Forslag til finanslov for finansåret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til finanslov for finansåret 2016"

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

2

3 5. Statsministeriet Tekst

4

5 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,3 116,7 0,4 Fællesudgifter ,7 0, Centralstyrelsen... 96,2 0, Grønland og Færøerne... 20,5 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,9 0,4 Interne statslige overførsler Øvrige overførsler... 0,5 - Finansielle poster... 0,3 - Aktivitet i alt ,7 0,4 Årets resultat... -2,0 - Nettostyrede aktiviteter... -0,4-0,4 Bevilling i alt ,3 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 93,6-05. Tilskud... 0, Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 10,0-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 10,2 -

6

7 5. Statsministeriet Anmærkninger

8

9 5. 7 Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,6 108,6 109,9 116,3 113,4 112,8 112,1 Udgift ,1 110,6 110,3 116,7 113,8 113,2 112,5 Indtægt... 1,5 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,6 108,6 109,9 116,3 113,4 112,8 112, Centralstyrelsen... 88,4 88,8 89,5 96,1 93,4 93,0 92, Grønland og Færøerne... 20,2 19,8 20,4 20,2 20,0 19,8 19,6 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Tilskud Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

10 8 5. Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,6 110,1 109,9 114,3 113,4 112,8 112,1 Årets resultat... -1,0-1,5-2, Aktivitet i alt ,6 108,6 109,9 116,3 113,4 112,8 112,1 Udgift ,1 110,6 110,3 116,7 113,8 113,2 112,5 Indtægt... 1,5 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,7 109,0 109,4 115,9 113,0 112,4 111,8 Indtægt... 1,5 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,5 0, Øvrige overførsler: Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster: Udgift... 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Indtægt... 0,0 0, Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,2 107,0 109,0 115,5 112,6 112,0 111,4 11. Salg af varer... 1,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 10,6 10,3 10,5 10,9 10,9 10,9 10,9 18. Lønninger / personaleomkostninger... 62,5 63,0 68,7 71,7 71,4 71,3 71,4 20. Af- og nedskrivninger... 2,1 2,6 3,1 3,3 3,1 2,9 2,7 21. Andre driftsindtægter... 0,0 1, Andre ordinære driftsomkostninger... 33,4 33,0 27,1 30,0 27,6 27,3 26,8 Interne statslige overførsler... 0,5 0, Interne statslige overførselsudgifter... 0,5 0, Øvrige overførsler... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 25. Finansielle indtægter... 0,0 0, Finansielle omkostninger... 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Kapitalposter... 1,0 1,5 - -2, Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)... -1,0-1,5-2, I alt ,6 110,1 109,9 114,3 113,4 112,8 112,1

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 89,7 88,8 89,0 93,6 92,9 92,5 92,0 Indtægt... 0,2 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 88,1 90,0 89,1 95,7 93,0 92,6 92,1 Årets resultat... 1,8 0,5 - -2, Almindelig virksomhed Udgift... 88,1 90,0 89,1 95,7 93,0 92,6 92,1 Indtægt... 0,2 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.

12 Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Forholdet til pressen At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 89,9 91,4 90,0 95,7 93,0 92,6 92,1 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 34,4 35,0 34,4 36,6 35,6 35,5 35,2 1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)... 46,6 47,4 46,7 49,6 48,2 48,0 47,8 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 3. Forholdet til Grønland og Færøerne 7,5 7,6 7,5 8,0 7,8 7,7 7,7 4. Forholdet til pressen... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,2 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 49,6 50,8 54,6 58,5 58,2 58,1 58,2 Lønsumsloft (mio. kr.)... 49,6 50,8 54,6 58,5 58,2 58,1 58,2 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 8,2 11,7 9,9 6,6 6,1 5,6 5,1 + anskaffelser... 5,5 0,6 0,2 2,5 2,3 2,1 1,9 - afhændelse af aktiver... 0,4 0, afskrivninger... 1,5 2,4 2,8 3,0 2,8 2,6 2,4 Samlet gæld ultimo... 11,7 9,8 7,3 6,1 5,6 5,1 4,6 Låneramme ,7 16,2 16,2 16,2 16,2 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,2 37,7 34,6 31,5 28,4 10. Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, jf. også under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Bevillingen forhøjes med 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 6,2 mio. kr. i 2018 og 7,6 mio. kr. i 2019 bl.a. som følge af oprettelsen af regeringens kommunikationsenhed i Statsministeriet. Indtægter består af salg af tjenesteydelser til Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne Tilskud Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20. Nordatlantens Brygge Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

14 Nordatlantens Brygge Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Yderligere oplysninger om Nordatlantens Brygge kan findes på

15 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 9,1 10,1 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 Indtægt... 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 10,5 9,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 Årets resultat... -0,3 0, Almindelig virksomhed Udgift... 10,5 9,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 Indtægt... 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

16 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse for i Grønland fastboende til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område samt sager om adoption og fri proces. At føre tilsyn med umyndiges midler, sekretariatsbetjene adoptionssamråd, vejlede decentrale myndigheder i behandling af overøvrighedssager, være rekursmyndighed i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering. Alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på.

17 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio.kr Udgift i alt... 10,7 9,5 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 3,1 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 3,2 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner... 4,4 3,9 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 5,5 5,3 6,5 5,8 5,8 5,8 5,8 Lønsumsloft (mio. kr.)... 5,5 5,3 6,5 5,8 5,8 5,8 5,8 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,2 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 + anskaffelser afhændelse af aktiver , afskrivninger... 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 0,1-0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 Låneramme ,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 26,7 20,0 13,3 6,7 10. Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

18 Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 10,3 10,7 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 Indtægt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 11,0 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 Årets resultat... -0,5 0, Almindelig virksomhed Udgift... 11,0 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 Indtægt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

19 Opgaver og mål Opgaver Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. Overøvrighedsfunktioner At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område, herunder separation, skilsmisse, børnebidrag og samvær, samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr Udgift i alt... 11,2 10,9 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2. Overøvrighedsfunktioner... 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 7,3 6,8 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 Lønsumsloft (mio. kr.)... 7,3 6,8 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,1 0,1 0,8 0,9 0,7 0,5 0,3 + anskaffelser afskrivninger... 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet gæld ultimo... 0,1 0,1 0,6 0,7 0,5 0,3 0,1 Låneramme ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 35,0 25,0 15,0 5,0 10. Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger samt salg af rigsombuddets publikationer.

21

22 fm.dk

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174 FINANSLOV for finansåret 2011 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 10/03174 Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 12. Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

Hovedoversigt over statsbudgettet 2016

Hovedoversigt over statsbudgettet 2016 Hovedoversigt 7 Hovedoversigt over statsbudgettet 2016 Udgifter uden for udgiftslofter Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler Indtægter 1.

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet STATSMINISTERIET Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: 5125-5 Sagsbeh.: AMR/TSA Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet 1. Indledning Statsministeriet er på flere måder forskellig fra de øvrige ministerier med

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 22. Kirkeministeriet og Boligministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 37. Renter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 37. Renter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 37. Renter 37. Renter Tekst 3 37. Renter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft... 21.663,0

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Herning Nordre Provstiudvalg i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 4474 CVR-nr. 21222542 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens. Årsrapport 2015 1 (36)

Trafik- og Byggestyrelsens. Årsrapport 2015 1 (36) Trafik- og Byggestyrelsens Årsrapport 2015 1 (36) Indhold Trafik- og Byggestyrelsens... 1 Årsrapport 2015... 1 Indhold... 2 Indledning... 3 Læsevejledning... 3 1. Påtegning... 4 2. Beretning... 5 2.1 Om

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618 ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 29. Energi-, Forsyningsog Klimaministeriet Tekst 3 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Statsministeriet Tekstrevision: website (stm.dk),

Statsministeriet Tekstrevision: website (stm.dk), Statsministeriet Tekstrevision: website (stm.dk), 19.1.2012 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet stm.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte sider

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. Resumé

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. Resumé Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland Resumé 2008 Baggrunden for nedsættelsen af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Den historiske baggrund, herunder hjemmestyreordningen

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere