Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år"

Transkript

1 Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år

2 Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse med undersøgelsen: Best Practice i vejledning og jobsøgning for akademikere over 50 år, hvor der blev gennemført 52 interview med tilfældigt udvalgte personer i alderen 50 og 64 år. Fælles for interviewpersonerne var, at de alle havde en enten lang eller mellemlang uddannelse bag sig, men som på et tidspunkt oplevede at stå uden arbejde. Ledighedsperioden for de interviewede varierede mellem en måned og fire år. Formålet med undersøgelsen var at finde ny og brugbar viden om, hvilke metoder, der virker bedst, når ledige med en lang eller mellemlang uddannelse skal finde et nyt job. Fælles for de interviewede er, at de tidligere har haft normale karriereforløb da de blev ledige, arbejdede de hårdt på at komme i job igen og troede generelt på, at de havde nyttige kompetencer at tilbyde arbejdsmarkedet. De ønskede fortsat at have et aktivt arbejdsliv og at udvikle sig fagligt og personligt sammen med andre mennesker i jobsammenhænge. Vi har valgt at præsentere den praksis, som førte til succes, som overvandt fordomme og som sikrede dygtige mennesker kvalificerede jobs. Der er ikke fundet en gylden opskrift på effektiv jobsøgning. Det er forskelligt, hvad der har virket for den enkelte, og der præsenteres derfor flere forskellige strategier, som ifølge deltagerne var effektfulde i kombination med hinanden. Vi håber på denne måde at kunne inspirere dig i din jobsøgning. Undersøgelsen blev gennemført af Lützen Management i foråret 2006 og finansieret af Puljen til integration af seniorer. 2

3 1. Struktur på hverdagen Mange af deltagerne fortæller, at der er vigtigt at tilrettelægge hverdagen, så den kommer til at ligne et almindeligt arbejdsliv så meget som muligt. I et arbejdsliv er man professionel og disciplineret, hvilket betyder, at man ser opgaven som en positiv udfordring. Under udfordringen forholder man sig kritisk til sine strategier, holder deadlines, søger rådgivning, er resultatorienteret og målrettet. Fordelen ved at behandle jobsøgningen som et job er, at du bevarer din selvagtelse ved at vide, at du har ydet dit bedste og har taget dig selv og din situation alvorligt. Du fastholder derved udholdenhed og energi i søgningen. Den største fare er ifølge deltagerne, at det hele flyder, så man konstant plages af dårlig samvittighed. Det er ikke nok blot at sidde ved computeren hele dagen og indsamle information man skal i lige så høj grad bruge tid på at skabe reel kontakt og forbedre metoderne, hvis de ikke virker. Betragt jobsøgningen som et arbejde og ager på samme måde som i dine tidligere jobs. Overvej hvad der før har været positivt for din arbejdsindsats og skab de samme rammer for din jobsøgning. Find for eksempel måder at forpligte dig på ved at aftale deadlines med andre Skab en arbejdsdag med faste arbejdstider. Hold fri, når du har fri og fortsæt dine tidligere fritidsinteresser. For at holde arbejde og fritid adskilt, kan du eventuelt finde et bestemt sted i huset, hvor du arbejder. Skab respekt om din dagligdag og din indsats som jobsøger og undgå at blive familiens skraldespand, der altid lige kan passe et barn eller male en lejlighed. Skab systemer, der fastholder din viden om jobsøgningen. Revurder jævnligt dine strategier, sæt delmål og før foreksempel dokumentation over dit arbejde. 3

4 2. Afklar kompetencer Mange af de interviewede oplevede, at de havde flyttet sig fra deres oprindelige faglige kompetencer. For dem blev det vigtigt at få redefineret, hvilke evner de havde. Det er generelt vigtigt, at man ikke lægger alle æggene i en kurv og alene fokuserer på en type jobs. Det er derfor af stor betydning, at du bruger tid og energi på at gøre dig klart, hvad dine specifikke kernekompetencer er, så du kan sælge dem overbevisende til arbejdsgiverne. Her skal du også huske de personlige kompetencer. Tendensen er, at disse bliver mere og mere vigtige på jobmarkedet, og derfor bør defineres klart. De interviewede fortæller, at de indgik let i det nye job, fik masser af anerkendelse, havde let ved at omgås kollegerne, fik et godt forhold til chefen trods aldersforskel m.v. Personlige kompetencer som ro, fleksibilitet, forandringsevne, samarbejdsevne, og det, at de ikke at have noget i klemme, viste sig at være en stor fordel i hverdagen. Husk at kompetencer ikke er det, du har lært på en uddannelse, men det du rent faktisk kan udføre og viser i dagligdagen. Find beskrivelser og rådgivning på jobcentret og i dit forbund om opbygning af en kompetenceprofil. Bliv klogere på dine personlige kompetencer ved at gennemføre personlighedstests og ved at spørge dit netværk, hvilke ressourcer de vil fremhæve hos dig. Find ud af hvilke kompetencer, som du har behov for at styrke via efteruddannelse. Her gælder det om at være ærlig over for sig selv, og det kan hjælpe at tale med en rådgiver eller en person fra dit netværk. Hold fast i at du behøver efteruddannelse og vær opsøgende i forhold til dine muligheder. Skriv ned og gem kompetencebeskrivelser til du skal til ansættelsessamtale. De er gode at tage udgangspunkt i, når du skal give en overbevisende karakteristik af dig selv som person. 4

5 3. Afsøg dit jobmarked Mange af undersøgelsens deltagere har oplevet, at jobmarkedet var radikalt ændret, efter at de i mange år havde haft et fast job. De gik typisk i gang med at søge et job, der lignede det, de havde haft, men kom ikke til samtale måske fordi de konkurrerede med mange yngre, nyligt opdaterede ansøgere. Det viste sig derfor væsentligt at analysere jobmarkedet og se på, hvilke kompetencer markedet p.t. har brug for og dernæst finde ud af, hvordan man kunne matche disse. I undersøgelsen er der flere eksempler på personer, der har skiftet rolle, for eksempel tidligere chefer og specialister, der er blevet sælgere i private virksomheder eller virksomhedsledere som er blevet offentlige administratorer, samt nogle der så en mulighed for at afsætte deres kunnen på konsulentmarkedet. Undersøg hvilke jobmuligheder, der generelt er inden for dit fag og din branche ved for eksempel at ringe til gamle kolleger, konkurrenter og netværk i det hele taget. Spørg også HR-afdelingerne i virksomhederne hvilke jobs og hvilke profiler, de har brug for lige nu. Check konsulentfirmaernes jobopslag de er ofte udtryk for områder, hvor det er svært at rekruttere for tiden. Vær ikke bange for at skifte branche eller mellem den offentlige og den private sektor. Din stærke faglighed og din erfaring med at omgås mange forskellige mennesker opvejer ofte behovet for branchekendskab. Tænk både i store og små virksomheder de små virksomheder ansætter flere højtuddannede end tidligere og tilbyder mange muligheder. Hvis du ikke kommer til samtale på de job, som du er kvalificeret til, bør du ringe op og få mere at vide om, hvilke profiler virksomheden går efter. Anvend nettet og virksomhedsregistre til at få en beskrivelse af de forskellige virksomhedstyper inden for branchen og send uopfordrede ansøgninger. Husk dog altid at følge op. Opfølgning er en god anledning til at skaffe sig mere viden om behov og rekrutteringsmetoder i virksomheden. 5

6 4. Kom til jobsamtale Undersøgelsen viser, at chancerne for at få et job stiger væsentligt, når du som senior kommer til jobsamtale. Af undersøgelsen fremgår det også, at mange af deltagerne har oplevet kun at komme til samtale på hvert 10. job de søgte, til trods for at kvalifikationerne matchede kravene i jobopslaget. Alligevel har flere oplevet at få job ved at reagere på et traditionelt opslag. Det er derfor ikke nytteløst, men stiller store krav til udarbejdelsen af et godt CV og kortfattede, målrettede ansøgninger Jobcenter, forbund, A-kasse og andre aktører er eksperter i CV og ansøgninger. Søg rådgivning hos dem og hent desuden sparring hos kolleger og venner, der har søgt job for nylig. Du skal hovedsagelig sælge dig selv på de kompetencer, som du har anvendt de sidste 5 år. Vær ikke bange for at sælge dig selv og fortælle om dine styrker og resultater i tidligere jobs. Beskriv i CV et dine helt konkrete opgaver, roller, resultater og kompetencer fra tidligere jobs. Justér dit CV alt efter, hvilket job du søger og sæt dig i arbejdsgiverens sted når, du udformer det. Skræddersy din ansøgning hver gang. Start altid med at begrunde hvorfor du er interesseret i netop dette job det giver bonus, fordi virksomheden føler sig anerkendt. Ring eventuelt til virksomheden og spørg ind til dagligdagen i jobbet og søg oplysninger om virksomheden på nettet. Arbejd med din samtaleteknik og kommunikation, så du får styret samtalen i den retning, du ønsker. 6

7 5. Brug dit netværk Det faglige netværk har været afgørende for at få job for mange af de interviewede, da det er en måde at få skabt en bagdør til en potentiel arbejdsgiver. Når man bliver ledig efter mange år i samme job eller branche er netværket ofte ret lille. Det drejer sig derfor om at få skabt kontakt til sit gamle netværk af kolleger fra tidligere arbejdspladser, tidligere chefer, konkurrenter og samarbejdspartnere og få gjort opmærksom på, at man nu er jobsøgende og har brug for information. Ofte er det ikke de tætteste, men dem man kender perifert, som besidder nyttig viden. Netværket blandt andre ledige kan både anvendes til at holde energi og humør oppe og til at få nye ideer til søgningen. Endelig kan det personlige netværk blandt familie og venner være vigtigt som støtte. Tag kontakt med tidligere kolleger, chefer, konkurrenter og arbejdspartnere og fortæl, at du er jobsøgende. Send dem dit CV og forsøg at få et møde med dem, som kan give dig ideer til virksomheder og personer, som kan give dig informationer om job. Bed aldrig dit netværk om et job, men om informationer, der kan føre til job. Find ud af hvordan du kan udvide dit faglige netværk. Tag eventuelt til konferencer og kurser inden for dit fag. Forsøg at blive i de netværksgrupper, som du tidligere har været medlem af i dit job. At være ledig er en midlertidig tilstand, og derfor vil mange netværk acceptere, at du er tilknyttet med en lavere betaling i en periode. Find dig en god gruppe af andre ledige, chefer eller specialister, som du har lyst til at sparre med jævnligt omkring jobsøgning. Arranger et selv og vent ikke på, at du får en gruppe foræret. Der er muligheder for netværk via andre aktører, og der er også gode virtuelle netværk. Arranger dig eventuelt i foreningen Senior Erhverv, som gennemfører kampagner overfor lokale virksomheder, hvor de præsenterer medlemmernes samlede kompetencer. Lær af de unge i familien - de fleste af dem har søgt flere jobs end dig, har viden om jobsites på nettet samt sprog og kommunikation i moderne jobsøgning. 7

8 6. Overvej tidsbegrænsede job En stor gruppe har fået tidsbegrænsede job for eksempel i form af projektansættelser, vikariater eller praktik. Flere har fundet fastansættelse ad denne vej, mens andre målrettet har gjort det til deres særlige arbejdsform at være i denne type stillinger for eksempel som konsulenter. En sådan stilling kan give adgang til nyttige erfaringer og ny viden, der igen kan føre til andre jobs. Samtidig kan man få lejlighed til i praksis at vise hvad man duer til, hvilket ofte bliver bemærket positivt. Denne undersøgelse viser, at dem over 50 er hurtige til at finde sig til rette og skabe resultater i jobbet, når de først er inde i varmen. Det sker på grund af deres tidligere erfaringer En tidsbegrænset ansættelse er derfor en god måde at sikre sig, at de negative forestillinger om alder bliver irrelevante. Søg vikariater ved at melde dig til relevante vikarbureauer. Overvej at gå freelance. Betragt ikke den faste stilling som den eneste mulighed. De kortere jobs giver dig typisk nye kompetencer og viden inden for andre brancher og virksomhedstyper. Når du er i midlertidigt job, så vær konstruktiv og iderig i forhold til at finde nye opgaver, der skal løses i virksomheden. Hav hele tiden klarhed over om dine forventninger og virksomhedens forventninger til hvor længe ansættelsen varer stemmer overens, så du hele tiden kan søge fra job til andre job. 8

9 7. Vær fleksibel At være fleksibel i forhold til jobbets tid, løn, faglighed og geografiske placering nævnes af flere deltagere som afgørende. For dem handler fleksibilitet i vid udstrækning om at overveje, hvilke umiddelbare ønsker, man kan gå på kompromis med. Kompromisser forstås ikke negativt som en måde, hvorpå man sælger ud. Tværtimod defineres det positivt, fordi man gør op med sig selv, hvilke elementer ved et job som betyder mest for, at man er tilfreds i dagligdagen. Endelig opfordrer flere til, at man overvejer betydningen af jobbets status og hvilke forestillinger, man gør sig om et godt job. Mange af de interviewede ærgrede sig over, at de kom til at være ledige så længe, fordi de havde været for ufleksible i starten af ledighedsperioden i forhold til lønniveau, jobindhold og eller geografiske forhold. Stil dig selv disse spørgsmål: Hvad ser du som de vigtigste ting ved et job? Hvor er din geografiske smertegrænse ved et meget interessant job? Hvilken løn er dit minimumskrav, og hvornår vil du tage dit krav op til revision? Hvis du tidligere har været leder, og hvilke funktioner vil du være villig til at arbejde med i en virksomhed? Skriv det hele ind på din computer i dokumenter som en slags logbog og lad det indgå i din handlingsplan, hvornår du skal revidere på dine krav. 9

10 8. Søg rådgivning Undersøgelsen viser, at det er meget forskelligt, hvor meget og hvor god rådgivning deltagerne har fået i deres ledighedsperiode. Vigtigst er det, at timingen og indholdet af rådgivningen passer til den enkeltes behov. De seniorer som er blevet ledige for første gang i flere år har typisk brug for et kursus i jobsøgningsteknik og en konsulent, der kan checke, at CV og ansøgning er tidssvarende. Har man være ledig i længere tid, har man snarere brug for en konsulent, der kan inspirere en til at forsøge andre handlinger med bedre gennemslagskraft end det, der er prøvet, og som kan give inspiration til initiativer, der kan forbedre chancerne for job. Forkert timing af rådgivningen nedsætter energien, mens rigtig timing sætter energien op. Det er først og fremmest dig selv, der kan mærke, hvad der er brug for, og derfor er det vigtigt, at du stiller konkrete krav til rådgivningen og finder rådgivere, som du er tryg ved. Har du mulighed for at få karriererådgivning som en del af din aftrædelsesaftale, så tag imod det. Find ud af hvor din grundlæggende motivation er og få rådgivning om CV og ansøgninger. Meld dig til kurser og tilbud som dit forbund har. Dels får du nye informationer, dels møder du andre ledige, som du måske kan skabe et netværk med. Få klarhed over kontaktforløbet og dine rettigheder fra start af. Husk at det er muligt også at tage kurser i starten af ledighedsperioden. Undersøg dine muligheder for at få tildelt en anden aktør og vælg en konsulent, du har tillid til ellers forsøg at få en anden, du har mere tillid til. 10

11 9. Skab dit eget job En del af deltagerne har med held skabt deres eget job. Nogle har startet eget firma, hvor de sælger en eller flere kernekompetencer eller har sat et produkt i produktion. Andre har ansøgt om pulje- eller forskningsmidler til projekter, hvor de så ansættes enten i offentlig eller privat regi. Deltagerne understreger, at det er vigtigt at man skaffer sig al tilgængelig rådgivning og hjælp, hvis man vil starte som selvstændig. Flere har mødt en holdning om det kan du ikke, det må du ikke, det går aldrig fra rådgivere og fra netværket og efterlyser mere opbakning og relevant information om mulighederne. De siger derfor, at viljestyrke og gå-på-mod er vigtige egenskaber for at få drømmen om selvstændighed realiseret. Det er naturligvis ikke alle, som kan blive selvstændige, men en stor del af gruppen på 50+ besidder en række kompetencer i form af specialviden og erfaring, som der kan være et marked for. Orienter dig om mulighederne for rådgivning via startguiden på www. Virk.dk. Find en række rådgivere som kan vejlede dig i markedsmulighederne. Det kan være dit netværk, konkurrenterne, potentielle kunder m.m. Meld dig til et iværksætterkursus med professionel rådgivning og et netværk af andre selvstændige. Tro på dig selv og dine evner, lad ikke angsten for at gå ned med et firma slå dig ud - men vær på den anden side realistisk. Aftal med A-kassen, hvordan du bedst kommer igennem opstart af egen virksomhed eventuelt ved at bruge muligheden for selvstændig bibeskæftigelse. Kend dine rettigheder. 11

12 10. Bliv ved Hold ud! gik igen, når de interviewede svarede, hvad der var deres vigtigste råd til andre ledige over 50 år. Undersøgelsen viser, at ledige over 50 år med en lang uddannelse, har fundet gode jobs selv efter lang tids ledighed. Derfor er det vigtigt at blive ved med at gøre en indsats. Både kvantitet og kvalitet er vigtigt i jobsøgningen. Nogle få er så heldige, at de søger et par jobs og får et af dem, mens langt de fleste har måttet afprøve forskellige jobsøgningsteknikker: Der har haft kontakt med flere netværk, fået rådgivning, taget efteruddannelse, været i praktik eller haft korte ansættelser, før de finder et tilfredsstillende job, og de er trætte af at høre om det grå guld. De peger på vigtigheden af at bevare en positiv tiltro til, at det nok skal lykkes, og at man har noget at tilbyde virksomhederne. Jobmarkedet er ikke lukket for medarbejdere over 50 år, men du skal gøre en ekstra indsats for at gøre opmærksom på dine særlige kompetencer, og de muligheder virksomhederne har for at udnytte din erfaring og dine evner. At få skabt en direkte relation til den potentielle arbejdsgiver er af stor betydning for, at du bliver set, som den du er, og det du kan. Vi har her givet de vigtigste råd videre fra en gruppe af højtuddannede over 50 år, som havde succes med jobsøgningen. Vi håber at du kan bruge nogle af dem. Held og lykke med det! 5. februar

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år Hvad er vigtigt for medarbejderen? Ungdomskonsulent Ole Ebbesen tirsdag den 26. februar 2008 Dygtige medarbejdere er den vigtigste produktionsfaktor Ansættelse

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats

Kompetence værktøjskassen. Få indvandrere i job. værktøjskasse til en målrettet indsats Kompetence værktøjskassen Få indvandrere i job værktøjskasse til en målrettet indsats Det betaler sig at gøre en målrettet indsats Det har været konstateret tit og ofte: Det er spild af ressourcer at

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

STJERNEN, DU LEDER EFTER.

STJERNEN, DU LEDER EFTER. . VI HAR STJERNEN, DU LEDER EFTER. De ansatte er det vigtigste i dit firma, det er du sikkert enig i. De kan sprede glæde, inspirere og gøre din arbejdsplads til et velsmurt maskineri. Det modsatte gælder

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere