Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård... 6 Resen Sognegård... 7 Vejrum Fritidscenter... 8 Udlånsbetingelser... 9 Ordensregler Generelle regler Fritagelse for betaling af leje Værd at vide..14 2

3 Gimsing Sognegård Drøwten 1, 7600 Struer, tlf Bestyrer Folkets Hus, Tegltorvet 2, 7600 Struer, tlf (træffetid kl ) Lejeafgift 1. dag 2. dag Begge sale kr. 865 kr. Store sal 835 kr. 626 kr. Lille sal 617 kr. 464 kr. Køkken 342 kr. 342 kr. Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til lejeafgifterne. Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms. 1,30 kr. pr. person Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til inventarafgiften. Serviceafgift Serviceafgift (spisning) Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert 1,30 kr. pr. kuvert Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service. Betaling for rengøring Begge sale med køkken Store sal med køkken Lille sal med køkken Begge sale uden køkken Store sal uden køkken Lille sal uden køkken 723 kr. + moms 610 kr. + moms 467 kr. + moms 610 kr. + moms 496 kr. + moms 335 kr. + moms Priserne er revideret med virkning fra 1. januar

4 Hjerm Sognegård Engvej 3, 7560 Hjerm, tlf Bestyrer Inga Bertelsen, Vestre Hovedgade 18, 7560 Hjerm Tlf Lejeafgift 1. dag 2. dag Begge sale kr. 730 kr. Store sal 647 kr. 485 kr. Lille sal 542 kr. 409 kr. Køkken 278 kr. 278 kr. Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til lejeafgifterne. Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms. 1,30 kr. pr. person Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til inventarafgiften. Serviceafgift Serviceafgift (spisning) Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert 1,30 kr. pr. kuvert Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service. Betaling for rengøring Begge sale med køkken Store sal med køkken Lille sal med køkken Begge sale uden køkken Store sal uden køkken Lille sal uden køkken 420 kr. + moms 335 kr. + moms 241 kr. + moms 413 kr. + moms 320 kr. + moms 227 kr. + moms Priserne er revideret med virkning fra 1. januar

5 Humlum Sognegård Chr. Gadesvej 32, Humlum, 7600 Struer, tlf Bestyrer Humlum Skole, Chr. Gadesvej 32, Humlum, 7600 Struer Tlf Lejeafgift 1. dag 2. dag Salen 610 kr. 409 kr. Køkken 258 kr. 258 kr. Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til lejeafgifterne. Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms. 1,30 kr. pr. person Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til inventarafgiften. Serviceafgift Serviceafgift (spisning) Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert 1,30 kr. pr. kuvert Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service. Betaling for rengøring Salen med køkken Salen uden køkken 484 kr. + moms 411 kr. + moms Priserne er revideret med virkning fra 1. januar

6 Langhøj Sognegård Langhøjvej 29, Asp, 7600 Struer, tlf Bestyrer Karen Margrethe Simonsen Tlf Lejeafgift 1. dag 2. dag Begge sale kr. 864 kr. Store sal 835 kr. 626 kr. Lille sal 616 kr. 464 kr. Køkken 342 kr. 342 kr. Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til lejeafgifterne. Ved sognegårdsbestyreren, dennes familie eller personalets medvirken ved arrangementet, er lejeafgiften inkl. moms. 1,30 kr. pr. person Lejere uden for Struer Kommune betaler et tillæg på 50% til inventarafgiften. Serviceafgift Serviceafgift (spisning) Serviceafgift (kaffe) 1,80 kr. pr. kuvert 1,30 kr. pr. kuvert Der opkræves herudover fuld erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service. Betaling for rengøring Begge sale med køkken Store sal med køkken Lille sal med køkken Begge sale uden køkken Store sal uden køkken Lille sal uden køkken 685 kr. + moms 594 kr. + moms 406 kr. + moms 579 kr. + moms 489 kr. + moms 303 kr. + moms Priserne er revideret med virkning fra 1. januar

7 Resen Sognegård Makholmvej 3, Resen, 7600 Struer, tlf Bestyrer Knud Børge Haagh, Dalgårdsvej 11, Resen, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: Der er mulighed for at leje lokaler i Resen Sognegård på sognegårdslignende vilkår. Udlejningen er ikke omfattet af reglerne for leje af kommunale sognegårde. Oplysninger om udlejningsbetingelser, lejepriser mv. fås ved henvendelse til bestyreren. 7

8 Vejrum Fritidscenter Tingvej 1, Vejrum, 7600 Struer, tlf Bestyrer Sandie Schulz tlf Hjemmeside: Der er mulighed for at leje lokaler i Vejrum Fritidscenter på sognegårdslignende vilkår. Udlejningen er ikke omfattet af reglerne for leje af kommunale sognegårde. Oplysninger om udlejningsbetingelser, lejepriser mv. fås ved henvendelse til bestyreren. 8

9 Udlånsbetingelser Kommunens sognegårde stilles principielt til rådighed for Struer Kommunes borgere i den udstrækning dette ikke er stridende mod de i tilknytning til sognegårdene beliggende folkeskolers benyttelse heraf. Sognegårdskøkkener stilles kun til rådighed for arrangementer i sognegårdenes lokaler. Der betales en leje, som det fremgår af beskrivelsen for hver enkelt sognegård. Kommunens foreninger kan efter Regler vedr. fritagelse for betaling af leje helt eller delvist fritages for betaling ved foreningsarrangementer. Ordensregler ved benyttelse af sognegårdene fremgår af Ordensregler for benyttelse af sognegårde, som udleveres af sognegårdsbestyrerne. Aftale om leje træffes med de enkelte sognegårdsbestyrere. Såfremt en lejer ønsker sognegårdsbestyrerens medvirken ved afvikling af arrangementet, må aftale herom træffes direkte med sognegårdsbestyreren, ligesom aftale om eventuel betaling for sådan medvirken skal ske parterne imellem, og er kommunen uvedkommende. Lejeren har ansvaret for, at der opretholdes almindelig ro og orden både i og uden for sognegården og vil blive draget til ansvar for eventuel beskadigelse af inventar mv. Ved eventuelle uklarheder mellem lejer og sognegårdsbestyreren, rettes der henvendelse til Kulturog Fritidskonsulent Søren Sørensen, Struer Kommune, Teknisk Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, tlf / , eller Overdragelse / aflevering Lejeren åbner og lukker/låser selv sognegården. Nøgler udleveres af bestyreren på et nærmere aftalt tidspunkt i sognegården, hvor der samtidig vejledes i brug af faciliteterne. Overtagelses- og afleveringstidspunktet aftales nærmere med sognegårdsbestyreren, idet tidspunktet vil være afhængig af øvrige arrangementer. Betaling Regning på lejeafgift mv. sendes fra Struer Kommunes Tekniske Sekretariat eller sognegårdsberstyreren i måneden efter lejemålet. Ved afbestilling inden for 1 måned betales en afgift. Se nærmere under de Generelle regler. 9

10 Ordensregler I forbindelse med leje eller lån af kommunens sognegårde skal følgende ordensregler respekteres: Generelt Sognegårdsbestyreren har til enhver tid adgang til lokaliteterne for kontrol af, at ordensreglerne respekteres. Sognegårdsbestyrerens anvisninger, mundtlige såvel som skrevne, skal respekteres. Det er strengt forbudt at slå søm, tegnestifter eller lignende i døre og vægge mv., eller brug af andre hæftemidler, der efterlader synlige spor. Inventar og service må ikke fjernes fra sognegårdene. Af hensyn til gulvbelægningen og gæsternes risiko for fald, må der ikke smides ris i lokalerne. Alle vinduer og yderdøre lukkes og låses, inden sognegården forlades. Eventuelle skader skal oplyses til sognegårdsbestyreren. Affaldssække og lignende flyttes til en af sognegårdsbestyreren nærmere anvist plads. Det er lejerens ansvar at søge lejlighedsbevilling hos politiet, såfremt der udskænkes øl, spiritus mv. ved arrangementer (familiefester dog undtaget). Der er rygeforbud. Køkkenet Køkkentøj og service vaskes rent, tørres og stilles på de anviste pladser. Ituslået porcelæn, glas og lignende skal stilles på køkkenbordet. Komfur, ovn, borde, vaske, køleskabe og øvrige køkkenmaskiner rengøres efter brug. HUSK at slukke for kaffemaskiner og vandvarmer!!! Bestik, fade, glas mv. skal efter vaskning aftørres med viskestykke. Der luftes ud. 10

11 Salene Borde og stole aftørres og anbringes på de dertil indrettede pladser eller stilles som ved overdragelsen. Alt pynt og lignende fjernes, eventuelle fedt- og væskepletter optørres/fjernes af hensyn til gulvbelægningen og gulvene fejes. Af hensyn til gulvbelægningen skal borde, stole og andet inventar løftes og ikke slæbes ved flytning. Der luftes ud. Der er rygeforbud. Toiletter Sognegårdsbestyreren forestår normal rengøring af toiletterne. Rengøring derudover foretages af lejeren. Aula og øvrige arealer Gulve fejes. Møbler mv. stilles som ved overdragelsen. Der er rygeforbud. Udendørs Lejeren er ansvarlig for, at der hersker almindelig ro og orden uden for sognegården, af hensyn til naboerne. Ved brug af Gimsing Sognegård skal vinduer og døre mod Drøwten være lukkede, når der spilles høj musik! Æresporte og lignende nedtages. Pynten fjernes af lejeren. Der fejes for ris og lignende uden for indgangen og på parkeringspladsen. Ordensreglerne skal nøje overholdes. I modsat fald vil der blive opkrævet betaling for sognegårdsbestyrerens brug af tid til oprydning, ekstra rengøring mv. 11

12 Generelle regler Såfremt ordensreglerne ikke respekteres med hensyn til oprydning og rengøring, vil der blive opkrævet ekstra betaling for sognegårdsbestyrerens brug af tid dertil. Reglerne kan til enhver tid ændres med 1 måneds varsel. Ved afbestilling indenfor 14 dage betales 50% af lejeafgiften, og indenfor 1 måned 25% af lejeafgiften, såfremt sognegården ikke bliver udlejet til anden side. I særlige tilfælde kan der fritages for betaling ved ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. 12

13 Fritagelse for betaling af leje Folkeoplysende aktiviteter Sognegårdene stilles gratis til rådighed for alle foreninger, klubber, korps, aftenskoler m.fl., der er omfattet af folkeoplysningslovens regler om lokaleanvisning. Aktiviteterne omfatter undervisning, foredragsarrangementer, generalforsamlinger, mødeaktiviteter, kulturelle arrangementer og udstillinger, i det omfang arrangementerne ikke er indtægtsgivende. Ved foreningsfester og indtægtsgivende arrangementer betales for rengøringsudgiften. Der må opkræves betaling til dækning af faktiske udgifter (kaffe, foredragshonorar og lignende) i forbindelse med arrangementerne. Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende. Faste ugentlige arrangementer skal respektere aflysninger til fordel for private arrangementer, arrangementer med økonomisk sigte, foreningsfester og lignende, med varsel på mindst 14 dage. Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle. Øvrige aktiviteter Sognegårdene stilles til rådighed for borgerforeninger, organisationer og andre foreninger uden kommercielle interesser, som har tilhørsforhold til Struer Kommune, mod betaling af rengøringsudgiften. Der opkræves erstatning for ituslået, bortkommet eller beskadiget service, inventar og lignende. Ved udlån til faste ugentlige arrangementer vil der eventuelt blive udleveret nøgle. Hver forening kan højst opnå fritagelse for betaling af leje og service- og inventarafgift 3 gange årligt. Ansøgning om fritagelse for betaling Ansøgningsskema om hel eller delvis fritagelse for betaling udleveres af sognegårdsbestyrerne eller ved Struer Kommunes, Tekniske Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, tlf , eller e- mail : eller findes på Struer Kommunes hjemmeside af lokaler og idrætsanlæg Ansøgning vedr. Langhøj Sognegård sendes direkte til bestyreren, mens øvrige sendes til Struer Kommune, Teknisk Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, senest 14 dage før arrangementet. Der kan ikke forventes fritagelse for betalingen i tilfælde, hvor der ikke er sendt ansøgning om fritagelse senest 14 dage før arrangementet. 13

14 Værd at vide Reglerne for sognegårdene skal respekteres. I modsat fald vil der blive opkrævet ekstra betaling for sognegårdsbestyrerens brug af tid til oprydning, ekstra rengøring mv. Ved afbestilling af lokaler, der er helt eller delvist fritaget for betaling, kan der opkræves et afbestillingsgebyr beregnet på baggrund af den fastsatte lejeafgift for betalende arrangementer med 50% inden for 14 dage og 25% inden for 1 måned. Ved tilsidesættelse af reglerne kan retten til fremtidig benyttelse inddrages. Ansøgningsskema om hel eller delvis fritagelse for betaling udleveres af sognegårdsbestyrerne eller ved Struer Kommune, Tekniske Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, tlf , eller Ansøgning vedr. Langhøj Sognegård sendes direkte til bestyreren, mens øvrige sendes til Struer Kommune, Teknisk Sekretariat, Østergade 13, 7600 Struer, senest 14 dage før arrangementet. TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 14

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri

Overskrift. Leje af fællesrum og gæsteværelser. Leje af garager og ekstrarum. Brug af fællesvaskeri Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Leje af fællesrum og gæsteværelser Leje af garager og ekstrarum Brug af fællesvaskeri 1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere