NYHEDSBREV NR. 4 EFTERÅR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 4 EFTERÅR 2005"

Transkript

1 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORRBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 4 EFTERÅR 2005 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. I dette nummer fortsættes med debatindlæg - skrevet af medlemmer af forskningsgruppen. Debatindlæggende er ikke udtryk for en egentlig forskningsrapportering, men skal derimod ses som bidrag/oplæg til den løbende debat omkring forbrugerforskning og - adfærd både nationalt og internationalt. Desuden fortsætter de faste rubrikker omkring konferencer, andre nyheder, publikationer, igangværende forskningsaktiviteter samt diverse kontaktinformationer. Debat Etnocentrisk forbrugeradfærd og emergente markeder Af Flemming Cumberland, udviklingskonsulent, ekstern lektor Globaliseringen indebærer, at flere og flere udenlandske produkter/mærker udbydes til forbrugerne. I den forbindelse vil det være særlig interessant at fokusere på de emergente markeder, idet disse vurderes at have de største potentielle vækstmuligheder. Før transitionen var økonomien i disse lande præget af underudbud af varer, hvilket resulterede i et begrænset produktudvalg og vital mangel på substitutter. Indførelsen af markedsøkonomien ledte til den omvendte situation og med helt andre problemstillinger set ud fra vestlige virksomheders øjne. Et skifte fra et socialistisk planøkonomisk system til et markedsøkonomisk liberalt system vil naturligvis også få stor indvirkning på det pågældende EM-lands forbrugeradfærd.

2 I hvilket omfang nationalisme/patriotisme og lokal kultur spiller en rolle i forbrugerens beslutningsproces i EM-lande er i sagens natur en meget relevant afsætningsøkonomisk problemstilling. Forbrugeretnocentrisme (modstand mod at købe udenlandske produkter) i EM-landene vil forventeligt indvirke på forbrugerens beslutningsproces i relation til brand name og country of origin effects (made in) og vil således forventeligt få stor forskningsmæssig interesse i de kommende år. Fortolkninger af et brands identitet og værdigrundlag, altså international branding, forventes at få en større opmærksomhed i den løbende diskussion om standardiserede versus tilpassede branding strategier på specifikke EM-markeder. Diskussionen pro et kontra standardisering har ofte taget udgangspunkt i Levitt s (1983) klassiske hypotese om, at forbrugere overalt vil se bort fra særlige kulturelle præferencer til fordel for en global efterspørgsel efter den bedst mulige kvalitet til færrest mulige penge. Imidlertid er denne diskussion forholdsvis uinteressant, fordi den bygger på den opfattelse, at kulturen eksisterer uden for brandet og marketing. Det vil derfor ikke være muligt at konkludere, at et brand ikke kan være standardiseret på tværs af kulturelle forskelle eller at det kan være det på grundlag af en række kulturelle ligheder. Samspillet mellem brand-adfærd og forbrugeradfærd må således i langt højere grad udforskes af forbrugerforskere på bekostning af den klassiske brand management tilgang. Etnocentrisme henfører i marketingforstand således til, at køb af importvarer opfattes som værende forkert, idet det vil skade egne mærker og brancher. I jo højere grad det tillægges en betydning, om et givet produkt er produceret i hjemlandet eller ej, desto større er graden af etnocentrisme. For forbrugere med lav etnocentrisme vil mere objektive produktattributter danne grundlaget for købet. Graden og intensiteten af forbrugeretnocentrisme varierer fra kultur til kultur, og det indebærer ofte, at et produkts kvalitet henføres til landets økonomiske udvikling. Sammenhængen mellem oprindelsesland og dennes indflydelse på opfattet produktkvalitet er imidlertid ikke entydig, hvorfor etnocentrisme ikke kan generaliseres. Omvendt kan der noteres et anderledes mønster i produktkategoriseringer omkring dagligvarer, udvalgsvarer og luksusvarer, hvorfor det afsætningsøkonomiske varebegreb næppe kan overføres til EM-lande. Marketing implikationerne er klare. Således har den etnocentriske købsadfærd udviklet sig til en vigtig konkurrenceparameter blandt indenlandske producenter i EM-lande. Mange lokale virksomheder positionerer således deres nationale tilhørsforhold via en emballage, der tydeligt markerer, at der er tale om et nationalt produceret produkt. Den polske markedsføringslovgivning forbyder ikke - som den danske 2

3 markedsføringslov - sammenlignende reklamer (mærkebaserede). Dette resulterer i, at polske producenter kører reklamekampagner, hvor deres produkter vises som både billigere og af bedre kvalitet ( made in Poland ) end de importerede mærker. Mærkegenkendelsen er også markant højere blandt de polske mærker end blandt de udenlandske, hvilket sammenholdt med den etnocentriske købsadfærd eksempelvis giver de polske producenter en konkurrencemæssig fordel. Et andet eksempel på den polske patriotisme er deres holdning til vareprøver, som jo er en vigtig kontaktparameter i mange markedsøkonomiske lande. Gratis smagsprøver eller lignende vil blive opfattet som nedladende adfærd og nedgørelse af den polske stolthed samtidigt med mistænkeliggørelse af produkterne for særlig dårlig kvalitet. Omvendt må man dog ikke gøre etnocentrisme til den altafgørende variabel i en efterspørgselsfunktion, idet budgetmæssige overvejelser nødvendigvis også må spille en væsentlig rolle ved varevalgene. Etnocentrisme kan også påvirke valget af indtrængningsstrategi på et EM-marked, idet en joint venture strategi eksempelvis kan være favorabel for en udenlandsk indtrængende virksomhed. I forbindelse med forbrugeretnocentrisme vil conjointanalysen være en relevant og brugbar metode omkring måling af forbrugernes tradeoffs imellem forskellige produktattributer. Der efterlyses dog flere alternative eller supplerende metoder hertil, som specifikt udvikles til/anvendes i relation til EM-landene. Seneste publikationer (2005- ) Internationale bøger Thomsen, T. U., Nielsen L.D. & H. Gudmundsson (Eds.) (2005) Social perspectives on mobility. Series on Transport and Society. Ashgate: Aldershot. Internationale tidsskriftsartikler og artikler i antologier Cumberland, Flemming, The Theory Development Within International Market Entry Mode: An Assessment, (under review, The Marketing Review). Drewes Nielsen L.D., Gudmundsson, H and T.U. Thomsen (2005) Introduction. In: Thomsen, T. U., Drewes Nielsen L. and H. Gudmundsson (Eds.) (2005) Social perspectives on mobility. Series on Transport and Society. Ashgate: Aldershot. pp

4 Gudmundsson, H, Thomsen T.U. and Drewes Nielsen, L., (2005) Epilogue. In: Thomsen, T. U., Drewes Nielsen L. and H. Gudmundsson (Eds.) (2005) Social perspectives on mobility. Series on Transport and Society. Ashgate: Aldershot. Pp Hansen, Torben (2005), Consumer adoption of online grocery buying: a discriminant analysis, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 33, No. 2, pp Hansen, Torben (2005), Understanding Consumer Perception of Food Quality: The Cases of Shrimps and Cheese, British Food Journal, Vol. 107, No. 7, pp Hansen, Torben (2006), Determinants of consumers repeat online buying of groceries, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, forthcoming. Hansen, Torben (2005), Understanding consumer online grocery behaviour: results from a Swedish study, Journal of Euromarketing, Vol. 14, No. 3, pp Hansen, Torben (2005), Perspectives on Consumer Decision Making: An Integrated Approach, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 4, No. 6, forthcoming. Hansen, Torben (2005), Rethinking consumer perception of food quality, Journal of Food Products Marketing, Vol. 11 (2), pp Hansen, Torben & Suzanne C. Beckmann (2005), Understanding consumer adoption of online grocery shopping: Results from Denmark and Sweden, In: Niels Kornum and Mogens Bjerre (Eds.), Grocery E-Commerce: Consumer Behaviour and Business Strategies, Edward Elgar Publishing. Thomsen, T. U. & E. Sørensen, The first four-wheeled status symbol: Pram consumption as a vehicle for the construction of motherhood identity, Journal of Marketing Management: Special Issue on Consuming Families, forthcoming. Thomsen, T. U. (2005) Parents construction of traffic safety. Children s independent mobility at risk? In: Thomsen, T. U., Nielsen L.D. and H. Gudmundsson (Eds.) (2005) Social perspectives on mobility. Series on Transport and Society. Ashgate: Aldershot, pp

5 Internationale konferencepapirer Torben Hansen deltog i The third International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, June, Athens 2005, med følgende paper: Hansen, Torben & Ricky Wilke (2005), Complaint Management in Nordic Countries: A Conceptual Framework and Empirical Results. Torben Hansen deltager i the 8th International Forum on The Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing, November, Madrid, med følgende paper: Hansen, Torben & Jan Møller Jensen (2005), Understanding Consumers' Political Voting Decisions: A Theory of Planned Behaviour Approach. Hans Stubbe Solgaard deltog i The seventh European Association for Consumer Research Conference (EACR), June 15-18, Göteborg, med følgende paper: Hansen, Torben, Hans Stubbe Solgaard & Flemming Cumberland (2005), Determinants of consumers adoption of online grocery shopping. Beckmann, Suzanne C. & Torben Hansen (2005), Consumer adoption of online grocery shopping: A three-country study, poster presented at the 34 th EMAC Conference, May, Milan. Thyra Uth Thomsen deltog i The seventh European Association for Consumer Research Conference (EACR), June 15-18, Göteborg, med følgende papers: (1) O Malley, L., M. Patterson, C.N. Bheachain, E. Sørensen, T.U. Thomsen, M. Carrigan & I. Szmigin (2005) Motherhood: Ideologies, Experiences and Consumption. (2) Sørensen, E. & T.U. Thomsen (2005) The lived meaning of symbolic consumption and identity construction in stable and transitional phases: Towards an analytical framework. Working papers/research papers Cumberland, Flemming (2005): Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder, Working Paper Nr. 2, 2005, Institut for Afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School. Cumberland, Flemming (2005): Market Entry Mode Economic Approaches and Process Approaches: An Integrated Research Review, Research Paper no. 3, 2005, Copenhagen Business School. Birch, Kristina, Jørgen Kai Olsen and Tue Tjur (2005), Regression Models for Market-Shares, Preprint No. 1, 2005, Center for Statistics, Department of Finance, CBS - Copenhagen Business School. 5

6 Jørgen Kai Olsen (2005): En model for lagerstørrelsen som determinant for købs- og brugsadfærden for et kortvarigt forbrugsgode, Research Paper nr. 2, 2005, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen København Andre nyheder Formanden for Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd, Torben Hansen, er udnævnt til professor med særlige opgaver inden for området forbrugeradfærd. Tiltrædelsesforelæsningen den 17. november kl på CBS, Solbjerg Plads lokale 2.05 (alle er velkomne) sætter fokus på Forbrugeren på den moderne og komplekse markedsplads. Torben Hansens forsknings- og publikationsvirksomhed ligger navnlig inden for forbrugeradfærd og samfundsvidenskabelig metode. Han har forfattet en lang række internationale artikler samt bøger inden for disse fagområder, og han fungerer tillige som reviewer for en række internationale tidsskrifter. Torben Hansen er med virkning fra efteråret 2005 udnævnt til fagekspert for Norges Forskningsråd. Hans Solgaard har i perioden været gæsteprofessor v/department of Marketing, The Management School, Lancaster University, Lancaster UK. Hans Solgaard er indtrådt i redaktionskomitéen for Journal of Retailing and Consumer Services. Christine Sestoft har sagt ja til andre udfordringer uden for Copenhagen Business School og har derfor forladt Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd men forventer at indlevere sin ph.d. -afhandling i det kommende år. Konference om forbrugerforhold i Norden Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholdt den 29.september en konference omkring hovedtemaet Forbrugerne på de nordiske markeder. Udveksling af erfaringer og øget samarbejde mellem de nordiske lande var i centrum med henblik på at skabe god forbrugerbeskyttelse og forbrugerinformation. To temaer var i fokus: (a) Markedsanalyser: Forbrugerforhold på de nordiske markeder og (b) Børn og unge som forbrugere. Hent rapporter og oplæg fra konferencen på: Programmet findes på: 6

7 Yderligere oplysninger og kontaktinformation Adgang til publikationer Er du interesseret i en eller flere af ovenstående bøger, tidsskriftsartikler og/eller konference-/researchpapirer, kan de bestilles eller lånes på Handelshøjskolens Bibliotek (adresse: og Gruppens publikationer (fra 1999-) kan findes på samme web-adresse eller på de respektive medlemmers hjemmesider. Forskningsgruppens medlemmer Forskningsgruppen for forbrugeradfærd omfatter for tiden følgende personer: Flemming Cumberland, udviklingskonsulent, cand.polit hjemmeside: Torben Hansen, professor, Ph.D., cand.merc. Jørgen Kai Olsen, docent, cand.merc. hjemmeside: Hans Stubbe Solgaard, docent, Ph.D., MSc., cand.oecon. Thyra Uth Thomsen, lektor, Ph.D., cand.merc. hjemmeside: Mulighed for ph.d.-projekter Det er muligt at få en medarbejder tilknyttet forbruger forskningsgruppen som Ph.D. studerende. Adgangsbetingelser, finansieringsmuligheder etc. kan findes på adressen: Ønsker du at modtage kommende numre af nyhedsbrevet? Forskningsgruppens nyhedsbrev udkommer hvert halve år, men kun i elektronisk form. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, men ønsker at modtage kommende numre af Nyhedsbrevet, bedes du venligst sende os din mailadresse med overskriften Nyhedsbrev til følgende mailadresse: Eventuel afmelding af Nyhedsbrevet foretages til samme adresse. 7

NYHEDSBREV NR. 3 FORÅR 2005

NYHEDSBREV NR. 3 FORÅR 2005 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 3 FORÅR 2005 Velkommen til det tredje nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. I dette nummer af nyhedsbrevet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 EFTERÅR 2004

NYHEDSBREV NR. 2 EFTERÅR 2004 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 2 EFTERÅR 2004 Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Forskningsgruppen, som er

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 5 FORÅR 2006

NYHEDSBREV NR. 5 FORÅR 2006 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 5 FORÅR 2006 Velkommen til det femte nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. I dette nummer orienteres

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 17 FORÅR 2012

NYHEDSBREV NR. 17 FORÅR 2012 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 17 FORÅR 2012 Velkommen til det syttende nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. I dette og de kommende

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 FORÅR 2004

NYHEDSBREV NR. 1 FORÅR 2004 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 1 FORÅR 2004 Velkommen til dette første nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Nyhedsbrevet udkommer fremover

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 19 FORÅR 2013

NYHEDSBREV NR. 19 FORÅR 2013 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 19 FORÅR 2013 Velkommen til det nittende Nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. I dette nummer af Nyhedsbrevet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 20 EFTERÅR 2013

NYHEDSBREV NR. 20 EFTERÅR 2013 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 20 EFTERÅR 2013 Velkommen til det tyvende Nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. PROFESSOR, DR. PÆD. BIRGITTE

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 9 FORÅR 2008

NYHEDSBREV NR. 9 FORÅR 2008 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 9 FORÅR 2008 Velkommen til det niende Nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Nærværende nummer indeholder

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 10 EFTERÅR 2008

NYHEDSBREV NR. 10 EFTERÅR 2008 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 10 EFTERÅR 2008 Velkommen til det tiende nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Nærværende nummer indeholder

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Lektionsoversigt for 2. semester

Lektionsoversigt for 2. semester Lektionsoversigt for 2. semester Nr. 1 Introduktion til 2. semester Introduktion til handlingsparametre Produkt. Skal ses i sammenhæng med produkt under SMS Læsestof 93 98 r i dette semester kan baseres

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 16 VINTER 2011

NYHEDSBREV NR. 16 VINTER 2011 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 16 VINTER 2011 Velkommen til det sekstende nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Nyhedsbrevet består

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Nordic Offshore - fra lokal til global

Nordic Offshore - fra lokal til global Forskningsrapport Nordic Offshore - fra lokal til global Forskningsrapport udarbejdet af Adjunkt Troels Michael Lilja, ph.d. Juridisk Institut og Lektor Per Servais, ph.d. Institut for Marketing & Management

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Nye trends: Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

10-12-2009. Lokale fødevarer i en global økonomi. Nye forbrugerønsker. Hvor går landbruget og fødevaremarkedet hen?? Lokalisering

10-12-2009. Lokale fødevarer i en global økonomi. Nye forbrugerønsker. Hvor går landbruget og fødevaremarkedet hen?? Lokalisering Indhold Lokalisering og globalisering på én gang Lokale fødevarer i en global økonomi Globalisering Lokalisering Eksempler på lokale fødevarer Københavns madhus Udfordringer, barrierer og muligheder Torsdag

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning KONFERENCEPROGRAM For Penge- og Pensionspanelets konference om kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet. Tid og sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, den 30. oktober, kl. 9-16.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 15 FORÅR 2011

NYHEDSBREV NR. 15 FORÅR 2011 FORSKNINGSGRUPPEN FOR FORBRUGERADFÆRD INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI NYHEDSBREV NR. 15 FORÅR 2011 Velkommen til det femtende nyhedsbrev fra Forskningsgruppen for Forbrugeradfærd. Nyhedsbrevet består denne

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark

Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark Sælgerens rolleproblemer også en udfordring for din organisation! Et par af tidens store temaer er arbejdsgiverens evne til fastholde medarbejdere

Læs mere

Praktisk modul: Interessentanalyse. Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda

Praktisk modul: Interessentanalyse. Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda Praktisk modul: Interessentanalyse Forfattere: Kirsten Schmidt Cristina Rocha Med bidrag fra Teresa Ros Dosda Introduktion til modulet Formål med modulet At identificere interessenter og deres bæredygtigheds

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

Økonomididaktik. Birgitte Sloth Prodekan for uddannelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU. men erfaringerne er altså fra SDU i Odense

Økonomididaktik. Birgitte Sloth Prodekan for uddannelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU. men erfaringerne er altså fra SDU i Odense Økonomididaktik Birgitte Sloth Prodekan for uddannelse Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU men erfaringerne er altså fra SDU i Odense Fagdidaktik for økonomer Kridt-og-tavle nu med opgaveløsning på

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham Sundheds- og Ældreudvalget, Kulturudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 444, KUU Alm.del Bilag 111 Offentligt Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel: +4528592093, Mail: Thobias_berg@hotmail.com. Nyhedsbreve Sociale Medier. Netværksaktiviteter

Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel: +4528592093, Mail: Thobias_berg@hotmail.com. Nyhedsbreve Sociale Medier. Netværksaktiviteter Thobias Berg Hansen, Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Tel +4528592093, Mail Thobias_berg@hotmail.com Curriculum Vitae Navn Adresse Thobias Berg Hansen Thurøgade 22.2, 5000 Odense C Mobil Mail +45 2859 2093

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Den danske Banekonference 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen 17. maj 2016 Transportforskning på DTU Transportforskning på DTU kører videre og styrkes

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Nordre Strandvej 22a The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 135 Offentligt NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG (PØU) SAMT SUNDHEDSUDVALGET (SUU) OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive 17. september

Læs mere

konkurrenceparameter

konkurrenceparameter Invitation til international konference Design som fremtidens konkurrenceparameter Mange taler om design som afgørende for virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Men hvordan skaber du mere værdi i din

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Hvorfor skal innovation struktureres?

Hvorfor skal innovation struktureres? Hvorfor skal innovation struktureres? BLIV PRÆSENTERET FOR EN DIDAKTISK METODE TIL UDVIKLING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I ALLE FAG SAMT PROCESSER OG STRUKTURER, DER BIDRAGER TIL ØGET KREATIVITET KONFERENCE

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INVITED LECTURES Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06 Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Læs mere

Casebaseret eksamen Samfundslære Indhold:

Casebaseret eksamen Samfundslære Indhold: 052416_SamflæreC 08/09/05 13:25 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundslære Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Globalisering

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Behovet for politisk handlekraft Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Klimapolitik: hvad er det? Montreal Protokol (1989): Ozone regulering and Freon (CFCs) udfasningsplan.

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation. Henrik Køhler Simonsen

Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation. Henrik Køhler Simonsen Brugerne er allerede mobile er leksikografien? En undersøgelse af den mobile brugssituation Bevægelse Stationær Henrik Køhler Simonsen Formål og spørgsmål Hvad kendetegner den mobile, punktuelle brugssituation

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk A Bente

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

schafi, Bd. 22. Frankfurt/New York : Campus Verlag, 1998, ss. 159-65.

schafi, Bd. 22. Frankfurt/New York : Campus Verlag, 1998, ss. 159-65. Publikationer Institutionspublikationer Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning 1997. 170 111. ISSN 0909-9093. ISBN 87-7023-392-6. Grati Copenhagen 25-27November Programme. 1998. 24 ICNBS 1998. Medarbejderpublikationer

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

PORTFOLIO. Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes udvikling

PORTFOLIO. Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes udvikling Michelle Nielsen 153371 Erik Sloth Consumer Behavior TEKO Branding & Marketing 27. okt. 2014 PORTFOLIO Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012

Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Landbrug og Fødevarer Sunde børn - Inspirationsmøde 16. november 2012 Så lad dem dog få fingrende i farsen! - de første pointer fra et igangværende forskningsprojekt om, hvad der skaber unges lyst til

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere