REGISTRERINGSTIDENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERINGSTIDENDE"

Transkript

1 REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patentog varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. Nr årgang 1949 A. Registrerede mærker. Varemærker. Reg nr Anmeldt den 19. maj 1949 kl. 12 af Det Forenede VIMPEL Olie Kompagni A/S (The United Oil Conipagny Ltd.), fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 22. oktober s. å. for landbrugs-, skovbrugs-, gartneri- og dyreopdrætningsprodukter, udbytte af fiskeri og jagt, lægemidler, kemiske produkter til helbredelse og sundhedspleje, farmaceutiske droger, plastre, forbindstoffer, midler til udryddelse af dyr og planter, afkimnings- og afsvampningsmidler (desinfektionsmidler), midler til konservering af levnedsmidler, frisørarbejder, kunstige blomster, fodtøj, strømper, beklædningsstykker, dækketøj og sengetøj, korsetter, slips, seler, handsker, belysnings-, varme-, koge-, køle-, tørre- og ventilationsapparater og -inventar, vandlednings-, bade- og klosetanlæg, børster, børstevarer, pensler, kamme, svampe, toiletgenstande, pudsemateriale, stålspåner, kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål, ildslukningsmidler, hærde- og loddemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, tandfyldningsmidler, mineralske råprodukter, tætnings- og pakningmateriale, varmebeskyttelses- og isoleringsmidler, asbestfabrikater, gødningsmidler, rå og delvis bearbejdede uædle metaller, knivsmedevarer, værktøj, leer, segle, hug- og stikvåben, nåle, fiskekroge, hestesko, hesteskosøm, jærnbaneoverbygiiingsmateriale, kleinsmede- og grovsmedearbejder, låse, beslag til døre og vinduer, metaltrådsvarer, ankre, kæder, stålkugler, beslag til ride- og køreseletøj, rustninger, klokker, skøjter, kroge, hægter og maller, pengeskabe og metalkasser, mekanisk forarbejdede eller håndlavede faconmetaldele, valsede og støbte byggedele, maskinstøbegods, skind, huder, tarme, læder, pelsvarer, fernis, bejdse, harpiks, lim, skosværte, midler til pudsning og konservering af læder, appretur- og garvemidler, bonemasse, net, ståltrådstove, polstringsmateriale, øl, vin, spirituosa, mineralvand, alkoholfri drikke, brønd-og badesalte, paraplyer og parasoller, stokke, rejserekvisitter, brændselsstoffer, belysningsstoffer, tekniske oljer og fedt, voks og smøremidler herunder benzin, petroleum og oljer samt produkter heraf, brændselsoljer, dieselolje, smøreolje og -fedt, belysningsolje og -voks, olje til vejbelægning samt parafin, natlys, væger, drejede, snittede og flettede varer, dukker og buster til konfektions- og frisørøjemed, læge-, sundheds-, rednings- og ildslukningsapparater og -instrumenter, bind og bånd til sundhedsformål (bandager), kunstige lemmer, øjne og tænder, fysikalske, kemiske og elektrotekniske apparater, opmålings-, skibsfarts-, veje- og måle- og kontrolapparater, fotografi-, films- og radioapparater, højttalere, talemaskiner, regnemaskiner, skrivemaskiner, drivremme, gummislanger, automater, køkkenudstyr, stald-, have- og landbrugsredskaber, møbler, spejle, polstrede varer, tilbehør til tapetsererarbejder, senge, ligkister, musikinstrumenter.

2 346 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. dele deraf og strenge, kød- og fiskevarer, kødekstrakt, konserves, grønsager, frugt, frugtsaft, gelé, æg, mælk, smør, ost, spiseolje og spisefedt, kafl'e, kaffesurrogater, the, sukker, sirup, honning, mel, dejgvarer, krydderier, sauce, eddike, sennep, kogsalt, kakao, chokolade, sukkervarer, bager- og konditorvarer, gær, bagepulvere, diætetiske næringsmidler, malt, foderstoffer, is, rå- og halvstofl'er til papirl'abrikaiton, tapeter, spillekort, bogstaver, klichéer, porcelæn, ler, glas, glimmer, possementarbejde, bånd, besætningsartikler, knapper, kniplinger, broderier, sadelmager-, lemme-, taske-, og lædervarer, skrive-, tegne-, male- og modelervarer, billard- og signeringskridt, kontorinventar, undervisningsmidler, skydevåben, parfume, toilet- og skønhedsmidler, æteriske oljer, sæbe, vaske- og blegemidler, stivelse og stivelsepræparater, farvetilsætninger til vask, pletborttagnings midler, rustbeskyttelsesmidler, pudse- og poleremidler, slibemidler, sprængstoffer, tændvarer, tændstikker, fyrværkerisager, projektiler, ammunition, sten, kunststen, cement, kalk, grus, gips, beg, asfalt, tjære, midler til konservering af træ, rørfletning, tagpap, transportable huse, skorstene, byggemateriale, råtobak, tobaksfabrikater, cigaretpapir, læpper, måtter, linoleum, voksdug, gardiner, sække, ure og urdele samt filt. Keg lir Anmeldt den 24. januar 1948 kl. SPEED-O-PRINT 11^ af A/S Dansk Formulartryk, fabrikation og handel, Kobenhavn, og registreret den 22. oktober 1949 for alle varearter (med undtagelse af tobaksvarer og barberartikler). Reg nr Anmeldt den 18. januar 1949 kl. 12 ^ af Fir- 30LVEJ maet Ceparco v. Cecil Cunild, fabrikation og handel, Kobeiihavn, og registreret den 22. oktober s. å. for persienner. Keg nr. 1354, Anmeldt den 11. april 1949 kl. 11^^ af samme, og registreret den 22. oktober s. å. for persienner. 3UN^VAY Høg nr Anmeldt den 5. august 1949 kl. 1 1 af Firmaet The Eiiclid Road Machinery Co., fabrikation, liiiclid i Ohio i De Forenede Stater, og registreret den 22. oktober s. å. for transportvogne, såvel motordrevne som påhængsvogne, nemlig lastvogne, motordrevne lastvogne med tippelad og tipvogne. Mærket er i henhold til anmeldelse af 25. juni 1937 registreret i Washington den 26. december 1939 under nr i klasse 19 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. LOCKWELL Keg nr Anmeldt den 7. september 1949 kl. 1 af Carl Enk Emil \ejborg, fabrikation, København, og registreret den 22. oktober s. å. for redskaber til brug ved krølning af hår, herunder papillotter og krøllenåle samt præparater til hårets behandling.

3 V-." OCTALOX (COMPOUND 497) 30. august 1949 kl. 10"^ af A/S \il- ^ ' helm Hansen & Co., handel med kemikalier, København, og registreret den 22. oktober s. å. for insektbekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler. 347 Ueg nr Anmeldt den 10. september 1949 kl. 11 af Fritz Utzon, groshandel, Kobenhavn, og registreret den 22. oktober s. å. for alle varearter af dansk oprindelse. Mærket er Ildført i farver. Uej? nr Anmeldt den 13. april 1949 kl. 12 af Fir- SPRAGUE maet Spra^ue Electric Company, fabrikation, North Adams i Massachusetts i De Forenede Stater, og registreret den 22. oktober s. å. for elektriske apparater og tilbehør, nemlig faste og variable kondensatorer, faste og variable modstande, filtre, flydende elektrisk isolation og isolerede ledere. Mærket er i henhold til anmeldelse af 25. august 1947 registreret i Washington den 16. august 1949 under nr i klasse 21 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. RIJKKE BRUSE Ueg nr Anmeldt den 16. september 1949 kl. 10 af Aktieselskabet H. H. Mathiassen's Fabrikker (Københavns Drops- & Konfekturefabrikker) (A/S Gea (farmaceutisk-kemisk fabrik)), fabrikation, København, og registreret den 22. oktober s. å. for alle varearter. Reg nr Anmeldt den 17. september 1949 kl. 11^ af Firmaet Gundelach-Nielsen, handel, København, og registreret den 22. oktober s. å. for plastic-ringe til afmærkning på strikketøj. TERGITOL Reg nr Anmeldt den 16. september 1949 kl. 11 *^ af Firmaet Carbide and Carbon Chemicals Corporation, fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 22. oktober s. å. for fugtemidler, emul-

4 348 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. geringsmidler, sammensætninger til at fremme vædskers indtrængen i faste stoffer og midler til forøgelse af vædskers evne til at blandes, dog ikke til vaskerier og tørrenserier og ikke bestemt til salg eller forhandling til firmaer, der leverer varer til sådanne virksomheder, rensemidler til brug i tekstil-, læder- og kosmetikindustrien og andre virksomheder, dog ikke vaskerier og tørrenserier og ikke bestemt til salg eller forhandling til firmaer, der leverer varer til sådanne virksomheder. Mærket er i henhold til anmeldelser af 7. og 14. november 1935 registreret i Washington henholdsvis den 24. marts 1936 under nr i klasse 6 og den 31. s. m. under nr i klasse 4 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, Reg nr Anmeldt den 16. september 1949 kl. 11^^ KRO^FAX af samme, og registreret den 22. oktober s. å. for midler til opløsning af farvestoffer og til brug ved oljeraffinering. Mærket er i henhold til anmeldelse af 22. december 1938 registreret i Washington den 23. maj 1939 under nr i klasse 6 for ovennævnte vareart. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 16. september 1949 kl. 11^^ CARBO^VAX af samme, og registreret den 22. oktober s. å. for kemiske forbindelser til at gøre kasein, gelatine, lim, kork etc. plastisk, til brug som lim til planering af papir, som bindemidler, blødgøringsmidler, smøremidler, fugtemidler, konserveringsmidler, klæbemidler etc., til brug til blødgøring af tekstilvarer, læder, papir og andre porøse stoffer, til brug som grundbestanddel af kosmetisk creme og lotion, til brug som bindemiddel for farvestoffer i maling, hvidtekalk, tryksværte, pudsemidler til sko, bælter etc. og til forskellig anden brug i industrien. Mærket er i henhold til anmeldelse af 5. april 1940 registreret i Washington den 20. august s. å. under nr i klasse 6 for ovennævnte varearter. Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. Reg nr Anmeldt den 27. september 1949 kl. 11^^ af Fritz Lundbergs Skinnberederi- & Fårgeri Aktiebolag, fabrikation, Tranås i Sverige, og registreret den 22. oktober s. å. for skind. Mærket er i henhold til anmeldelse af 14. juli 1948 registreret i Stockholm den 26. august 1949 under nr for ovennævnte vareart. Som fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. WATERPROOF <3" tranås-sweden ^

5 349 Reg nr Anmeldt den 22. august 1949 kl. 11^^ af Firmaet P. Knudsen & Søn, fabrikation og handel, Vordingborg, og registreret den 22. oktober s. å. for læder, beklædningsgenstande af læder samt skotøj. 1 å CAMELCROUPON ESTABUSHtD Reg nr Anmeldt den 24. september 1949 kl. 10"^ af Aktieselskabet The Continental Bodega Company, handel, København, og registreret den 22. oktober s. å. for alle varearter. å(antlnefuai 'Com/ian^t :e; kj QQ BODEGA REGISTERED Reg nr Anmeldt den 27. september 1949 kl. 10 af Lauritz Christiansen, fabrikation, København, og registreret den 22. oktober s. å. for apparat til permanentbølgning.

6 350 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. Keg. 19J:9 lir Anmeldt den 21. september 1949 kl, af Einer Bernhard Fehrn, groshandel, København, og registreret den 22. oktober s. å. for alle varearter. Hog nr Anmeldt den 7. maj 1949 kl. 10 ^ af Gislinge Mejeri og Ostefabrik ved Andreas Andersen og O. Hartmann Andersen, fabrikation, Gislinge, og registreret den 22. oktober s. å. for ost. Keg nr Anmeldt den 25. august 1949 kl. 10^^ af 3Iaskin- og Yægtfabrikken Pendul ved K. Bertelsen & Co,, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 22. oktober s. å. for vægte. KØBENHAVN Ueg nr Anmeldt den 24. juni 1949 kl. 10*^^ af Nordisk Kundfart" ved Harry Madsen, transportvirksomhed, Aarden 22. oktober s. å. for alle hus, og registreret varearter. % Beg nr Anmeldt den 1. juli 1948 kl. 10''^ af \Vm. Sanders & o. (Wednesbury) Limited, fabrikation, Wednesbury i Stafford i England, og registreret den 22. oktober 1949 for elektriske afbrydere, kombinerede elektriske afbrydere og sikringer, elektriske sikringstavler, elektriske fordelingstavler, elektriske sikringer, elektriske kabelforbindere, elektriske stikkontakter, elektriske stikdåser med afbrydere, elektriske stikpropper, elektriske samleskinnekasser, elektriske forbindelsesdåser, elektriske kabelforbindelser, elektriske kabelsplidsninger, befæstelsespakninger til elektriske kabler samt elektriske stikkon-

7 lakt- og stikprop-mellemled (med undtagelse af elektriske motorer til symaskiner samt regulatorer til sådanne motorer). Mærket er registreret i London den 5. marts 1947 under nr i klasse 9 for ovennævte varearter uden undtagelse. Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København. 351 Reg nr ivnmeldt den 21. september 1949 kl. 10 ^ af Odense Turistbus, Transport A/S, transportvirksomhed, Odense, og registreret den 22. oktober s. å. for alle varearter. Reg nr Anmeldt den 16. september 1949 kl. 11^*^ af Firmaet Zingg & Co., fabrikation og handel, Bern i Schweiz, og registreret den 22. oktober s. å. for ost og lignende mælkeprodukter. Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Iteg 1949 nr 1376 Anmeld, den 18 juni 1949 REYNOLDS FLYER kl. 10 at Svenska Reynolds Aktiebolag, fabrikation, Stockholm i Sverige, og registreret den 22. oktober s. å. for fyldepenne, blyanter og pencils. Mærket er i henhold til anmeldelse af 30. marts 1949 registreret i Stockholm den 26. august s. å. under nr for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 30. marts 1949, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Sverige. Som fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent E. Henriksen, København. Reg nr Anmeldt den 1. juli 1949 kl. 10^^ af A/S Dansk D HJTIN Shell, handel, København, og registreret den 22. oktober s. å. for mineralsk terpentin, rense- og pudsemidler, herunder også torrensemidler til teknisk brug og husholdningsbrug.

8 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april : Reg iir. 289, Reg nr. 511, Reg nr. 835, 837, 839, 841, 853, 855, 861, 863, 867, 869, Reg nr. 1014, Reg nr. 734, 738, 744, 754, 756, 758, 1116, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1127, 1131, 1132, 1139, Reg nr. 560, 570, 576, 577, 820, 821, 822, 823, 826. Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: Reg nr. 511, 512, Reg nr. 745, Reg nr. 1287, 1288, Reg nr Overdragne er i medfør af samme lovs 8: Reg nr. 899 og nr fra Mels M. Nielsen, Silkeborg, til Fru Kirsten Melsen, Silkeborg. Ændring af mærkeindehavernes bopæl: Reg nr (Firmaet Parke, Davis & Company) fra Detroit i Michigan i De Forenede Stater, til Detroit i Michigan i De Forenede Stater og Hounslow i 3Iiddlesex i England, Reg nr. 344 (Technicolor Motion Picture Corporation) fra Boston i Massachusetts og Hollywood i Californien i De Forenede Stater, til Hollywood i Californien i De Forenede Stater. Som fuldmægtig er anmeldt: For reg nr. 734 (Titan Co. A/S, Frederikstad i JVorge): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, For reg nr (Thomas Ellin & Co. Limited, Sheffield 1 England): Patentkonsulent Chas. Hude, København, For reg nr (Firmaet Parke, Davis & Company, Detroit i Michigan i De Forenede Stater og Hounslow i Middlesex i England): Civilingeniør Svend Schønning, København, For reg nr. 110 (Société Industrielle de Spécialités Alimentaires, Paris i Frankrig): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. Begrænsning af varefortegnelsen: Reg nr På mærkeindehavernes begæring af 11. oktober 1949 er registreringen begrænset til ikke at omfatte: håndstrikkegarn. Trykt I Blanco Lunos Bogrtrykkerl Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for piitenl- og varemærkevæsenet, Kølienhavn, og indeholder bekendlgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåbeii

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Pafenf- og Varemærkevæsenet, Nr. 11 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER m Tidenden udgives af direlitøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 20 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Komniunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og Indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 35 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 19. 1925. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Radiogen Reg. 1925 Nr. 479. Anmeldt den 2. Februar 1925 Kl. IP af Allgemeine Radiogen, A.-G., Fremstilling af og Handel med Apparater

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, Købenliavn, og indeliolder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 38. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. HAMLET Reg. 1927 Nr. 933. Anmeldt den 21. Marts 1927 Kl. 11 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- I Nr. 23 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direictøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nt. 17 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede mærker. Varemærker.

A. Registrerede mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Ivøbenhavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 27 ker, fællesmærker,

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi- Nr. 1 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.

Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8. Januar 1915 Forbrug Bemærkning er 666.66 Løn Aage 62.00 Skat 18.09 Rejse til Norge 150.00 Sanatorieforeningen 5.15 Bil 3.80 1.80 + 2.00 Barber 8.00 Bad 1.00 Hårvask 1.25 Kort 0.25 Sporvogn 6.50 Frokost

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER?

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? Enzymer er proteiner, som i naturen sætter gang i biokemiske reaktioner i alle levende organismer. Det er enzymer, der omdanner maden i vores maver til energi og de visne

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere