Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205"

Transkript

1 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual

2

3

4 Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner Sikkerhedsinstruktioner Opbevaring Opsætning Funktioner & Tilbehør Forbindelse Forbindelse til TV og Terrestrisk antenne Forbindelse til VCR/DVD optager Forbindelse til en Digital forstærker Forbindelse til RCA (Audio L/R, Video) Din modtager Front Panel Bag Panel Fjernbetjening PIN koden standard: Første installation Hoved Menu Kanal Installation Opsætning Værktøjer Media BETJENING Skifte kanal Tilgang til Electronisk Program Guide (EPG) Tilgang til favoritkanaler 16 A.1 FEJLFINDING 16 A.2 Specificationer 17 Dansk STRONG erklærer, at denne modtager er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne CE 2004/108/EEC and 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 02/2010 1

5 1. Instruktioner 1.1 Sikkerhedsinstruktioner forsigtig: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. 2 ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren Læs og følg vejledningen alle sikkerheds og brugs instruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. Gem brugermanualen Sikkerheds og brugsmanualen bør gemmes til evt. senere brug. Vær opmærksom på alle advarsler Tag dig af alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. Polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. Strøm kilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde, der er angivet på labelen på bagsiden af modtageren. Hvis ikke du er sikker på hvilken type strøm kilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale elforsyning. For modtagere der er beregnet til batterier, eller andre strøm kilder, se brugervejledningen. Overbelastning Overbelast ikke vægkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagt eller revnet ledninger, og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. Strøm kabel beskyttelse Strøm kabler skal føres så den ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. Ventilation Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved

6 at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en indbygget reol, på en bogreol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren eller brugervejledningen er fulgt. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for fare. Vand og Fugt. Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask eller vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool m.v.. Vigtigt: Vedligehold elektrisk sikkerhed. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerhedscertifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres, så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå nogen potential fare så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag, reol eller bord. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage skade på et barn eller en voksen såvel som på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. Bemærkning til installatør: Denne bemærkning er til at minde alle installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinjer for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. Udendørs antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at få beskyttelse imod strømstød og opbygger statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. Strøm kabler En udendørs antenne system bør ikke placere I nærheden af overophedede strøm kabler, andre elektriske lys- eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være fatal. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Brug Rengøring Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på modtageren. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt I en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet - Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. 3 Dansk

7 Service Servicering Forsøg aldrig selv at reparere modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød og andre farer. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i modtageren. B. Hvis modtageren har været udsat for regn eller vand. C. Hvis modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives I betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parameter kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få modtageren til at fungere normalt igen D. Hvis modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet E. Hvis modtageren opfører sig meget anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for reparation Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har same sikkerheds karakteristika som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. Sikkerheds Check Efter en reparation af modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. Væg- eller Loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller I loftet skal producentens anvisninger følges. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. SIKKERHEDSINFORMATION Denne modtager er produceret for at imødegå internationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: AC V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilationshullerne i din modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring modtageren. Placer aldrig din modtager i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din modtager. Placer din modtager mindst 30 mm fra væggen. 4

8 TILBEHØR: Bruge ikke tilbehør til din modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan udgøre en fare eller skade udstyret. TILSLUTNING TIL DVB-T SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes nogen kabler til stikkontakten. Sluk altid din modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din modtager er installeret i et område der er udsat for stor lyn aktivitet, er beskyttelses anordninger for MODTAGER strømindgang og modem indgang essentielle. Den enkelte producents instruktion for sikkerhed for andet udstyr, så som TV, Hi-Fi osv.. Tilsluttet din modtager skal også følges under lyn- og torden vejr. JORD: CATV kabel skal være jordet. BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 1.2 Opbevaring Din modtager og dens tilbehør er opbevaret og leveret i en indpakning der er designet til at beskytte mod elektrisk chok og fugt. Ved udpakning skal det sikres at alle dele følger med. Hold indpakningen væk fra børn. Ved transport fra et sted til et andet eller hvis du returnerer produktet under garanti skal modtageren pakkes I den originale indpakning sammen med tilbehøret. Hvis dette ikke gøres kan garantien frafalde. 1.3 Opsætning Vi foreslår at du benytter en installatør til installationen af dit udstyr. Hvis ikke installatør benyttes skal disse instruktioner følges. Se manualen til dit TV og din antenne. Vær sikker på at SCART kabel og udendørs komponenter så som antenner og kabler er i god stand og at SCART kabler er korrekt skærmede. Denne manual giver komplette instruktioner til installation af samt brug af modtageren. De følgende symboler indikerer følgende: Advarsel Indikerer advarsels information. Tips Indikerer yderligere eller vigtig information. MENU Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen (FEDE Bogstaver) Flyt til Repræsenterer et menu punkt i et vindue. (Kursive Bogstaver) 1.4 Funktioner & Tilbehør Til alle* digitale Free-To-Air TV og Radio kanaler (med udendørs- eller indendørs antenne) Hurtig og let installation & bruger venlig menu Superb Lyd- og Video kvalitet kanalers hukommelse 5 Dansk

9 Tilbehør: Hurtig kanal skift: sorter efter alfabet, FTA/kodede kanaler Elektronisk Program Guide (EPG) til visning af nu/næste program information for op til 7 dage** 8 vågn-op Timerere med 4 muligheder (en gang, daglig, ugentlig, månedlig) Sleep Timer (10, 30, 60, 90, 120 min) Planlægning af timere direkte fra EPG Fuld multi sproget DVB undertekstning og lys spor understøttelse** Understøttet Teletekst** ved hjælp af modtager og TV fjernbetjening 8 Favorit lister til TV- og Radio kanaler Voksenlås funktion til menu og aldersbegrænsning for kanaler Multi sproget support i menu (OSD) så som Engelsk, Tysk, Fransk, Italiens, Spansk, Tjekkisk USB port: til software opdatering, video- og musik afspilning samt visning af billeder Automatisk og manuel kanal søgnings muligheder Mange kanal håndterings muligheder: låsning, redigering, flytning, sortering, overspringning, sletning og søgning Tænd på sidst sete kanal Bruger venlig fjernbetjening NTSC/PAL konverterting, automatisk og manuelt 3 Spil (Tetris, Snake, Othello) Digital sound via coaxial udgang (S/PDIF) til forbindelse til digital forstærker DVB-T kompatibel, UHF/VHF Tuner med Loop-through function (ikke modulator) Understøttelse af aktiv antenne med 5V spænding Strøm sparre, automatisk standby funktion * Afhænger af lokale signal betingelser ** Afhængigt af kanal udbyder 1 Bruger manual 1 Fjernbetjening 2 x Batterier (AAA) BEMÆRK: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandet eller bruges sammen med andre typer af batterier. Hvis genopladelige batterier benyttes foreslår vi brug af batterier, f.eks. NiMH, med lav egen afladning for at sikre lang tids brug af fjernbetjeningen. 6

10 2.0 Forbindelse 2.1 Forbindelse til TV og Terrestrisk antenne For at modtage signal skal den terrestriske antenne forbindes til ANT IN stikket på bagsiden af modtageren. (Fig. 1) 2.2 Forbindelse til VCR/DVD optager Modellerne SRT 5202 og SRT 5205 kan forbindes til en VCR/DVD optager ved hjælp af et SCART kabel. (Fig. 1) 2.3 Forbindelse til en Digital forstærker Forbind din digitale forstærker til S/PDIF stik på bagsiden af modtageren (Fig. 1). 2.4 Forbindelse til RCA (Audio L/R, Video) Modellen SRT 5205 kan forbindes til TV et med RCA stikkene på bagsiden af modtageren. 3.0 Din modtager 3.1 Front Panel SRT 5205: LED Display og USB tilslutning på fronten 3.2 Bag Panel Fig. 3 Fig ANT IN Til forbindelse af antenne til modtagelse af digitalt signal 2. TO TV Til forbindelse til TV eller forbindelse til en ekstra modtager. 3. S/PDIF Coaxial Til forbindelse af din modtager til en digital forstærker 4. USB* Forbindelse til en USB enhed * USB tilslutningen på SRT 5205 er på fronten 5. TV SCART tilsluning Til tilslutning af din modtager til dit TV ved hjælp af et SCART kabel. 6. VCR Scart tilslutning* Til tilslutning af din modtager til en VCR/DVD optager ved hjælp af et SCART kabel * Kun tilgængeligt på SRT 5020 og SRT Audio L/R og Video tilslutning* Tilslut din modtager med dit TV ved hjælp af et A/V cinch kabel. * Kun tilgængelig på SRT Strøm ledning Din modtager kræver V AC, 50/60 Hz ± 5 %. Vær sikker på at undersøge strøm specifikationerne før du forbinder din modtager til strømstikket. Dansk 7

11 3.3 Fjernbetjening 1. On/Standby. 2. Mute modtagerns lyd. 3. PG+/PG- Side op/ned. 4. DTV/VCR Skifter mellem TV og VCR. 5. Info Viser kanal information. 6. VOL+/VOL- Volume op/ned. 7. Menu Åbner hovedmenuen/i menuen går du et skridt tilbage. 8. EXIT Går ud af menuen eller undermenuen. 9. pq Menu Fra: skifter kanal til den foregående eller næste. Menu Til: Flytter cursoren op/ned. 10. tu Menu Fra: Volume op/ned. Menu Til: Skifter indstillinger for specifikke menuer 11. OK Menu Til: Aktiverer det valgte menu punkt. Menu Fra: Viser kanal listen. 12. RECORD Ingen funktion 13. TIMESHIFT Ingen funktion 14. 0~9 Kanal valg eller værdi indtastning 15. EPg Viser EPG (Electronisk Program Guide) under TV visning 16. RECALL Tilbage til den sidst viste kanal 17. AUDIO Skifter nuværende lyd kanal til venstre, højre eller stereo 18. TV/RADIO Skifter mellem TV og Radio 19. FAV Valg af favorit gruppe 20. FIle Ingen funktion 21. TTX Viser Teletekst på OSD (On Screen Display) 22. SUBTITLE Viser listen over undertekst sprog Hurtig frem/tilbage af video filer 24. Farvede knapper til teletekst og andre funktioner 3.4 PIN koden standard: Første installation Når du starter modtageren for første gang vises Easy Install menuen. Brug pq for at vælg Region, OSD Sprog, Antenne Power og Søg Mode og tu for flere valg. Brug herefter pq knapperne til at flytte markøren til Søg og tryk OK for at fortsætte med den automatiske kanal søgning. 5.0 Hoved Menu I Tv-visning kan menu trykkes for at komme til hovedmenuen. Denne består af de følgende undermenuer: Kanal, Installation, Opsætning, Værktøjer og Media+ 8 Fig. 5

12 5.1 Kanal 1. Brug pq knapperne for at vælge kanal og tryk Ok for at aktivere. 2. Brug pq knapperne for at vælge det ønskede menupunkt og tryk OK for at vælge. 3. Tryk EXIT for at komme ud af menuen. BEMÆRK: Du kan også trykke OK i TV visning for at vælge kanal listen TV kanal liste 1. I Kanal undermenuen, vælg TV kanal Liste med pq knapperne og tryk OK for at aktivere. 2. Brug tu knapperne for at skifte kanal gruppe (forudsat at du allerede har opsat Favorit grupper). 3. Vælg med pq knapperne til at vælge den kanal du ønsker at se. Med OK kan du se den valgte kanal i fuld skærm Rediger Brug denne menu til at låse, springe over, slette, omdøbe og føje til favorit liste. Tryk på tasten [1] for at gå til rediger menuen. Brug pq knapperne for at vælge en kanal og tryk OK for at vælge eller tryk på tasten [0] for at vælge alle kanaler. Valgte kanaler vil blive markeret. Denne måde at vælge på kan udføres for hver af redigeringsfunktionerne. Fav: For at tilføje den valgte kanal eller alle kanaler til en favorit gruppe, tryk på knappen [1]. Brug pq for at vælge den ønskede gruppe og tryk OK. Vælg Ja med tu I bekræftelsesvinduet og tryk OK for at gemme. Valgte kanaler bliver markeret med en mappe symbol. Lås: For at låse en kanal eller alle kanaler, tryk på knappen [2], vælg ja med tu I bekræftelsesvinduet og tryk OK for at gemme. Valgt(e) kanal(er) bliver markeret med Spring over: For at springe over en kanal eller alle kanaler, tryk på knappen [3], vælg ja I bekræftelsesvinduet og tryk OK for at gemme. Valgt(e) kanal(er) bliver markeret med og bliver sprunget over ved kanal skift I fuld skærms visning. Slet: For at slette en kanal eller alle kanaler, tryk [4] og vælg ja I bekræftelsesvinduet og tryk OK for at gemme. Omdøb: For at omdøbe tryk [5] Når du har lavet alle de ændringer ud ønsker, tryk EXIT for at afbryde Find Tryk på knappen [2] for at komme til Find menuen. Brug pqtu knapperne for at vælge det ønskede bogstav eller tal og tryk OK for at indsætte. Efter hver indsat karakter bliver kanallisten gennemsøgt og listen begrænses til de matchende kanaler. Tryk EXIT for at gå ud af Find menuen. Dansk 9

13 Sorter Tryk på knappen [3] for at komme til sorteringsmenuen. Brug knapperne pq for at vælge den ønskede sorterings metode og tryk OK for at bekræfte. Standard: Navn (A-Z): Navn (Z-A): FTA: Lås: Sorter efter fundet orden (fra laveste til højeste frekvens). Sorter i alfabetisk orden. Sorter i alfabetisk orden. De første kanaler i listen vil være Free-To-Air (ukodede) kanaler. De første kanaler i listen vil være de ulåste kanaler efterfulgt af de låste kanaler Flyt Tryk på knappen [4] for at aktiver flyt funktionen. Den valgte kanaler markeres med, brug pq knapperne til at flytte den valgte kanal til den ønskede position. Tryk OK, med tu vælg ja og tryk [4] for at gemme Radio Kanal liste I hovedtræk fungerer Radio listen på samme måde som TV listen, den eneste forskel er at Radio kanal listen ikke indeholder nogen video information så det vil vise Radio logoet i forhånds visnings vinduet Slet alle favoritter og grupper Brug denne menu til at slette alle favorit kanaler. Vælg slet alle favoritter med pq og tryk OK, vælg ja med tu I bekræftelsesvinduet og tryk OK for at slette eller vælg nej for at afbryde Slet alle Brug denne menu til at slette alle kanaler. Vælg slet alle med pq og tryk OK, indtast herefter kodeord (standard: 0000). Vælg ja med tu i bekræftelsesvinduet og tryk OK for at slette eller vælg nej for at afbryde Gruppe Omdøb I denne menu kan du skifte navn på favorit grupper. Brug knapperne pq for at vælge Gruppe omdøb og tryk OK for at aktivere. 1. Vælg en gruppe med pq og tryk OK. 2. Brug det viste tastatur sammen med knapperne pqtu for at vælge det ønskede bogstav eller tal og tryk OK for at indsætte. Når du har indtastet det ønskede gruppe navn, marker OK på tastaturet og tryk OK for at bekræfte. 3. Tryk EXIT knappen for at afbryde gruppe omdøbning. 10

14 5.2 Installation Auto Søgning 1. Brug pq knapperne for at vælge Installation, tryk OK knappen for at aktivere menuen. 2. Brug pq knapperne til at vælge Auto Søgning, tryk OK for at aktivere menuen. 3. Brug tu knapperne for at skifte Søge metode og brug pq for at vælge Søg, Tryk OK for at starte auto søgning Kanal Søgning 1. Brug pq knapperne for at vælge Installation, tryk OK knappen for at aktivere menuen. 2. Brug pq knapperne for at vælge Kanal søgning og tryk OK for at aktivere menuen. 3. Brug tu knapperne for at vælge en af de to søgnings metoder Efter Kanal eller Efter Frekvens. 4. Ved brug af Efter kanal bruges cursor knapperne til at vælge Søg bånd og kanal nummer. Ved brug af Efter Frekvens bruges cursor knapperne til at vælge Frekvens og Båndbredde. Vælg Netværks søgning TIL eller FRA, vælg Søg og tryk OK for at starte søgningen. Efter alle kanaler er fundet vil de blive gemt og modtageren skifter den første kanal i listen Antenne Indstillinger 1. Tryk MENU for at aktivere hoved menuen. 2. Brug pq knapperne for at vælge Installation, tryk OK for at aktivere menuen. 3. Brug pq knapperne for at vælge Antenne indstillinger og tryk OK for at aktivere menuen. 4. Brug tu knapperne for at skifte indstillinger. Hvis TIL er valgt vil modtageren sende 5V antenne spænding (Kun til brug for aktive antenner). 5. Tryk EXIT for at afslutte LCN Mode Hvis LCN (Logisk kanal nummerering) er aktiveret og LCN signal er udsendt af Operatøren bliver kanalerne gemt I den orden operatøren har defineret. Du kan aktiver/ deaktiver LCN funktionen ved at sætte LCN mode til ON/OFF. 5.3 Opsætning Denne menu tillader dig at indstille OSD Sprog, Undertekst Type, TV System, Region og Tid, Timer indstilling, OSD indstilling og voksenlås. 1. Brug pq knapperne for at vælge ønskede menu og tryk OK for at gå ind i opsætningsmenu. Brug pq knapperne til at vælge ønskede indstilling. 11 Dansk

15 Opsætningen kan ændres ved at bruge tu knapperne. Du kan skabe dig et bedre overblik ved at trykke på OK først. Nu kan du vælge den ønskede indstilling ved at bruge pq knapperne og bekræft med OK. 2. Tryk EXIT for at forlade menuen OSD Sprog Denne menu giver dig mulighed for at skifte OSD Sprog Undertekster Denne menu giver dig mulighed for at angive foretrukne Undertekst Sprog og Undertekst Type, normal eller hørehæmmede TV System Denne menu giver dig mulighed for at skifte indstillinger for dit TV. Display Type: PAL/NTSC/AUTO TV format: Brug denne menu til at konfigurere TV formatet mellem: 4:3 PS (Pan&Scan), 4:3 LB (Letter Box), 16:9 (Wide Screen) og AUTO. Video Udgang: Brug denne menu til at skifte video udgangen mellem RGB og CVBS Region og Tid Her kan du sætte din region og tids zone. Region: Denne menu bruges til at skifte regions indstillinger. GMT brug: Denne menu vælger om der skal benyttes GMT. Mulighederne er: Fra/Bruger defineret/efter region GMT Offset: Denne menu er kun aktiv når Bruger defineret i GMT brug menuen er aktiveret. GMT Offset er mellem -11:30 ~ +12:00, øges i halve timer. Dato/Tid: Dato og Tid menuerne er kun aktive når FRA er valgt i GMT Brug menuen. Tryk OK og brug herefter de numeriske taster til at skifte dato og tid. Vis Tid: Denne menu giver mulighed for at bestemme om tiden skal vises på skærmen eller ej. Mulighederne er Fra/Til Timer Indstillinger I denne menu kan du indstille en program timer eller en sleep timer. Program Timer Timer Nummer: Timer Metode: Timer Service: Vågn op kanal: Måned/dato/dag: Tid: Du kan lave 8 timere Fra/En gang/daglig/ugentlig/månedlig TV/Radio Du kan vælge den kanal du ønsker at benytte som vågn op kanal. Brug pq knapperne for at vælge den ønskede måned, dato og dag. Tryk OK for at indtaste tid med de numeriske taster. 12

16 Når du vil ud fra timer menuen vises et gem vindue, vælg ja med tu og tryk OK for at gemme eller vælg Nej for at afbryde. Varighed: Tryk OK og indtast den ønskede varighed med de numeriske taster. Sleep Timer Du kan sætte modtageren til at slukke automatisk efter 10, 30, 60 90, eller 120 min OSD Indstilling Denne menu giver dig mulighed for at skifte indstillinger for: undertekst visning, OSD Gennemsigtighed og Gendan standard OSD indstilling. Undertekst visning: Sæt undertekst til Standard eller Fra. OSD Gennemsigtighed: Sæt OSD gennemsigtighed fra Fra ~50 %. Gendan standard OSD Timeout: For at definere hvor lang tid informations banner skal være vist (5S~10S). OSD indstilling: Fjern alle OSD indstillinger og gendan til standard værdier Voksenlås Denne menu giver dig mulighed for at beskytte installations-menuen eller kanaler med en kode samt at skifte koden. Hvis du vil ind i denne menu skal du indtaste koden (standard: 0000). Menu Lås: Låser installations menuen. Du kan skifte menu lås mellem FRA og TIL. Kanal lås: FRA/Manuel/Alder: 4 Alder:18 Ny kode: For at skifte kode. Bekræft kode: For at bekræfte den nye kode Auto Standby Denne gør det muligt at slå automatisk standby fra eller til. Automatisk standby er som standard slået til. Modtageren vil automatisk gå i standby, hvis den ikke modtager signal fra fjernbetjeningen i 3 timer. For at undgå automatisk standby, slå da automatisk standby fra. 5.4 Værktøjer Tryk MENU for at aktivere hoved menuen. Vælg Værktøjer med pq og tryk OK for at aktivere. 1. Brug pq for at vælge den ønskede menu og tryk OK for at aktivere. 2. Tryk EXIT for at afbryde Receiver Information Denne menu viser information om modtageren som f.eks. Hardware, software, signatur, fjernbetjening og vores website 1. I menuen Værktøjer, vælg Receiver Information og tryk OK for at aktivere receiver information. Dansk 13

17 2. Tryk EXIT for at afbryde Spil Denne menu giver dig mulighed for at spille spil (Tetris, Snake og Othello) 1. Vælg Spil i menuen Værktøjer og tryk OK for at aktivere spil menuen. 2. Brug pq for at vælge det ønskede spil og tryk OK for at aktivere spillet. Vælg Start og tryk OK for at starte spillet. For at skifte niveau, vælg setup og brug tu knapperne. 3. Tryk EXIT for at afbryde spillet. BEMÆRK: Du kan trykke OK for at pause spillet Gendan fabriksindstillinger Denne menu giver dig mulighed for at gendanne modtagerens fabriksindstillinger. Dette sletter alle indstillinger og gemte kanaler. BEMÆRK: Dette sletter alle indstillinger og kanaler og gendanner fabriksindstillingerne! 1. Aktiver menuen værktøjer og vælg Gendan fabriksindstillinger og tryk OK, du bliver nu spurgt om koden 2. Indtast den korrekte kode ved hjælp af de numeriske taster (standard koden er 0000 ), et bekræftelsesvindue bliver vist. 3. Vælg Ja for at gendanne fabriksindstillinger og slette alle indstillinger og kanaler. Vælg Nej for at afbryde. 4. Tryk EXIT for at afbryde Software Opdatering 1. Aktiver menuen værktøjer, vælg software opdatering og tryk OK for at aktivere. 2. Brug pq for at vælge opdater via lagerenhed og tryk OK, et bekræftelsesvindue bliver vist. 3. Indtast den korrekte kode ved hjælp af de numeriske taster (standard koden er 0000 ), Software opdaterings menuen åbnes. Vælg nu den korrekte software fil og tryk OK for at starte opdateringen, et bekræftelsesvindue bliver vist, vælg ja for at bekræfte eller nej for at afbryde. 4. Tryk EXIT for at forlade menuen. Advarsel BEMÆRK: Efter en opdatering genstarter modtageren automatisk! Under opdateringsprocessen må strømmen ALDRIG afbrydes da dette kan beskadige modtageren og vil afbryde garanti perioden! Denne modtager har mulighed for OTA (over the air) software opdatering der muligvis ikke er tilgængelig I dit område. For 14

18 yderligere detaljer se vores hjemmeside eller kontakt din lokale service hotline. 5.5 Media+ Vælg Media+ og tryk OK for at gå ind i Media+ menuen. 1. Tryk MENU for at gå ind i hovedmenu. Vælg Media+ og tryk OK for at gå ind i Media+ menu. 2. Brug pq for at vælge ønskede menu og tryk OK. 3. Tryk EXIT for at afbryde. Brug de to nederste rækker af knapper på fjernbetjeningen ved Player (Afspiller) anvendelse. Beskrivelse for dette vil blive vist på skærmen Media Player Denne funktion giver dig mulighed for at afspille MPEG-2, Audio og Photo filer fra tilsluttet USB enhed. 1. I Media+ menu, vælg Media Player og tryk OK for at gå ind i Media Player menuen. 2. Brug pq knapperne til at vælge det ønskede og tryk OK eller PLAY for at afspille den ønskede fil. 3. Tryk EXIT for at forlade menuen Sikker fjernelse af hardware enhed I Media+ menu, vælg Sikker fjernelse af hardware enhed og tryk OK knappen for sikker fjernelse af USB enheden. Herefter vises en besked. 6.0 BETJENING 6.1 Skifte kanal Der er fire måder hvorpå du kan vælge kanal: Hop igennem kanallisten, vælg via nummer, vælg fra on-screen kanal listen og vælg via Elektronisk Program Guide (EPG). 1. Hop igennem kanallisten: For at bevæge sig gennem kanallisten tryk på pq knapperne på fjernbetjeningen. 2. Valg via nummer: Indtast det ønskede kanallistenummer på din fjernbetjening for at vælge den ønskede kanal. 3. Vælg fra on-screen kanallisten: Du kan også vælge den ønskede kanal direkte fra on-screen kanallisten. Denne vises i modtagerens hovedmenu. Se del TV kanalliste i denne manual for betjeningsdetaljer. Alternativt kan du fremkalde kanallisten ved at trykke OK i visningstilstand. 4. Vælg via EPG: Du kan også vælge den ønskede kanal direkte fra den Elektroniske Program Guide (EPG). Dette vises ved at trykke på EPG knappen på fjernbetjeningen. Se nedenstående del i denne manual for betjeningsdetaljer. Dansk 15

19 6.2 Tilgang til Electronisk Program Guide (EPG) 1. Tryk EPG knappen for at gå ind i EPG menuen. 2. Tryk på tasten 2 for at skifte mellem kanal liste, planlagte begivenheder for valgte kanal og nu/næste begivenhed. 3. I planlagte begivenheder, tryk tasten [3] for at markere den valgte begivenhed, tryk OK for at åbne Detalje menuen for den valgte begivenhed. 4. Tryk på knappen 1 for at åbne The Booking list menu. 6.3 Tilgang til favoritkanaler 1. Tryk FAV knappen for gå ind i favoritgruppe menuen. 2. Tryk UP eller DOWN piletast for at vælge den ønskede favoritgruppe. 3. Tryk OK knappen for at gå ind i favoritlisten og brug pq til at vælge favoritkanalen. A.1 FEJLFINDING I nogle regioner kan det digitale terrestriske signal være svagt, i sådanne tilfælde bør du bruge en antenne med indbygget forstærker. Problem Mulig årsag Hvad gør jeg Standby lys lyser ikke Display lys lyser ikke* Kabler ikke tilsluttet Hovedsikring sprunget Check kabler Check sikring Intet signal fundet Antennen er frakoblet Antennen er i stykker Udenfor digitalt signal område Aktiv antenne Check antennekablet Check antenne Check med forhandler Aktiver antenne forsyning Intet billede eller lyd** 16 Scart kable ikke tilsluttet Scart kable sidder løs Kanal kodet Kanalen er kodet Intet billede kun lyd Det er en MPEG4 kanal Fjernbetjeningen virker ikke Modtageren er slukket Der peges ikke korrekt mod modtageren Front panel ødelagt Batterierne er opbrugte Har glemt kanal-kode Har glemt menu-kode i boksen Tryk på AV knappen på TV s fjernbetening Check Scart kable Vælg en alternativ kanal Skift kanal Sæt til og tænd modtager Sigt imod modtageren Check for skader Sæt nye batterier i Geninstaller kanalen for at låse op Prøv 0000 eller 1234 eller Kontakt help-line

20 Efter at have flyttet modtageren til et andet rum kan du ikke længere modtager digitale signaler Modtageren går automatisk I standby. * Display og RCA tilslutninger kun på SRT 5205 **VCR Scart kun på SRT 5202 og SRT 5205 Antennen kan være koblet Prøv at slutte modtageren til et filter, som kan forringe direkte til antennen signalet.. Automatisk standby funktion er slået til. Slå automatisk standby fra. Se punkt for detaljer. A.2 Specificationer Demodulator Demodulator: COFDM; 16/64-QAM Transmission mode: 2K, 8K Memory and System Flash memory: 1 MByte SDRAM: 8 MBytes Video Decoder Profile level: MPEG-2 Video resolution: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 (NTSC) Decoding & Video Out: PAL & NTSC Aspect ratio: 4:3, 16:9 Audio Decoder MPEG MusiCam Layer II Sampling rate: 32, 44.1, 48 khz Audio mode: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono Tuner Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner Input frequency range: 174 ~ 230 MHz (VHF) and 470 ~ 862 MHz (UHF) Loop through frequency range: 47 ~ 862 MHz Input signal level: -82 ~ -20 dbm Multimedia Video playback MPEG-1 and MPEG-2 encoded (mpg) Audio playback MP3 and WMA formats Picture view JPEG format Connectors ANT IN - IEC Female TO TV - IEC Male TV SCART (RGB, CVBS) VCR SCART* Composite Video, Audio L/R RCA Output** Audio L/R & Video Output S/PDIF: coaxial output USB port;, max. 5 V/500mA *kun SRT 5202, SRT 5205; **kun SRT 5205 General Data Supply Voltage: V AC (SMPS), 50/60 Hz Power Consumption: 8 W (max) SRT 5200: 3.80 W (typ.) SRT 5202: 3.90 W (typ.) SRT 5205: 4.40 W (typ.) Power consumption in Standby: SRT 5200: 0.80 W SRT 5202: 0.95 W SRT 5205: 1.20 W Operating Temperature: 0 ~ +40 C Storage Temperature: -30 ~ +80 C Operating Humidity Range: 10 ~ 85 %, RH, Non-condensing Size (W x D x H) in mm: 180 x 135 x 43 Net-weight: 0.50 kg Dansk 17

21 18 PART 6 Dansk

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indhold 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opstilling af udstyr 2 1.4

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 TILSLUTNING 5 3.0 FJERNBETJENING 6 4.0 KOM GODT IGANG 6 4.1 Tilslut

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 6 Dansk

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere