Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878"

Transkript

1 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer

2 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere. Noterne indeholder vigtig information, som sikrer, at der ikke opstår fare for personer eller udstyr. Vejledningen bør opbevares på et sikkert sted og er også til rådighed hos producenten. Monteringstrinene i denne vejledning er henvendt til fagfolk med kompetence inden for gas eller vandrelateret installation. Udfør kun monteringstrinene, hvis du besidder disse færdigheder. Giv denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden om de tilhørende anordningers funktion og drift. 2

3 1 Generel information Specifikationer Sikkerhed Korrekt brug Notestruktur Overhold disse sikkerhedsanvisninger Inden montering Generelle noter Komponentbeskrivelse Andet udstyr Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Pladskrav til tagmonterede solfangere Forberedende arbejder på tag Bestemmelse af udgangspositioner for monteringen Montering af ekstra taglægter Montering af solfangere Forbered montering af solfangere Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af manifold Udluftning ved hjælp af trykfyldning Udluftning gennem luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget Montering af tilslutningssættet til to rækker (ekstraudstyr) Montering af dækplader Nederste dækplader Dækplader på siderne Midterste dækliste mellem to solfangere Midterste dækplader ved montering i flere rækker Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker Øverste dækplader Inddækning ved tag Afslut montering Kontroller montering Isolering af tilslutnings- og manifoldrør

4 1 Generel information Dette kapitel angiver, hvilke tekniske regler og bestemmelser, der gælder for denne montering. Overhold alle standarder og retningslinjer, der gælder for montering og drift af systemet i Danmark. Lynafledning Hvis bygningens højde (monteringshøjden) overstiger 20 m, og der ikke er monteret en lynafleder, skal en elinstallatør forbinde de elektrisk ledende komponenter på taget med et elektrisk jordledningskabel på mindst 16 mm2, således at der er jordforbindelse. Der stilles ikke særlige krav til lynafledning for bygningshøjder (monteringshøjder) på mindre end 20 m. Hvis der er monteret et lynafledersystem, skal en elinstallatør kontrollere solvarmeanlæggets integrering i lynafledersystemet. Montering af Geminox solvarmeanlægget skal udføres i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav, gældende IEE ledningsbestemmelser, lokale og nationale bygningsbestemmelser, bestemmelser og vedtægter i henhold til det lokale vandforsyningsselskab samt øvrige relevante bestemmelser. 4

5 2 Specifikationer FKC Serie Solfangere Certificeringer Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangere Væskeindhold, lodret solfanger Vf Væskeindhold, vandret solfanger Vf mm mm 90 mm 25 mm 0,86 l 1,25 l Bruttooverfladeareal, absorber 2,37 m² Nettooverfladeareal, absorber 2,23 m² Nettovægt, lodret solfanger Nettovægt, vandret solfanger Solfangernes tilladte driftstryk pmaks Tabel 2 Specifikationer 41 kg 42 kg 6 bar 5

6 3 Sikkerhed Dette afsnit beskriver, hvordan noterne til montering samt sikker og problemfri drift er inddelt i denne vejledning. Umiddelbart efter de enkelte monteringstrin er der monteringsspecifikke noter med sikkerheds- og brugerinformationer. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, inden monteringen påbegyndes. Der kan opstå alvorlig personskade eller dødsfald, såvel som materielle skader og miljøskade, hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. 3.1 Korrekt anvendelse Denne monteringsvejledning gælder for termiske solfangere, der monteres på skrånende tag med en hældning på 25 til 60. Solfangerne kan installeres på eternittag med hældning mellem 5 og 65. Driftsbetingelser Opstil kun monteringssættet på tag, hvor konstruktionen kan bære vægten. Om nødvendigt, benyt en bygningsingeniør eller en tagdækker. Monteringssættet tåler en standard snebelastning på maks. 2,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 20 m. Med passende tilbehør kan monteringssættet anvendes til en standard snebelastning på maks. 3,1 kn/m² og en maksimal monteringshøjde på 100 m. Se afsnit 5.8 Montering af profilskinner. Tagmonteringssættet må ikke anvendes til montering af andre genstande på taget. Udstyret er udelukkende beregnet til sikker montering af solfangere. 6

7 3.2 Notestruktur sikkerhed Symbolerne angiver to fareniveauer: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis der ikke udvises tilstrækkelig omhu. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE/SYSTEMSKADE Angiver farlige situationer, hvor der er risiko for let personskade eller materielle skader. Yderligere symboler angiver farer og brugerinformationer: ADVARSEL! LIVSFARE pga. elektrisk chok. Tip til optimal udnyttelse og opstilling af produkterne samt anden relevant information. 7

8 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende komponenter. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr ved tagarbejde. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. Hav altid din personlige sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Kontrollér altid, når monteringen er fuldført, at monteringssættet og selve solfangerkomponenterne er placeret sikkert. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ændringer i systemkonstruktionen kan forårsage personskade og driftsfejl. Systemkonstruktionen må aldrig ændres. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Der kan opstå forbrændinger, hvis solfangeren og monteringskomponenterne udsættes for solstråling igennem længere tid. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Tildæk solfangeren og monteringssættet under monteringen, så de er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. 8

9 4 Inden montering 4.1 Generelle noter Det kan med fordel overvejes at kontakte et tagfirma, som er vant til tagarbejde og dermed er opmærksom på de risici, der er forbundet med at arbejde højt til vejrs. Undersøg monteringsstedets betingelser og lokale bestemmelser, inden monteringen påbegyndes. Fig. 1 Generel oversigt over solfangersæt - tagmontering PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Hvis solfangeren og monteringsmaterialet udsættes for sollys i længere tid, bliver komponenterne varme og kan give forbrændinger. Anvend kun OEM-komponenter og udskift straks evt. ødelagte eller defekte dele. Bær beskyttelsesdragt. Tildæk solfangeren og monteringsmaterialet under monteringen, så det er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. Fjern og udskift ødelagte tegl, skifer eller eternit, på det sted hvor solfangerne skal placeres. Kontrollér. at alle komponenter er der, og at de er i perfekt stand. den optimale placering af solfangerne. Vær opmærksom på, hvilken vej sollyset vender (hældningsvinkel, sydvendt). Undgå skygge fra høje træer eller bygninger. 9

10 4.2 Komponentbeskrivelse Monteringssæt til solfangere Monteringssættene er beregnet til montering og endelig fastgørelse af solfangerne. De nederste dækplader (Fig. 2, pos. 6, 9 og 10) er beregnet til tegl- og eternittage. Ved montering af mere end en række fangere leveres standard og udvidet monteringssæt hver for sig. Fig. 2: Et standard monteringssæt yderste fangere og et udvidet monteringssæt midterste fanger. Standard monteringssæt (2 fangere, lodret enkelt række) : Pos. 1: Øverste venstre dækplade 1x Pos. 3: Øverste højre dækplade 1x Pos. 4: Clips. 12x Pos. 5: Dækplade højre side 1x Pos. 6: Nederste højre dækplade 1x Pos. 7: Skinne for nedskridnings beskyttere 2x Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. 4x ( 6x ved vandrette fangere) Pos. 10: Nederste venstre dækplade 1x Pos. 11: Tætningstape i rulle 1x Pos. 12: Dækplade venstre side 1x Pos. 13: Spænde- underlagsplade venstre 3x Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko 3x Pos. 15: Dækskinne 1x Pos. 16: 6x40 mm skruer med spændeskive 6x Pos. 17: Enkeltsidet fastspændingssko 6x Pos. 18: Spænde- underlagsplade højre 3x Pos. 19: Underlag til tagsten 1x Udvidet monteringssæt for hver ekstra fanger: Pos. 2: Øverste dækplade Pos. 4: Clips. Pos. 7: Skinne for nedskridningsbeskyttere. Pos. 8: Nedskridningsbeskyttere. ( 3x ved vandrette fangere) Pos. 9: Nederste dækplade Pos. 11: Tætningstape i rulle Pos. 14: Dobbeltsidet fastspændingssko Pos. 15: Dækskinne Pos. 19: Underlag til tagsten 1x 6x 1x 2x 1x 1x 3x 1x 1x 10

11 4.2.2 Hydraulisk tilslutning Der skal anvendes et tilslutningsudstyr til hver solfangerrække. Solfangerne forbindes med tilslutningsslanger (tilslutningssæt). Fig. 3 Tilslutningsudstyr og tilslutningssæt (illustrationen viser 2 lodrette solfangere) Tilslutningsudstyr, pr. solfangerrække (Fig. 3) Position 1: Slangebånd (1 x ekstra) 5 x Position 3: Tilslutningsslange, længde 1000 mm 2 x Position 4: Blindprop 2 x Position 5: Tilslutningsslange, længde 55 mm 2 x Position 6: Omløber til solfangerføler 1 x Position 7: Størrelse 5, umbraconøgle 1 x Position 8: Slangemundstykke R¾ med 22 mm kompressionsfitting 2 x Tilslutningssæt mellem solfangerne, til hver solfanger (i to hjørneskyttere, Fig. 4) Position 1: Slangebånd 4 x Position 2: Tilslutningsslange, længde 95 mm 2x 11 Fig. 4 To hjørnebeskyttere med ét tilslutningssæt

12 4.3 Andet udstyr Vaterpas Lodsnor Påfyldningspumpe Sikkerhedsline Rørisolering Stillads Tagstige Kran eller mobilt hejseværk Opbevaring Solfangerne skal opbevares tørt. Opbevar ikke solfangerne udenfor uden beskyttelse mod regn. Til fastgørelse af tagmonteringssættet og rørføringstilslutningen, kræves kun en umbraconøgle, str. 5, fra tilslutningssættet. 4.4 Transport og opbevaring Sørg for, at hjørnebeskytterne bliver siddende. De indeholder rørføringens tilslutningsdele, som skal bruges til monteringen. Alle komponenter er forsynet med transportbeskyttelse. Kassér transportbeskyttelsen i et miljøvenligt genbrugssystem. Transportbeskyttelse til solfangernes samlinger Plastikpropper beskytter solfangernes samlinger mod beskadigelse. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved beskadigede pakflader. Fjern først plastikpropperne (Fig. 5, pos.1) umiddelbart inden monteringen. Fig. 5 Plastikpropper på solfangernes samlinger 12

13 4.5 Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (Fig. 6). Der er anvisninger til montering, drift og vedligeholdelse for hver enkel komponent. Der medfølger separat vejledning til ekstraudstyret. Position 1: Solfanger: vejledning til tagmontering leveres med tilslutningsudstyret Position 2: Pumpestation: vejledning leveres med den samlede station Position 3: Solvarmestyring: vejledning leveres med solfangeren. Position 4: Varmtvandsbeholder: vejledning leveres med varmtvandsbeholderen. Fig. 6 Solvarmeanlæggets komponenter og teknisk dokumentation 13

14 4.6 Pladskrav til tagmonterede solfangere Bemærk venligst følgende minimumkrav til tagareal. Dimension A og B Pladskrav til solfangerrækken. Dimension C Mindst to tagsten til taget eller skorstenen. Ellers er der risiko for beskadigelse af tagstenene, især hvis de er nedlagt i mørtel. Dimension D Tagudhæng, inklusive gavlmurens tykkelse. Dimension E Minimum 30 cm til montering af tilslutningskabler i tagrummet. Fig. 7 Afstandene skal overholdes Dimension F Mindst 40 cm til montering af tilslutningskablerne i tagrummet (ved evt. montering af luftudlader, skal der beregnes tilstrækkelig plads i nærheden af luftudladerens returløb). Bemærk, at luftudladeren skal placeres øverst på anlægget. Fig. 7 De angivne afstande skal overholdes Pladskrav til lodrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 2,67 m 2,80 m 3 3,84 m 2,80 m 4 5,01 m 2,80 m 5 6,18 m 2,80 m 6 7,41 m 2,80 m 7 8,52 m 2,80 m 8 9,69 m 2,80 m 9 10,86 m 2,80 m 10 12,03 m 2,80 m Tabel 1 Pladskrav til lodrette solfangere, Pladskrav til vandrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 4,52 m 1,87 m 3 6,61 m 1,87 m 4 8,71 m 1,87 m 5 10,80 m 1,87 m 6 12,90 m 1,87 m 7 14,99 m 1,87 m 8 17,09 m 1,87 m 9 18,96 m 1,87 m 10 21,28 m 1,87 m Tabel 2 Pladskrav til vandrette solfangere 14

15 5 Forberedende arbejder på tag. ADVARSEL LIVSFARE Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE Ved fald eller nedfaldende dele. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. 15

16 5.1 Bestemmelse af udgangspositionerne for monteringen. Før monteringen skal udgangspositionerne bestemmes omhyggeligt. Vandret udgangsposition: Beregn afstand X på taget (afstand mellem tagsten som ligger over sidedækpladerne fig. 8, pos. 1) og mærk det op på taget. Foretag beregningen så tagstenene altid skæres nede i en bølge. Efter tilpasning bør min. halvdelen af tagstenen være tilbage. Antal solfangere Mål A Lodret Vandret m m Mål X Lodret Vandret m m 1 1,50 2,42 1,32 2,24 2 2,67 4,52 2,49 4,34 3 3,84 6,61 3,66 6,43 4 5,01 8,71 4,83 8,53 5 6,18 10,80 6,00 10,62 6 7,41 12,90 7,23 12,72 7 8,52 14,99 8,34 14,81 8 9,69 17,09 9,51 16, ,86 18,96 10,68 18, ,03 21,28 11,85 21,10 Tab. 3 Solfangerbredde inkl. dækplader = A Afstand mellem tagsten = X Lodret udgangsposition: Fastlæg startposition for bund af solfangere, under hensyntagen til mål B (fig. 8) Antal Mål B rækker Lodret Vandret m m 1 2,80 1,87 2 5,02 3,17 3 7,25 4,47 4 9,47 5,77 Tab. 4 Solfangerhøjde inkl. dækplader = B 16

17 Hvis tagstenene skal afkortes, må der kun skæres i de øverste (skær først tagstenene når dækpladerne er monteret) Fig. 8 Bestemmelse af solfangerens nøjagtige position. 5.2 Montering af ekstra taglægter. Som underlag for solfangerne og dækpladerne, kræves der ekstra taglægter i samme tykkelse som de eksisterende. I denne vejledning beskrives monteringen med ekstra taglægter. Længde for ekstra taglægter: Minimumslængden for de ekstra taglægter (fig. 9 pos. 2) svarer til solfangerbredden (tab. 3, side 17, mål A) plus ca. 10 cm til klamperne i siderne (fig. 9, pos. 1) 17

18 PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Fastgør lægtesamlingerne på spærene eller på de eksisterende taglægter (fig. 9, pos. 3 og fig. 13 pos. 2) Fig. 9 Længde for ekstra taglægter, her nederste taglægte med nedskridningssikring Pos. 1: Klammer Pos. 2: Ekstra taglægte Pos. 3: Samling på ekstra taglægte Montering af nedskridningsbeskyttere på første taglægte. Da det muligvis ikke er muligt at montere nedskridningsbeskyttere på taget af pladshensyn, kan de formonteres og anbringes på den første ekstra taglægte. Ved lodret montering skal der fastgøres 2 stk. nedskridningsbeskyttere på trælisten og 3 stk. ved vandret montering. Fastgør nedskridningsbeskyttere (fig.10, pos. 1) ved enderne af den vedlagte træliste, med skruer 4x10 mm (fig.10, pos. 2) Fig. 10 Formontering af nedskridningsbeskyttere på træliste. 18

19 Stil den formonterede nedskridningsbeskytter på den første ekstra taglægte (fig.11, pos. 2) og fastgør den med to skuer 4x40 mm (fig.11, pos. 1). Overhold målene Montering af ekstra taglægter. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. Hvis der er niveauforskelle mellem spærene, skal disse udlignes på stedet (fig.12) Fig. 11 Fastgørelse af nedskridningsbekyttere på taglægte (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). Monter taglægterne vandret (brug vaterpas). Hvis der skal monteres en ekstra taglægte (fig.13, pos. 1), hvor der allerede findes en, skal den eksisterende forskydes, i området hvor solfangeren monteres (fig.13, pos. 3) og fastgøres tilstrækkeligt (fig.13, pos. 2). Inddækningen af tagstenene på dækpladerne i siderne skal sikres. Fig. 12 Justering af spærenes niveauforskelle Fig. 13 Forskydning af taglægter i solfangerens område. 19

20 Montering i en række: Anbring den første taglægte med nedskridningsbeskytterne (fig.14, pos. 1) Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.14, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.14, pos. 3) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader (fig.14,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader (fig.14, pos. 6) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen, til de øverste dækplader (fig.14, pos. 4) Fig. 14 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i en række (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 20

21 Montering i flere rækker: Ved montering i flere rækker skal taglægterne til den første række lægges som ved montering i en række (fig.14). Den femte og sjette taglægte bortfalder og er kun ved den sidste række fangere. Den fjerde ekstra taglægte i enrækkemonteringen er samtidig den første taglægte i rækken ovenover (fig.15, pos. 1) og den skal bruges til nedskridningsbeskytterne for den næste række. Anbring den anden taglægte forneden, til klampen på siden (fig.15, pos. 2) Anbring den tredje taglægte foroven, til klampen på siden (fig.15, pos. 3) Anbring den fjerde taglægte til understøttelse af styroporkilen til de øverste dækplader eller som første taglægte ved næste række. (fig.15, pos. 4) Anbring den femte taglægte til understøttelse af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.15,pos. 5) Anbring den sjette taglægte til understøttelse og fastgøring af de øverste dækplader, kun ved øverste række (fig.14, pos. 6) Fig. 15 Afstand mellem de ekstra taglægter ved montering i flere rækker. (mål i mm, værdi i parentes = vandret montering). 21

22 6 Montering af solfangere Overhold følgende sikkerheds- og brugeranvisninger under monteringen af solfangerne. ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende dele. Solfangere, der ikke er fastgjort, kan falde ned ved berøring og under monteringen. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker under tagarbejdet.. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet.. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på.. Kontrollér altid efter monteringen, at monteringssættet og selve solfangerne er placeret sikkert.. Sørg for, at der anvendes korrekt udstyr ved tagarbejdet. Fig. 16 To monterede solfangere PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ved afbrydelse af arbejdet. Monter solfangerne sikkert, så de ikke falder ned. Stabiliser solfangerrækken. Anvend hejseudstyr som tagentreprenørernes eller tilstrækkeligt stærke sugekopper til monteringen. 22

23 6.1 Forbered montering af solfangere Inden selve tagmonteringen samles de korte tilslutningsslanger og blindpropper på jorden for at lette tagarbejdet. For at fastspænde tilslutningsslangerne, monteres slangebåndene på udløserringene. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved læk i tilslutningsslangerne. Slangebåndene SKAL monteres korrekt, INDEN udløserringen (Fig. 17, pos. 1) fjernes (Fig. 17, pos. 2). Løsnes den efterfølgende, kan det svække elasticiteten. Fig. 17 Slangebånd med udløserring, også vist monteret på en samlet blindprop PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Træk kun i udløserringen, når slangebåndet er anbragt over tilslutningsslangen. Vandtilslutning i henhold til Tichelmann princippet Solfangerrækken tilsluttes i henhold til Tichelmann princippet. Dette sikrer, at den enkelte solfanger modtager samme fremløbshastighed (Fig. 18). Fremløbet kan monteres øverst til højre (Fig. 18) eller venstre (Fig. 19). I denne vejledning er fremløbet vist til højre. Solfangerne monteres således, at følerlommerne, der modtager solfangerføleren (Fig. 19, pos. 1) er placeret øverst. Fig. 18 Vandtilslutning højreplaceret fremløb Position 1: Tilslutningsslange 95 mm Position 2: 55 mm tilslutningsslange og blindprop Position 3: Fremløb Position 4: Returløb Solvarmeanlægget udluftes med automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på systemet. Fig. 19 Vandtilslutning venstreplaceret flowfremløb 23

24 6.1.1 Samling af tilslutningssættet på forhånd Rørsystemets tilslutning mellem to solfangere foretages ved hjælp af 95 mm tilslutningsslanger og slangebånd fra tilslutningssættet i solfangerens hjørnebeskyttere. For at lette monteringen, anbefales det at placere tilslutningsslangerne i varmt vand, især hvis omgivelsestemperaturen er lav. Illustrationerne viser tilslutningssættet, når den første solfanger, der skal monteres, er monteret til højre. Fig. 20 Samling af tilslutningssættet på den anden solfanger på forhånd Fjern plastikproppen (transportbeskyttelsen) fra de relevante samlestykker. Indfør 95 mm tilslutningsslanger (Fig. 20, pos.2) på de højreplacerede tilslutninger på nummer to og evt. efterfølgende solfangere. Før slangebåndene (Fig. 20, pos. 1) hen over tilslutningsslangen (nummer to slangebånd gør det muligt at tilslutte den anden solfanger senere). Når slangebåndet er placeret korrekt, trækkes der i udløserringen for at etablere forbindelse (Fig. 20, pos. 3) Montering af blindprop Ikke alle tilslutninger er nødvendige ved tilslutning af en solfangerrække. De tilslutninger, der ikke er i brug, skal derfor lukkes. Fig. 21 Montering af blindprop og slangebånd Position 1: Slangeklemme Position 2: Tilslutningsslange 55 mm Position 3: Blindprop Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante solfangersamlinger. Sammenføj 55 mm tilslutningsslangerne (Fig. 21, pos. 2) med den samlede blindprop på de to frie tilslutninger på solfangerrækken. Når slangebåndet sidder korrekt, trækkes i udløserringene for at etablere forbindelse. 24

25 6.1.3 Montering af vinkelstykker til rørforbindelser: Monter vinkelstykkerne som forberedelse for rørtilslutning af solfangerne. Afmonter plastikpropperne på solfangertilslutningerne. Skub omløberne (fig.22, pos. 1) over solfangertilslutningerne. Læg klemskiven (fig.22, pos. 2) bag solfangertilslutningens kant, og klem sammen. Anbring vinkelstykket med O-ring (fig.22, pos. 3) og skru den fast med omløber. Fig. 22 Montering af vinkelstykker Montering af tætningsbånd i solfangerramme: Forbindelser mellem dækpladerne på solfangerens bund og sider og solfanger (fig.23, pos. 1) skal tætnes med tætningsbånd. Rengør solfangerens tætningsspor. Tag beskyttelsesfolien af tætningsbåndet. Læg tætningsbåndet (fig.23, pos. 2) med den klæbende side fremad ind i tætningssporet på de yderste solfangeres ydersider og forneden på alle solfangere (fig.23, pos. 1) inkl. hjørneforbindere (fig.23, pos. 3). Tætningsbåndet svulmer langsomt op efter monteringen. Fig. 23 Solfangerens bagside hvor tætningsbånd monteres. 25

26 6.2 Fastgørelse af solfangere. Start fra højre side med at lægge solfangerne Montering af første solfanger: Lad den første solfanger (fig.24, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytteren og placer den 80 mm fra den yderste (evt. tilskårne) tagsten (fig.24, pos. 2). Løft solfangeren en smule og placer de højre underlagsplader (fig.25, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 24 Den første solfanger placeres og fastspændes. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.25, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.25,pos. 1). Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Venstre side: Løft solfangeren en smule og placer underlagspladerne med de dobbelte fastspændingssko (fig.26, pos. 2) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Fig. 25 Enkeltsidet fastspændingssko højre. Spænd ikke skruen før næste solfanger er på plads og skubbet helt mod den dobbeltsidede fastspændingssko. Fig. 26 Dobbeltsidede fastspændingssko. 26

27 6.2.2 Montering af anden solfanger: Lad den anden solfanger, med de formonterede tilslutningsslanger (fig.27, pos. 1) glide ind i nedskridningsbeskytterne. Skub det andet slangebånd på tilslutningsslangen. Skub den anden solfanger hen til den første, så de formonterede tilslutnings- Slanger skubbes på den første solfangers venstre tilslutningsstudse. Placer slangebåndet korrekt og træk i udløserringen. Fig. 27 Den anden solfanger forbindes med den første. [PAS PÅ!] BESKADIGELSE AF SYSTEMET Hvis tilslutningsslanger og blindprop ikke er korrekt monteret. Spænd skruen på den dobbeltsidede fasstspændingssko (fig.29, pos.1), brug en 10 mm topnøgle eller T-nøgle med en længde på min. 80 mm. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten. Benyt samme fremgangsmåde ved alle øvrige solfangere. Fig. 28 Tilslutningsslanger med monterede slangebånd. Fig. 29 Montering af dobbeltsidede fastspændingssko. 27

28 6.2.3 Montering af sidste solfanger: Løft solfangeren en smule og placer de venstre underlagsplader (fig.30, pos. 3) under solfangeren, på anden og tredje ekstra taglægte, samt på den eksisterende taglægte midt under solfangeren. Pladerne skubbes ind til delene støder mod solfangerkanten forneden. Der forbores med et 4 mm bor. Placer de enkeltsidede fastspændingssko (fig.30, pos. 2) over underlagsplader og fastspænd med skrue 6x40 mm og spændeskive (fig.30,pos. 1). Fig. 30 Enkeltsidet fastspændingssko venstre. Fastspændingsskoen griber nu ind i solfangerkanten Montering i flere rækker: Hvis der skal være flere solfangerrækker over hinanden, skal der monteres nedskridningsbeskyttere til de øverste solfangere. Ved vandret udførelse skal der monteres tre nedskridningsbeskyttere pr. solfanger, med en indbyrdes afstand på 700 mm. Monter to nedskridningsbeskyttere (fig.31, pos. 1) med en indbyrdes afstand på 700 mm for hver solfanger. De monteres på den fjerde ekstra taglægte i nederste række og fasgøres med to stk. skruer 4x40 mm i hver. Lad solfangeren i den øverste række (fig.31, pos. 2) glide mod nedskridningsbeskytterne og juster efter den nederste række. Fig. 31 Nedskridningsbeskyttere til anden solfangerrække. Fastgør solfangerne som ved den nederste række. 28

29 7 Tilslutning af solfangerføler Solfangerføleren er en del af pumpestationen eller kontrolenheden. Bemærk monteringsplaceringen på et solfangeranlæg med enkelt eller dobbelt række (Fig. 50). Hvis følergennemføringen (Fig. 51, Position 3) fejlagtigt brydes på den forkerte solfanger, kan den tætnes ved hjælp af blindproppen fra tilslutningssættet. Først skal møtrikken i følergennemføringen dog fjernes med kablets forskruning (Fig. 51, Position 2). PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved defekt følerkabel. Beskyt kablet mod evt. skade. Placering på solfangeren: Solfangerføleren monteres på solfangeren nærmest fremløbet (Fig. 50, Position 2). Placering (Fig. 50, Position A) ved enkelt række solfangeranlæg med højreplaceret fremløbsretning. Placering (Fig. 50, Position B) ved dobbelt række solfangeranlæg med venstreplaceret fremløbsretning. Fig. 50 Monteringsplacering af solfangerens føler (skematisk) Position 1: Returløb Position 2: Fremløb Montering af solfangerføleren For perfekt drift af solvarmeanlægget, skal solfangerens føler (Fig. 51, Position 1) føres så langt som muligt ind i følerlommen (ca. 250 mm.) Ved hjælp af solfangeres føler eller en skruetrækker brydes tætningsmembranen på følerlommen (Fig. 51, Position 3). Skru omløberen (Fig. 51, Position 2) ind i følerlommen. Skru solfangerføleren ca. 250 mm ind i følerlommen (så langt som det er muligt). Fastspænd omløberen (Fig. 51, Position 2), hold evt. igen. 29 Fig. 51 Solfangerføleren føres ind på solfangeren Position 1: Solfangerføler Position 2: Omløber Position 3: Følerlomme

30 8 Tilslutning af manifold Information om placering af manifoldrørene findes i monteringsvejledningen for den samlede station. Rørtilslutningen til manifoldrørene etableres ved hjælp af de lange, fleksible tilslutningsslanger. Der må ikke udføres faste tilslutninger direkte på solfangeren. Brug standardudluftningstagsten eller rørgennemføring ved montering af tilslutningsrør (tilslutningsslanger) under taget. Fig. 34 Tilslutningsslanger føres under tag Pos. 1: Fremløb Pos. 2: Retur Før følerkablet sammen med fremløbet gennem udluftningstagstenen under taget. 8.1 Udluftning ved trykpåfyldning: Skub den lange tilslutningsslange (1000 mm, fig.35, pos. 5) på det formonterede vinkelstykke og fastgør med slangebånd (fig.35, pos. 4) Skub slangestudsen på klemringsfittings (fig.35,pos. 6) ind i tilslutningsslangen til anslag og fastgør med slangebånd. Træk tilslutningsslange og følerkablet gennem taget. Tilslut rørledning fra pumpestation til klemring på tilslutningsslange og fastspænd. Monter retur på samme måde. Fig. 35 Montering af tilslutningsslanger. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange Pos. 6: Klemringsfittings 30

31 8.2 Udluftning med luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget: Solvarmeanlægget kan udluftes ved hjælp af en automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget. Undgå at ændre retningen ofte. : Ved enhver ændring af retningen ned eller op, skal der monteres en ekstra luftudlader. Formål med solfangerens automatiske luftudlader og beskyttelseshætte. Fig. 36 Overblik luftpotte med luftudlader for fremløb Position 1: Solfangerføler Position 2: Automatisk luftudlader på taget Solvarmeanlægget udluftes gennem den automatiske luftudlader. Under drift skal beskyttelseshætten altid være monteret på den automatiske luftudlader, for at forhindre fugt i at trænge gennem den åbne luftudlader og ind i solvarmeanlægget. Åbn luftudladeren ved at løsne beskyttelseshætten en hel omgang. Komponenter til universelt udluftningssæt (Fig. 37): Fig. 37 Universelt udluftningssæt Udluftersættet er konstrueret til montering direkte på solfangeren eller under taget. Ved integrerede solfangere er det af pladsgrunde ikke muligt at montere direkte på solfangeren. Derfor beskrives udelukkende montering af udlufter under taget. Pos. 1: Luftskrue 1 x Pos. 2: Automatisk luftudlader1 x Pos. 3: Kugleventil 1 x Pos. 4: Pakning 1 x Pos. 5: Luftpotte 1 x Pos. 6: Fitting med dobbeltgevind 1 x Pos. 7: Slangemundstykke m. O-ring 2 x Pos. 8: Slangebånd 2 x Pos. 9: Tilslutningsslange 55 mm 1 x 31

32 Montering af luftudlader under taget: Skru ¾ klemringsfitting m. O-ring (fig.38, pos. 8) og ¾ slangestuds m. O-ring (fig.38, pos. 6) fast ind i luftpotten (fig 38, pos. 7). Før slangemundstykket så langt ind på tilslutningsslangen som muligt og fastspænd med slangebånd (fig.38, pos 4). Til returløbet føres slangemundstykke og kompressionsfitting (fra tilslutningsudstyret) ind i den lange tilslutningsslange. Tilslut rørledning fra pumpestation til kompressionsfitting (fig.38, pos. 8). Fig. 38 Montering af udlufter på fremløb under tag. Pos. 1: Omløber Pos. 2: Klemring Pos. 3: Vinkelstykke Pos. 4: Slangebånd Pos. 5: Tilslutningsslange 1000mm Pos. 6:3/4 slangestuds m. O-ring Pos. 7: Aut. luftudlader Pos. 8: Klemringsfittings 32

33 9 Montering af tilslutningssæt til to rækker (ekstraudstyr) Tilslutningssæt (Fig. 58, Position 8) fås som ekstraudstyr og tilslutter to solfangerrækker Monter alle tilslutningskomponenter til solfangerne på jorden. Komponenter (Fig. 39) Pos. 1: Vinkelstykke 2 x Pos. 2: Slangebånd 2 x Pos. 3: Blindprop 2 x Pos. 4: Tilslutningsslange 55 mm 2 x Pos. 5: Tilslutningsslange 1000 mm 1 x Pos. 6: Omløbermøtrik G1 2 x Pos. 7: Klemring 2 x Fig. 39 Skematisk diagram og komponentoversigt Montering af ekstra blindpropper Anvend blindpropperne til at lukke for de tilslutninger, der ikke er i brug (Fig. 40, pos. 1). Placer 55 mm tilslutningsslanger (Fig. 40, pos. 3) sammen med de allerede samlede blindpropper på de to frie tilslutninger. Når tilslutningsslangerne er monteret korrekt, trækkes i låseringene, så der etableres forbindelse. Montering af tilslutningssæt Fjern plastikpropperne (transportbeskyttelsen) fra de relevante tilslutninger. Før omløbermøtrikken (Fig. 41, pos. 1) over solfangernes tilslutninger. Placer skæreringene (Fig. 41, pos. 2) på solfangertilslutningen og skub sammen. Tryk vinkelstykket med O-ring (Fig. 41, pos. 3) på beslaget, juster og fastspænd med omløbermøtrikken. Mål afstanden med vinkelstykkerne (dim. X), når solfangerne er monteret og afkort tilslutningsslangen (Fig. 41, pos. 5) tilsvarende. Monter tilslutningsslangen på vinkelstykket og fastgør med slangebånd (Fig. 41, pos. 4). Fig. 40 Montering af de allerede samlede blindpropper Fig. 41 Tilslutningssæt mellem to rækker solfangere 33

34 10 Montering af dækplader. Før adgangen til solfangeren spærres af dækpladerne, skal følgende kontrolarbejde udføres: Kontrolpunkter: Tilslutningsslangerne er fastgjort med slangebånd (er udløserring trukket)? Skruer på fastspændingssko (enkeltsidet og dobbeltsidet) er fastspændt? Nedskridningsbeskyttelsen er monteret og klikket på plads? Føler er indsat så langt som muligt i følerlommen og fastspændt med en omløber? Tryktest er udført og alle tilslutninger er tætte (se vejledning til pumpestation)? Fig. 42 Dækplader monteret omkring solfanger. For inddækning af solfangerfeltet skal der monteres dækplader omkring og mellem solfagerne og solfangerrækkerne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis dækpladerne ikke tætner tilstrækkeligt. PAS PÅ! FARE FOR PERSONSKADE Inddækningen mellem solfanger og tagsten udføres med tynde plader. Disse kan føre til kvæstelser. Bær derfor handsker til beskyttelse af hænderne. 34

35 10.1 Nederste dækplader. Bøj skørterne på alle dækpladerne frem (fig.43, pos. 2). Bøj også enderne på de yderste dækplader (fig.43, pos. 1) frem. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, hvis målet fra solfangerens overkant til overkant af taglægte ikke overholder mm. Understøt eventuelt taglægter. Fig. 43 Montering af skørt. Monter dækpladen med kanten op og ind i solfangerens gribefordybning (fig.44, pos. 3). Skub dækpladen hen på solfangeren, så den højre korte kant (fig.44, pos. 1) også går ind i solfangerens gribefordybning. Fig. 44 Montering af højre dækplade forneden. Dækpladen skal ligge min. 10 mm ind på tagpladen/stenen (fig.44, pos. 2) Hvis der er mere end to lodrette solfangere, skal der anvendes dækplader forneden i midten (fig.45, pos. 1). De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Fig. 45 Placering af de midterste dækplader ved lodrette solfangere. 35

36 Ved vandrette solfangere er det nødvendigt med dækplader i midten og forneden allerede ved montering af to solfangere (fig.46, pos. 1). De skal overlappe mm. Læg den venstre dækplade (fig.47, pos. 2) på den foregående og monter den som den højre (fig. 44) Fig. 46 Placering af de midterste dækplader ved vandrette solfangere. Træk først beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne (fig.47, pos. 1), når alle plader er skruet på. Fig. 47 Montering af venstre dækplade forneden. Fastgør pladerne med skruer (12 mm lange, fig.48, pos. 1) og tætningsskiver. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Tryk dækpladen der ligger øverst, ned på den underliggende plade (fig.48, pos. 3). Fjern beskyttelsesfolien på bagsiden af skørtet. Tilpas omhyggeligt skørtet efter tagstenenes kontur i det forreste område (fig.48, pos. 2) og tryk ned. Fig. 48 Fastgørelse af de nederste plader. 36

37 10.2 Dækplader på siderne. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Holdepladerne (fig.49, pos. 2) skal stilles ind i solfangerkanten forneden. Sæt de højre og venstre sidedækplader (fig.49, pos. 1) ind i solfangerens gribefordybning med kanterne foroven og skub dem over den nederste dækplade. Fig. 49 Montering af dækplade på højre side. Tryk pladernes overlappende fals sammen til fastgøring (fig.49, pos. 3). Dækpladerne skal på højre og venstre side fastgøres til taglægterne, med hver tre klammer ved lodret montering og to klammer ved vandret montering. Placer klammerne (fig.50, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 50 Fastgørelse af sidedækplader Midterste dækliste mellem to solfangere. Den midterste dækliste tætner åbningen mellem de to solfangere. Tryk dæklisten (fig.51, pos. 1) med ombukningen nedad ind i mellemrummet mellem de to solfangere og placer den i midten. Start nedefra med at spænde skruerne (fig.51, pos. 2), brug 8 mm nøgle. Profilen klemmes fast til solfangerrammen. Fig. 51 Midterste dækliste. 37

38 10.4 Midterste dækplader ved montering i flere rækker. Tætningen mellem to solfangerrækker udføres med midterste dækplader. Læg højre dækplades ombukning (fig.52, pos. 2) ind i solfangerrammens tætningsspor. Sæt dækpladen (fig.52, pos. 1) hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til højre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Læg gummilæben (fig.52, pos. 4) foroven på solfangeren og træk den frem. Træk beskyttelsesfolien af klæberen til dækpladerne. Fig. 52 Montering af den første midterdækplade. Pos. 1: Højre midterdækplade. Pos. 2: Dækpladens ombukning. Pos. 3: Plade. Pos. 4: Gummilæbe. Hvis der er mere end to solfangere, kræves der midterdækplader mellem (fig.53, pos. 1) mellem solfangerrækkerne. De skal monteres så de er i niveau med solfangeren til venstre (pil). Ved vandret montering skal midterdækpladerne overlappe mm. Læg venstre dækplades ombukning (fig.54, pos. 1) ind i solfangerrammens tætningsspor, som ved den højre dækplade. Sæt dækpladen hen til solfangeren og ind i dækpladen på siden til venstre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.52, pos. 3). Afkort gummilæben (fig.54, pos. 3) så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade på højre dækplades fals (fig.54, pos. 2). Tryk dækpladen der ligger øverst ned mod den underliggende plade. Fig. 53 Placering af midterdækpladerne. Fig. 54 Montering af venstre midterdækplade. 38

39 10.5 Sidedækplader i øverste række ved montering i flere rækker. Monter de øverste sidedækplader (fig.55, pos. 1) som de nederste (kapitel 10.2 Dækplader på siden ).. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget. Skub sidedækpladerne over midterdækpladernes pladefals (fig.55, pos. 2). Fig. 55 Øverste højre sidedækplade Øverste dækplader. Begynd i højre side med monteringen af de øverste dækplader. Sæt øverste højre dækplade (fig.56, pos. 1) ind i højre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.56, pos. 3). Læg gummilæben (fig.56, pos. 2) foroven på solfangeren og træk den frem. Fig. 56 Øverste højre dækplade. Sæt de øvrige øverste dækplader med pladefalsen (fig.57, pos. 2) ind i den monterede dækplade og skub hen til solfangeren. Sæt øverste venstre dækplade (fig.57, pos. 1) ind i venstre sidedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen i indgreb under solfangerrammens gribefordybning (fig.57, pos. 3). Fig. 57 Øverste venstre dækplade. 39

40 Afkort gummilæben (fig.58, pos. 2), så den støder mod gummilæben på højre dækplade. Sæt gummilæben til venstre dækplade i højre dækplades fals (fig.58, pos. 1). Fig. 58 Øverste venstre dækplade. Fastgør pladernes overlapninger med hver tre 25 mm lange blikkenslagerskruer (fig.59, pos. 1). Fig. 59 Samling på øverste dækplader fastgøres med skruer. De øverste dækplader skal hver fastgøres med to klammer på taglægterne. Endvidere skal de yderste dækplader fastgøres med hver en klamme. Placer klammerne (fig.60, pos. 1) i kanten af dækpladerne. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fig. 60 Fastgøring af de øverste dækplader med klammer. 40

41 10.7 Inddækning mod tag. Fastgør eventuelt tilskårne tagsten med klammer eller bindere. PÅS PÅ! Risiko for bygningsskade pga. utætheder i taget, fordi tagstenene ikke ligger rigtigt på dækpladerne Øverste tagsten. Læg en hel tagsten foroven på dækpladen. Tilpas tagstenen så: - den overdækker dækpladen (fig.61, pos. 2) så meget som muligt, men dog ikke rører ved den - den tilskårne tagsten ligger i samme vinkel som de uskårne tagsten (derved sikres det at tagstenene ligger helt i mønster). Vinklen kan indstilles med tagstenenes underlag. Læg underlaget (fig.61, pos. 1) på efter den beregnede position, og fastgør det på taglægten. Fig. 61 Montering og fastgørelse af underlag til tagstenene. Pos. 1: Underlag til tagsten Pos. 2: Tilskårne tagsten Pos. 3: Dækplade foroven Læg de tilskårne tagsten (fig.61, pos. 3) på Tagsten på siderne. Skær tagstenene til efter mål X (tabel 3, side 16) og læg dem på. 41

42 11 Afslut montering. Hvis solvarmeanlægget udluftes med en aut. luftudlader (tilbehør) skal kuglehanen lukkes efter udluftningen (se vejledning for pumpestation) Kontrol af montering. Som supplement til kontrolarbejdet på side 34 skal der udføres følgende kontrol: - Er samtlige overgange mellem solfangeren og taginddækningen sne- og regntætte Isolering af rørtilslutninger. Brug højtemperaturbestandigt isoleringsmateriale ved isolering af rørtilslutninger. 42

43 Noter 43

44 44

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere