Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland"

Transkript

1 Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Alluitsup Paa og Qaqortoq, Grønland

2 Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling i Arktis arbejder i en tre-trins proces med at udvikle lokale økonomiske og sociale udviklingsstrategier baseret på en struktureret dialog mellem relevante aktører. Metoden kaldes en Foresight analyse, der består af tre runder af workshops, hvor den første fokuserer på perspektiverne set fra indbyggerne i lokalsamfundene. I denne første fase, visionsfasen, formulerer indbyggerne visioner for lokalsamfundets fremtid samt idéer til hvordan de ønsker at opnå de fremhævede mål. De to workshops afholdt i Grønland er en del af en større analyse af udviklingstendenser og udviklingsperspektiver i de Arktiske regioner i Norden. Der bliver i alt afholdt 12 lokalt forankrede workshops i de Nordiske arktiske regioner i Grønland, Finland, Sverige, Norge, Island og Færøerne. Sydgrønland er valgt som fokusområde i det grønlandske bidrag på grund af de erhvervsmæssige, demografiske og uddannelsesmæssige udfordringer regionen er præget af. Derudover er det et af de relativt få steder i Grønland der står med erfaringer indenfor minedrift, sidst i forbindelse med Nalunaq guldminen ved Nanortalik, der producerede guld fra 2004 til efteråret Desuden er planlægningen af to nye mineprojekter med udvinding af sjældne jordarter, uran og andre metaller under vejs. Fiskeri, landbrug og fårehold er også centrale aktiviteter i det sydgrønlandske billede, og Sydgrønland er derfor en unik region der arbejder på at skabe en flerstrenget erhvervsstrategi, hvor der samtidig er fokus på uddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke. Alluitsup Paa er en bygd med 233 indbyggere (1. januar 2015) og bygden har været præget af et væsentlig fald i antal indbyggere efter rejeproduktionen stoppede, og gennemsnitsalderen for indbyggerne er samtidig stigende med en voksende andel af befolkningen som pensionister og færre og færre børnefamilier. Workshoppen i Alluitsup Paa blev holdt med 8 deltagere hvoraf de fire var kvinder og fire var mænd. Den lokale mødeleder var bygdekontorets repræsentant i Alluitsup Paa, og workshoppen varede cirka 2 timer og blev afholdt i klubhuset. Qaqortoq er den største by i Kommune Kujalleq i Sydgrønland med 3164 indbyggere (1. januar 2015) og en stor del af den kommunale administration foregår også herfra. Workshoppen i Qaqortoq blev holdt på gymnasiet med cirka 20 deltagere. Den lokale mødeleder var underviser på gymnasiet og hun sørgede for at inddele deltagerne i fire grupper uafhængigt af køn, alder, arbejde og slægtskab. 2

3 Workshoppen i Alluitsup Paa De vigtigste udfordringer I Alluitsup Paa blev workshop deltagerne inddelt i to grupper, hvor de diskuterede de vigtigste udfordringer for bygden. Resultaterne af de to gruppers diskussion er præsenteret nedenfor: Svar gruppe 1 1. Der mangler et forsamlingshus (Et sted hvor de lokale kan mødes på neutral grund). 2. Der mangler faste arbejdspladser (den lokale fabrik har ikke længere nogen faste arbejdspladser (lukket)). 3. Det er for dyrt at rejse, fragte og komme rundt. 4. Der mangler asfalt på vejene (kvinden joker med at hun ikke kan bruge sine højhælede sko). 5. Jernaffald er et problem rundt om i bygden og på egnen. (Mulighed for genbrug og afhentning eftersøges). 6. Det er for dyrt at starte et firma (En person erindrer en tid hvor det kostede ,- for at starte et aktieselskab eller anpartsselskab; i dag kræver det egenkapital på ,-). 7. De lokale ressourcer bør udvindes og udnyttes bedre på egnen (-naturressourcer, dyr, planter og mineraler). Svar gruppe 2 1. Der mangler arbejdspladser; 2. Der mangler en skole som kan tage alle klassetrin; 3. Der mangler et forsamlingshus; 4. Der er behov for løbende information om hvornår der kommer turister; 5. Der er brug for bedre anløbsbroer; 6. Der er behov for bedre og billigere adgang til trafik hvad angår vand- og lufttrafik. Behovet for faste arbejdspladser er højt rangeret for begge grupper. Det har stor betydning for en bygd som Alluitsup Paa at indbyggerne i bygden har noget at leve af. Efter rejefabrikken lukkede har det været en svær tid. Mange går arbejdsløse og mange flytter fra bygden for at finde arbejde andetsteds. Et nyt forsamlingshus bliver også nævnt som vigtigt for sammenholdet i bygden. Selve workshop-mødet bliver holdt i nogle klublokaler hvor der ikke er installeret varme, hvilket betyder de ikke kan anvendes i den lange vintersæson. Uden et forsamlingshus er det vanskeligt at arrangere fælles sociale aktiviteter som f.eks. bingo. 3

4 Erhvervsliv er en høj prioritet der hænger sammen med muligheden for at skabe arbejde og aktiviteter i byen. Det bliver påtalt at der bør gøres en større indsats for at hjælpe erhvervslivet på vej. Større støtte til iværksættere og støtte til udvikling i anvendelsen af naturressourcerne i området bliver udpeget som centrale indsatsområder. Infrastruktur er også højt placeret blandt prioriteterne. Den skal være billigere samt skabe mere dækkende transportmuligheder. I forhold til konkrete ønsker omkring infrastruktur så nævner grupperne i Alluisup Paa ønsket om en ny og længere anløbsbro og billigere adgang hvad angår både vand- og lufttrafik. Skolegang er et vigtigt emne for at bygden kan rumme børnefamilier. Grupperne kunne godt tænke sig en skole med samtlige klassetrin fremfor nu hvor nogle af klasserne bliver slået sammen, hvilket af nogen anses for ikke at være særligt attraktivt. Hvordan vil vi gerne se lokalsamfundet udvikle sig? Under temaet fremtidsperspektiver blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig på kort sigt (nu og inden for de næste ti år) og på længere sigt (om år). De fremførte fremtidsperspektiver listes nedenfor: a. I den nærmeste fremtid, dvs. nu og inden for de næste 10 år. Det er for dyrt at starte eget firma. En deltager erindrer en tid hvor det kostede ,- for at starte et aktieselskab eller anpartsselskab og hvor det i dag kræver en egenkapital på ,-; Ressourcerne bør udvindes og udnyttes bedre på egnen såsom planter, bær, tang, fisk, muslinger og mineraler; Infrastrukturen bør forbedres med bedre veje og anløbsbroer; Gamle og ubrugte huse bør nedlægges; Flere og bedre legepladser til børnene. b. På længere sigt, dvs. om år. Mineraler bør i stigende grad udvindes i fremtiden; Der skal sikres flere faste og vedvarende arbejdspladser; Der skal ligeledes sikres øget brug af vedvarende energi (vandkraft og solenergi); Og som noget nyt kunne der satses på opbevaring af den vedvarende energi gennem brintproduktion. 4

5 Specifikke ønsker Under temaet om specifikke ønsker blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig i forhold til aldersfordeling, kønsfordeling og erhvervsliv. Ønskerne er listet nedenfor Aldersfordeling Gode skoler og god børnehave Øget udbud af uddannelsesmuligheder for de unge/ Efterskole, GU, HTX, HHX, Universitet Forbedrede boligmuligheder Bygden har henholdsvis - 45 børn, 120 unge, en arbejdsstyrke på 80 personer, samt 85 ældre Kønsfordeling Ønskeligt med et lige antal piger/drenge - kvinder/mænd Erhvervsudvikling Tang Vand Brint Tørfisk brug af indvolde og hoved Der skal nye innovative ideer til erhvervsudviklingen på området (særligt på anvendelse af f.eks. tang, nye fiskearter samt landbrug) Ansvar Under temaet ansvar blev deltagerne bedt om at angive, hvilket myndighedsniveau der skal sikre, at deres ønsker bliver opfyldt (nationalt, regionalt, eller kommunalt). De ønskede ansvarsområder listes nedenfor: a. Selvstyret? Hvordan? Fast arbejde skal sikres af selvstyret; Fragt- og rejsepriser skal gøres mere tilgængelige (lavere priser på fragt og rejser); Skole / børnehave / kontorarbejde; Bevilling af udgiftsrelaterede poster. b. Kommunen? Hvordan? Forsamlingshus; Vej; Håndtering af jernaffald; Sociale forhold; Øget selvstændighed og indflydelse. 5

6 c. Byen/Bygden? Fondsansøgninger til renovation og nye faciliteter; Renovering af klubben (Fungerer som midlertidigt forsamlingshus, er uden varme da varmesystemet er gået i stykker); Indsamling af jernaffald; Fremme af selvstændigt erhvervsliv; Fremme af små arbejdspladser; Hjælp til erhvervslån med 33% fra selvstyre, 33% fra kommunen, og 33% fra erhvervsdrivende og andre private personer. Råd og Ideer Under temaet råd og ideer blev deltagerne spurgt om hvilke råd de vil give til de ansvarlige, så deres ønsker kunne blive opfyldt, og hvilke ideer de selv har for at bidrage til at deres ønsker kunne blive opfyldt. De anførte råd og ideer listes nedenfor: a. Hvilke råd kan I give de ansvarlige så Jeres ønsker kan blive opfyldt? Vi syntes at det er en politisk beslutning at sørge for at de vigtigste ting såsom arbejdspladser m.m. håndteres så vi med støtte kan skabe en ny fremtid for bygden; Livet i havet, dyr i området ved Alluitsup Kangilia samt fisk og havets planter skal udnyttes fremadrettet; Spredning af arbejdspladser skal fremmes. Olieforskningens undersøgelser er for farlige for livet i havet; Arbejde med 50% indhandling af skaldyr og fisk kan sikre arbejdspladser til bearbejdning; Prioritering af aktiviteter hen over året og på årene gennem ansvarligt rejefiskeri, og forståelse af naturens gang; Indsats på bedre infrastruktur fra de ansvarlige. b. Hvilke ideer har I selv til at bidrage til at Jeres ønsker kan blive opfyldt? Man kan lave en ny havn i det ideelle område (Alluitsup Kangilia) eller en ny lufthavn; Støtte til iværksættere; Gode og forbedrede skoler samt uddannelsesmuligheder; Uddannelse / Kurser / Efteruddannelse. 6

7 Workshoppen i Qaqortoq Ved workshoppen i Qaqortoq blev de cirka 20 deltagere inddelt i fire grupper. Efter hver gruppe havde havde diskuteret hvilke udfordringer de anså som vigtigst, så blev der lavet en samlet afstemning, og det er resultaterne af denne, der præsenteres nedenfor. De vigtigste udfordringer 1. Større styrke som menneske; 2. Mangel på selvstændighed i det enkelte individ; 3. Mangel på en lufthavn til fastvingede fly; 4. De lokale naturresurser bliver ikke anvendt i tilstrækkeligt omfang; 5. Arbejdsløsheden; 6. Mangel på aktivitetsmuligheder i fritiden; 7. Arbejdsdygtiges fraflytning. Større styrke som menneske blev i den samlede afstemning valgt som første prioritet. Troen på det enkelte individs udvikling og mulighed for at vise engagement og drivkraft endte med at blive det vigtigste i den fælles afstemning. Og selv om dette ikke havde været førsteprioriteten for alle fire grupper endte det med at overbevise deltagerne på workshoppen om at dette skulle være det vigtigste. De fire gruppers førsteprioriteter var i øvrigt følgende: 1) Flere arbejdspladser; 2) Uddannede folk; 3) Mangel på landingspladser; 4) Der skal bygges veje mellem bygderne og byerne i Sydgrønland. Mangel på selvstændighed hos det enkelte individ blev valgt som anden prioritet. Dette afspejler hvor stærk denne fælles forståelse af hvert enkelt menneskes ansvar for samfundsudviklingen har været. De to højest rangerende prioriteter ved fællesafstemningen blev i første runde nævnt af gruppe 3 som sjette prioritet og gruppe 1 som syvende prioritet. Manglen på en lufthavn er udtryk for det arbejde der netop er i gang med planlægningen af lufthavn og landingsbane i Qaqortoq. Spørgsmålet om betydningen af Infrastrukturen var generelt højt placeret blandt grupperne. Alle ønsker at det fremover skal være bedre dækning og billigere at rejse til og fra byen. Arbejdsløsheden bliver blandt deltagerne opfattet som en alvorlig udfordring.. Et for højt antal arbejdsløse sætter byen under pres, og det er også svært for de personer der har gået arbejdsløse længe at tro på at de kan komme tilbage i arbejde. Arbejdsmarkedskontoret er i gang med at inddele samtlige ledige i tre grupper: 1) Dem der er klar til at komme i arbejde; 2) Dem der trænger til opkvalificering eller anden form for støtte, f.eks. gennem flexjobs og lignende; 3) Og dem der har problemer med misbrug og lignende, og derfor ikke er klar til at komme i arbejde. Mangel på aktivitetsmuligheder i fritiden blev nævnt mange gange. Tre af grupperne i Qaqortoq har emnet fritidsaktiviteter som en eller flere af deres prioriteringer. Gruppe 1 nævner konkret fritidsaktiviteter for børn og unge samt manglen på frivillige ledere; Gruppe 2 7

8 har fritidsaktiviteter som anden prioritet og foreningsliv som tredje prioritet; Og gruppe 3 nævner fritidsaktiviteter som deres anden prioritering. Arbejdsdygtiges fraflytning blev nævnt som en udfordring, fordi migrationen ud af byen betyder færre sociale ressourcer, og fremhævede at et faldende befolkningstal kan gøre det vanskeligere at holde gang i erhvervs- og fritidsliv. Hvordan vil vi gerne se lokalsamfundet udvikle sig? Under temaet fremtidsperspektiver blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig på kort sigt (nu og inden for de næste ti år) og på længere sigt (om år). De fremførte fremtidsperspektiver listes nedenfor: a. I den nærmeste fremtid, dvs. nu og inden for de næste 10 år 1. En dejlig by med mange arbejdspladser 2. Skibaner 3. Efterskole 4. Musikskole med dramaundervisning 5. Kæmpedrivhus 6. Medborgerhus 7. Lufthavn 8. Svømmehal 9. Biograf 10. Cafeer 11. Private butikker 12. Gode forbindelser med hensyn til lufthavn, veje, bådehavn og internet 13. Et mødested hvor alkohol er forbudt 14. Et sted hvor alle kan mødes og være sammen, såsom forsamlingshus for alle b. På længere sigt, dvs. om år 1. Dejlig sund by 2. Gode sunde boliger 3. Flere indbyggere 4. Ingen misbrugsproblemer 5. Alle er uddannede og har arbejde 6. Vi udnytter alle vore produkter 100% 7. Ingen alkoholproblemer 8. Et folk som kan selv. 9. Et folk som ikke forbruger alkohol og stoffer 10. Folk som kan stole på sig selv 19. Råstofudvinding ønskes og ønskes ikke 15. Lokal TV og Radio 16. Styrkelse af folks selvbestemmelse 17. Sammenhold 18. Flere fritidsbeskæftigelsesmuligheder 19. Et sted hvor folk kan være i deres fritid som bliver brugt fornuftigt 20. At folk behandler hinanden ordentligt 21. Sammenhold mellem folk 22. Frihed og selvbestemmelse 23. Lufthavnen er bygget med vej fra byen 24. Erhvervslivet er udbygget med landbrug og producerende erhverv / kvæg, husdyr og grøntsager 25. Broplanlægning / langtidssigtet planlægning (50år) 26. Fritidstilbud udbygges for både sport og kultur 11. Et bedre sundhedscenter 12. Bedre rejsemuligheder 13. Et sundt folk 14. Gode foranstaltninger for de gamle 15. Flere muligheder for de unge 16. Håndarbejde 17. Infrastruktur udvides endnu mere producerende erhverv udbygges 18. Narsaq Qaqortoq Qassiarsuk hører sammen 8

9 Specifikke ønsker Under temaet om specifikke ønsker blev deltagerne bedt om at angive, hvordan de ønsker at lokalsamfundet skal udvikle sig i forhold til aldersfordeling, kønsfordeling og erhvervsliv. Ønskerne listes nedenfor: Aldersfordeling Vi skal have flere børn; Folkeskole; Balance mellem bøger og arbejde; De som er gået i stå skal have muligheder så de kan komme videre; Alle skal tage ansvar; Børn og unge skal have muligheder for at udvikle sig; Arbejdsstyrken skal udvides; De som kan arbejde skal anvendes mere; Folk skal ikke bare vente på at få social støtte (kontanthjælp); De som er blevet gamle men stadigt kan arbejde skal på arbejdsmarkedet; Børn og unge der er arbejdsdygtige skal tiltrækkes for at skabe dynamik og erhvervsliv samt fritidstilbud; Kønsfordeling: Ligelig fordeling i alle aldersgrupper; Skolen skal være for alle; Der skal vises respekt for hinanden; Mændene skal være mere uddannede; Større lighed mellem mænd og kvinder; 50 50; Erhvervsudvikling Arbejde på udnyttelse af alle vore produkter; Ressourcerne skal udnyttes optimalt; Man skal bruge de lokale ressourcer og ikke blot sende dem videre; Der skal være flere arbejdspladser for dem som har en uddannelse; Bedre anvendelse af den lokale jord; Producerende aktiviteter inden for landbrug kan udbygges; Råstofudvinding og ikke produktion af hensyn til miljøet; Kulturinstitutioner skal tiltrækkes for at skabe liv; Turisme udvikles Indlandsis gøres mere tilgængelig; landbruget skal fremmes; Miljø styrkes miljøpatrulje i byen / renholdelse; 9

10 Ansvar Under temaet ansvar blev deltagerne bedt om at angive, hvilket myndighedsniveau der skal sikre, at deres ønsker bliver opfyldt (nationalt, regionalt, eller kommunalt). De ønskede ansvarsområder listes nedenfor: a. Selvstyret? Hvordan? 1. Lytte til andre; 2. Bidrage til fornuftig fordeling af kagen og ressourcerne; 3. Bedre oplysninger med hensyn til TV og medier; 4. Samlet folk; 5. Ting er for dyre i Grønland; 6. Der skal delegeres så meget opmærksomhed som muligt til folket i Sydgrønland; 7. Der er for meget fokus på Nuuk; 8. Infrastruktur skal betales af selvstyret; b. Kommunen? Hvordan? 1. Lytte til andre; 2. Sikre en fornuftig fordeling af kagen og ressourcerne; 3. Et sted som dyrker styrkelse i livet; 4. Folkeskolen skal istandsættes; 5. Kommunen skal beskæftige sig med flere ting og have større ansvar; 6. Mere borgerinddragelse; 7. Lytte mere til befolkningen; 8. Kultur kommer fra kommune og borgerne; 9. Der kan ydes tilskud til kultur og erhverv; 10. Planlægning på langt sigt; c. Byen/Bygden? 1. Alle skal tage ansvar og sige hvad de mener og gøre noget selv; 2. Styrkelse af livet; 3. Folkeskole; 4. Vuggestue, børnehave; 5. Ordentlig brug af oplysninger gennem internettet; 6. Hvis folket i Sydgrønland arbejder bedre sammen og sammen betaler og arbejder kan de realisere større projekter; 7. Kultur i form af frivilligt og foreningsarbejde; Råd og Ideer Under temaet råd og ideer blev deltagerne spurgt om hvilke råd de vil give til de ansvarlige, så deres ønsker bliver opfyldt, og hvilke ideer de selv har for at bidrage til at deres ønsker bliver opfyldt. De anførte råd og ideer listes nedenfor: a. Hvilke råd kan I give de ansvarlige så Jeres ønsker kan blive opfyldt? Politikere og ledere skal være synlige De skal se fagligt og objektivt på og mere åbne samt lytte; problemerne; 10

11 De skal lade være med at love mere end hvad der kan lade sig gøre; De skal sikre bedre borgerinddragelse; Folk skal hjælpe hinanden mere; Mere motivation til folk så de sammen kan realisere deres ønsker; Bedre meningsmålinger gennem borgerinddragelse; At blive mere lyttet til og hørt på; Kulturaktiviteter og foreningsliv formaliseres; Der skal laves langsigtede planer som tilbagevendende skal skabe et forum for aktivitet og diskussion; b. Hvilke ideer har I selv til at bidrage til at Jeres ønsker kan blive opfyldt? Vi vil gerne have en meningscafe Rollemodeller skal styrkes og stå som er åbent hver uge sammen for at opbygge et levende Et bestemt og nyt - emne tages op kulturliv hver gang Det skal ske inden for både sports og Referat i Tamanut og lokalavisen foreningsliv samt musik og kunst m.m. Vi vil have et mødested, et Skabe energi ikke at dræne ved at medborgerhus Et mere samlet folk som bedre pille rollemodellerne ned! sammen kan opnå og realisere større projekter Mediedækning ved workshoppene i Grønland o To pressemeddelselser i KNR o Notits i AG/Sermitsiaq o Lokalradioen bragte også et indslag. Plancher der fandt anvendelse på workshoppene På de næste sider vises de plancher som har været udgangspunkt for diskussionerne på de to workshops. På plancherne vises de emner som har været til diskussion, og diskussionerne foran de enkelte plancher har været en væsentlig drivkraft bag de resultater, som er beskrevet på de foregående sider. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfattende analyse

Mobilitet i Grønland. Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Februar 2010 2 Mobilitet i Grønland Mobilitet i Grønland 3 Mobilitet i Grønland NORDREGIO 2010 Nordic Council of Ministers Research Programme 2010 Nordregio P.O. Box 1658 SE-111 86

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Hovedrapport August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Hovedrapport August 2008 3 4 Forord Formålet med dette idéoplæg er at påvise behovet og muligheden for at

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere