RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I

3 1. INDLEDNING Denne rapport, jf. artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling 1, dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december Rapporten indeholder en sammenfatning af de oplysninger, som 27 medlemsstater og et EFTA-land har indsendt til Europa-Kommissionen. Kroatien indsendte ikke data for RETSGRUNDLAG OG BAGGRUND I henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 1999/2/EF skal medlemsstaterne hvert år meddele Kommissionen: resultaterne af den kontrol, der er foretaget i anlæg, der foretager ioniserende stråling, navnlig hvad angår kategorien og mængden af de behandlede fødevarer og fødevareingredienser samt de anvendte doser og resultaterne af den kontrol, der er foretaget i, og de metoder, der anvendes til påvisning af behandling med ioniserende stråling. I henhold til direktivets, artikel 7, stk. 4, skal Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre: nærmere oplysninger om de godkendte bestrålingsanlæg i medlemsstaterne samt om ændringer i deres status en rapport på grundlag af de oplysninger, de nationale kontrolmyndigheder indgiver hvert år. På webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere findes der oplysninger om de generelle aspekter i forbindelse med fødevarer med ioniserende stråling Bestrålingsanlæg Fødevarer og fødevareingredienser må kun bestråles på godkendte bestrålingsanlæg. For anlæg i EU gives godkendelsen af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 7, stk. 3, i direktiv 1999/2/EF meddele Kommissionen listen over deres godkendte bestrålingsanlæg. Fødevarer og fødevareingredienser må kun bestråles med følgende strålingskilder, der er opført i bilag II til nævnte direktiv: gammastråler fra de radioaktive isotoper cobolt-60 og cæsium-137 røntgenstråler fra anlæg med nominel energi (maksimal kvanteenergi) på 5 MeV eller derunder elektronstråler fra anlæg med en nominel energi (maksimal kvanteenergi) på 10 MeV eller derunder. 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling (EFT L 66 af , s. 16). 3

4 Listen over godkendte bestrålingsanlæg i medlemsstaterne er offentligt tilgængelig, da den er blevet offentliggjort af Kommissionen Bestrålede fødevarer og fødevareingredienser Bestråling af tørrede aromatiske urter, krydderurter er tilladt i EU i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/3/EF om opstilling af en fællesskabsliste over levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling 4. Syv medlemsstater har derudover meddelt Kommissionen, at de opretholder nationale tilladelser for visse fødevarer og fødevareingredienser i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i direktiv 1999/2/EF. Kommissionen har offentliggjort listen over nationale tilladelser 5. Bestrålede fødevarer, der indeholder en eller flere bestrålede fødevareingredienser, skal mærkes med betegnelsen "bestrålet" eller "strålekonserveret" eller "behandlet med ioniserende stråling" eller "konserveret med ioniserende stråling". Hvis et bestrålet produkt indgår som ingrediens i en sammensat fødevare, skal den samme oplysning være anført på ingredienslisten sammen med betegnelsen på produktet. I forbindelse med produkter, der sælges i løs vægt, skal oplysningen sammen med betegnelsen på produktet være anført på et skilt over eller ved siden af den beholder, som indeholder produktet. For at håndhæve den korrekte mærkning eller påvise produkter, der ikke er tilladt, har Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udarbejdet en række analysemetoder efter at have fået mandat hertil af Kommissionen. 3. RESULTATERNE AF KONTROL UDFØRT PÅ BESTRÅLINGSANLÆG OG DE ANVENDTE DOSER I denne del af rapporten gøres der rede for resultaterne af den kontrol, der er foretaget på bestrålingsanlæg, navnlig hvad angår kategorien og mængden af de behandlede produkter samt de anvendte doser. Ifølge de oplysninger, medlemsstaterne har indsendt, bekræftede de kompetente myndigheders kontrol, at i direktiv 1999/2/EF var overholdt på de godkendte bestrålingsanlæg. Følgende tabeller og figurer viser resultaterne af den kontrol, der er foretaget på de godkendte anlæg i Europa i 2014, navnlig hvad angår kategorien og mængden af de behandlede fødevarer og fødevareingredienser samt de anvendte doser EUT C 265 af , s. 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/3/EF af 22. februar 1999 om opstilling af en fællesskabsliste over levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling EFT L 66 af , s. 24. EUT C 283 af , s. 5. 4

5 3.1. Sammendrag for EU I følgende tabel sammenfattes de mængder fødevarer (i ton), der er behandlet med ioniserende stråling på godkendte bestrålingsanlæg i 13 medlemsstater i EU: Medlemsstat Antal godkendte anlæg Behandlet mængde (ton) Belgien ,6 Bulgarien 2 Ingen bestrålede fødevarer Tjekkiet 1 20,1 Tyskland 4 97,3 Estland 1 33,7 Spanien 3* 233,1 Frankrig 5 463,3 Italien 1 Ingen bestrålede fødevarer Ungarn 1 70,0 Nederlandene ,2 Polen 2* 55,0 Rumænien 1 Ingen bestrålede fødevarer Det Forenede Kongerige 1 Ingen bestrålede fødevarer I alt EU-MS: ,3 Norge 1 7,6 I alt: ,9 * Fødevarer blev kun bestrålet på ét godkendt bestrålingsanlæg. Der er 25 godkendte bestrålingsanlæg i EU fordelt på 13 medlemsstater. Kun i 8 ud af 13 medlemsstater blev der bestrålet fødevarer i I følgende histogram sammenfattes de mængder fødevarer (i ton) og de produktkategorier, der blev behandlet med ioniserende stråling på godkendte bestrålingsanlæg i EU i 2014: 5

6 Mængde (ton) 3500,00 Rejer 3000, ,00 Slagtebiprodukter af fjerkræ Frosne frølår 2000, , ,00 500,00 Tørrede grøntsager og tørret frugt Dehydreret blod, plasma og koagulater Kyllingekød 0 BE NL FR ES DE HU PL EE CZ krydderurter Der er ingen godkendte anlæg i følgende medlemsstater: Danmark, Irland, Grækenland, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Østrig, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Portugal. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om situationen i Kroatien og Malta. De følgende tabeller viser, hvilke produktkategorier der blev bestrålet i de berørte medlemsstater samt de anvendte doser Belgien Fødevare Absorberet dosis (kgy) Dehydreret blod, plasma og koagulater 4,9-6,4 Frosne frølår 3,9-4,8 Slagtebiprodukter af fjerkræ 3,5-4,8 6

7 3.3. Tjekkiet Fødevare Absorberet dosis (kgy) krydderurter 4,04-9, Tyskland Fødevare 3.5. Estland Absorberet dosis (kgy) krydderurter 10 Fødevare 3.6. Spanien Absorberet dosis (kgy) krydderurter 10 Fødevare Absorberet dosis (kgy) krydderurter 8, Frankrig Fødevare 3.8. Ungarn Absorberet dosis (kgy) krydderurter 5-10 Frosne frølår 1-10 Fødevare Absorberet dosis (kgy) krydderurter Nederlandene Fødevare Polen Absorberet dosis (kgy) krydderurter 4-8 Kyllingekød 5 Tørrede grøntsager og tørret frugt 2-8 Frosne frølår 4 Rejer 3 Fødevare Norge Absorberet dosis (kgy) krydderurter 5-10 Fødevare Absorberet dosis (kgy) krydderurter 10 7

8 4. RESULTATER AF KONTROL FORETAGET I MARKEDSFØRINGSLEDDET OG DE METODER, DER ANVENDES TIL PÅVISNING AF BESTRÅLEDE FØDEVARER Nedenstående tabeller viser resultaterne af den kontrol, der er foretaget i i Europa og de metoder, der anvendes til påvisning af behandling med ioniserende stråling Sammendrag for EU I følgende tabel sammenfattes de analyserede prøver og resultaterne for EU: Medlem sstat Overholde r Overholde r ikke Prøver i alt I % af alle EU-prøver BE ,9 % BG ,1 % CZ ,5 % DK IUK IUK IUK IUK IUK DE ,6 % EE IUK IUK IUK IUK IUK IE ,4 % EL IUK IUK IUK IUK IUK ES ,5 % FR ,1 % HR IID IID IID IID 0 % IT ,6 % CY IUK IUK IUK IUK IUK LV ,2 % LT ,0 % LU ,2 % HU ,2 % MT ,5 % NL ,5 % AT ,1 % PL ,5 % PT ,2 % RO ,2 % SI ,3 % SK ,4 % FI ,0 % 8

9 SE IUK IUK IUK IUK IUK UK ,9 % EU i alt % 97,7 % 1,0 % 1,3 % 100,0 % IID: Ingen indsendte data; IUK: Ingen udført kontrol. 9

10 I følgende histogram sammenfattes de analyserede prøver og resultaterne for hver EU-medlemsstat: ikke

11 4.2. Belgien. Antal prøver: 109 Antal prøver: 109 Fødevarekateg ori Analyserede fødevarer i Overholde r Overholde r ikke CENmetode Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Kød og kødprodukter Frugter Svampe eller svampeprodukter Grøntsager og grøntsagsprodukter Krebsdyr, skaldyr, muslinger og andre vanddyr (frosne) Te Frølår Andet Kosttilskud 9 4 2* I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 84,4 % 13,8 % 1,8 % * bestråling ikke tilladt 4.3. Bulgarien. Antal prøver: 4 Fødevarekategor i Analyserede fødevarer i markedsføringsledde t krydderurter krydderurter Antal prøver: 4 Inkonklusiv t ikke CENmetode Te I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100 % 0 % 0 % 11

12 4.4. Den Tjekkiske Republik. Antal prøver: 30 Fødevarekategor i Andet Analyserede fødevarer i markedsføringsledde t Svampe eller svampeprodukter Grøntsager og grøntsagsprodukter krydderurter Antal prøver: 30 Inkonklusiv t ikke CENmetode Urtete Kosttilskud 5 1 2* Suppe 4 3 3** I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 66,7 % 16,7 % 16,7 % * Begge prøver blev identificeret som positive for bestråling. De bestrålede produkter var ikke mærket. I det ene tilfælde var angivelse af behandling ikke anført på de dokumenter, der ledsager eller vedrører bestrålede fødevarer, så det var ikke klart, om produkterne var strålebehandlet i et anlæg, der er godkendt i EU. I det andet tilfælde var fødevarerne strålebehandlet i et anlæg, der ikke er godkendt i EU. ** Prøverne blev identificeret som positive for bestråling. De bestrålede produkter var ikke mærket. Angivelse af behandling var ikke anført på de dokumenter, der ledsager eller vedrører bestrålede fødevarer, så det var ikke klart, om produkterne var strålebehandlet i et anlæg, der er godkendt i EU Danmark Der blev ikke foretaget kontrol i i Tyskland. Antal prøver: 3214 Analyserede fødevarer i Antal prøver: 3214 ikke Kornprodukter Frugter Frugter (friske) CENmetode, EN 1787 EN 13708,, EN 1787,, EN 1787, Svampe (friske) 1 0 0, EN 1787, 12

13 Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Svampe eller svampeprodukter , EN 1785, EN 1787, Kartofler Bælgfrugter Grøntsager og grøntsagsprodukter Grøntsager (friske) Krebsdyr, skaldyr, muslinger og andre vanddyr * Fisk og fiskevarer *, EN 1787,, EN 1787, EN 1787,,, EN 1787,, Fisk og skaldyr , Kød og kødprodukter Mælk og mejeriprodukter krydderurter Andet (smagspræparater) ** ** Te Kød (undtagen fjerkræ og vildt) Kød (fra forskellige fugle, kænguru, hare) Kødprodukter (undtagen pølser) 13, EN 1785, EN 1787,, EN 1785, EN 1787,, EN 1785, EN 1787, Andet Pølsevarer EN 1784, EN 1784, EN 1784,, EN 1787, EN 1784, Smør (med urter) Ost (med /urter) Ost (tilberedt ost uden urter og ) , EN EN 1784 Mælk og * EN 1787

14 Andet mejeriprodukter Kosttilskud * Færdigretter (tilberedt) * Andet Saucer og supper * I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 98,9 % 0,4 % 0,7 %,,, EN 1784,, EN 1787,, * bestråling ikke tilladt ** fejlagtigt mærket 4.7. Estland På grund af budgetbegrænsninger blev der ikke foretaget kontrol i i Estland i Irland: Antal prøver: 81 Antal prøver: 81 ikke Bær grøntsager og frugt Frugter Frø Andet krydderurter Te Fødevarer med særlige ernæringsformål Kosttilskud * I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 98,8 % 0,0 % 1,2 % * fejlagtigt mærket 14

15 4.9. Grækenland Der blev ikke foretaget kontrol i i Grækenland i 2014, da der ved tidligere kontrol ikke blev fundet produkter, som ikke overholdt. Et kontrolprogram med 10 prøver (urter og ) er planlagt for Spanien. Antal prøver: 204 Antal prøver: 204 ikke Frugter EN Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Svampe eller svampeprodukter Nødder EN 1787 Oliefrø Grøntsager og grøntsagsprodukter Krebsdyr, skaldyr, muslinger og andre vanddyr EN Fisk og fiskevarer Kød og kødprodukter krydderurter Urtete Krydderurter og (friske) EN 1787 Fjerkrækød I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % 15

16 4.11. Frankrig. Antal prøver: 178 Antal prøver: 178 ikke Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter grøntsager og frugt EN 1787 Andet Krebsdyr, skaldyr, muslinger og andre vanddyr Fisk og fiskevarer 1 0 2* krydderurter Kød og kødprodukter Frølår Kød og kødprodukter ** EN 1784 I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 97,8 % 0,0 % 2,2 % * bestråling ikke tilladt ** fejlagtigt mærket Italien. Antal prøver: 552 Antal prøver: 552 ikke Tørrede EN EN EN EN 1787 Tørrede tomater Frugter Frugter (friske) Hvidløg EN EN 1787 EN EN EN 1787 Svampe eller svampeprodukter * 16 EN EN EN 1787

17 Nødder Oliefrø Løg Andet (kandiseret ingefær, tomatpuré, pulver af søde kartofter, hasselnøddemel) Kartofler Bælgfrugter EN EN 1787 EN 1787 EN EN Ris Frø Skalotteløg Te EN EN 1787 Toskallede bløddyr (ikke specificeret) Blæksprutter (ikke specificeret) EN Venusmuslinger Krabber Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Krebs Krebsdyr Fisk og fiskevarer Muslinger Diverse blæksprutter EN 1785 EN EN 1785 EN Andet

18 Kød og kødprodukter Andet Rejer Kammuslinger Rejer EN 1785 Blæksprutter Frølår *** Kød og kødprodukter Kød (undtagen fjerkræ og vildt) Kød, slagtebiprodukter, kødprodukter EN EN 1785 EN EN EN EN 1785 Fjerkrækød EN EN 1785 Fødevaretilsætningsstof Kosttilskud Vegetabilske råmaterialer, bestemt til anvendelse som ingrediens i kosttilskud ** saucer (tilberedte) I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 96,6 % 1,8 % 1,6 % * fejlagtigt mærket ** fejlagtigt mærket og/eller bestråling ikke tilladt *** fejlagtigt mærket og/eller bestråling på anlæg, der ikke er godkendt i EU Cypern På grund af mangel på laboratorier, der foretager analyser af ioniserende stråling, blev der ikke foretaget kontrol i i Cypern i Letland. Antal prøver: 14 Antal prøver: 14 ikke krydderurter Andet Kosttilskud 9 0 2* I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 85,7 % 0,0 % 14,3 % * bestråling ikke tilladt 18

19 4.15. Litauen Antal prøver: 59 Urter og krydderurter Antal prøver: 59 ikke EN Te EN Andet Kosttilskud EN I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % Luxembourg. Antal prøver: 11 Antal prøver: 11 ikke Andet Kosttilskud 8 1 2* I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 72,7 % 9,1 % 18,2 % * bestråling ikke tilladt Ungarn. Antal prøver: 128 og krydderurter Antal prøver: 128 ikke * I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 97,7 % 0,0 % 2,3 % * fejlagtigt mærket Malta. Antal prøver: 30 Urter og Grøntsager grøntsagsprodukter og krydderurter Antal prøver: 30 ikke * I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 73,3 % 13,3 % 13,3 % * fejlagtigt mærket 19

20 4.19. Nederlandene Antal prøver: 88 Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Urter Andet og Antal prøver: 88 ikke Frugter Korn og kornprodukter Nødder og frø Grøntsager grøntsagsprodukter og Rejer krydderurter Bagværk Vildt og fjerkræ Supper, chips osv Særlige fødevarer I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % Østrig. Antal prøver: 64 Antal prøver: 64 ikke Frugter EN Nødder EN 1787 I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % 20

21 4.21. Polen. Antal prøver: 377 Analyserede fødevarer i Antal prøver: 377 ikke CENmetode Frugter Frugter (friske) Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Frugter (tropiske) EN 1784 Hvidløg Svampe (friske) Svampe eller svampeprodukter Nødder EN 1787 Løg Kartofler Bælgfrugter Grøntsager og grøntsagsprodukter Grøntsager (friske) Krebsdyr eller bløddyr (frosne) Krebsdyr, skaldyr, muslinger og andre vanddyr og produkter Fisk og fiskevarer Rejer og snacks (stegt), Rejer Aromatiske krydderurter urter, og Urtete Andet Te ,,,,, 21

22 Kød kødprodukter og Mælk og mejeriprodukter Andet Kød Kød kødprodukter og Kød (undtagen fjerkræ og vildt) Kød (fra forskellige fugle, kænguru, hare) Kød, slagtebiprodukter, kødprodukter EN 1784, EN 1784, EN 1784, EN Fjerkrækød Ost (med /urter) EN 1784, EN 1784, * Hytteost Modnet ost Kakao Fødevarer med særlige ernæringsformål Kosttilskud ** Færdigretter (tilberedt),, Andet Saucer og supper, Suppe I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 98,7 % 0,5 % 0,8 % * bestråling ikke tilladt ** fejlagtigt mærket, bestråling ikke tilladt Portugal. Antal prøver: 11 Antal prøver: 11 ikke Kornprodukter krydderurter Urtete Te

23 Andet Kosttilskud Andet Saucer og supper I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % * bestråling ikke tilladt Rumænien. Antal prøver: 243 Andet Antal prøver: 243 ikke Frugter Oliefrø Grøntsager og grøntsagsprodukter krydderurter EN 1787 Urtete Te Kosttilskud 6 0 1* EN 1787 Andet ** I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 98,8 % 0,4 % 0,8 % * bestråling ikke tilladt ** bestråling på anlæg, der ikke er godkendt i EU Slovenien. Antal prøver: 19 Antal prøver: 19 ikke Hvidløg Grøntsager og grøntsagsprodukter krydderurter Andet Te

24 Kød og kødprodukter Andet Frølår Saucer og supper I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 89,5 % 10,5 % 0,0 % Slovakiet. Antal prøver: 24 Mælk og mejeriprodukter grøntsager og frugt 24 Antal prøver: 24 ikke EN 1784 Frugter EN 1784 Nødder EN 1784 Oliefrø EN 1784 krydderurter Ost (med /urter) EN 1784 Modnet ost EN 1784 I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 100,0 % 0,0 % 0,0 % Finland. Antal prøver: 289 Antal prøver: 289 ikke Bær Bærprodukter Kornprodukter Produkter af tørrede rødder Frugter Svampe eller svampeprodukter 4 0 1* Nøddeprodukter Tangprodukter Frø Grøntsager og grøntsagsprodukter krydderurter * ** Urtete Te

25 Andet Ingrediens i drikkevare Kakaotilberedning Fedttilberedning Fødevarer med særlige ernæringsformål 5 0 1* Kosttilskud * Honning og andre biavlsprodukter Færdigretter (tilberedt) Proteinpræparater Saucer og supper 2 0 1* Snacks 3 0 1* I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 94,5 % 2,1 % 3,5 % * bestråling ikke tilladt ** fejlagtigt mærket, bestråling på anlæg, der ikke er godkendt i EU Sverige På grund af personalebegrænsninger blev ingen prøver analyseret i Det Forenede Kongerige. Antal prøver: 50 Fisk, krebsdyr, skaldyr og produkter Antal prøver: 50 ikke Instant nudler * Krebsdyr eller bløddyr (frosne) krydderurter * Ingefær (syltet) I alt: I alt i % af de analyserede prøver: 90,0 % 2,0 % 8,0 % * fejlagtigt mærket, bestråling på anlæg, der ikke er godkendt i EU Norge På grund af mangel på laboratorier, der foretager analyser af ioniserende stråling, blev der ikke foretaget kontrol i i Norge i

26 5. SAMMENDRAG Denne rapport dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december Den indeholder en sammenfatning af de oplysninger, som 27 medlemsstater har indsendt til Kommissionen. Kroatien indsendte ikke data for I 2014 var der - fordelt på 13 medlemsstater - 25 godkendte bestrålingsanlæg i drift i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 1999/2/EF. Ingen af de godkendte bestrålingsanlæg er blevet lukket. Norge fremsendte data om mængden af fødevarer, der blev bestrålet i år I alt blev 5543,3 ton produkter behandlet med ioniserende stråling i EUmedlemsstaterne, blev 84 % bestrålet i hovedsageligt to medlemsstater: Belgien (59 %) og Nederlandene (24 %). De to vigtigste kategorier af bestrålede produkter er frølår (55 %) og slagtebiprodukter af fjerkræ (16,2 %). Der er et regelmæssigt fald i den samlede mængde af produkter, som bliver bestrålet i EU, sammenlignet med de foregående år: 6876 ton blev bestrålet i 2013 (et fald på 19 % i 2014 sammenlignet med 2013) og 7972 ton i 2012 (et fald på 14 % i 2013 sammenlignet med 2012). Slagtebiprodukter af fjerkræ, 16,2 % Rejer, 1,5 % krydderurter, 12,7 % Kyllingekød, 0,7 % Dehydreret blod, plasma og koagulater, 1,9 % Frosne frølår, 55,0 % Tørrede grøntsager og tørret frugt, 12, 0 % 27 medlemsstater indsendte oplysninger om kontrol foretaget i. Seks medlemsstater og Norge foretog ingen analytisk kontrol i i Der blev udtaget i alt 5779 prøver i 21 medlemsstater i Tre medlemsstater tegnede sig for 71,7 % af prøverne (Tyskland 55,6 %, Italien 9,6 % og Nederlandene 6,5 %. I 2013: Tyskland 50,5 %, Italien 9,7 % og Nederlandene 6,3 %). Tyskland er fortsat førende, hvad angår kontrol med fødevarer i prøver (97,7 %) overholdt i bestemmelserne i direktiv 1999/2/EF, 73 prøver (1,3 %) overholdt ikke, og 59 prøver (1,0 %) gav inkonklusive resultater. De to vigtigste grunde til den manglende overholdelse af var, som i tidligere år, ukorrekt mærkning og forbudt bestråling. Manglende overholdelse skyldtes også bestråling på anlæg, der ikke er godkendt i 26

27 EU. Årsagerne til manglende overholdelse er anført i hver tabel, der angiver de prøver, der blev foretaget i hver medlemsstat. 27

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2012

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2012 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.2.2014 COM(2014) 52 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2012 DA DA

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 69 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0359 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0359 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2011 KOM(2011) 359 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse FORMULAR TIL (FRIVILLIG) BRUG FOR DEN ANMODENDE MYNDIGHED I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse I overensstemmelse med artikel 4

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

Format Forklaring Bemærkning / cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling).

Format Forklaring Bemærkning / cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling). SKATTENUMRE TIN-numre opdelt på emne : Skattenummerstruktur 1. AT Østrig 99-999/9999 9 cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling). 2. BE Belgien 99999999999

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2010 KOM(2010)364 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 95/50/EF OM INDFØRELSE

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T.

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T. Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T T T BG Bulgarien T

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan 01.06.2004-30.09.2004 Del I. Baggrundsinformation Land AT - Østrig 1 (1.4) BE - Belgien 4 (5.8)

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2017 COM(2017) 404 final ANNEX 1 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter for de operationelle

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan 01/06/2004-30/09/2004 Del I. Baggrundsinformation Land AT - Østrig 9 (4.5) BE - Belgien 13 (6.5)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2017 COM(2017) 99 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om nes anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. om behandling af fødevarer med ioniserende stråling for perioden september 2000 til december 2001

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. om behandling af fødevarer med ioniserende stråling for perioden september 2000 til december 2001 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.10.2002 KOM(2002) 549 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om behandling af fødevarer med ioniserende stråling for perioden september 2000 til

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 71/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 201/2009 af 16. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES)

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Finanstilsynet 4 april 2017 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet indberette eksponeringer over en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0249/128. Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0249/128. Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 21.10.2015 A8-0249/128 Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Grupp Betænkning Julie Girling Emissioner af visse luftforurde stoffer COM(2013)0920 C7-0004/2014 2013/0443(COD) A8-0249/2015 Forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2012 COM(2012) 127 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2011 KOM(2011) 113 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere