VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR)"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) Kokkedal Allé 3, 2970 Hørsholm Tlf Hjemmeside: (fremgår af hjemmesiden)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OM KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR)... 1 BESTYRELSEN... 2 FØR DU ANKOMMER MED DIN HEST... 3 BOKSPRISER... 3 MEDLEMSKONTINGENT... 3 BETALING AF BOKSLEJE... 4 DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE/RENHOLD... 4 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE... 4 RIDNING... 5 FODRING... 6 FOLDE... 7 GØDNINGSPRØVER OG ORMEKURE... 9 ARBEJDSWEEKENDER... 9 UDVALG... 9 GÅRDMØDER STÆVNER ARRANGEMENTER PARTER VACCINATION BOKSSKILT DYRLÆGE OG SMED SKABE FORSIKRING ORDENSREGLER OVERSIGTSKORT OVER RIDESTIER... 13

3 OM KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) Rideklubben ligger i Hørsholm kommune. Vi forpagter en del af Kokkedal Avlsgård, som oprindelig har hørt til det idyllisk beliggende Kokkedal Slot. Bygningerne, der er opført i midten af 18-hundredetallet, består af to stalde og et lille ridehus. Ved gården er der ca. 8 tønder land, som er udnyttet til folde, to ridebaner - en stor på 40 gange 20 meter og en lille ridebane inde på gårdspladsen. Klubben forpagter også en stor, pragtfuld sommerfold på omkring 28 tønder land, der ligger ned til Øresund. Desuden har klubben fået forpagtningen af Evers Mark på ca. 15 tønder land. Det skete i oktober Marken ligger op til sommerfolden og den vil vi bruge til at høste ensilage på. Hele herligheden ligger i et smukt, fredet område med både skov og hav som nabo. Vi forpagter Kokkedal Rideklub af Hørsholm kommune, som står for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, mens klubbens medlemmer står for den indvendige vedligeholdelse. Lejemålet gælder foreløbig frem til udgangen af Ultimo år 2008 var vi ca. 70 medlemmer, en stor del under 25 år. På stedet er opstaldet ca. 30 heste, som alle er privatejede. Vi har ingen rideskole, men der er private undervisere tilknyttet og mulighed for undervisning i både spring og dressur. Kokkedal Rideklub har det formål at fremme ridesporten blandt børn og unge. Dette forsøger vi at tilgodese ved at holde så lav en staldleje som muligt - vi har nok Nordsjællands laveste boksleje og det har vores parter også glæde af. Staldlejen er lav, fordi vores økonomi er baseret på, at alle hesteejere samt parter, forældre mv. deltager aktivt i den daglige drift og vedligeholdelse herunder; arbejdsweekender, stævner mv. Det vil sige, at driften af gården er en opgave, som skal løftes af alle medlemmer i fællesskab. Alle der er er medlemmer at klubben, har dermed også sagt ja til at deltage aktivt i driften og aktiviteterne. Desuden er vi ikke en kommerciel virksomhed, hvilket selvfølgelig betyder, at vi ikke skal tjene penge på opstaldningen. Som det også fremgår af denne folder, er rideklubben vores alle sammens sted og vi kan i fællesskab arbejde på at gøre vores klub til et endnu bedre sted at være. Så har du gode ideer til arrangementer, nye lettere måder at gøre tingene på, så er det bare at sige til. Vi har med denne lille folder forsøgt at komme med praktiske oplysninger og fortælle lidt om, hvordan dagligdagen fungerer i rideklubben. VI BYDER DIG VELKOMMEN I KOKKEDAL RIDEKLUB OG ØNSKER DIG GOD FORNØJELSE MED DIT OPHOLD. 1

4 RIDEKLUBBENS BESTYRELSE PER 21. JULI 2009 Formand: Claus Andersen / Næsformand: Birthe Henriksen / Bestyrelsesmedlem: Jessie Lindkvist Bestyrelsesmedlem: Tina Hornum Juniorrepræsentant: Linnea Feilberg / Kasserer: Pia Rosenø Suppleant: Mie Thygesen / Juniorsuppleant: Mie Thygesen Sekretær: Josefine Hemmingsen / Revisor: Christian Skalberg / Juniorrepræsentant: Camilla Kjeldsen / Bestyrelsen er valgt af klubbens medlemmer og inden for de givne rammer forsøger bestyrelsen at varetager klubbens og medlemmernes interesser bedst muligt. Bestyrelsen holder møder 6-8 gange årligt samt en årlig Generalforsamling, hvor alle medlemmer inviteres. Mødedatoer vil blive annonceret på vores hjemmeside og du er velkommen til at komme med forslag til emner til møderne på: Emner skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødedato. Referat af bestyrelsesmøderne vil blive sat på tavlen på gården senest en uge efter afholdelse. 2

5 FØR DU ANKOMMER MED DIN HEST Før du ankommer med din hest, skal du have en underskrevet staldkontrakt. Desuden skal følgende være på plads før din hest ankommer til KDR: Du skal have forevist hestens vaccinationskort til Birthe Henriksen. Dette gælder også, hvis din hest kun skal benytte sommerfolden Du skal have forevist en gødningsprøve til Birthe Henriksen. Dette gælder også, hvis din hest kun skal benytte sommerfolden. Såfremt du ikke kan forevise en gødningsprøve, vil din hest få en ormekur ved første morgenfodring. Derefter skal din hest stå på vores ormefold i tre dage. Du skal selv medbringe ormekuren Der skal erlægges et depositum på to gange bokslejen, som skal indbetales på: Jyske Bank, Hørsholm, Reg.nr Kontonr Der skal betales medlemskontingent for den person, der ejer hesten og for alle personer, som benytter hesten BOKSPRISER PR. MÅNED Gældende pr. 1. januar 2009: Str. 1: Hest kr ,00 Str. 2: Pony i stor boks kr ,00 Str. 3: Pony i lille boks kr ,00 Str. 3b: Pony i lillebitte boks (forbeholdt shetlændere) kr ,00 Ovennævnte priser inkluderer havre, tilskudsfoder, wrap samt halm, som vi benytter til strøelse. I bokslejen indgår desuden et beløb, som pt. er kr. 15,00 pr. dag til dækning af fodring og udlukning på hverdagsmorgener (ikke i skolernes ferier). Dette er en tjeneste, som den enkelte hesteejer skal betale til de medlemmer, der yder denne service, men som af praktiske grunde bliver opkrævet sammen med bokslejen. MEDLEMSKONTINGENT Gældende pr. 1. januar 2009: Aktive medlemmer Passive medlemmer kr. 400,00 årligt kr. 200,00 årligt Bemærk at alle ryttere der benytter hesten, skal være aktive medlemmer af Kokkedal Rideklub. Medlemskontingentet gælder for et kalenderår og det fulde beløb skal betales uanset indmeldelsestidspunkt. 3

6 Medlemskontingent skal indbetales hvert år senest den 2. januar til: Jyske Bank, Hørsholm. Reg.nr Kontonr Ved indbetaling af kontingent bedes anført tydeligt navn, adresse og fødselsdato. BETALING AF BOKSLEJE Beløbet indbetales senest den første i måneden til: Jyske Bank Hørsholm Regnr Kontonr Betaling skal ske ved en automatisk overførsel. Husk at meddele din bank, at der som tekst skal stå hestens navn. DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE/RENHOLD Det kan ikke fremhæves nok, hvor vigtigt det er, at alle der benytter faciliteterne, ikke blot altid rydder op efter sig selv, men også giver en hånd med i den daglige vedligeholdelse og renhold. Husk, at driften af gården er en opgave, som skal løftes af alle medlemmer i fællesskab. Som minimum skal du feje efter dig selv og din hest både efter udmugning, strøning, opsadling, vaskning af hest samt besøg af smed. Det er også vigtigt, at du rydder op efter dig selv i rytterstuen og altid vasker op, når du har brugt service. Disse regler er en del af vores ordensregler og manglende overholdelse kan få konsekvenser for dit medlemsskab af klubben. Se desuden vores Ordensregler i denne folder. INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Vi forpagter Kokkedal Rideklub af Hørsholm kommune, som står for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne, mens klubbens medlemmer står for den indvendige vedligeholdelse. Som en del af den indvendige vedligeholdelse, er du som hesteejer forpligtet til en gang årligt, at sørge for, at din boks og de indendørs fællesarealer istandsættes. Huller i gulve og vægge skal repareres og vægge, loft og bjælker skal nedvaskes, kalkes og males. Vinduer skal pudses. Lysarmaturer skal rengøres, og el-pærer lysstofrør evt. skiftes. Der vil blive opsat en arbejdsvejledning på gården ultimo juni. KDR står for alle udgifter til materiale. Uanset hvornår du er flyttet ind i din boks, er følgende gældende: I perioden den 1. juli til den 15. august skal den boks, hvor din hest står istandsættes. Du kan påbegynde dette arbejde fra den 1. juli og det skal være færdigt senest den 15. august. Såfremt din boks ikke er istandsat senest den 15. august som beskrevet ovenfor, vil bestyrelsen foranledige, at boksen bliver istandsat for din regning og du vil blive opkrævet kr ,- som er forfalden til betaling senest den 1. september. Såfremt du fraflytter din boks i perioden den 1. juli til den 15. august er ovennævnte gældende. Fraflytter du din boks i perioden den 16. august til den 30. juni, skal vægge og loft nedvaskes og gulvet skal rengøres og 4

7 drysses med stallosan. Krybbe og vandkop skal ligeledes rengøres og tømmes for vand. Foruden den årlige istandsættelse, skal du selv sørge for, at din boks er i god og renholdt stand hele året og uden skader eller for meget spindelvæv, da spindelvæv øger brandfaren. RIDNING UDENDØRS RIDEBANER Af sikkerhedsmæssige årsager skal leddene altid lukkes efter dig Opsidning og afsidning foregår på midten af cirkelvolterne Der rides altid venstre mod venstre Der tages hensyn til ryttere, der modtager undervisning Husk at holde afstand Alle heste og ponyer skal have hovedtøj på, når de rides Vi har faste springdage onsdage og søndage. På alle andre dage kan der kun sættes spring på banerne såfremt det accepteres af alle ryttere, der er eller kommer på banen. Spring fjernes straks efter brug Kun løse heste på ridebanerne under opsyn. Kommer der nogen for at ride, skal løse heste straks tages ud af banerne Der må ikke benyttes mobiltelefoner MP3 afspillere eller lign. ved ridning. Ved ridning skal mobiltelefoner være slukkede/lydløse. Privatundervisning skrives på tavlen ved rytterstuen i god tid og senest dagen før Ridebanerne kan lukkes ved forskellige arrangementer og stævner Tilskuere må ikke side på ridebanernes hegn af sikkerhedsmæssige årsager Alle ryttere skal ride med sikkerhedsgodkendt hjelm Alle ryttere skal anvende sikkerhedsvest ved springning RIDEHUSET Der må max være tre ryttere og min. to ryttere i ridehuset af gangen. På dage hvor der er belastning på ridehuset, rides der max. ½ time af gangen Der må ikke benyttes mobiltelefoner MP3 afspillere eller lign. ved ridning. Ved ridning skal mobiltelefoner være slukkede/lydløse. Alle heste skal have hovedtøj på, når de rides Privatundervisning skrives på tavlen ved rytterstuen i god tid og senest dagen før Heste må ikke springe i ridehuset Heste må ikke galopere i ridehuset Man råber åbner ved åbning af porten og der hilses, når man kommer ind og går ud Efter brug af ridehuset skal der fjernes klatter fra hesten med det samme. Ellers bliver bunden ødelagt! Ridehuset kan lukkes ved forskellige arrangementer Alle ryttere skal ride med sikkerhedsgodkendt hjelm SPRINGDAGE Vi har følgende springdage: Søndage og onsdage. 5

8 På disse dage er det altid tilladt at sætte spring op på en af ridebanerne og springryttere har førsteprioritet på disse dage. En af ridebanerne skal dog altid være uden spring. Springene skal stilles på plads umiddelbart efter, at sidste rytter er færdig. Alle ryttere skal ride med sikkerhedsgodkendt hjelm Alle ryttere skal anvende sikkerhedsvest ved springning Ryttere under 15 år må ikke springe uden opsyn UNDERVISNING Du kan selv arrangere undervisning på alle dage dog anbefaler vi, at du ikke har dressurundervisning på springdage (søndage og onsdage) med mindre dette ikke er til gene for springrytterne. Når der undervises skal andre ryttere tage hensyn til den person der undervises. Dog kan den person der undervises ikke lukke vores ridebaner hverken helt eller delvist. Der kan være følgende antal undervisere tilstede af gangen: Ridehuset: 1 Lille ridebane: 1 Store ridebane:2 Også når der undervises, rides der venstre mod venstre. LONGERING På den lille ridebane er det er kun tilladt at longere, når der ikke er andre ryttere på banen. På den store ridebane er det tilladt at longere i den ene ende af banen, når der er max. to ryttere tilstede på banen og såfremt det ikke er til gene for rytterne (hesten er meget urolig ol.). Såfremt der er flere end to ryttere tilstede på den store ridebane, er det ikke tilladt at longere. SKOVTUR For ryttere under 18 år gælder det, at der minimum rides parvis i skoven. Det anbefales også for ryttere over 18 år. For ryttere mellem 15 og 18 år kan forældre søge tilladelse hos bestyrelsen til, at rytteren kan ride alene i skoven. FODRING Klubben har arrangeret en fodringsordning (med udlukning af heste) alle hverdagsmorgener. Morgen- og aftenfodring i weekender og skoleferier samt hverdagsaftener varetages af hesteejerne efter en turnusordning. Der bliver hver måned udarbejdet en fodringsturnusliste (vi har et system, der sørger for ligelig fordeling mellem vagter), som ligger på vores hjemmeside samt ophænges på tavlen ca. to uger før den starter. Hesteejeren forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende regler for omtalte turnusordning. Overholdes disse regler ikke, vil førstegangsovertrædelse udløse et gebyr på kr. 400,00. Anden 6

9 overtrædelse udløser et gebyr på kr. 800,00 plus en advarsel. En yderligere overtrædelse medfører bortvisning uden yderligere varsel. Ovenstående gælder inden for en løbende periode på et år. Overholdelse af reglerne for turnusordningen er til enhver tid hesteejerens, også selvom lejer bytter med en anden. Der bliver ikke udarbejdet fodringsturnusliste i skolernes sommerferie; fra ca. 1. juli til medio august, da det forventes, at de fleste heste i denne periode står på sommerfolden (døgnfold). Heste der står oppe i stalden i denne periode, skal selv sørge for fodring aften/morgen samt ud- indlukning fra fold. Du får udleveret to beholdere til henholdsvis aften (blå)- og morgenfoder (rød) og hestens navn skal altid tydeligt fremgå på beholderne, så der ikke sker fejl. Såfremt din hest skal have frokost, skal du selv sørge for det. Desuden skal du sørge for at have to poser til wrap/hø. Du skal fylde wrap/hø i poserne til henholdsvis morgen- og aftenfodring. Husk tydeligt navn på poserne. For morgenfodringturnus gælder følgende regler: Fodring SKAL påbegyndes mellem kl og 8.15 Der skal altid gives wrap/hø først af hensyn til hestens fordøjelse Staldgange og foderrum skal fejes Der skal rives ved møddingen Morgenfodring kan foretages af to medlemmer på min. 14 år Hestene skal lukkes ud Hesteejeren må selv sørge for at dækken bliver lagt på. Dette kan evt. ordnes mod betaling. For aftenfodringsturnus gælder følgende regler: Fodring SKAL påbegyndes mellem kl. 18 og Der skal altid gives wrap/hø først af hensyn til hestens fordøjelse Aftenfodring kan foretages af medlemmer på min. 14 år I rytterstue skal gulvet fejes og vaskes og bordene tørres af På toilettet skal håndvask og toilet rengøres og gulvet fejes og vaskes Skraldespande skal tømmes Alle elektriske stik skal tages ud i køkkenet Staldgange og foderrum skal fejes Døren til foderrummet skal lukkes Sørge for at alle bokslåger er ordentligt lukkede Sadelrum aflåses Lyset slukkes og døre lukkes Strømmen på hegnet skal slukkes Ridehuset skal lukkes og lyset slukkes Hvis du som fodervagt ikke er den sidste, der forlader stalden, skal du altid sørge for, at give besked til de, som er tilbage, om at lukke stalden som beskrevet ovenfor. 7

10 Nyankomne hesteejere skal oplæres før de fodrer første gang. Det betyder, at du, inden den første måned er gået, som minimum skal have deltaget i en aftenfodring samt en morgenfodring i samarbejde med en af de hesteejere, som har været i stalden i længere tid og derfor har erfaring i at fodre. FOLDE Pt. har vi tre jordfolde, en græsfold, fire sygefolde sommerfold/døgnfold. samt vores Det er vores foldudvalg, der alene regulerer hvilke heste, der står sammen på foldene samt hvornår de forskellige folde lukker/åbner. Hopper og vallakker står sammen på alle vores folde. Morgenvagterne lukker hestene på fold ca. kl og du skal selv sørge for, at tage din hest ind igen fra fold. Hvis din hest har stået på en af vores sygefolde eller ormefolden, er det vigtigt, at du renser den for hestepærer så snart din hest er færdig med at benytte sygefolden/ormefolden. For alle vores folde gælder følgende: Der må under ingen omstændigheder fodres inde på foldene. Fodring foregår altid uden for foldens indhegning Med undtagelse af døgnfolden skal alle heste tages ind fra fold senest ved solnedgang Leddene/lågerne til foldene skal altid holdes lukket, også efter at den sidste hest er taget ind fra den pågældende fold, da der ellers ikke er strøm på resten af hegnet El-hegnet skal være tændt hele tiden, ellers dækker forsikringen ikke Ved hentning af heste fra fold skal der altid være to personer tilstede såfremt det er muligt. Børn under 14 år må ikke hente heste fra fold uden opsyn Alle heste og ponyer skal altid føres i træktov Om sommeren åbner vores græsfold for indgræsning ca. medio maj og lukker igen, når skolernes sommerferie begynder (ca. den 1. juli). Græsfolden åbner igen ultimo august og lukker ved udgangen af oktober afhængig af foldens stand. Det er ikke tilladt at have heste ude hele døgnet på græsfolden. Heste skal tages ind senest ved solnedgang. En del af sommerfolden/døgnfolden åbner ca. 1. juni og det er tilladt at sætte sin hest på døgnfold fra denne dato. Resten af sommerfolden/døgnfolden åbner, når der er høstet normalt primo juli afhængig af vejret. Vi anbefaler, at der er min. 5 heste på sommerfolden/døgnfolden af gangen. Du må under ingen omstændigheder fodre din hest inde på folden. Skal din hest have foder, mens den står på døgnfold, skal du trække din hest helt ud af folden og fodre den uden for hegnet. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager og gælder i øvrigt alle vores folde. 8

11 Brugen af sommerfolden/døgnfolden er frivillig, men vi anbefaler, at du gør stor brug af den, da der kun er en jordfold åben oppe ved gården indtil ultimo august. I skolernes sommerferie (ca. 1. juli til ultimo august) er der ikke arrangeret udlukning af heste på fold samt fodring, da det forventes at de fleste heste i denne periode står på sommerfolden/døgnfolden. Heste der står oppe i stalden i denne periode, skal selv sørge for fodring aften/morgen samt ud- indlukning på fold. Om vinteren har vi tre jordfolde åbne. I vinterperioden, når frosten sætter ind, kan vi ikke have vand på foldene. Du skal derfor sørge for, at din hest kommer i stalden senest omkring kl , da den ikke må stå på fold i mere end fire timer uden vand i henhold til lov om hestehold 22. Du er naturligvis velkommen til at lukke din hest ud på fold igen. GØDNINGSPRØVER OG ORMEKURE To gange årligt tages der gødningsprøver på alle heste. Den årlige gødningsprøve er inkluderet i bokslejen. Såfremt prøven viser, at din hest skal have en ormekur og/eller yderligere gødningsprøve koster det: Gødningsprøve pt. kr. 200,00 og ormekur pt. kr. 140,00. Beløbet indbetales til Jyske Bank Hørsholm - reg.nr. 5012, kontonr senest dagen før ormekuren gives. UDVALG Alle hesteejere skal være aktive medlemmer af mindst et af nedennævnte udvalg pr. hest. Maskineudvalg Sponsorudvalg Stævneudvalg Hjemmesideudvalg Daglig driftsudvalg Foldudvalg Staldudvalg Regeludvalg Byggeudvalg Aktivitets- og cafeterieudvalg Du kan læse mere om ovennævnte udvalg på KDR s hjemmeside, eller du kan kontakte bestyrelsen. Du skal meddele bestyrelsen hvilket udvalg du ønsker at være aktiv i senest efter 6 ugers opstaldning. Der gælder følgende vedtægter for udvalgene: KDR s bestyrelse er udvalgenes øverste myndighed For at blive medlem af et udvalg skal man være medlem af KDR og minimum 12 år Alle hesteejere skal være medlem af mindst et udvalg Et udvalg skal mindst bestå at tre medlemmer og max. 7 medlemmer 9

12 Når et medlem udmeldes af KDR medfører dette udtrædelse af udvalget Udvalget kan ikke disponere over KDR s midler. Disponering over KDR s midler kan alene foretages af KDR s samlede bestyrelse Udvalgene skal holde møder mindst fire gange årligt eller så ofte et medlem af udvalget ønsker det Ved KDR s årlige generalforsamling fremlægger udvalgsformanden en beretning om udvalgets aktiviteter for året der gik samt planlagte aktiviteter for kommende år ARBEJDSWEEKENDER Vi har mellem 3 og 5 arbejdsweekender årligt (se datoer på vores hjemmeside) og der er mødepligt for alle hesteejere mindst en weekenddag pr. arbejdsweekend. Ca. 1 uge før en arbejdsweekend vil der blive ophængt et skema, som du skal skrive dig på. GÅRDMØDER Vi holder gårdmøder ca. fire gange årligt (se datoer på vores hjemmeside). Formålet med gårdmøderne er at drøfte praktiske ting samt give alle hesteejere mulighed for at komme med forslag og kommentarer. Der er mødepligt til Gårdmøderne for alle hesteejere og du kan evt. sende en stedfortræder. Desuden er det hesteejerens pligt, at videreformidle information til eventuelle parter såfremt de ikke deltager. STÆVNER Vi afholder 3-4 stævner årligt (se datoer på vores hjemmeside) og det forventes, at alle medlemmer så vidt det er muligt, deltager aktivt, når vi har stævner. Dog er der pligt til at deltage i forberedelsen og afholdelse af stævnet for de medlemmer, som er tilmeldt stævnet. Der er en del aktiviteter, der skal organiseres før, under og efter stævnet og hesteejere, parter, familie mv. kan skrive sig på et hjælperskema, som hænger på tavlen før et stævne. Vores stævner er en vigtig del af vores gode klubliv og giver normalt et rigtig flot tilskud til vores økonomi. ARRANGEMENTER Vi afholder årligt forskellige arrangementer såsom fastelavnshygge og julebazar (den sidste søndag i november). PARTER Det er hesteejernes pligt at holde klubben informeret om eventuelle parter, da parter altid skal være medlemmer af klubben. Information om parter leveres til klubbens Kasserer senest to uger efter at parten er startet og 10

13 skal indeholde følgende oplysninger: Fulde navn og adresse, fødselsdato, telefonnummer(e) samt . Desuden er det hesteejerens pligt, at sørge for at parten er informeret om KDR s regler mv. Du skal udlevere denne folder til parten, når du indgår en partaftale. Parter skal altid være medlemmer af klubben og det koster pt. kr. 400,- årligt. Se medlemskontingent i denne folder. VACCINATION Hesteejeren er selv ansvarlig for at holde sin hest vaccineret. Heste skal vaccineres en gang årligt efter Dansk Rideforbunds gældende regler. Vaccinationskort skal kunne forevises til klubbens bestyrelse på forlangende. BOKSSKILT På din boks skal der ALTID være et skilt med tydeligt navn og telefonnummer på ejer, part, dyrlæge og smed og husk at holde oplysningerne ajour, så andre altid kan se, hvem der skal kontaktes i en eventuel nødsituation. Du kan aflevere disse oplysninger til Birthe Henriksen, som vil sørge for, at der bliver lamineret et skilt til boksen. FORSIKRING Alle heste skal være ansvarsforsikret, når de er opstaldet hos Kokkedal Rideklub. Forsikringspolice skal kunne forevises til klubbens bestyrelse på forlangende. SKABE Ved leje af boks har du lov til at opstille max. et skab pr. hest i et af skabsrummene. Da pladsen er trang, gælder det for nye heste, at skabets omfang højst må være 50X60 cm. Højden på skabet er underordnet. Gamle kosteskabe egner sig fortrinligt til staldskabe. Vi har desværre ikke plads til, at parter mv. har skabe. DYRLÆGE OG SMED Hver hesteejer beslutter selv, hvilken dyrlæge og smed de ønsker at benytte. Spørg gerne hesteejerne på gården, hvem de benytter. ORDENSREGLER Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt overalt indendørs. Rygere skal huske at tømme alle udendørs askebægre Brug af mobiltelefon, MP3 mv. under ridning er forbudt Alle ryttere, uanset alder, skal bære hjelm 11

14 Sikkerhedsvest skal bruges af alle ryttere uanset alder i forbindelse med springning Ingen adgang for dyr i rytterstuen heller ikke staldens katte Leddene/lågerne til foldene skal altid holdes lukket, også efter sidste hest er taget ind fra den pågældende fold, da der ellers ikke er strøm på resten El-hegnet skal være tændt hele tiden, ellers dækker forsikringen ikke Ved hentning af heste fra fold skal der altid være to personer tilstede såfremt det er muligt. Børn under 14 år må ikke hente heste fra fold uden opsyn Du skal rydde op efter dig selv både i stalden, rytterstuen og udendørsarealerne. Du skal feje efter dig selv og din hest både efter udmugning, strøning, opsadling, vaskning af hest samt besøg af smed Spring skal stilles på plads umiddelbart efter brug Alle heste og ponyer skal føres i træktov Alle heste og ponyer skal have hovedtøj på, når de rides Redskaber og trillebøre skal hænges/stilles på plads efter brug Der må ikke fodres med hø/ensilage, hverken på staldgangen eller udenfor, mens du strigler Der må ikke gives hø/ensilage på ridebanerne Efter mugning skal du tømme din trillebør bagerst i containeren Efter brug af ridehuset skal der fjernes klatter fra hesten med det samme Der skal være minimum 2 og maksimum 3 heste, når ridehuset benyttes For ryttere under 18 år gælder at du minimum rider parvis, når der rides i skoven. Dette anbefales også for ryttere over 18 år. For ryttere mellem 15 og 18 år kan forældre søge tilladelse hos bestyrelsen til at rytteren kan ride alene i skoven Foderrummet skal holdes rent og løs wrap og halm skal forbruges først Der må ikke åbnes mere end en balle halm/ensilage ad gangen. Er halmen eller ensilagen dårlig undlader du at klippe snore og beder om at få den pågældende balle kørt væk. Er snorene klippet skal den dårlige balle straks i læsses møddingen Sidste person, der forlader stalden er ansvarlig for, at lukke staldene som beskrevet under aftenfodring. Der må aldrig stå en hest alene tilbage på folden. Derfor tager den næstsidste hest ALTID den sidste med ind! Dette gælder dog ikke på græsfolden i indgræsningsperioden, da hesteejeren skal have overblik over græstid Børn under 14 år må ikke fodre alene. Du må ikke råbe, løbe eller spille høj musik i stalden Hestene skal have fred og ro, når der fodres Hunde skal altid føres i snor på KDR s område Enhver overtrædelse af ordensreglerne, der påfører dyr eller mennesker skade eller resulterer i en udgift for klubben, vil være for overtræderens regning og risiko. Enhver overtrædelse af ordensreglerne kan føre til en advarsel og ved grove og/eller gentagne overtrædelser, kan dit medlemsskab/staldkontrakt blive opsagt. 12

15 OVERSIGTSKORT OVER RIDESTIER 13

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside Velkommen til Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside www.egr.dk Nye Medlemmer Velkommen til Egtved Rideklub. Egtved Rideklub har sat følgende regler sammen for at forbedre sikkerheden for elever og forældre,

Læs mere

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016)

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklubs Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk

Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk Staldleje og priser pr. 1/5 2015 Staldleje udgør 3350 kr. pr. måned. Der indbetales ved reservation af boks et reservationsgebyr på1000 kr. Forud for

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

VELKOMMEN. til. Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg.

VELKOMMEN. til. Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg. VELKOMMEN til Vilhelmsdal Sports Ridecenter Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg. V/ Henrik Larsen, tlf. 40 30 08 55. Har du internet-adgang kan denne folder, og dyrlæge- og rytteroplysnings-skemaer findes

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD OVERSIGT OVER STENRØDGAARD GENERELLE OPLYSNINGER LIDT OM RIDEKLUBBEN Lyngby-Taarbæk Rideklub blev oprettet i 1982, og Rideklubben har i dag godt 200 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive. LTR lejer

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Mellem Ole Rode Jensen og Susanne Andreasen, Fløjstrup Mark 5, 8330 Beder, CVR nr. 25827627 (i det følgende Fløjstrup Mark) og hesteejer navn adresse tlf. aftales opstaldning af hesten

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part At have part på en skolepony i VROR I det følgende har vi beskrevet hvad det vil sige at være part på en pony i VROR, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Vi har i dette arbejde taget udgangspunkt i

Læs mere

Velkommen til Kongsdal Rideklub

Velkommen til Kongsdal Rideklub Velkommen til Kongsdal Rideklub 1 Oversigt Velkommen Side 2 Vores undervisere Side 3 Undervisning mm. Side 4 Faciliteter Side 5 Færdsel på KONG Side 6 Din bestyrelse Side 7 2 Velkommen Kongsdal Rideklub

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Kl. 18.30, rytterstuen Tilstede: Katrine, Katrine, Kenneth, Lotte Fraværende: Stina, Natascha Næste møde: 4.11. kl.18.30 i rytterstuen 1. brug for

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag d.

Læs mere

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER: FORMAND Kontakt til medlemmer Kontakt til DRF m.v. Ansvarlig for klubbens ansatte Presseansvarlig Opdatering af hjemmeside Sponsorater KASSERER Ajourføring

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14.

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14. Sommergræs 2012 Foråret er kommet og selvom det stadig er koldt og græsset kun nødig vil op, skal hestene ud af staldene og på græs. De kan simpel hen ikke vente længere. I lighed med sidste år ( - og

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Hodsager Rideklub

Velkommen til Hodsager Rideklub Velkommen til Hodsager Rideklub Birkkjærvej 5, Hodsager, 7490 Aulum hodsagerrideklubaulum@gmail.com www.hodsagerrideklub.dk Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som rytter på Hodsager

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Box 3 x 3 m eller 3,25 x 3 m incl. strøelse ( 100kg.træpiller) 1600 kr. Hø i box + jordfold ud/indtrækning pr.mdr. Box 3,3 x 3,3 m incl. strøelse (120 kg. træpiller) 1700 kr. pr.mdr.

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 26. februar 2015 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Steen Kielstrup 1a. Valg af stemmetællere Anne Johansen Uddeling af pokaler Rideskole holdridning

Læs mere

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene.

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene. Referat bestyrelsesmødet d. 23-09-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 23-09-2014 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Tina Bjerregård tager sig fremover af smed og vacciner af alle

Læs mere

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.)

Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) Tirsdag den 30. juni: Ankomst kl. 14 klar til at hjælpe de mindre ryttere med at blive klar til deres opvisning (måske der skal lægges bomme ud mm.) - Plejehjemmet kommer ca. kl. 15 og ser opvisningen.

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Stald Bugges ride eventyr

Stald Bugges ride eventyr Stald Bugges ride eventyr Her har du muligheden for at deltage i Danmarks sjoveste og samtidig meget lærerige ride lejr i uge 26 og/eller uge 32. Det foregår på Stald Bugge, Juelsmindevej 260, 7120 vejle.

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30.

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. 1. Folde - Vi har på nuværende tidspunkt taget græsfolde i brug, da vinterfoldende er frosset til. Derfor går de i hold så de er ude hver anden dag. Kommer du

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Velkommen til. EGHOLM RIDECENTER ligger i de naturskønne omgivelser ved Egholm Slot i Nordsjælland.

Velkommen til. EGHOLM RIDECENTER ligger i de naturskønne omgivelser ved Egholm Slot i Nordsjælland. Velkommen til EGHOLM RIDECENTER ligger i de naturskønne omgivelser ved Egholm Slot i Nordsjælland. EGHOLM RIDECENTER ledes af eksaminerede underviser Hanne Haagen Hansen der har mere end 35 års erfaring.

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Lundby Efterskole. Lundby Efterskole. Efterskolevej Lundby kontor: vagtlærer:

Lundby Efterskole. Lundby Efterskole. Efterskolevej Lundby  kontor: vagtlærer: Hestefolder 2017/18 Lundby Efterskole Efterskolevej 8-4750 Lundby www.lundbyefterskole.dk kontor: 55 76 71 03 vagtlærer: 61 76 37 03 adm@lundbyefterskole.dk Velkommen til Hestelinjen på Lundby Efterskole.

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

18.11.2015. Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene

18.11.2015. Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene 18.11.2015 Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene Som lovet, da bestyrelsen den 11.12.2015 offentliggjorde resultatet af undersøgelsen, udsender vi hermed det fulde beslutningsgrundlag

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Halvpartskontrakt. reagere på det ene eller det andet, uden at handle uhensigtsmæssigt derefter.

Halvpartskontrakt. reagere på det ene eller det andet, uden at handle uhensigtsmæssigt derefter. Halvpartskontrakt Du/I har valgt at have en halvpart på en af Vipperød Ridecenters ponyer/heste. Efter at vi først har prøvet at finde en pony som passer til dit/jeres niveau eller behov, og vi har haft

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende!

Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Hvornår Pris Primitivt og VILDT spændende! Overnat i Ulvehytten i Knuthenborg Safaripark bo med et ULVEKOBBEL SOM NABO! Ulvehytten er fantastisk spændende og anderledes overnatningsmulighed i Knuthenborg Safaripark. Herunder finder I en række oplysninger,

Læs mere

VEJLEDNING est/pony til opstaldning af h

VEJLEDNING est/pony til opstaldning af h til op G N I N D E L VEJ y n o p / t s e h f a g n i staldn 2017-18 Kære elever og forældre. Skolestart Søndag d. 13. august 2017 kl. 13.30 Hesteaflevering Søndag 10.00-13.00 Rigtig hjertelig velkommen

Læs mere

BAGGRUND. Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg.

BAGGRUND. Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. J.nr. 2014-03 BAGGRUND Britt Hammershøi har på baggrund af flere forhold indgivet en klage til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg. Britt Hammershøi har klaget over usportslig optræden fra et bestyrelsesmedlem,

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Referat GEK Bestyrelsesmøde!

Referat GEK Bestyrelsesmøde! 21-09-2015 18.30 Susanne,Valdemarsvej Møde indkaldt af Referent Deltagere Susanne Biltoft Tina Jensen Susanne Biltoft (formand) Tina Jensen (næstformand) John Mikkelsen (kasserer) Camilla Lindegaard Stender

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Elevskolen Annebergvej afholder

Elevskolen Annebergvej afholder Elevskolen Annebergvej afholder Dato: Søndag d. 07. februar 2016 fra kl. 10.00 Disciplin: Spring Klasse 1: 60-80 cm metode B3 Klasse 2: 30-50 cm metode S2 Klasse 3: Bomklasse i trav m. eller u. trækker/hjælper

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Ledøje-Smørum Rideklub

Ledøje-Smørum Rideklub Byder velkommen til udvidet Halloween klubstævner i spring og dressur den 21., 27. og 28. oktober 2012 Vi siger tak til vores sponsor til LØSR Halloween stævner: Information: Ledøje-Smørum rideklub byder

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

VELKOMMEN TIL! KONTINGENT For sæsonen 2016-2017 er kontingentet:

VELKOMMEN TIL! KONTINGENT For sæsonen 2016-2017 er kontingentet: VELKOMMEN TIL! Vi er rigtig glade for, du har lyst til at blive del af vores store sommerfamilie! I Borgspillet har vi den indstilling, at der skal være plads til alle, uanset om du har lyst til at spille

Læs mere

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej

Husorden. Afd. 4 - Dr. Christinesvej Husorden Afd. 4 - Dr. Christinesvej Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3, 9600 Aars tlf.: 98 62 24 13 Kontortid: Mandag - Onsdag 09.00-16.00 Torsdag Onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdag 09.00-12.00

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) 1 Samlet regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM) Dateret 27. 08. 2007 Regelsættet redigeret og opdateret d. 06-02-2011 Indhold: Vedtægter Regler for kontingent indbetaling Regler for tilmelding til arrangementer

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter FHK Fyns Hundeklub Retningsliner Regelsæt / Vedtægter Stiftet 1. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indmeldelse... 3 1,1 Prøvetid... 3 1,2 Indmeldelse / Tilmelding... 3 1,3 Medlemsbetingelser... 3 1,4 Eksklusion...

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere