Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krænkende & nedværdigende Når kolleger mobber kolleger"

Transkript

1 Krækd & dværdigd Når kollgr mobbr kollgr

2 ELSE TIL INDKALD NG AMLI S R O F L RA GENE R EDS 133 R K Æ F N L I D G, ORD FORENIN LÆRER I ÅRHUS 0 -cirka 19.3 k k lo k Århus C 18. marts s 1, 800 dag d d fr la s p ld th o r fh rg amlig a Hotl, Ma Gralfors cadiavia S lu B so rs 9): på Radis vdtægt lg fø (i N E ORD IG DAGS FORELØB dirigt 1. Valg af ig ds brt 2. Forma ab 3. Rgsk ads forslag m s, æstform 4. Idko d a rm ls af fo 5. Fastsætt orarr t rrs ho kotig og kass sættls af st fa g o t g 6. Bud lt 7. Evtu lig. ralforsam g f a ls ld st g før afho otort s sst 8 da r l o på krdsk sk d l ti æ s h i d s d gsord ud ær forma kt 4 skal v Edlig da u s vg p s På styrls gsord a d l ti g r la fors.00. Sør Aakjæ Evtull klokk s rt a 4. m frdag d lmld r ka ti ø rl ft g å toistr o rforig p r æ NB! Psi L s u rh g til Å sig vd at ri k k lo k s b * Dør å lfo 86 1 ig: is sp l ti g Tilmldi tat. Musik o stop idsrpræs ll ti ia skr v r k r t u md gæstsagr l il b spis l ti s Pris for rt a m. 2 Badt Musik o stop, som spillr op til sdag d ldig r o 0 Århus C 0 lm 0 ti 8 r das til mdlmsfst ftr ÅLFs g. fo 2 t, 80 Sidst fris røgad G g i ralforsamlig, har htt gæstsagr fra r rfo Århus Lær Århusskolr id som gæstoptrædd, bladt adr: Hvad r d Matilda Tjlld Skåd Skol Elis Dollrup Risskov Skol Lis Krag Nils Højvagskol : Caféaft tirsdag d 1. marts kl Tidligr politisk rdaktør på TV2 Kaar R. Skou fortællr om d politisk situatio top u, arbjdsform på Christiasborg og daskrs forhold til d politisk partir. Fordragt r lig så mgt t causri ovr partir og d ctral politikr. Dt r t fællsarragmt samm md ÅLF s psioistr og ftrlør. Dr vil bliv srvrt kaff og kag. Møllvagskols fstsal. Tilmldig på sst d 22. fbruar kl. 12. r d i 2 l a k SKOLEN

3 Opbakig til strukturforadrig Århus Byråd vdtog sidst i jauar hvilk områdr, dr skal hold for vd d kommd års stor bsparlsr. Hørigsfas sluttd d 17. jauar. I ÅLFs hørigsvar påpgd forig, at bsparlsr uudgåligt vil mdfør srvicforriglsr. Drmd vil dt gå ud ovr lvrs udrvisig og lærrs arbjdsmiljø. Til ggæld bakkr ÅLF op om forslagt til strukturforadrig i Bør og dr gag i? ÅLF top u Af Lott Sva Strag Ptrs & Marti Lauritz Ug md færr områdchfr og dlæggls af vidctr. Vi læggr samtidig stor vægt på, at rssourcprsor i d y pædagogisk afdlig i Bør og Ug blivr sylig ud på skolr og i højr grad udrstøttr lærr i udrvisigsopgav, faglig udviklig og iklusio ud fra skolrs bhov, hddr dt i svart. Dr var gag i d, sag i d mr Ram & Sjag og tjubag i d Dr var hoppd isshur, vuggd bdstmødr og trætt, m varm lærrsmil, da ÅLF d 14. dcmbr afvikld årts lgdarisk julfst. 132 voks og 119 bør havd fudt vj gm ssjappt til Møllvagskol, hvor dt julrgisk bad Ram & Sjag attr satt rammr for julsuccs md fut i dasgulvt og farv på kidr. Læs mr på aalf.dk MED formad i systmt Afburaukratisrig af crtificrigsprocs HovdMED (HMU) har bsluttt at vær mr tydlig md, hvad dr r skalog ka-opgavr i procss md arbjdsmiljøcrtificrig. Dt btydr, at krav til idholdt r blvt væstlig rducrd. Dt blivr samtidig i størr udstrækig op til skol slv at bslutt hvilk mr, dr skal lavs rtigslijr for. E vjldig r i skrivd stud på vj ud på skolr. PCB HMU har fåt oritrig fra bladt adt mbdslæg om PCB. Dt r klart, at dt vækkr bkymrig, at dr på skolr og istitutior ka fids d gift. Dt tags mgt alvorligt, ikk bar af HMU m også af Aarhus Kommu. Vi har opfordrt til, at dr sds vjldig ud, dr bskrivr, hvad dr skal gørs, hvis dr i forbidls md rovrig fids PCB. Områdt følgs tæt, og dr r sdt t brv fra rådmad til Økoomi- og Erhvrvsmiistrit md appl om atioal hadligspla. S billdr fra fst på aalf.dk > Arragmtr > Jultræsfst > Foto 2010 SKOLEN

4 Idhold Ldr 5. Ntyt fra aalf.dk Lærr i Århus 6. Sks vrdr skol Vorrvagskol har sks hdr, to afdligr, 47 pædagogr og 63 lærr, hvoraf d 21 r ovrflyttr. Alligvl r lærr ikk i tvivl om, at d r samlt flok på fælls skol 8. Rjsd i trivsl og arbjdsglæd Bør og Ugs trivslsambassadørr rykkr ud og hjælpr md til at sætt skub i arbjdsglæd Idblik 9. Krækd og dværdigd bhadlig på jobbt Hvr 10. asatt på Aarhus-skolr følt sig sidst år udsat for mobig. I op mod halvdl af tilfæld var mobbr kollga Udblik 14. Spot på... Århus Lærrforig 15. Vis mig di TR 16. Bør, bussr og y skoldistriktr Når adskillls mllm skol-, fritids- Af Tov Borch og Sør Aakjær Rtrs rt Århus Lærrforig vil til hvr tid kæmp for, at folkskol i Aarhus får midlr ok til at ku giv lvr d bdst mulig udrvisig og båd lvr og asatt t godt arbjdsmiljø. M vi r ikk så aiv, at vi tror, at folkskol får tilført rt mag rssourcr, som ladt og Folktigt liggr p.t. M hvad så? Folkskol står jo stadig md rækk udfordrigr, som skal ovrvids, hvis d skal lvr d rtt udrvisig til all lvr og vær attraktiv arbjdsplads for mdarbjdr. Dt st svar, dr liggr lig til højrbt, r, at vi blivr ødt til at brug d uværd rssourcr bdr og mr itlligt. Dr flytts fx flr og flr rssourcr fra almområdt ovr til spcialområdt i Aarhus ligsom i rst af ladt. D udviklig r uholdbar i lægd, for dr r i d grad brug for at bvar midlr i d almidlig udrvisig. D politisk udmldigr r, at flr lvr, som u modtagr t særligt udrvisigstilbud, skal tilbag til d almidlig klassr. Dt må vi aturligvis tag afstad fra. Flrtallt af lærr i almudrvisig r slt ikk rustt til at klar d magartd og y udfordrigr, dt idbærr. M vi vil gr frmadrttt vær md til at kækk kurv i forhold til atallt af lvr, dr hviss til spcialudrvisig. M dt idbærr, at dr skal vær spcialuddad lærr, dr ka hådtr forskllig diagosr og spcill bhov på all vor folkskolr. Dt vil btyd massiv ivstrigr i komptcudviklig hr og u. Eftr vors bdst ovrbvisig vil pg bliv tjt hjm ig på sigt md rtrs rt. Århus Lærrforig har udsdt dbatoplæggt Folkskol i Aarhus dt god valg. Hri pgr forig på rækk udfordrigr, som d aarhusiask folkskol står ovrfor. Læs dbatoplæggt på aalf.dk og famililiv oplvs som stor, opstår dr praktisk vasklighdr md skolhjm-samarbjdt 18. PISA mig i ørt 20. Samm Dt mr ÅLF om faglig læsig På d sid r dt formt, at adl af sikr læsr i 3. klass r stgt Forsidfoto: Scapix Næst ummr af SKOLEN: Nummr: Aocfrist: 21/2 Udkommr: 7/3 Drfor mr ÅLF... Artiklforslag og idr ka sds til SKOLENs rdaktio på 4 SKOLEN

5 aalf.dk Lærr r skols profilr Lærr r skols profilr pas på, d ikk dr som skygg af sig slv, lydr dt fra mdlmmr af styrls i ÅLF Mtt Hgaard, Rikk Girah og Kår Sørs. D gør byrådspolitikr opmærksom på, at d kommd bsparlsr i skolrs økoomi du gag vil btyd bskærig af tolærrtimr, spcialudrvisig, ljrskolr og ikk midst lvrs grll udrvisigstimtal. Lærr ka simplt h ikk å at lær lvr dt, d skal i forhold til folkskollov, mr d. Vælg folkskol Cirka 3600 y lvr står fora at skull bgyd drs skolgag. I d forbidls givr mdlmmr af Aarhus Kommus Bør og Ug-udvalg samt rådmad for Bør og Ug på y wb-portal drs prsolig abfalig af folkskol. Folkskol som politisk kampplads Politikr skævr ku i rig grad til rfarigr og forskigsbasrt vid, og dr sys dvidr at vær klar stratgi om at sætt lærr i t dårligt lys og frmstill dm som smådov, mr lærr på Katribjrgskol Jspr Hjdorf. Ha påpgr, at statsmiistr fx har fortalt, at lærr ku udrvisr 38 proct af arbjdstid, og at d rstrd tid bladt adt brugs til at hold liggyldig mødr. Ny folkskol i Hasslagr Skolbstyrlsr på Kolt Skol og Hasslagr Skol har abfalt at slå d to skolr samm. D abfalig blivr u ralisrt På d ad sid visr læsprøv i 8. klass ikk tilsvard frmgag md størr rovrig og udbygig af Hasslagr Skol. Fiasirig skal bladt adt sk vd salg af Kolt Skol. Skol sættr adr aftryk d dt faglig Hvad dr skr i frikvartrt og på ljrskol har midst lig så stor btydig for ugs uddalssvalg som politisk og pædagogisk tiltag. Dt kokludrr y forskig fra Damarks Pædagogisk Uivrsittsskol. Folkskol r mr d læsig og rgig Lærr på Kragludskol Rikk Houborg mr, at d komptcr, dr blivr ftrspurgt i frmtid, vil vær mgt adt d færdighdr i læsig og rgig. I vidsamfudt r komptcr i rsarch, kildkritik, iovatio og ispirrd formidlig af hlt ctral btydig. Md t yhdsflow i højst gar og t ksplosivt voksd virtult kommuikatiosflow må vi sætt hlt ad dagsord d d fra i går, udrstrgr hu. Formad i Århus Lærrforig Sør Aakjær bakkr hds syspukt op. Dt bkymrr også mig, at dbatt dsværr ku drjr sig om dt, Pisa ka mål. Dbatt bør i højr grad hadl om, hvad dr også r brug for, at lvr skal ku i frmtids samfud, og vær prægt af vid om, hvad dr virkr i stdt for diskussio om for llr imod faglighd. Rgrig r vd at gidfør Kaj Holgrs skol Md statsmiistr og udrvisigsmiistr i spids førs idologisk kamp om frmtids Damark. Drs skolpolitisk afsæt r tækig og t skolsy md røddr i Kaj Holgr fra tid på Blla Radio, vurdrr lærr og TR på Stradskol Kim Stubb. Sat på spids, maglr rgrig ku gidførls af udrvisig om lørdag, af lærrs rvslssrt og af skolgag hvr ad dag i ladkommur, så bør ka hjælp til md markarbjdt D forskllig citatr hrovr har vært bragt i læsrbrv i Århus Stiftstidd og JP Århus. at dr bør iværksætts iitiativr, dr tilgodsr d faglig læsig på mllmtrit og i udskolig Læs flr tyhdr på aalf.dk SKOLEN

6 Lærr i Århus Sks vrdr é skol Idskolig. Midtpukt. Udskolig. SFO. Spcialafdlig S. Spcialafdlig G. Vorrvagskol har sks hdr, to afdligr, 47 pædagogr og 63 lærr, hvoraf d 21 r ovrflyttr. Alligvl r lærr ikk i tvivl om, at d r samlt flok på fælls skol Af Lott Sva Strag Ptrs Dr var 93 dltagr vd årts prsoaljulfrokost på Vorrvagskol. Dt r mag mskr at stuv samm i t prsoalrum i typisk tplasskol fra M at så mag dukkr op til julfrokost r også t godt billd på prsoalts tusiasm og følls af fællsskab for slvfølglig fstr ma da md hiad. Mgt social på tværs af afdligr Rikk Bod r i gag md sit 6. år som lærr på skol og har fuldt skma i spcialafdlig S, som rummr fm klassr md lvr md spcill idlærigsvasklighdr. Mtt Nils arbjdr i almafdlig på Midtpuktt, som skols mllmtri hddr, og har vært lærr i 11 år. Båd Rikk Bod og Mtt Nils fortællr, at d r mgt glad for at vær bladt skols stor flok af kollgr. Som d flst adr talr d mst md dm, d dlr klassr md, m mr i øvrigt ikk, at dt kollgial fællsskab lidr udr skols strukturll opsplitig. Jg følr ikk, at lærrværlst r dlt op. Vi r god og gagrt prsoalgrupp, som har mgt md hiad at gør, og i mi hvrdag tækr jg ikk ovr, hvm dr r fra d afdlig, og Rikk Bod (th.) r i spcialafdlig S, ms Mtt Nils har all si timr på Midtpuktt, almafdligs mllmtri hvm dr r fra d ad, sigr Rikk Bod. Hu supplrs af Mtt Nils, dr r ig, m gør opmærksom på, at ogl praktisk forhold r forskllig, alt ftr hvilk afdlig, ma udrvisr i. For størstdl af prsoalt fugrr dt fit at s sig som dl af d stor grupp. M da spciallærr og pædagogr skifts til at vær hos drs klassr i pausr, r d midr i prsoalrummt d lærr fra almafdlig. Og dt ka ma måsk godt mærk id imllm, mr Mtt Nils. Midr faglig på tværs af afdligr Torry Adrs r tillidsrpræstat på skol, og ha r hllr ikk i tvivl om, at Torry Adrs r asat i spcialafdlig G og r TR. Hr står ha i skols såkaldt Frydlud dt social lærrliv fugrr glimrd på tværs af d mag hdr. Ha mr til ggæld, at dr r stor uudyttd faglig udvikligsmulighdr på tværs af d to afdligr. Vi r ogl, dr arbjdr md spcialbør, m dr r jo også spcill bør i almklassr fx d kltitgrrd lvr, dr udsluss fra spcialklassr. Jg tror, at vi ku få mgt ud af at viddl md hiad, fx ku almafdlig drag stor ytt af d vid, dr fids i spcialafdlig. Vi r oft på forkat md y pædagogisk tiltag, fordi vi fx ikk har grudbog, dr rammr mr d lv af gag, og drfor hl tid r ødt til at afprøv yt, mr Torry Adrs. Elvr på Vorrvagskol 100 lvr i spcialafdlig fordlt på 15 klassr 400 lvr i almafdlig fordlt på 20 klassr Prsoal på Vorrvagskol 12 lærr lærr i spcialafdlig i spcialafdlig G G 12 lærr i spcialafdlig G 6 lærr i spcialafdlig S 6 lærr i spcialafdlig S 6 lærr i spcialafdlig S 16 lærr lærr i udskoligi udskolig 16 lærr i udskolig 15 lærr lærr i midtpukt på midtpuktt 15 lærr i midtpukt 14 lærr lærr i idskolig i idskolig 14 lærr i idskolig 35 pædagogr i SFO i SFO 35 pædagogr i SFO 12 skolpædagogr i spcialafdlig i spcialafdlig 12 skolpædagogr i spcialafdlig 6 SKOLEN

7 Lærr i Århus Pædagogisk ldr Vivi Koggaard mr, at dt bvidst trivslsfokus har bårt frugt Md almafdlig og stor spcialafdlig r vi i to vrdr. M dt r da spædd at s på, hvorda vi ka hjælp hiad og dl hiads rfarigr. Dt ku giv t komptcløft til skol, sigr tillidsmad md 16 års lærrrfarig i skoltask. Som tidligr Frydludslærr har Torry Adrs al si udrvisig i spcialafdlig G, dr omfattr 10 klassr md lvr md grll idlærigsvasklighdr. D 10 klassr, drs 12 lærr og syv pædagogr blv ovrflyttt som samlt pakk til Vorrvagskol, da Frydludskol blv lukkt. Slvom dt ku r tr år sid, følr Torry Adrs sig hvrk som y llr som frydludr mr. Jg r Vorrvagslærr! Og at jg som ovrflyttr u også r TR, tækr jg r styrk, smilr ha bskdt og fortællr, at skols ldr top lykøskd ham md d y TR-titl md ord: Så r sammsmltig da fulddt! Frydlud og gamm Tilbag i 2008 blv dr i alt flyttt 12 lærr, i pædagogr, afdligsldr, fast vikar og 10 spcialklassr fra Frydlud til Vorrvag. Og at itgratio SKOLEN af d stor grupp bør og voks har vært succs, givr også Rikk Bod og Mtt Nils varmt udtryk for. Vi r blvt rystt godt samm, og dr blv gjort kæmp idsats hlt fra start, allrd id ovrflyttr kom, sigr Rikk Bod, som dog også fortællr om vis rvøsitt, id sammsmltig var ralitt. Vi ovrvjd da, hvad dt vill btyd md så mag y kollgr og 10 y spcialklassr på gag. Vill forældr tag drs bør ud af skol? Vill vi md så mag spcialklassr mist ormalrgit?, huskr Rikk Bod, dr kokludrr, at bkymrigr imidlrtid var uødig. Så sart dt blv klart, at frydlud r skull ovrflytts, blv t udvalg md rpræstatr fra bgg skolr dsat. Grupp arragrd fælls prsoalarragmtr, dr blv holdt stor prsoalfst, som all dltog i plalægig af, og dag vadrd lvr fra Frydlud op til Vorrvagskol i samlt flok og platd trær såkaldt Frydlud. Dr har fra ldlss sid vært åbhd i hl procss, og jg tror ikk, dt ku vær gjort mgt bdr, mr Rikk Bod om sammsmltig af gruppr. Mtt Nils idskydr, at dt også har haft btydig, at grupp fra Frydlud var så tablrt, kdt hiad så godt og skull fortsætt md d lvr og dt skma, d havd i forvj. Dt var tryg ovrgag md åbhd i all slusr, tækr jg. Og dt har givt d gaml grupp t yt pust fx r dr kommt mr musik id i vors prsoalgrupp, fortællr Mtt Nils, som dog også pgr på praktisk udfordrigr udrvjs i procss i forhold til fx klasslokalr og mr ru på faglokalr. Bvidst ldlssarbjd Vivi Koggaard r skols pædagogisk ldr, og hu dlr lærrs positiv oplvls af skol, dr fugrr godt og samlt md d y lærrgrupp. Vi har vært mgt opmærksomm på, hvad dr skull til, for at itgratio ku lykks båd for d gaml lærrgrupp og for d y. Vi gjord t stort forarbjd, og dt var godt givt ud. Prsoalgrupp var åb og klar til at tag imod d y, og dt r gåt ovr al forvtig, sigr Vivi Koggaard. Vi r mag mskr hr, og vi skal sikr, at vi alligvl oplvr os som é skol. Dt gør vi bladt adt vd at hold årlig trivslsdag, hvor vi i år all samm var på Himmlbjrgt. Dét var stort, smilr d pædagogisk ldr og læggr ikk skjul på, at dt r udfordrig at sikr oplvls af samlt skol md så mag midr hdr md æst vadtætt skoddr imllm. Vi forsøgr at hold fast i fælls traditior. Drigm ka vi sigalr og føl, at vi r stor skol forsklighdr til trods, sigr Vivi Koggaard, som ikk ku tæk sig at åb op for, at ma som lærr ka udrvis i flr afdligr: Hvad t ma r spciallærr llr udskoligslærr, så spcialisrr ma sig vd at vær ét std. Så rt fagligt r dt bdst, hvis lærr som udgagspukt ku r i afdlig llr på t tri, sigr Vivi Koggard og tilføjr, at hu oplvr, at lærr blivr dygtigr: Prsoalt hr r så dygtigt! Og så r d ikludrd, tydlig og gagrd, tilføjr hu md t stolt, skævt smil. 7

8 Lærr i Århus Rjsd i trivsl og arbjdsglæd Kibr dt md trivsl på di arbjdsplads, r dr hjælp at ht hos Bør og Ugs grupp af trivslsambassadørr. D rykkr bladt adt ud til skolr og hjælpr md til at sætt skub i arbjdsglæd Af Marti Lauritz Ldls på skol i Århus oplvd, at lærr hag md æbbt. D havd brug for t boost til slvtillid. I stdt for slv at stå for t udvikligsmød llr ivitr af d dyr drg fra kosultbrach, kotaktd skol Bør og Ugs trivslsambassadørr. D procs, som skol havd brug for, passd fit id korpsts arbjdsområd, så kort tid ftr rykkd t par ambassadørr ud til skol til t idldd mød md ldls og mdarbjdrrpræstatr. Hr blv dt afklart, hvor fokus skull vær, år samtlig lærr sr mødts til ftrmiddag md forskllig øvlsr i trivsls tg. Kultur og trivsl Da skol- og istitutiosvrd i Århus for ogl år sid blv lagt samm i Bør og Ug (B og U) blv dt hurtigt klart, at mag og forskllig mdarbjdrgruppr havd brug for t fælls ståstd. Mdarbjdr fra vidt forskllig krog i orgaisatio blv udævt til Kulturmdarbjdr, og opgav lød på at skab fælls værdir for d omkrig asatt. Projktt lukkd ftr to t halvt år, m bhovt for fokus på attraktiv arbjdspladsr var ikk blvt midr. Drfor r dr u dat t tam af p.t. 19 trivslsambassadørr, dr skal sætt særlig fokus på trivsl i hl B og U. Tamt tællr bladt adt 5 lærr, som r md til at sætt gag i tmaftrmiddag og workshops for alt fra små gruppr af mdarbjdr i dagplj til stor skolr md hl dt pædagogisk prsoal. Bar dt, at dr kommr ogl udfra og sættr ogt i gag, ka vær livgivd, fastslår Jy Lygklip Strøm (forrst) og Vibk Matthiss. Mdarbjdr på ba Bladt lærr r Jy Lygklip Strøm, Næshøjskol og Vibk Matthiss, Mallig Skol. D bskrivr ikk sig slv som ksprtr m som igagsættr: Vi kommr og sættr gag i procs, sigr Jy Strøm. Trivslsambassadørr arbjdr oft to og to fra hvr sit asættlssstd i B og U. All har dltagt i t komptcudvikligsforløb, som d to lærr har vært glad for: Som lærr r dr utrolig mgt praksis, og du får sjældt kiggt opad. Vi har fåt størr idsigt og t adt prspktiv, som også ka ovrførs i arbjdt som lærr, poitrr Vibk Matthis. Hu forklarr, at ambassadørr har oplvt mgt høj dltagrivolvrig. Når vi kommr ud, r dt mdarbjdr, dr kommr på ba. Hvad vil d gr hav ud af vort bsøg? Vi tagr udgagspukt i virklighd. Dt sættr oft mass i gag, ikk midst fordi vi kommr udfra. Jy Strøm fortællr, at ambassadørr idtil vidr ku har fåt positiv tilbagmldigr: Vi får at vid, at dltagr har vært glad for forløb. M om dt blot har hr & u-ffkt llr d også sættr spor på sigt, må rfarig vis. Trivslsambassadørr bistår vd lokal procssr og sættr fokus på arbjdt md trivsl og arbjdsglæd Et forløb r gratis På BUItra (Mdarbjdr Prsoalforhold) fidr du t rkvirrigsskma, som mails til Ja Ry Nils 8 SKOLEN

9 Idblik: Når kollgr mobbr kollgr Krækd og dværdigd bhadlig på jobbt Hvr 10. asatt på Aarhus-skolr følt sig sidst år udsat for mobig. I op mod halvdl af tilfæld var mobbr kollga Af Lott Sva Strag Ptrs Himmlvdt øj, hvr gag du talr. Ngativ omtal bag di ryg. E kollga, dr koskvt igorrr, hvad du sigr. Mobig fids ikk ku bladt bør og usikr tagr. Også bladt voks fidr krækd og dværdigd adfærd std også på d aarhusiask arbjdspladsr. Ifølg Aarhus Kommus sst trivslsudrsøgls følt hvr 12. mdarbjdr i Bør og Ug sig mobbt i løbt af Tallt frmgår af hovdrapport, som samlr op på d klt istitutiors afrapportrigr. På skolområdt visr udrsøgls, at hvr 10. af d asatt har oplvt sig mobbt id for dt giv år altså lidt ovr gmsittt i hl Bør og Ug. Kollgr og ldr som mobbr At skolr liggr så forholdsvist højt i d statistik, skal ss i lyst af, at tallt dækkr ovr flr mulig mobbr. Om dt r ldr, kollgr, lvr llr forældr frmgår ikk dirkt af udrsøglss rsultatr id for skolområdt. M for hl Bør og Ug gældr, at halvdl af d, dr har følt sig mobbd, pgr på kollgr som d mobbd, ms 22 % agivr drs ldr som mobbr. At så mag asatt på d aarhusiask skolr har oplvt mobig, ovrraskr Rikk Girah, dr r Fælls Arbjdsmiljørpræstat (FAR) i Bør og Ug. Slvom tallt svarr oglud til ladsgmsittt, ovrraskr dt mig Aarhus Kommus dfiitio på mobig: Dt r mobig, år llr flr prsor gtag gag og ovr lægr tid udsættr ad prso for hadligr, som vdkomm d opfattr som krækd llr dværdigd. Hadligr blivr først mobig, år prso, d rtts imod, ikk oplvr at ku forsvar sig ffktivt mod dm. alligvl. Lærr og pædagogr r jo vat til at hav fokus på lvrs trivsl. Alligvl r vi tilsyladd ikk hlt så profssioll og ka godt hav problmr md måd, vi r samm md adr voks på, sigr Rikk Girah og pgr på strss som mulig forklarig: Mit bud r, at år d klt følr sig prsst, så går dt ud ovr s ovrskud, tolrac og v til at tackl uovrsstmmlsr på ordtlig måd, sigr FAR. Fælls-AMR (FAR) Rikk Girah mr, at kommus mobbdfitio givr arbjdspladsr vigtig ramm til at drøft problmstillig Mobig strssr M omvdt ka mobig også før til strss. E y udrsøgls af Dt Natioal Forskigsctr for Arbjdsmiljø, NFA, visr, at kostat mobig på jobbt øgr risiko for, at ofrt får kroisk strss. Dt ka privatpraktisrd psykolog Kristia Mølgaard godt gkd. Hu lavr oft oplæg og forløb om psykisk arbjdsmiljø på skolr og har mag Fortsætts sid 12 > I Aarhus Kommu r vold, mobig og chika hlt uaccptablt Rtigslijr for at idtificr, forbygg og hådtr vold, mobig og chika i Aarhus Kommu, Fælls MED, sp SKOLEN

10 Idblik: Når kollgr mobbr kollgr Jg havd frygtlig tid. Jg gik jo rudt md vig takr om, hvm dt var, dr vill skad mig Dt r som om jg ikk ksistrr Jg oplvr, at jg blivr mobbt fysisk og psykisk. Jg har kollgr, som dmostrativt vdr hovdt væk, år jg passrr dm på gag. Dt r som om, jg ikk ksistrr. Såda lydr dt fra Ha Ptrs, som r lærr på skol i Aarhus. Tæppt blv trukkt hlt væk udr hd, da kollga sdt aoym mail til ldls om hd Af Marti Lauritz Vd fagfordlig for tr år sid ku Ha kostatr, at d to lærr, som ldls havd tækt som kollgr i Has tam, bgg mldt tilbag til ldls, at d ikk øskd dt samarbjd. Vil ikk samarbjd Rt ldlssmæssigt blv dt problm lagt ovr til mig. Dt skull jg slv ord. M dt mr jg ikk, ka vær mdarbjdrs asvar. Dt bør vl vær samtal mllm ldls og d to partr, hvis ma skal hav form for støtt. Eftr at hav sudt sig t par dag hvdt Ha sig til d to kollgr. D havd aldrig arbjdt samm md Ha omkrig udrvisig, m d kdt hd slvsagt som dl af lærrværlst. D poitrd, at hvis ha skull idgå i t samarbjd md hd, skull dt vær ldls, dr pålagd ham dt. D ad mldt ud, at ha vill idgå i tamt, hvis dt ikk ku vær adrlds. Jg var sårt ovr, at ldls på d måd lod mig løb spidsrod mllm d to, og dt vard ogt, før jg hvdt mig på kotort og slog i bordt, fortællr Ha og fortsættr: Så blv dr trufft bslutig om, hvm jg skull arbjd md dt blv ham, dr accptrd bslutig, hvis d ikk ku vær adrlds. I dag ka jg ku sig, at dt blv t suvræt makkrskab. Vi var jo tvugt til at sakk samm. Ha gik ikk til TR og AMR md si oplvlsr m sakkd md kollga, som lagd ogt af skyld på hd slv: Ha htydd til mi åb mudthd, m jg mr, rspkt skal ligg hos hiad som fagprsor, og tig skal sigs, som d r. E ad kollga sagd til mig, at ma ka mærk d dr md, at jg r d, d adr ikk vil lg md. I Aarhus Kommu r hådtrig af vold, mobig og chika ikk privat sag, m t fælls aliggd for arbjdsplads. Drfor skal arbjds-plads forhold sig til, hvorda d vil forbygg og hådtr vold, mobig og chika båd mllm asatt og fra borgr Rtigslijr for at idtificr, forbygg og hådtr vold, mobig og chika i Aarhus Kommu, Fælls MED, sp Rjsr sig op og går Dt udrr stadig Ha hr ogl år ftr, hvorda to mskr, dr i bud og grud ikk kdt hd, ragrd som d gjord. M jg har også oplvt adr kollgr, som igorrr mig. Når jg siddr i grupp i paus, mærkr jg kollgr, som r ligglad md mig. For ogl bstmt prsor ksistrr jg simplth ikk. Jg har madlig kollga, som ka fid på fysisk at flytt sig, 10 SKOLEN

11 Idblik: Når kollgr mobbr kollgr Idblik hvis jg sættr mig vd samm bord. Jg har kofrotrt ham md dt, m ha mr ikk, ha gør ogt forkrt. Hvis ha ikk oplvr dt, ka jg jo ikk gør ogt. Dt får mig id imllm til at føl mig al. I bud og grud har vi dt vl ligsom d bør, vi omgås profssiolt til dagligt: Dt værst r ikk at bliv st, udrstrgr Ha. Er jg udsat for mobig, spørgr hu og givr slv svart: Dt r jg vl, år jg blivr udsat for gativ bhadlig gtag gag ovr tid. Vrbal mobig r ti gag lttr at bvis og sætt ord på. M fysisk og psykisk afstadtag r sværr at bvis. Dt blivr midr hådgribligt. Folk ka blot sig, at dt r ogt, jg følr. Ja dt r dt, m dt r også ogt, jg oplvr. Has forklarig på kollgrs optræd r, at dt må bud i rygtr og forstilligr samt, hvad adr måsk har fortalt og så, at hu sigr si mig højt. Jg vd godt, jg kæftr op, sigr mi mig og bladr mig. M jg mr, at svsk skal på disk tig skal sigs, som d r. Sdr aoym mail På t tidspukt mått skol fortag ogl ædrigr i afdlig, som gjor- Foto: Polfoto/Js Drslig d, at ogl kollgr følt sig klmt. Dt afstdkom livlig dbat på Faglig Klub-kofrc på Skolkom md bladt adt kritik af ldls. Ha dltog ivrigt og fik sagt ogl tig om ldls, som hu i dag godt ka s var uhsigtsmæssig. E sødag aft blv jg rigt op af mi TR, som udrrttd mig om, at ldls æst dag vill idkald mig til tjstlig samtal. E llr ad havd sdt aoym mail til ldls. Vdkommd havd kopirt og samlt alt, hvad jg havd skrvt i kofrc, fortællr Ha, som arkdr, at hu havd skrvt ord m følt sig sigløbt vd, at d blv rvt ud af sammhæg. Hu vill aturligvis gr vid, hvm dr havd sdt mail. Dt mt ldls ikk, var dt itrssat dt var, at jg havd kritisrt ldls. Jg følt mig misbrugt og som skydskiv og havd rgt md ldrs støtt. Ha fik bisiddr md til d tjstlig samtal og råd og støtt fra TR og ÅLF. Eftrfølgd idkaldt TR til Faglig Klubmød. Hr brød jg samm. Jg var dybt rystt ovr, at mi ldr tog aoym mail mr sriøst d mdarbjdr, dr blv udsat for dt hr. Dltagr i klubmødt tog sag alvorligt. D frygtd, at dt u frmovr vill bliv såda, at ma blot ku sd aoym mail til ldls md ogl mr llr midr opdigtd bskyldigr. Vors ldr stod frm og sagd, at hu også frmovr vill tag aoym mail sriøst. Dt rystd kollgr, og jg havd frygtlig tid. Jg gik jo rudt md vig takr om, hvm dt var, dr vill skad mig. Og så havd jg ldr, som jg følt ikk vill hjælp mig. Jg fik så hldigvis kollgaopbakig og dda bukt blomstr. Ha tækr i dag stadig på, hvm dr skrv mail. Vdkommd vill jo skad mig. Hvis jg havd trådt ogl ovr tær var dt så ikk mmr at komm til mig? Jg vd godt, at dt jg brugt Faglig Klub-kofrc til ikk var i ord, m dr ku TR hav givt os t rap. Dt vill ldls jo ikk hav vidst. Jg var gal i lag tid, m dt yttr jo ikk ogt dt går ku ud ovr slv. Slvom dt r tr år sid, siddr dt stadig i mig. Jg r blvt du mr privat i forhold til mi kollgr. Jg fortællr ikk historir hovr frikvartrsbordt. Jg r utryg vd, hvm dr ka fid på at sig ogt om mig. Jg går fx ikk til fstr på skol. For hvad blivr dt æst? Eftrskrift Ha har i dag fåt rtablrt t godt forhold til ldls, m hu vurdrr, at omkrig 10 proct af hds lærrkollgr stadig har ogt på llr imod hd. Hu r splittt mllm på d sid at råb op og på d ad sid ikk at ork at tag kamp op. Ha har valgt at søg om forflyttls fra æst skolår: Nu skal tavl visks r, og dr skal sk ogt yt. Jg rgr md at komm t adt std h, for jg opfattr mig som mgt kvalificrt båd fagligt og rfarigsmæssigt. Ha Js r ikk lærrs rigtig av. D forulmpds oplvls af hadlig r afgørd. E hadlig ka drfor godt oplvs som vold llr mobig, slv om d, dr forulmpr, ikk har haft bvidst øsk om at forulmp Rtigslijr for at idtificr, forbygg og hådtr vold, mobig og chika i Aarhus Kommu, Fælls MED, sp SKOLEN

12 Idblik: Når kollgr mobbr kollgr < Fortsat fra sid 9 lærr bladt si klitr. Hu fortællr, at hu ikk har fåt dirkt hvdlsr på grud af mobig, m at hu ikk sjældt stødr på mobbproblmatikkr i forbidls md arbjdsrlatrt strss. I forløb md udgagspukt i strss oplvr jg af og til, at mi klitr fortællr om pisodr og oplvlsr, dr tdrr mobig. Dt ka vær i forbidls md bsværlig rlatior, t dårligt fugrd tamsamarbjd llr hård to på arbjdsplads, sigr Kristia Mølgaard og udrstrgr, at mobboplvls påvirkr ofrt psykisk og md gativt slvforstærkd ffkt. Mobig givr voldsom strsstilstad og ka i dt lag løb vær ivali- Psykolog Kristia Mølgaard poitrr vigtighd af dt vlfugrd arbjdsmiljø og d god kommuikatio i forbyggls af mobig Hvis du følr dig mobbt på di arbjdsplads Vd di oplvlsr md kollgr og vr og s sag md drs øj Forsøg at tal md mobbr om di oplvls gr ms dr r kollgr til std. Dt krævr mod at sig fra, m vtr du for læg, går dt ud ovr dit hlbrd Tal md di ldr, TR llr AMR, hvis mobbrit ikk umiddlbart stoppr Hvis sag ikk stopps, så byt dig af d vjldig og sparrig, ÅLF s kosultr ka giv dig. Hlst id sag går hlt i hårdkud drd. Ma blivr usikkr, ma tvivlr på gt værd, og ma får sværr vd at sætt græsr. Udrvjs i procss blivr ma svagr; ma blivr tilbagtrukkt og still llr måsk pirrlig og irritabl. Ma har svært vd at vær ralistisk og mistr v til at s, om ma slv sr rigtigt... Dt ka mdfør t forvrægt billd af situatio, og så ka dt bliv du sværr at gør ogt vd dt, forklarr psykolog og poitrr vigtighd af at tag oplvls sriøst. Kofliktr, dr hægr vd Aarhus Kommu arbjdr ud fra dfiitio af mobig som, år llr flr prsor gtag gag og ovr lægr tid udsættr ad prso for hadligr, som vdkommd opfattr som krækd llr dværdigd (...). Om ma r blvt mobbt r sålds dfirt ud fra idividul oplvls, og dt vil vær forsklligt, hvad mskr oplvr som mobig. Kristia Mølgaard mr, at dt r ydrst sjældt, at d, dr mobbr, gør dt bvidst. Oft r dt irritatio llr koflikt, dr liggr til grud for dt, dr udviklr sig til mobig. Mi rfarig r, at t mobbforløb æst altid ka førs tilbag til uløst koflikt, som folk hægr fast i. Dt ka vær ogt hlt baalt som fx uighd ovr, hvor ljrskol skal gå h. Hvis d part følr sig forurttt llr skufft ovr d ads raktio og dt I Aarhus Kommu r ldr forpligtt til at forbygg vold, mobig og chika. Ehvr ldr har rt og pligt til at sig fra ovr for drillri llr omgagsto, ma ikk ka accptr. Rtigslijr for at idtificr, forbygg og hådtr vold, mobig og chika i Aarhus Kommu, Fælls MED, sp Godsidd drillrir mllm asatt llr kltståd kofliktr mllm ligværdig partr r ikk mobig. Rtigslijr for at idtificr, forbygg og hådtr vold, mobig og chika i Aarhus Kommu, Fælls MED, sp SKOLEN

13 Damarks Sløjdlærrforig Århus og omg udbydr i forårt 2011: ka såda st vær bgg partr så ka følls komm til at hæg vd rlatio. Ma orkr ftrfølgd måsk ikk rigtig hiad og visr dt tydligt vd at vd dt hvid ud af øj, afbryd llr måsk sukk vl højlydt, år d ad sigr ogt, ksmplificrr Kristia Mølgaard. Og dt ka udvikl sig til kold og ubhaglig to, som ka giv klar oplvls af udlukkls og afvisig. Græssætig og god kommuikatio Dt ka ovrrask, at dr fids mobig bladt lærr, som dagligt slv arbjdr md lvr og kofliktløsig, og Kristia Mølgaard mr da også, at dr sjældr forkommr mobig på d skolr, hvor dt psykisk arbjdsmiljø r i top. Dt hadlr rigtig mgt om græssætig. Og hvis arbjdsplads r prægt af god og profssiol kommuikatio, ka ma lttr sig fra, hvis ma følr, at s græsr blivr ovrtrådt og drvd stopp llr hlt udgå koflikt, som måsk llrs havd udviklt sig. Hvis ma har følt sig mobbt gm lægr tid og ikk har fåt sagt fra, blivr dt ku sværr at sig fra md tid, sigr Kristia Mølgaard, som mr, at dt obligatorisk og tætt tamsamarbjd r md til at udfordr lærrs idbyrds rlatior og vr til at tackl uighdr. Dt god tamsamarbjd r jo fatastisk, år dt fugrr. M dt ka vær vaskligt, år dr opstår kofliktr, for hvm r dt, dr har bslutigskomptc? I lvkoflikt r lærr pr. dfiitio mæglr, m hvm r mæglr i lærrkoflikt, spørgr Kristia Mølgaard. Hu pgr på, at pædagogisk prsoal typisk r mgt bvidst om kollgial arkdls og godt psykisk arbjdsmiljø, og at ma i skolvrd r vældig dygtig til at arkd hiad så læg ma r oglud ig. M år dt kommr til at møds arkdd i uighdr, kommr også lærr og gag til kort og maglr rdskabr, mr Kristia Mølgaard og poitrr, at bvidst arbjd md profssiol og god kommuikatio r væstlig på arbjdsplads. Også som forbyggd idsats mod mobig. To gratis sløjdkursr D modr sløjd praktisk løsig i vrds bdst folkskol All r vlkom til at dltag i kursr, også ikk-sløjdlærr, ikk-lærr og ikk-mdlmmr. Kursr r til dig, dr vil prøv kræftr md lmtr fra d klassisk sløjd, d modr dsigopfattls og tværfaglighd, år d r bdst! Kursus r. 7 Osdag d 9. marts 2011 kl Træsløjd Klassik Ispiratio og idr til udrvisig Sv-Erik Christs Std. N.J. Fjordsgads Skol Kursus r. 8 Torsdag d 24. marts 2011 kl Globalt dsig Alvrds matrialr i brug Emil Baad Sløjd- og Hådarbjdslærr For lærr i hådarbjd og sløjd Std: N.J. Fjordsgads Skol Gratis sløjd-café og kursus Sløjd-cafér r til dig, dr har lyst til at møds md adr sløjdfolk. Du ka få sak om fagt lig u, få god tips og måsk få lavt lidt sløjd til g forøjls. Sløjdcafé 3: Torsdag d. 14. april 2011 kl Sløjdcafé md kollgialt samvær og blik for mtalpladr gratis, m md mulighd for at køb hygg til idkøbspris! Std: N.J. Fjordsgads Skol Kursus r. 9 Frdag d 13. maj 2011 kl og lørdag d 14. maj 2011 kl Historisk værkstd Jraldr-Vikigtid Sløjd- og hådarbjdslærr som tovholdr i tværfaglig projktr For lærr i: Histori, dask, hådarbjd og sløjd Lisbjrg Skov Shltrplads Jraldr tma. Ydrligr ifo og tilmldig på: aarh.slojd.dk llr mu.dk > Lærr > Sløjd > Faglig ispiratio > Kursus, fordrag, arragmt Autorisrt psykolog Kristia Mølgaard Har idividull klitr og arbjdr også mgt i skolsammhæg md oplæg og lægr forløb om god kommuikatio, trivslspolitik, strss m.m. Husk at udstill di lvrs produktr og visualisrig af drs rfarigr og arbjdsprocssr. S: mu.dk/gsk/fag/hd/projkt/kastr_kudr/idx.html SKOLEN

14 Udblik ,50 kror til Pakista Sabro-Korsvjskol har dltagt i t uropæisk projkt, hvor tmat var vrdsborgr som pædagogisk idal. Et af tiltag var itratioal ug md idsamlig til fordl for ofr for ovrsvømmlsr i Pakista i samarbjd md Rd Bart. Skol ivitrd til åbt hus, hvor lvr bladt adt agrd lvd jukboks, spåkor og stod bag bod md balloskydig. Nogl lvr tjt pg vd fx at fj blad samm i Sabrovillars havr. I alt samld lvr ,50 kror id. Foto: Fi Egd Rasmuss Aarhus-lvr r damarksmstr i matmatik Vd d ladsdækkd kokurrc Matmatikks Dag løb Aarhus-skolr md samtlig 1. pladsr i d tr katgorir: D ygst klassr, mllmtrit og d ældst klassr i grudskol. Vidrklassr kommr fra 1.b fra N. Kochs Skol, 6.a fra Sødrvagsskol og 7.x fra Katribjrgskol. 450 skolr fra hl ladt har dltagt i kokurrc, hvor lvrs matrial og opgavløsigr r bdømt ftr matmatisk idhold, kommuikatio og krativitt. S vidrprojktr på Præmiovrrækkls vd rådmad Jacob B Johas. Gi t spot og vid picictask md vi Har I haft t sjovt og adrlds forløb hos jr? Har I vært på spædd udflugt? Har I vudt ladsdækkd kokurrc, llr har I bar gjort ogt lidt ud ovr dt sædvalig så giv os t praj om dt hr til SKOLENs spotsidr. Hvis du sdr os t tip om d god spothistori fra top jrs skol, så dltagr du i lodtrækig om picictask fodrt md srvic og vi. Vi skal hav dit tip på sst d 10. fbruar Af Lott Sva Strag Ptrs & Marti Lauritz 14 SKOLEN

15 Vis mig di TR Tillidsrpræstatr i ÅLF har stor roll båd på skolr og i forig. SKOLEN har d gag bdt Lisbjrgskols Jakob Prag kommtr tilværls som TR Dt vigtigst i mit TR-arbjd At hold mig oritrt i kollgaflokk r tig i ord, llr r dr sagr på vj? At hjælp md at sikr dt god arbjdsmiljø mllm lærr og ldls. D størst udfordrig som TR At bliv vd md at sikr og bidrag til skols god arbjdsmiljø båd i forhold til dt kollktiv og til d klt kollgas prspktiv. Dt skal vi bliv bdr til i ÅLF Fastholdls af hdsskol r vigtig. Jg sr frm til dbat om, hvorda d vitalisrs, så ds værdir fastholds. Såda r dt at vær TR Migsfuldt Ispirrd Idsigtsgivd Som TR vill jg øsk At d offtlig dbat kvalificrs, så all adr ka s og hør, at lærr ka og vil lvr dt allrbdst. Mit samarbjd md AMR* og TRS Dt fugrr fit. Lidt atypisk r jg båd TR og AMR t lv fra da vi var lill skol. Mi TRS, Mtt, r jg mgt glad for. Vi sparrr om aktull sagr, og jg får via hd iput om, hvad dr rørr sig bladt kollgar. Lærr og TR på Lisbjrgskol Jakob Prag Jakob r gagrt og positiv kollga, og dt smittr af på has roll som TR. Ha r mgt opmærksom på vors arbjdsmiljø og på, hvorda vi trivs. I dagligdag r ha god til at lytt og vjld, hvis ma r i tvivl om ogt llr usikkr i sag. Når dr r problmr, følr ma sig hørt, og ha r god til at gå i dialog md ldls. Dr r på vors skol t stort frmmød til klubmødr, og dt har Jakob stor adl i. Mal Stavsbo, lærr på Lisbjrgskol Dt mr jg om lærrs arbjdsvilkår Vi r privilgrd md hlt y skol og ydr d god rammr, m arbjdr stadig md at fid hjm. Skol voksr, vi blivr flr og flr mdarbjdr, og d gaml skols ovrskulig hvrdag r afløst af mr komplks og diffrtirt hvrdag. Dt r spædd, og jg oplvr, at mi kollgar dltagr aktivt og r ihærdigt md til at skab vors god skol md dt god arbjdsmiljø. M vi r prssd. Lærrs g ambitior og omvrds kotrolkrav kombirt md stagrd rsursr gør dt vigtigt, at vi skydr os lagsomt og huskr omsorg for hiad. Dt mr jg om d y arbjdstidsaftal: Dt r prisværdigt, at d byggr på, at vi lærr ka vors kram, og at vi skal hav vors profssioll rådrum. Vi skal dog brug mag kræftr på at tablr og sikr rådrummt, da vi r budt af mag tam- og samarbjdsrlatior, så hr r bstadig udfordrig. Også faktor skabr ogl udfordrigr. D klt lærr skal slv justr si opgavr, og dt r jo lt at skru op, m hvorår r dt, vi rlt ka skru d? Faglig kvalitt og forpligtd samarbjd md kollgar gør dt sidst svært. Jg sr frm til valurig af d dl og af aftal som hlhd. Vidst du dt om di TR? TR r pr. dfiitio formad for faglig klub på jrs skol. D faglig klub bstår af all di kollgr, dr r mdlm af DLF, og r t forum, hvor I ka diskutr all rlvat forhold, ud at ldls r til std dog ikk prsosagr... * Pr. 1. oktobr 2010 har sikkrhdsrpræstat (SR) skiftt titl til arbjdsmiljørpræstat (AMR) SKOLEN

16 Århus Lærrforig Dialogmød om: Bør, bussr og y skoldistriktr Skol-hjm-samarbjdt blivr praktisk vaskligr, og adskillls mllm skolliv, fritidsliv og famililiv ka oplvs som stor. Dt var udgagspuktt for Familiværkstd Itrs dialogmød i dcmbr om d bussd børs vilkår og blv for ÅLF s formad t afsæt for sak om y, brdr skoldistriktr Af Lott Sva Strag Ptrs I Århus kørs cirka 400 bør* md adt modrsmål d dask i bus til skolr i adr dl af by, d hvor d bor. Dt skr som følg af d aarhusiask scrigs- og hvisigsmodl, m for ogl af diss bør r dt svært at få sammhæg mllm skolliv og hjmmliv til at fugr ordtligt. Skol-hjm-samarbjdt udfordrs af afstad, lgaftalr ka vær vasklig at lav, og ogl bør oplvr bustur til og fra skol som utryg. Dt var øglproblmatikk i projktmdarbjdr Lo Hrstds vlkomst vd dt sjtt af rækk dialogmødr, som Familiværkstd Itr har arragrt for lærr, børhavklassldr, vjldr og adr, som arbjdr md bør og familir md ad tisk hrkomst d dask. Evalurig af modtagrskolr På dialogmødt var kosult i Vidctr for Itgratio, Jspr Holm, og formad for Århus Lærrforig, Sør Aakjær, ivitrt md som oplægsholdr. Jspr Holm fortalt om d valurig af modtagrskolr, dr blv fortagt brdt og bladt adt vd itrviws af d ivolvrd familir I forårt Evalurig pgr ovrordt på positiv rsultatr for d hvist bør. Ifølg valurig trivs lvr grlt i skoltid, og d flst udviklr drs faglig og dasksproglig komptcr godt. Evalurig visr dog også, at midr grupp lvr ikk udviklr sig tilfrdsstilld fagligt, at ogl lvr ikk trivs på modtagrskolr, og at hovdpart af forældr til d hvist lvr oplvr bustur som problmatisk. *Ifølg Vidctr for Itgratio, Bør og Ug, blv 391 bør i skolårt 09/ 10 kørt md bus fra hjmdistrikt til modtagrskol som følg af rsultatt af drs sprogscrig Evalurig af modtagrskolr forår 2010 S hl valurigsrapport fra Brødum og Fliss på aarhuskommu.dk/vi > Vidctr for Itgratio > Sprogscrig > Aalysr og baggrudsiformatio > Evalurig af modtagrskolr Holm kørr slv. Holm Skol har asat to chaufførr og købt to bussr, dr trasportrr d hvist bør til og fra skol og som også blivr brugt til bl.a. skols udflugtr og ljrskolr. 16 SKOLEN

17 Århus Lærrforig Utryg bustur for ogl På Familiværkstdt Itr mødr mdarbjdr dl af d familir, dr som følg af hvisigsmodll busss til og fra skol. Dt r ifølg Lo Hrstd oftst ikk ku bustur, dr r t problm for diss familir, m ikk dsto midr fyldr båd afstad fra hjm til skol og slv bustur dl. Dt r mgt muligt, at ogl af bør r blvt bdr til dask som følg af d y ordig, m ma har ikk tagt højd for d rlatioll og social aspktr, som udfordrs af d stor afstad mllm skol og hjm, mr Lo Hrstd. På mødt d 7. dcmbr 2010 kom flr dltagr md ksmplr på dt, dr oplvs vaskligt lig fra uro, mobig og utryghd i buss til margialisrig, træthd og problmr md afgagstidspuktr. Oplvlsr, som på flr af d 23 modtagrskolr har btydt, at d kommual ldsagrordig bytts, så kstra voks sds md buss for at sikr rolig tur. Lokal løsig md brdr lvdistriktr Formad for ÅLF, Sør Aakjær, udrstrgd, at ha som politikr ikk r ksprt på itgratiosområdt og drfor hvrk ka llr vil byd id md kokrt løsigr på busproblmr. Ha asr d aarhusiask hvisigsmodl som d p.t. bdst mulighd, m vil på lægr sigt hllr fid lokal løsig for d brørt bør. Og hr ku brdr og færr lvdistriktr vær farbar vj. Vi skal løft i flok. Dt hadlr jo ikk ku om sprog, m også om social slagsid, sagd Sør Aakjær til møddltagr. Vi har i dag skolr, hvor dr går udr 30% af distriktts bør. Vi har bhov for brdr sammsætig af lvdistriktr, så vi ka få omvdt d gativ spiral i diss distriktr, poitrd ha. Id tagr udgagspukt i, at d uværd distriktr læggs samm i puljr md 3-4 skolr. Atallt af skoldistriktr skærs drmd d fra uværd 49 til fx 15. Dt vil mdfør, at forældr frmovr skal søg om plads til drs bør i t skoldistrikt og ikk på bstmt skol. Og drmd opstår bdr mulighd for at fasthold lvr på distriktsskolr, skab sammhæg i lokalområdr og samtidig fordl bør md sproglig og social vasklighdr bdr. Læs mr om ÅLF s forslag om størr og færr skoldistriktr på aalf.dk Forslagt om y skoldistriktr blv afvist af d socialdmokratisk rådmad for Bør og Ug Jakob Budsgaard Johas i Århus Stiftstidd i oktobr, ms båd SF og Ehdslist i Aarhus har udvist itrss for takgag. ÅLF s formad, Sør Aakjær, sr gr på lægr sigt hvisigsmodlls buskørsl afløst af lokal løsigr som fx størr og færr skoldistriktr Holm-modll M ikk all stdr oplvs bustur problmatisk. Holm Skol har fx idført drs g modl. Hr har ma opsagt aftal md busslskabr og har i stdt brugt d spard trasportpg til at ivstr i to stor bussr til skol samt to fuldtidsasatt chaufførr. Skolldr Alla Hjortshøj brttr, at ha r mgt glad for Holm Skols busmodl, som båd givr tryghd, mulighdr og flksibilitt for all på skol. Bør r trygg vd chaufførr, som d kdr godt, og skol har fåt to stor bussr, som vi ka brug til fx forlagt udrvisig, kørsl til svømig og idræt, SFO-aktivittr, udflugtr og ljrskolr, fortællr Alla Hjortshøj. Styrkt forældriddragls af udsatt ydask forældr i grudskol Et projkt iværksat af Familiværkstd Itr Støttt af Miistrit for Flygtig, Idvadrr og Itgratio Læs mr på familivarkstd-itr.dk Næst dialogmød Familiværkstd Itr ivitrr til dialogmød md d amrikask profssor, Kth Grg, i forbidls md udvikligsprojktt: Styrkt forældriddragls af udsatt ydask forældr i grudskol. Arragmtt fidr std osdag d 2. marts i Møllvagskols fstsal kl Dltagls r gratis. Tilmldig r ftr først-til-møllpricippt md sidst tilmldigsfrist d 11. fbruar. Tilmldig via mail til projktmdarbjdr Camilla Lykk Nils: SKOLEN

18 Århus Lærrforig PISA mig i ørt Af lærr på Vorrvagskol og mdlm af styrls i ÅLF Jør Kokkdorff Forhåbtligt givr dt kommd valg os y rgrig. M dt bkymrr mig, at partir i rød blok også tagr PISA-rsultatr alvorligt. Dr r ig grud til at tro, at PISA sigr ogt væstligt om d dask folkskol. Poitsystmt r byggt op, så dt ku sigr ogt om ragordig ikk om rsultatr r bdr d vd sidst målig. I all lad dltagr d 15-årig, dr stadig går i skol. I Damark r dt ca. 100%. I Sigapor, dr liggr højt på list, r dr ku sks års skolpligt, så dr r d svagst lvr ok stoppt i skol. Måsk r dt såda i mag af lad. I Damark r dr i d sst prøv voldsom ovrrpræstatio af to-sprogd lvr bladt d dltagd. Damark liggr i all tr fag i mgt stor midtrgrupp, dr rt statistisk r s. Drudovr r prøvr hmmlig, så vi ikk vd, hvad dr udrsøgs. Dt r hlt sikkrt ikk, om vi opfyldr folkskollov og FællsMål. Dt r rystd, at PISA hvr gag udråbs som katastrof. Og dt r rystd at katastrof brugs som bgrudls for ædrigr, dr går stik imod PISAksprtrs abfaligr sst om offtliggørls af rsultatr fra D Natioal Tsts. Kotor Grøgad 80, Århus C Tlfo: Faxummr: Wbsit: Åbigstid: Madag-torsdag 10-15, frdag Formad Sør Aakjær Mobiltlfo: Næstformad Tov Borch Mobiltlfo: Kassrr Jør Kokkdorff Mobiltlfo Kosultr Grgrs Borup Poul Kllr Js Mari Færk Marius Lidrsgaard Kommuikatiosmdarbjdr Marti Lauritz Mobiltlfo: Mdarbjdr SKOLEN Lott Sva Strag Ptrs Skrtærr Soja Lidstd Lo Hlsvig Mikkls Taia Mads Rdaktio Marti Lauritz (asvarshavd) ÅLF tlfo: Mobiltlfo: Lott Sva Strag Ptrs Tlfo: Aockspditio Marti Lauritz Tlf.: Aocprisr S Kotaktprsor, Århus afdlig Arbjdsgrupp vdr. psioistr Kirst Locht Tlfo: Arbjdsløs lærr Sigrid Palmlud Tlfo: DLF-A Rgiosctr: Ravsøvj 6, 8240 Risskov Tlfo: A-kasskosult/ctrldr: Torst Pipr Åbigstid: Madag-tirsdag og torsdag: kl Frdag: kl Layout og tryk Zur Grafisk as Skovdalsvj Oddr Tlfo: Oplag 4200 stk ISSN:

19 Kødprisr gældd t.o.m. 6. fbruar LIC pris Fadkotlttr 500 g (42,95)* 36,- 3 pakkr 100,- Skikschitzl 400 g (44,95)* 37,- 3 pakkr 100,- Tykstgsbøffr ca. 2 x 150 g (44,95)* 37,- 3 pakkr 100,- Nakkkotlttr 400 g (30,95)* 25,- Svimørbrad, frsk g (63,95)* 50,- Bøffr af oksfilt 720 g (129,95)* 109,- Økologisk oksgrydstg 700 g (87,95)* 69,- Økologisk okskød i tr 300 g (57,95)* 48,- Skikkød i tr 400 g (39,95)* 33,- Svibryst i skivr 400 g (33,95)* 28,- Mdistr 500 g (24,95)* 20,- Hl frsk kyllig, Grøgård 1400 g (54,95)* 46,- Frsk kylligbrystfilt, Grøgård 280 g (34,95)* 30,- Frsk kylligidrfilt, Grøgård 320 g (34,95)* 30,- Hakkt svikød 8-12% 500 g (25,95)* 22,- Hakkt okskød 16-22% 700 g (36,95)* 30,- Hakkt kalv & svi 8-12% 500 g (27,95)* 23,- Hakkt okskød 3-7% 400 g (31,95)* 26,- Hakkt okskød 8-12% 500 g (29,95)* 25,- Økologisk hakkt okskød 3-7% 400 g (43,95)* 38,- Økologisk hakkt okskød 9-15% 400 g (39,95)* 34,- Økologisk hakkt svi- & okskød 400 g (45,95)* 37,- Økologisk hakkt svikød 9-15% 400 g (49,95)* 39,- * I parts r aført d pris som lvradør abfalr Lærrs Idkøbsctral Js Olss Vj 9, Skjby, Århus N, Tlf

20 B Samm At vær kollgr ka vær gvaldig hyggligt (også) år ma har fri. SKOLENs bagsid sættr mdlmmrs fælls social liv udr lup og luskr md, år kollgr møds ftr skoltid Hvm: Prsoal fra Holm Skol Hvad: D årlig julfrokost Hvor: Holm Skols prsoalrum 17. dcmbr 2010 Dt r fdt at vær samm md si kollgr i adr kulissr og få sakkt md mag af d asatt, som ma sjældt år at få sakkt md til hvrdag, fortællr Prill Sloth fra Holm Skol. Hu dltog samm md 80 af skols øvrig asatt i dcmbr 2010 i d årlig aft-julfrokost. Så mag dltagr i fstlighdr på Holm Skol r ikk ogt særsy. M t særsy var dt måsk at mød ultra laghårt skolldr og børhavklassldr, dr i d grad ku forvksls md Lisbth Saladr fra film Mæd dr hadr kvidr. Fst var mlig hlagt til dgag, ma stadig mt, at Gorg Michal var htrosxul, at fastfood var ristt md brød, og hvor ma stod i kø vd tlfoboks gr iført Ball-trøj altså firsr. Dt r djlig md d slags fstr, sigr Prill Sloth, som havd fudt formodtlig kap 30 år gamml rævplads frm til ljlighd. Id fst var mag i tvivl om, hvorvidt d vill klæd sig ud. M d flst mødt alligvl op md t llr adt firsrudstyr. D asatt på Holm Skol r vat til fstr md tmar som for ksmpl Mxico-fst på d tid, hvor frygt for sviifluza hærgd jordklod. Til d fst var dr aturligvis ogl, dr fadt t svikort md t rødt kryds på udr drs tallrk. D mått i isolatio i køkkt, hvor opvask vtd, m hvor dr også blv tilbudt mdici i form af shots, huskr Prill Sloth.

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9

Din uddannelse bliver gammel før dig. Johanna får en chance. 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND. Dit barn og fritidsjobbet læs side 8-9 04 august 2012 HKBLaDET SJÆLLAND Dit bar og fritidsjobbt læs sid 8-9 HK r og uddals Di uddals blivr gamml før dig Kampag for vokslvr Johaa får chac HK og Jobpatrulj Et forsvar for vors rttighdr HK/Sjællad

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod?

ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL. Stengårdsvej får sin egen basardag. Skal du have en bod? NR. 9 FORÅR 2011 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3i1 ROD I ØKONOMIEN? RING TIL EIGIL Læs sid 9 Børs Voksvr r startt i Østrby Bliv frivillig voksv Sid 6 Stgårdsvj får si g basardag Skal du hav bod? Sid

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN

Danske Døves Ungdomsforbund Nr. 3 september 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN Dask Døvs Ugdomsforbud Nr. 3 sptmbr 2010 DEN HVIDE MURER ASL POET NIGHT EUDY GENERALFORSAMLING MISS KONKURRENCE I GEORGIEN ANNONCE INDHOLD 4 I BESTYRELSENS TEGN 5 6 8 12 14 15 19 20 22 NYT FRA DDU SOMMERFERIEN

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Frdriksværk-Hudstd kommu Nøgltal for bustrafikk Jauar 27 April 27 Idholdsfortgls Idldig Bus- og togtrafik Trafikkort Passagrtal Hrdag Lørdag Sø- og hlligdag Id- og udfor kommu Bgrbsafklarig Idldig Nærværd

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: 8.-10. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Maria og Mogs Bradt Js TRIN: 8.-10. klass VARIGHED: 6-8 lktior FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk færdighds- og vidsmål forløbt opfyldr hr. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S ovrsigt ovr lærigsmål og ksmplr

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR.

BOLIGER. Unge på toppen TEMA: UNG & AKTIV VIND. bedre. Champagnebrunch for to. Praktisk guide til el-pærer. KABs BEBOERMAGASIN NR. bdr BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 06 SEPTEMBER 2013 VIND Champagbruch for to GODE RÅD HAR DU PÆREN I ORDEN? Praktisk guid til l-pærr Ug på topp TEMA: UNG & AKTIV Md udsigt til hl vrd på Otto Møstds Kollgit

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! Vi r ikk udkat. Vi r på forkat! 2013 På forkat samm FREDERIK r hadlsstadsforig md kat og lokal ambitior. I 2013 vil vi hav fokus på srvic, udvis mr iitiativ og bliv mr sylig, så vi samm md mdlmmr ka styrk

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang.

Kurser i ODENSE - Visuelle medier og kommunikation - forår 2014 APRIL. 6 Avanceret webdesign. 2 Billed W 1 CMS. 1 3D Designer. 1 3D i gang. Kursr i ODENE - Visull mdir og kommuikatio - forår 0 JANUAR FEBRUAR MART APRI Nytårsdag kærtorsdag agfrdag 0 0 0 0 Påskdag. Påskdag Rt til ædrigr forbholds. Vi udviklr og tilbydr løbd y kursr, så tilmld

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur.

Croquis kan være træning for både begyndere og etablerede, og croquiser kan også være udgangspunktet. en skulptur. Alt i dt yst udstyr Rparatio af all bilmærkr Tirsdag d 15. JANUAR 2013 - sid 1910 102. Årgag - r. 3 6224 4004 v/ Claus W. Clmms Strrbyvj 51 Hudstrup 5762 Vstr Skrig cwc@cwc.dk Cyklholdt Sydfy-Paris: Nu

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013

BOLIGER. bedre. TEMA Naboskab. KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 br BOLIGER KABs BEBOERMAGASIN NR. 04 MARTS 2013 TEMA Naboskab Hos Ja og Mayra r ør åb Når aboskab givr kofliktr Voxpop t go aboskab SOMMERFERIE Ta m KAB på bborhøjskol EL-ARBEJDE ER DU I STØDET? STJERNEBESKEDER

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Juni 2009 Højboskols skol-hjm blad Jui 2009 HØJBONYT Hytttur sid 4-5 Globus til lås sid 6 Ud i atur sid 10 Dit i 0.b sid 14 6.b s ljrtur i Ska sid 17 Spis md di vr sid 18 Sud kost på Højbo sid 20 Ida Gram Ju Højboyt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape Bgrøig af Århu Midtby Priod 2004-2013 1. tap S i d 3 Forord D Bgrøigpla for Århu Midtby r udarbjdt md baggrud i t budgtforlig. Hr blv bluttt at bgrø midtby for 10 millior kr i løbt af d æt 10 år priod.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere