvor tætningsbånd monteres. 25

26 6.2 Fastgørelse af solfangere. Start fra højre side med at lægge solfangerne Montering af første solfanger: Lad den første solfanger (fig.24, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytteren og placer den 80 mm fra den yderste (evt. tilskårne) tagsten (fig.24, pos. 2). Løft solfangeren en smule og placer de højre underlagsplader (fig.25, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 24 Den første solfanger placeres og fastspændes. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.25, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.25,pos. 1). Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Venstre side: Løft solfangeren en smule og placer underlagspladerne med de dobbelte fastspændingssko (fig.26, pos. 2) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 25 Enkeltsidet fastspændingssko højre. Spænd ikke skruen før næste solfanger er på plads og skubbet helt mod den dobbeltsidede fastspændingssko. Fig. 26 Dobbeltsidede fastspændingssko. 26

27 6.2.2 Montering af anden solfanger: Lad den anden solfanger, med de formonterede tilslutningsslanger (fig.27, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytterne. Skub det andet slangebånd på tilslutningsslangen. Skub den anden solfanger hen til den første, så de formonterede tilslutnings- Slanger skubbes på den første solfangers venstre tilslutningsstudse. Placer slangebåndet korrekt og træk i udløserringen. Fig. 27 Den anden solfanger forbindes med den første. [PAS PÅ!] BESKADIGELSE AF SYSTEMET Hvis tilslutningsslanger og blindprop ikke er korrekt monteret. Spænd skruen på den dobbeltsidede fasstspændingssko (fig.29, pos.1), brug en 10 mm topnøgle eller T-nøgle med en længde på min. 80 mm. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Benyt samme fremgangsmåde ved alle øvrige solfangere. Fig. 28 Tilslutningsslanger med monterede slangebånd. Fig. 29 Montering af dobbeltsidede fastspændingssko. 27

28 6.2.3 Montering af sidste solfanger: Løft solfangeren en smule og placer de venstre underlagsplader (fig.30, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.30, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.30,pos. 1). Fig. 30 Enkeltsidet fastspændingssko venstre. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten Montering i flere rækker: Hvis der skal være flere solfangerrækker over hinanden, skal der monteres nedskridningsbeskyttere til de øverste solfangere. Ved vandret udførelse skal der monteres tre nedskridningsbeskyttere pr. solfanger, med en indbyrdes afstand på 700 mm. Monter to nedskridningsbeskyttere (fig.31, pos. 1) med en indbyrdes afstand på 700 mm for hver solfanger. De monteres på den fjerde ekstra taglægte i nederste række og fasgøres med to stk. skruer 4x40 mm i hver. Lad solfangeren i den øverste række (fig.31, pos. 2) glide mod nedskridningsbeskytterne og juster efter den nederste række. Fig. 31 Nedskridningsbeskyttere til anden solfangerrække. Fastgør solfangerne som ved den nederste række. 28

29 7 Tilslutning af solfangerføler Solfangerføleren er en del af pumpestationen eller kontrolenheden. Bemærk monteringsplaceringen på et solfangeranlæg med enkelt eller dobbelt række (Fig. 50). Hvis følergennemføringen (Fig. 51, Position 3) fejlagtigt brydes på den forkerte solfanger, kan den tætnes ved hjælp af blindproppen fra tilslutningssættet. Først skal møtrikken i følergennemføringen dog fjernes med kablets forskruning (Fig. 51, Position 2). PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved defekt følerkabel. Beskyt kablet mod evt. skade. Placering på solfangeren: Solfangerføleren monteres på solfangeren nærmest fremløbet (Fig. 50, Position 2). Placering (Fig. 50, Position A) ved enkelt række solfangeranlæg med højreplaceret fremløbsretning. Placering (Fig. 50, Position B) ved dobbelt række solfangeranlæg med venstreplaceret fremløbsretning. Fig. 50 Monteringsplacering af solfangerens føler (skematisk) Position 1: Returløb Position 2: Fremløb Montering af solfangerføleren For perfekt drift af solvarmeanlægget, skal solfangerens føler (Fig. 51, Position 1) føres så langt som muligt ind i følerlommen (ca. 250 mm.) Ved hjælp af solfangeres føler eller en skruetrækker brydes tætningsmembranen på følerlommen (Fig. 51, Position 3). Skru omløberen (Fig. 51, Position 2) ind i følerlommen. Skru solfangerføleren ca. 250 mm ind i følerlommen (så langt som det er muligt). Fastspænd omløberen (Fig. 51, Position 2), hold evt. igen. 29 Fig. 51 Solfangerføleren føres ind på solfangeren Position 1: Solfangerføler Position 2: Omløber Position 3: Følerlomme

30 8 Tilslutning af manifold Information om placering af manifoldrørene findes i monteringsvejledningen for den samlede station. Rørtilslutningen til manifoldrørene etableres ved hjælp af de lange, fleksible tilslutningsslanger. Der må ikke udføres faste tilslutninger direkte på solfangeren. Brug standardudluftningstagsten eller rørgennemføring ved montering af tilslutningsrør (tilslutningsslanger) under taget. Fig. 34 Tilslutningsslanger føres under tag Pos. 1: Fremløb Pos. 2: Retur Før følerkablet sammen med fremløbet gennem udluftningstagstenen under taget. 8.1 Udluftning ved trykpåfyldning: Skub den lange tilslutningsslange (1000 mm, fig.35, pos. 5) på det formonterede vinkelstykke og fastgør med slangebånd (fig.35, pos. 4) Skub slangestudsen på klemringsfittings (fig.35,pos. 6) ind i tilslutningsslangen til anslag og fastgør med slangebånd. Træk tilslutningsslange og følerkablet gennem taget. Tilslut rørledning fra pumpestation til klemring på tilslutningsslange og fastspænd. Monter retur på samme måde. Fig. 35 Montering af tilslutningsslanger. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange Pos. 6: Klemringsfittings 30

31 8.2 Udluftning med luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget: Solvarmeanlægget kan udluftes ved hjælp af en automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget. Undgå at ændre retningen ofte. : Ved enhver ændring af retningen ned eller op, skal der monteres en ekstra luftudlader. Formål med solfangerens automatiske luftudlader og beskyttelseshætte. Fig. 36 Overblik luftpotte med luftudlader for fremløb Position 1: Solfangerføler Position 2: Automatisk luftudlader på taget Solvarmeanlægget udluftes gennem den automatiske luftudlader. Under drift skal beskyttelseshætten altid være monteret på den automatiske luftudlader, for at forhindre fugt i at trænge gennem den åbne luftudlader og ind i solvarmeanlægget. Åbn luftudladeren ved at løsne beskyttelseshætten en hel omgang. Komponenter til universelt udluftningssæt (Fig. 37): Fig. 37 Universelt udluftningssæt Udluftersættet er konstrueret til montering direkte på solfangeren eller under taget. Ved integrerede solfangere er det af pladsgrunde ikke muligt at montere direkte på solfangeren. Derfor beskrives udelukkende montering af udlufter under taget. Pos. 1: Luftskrue 1 x Pos. 2: Automatisk luftudlader1 x Pos. 3: Kugleventil 1 x Pos. 4: Pakning 1 x Pos. 5: Luftpotte 1 x Pos. 6: Fitting med dobbeltgevind 1 x Pos. 7: Slangemundstykke m. O-ring 2 x Pos. 8: Slangebånd 2 x Pos. 9: Tilslutningsslange 55 mm 1 x 31

32 Montering af luftudlader under taget: Skru ¾ klemringsfitting m. O-ring (fig.38, pos. 8) og ¾ slangestuds m. O-ring (fig.38, pos. 6) fast ind i luftpotten (fig 38, pos. 7). Før slangemundstykket så langt ind på tilslutningsslangen som muligt og fastspænd med slangebånd (fig.38, pos 4). Til returløbet føres slangemundstykke og kompressionsfitting (fra tilslutningsudstyret) ind i den lange tilslutningsslange. Tilslut rørledning fra pumpestation til kompressionsfitting (fig.38, pos. 8). Fig. 38 Montering af udlufter på fremløb under tag. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange 1000mm Pos. 6:3/4 slangestuds m. O-ring Pos. 7: Aut. luftudlader Pos. 8: Klemringsfittings 32

33 9 Montering af tilslutningssæt til to rækker (ekstraudstyr) Tilslutningssæt (Fig. 58, Position 8) fås som ekstraudstyr og tilslutter to solfangerrækker Monter alle tilslutningskomponenter til solfangerne på jorden. Komponenter (Fig. 39) Pos. 1: Vinkelstykke 2 x Pos. 2: Slangebånd 2 x Pos. 3: Blindprop 2 x Pos. 4: Tilslutningsslange 55 mm 2 x Pos. 5: Tilslutningsslange 1000 mm 1 x Pos. 6: Omløbermøtrik G1 2 x Pos. 7: Klemring 2 x Fig. 39 Skematisk diagram og komponentoversigt Montering af ekstra blindpropper Anvend blindpropperne til at lukke for de tilslutninger, der ikke er i brug (Fig. 40, pos. 1). Placer 55 mm tilslutningsslanger (Fig. 40, pos. 3) sammen med de allerede samlede blindpropper på de to frie tilslutninger. Når tilslutningsslangerne er monteret korrekt, trækkes i låseringene, så der etableres forbindelse. Montering af tilslutningssæt Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante tilslutninger. Før omløbermøtrikken (Fig. 41, pos. 1) over solfangernes tilslutninger. Placer skæreringene (Fig. 41, pos. 2) på solfangertilslutningen og skub sammen. Tryk vinkelstykket med O-ring (Fig. 41, pos. 3) på beslaget, juster og fastspænd med omløbermøtrikken. Mål afstanden med vinkelstykkerne (dim. X), når solfangerne er monteret og afkort tilslutningsslangen (Fig. 41, pos. 5) tilsvarende. Monter tilslutningsslangen på vinkelstykket og fastgør med slangebånd (Fig. 41, pos. 4). Fig. 40 Montering af de allerede samlede blindpropper Fig. 41 Tilslutningssæt mellem to rækker solfangere 33

34 10 Montering af dækplader. Før adgangen til solfangeren spærres af dækpladerne, skal følgende kontrolarbejde udføres: Kontrolpunkter: Tilslutningsslangerne er fastgjort med slangebånd (er udløserring trukket)? Skruer på fastspændingssko (enkeltsidet og dobbeltsidet) er fastspændt? Nedskridningsbeskyttelsen er monteret og klikket på plads? Føler er indsat så langt som muligt i følerlommen og fastspændt med en omløber? Tryktest er udført og alle tilslutninger er tætte (se vejledning til pumpestation)? Fig. 42 Dækplader monteret omkring solfanger. For inddækning af solfangerfeltet skal der monteres dækplader omkring og mellem solfagerne og solfangerrækkerne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Inddækningen mellem solfanger og tagsten udføres med tynde plader. Disse kan føre til kvæstelser. Bær derfor handsker til beskyttelse af hænderne. 34

35 10.1 Nederste dækplader. Bøj skørterne på alle dækpladerne frem (fig.43, pos. 2). Bøj også enderne på de yderste dækplader (fig.43, pos. 1) frem. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis målet fra solfangerens overkant til overkant af taglægte ikke overholder mm. Understøt eventuelt taglægter. Fig. 43 Montering af skørt. Monter dækpladen med kanten op og ind i solfangerens gribefordybning (fig.44, pos. 3). Skub dækpladen hen på solfangeren, så den højre korte kant (fig.44, pos. 1) også går ind i solfangerens gribefordybning. Fig. 44 Montering af højre dækplade forneden. Dækpladen skal ligge min. 10 mm ind på tagpladen/stenen (fig.44, pos. 2) Hvis der er mere end to lodrette solfangere, skal der anvendes dækplader forneden i midten (fig.45, pos. 1). De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Fig. 45 Placering af de midterste dækplader ved lodrette solfangere. 35

36 Ved vandrette solfangere er det nødvendigt med dækplader i midten og forneden allerede ved montering af to solfangere (fig.46, pos. 1). De skal overlappe mm. Læg den venstre dækplade (fig.47, pos. 2) på den foregående og monter den som den højre (fig. 44) Fig. 46 Placering af de midterste dækplader ved vandrette solfangere. Træk først beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne (fig.47, pos. 1), når alle plader er skruet på. Fig. 47 Montering af venstre dækplade forneden. Fastgør pladerne med skruer (12 mm lange, fig.48, pos. 1) og tætningsskiver. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Tryk dækpladen der ligger øverst, ned på den underliggende plade (fig.48, pos. 3). Fjern beskyttelsesfolien på bagsiden af skørtet. Tilpas omhyggeligt skørtet efter tagstenenes kontur i det forreste område (fig.48, pos. 2) og tryk ned. Fig. 48 Fastgørelse af de nederste plader. 36

37 10.2 Dækplader på siderne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Holdepladerne (fig.49, pos. 2) skal stilles ind i solfangerkanten forneden. Sæt de højre og venstre sidedækplader (fig.49, pos. 1) ind i solfangerens gribefordybning med kanterne foroven og skub dem over den nederste dækplade. Fig. 49 Montering af dækplade på højre side. Tryk pladernes overlappende fals sammen til fastgøring (fig.49, pos. 3). Dækpladerne skal på højre og venstre side fastgøres til taglægterne, med hver tre klammer ved lodret montering og to klammer ved vandret montering. Placer klammerne (fig.50, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 50 Fastgørelse af sidedækplader Midterste dækliste mellem to solfangere. Den midterste dækliste tætner åbningen mellem de to solfangere. Tryk dæklisten (fig.51, pos. 1) med ombukningen nedad ind i mellemrummet mellem de to solfangere og placer den i midten. Start nedefra med at spænde skruerne (fig.51, pos. 2), brug 8 mm nøgle. Profilen klemmes fast til solfangerrammen. Fig. 51 Midterste dækliste. 37

38 10.4 Midterste dækplader ved montering i flere rækker. Tætningen mellem to solfangerrækker udføres med midterste dækplader. Læg højre dækplades ombukning (fig.52, pos. 2) ind i solfangerrammens tætningsspor. Sæt dækpladen (fig.52, pos. 1) hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til højre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Læg gummilæben (fig.52, pos. 4) foroven på solfangeren og træk den frem. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Fig. 52 Montering af den første midterdækplade. Pos. 1: Højre midterdækplade. Pos. 2: Dækpladens ombukning. Pos. 3: Plade. Pos. 4: Gummilæbe. Hvis der er mere end to solfangere, kræves der midterdækplader mellem (fig.53, pos. 1) mellem solfangerrækkerne. De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Ved vandret montering skal midterdækpladerne overlappe mm. Læg venstre dækplades ombukning (fig.54, pos. 1) ind i solfangerrammens tætningsspor, som ved den højre dækplade. Sæt dækpladen hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til venstre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Afkort gummilæben (fig.54, pos. 3) så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade på højre dækplades fals (fig.54, pos. 2). Tryk dækpladen der ligger øverst ned mod den underliggende plade. Fig. 53 Placering af midterdækpladerne. Fig. 54 Montering af venstre midterdækplade. 38

39 10.5 Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker. Monter de øverste sidedækplader (fig.55, pos. 1) som de nederste (kapitel 10.2 Dækplader på siden ).. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Skub sidedækpladerne over midterdækpladernes pladefals (fig.55, pos. 2). Fig. 55 Øverste højre sidedækplade Øverste dækplader. Begynd i højre side med monteringen af de øverste dækplader. Sæt øverste højre dækplade (fig.56, pos. 1) ind i højre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.56, pos. 3). Læg gummilæben (fig.56, pos. 2) foroven på solfangeren og træk den frem. Fig. 56 Øverste højre dækplade. Sæt de øvrige øverste dækplader med pladefalsen (fig.57, pos. 2) ind i den monterede dækplade og skub hen til solfangeren. Sæt øverste venstre dækplade (fig.57, pos. 1) ind i venstre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.57, pos. 3). Fig. 57 Øverste venstre dækplade. 39

40 Afkort gummilæben (fig.58, pos. 2), så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade i højre dækplades fals (fig.58, pos. 1). Fig. 58 Øverste venstre dækplade. Fastgør pladernes overlapninger med hver tre 25 mm lange blikkenslagerskruer (fig.59, pos. 1). Fig. 59 Samling på øverste dækplader fastgøres med skruer. De øverste dækplader skal hver fastgøres med to klammer på taglægterne. Endvidere skal de yderste dækplader fastgøres med hver en klamme. Placer klammerne (fig.60, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 60 Fastgøring af de øverste dækplader med klammer. 40

41 10.7 Inddækning mod tag. Fastgør eventuelt tilskårne tagsten med klammer eller bindere. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, fordi tagstenene ikke ligger rigtigt på dækpladerne Øverste tagsten. Læg en hel tagsten foroven på dækpladen. Tilpas tagstenen så: - den overdækker dækpladen (fig.61, pos. 2) så meget som muligt, men dog ikke rører ved den - den tilskårne tagsten ligger i samme vinkel som de uskårne tagsten (derved sikres det at tagstenene ligger helt i mønster). Vinklen kan indstilles med tagstenenes underlag. Læg underlaget (fig.61, pos. 1) på efter den beregnede position, og fastgør det på taglægten. Fig. 61 Montering og fastgørelse af underlag til tagstenene. Pos. 1: Underlag til tagsten Pos. 2: Tilskårne tagsten Pos. 3: Dækplade foroven Læg de tilskårne tagsten (fig.61, pos. 3) på Tagsten på siderne. Skær tagstenene til efter mål X (tabel 3, side 16) og læg dem på. 41

42 11 Afslut montering. Hvis solvarmeanlægget udluftes med en aut. luftudlader (tilbehør) skal kuglehanen lukkes efter udluftningen (se vejledning for pumpestation) Kontrol af montering. Som supplement til kontrolarbejdet på side 34 skal der udføres følgende kontrol: - Er samtlige overgange mellem solfangeren og taginddækningen sne- og regntætte Isolering af rørtilslutninger. Brug højtemperaturbestandigt isoleringsmateriale ved isolering af rørtilslutninger. 42

43 Noter 43

44 44

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120874 Side 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKN.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service. 6 70 64 974 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggelit før montering og service 6 70 64 986 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK 67080448.00-.ST Solvarmetekniske systemer Flad solfanger Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 6 985 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK 67064098-00.ST Flade solfangere FKC- Montering på tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 957 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montering på tag Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 69 079 (0/05) DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 67068058-00.Av Solfangere Solar 000 TF / Solar 000 TF FCB-S / FCC-S / FCC0-V Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 80 85 (0/09) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK 670647803-00.T Flade solfangere FKC- Fladt tag- og facademontering Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 958 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60965.0-.SD Type SKN.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service. 6 70 6 97 (09/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Fladt tag- og facademontering Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 649

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 64 984 (0/007)

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK 670680458-00.Av Solfangere FCB-S / FCC-S Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 644 (00/0) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1. Om dette dokument 5 1.1 Dokumentets funktion 5 1.2 Dokumentets målgruppe 5 1.3 Anvendte symboler i dette dokument

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06 83266309 1/2010-06 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Vær opmærksom på montage- og driftsvejledning til solfangersystemet WTS-F2. 83266309 1/2010-06 La 2-19

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel Monteringsvejledning samt drift og vedligehold SAV Brandmateriel En vandfyldt slangevinde er et brandbekæmpelses produkt, der skal kunne redde bygninger og menneskeliv. Derfor er det meget vigtigt, at

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Uranus / jupiter 6700, 800,

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Komplet. Stænger Telt. Bagvæg. Karton Stænger se side 4 Monteringsdele se side 5 Stangtegning Dobbeltskinne 2 2 2

Komplet. Stænger Telt. Bagvæg. Karton Stænger se side 4 Monteringsdele se side 5 Stangtegning Dobbeltskinne 2 2 2 Villa manual Komplet... 2 Nødvendigt værktøj... 3 Opbygning af trægulv... 4 Sorter stænger efter længde... 4 Samling af eslag... 5 Frontvæg... 6 agvæg... Tag... 14 Gavl... 15 Montering af teltdug... 16

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V 6 70 800 47-00.ITL Solfangere til solvarmetekniske systemer Solar 000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-S/FCB-S/FCC0-V/FCB0-V Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 808 69 (0/08) DK

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere