Af journalist Knud Fryland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af journalist Knud Fryland"

Transkript

1 HUS - RAPPORTEN SIKRER OVERBLIKKET Rådgivning: Istandsættelser og forbedringer på huset rummer mange uoverskuelige elementer for boligejere uden byggesagkundskab, som nemt kan stirre sig blinde på detaljer, så helheden forsvinder. Men der er råd for hvordan man kan gribe tingene an, så håndværkerne kan komme i gang i den rigtige rækkefølge og til den rigtige pris. Af journalist Knud Fryland Når tidens tand har gnavet og vejrguderne har rusket i huset og overdynget det med regnvand, bliver små og hidtil upåagtede skavanker mere og mere iøjnefaldende eller ligefrem faretruende, og hvis skaderne viser sig at være mangfoldige, bliver det hele i mange tilfælde hurtigt lidt uoverskueligt for en husejer uden byggesagkundskab. Hvor skal man begynde, og hvor skal man slutte? Skal tømreren, mureren, blikkenslageren og elektrikeren kontaktes - og i hvilken rækkefølge. En lægmand uden byggekundskab føler sig efterladt på herrens mark. Et overslag over renoverings-udgifterne - måske kombineret med nogle tiltrængte forbedringer - ville være på sin plads. Men måske er skavankerne på huset - netop fordi man ikke udviste rettidig omhu - blevet langt mere omfattende end som så og påkalder sig ingeniør- eller arkitektbistand, inden håndværkerne kan komme til med deres værktøj og materialer. Men så tikker taxametret først for alvor, tænker de fleste og tager sig til den ømme tegnebog. Skulle på pension Netop denne problematik har en arkitekt med mange års erfaring inden for bygningsbevaring vendt og drejet mange gange, og selv om han egentlig for halvandet år siden, da han fyldte 62, så småt havde planer om at gå på efterløn og forlod et mangeårigt job som sekretariatschef i Bygnings Frednings Foreningen, BYFO, og Bevaringsværdige Bygninger, BB, har han nu med udgangspunkt fra bopælen i Charlottenlund startet eget firma på konsulentbasis - stærkt presset af en lang række af henvendelser fra husejere over det ganske land, som søgte hjælp og ikke mindst overblik over istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder på deres ejendom. Han havde ellers planer om at skrive en bog, men det får vente. 1

2 Detalje-blindhed Kurt Rosenkrans Høyer drager i dag land og rige rundt, som han har gjort det hele sit liv som arkitekt og konservator - men i dag som selvstændig med en ballast i form af en tømreruddannelse og en arkitekt- og malerikonservatoruddannelse og med et langt arbejdsliv blandt fredede og bevaringsværdige huse, bl.a. i Miljøministeriets daværende fredningskontor, hvor han var ansat i 20 år, inden han kom til BYFO. Hans firma hedder Huskonsulenten og beskæftiger sig med at udarbejde helhedsløsninger for huset og boligøkonomien i form af en rapport efter en systematisk gennemgang af huset. Huskonsulentens arbejdsområde spænder lige fra de vigtigste fredede bygninger til det ydmyge enfamiliehus. Kurt Rosenkrans Høyer yder teknisk rådgivning om tilstand, istandsættelse, vedligeholdelse, om- og tilbygning, tilsyn, myndighedsbehandling, godkendelser, ansøgning om støttemidler, projektering, bevaring og historisk restaurering, og vejledningen omfatter også priser, leverancer og håndværk. Arbejdsområdet omfatter også hjælp til projektering af om- og tilbygninger samt rådgivning om særlige emner og specialundersøgelser af fredede og bevaringsværdige bygninger, samt totalrådgivning, byggestyring og udarbejdelse af tilstandsrapporter ved hushandel. Han beskriver husejerens problemer med huset, får sat selve processen i gang og koordinerer det hele som en slags katalysator. Det gælder bl.a. om at få husejeren til ikke at stirre sig blind på en masse småting, som nemt kan forstyrre det totale billede af ejendommens istandsættelsesbehov. Alle de forstyrrende små elementer såsom defekte tagrender og skotrender, en revnet tagsten, et utæt vindue, en dør der hænger, en forfalden trappe osv. skal væk, så man kan koncentrere sig om det væsentlige - helheden, betoner Kurt Rosenkrans Høyer. En vigtig spadseretur Han beskriver over for Dagbladet Licitationen, at når han bliver kaldt ud til en ejendom, der skal synes, starter sagen som regel på en ganske bestemt måde: - Jeg parkerer gerne bilen et godt stykke fra huset, og så spadserer jeg resten af vejen hen til husejeren. Undervejs kan jeg danne mig et indtryk af husets arkitektur og dets stand og synlige fejl og mangler. Det er et godt udgangspunkt for at indlede snakken med husejeren om, hvad der bør ske med hans hus. Derefter gennemgår vi huset, og jeg noterer ned i særligt udformede skemaer - det hele foregår meget systematisk og hurtigt og slutter efterfølgende med en rapport til husejeren. Rapporten indeholder også et udgiftsoverslag samt information om materialer og leverancer. Undersøgelsen og rådgivningen omfatter typisk klimaskærmen (tag og facader), fællesarealer (kælder, trappe og loftrum), de enkelte beboelsesrum, tekniske installationer, og husets omgivelser. 2

3 Totalt overblik Kurt Rosenkrans Høyer er ikke i tvivl om, at en velholdt og velfungerende ejendom repræsenterer en stor værdi for husejeren - også brugsmæssigt, og det bør være motivation nok til at få sig taget sammen til at gennemføre istandsættelser eller ligefrem forbedringer. Det er afgørende nødvendigt i tide at få påpeget fejl og målrettet indsatsen, så skaderne ikke forværres, og den ene reparation kommer i vejen for den næste. Derfor er det vigtigt, at skaffe sig et total overblik over behov og muligheder, for det sikrer, at de nødvendige arbejder gennemføres i en planlagt rækkefølge. Prioritering af indsats sparer både tid og penge - altså mest mulig gavn af investeringerne. Systematik er nøgleordet Erfaring og systematik er nøgleord for Huskonsulens arbejde: - Gennemgang af en ejendom klares på et par timer. Er der tale om en større ejendom, f.eks. en herregård tager det ca. tre timer. Jeg fotograferer og noterer på skemaer, så de indsamlede oplysninger om f.eks. vinduestyper, bestemte tagsten og mursten, og udhæng eller sokkel, der skal repareres, senere kan tastes ind i mit datasystem, der ender som den færdige rapport. Alle disse udførlige beskrivelser giver senere håndværkerne et godt grundlag at give tilbud på, fortæller Kurt Rosenkrans Høyer, som ikke lægger skjul på, at hans arbejde sagtens kan være med til at spare husejeren for store forprojekteringsudgifter, der godt kan løbe op i ti procent af selve byggeudgiften. Han samarbejder med et landsdækkende net af erfarne konsulenter indenfor totalrådgivning, byggestyring og bygningsbevaring, ligesom der også er indledt et samarbejde med relevante leverandører af byggematerialer og rådgivningsinstitutioner herunder Centret for Bygningsbevaring i Raadvad. Læs mere på NY HUSEJERPORTAL En ny husejerportal har netop set dagens lys. Her kan husejere få gode råd, ligesom de også kan lægge deres byggeopgaver ind på nettet. De tilknyttede håndværkere går ind via et klippekort, og ser, om der er opgaver, de vil give pris på, eller som de ønsker at se nærmere på. Husejere der ønsker hjælp til at få det store overblik, kan gå videre og bestille et bygningssyn eller indhente et uforpligtende tilbud fra håndværkere i hele Danmark. Indgangen for husejerne er ved at blive lavet. Den kommer til at gå igennem illustration af 14 tidsforskellige villaer fra 1850 til i dag, hvor deres historie og karaktertræk beskrives, og hvor 3

4 deres generelle vedligeholdelsesproblemer lines op. Kurt Rosenkrans Høyer har med sit firma Huskonsulenten indledt et samarbejde med den ny husejerportal. Læs mere på Lindegården i Bondebyen i Lyngby er et aktuelt projekt, som Kurt Rosenkrans Høyer arbejder med. Ejendommen ejes af Lyngby Kommune. Lindegården er en firlænget gård der daterer sig tilbage til 1767, men er ombygget og tilpasset de skiftende landbrugsforhold igennem årene. Længerne er sammenbygget, og gårdspladsen er med pigsten. Murene står gulkalkede. Tagene er alle stråtækte, mønningen er halmdækket og har kragtræer. Porte, lemme, døre og vinduer er malet mørkegrønne. I gården er der en lejlighed, og den ene længe er indrettet til foreningsmøderum. Udfor lejligheden er der rester efter en fin bondehave. Gårdens lejlighed er under rømning. Civilforsvaret har lejet en længe, men er nu ved at fraflytte. Gårdanlægget er særdeles bevaringsværdigt. For Bondebyen foreligger der en vedligeholdelsesplan der foreskriver, hvordan bygningerne skal sættes i stand. Der har i mange år ikke være udført nogen istandsættelse, hvorfor stedet bære præg af voldsom nedbrydning. Med undtagelse af en enkelt længe trænger de øvrige stråtage til nytækning. Murene står på syldsten (kampesten) og er meget ødelagte og er ved at falde fra hinanden. Alle vinduer, døre og porte er rådne og skal sættes i stand eller udskiftes. Kommunen arbejder med planer om, at indrette ejerlejligheder i alle de gamle længer og i tagetagen. Der budgetteres med en samlet udgift på 22 mill. kr. Bondebylauget er meget imod denne hårde udnyttelse, som fuldstændig vil ændre og ødelægge gårdens autentiske udseende med etablering af ny kviste i taget. Der arbejdes nu på et projekt, hvor stedet kan blive bevaret i størst mulig udstrækning. En beskeden indretning til fritidsaktiviteter indgår i ønskerne. Kurt Rosenkrans Høyer er derfor blevet bedt om at udarbejde en rapport, hvoraf det skal fremgå, hvornår de forskellige bygningsdeles skal udskiftes, hvordan det skal gøres, hvilke materialer der skal anvendes, samt hvad det vil koste. Endelig ønskes en skitse til en beskeden indretning til foreningsformål i gårdens længer. 4

5 Herregården Holmegaard i Holme Olstrup på Sjælland, en renæssancebygning fra tallet, er en af de ejendomme, som Kurt Rosenkrans Høyer er konsulent på. Her er netop foretaget udbedringer af tag, tagrender og skotrender m.v., og nu forestår et større arbejde med genopretning af fundamentsmuren, som står i voldgraven og langsomt skrider ud i graven med risiko for at et helt hjørne af bygningen styrter sammen. I det aktuelle projekt er Huskonsulenten bl.a. behjælpelig med rådgivning om istandsættelsen samt med at søge om fondsmidler, desuden at søge Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til en løsningsmetode og ligningsrådet om fritagelse for beskatning af fondsmidler. Bryggergården i Kalundborg blev opført i 1793 af købmand Jens Kjær og anvendt til bolig og butik. I tilslutning til huset har der tidligere været en række bygninger til maltgøreri og bryggeri. Disse bygninger er for længst nedrevet og tilbage står hovedhuset. Det er en stor markantbygning med røde tagsten og gulkalkede facader. Stueetagen har været indrettet til klinik, men står som de øvrige etager tomme hen. Der er udarbejdet et dispositionsforslag til en nyindretning med lejligheder i mansard- og tagetagen. I stueetagen tilbageføres den tidligere bolig med paneler, stuk og dekorationer. Portrummet åbnes igen, så der bliver indgang til kælderen, lejlighederne og til en mindre restaurant. Kontakt til HUSKONSULENTEN: Kurt Rosenkrans Høyer Beskikket bygningssagkyndig Arkitekt og malerikonservator Tornagervej Charlottenlund

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Mød fremtidens Restaureringshåndværkere

Mød fremtidens Restaureringshåndværkere Restaurering. Gammelt håndværk og viden om restaurering er på vej i glemmebogen, og konsekvenserne for de historiske bygninger er uoverskuelige. Ny efteruddannelse sætter fokus på restaurering. Rapport

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere