Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år"

Transkript

1 Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år

2 Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse med undersøgelsen: Best Practice i vejledning og jobsøgning for akademikere over 50 år, hvor der blev gennemført 52 interview med tilfældigt udvalgte personer i alderen 50 og 64 år. Fælles for interviewpersonerne var, at de alle havde en enten lang eller mellemlang uddannelse bag sig, men som på et tidspunkt oplevede at stå uden arbejde. Ledighedsperioden for de interviewede varierede mellem en måned og fire år. Formålet med undersøgelsen var at finde ny og brugbar viden om, hvilke metoder, der virker bedst, når ledige med en lang eller mellemlang uddannelse skal finde et nyt job. Fælles for de interviewede er, at de tidligere har haft normale karriereforløb da de blev ledige, arbejdede de hårdt på at komme i job igen og troede generelt på, at de havde nyttige kompetencer at tilbyde arbejdsmarkedet. De ønskede fortsat at have et aktivt arbejdsliv og at udvikle sig fagligt og personligt sammen med andre mennesker i jobsammenhænge. Vi har valgt at præsentere den praksis, som førte til succes, som overvandt fordomme og som sikrede dygtige mennesker kvalificerede jobs. Der er ikke fundet en gylden opskrift på effektiv jobsøgning. Det er forskelligt, hvad der har virket for den enkelte, og der præsenteres derfor flere forskellige strategier, som ifølge deltagerne var effektfulde i kombination med hinanden. Vi håber på denne måde at kunne inspirere dig i din jobsøgning. Undersøgelsen blev gennemført af Lützen Management i foråret 2006 og finansieret af Puljen til integration af seniorer. 2

3 1. Struktur på hverdagen Mange af deltagerne fortæller, at der er vigtigt at tilrettelægge hverdagen, så den kommer til at ligne et almindeligt arbejdsliv så meget som muligt. I et arbejdsliv er man professionel og disciplineret, hvilket betyder, at man ser opgaven som en positiv udfordring. Under udfordringen forholder man sig kritisk til sine strategier, holder deadlines, søger rådgivning, er resultatorienteret og målrettet. Fordelen ved at behandle jobsøgningen som et job er, at du bevarer din selvagtelse ved at vide, at du har ydet dit bedste og har taget dig selv og din situation alvorligt. Du fastholder derved udholdenhed og energi i søgningen. Den største fare er ifølge deltagerne, at det hele flyder, så man konstant plages af dårlig samvittighed. Det er ikke nok blot at sidde ved computeren hele dagen og indsamle information man skal i lige så høj grad bruge tid på at skabe reel kontakt og forbedre metoderne, hvis de ikke virker. Betragt jobsøgningen som et arbejde og ager på samme måde som i dine tidligere jobs. Overvej hvad der før har været positivt for din arbejdsindsats og skab de samme rammer for din jobsøgning. Find for eksempel måder at forpligte dig på ved at aftale deadlines med andre Skab en arbejdsdag med faste arbejdstider. Hold fri, når du har fri og fortsæt dine tidligere fritidsinteresser. For at holde arbejde og fritid adskilt, kan du eventuelt finde et bestemt sted i huset, hvor du arbejder. Skab respekt om din dagligdag og din indsats som jobsøger og undgå at blive familiens skraldespand, der altid lige kan passe et barn eller male en lejlighed. Skab systemer, der fastholder din viden om jobsøgningen. Revurder jævnligt dine strategier, sæt delmål og før foreksempel dokumentation over dit arbejde. 3

4 2. Afklar kompetencer Mange af de interviewede oplevede, at de havde flyttet sig fra deres oprindelige faglige kompetencer. For dem blev det vigtigt at få redefineret, hvilke evner de havde. Det er generelt vigtigt, at man ikke lægger alle æggene i en kurv og alene fokuserer på en type jobs. Det er derfor af stor betydning, at du bruger tid og energi på at gøre dig klart, hvad dine specifikke kernekompetencer er, så du kan sælge dem overbevisende til arbejdsgiverne. Her skal du også huske de personlige kompetencer. Tendensen er, at disse bliver mere og mere vigtige på jobmarkedet, og derfor bør defineres klart. De interviewede fortæller, at de indgik let i det nye job, fik masser af anerkendelse, havde let ved at omgås kollegerne, fik et godt forhold til chefen trods aldersforskel m.v. Personlige kompetencer som ro, fleksibilitet, forandringsevne, samarbejdsevne, og det, at de ikke at have noget i klemme, viste sig at være en stor fordel i hverdagen. Husk at kompetencer ikke er det, du har lært på en uddannelse, men det du rent faktisk kan udføre og viser i dagligdagen. Find beskrivelser og rådgivning på jobcentret og i dit forbund om opbygning af en kompetenceprofil. Bliv klogere på dine personlige kompetencer ved at gennemføre personlighedstests og ved at spørge dit netværk, hvilke ressourcer de vil fremhæve hos dig. Find ud af hvilke kompetencer, som du har behov for at styrke via efteruddannelse. Her gælder det om at være ærlig over for sig selv, og det kan hjælpe at tale med en rådgiver eller en person fra dit netværk. Hold fast i at du behøver efteruddannelse og vær opsøgende i forhold til dine muligheder. Skriv ned og gem kompetencebeskrivelser til du skal til ansættelsessamtale. De er gode at tage udgangspunkt i, når du skal give en overbevisende karakteristik af dig selv som person. 4

5 3. Afsøg dit jobmarked Mange af undersøgelsens deltagere har oplevet, at jobmarkedet var radikalt ændret, efter at de i mange år havde haft et fast job. De gik typisk i gang med at søge et job, der lignede det, de havde haft, men kom ikke til samtale måske fordi de konkurrerede med mange yngre, nyligt opdaterede ansøgere. Det viste sig derfor væsentligt at analysere jobmarkedet og se på, hvilke kompetencer markedet p.t. har brug for og dernæst finde ud af, hvordan man kunne matche disse. I undersøgelsen er der flere eksempler på personer, der har skiftet rolle, for eksempel tidligere chefer og specialister, der er blevet sælgere i private virksomheder eller virksomhedsledere som er blevet offentlige administratorer, samt nogle der så en mulighed for at afsætte deres kunnen på konsulentmarkedet. Undersøg hvilke jobmuligheder, der generelt er inden for dit fag og din branche ved for eksempel at ringe til gamle kolleger, konkurrenter og netværk i det hele taget. Spørg også HR-afdelingerne i virksomhederne hvilke jobs og hvilke profiler, de har brug for lige nu. Check konsulentfirmaernes jobopslag de er ofte udtryk for områder, hvor det er svært at rekruttere for tiden. Vær ikke bange for at skifte branche eller mellem den offentlige og den private sektor. Din stærke faglighed og din erfaring med at omgås mange forskellige mennesker opvejer ofte behovet for branchekendskab. Tænk både i store og små virksomheder de små virksomheder ansætter flere højtuddannede end tidligere og tilbyder mange muligheder. Hvis du ikke kommer til samtale på de job, som du er kvalificeret til, bør du ringe op og få mere at vide om, hvilke profiler virksomheden går efter. Anvend nettet og virksomhedsregistre til at få en beskrivelse af de forskellige virksomhedstyper inden for branchen og send uopfordrede ansøgninger. Husk dog altid at følge op. Opfølgning er en god anledning til at skaffe sig mere viden om behov og rekrutteringsmetoder i virksomheden. 5

6 4. Kom til jobsamtale Undersøgelsen viser, at chancerne for at få et job stiger væsentligt, når du som senior kommer til jobsamtale. Af undersøgelsen fremgår det også, at mange af deltagerne har oplevet kun at komme til samtale på hvert 10. job de søgte, til trods for at kvalifikationerne matchede kravene i jobopslaget. Alligevel har flere oplevet at få job ved at reagere på et traditionelt opslag. Det er derfor ikke nytteløst, men stiller store krav til udarbejdelsen af et godt CV og kortfattede, målrettede ansøgninger Jobcenter, forbund, A-kasse og andre aktører er eksperter i CV og ansøgninger. Søg rådgivning hos dem og hent desuden sparring hos kolleger og venner, der har søgt job for nylig. Du skal hovedsagelig sælge dig selv på de kompetencer, som du har anvendt de sidste 5 år. Vær ikke bange for at sælge dig selv og fortælle om dine styrker og resultater i tidligere jobs. Beskriv i CV et dine helt konkrete opgaver, roller, resultater og kompetencer fra tidligere jobs. Justér dit CV alt efter, hvilket job du søger og sæt dig i arbejdsgiverens sted når, du udformer det. Skræddersy din ansøgning hver gang. Start altid med at begrunde hvorfor du er interesseret i netop dette job det giver bonus, fordi virksomheden føler sig anerkendt. Ring eventuelt til virksomheden og spørg ind til dagligdagen i jobbet og søg oplysninger om virksomheden på nettet. Arbejd med din samtaleteknik og kommunikation, så du får styret samtalen i den retning, du ønsker. 6

7 5. Brug dit netværk Det faglige netværk har været afgørende for at få job for mange af de interviewede, da det er en måde at få skabt en bagdør til en potentiel arbejdsgiver. Når man bliver ledig efter mange år i samme job eller branche er netværket ofte ret lille. Det drejer sig derfor om at få skabt kontakt til sit gamle netværk af kolleger fra tidligere arbejdspladser, tidligere chefer, konkurrenter og samarbejdspartnere og få gjort opmærksom på, at man nu er jobsøgende og har brug for information. Ofte er det ikke de tætteste, men dem man kender perifert, som besidder nyttig viden. Netværket blandt andre ledige kan både anvendes til at holde energi og humør oppe og til at få nye ideer til søgningen. Endelig kan det personlige netværk blandt familie og venner være vigtigt som støtte. Tag kontakt med tidligere kolleger, chefer, konkurrenter og arbejdspartnere og fortæl, at du er jobsøgende. Send dem dit CV og forsøg at få et møde med dem, som kan give dig ideer til virksomheder og personer, som kan give dig informationer om job. Bed aldrig dit netværk om et job, men om informationer, der kan føre til job. Find ud af hvordan du kan udvide dit faglige netværk. Tag eventuelt til konferencer og kurser inden for dit fag. Forsøg at blive i de netværksgrupper, som du tidligere har været medlem af i dit job. At være ledig er en midlertidig tilstand, og derfor vil mange netværk acceptere, at du er tilknyttet med en lavere betaling i en periode. Find dig en god gruppe af andre ledige, chefer eller specialister, som du har lyst til at sparre med jævnligt omkring jobsøgning. Arranger et selv og vent ikke på, at du får en gruppe foræret. Der er muligheder for netværk via andre aktører, og der er også gode virtuelle netværk. Arranger dig eventuelt i foreningen Senior Erhverv, som gennemfører kampagner overfor lokale virksomheder, hvor de præsenterer medlemmernes samlede kompetencer. Lær af de unge i familien - de fleste af dem har søgt flere jobs end dig, har viden om jobsites på nettet samt sprog og kommunikation i moderne jobsøgning. 7

8 6. Overvej tidsbegrænsede job En stor gruppe har fået tidsbegrænsede job for eksempel i form af projektansættelser, vikariater eller praktik. Flere har fundet fastansættelse ad denne vej, mens andre målrettet har gjort det til deres særlige arbejdsform at være i denne type stillinger for eksempel som konsulenter. En sådan stilling kan give adgang til nyttige erfaringer og ny viden, der igen kan føre til andre jobs. Samtidig kan man få lejlighed til i praksis at vise hvad man duer til, hvilket ofte bliver bemærket positivt. Denne undersøgelse viser, at dem over 50 er hurtige til at finde sig til rette og skabe resultater i jobbet, når de først er inde i varmen. Det sker på grund af deres tidligere erfaringer En tidsbegrænset ansættelse er derfor en god måde at sikre sig, at de negative forestillinger om alder bliver irrelevante. Søg vikariater ved at melde dig til relevante vikarbureauer. Overvej at gå freelance. Betragt ikke den faste stilling som den eneste mulighed. De kortere jobs giver dig typisk nye kompetencer og viden inden for andre brancher og virksomhedstyper. Når du er i midlertidigt job, så vær konstruktiv og iderig i forhold til at finde nye opgaver, der skal løses i virksomheden. Hav hele tiden klarhed over om dine forventninger og virksomhedens forventninger til hvor længe ansættelsen varer stemmer overens, så du hele tiden kan søge fra job til andre job. 8

9 7. Vær fleksibel At være fleksibel i forhold til jobbets tid, løn, faglighed og geografiske placering nævnes af flere deltagere som afgørende. For dem handler fleksibilitet i vid udstrækning om at overveje, hvilke umiddelbare ønsker, man kan gå på kompromis med. Kompromisser forstås ikke negativt som en måde, hvorpå man sælger ud. Tværtimod defineres det positivt, fordi man gør op med sig selv, hvilke elementer ved et job som betyder mest for, at man er tilfreds i dagligdagen. Endelig opfordrer flere til, at man overvejer betydningen af jobbets status og hvilke forestillinger, man gør sig om et godt job. Mange af de interviewede ærgrede sig over, at de kom til at være ledige så længe, fordi de havde været for ufleksible i starten af ledighedsperioden i forhold til lønniveau, jobindhold og eller geografiske forhold. Stil dig selv disse spørgsmål: Hvad ser du som de vigtigste ting ved et job? Hvor er din geografiske smertegrænse ved et meget interessant job? Hvilken løn er dit minimumskrav, og hvornår vil du tage dit krav op til revision? Hvis du tidligere har været leder, og hvilke funktioner vil du være villig til at arbejde med i en virksomhed? Skriv det hele ind på din computer i dokumenter som en slags logbog og lad det indgå i din handlingsplan, hvornår du skal revidere på dine krav. 9

10 8. Søg rådgivning Undersøgelsen viser, at det er meget forskelligt, hvor meget og hvor god rådgivning deltagerne har fået i deres ledighedsperiode. Vigtigst er det, at timingen og indholdet af rådgivningen passer til den enkeltes behov. De seniorer som er blevet ledige for første gang i flere år har typisk brug for et kursus i jobsøgningsteknik og en konsulent, der kan checke, at CV og ansøgning er tidssvarende. Har man være ledig i længere tid, har man snarere brug for en konsulent, der kan inspirere en til at forsøge andre handlinger med bedre gennemslagskraft end det, der er prøvet, og som kan give inspiration til initiativer, der kan forbedre chancerne for job. Forkert timing af rådgivningen nedsætter energien, mens rigtig timing sætter energien op. Det er først og fremmest dig selv, der kan mærke, hvad der er brug for, og derfor er det vigtigt, at du stiller konkrete krav til rådgivningen og finder rådgivere, som du er tryg ved. Har du mulighed for at få karriererådgivning som en del af din aftrædelsesaftale, så tag imod det. Find ud af hvor din grundlæggende motivation er og få rådgivning om CV og ansøgninger. Meld dig til kurser og tilbud som dit forbund har. Dels får du nye informationer, dels møder du andre ledige, som du måske kan skabe et netværk med. Få klarhed over kontaktforløbet og dine rettigheder fra start af. Husk at det er muligt også at tage kurser i starten af ledighedsperioden. Undersøg dine muligheder for at få tildelt en anden aktør og vælg en konsulent, du har tillid til ellers forsøg at få en anden, du har mere tillid til. 10

11 9. Skab dit eget job En del af deltagerne har med held skabt deres eget job. Nogle har startet eget firma, hvor de sælger en eller flere kernekompetencer eller har sat et produkt i produktion. Andre har ansøgt om pulje- eller forskningsmidler til projekter, hvor de så ansættes enten i offentlig eller privat regi. Deltagerne understreger, at det er vigtigt at man skaffer sig al tilgængelig rådgivning og hjælp, hvis man vil starte som selvstændig. Flere har mødt en holdning om det kan du ikke, det må du ikke, det går aldrig fra rådgivere og fra netværket og efterlyser mere opbakning og relevant information om mulighederne. De siger derfor, at viljestyrke og gå-på-mod er vigtige egenskaber for at få drømmen om selvstændighed realiseret. Det er naturligvis ikke alle, som kan blive selvstændige, men en stor del af gruppen på 50+ besidder en række kompetencer i form af specialviden og erfaring, som der kan være et marked for. Orienter dig om mulighederne for rådgivning via startguiden på www. Virk.dk. Find en række rådgivere som kan vejlede dig i markedsmulighederne. Det kan være dit netværk, konkurrenterne, potentielle kunder m.m. Meld dig til et iværksætterkursus med professionel rådgivning og et netværk af andre selvstændige. Tro på dig selv og dine evner, lad ikke angsten for at gå ned med et firma slå dig ud - men vær på den anden side realistisk. Aftal med A-kassen, hvordan du bedst kommer igennem opstart af egen virksomhed eventuelt ved at bruge muligheden for selvstændig bibeskæftigelse. Kend dine rettigheder. 11

12 10. Bliv ved Hold ud! gik igen, når de interviewede svarede, hvad der var deres vigtigste råd til andre ledige over 50 år. Undersøgelsen viser, at ledige over 50 år med en lang uddannelse, har fundet gode jobs selv efter lang tids ledighed. Derfor er det vigtigt at blive ved med at gøre en indsats. Både kvantitet og kvalitet er vigtigt i jobsøgningen. Nogle få er så heldige, at de søger et par jobs og får et af dem, mens langt de fleste har måttet afprøve forskellige jobsøgningsteknikker: Der har haft kontakt med flere netværk, fået rådgivning, taget efteruddannelse, været i praktik eller haft korte ansættelser, før de finder et tilfredsstillende job, og de er trætte af at høre om det grå guld. De peger på vigtigheden af at bevare en positiv tiltro til, at det nok skal lykkes, og at man har noget at tilbyde virksomhederne. Jobmarkedet er ikke lukket for medarbejdere over 50 år, men du skal gøre en ekstra indsats for at gøre opmærksom på dine særlige kompetencer, og de muligheder virksomhederne har for at udnytte din erfaring og dine evner. At få skabt en direkte relation til den potentielle arbejdsgiver er af stor betydning for, at du bliver set, som den du er, og det du kan. Vi har her givet de vigtigste råd videre fra en gruppe af højtuddannede over 50 år, som havde succes med jobsøgningen. Vi håber at du kan bruge nogle af dem. Held og lykke med det! 5. februar

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt

Outplacement for ledere. - Dit næste karriereskridt Outplacement for ledere - Dit næste karriereskridt Vi bliver ved - til du er i job Siden 1989 har langt over 5.000 ledere fundet et nyt job via professionel og individuel rådgivning fra os. Det gør du

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Fra DTU til Job Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Program 9.00 Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Virksomhedsbesøg: Danske Bank NNIT KMD 3Shape Netcompany Program

Læs mere

Jobsamtalen. Baggrund

Jobsamtalen. Baggrund Jobsamtalen AS3 2 Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i en ansættelsesproces for både dig og virksomheden. Det er her, I ser hinanden an og begge parter vurderer, om en ansættelse er en mulighed. AS3

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser

Outplacement. Konsulenthuset ballisager. Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Outplacement Konsulenthuset ballisager Tag vare på virksomhedens værdier også ved opsigelser Om os Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende HR-virksomhed, der udelukkende arbejder med at skabe

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Lisberg Executive Outplacement

Lisberg Executive Outplacement Executive Outplacement Outplacement Interim management Kandidat Leadership Development Executive Search Hvorfor outplacement? Hvorfor købe professionel hjælp til afskedigelse og outplacement? Afskedigelse

Læs mere

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer Velkommen Mercuri Urval A/S Grundlagt i 1967 DK 1974 Kontorer i 23 lande 800 konsulenter Flere end 3.000 kunder I alle sektorer Små, mellemstore og store organisationer Over 10.000 opgaver hvert år Hvem

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere