Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen"

Transkript

1 Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen Hvornår blev Drejø et fastboende samfund? Drejø var sandsynligvis beboet allerede i stenalderen for ca år siden, hvilket kan ses af de mange fund af flinteredskaber fra såvel ældre som yngre stenalder. Den første gang vi hører Drejø omtalt på skrift, er i Kong Valdemar Sejrs Jordebog fra år Her står: "Østræ Draghøg (Drejø) havde hus, hjort, dådyr og hors." Formentlig tales her om en kongelig jagthytte, derfor er det sandsynligt at der også har været enkelte fastboende, både til opdræt af hestene og til opsyn med jagthytten. Først 200 år senere i år 1480, vides det med sikkerhed, at der har været fastboende på Drejø, idet Svendborggenserne klager til Kongen over: "at Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø, Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender ulovlige havne og driver købmandsskab og sejllads til Tyskland." - Svendborg havde da købstadsrettighed. Drejøs tilhørsforhold: Indtil år 1535 hørte Drejø under Ærøskøbing Sogn. Det kunne ofte medføre en farefuld kirkesejlads. Overleveringer fortæller om et helt barnedåbsfærd, der forliste og alle druknede. Det er dog ikke bekræftet i nogen Kirkebøger. Øens 13 gårdmænd søgte derfor kongens (Christian d.3.) tilladelse til at bygge egen kirke, og tillige vælge egen præst, - hvilket de fik. I år 1535 blev der bygget et kapel af kampesten, og til præstens bopæl blev et lille hus stillet til rådighed. Da aflønningsgrundlaget var meget lille, blev Skarø, Hjortø og Birkholm i 1555 indlemmet under Drejø pastorat, og udgjorde hermed Drejø Sognekommune. Drejøbønderne har aldrig været på hoveriarbejde (vel nok mest af naturlige årsager), men fik selv overskuddet af jorden, som i mange år tilhørte Kronen, senere de adelelige lehnsmænd, der tid efter anden overtog kongernes jorde p.g.a. spillegæld, men Drejø forblev "under kongens fadebur", og således kronens fæstere under Nyborg kongeslots gods (dokumenteret 1523) frem til 1660, hvor den p.g.a. krigsgæld pantsattes til Otto Krag på Egeskov gods. (solgtes 1667 til hans enke). I 1766 blev Drejø solgt til Preben Brahe, Hvedholm, der i 1798 lægger den under grevskabet Brahesminde : Øen hører under Kronen, Nyborg kongeslots gods. Øen pantsattes til Otto Krag på Egeskov i år Solgt til hans enke i : Under Egeskov v/ Anne Holgersdatter Rosenkrantz, enke efter Otto Krag : Under Egeskov v/ sønnen Niels Krags enke Sophie Nielsdatter Juel : I 1766 blev Drejø solgt v/ hendes søn etatsråd Niels Krags enke, Sofie Justsdatter Juel til Oberst-løjtnant Preben Brahe, Hvedholm. 1798: Preben Brahe, Hvedholm, lægger Drejø under Brahesminde. Fra 1867érne: Begynder frikøb fra Hvedholm til selvejebønder og husmænd. Sognerådet dannes : Drejø Kommune - til Svendborg Kommune overtog i Da Lensmænd ofte besad flere godser er Drejøs fæstemål protokolleret under flere forskellige godser: Egeskov: Løjtved, Flintholm, Skjoldmose og Egeskov. Hvedholm: Stensgaard, Brahesminde og Hvedholm. 1

2 Branden, der lagde Drejøby i aske. St. Hans aftens dag 1942 går tækkemændene igang med arbejdet, der skulle forskønne den gamle Præstegård midt i Drejøby. Det er en utrolig varm, solrig midsommerdag. Ikke en vind rører sig her ved middagstid, så det er en tiltrængt pause de svedige tækkemænd får, da præstens kone kalder dem ind til en tår kaffe (og en legal pibe tobak!). Pastor Blum var ikke hjemme, men på vej i sin lille sejlbåd til et Skarøbesøg. Tækkemændenes kaffepause blev kort - og dog, nok længere end de brød sig om. Kl. 14 gjaldede det råb, der kunne få blodet til at isne i enhver Drejøbo: "DET BRÆNDER - DET BRÆNDER".- På 4 timer blev hele den særprægede By lagt i aske, 11 gårde og 7 huse blev flammernes bytte. Heldigt at dyrerne var på marken, og ingen mennesker kom noget til - fysisk, - men det efterlod et ar, der aldrig helt blev overvundet. Lærer Køster fortæller: Året efter branden stod tomterne fulde af røde valmuer - et betagende syn. Af asken rejste sig en ny by - og den lever. Model af DrejøBy før Branden En minimodel på 4 m2 af DrejøBy før Branden kan ses på museet Gl. Elmegaard midt i Drejø By. 2

3 Øerne dannes et samfund opstår 3

4 Drejø Øen midt i verden 1231: Drejø har mindst 1 hus. I Kong Valdemar Sejrs Jordebog står: "Østræ Draghøg (Drejø) har hus, hjort, dådyr og hors." 1480: Nu vides det med sikkerhed, at der er fastboende på Drejø, idet Svendborggenserne klager til Kongen over: "at Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø, Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender ulovlige havne og driver købmandsskab og sejllads til Tyskland." 1535: Drejøs nu 13 gårdmænd søger om Kongens (Frederik d.3.) tilladelse til at bygger egen kirke (kapel), hvilket de bevilliges samt lov at kalde egen præst. Den første kaldes dog af Kong Chr. D.3. Det er Niels Hansen, som får et mindre hus til sin rådighed. Den senere præstegård står for præstens egen regning. 1555: Drejø får sin 1. degn, der i mange år boede på skift hos gårdmændene. Man kender ikke navn på de første 4 degne. Den første degn vi sætter navn på er Henrich Nielsen fra Tryggelev på Langeland ansat Også han gik på omgang hos bønderne. 1555: Skarø,Hjortø og Birkholm indlemmes under Drejø Pastorat, der hermed udgør Drejø Sogne-kommune. Kirken kommer under kongen. o. 1615: Langhuskor bygges til kapellet mod øst og tårn med sideskib mod vest, begge med sengotiske blændgavle. o : Kirken får hvælving i skibet, samt en prædikestol i renæcanse. 1663: Den 1. præstegård brænder : Regerer Kong Christian V. Det siges, at timeglassene i Drejø Kirke er en gave fra ham, da han var træt af at høre på øboernes klager over præsternes lange prædikener. o. 1690: Får kirken en altertavle i renæcanse og ca. 10 år senere også et alterbillede Nadveren. 1690: Degnen Hans Carlson bygger den første degnebolig. - Ca tilføjes 2 fag til skolestue. 1691: Mosehuset er Drejøs 1. smedie og det 1. hus, der fik fæstebrev. 1705: Den gl. Byssens Lov Byens Vider og Vedtæger af 1705 renoveres og omskrives efter en ældre Lovbog. Oldermandsinstitutionen er meget ældre. 1779: Kirken får en stor renovering. o. 1788: Her omtales Drejøs 1. skibsbygger, der byggede de store øbojoller (smakkejollerne). (Huset ombygges senere til bageri.) 1793: Præstegårdens jorde udskiftes. En tilsvarende plan udarbejdes for hele øen. Udføres 40 år senere 1811: Drejø får sin 1. seminarieuddannede lærer Hans Madsen, der fungerede til : Præstegården, der stod til Branden i 1942, bygges. 1830: Den nye skole bygges på Brovejen udenfor Byen. Morten Christoffer Mortensen og Anne Susanne Rasmusdatter får fæstebrev på den gamle skole. 1832: FÆLLESSKABET OPHØRER: Udskiftningen påbegyndes, og hermed ophører Oldermandens funktion som arbejdsleder. 1833: Udskiftningen gennemføres i praksis, og begynder med 5 gårde, der udflyttes fra Byen: 4 til Skoven og 1 til Drejet. 1835: Husmændene tildeles små jordlodder, og udflytter til Husmandsvejen. 1842: "Hvedholmsgave", Drejøs 1. mølle bygges øst for Den gl. Havn. Materialerne til byggeriet betales af Hvedholm Gods. 1858: Der skæres tørv i Mosen i DrejøBy. (Ligeledes i 1943.) 4

5 1864: Lærer Andreas Nissen Kock kommer til øen, hvor han sætter sig mange spor. Fungerer på Drejø til Han dør år 1900 og begraves på Drejø Kirkegård. 1867: Oldermandslehnet afløses af Drejø Sogneråd, men oldermandsgilderne fortsætter. 1869: Den 1. juni blev Drejø Skole Postvæsenets afleveringssted på Drejø. Posten blev tidligere hentet hos en bager i Faaborg, som da havde afleveringssted. Fra de andre 3 øer blev posten hentet på Skovballe Kro på Tåsinge. 1872: Den store stormflod, der lagde halvdelen-af Drejø og hele Hjortø og Birkholm under vand forårsagede, at der blev lavet diger omkring øerne. På sydsiden af tårnet på Drejø Kirke har Geodætisk Institut (Kort og Matrikelstyrelsen) indmuret et pejlemærke, også kaldet et fixpunkt. Det er ud fra disse fixpunkter al landopmåling tidligere er foregået. Med fremkomsten af satellitter og GPS så har teknikken her taget over. Som en lille kuriositet blev netop dette mærke også stormflodsmærke, som viste den højeste vandstand under Stormfloden i : Endnu en stormflod, om end knapt så hæftig som den i : Drejø Kirke fik en hovedistandsættelse, hvor ydermurerne oversprættedes med et gråt cementlag, og inde i kirkerummet blev væggene malet koboltblå, sammen med 5 andre kirker under Hvidkilde Gods. 1880: Den gamle havn bliver udbygget og forbedret - og igen i : Drejø får sin 1. fragt- og passagerdampbåd, kaldet "Drejø-damperen", med fast forbindelse til Svendborg to gange ugentlig. Damperen hentes 16.okt. i Göteborg i Sverige. 1885: Joseph Pedersen bygger hus. Starter det 1. bageri, senere købmandsforretning Jetta s Butik. 1885: Drejøs 1. kvase "Thor" bygges, og kvasefarten til Norge tager til. Der sejles med torsk. 1888: Der bygges ny smedie ved Gl.havn. "Kalles Hus". 1889: Træskomøllen bygges. Træskofabrikken fungerer frem til : Andelsmejeriet "Bækskilde" bygges og fungerer frem til Den 1. Mejeribestyrer Carl Elmer starter Drejø Skytteforening, og bliver lærer for en nystartet gymnastikforening. (Drejø Ungdomsforening er en fortsættelse af Drejø skytte-og gymnastikforening). Carl Elmer fik den første cykel til Drejø. 1896: Snedker Rasmus Mortensen bygger snedker og tømreværksted i nyt hus på Skovvejen. Det er ibrug frem til : Forsamlingshuset bygges på tomten efter "Brolykke". Lillebo er rester af fårestalden fra gården. 1896: Drejø får en Samtalecentral i Joseph Pedersens købmandsbutik. (Overtages senere af datteren Jetta) 1898: Et teglværk opføres ved Klinten. Der produceres mellem 1,5 2 mill. mursten om året. Det lukker i 1917 bl.a. p.g.a. økonomiske vanskeligheder. 1898: Opsætter Baagøe & Riber et pakhus i træ ved Gl. Havn - nu Peters Fiskerhus 1899: Bageriet med ovne tilbygges Skibsbyggerhuset, Strædet 1, og der startes bagerforretning. 1900: Overliggeren til stendyssen i Mejlehovedet fjernes og genbruges i et dige. 1901: Skolelodden tilskødes Drejø kommune. Halvdelen udstykkes til et husmandsbrug. 1904: Der startes harefangst på Drejø. (Ophørte i 1968) 1905: En nye anløbsbro bygges på øens sydside. Med anløb af DS Ærø får Drejø fast forbindelse til både Svendborg og Ærøskøbing. Den gamle Drejødamper indstiller sejladsen. Anløbsbroen får en dæmning med jernbanespor. 3

6 1905: Drejø Andelssmedie bygges ved Mosen. Indtil da, boede smeden i "Kalles Hus" ved Gl. Havn og før det i Mosehuset. 1907: Høkerforretning bygges til huset på hjørnet af Skovvejen. (Drejøs 3. købmand) Nellemanns butik. 1909: "Væverhuset" senere Lundahls Hus udlejes som øens første sommerhus. Sælges 1920 til landsretssagfører Lundahl Nielsens far. 1909: Oldermandsgildet og smediens generalforsamling slås sammen. Gildet holdes Askeonsdag (onsdag efter Fastelavn). 1910: Snedker Hans Mortensen ansættes som Drejøs 1. landpostomdeler. 1910: FAF bygger et murstenshus ved den nye landgangsbro til lager for landbrugsvare til øen. 1917: Teglværket ved Klinten lukker. 1920: Den gamle mølle Hvedholmsgave ved Gl. Havn brænder. Den genopbygges ikke. 1922: Niels H. Eriksen bygger ny vindmølle og møllehus på Husmandsvej. Der males korn frem til (Den bruges også under 2. verdenskrig som trækkraft for elværket). 1923: Mindestenen, til minde om fællesskabets tid, opsættes ved Majstangen midt i Drejø By. I samme tidsrum forsøgtes en genoplivning af en gammel tradition med Ringridning. Den holdt kun i få år. 1924: Drejø får eget elektricitetsværk i tilbygning til vindmøllen på Husmandsvej. Værket blev etableret af Dansk Elektricitets Compani. I 1949 købte Drejøboerne elværket af D.E.C, og indsatte en bestyrelse. De lejede møllehuset af møller Niels Eriksen, og indsatte en ny Ruston motor. Der køres med jævstrøm. 1927: "Drejø Badehotel" bygges af Gunnar og Nana Pedersen, Drejø. O. 1930: Får Drejø et biblioteksfilial på mejeriet. O. 1939: Øens 1. Brevsamlingssted etableres i huset hos Marius og Edel Mortensen (Marius Post s Hus) Vigsvej : Alle ejendomme på Drejø affotograferes af luftfotograf Sylvest Jensen. 1942: DREJØ BY BRÆNDER. St. Hansaftens dag kl starter ildebrand i Præstegårdens nedtagne stråtag. 11 GÅRDE OG 7 HUSE LÆGGES I ASKE. 1942: D/S Ærø ansætter en speditør ved færgebroen på Drejø, Hans Rasmussen kaldet Hans Speditør eller Hans Ski bygger. 1943: Udskiftningen fuldføres med udflytningen til Skovvejen, hvor 5 af de nedbrændte gårde genopførtes efter tegninger af Arkitektstuen Mindedahl-Rasmussen. 1943: For 2. gang skæres tørv i mosen. (også i 1858) 1948: Holger Hansen starter barbersalon i nybygget hus Gerda Post s Hus. 1951: Drejø Færgebro får udvidet dæmningen og jernbanesporerne fjernes. 1952: Gerda Hansen får tilbudt Drejø Brevsamlingssted. De første år er det i forgangen til barbersalonen. Da den lukker o flytter posthuset ind i den tidligere salon, og Holger Hansen overtager landpostruten efter hans svigerfader snedker Hans Mortensen. 1952: Drejø Badehotel sælges til Gladsaxe kommunes lærerforening, der kører det videre som svagbørnskoloni for børn i Gladsaxe. 1955: Biblioteksfilialen flyttes til Margrethe Sommers hus. 1956: Andelsmejeriet "Bækskilde" lukker. Gårdejer August Hjort Nielsen starter med at afhente mælkejunger rundt på hele øen. Mælkejungerne sejler han til Hedegaards mejeri i Svendborg. 1957: Drejøs sidste jordemoder Kathrine Christensen rejser, da hjemmefødsler efterhånden er sjældne. 1957: Drejø kommune slutter skoleforbund med privatskole (Ida Holst Realskole) i Svendborg. Drejø Skole reduceres til forskole fra kl. 4

7 o. 1960: Drejø Skydebane nedlægges. Den hørte under Drejø Skytte-gymnastik-og ungdomsforening. Skydebanen var et træhus bygget 100 m fra en cementgrav med flaghejsning på sydstranden nedenfor Aage Hansens mark øst for Vestmarkhuset. 1964: Drejø kommer under Svendborg Kommune. Det gamle sogneråd nedlægges. Istedet dannes et ø-udvalg. Fisker Peter Rasmussen bliver Drejø s første ø-repr. 1964: Smedekone Kirsten Nielsen starter Drejø aftenskole, via Husmoderforeningen. 1965: Elværket på Husmandsvej lukker. Der etableres søkabler med højspænding fra Fyn. Drejø går over til vekselstrøm. 1966: Ungdomsringen starter ø-lejr ved Klinten. Overtages efter et par år af Ø-lejrbevægelsen, der flytter lejren til Rendestedet på Drejet - senere flyttes lejren til Skydebanen ved Aage Hansens mark. 1968: Telefoncentralen "Hos Jetta" nedlægges. 1968: D/S "Ærø" opsiger besejlingskontragten. Svendborg Kommune indsætter en privatfærge der sejler frem til Det er Bovtrups gamle Lundeborgfærge. 1969: Hans Ski bygger stopper som speditør ved færgehavnen. Et par år efter ansættes tidligere elværksbestyrer Erik Ovesen. 1970: Nellemann Larsen lukker sin købmandsbutik. 1970: Jetta lukker sin købmandsbutik. Kirsten Smed starter en brødudsalg i forsamlingshuset. Varesortimentet udvides, og hun tilføjer en iskiosk ved fordøren til Huset, samt starter Caféteria i den store sal. 1972: Boutrups færge stopper. Samsejling med Skarø begynder. Svendborg Kommune charter "Ærøboen" til at besejle begge øer. 1972: Paula og Andreas, øens bagerpar igennem 30 år, lukker bageriet, og flytter tilbage til Marstal, hvor de kom fra. 1972: Kirsten og Vagn Nielsen køber en grund af boldpladsen midt i DrejøBy og bygger ny købmandsbutik med tilhørende cafeteria Restaurent Drejø. 1972: August Hjort Nielsen tager initiativ til dannelsen af Drejø Havnelau. Den 1. bestyrelse dannes, og går straks i gang med en renovering af Drejø gl. Havn. 1972: Lærerinde Sigrid Nielsen starter diletantforestilling i forsamlingshuset. Den 1. april opførtes Grevinde Danner. Sigrid har en fortid ved Odense amatørcene. 1974: Sammenslutningen af danske småøer dannes. Drejø får en Beboerforening. Øens præst, Jens Th. Hansen bliver den 1.formand. 1976: Sigrid Nielsen starter Drejø pensionistklub. Agnete Nielsen bliver formand. Else Hjort Nielsen har ergoterapien i samarbejde med Holbølsminde i Svendborg. 1976: Carl Julius Pedersen påbegynder Modellen af Drejøby før Branden i : Drejø får sin 1. fastboende ø-sygeplejerske, Lena Rasmussen ansættes og køber Bækskildegård. Lena kommer fra Nordsjælland og medbringer mand og 4 børn. Hendes mand Allan har egen lille flyvemaskine. Samen med Aage på Valdemargården bygger han en hangar med landingsbane på Aages mark ved Kolonien : Gladsaxe feriekoloni får en gennemgribende renovering, der kun efterlader skallen af det gamle hovedhus alt andet er nyt. 1981: Sygeplejersken flytter med familien, og stillingen som øsygeplejerske overtages af Lillian Kjærsgaard-Rasmussen, der i starten bor på Stjernegården sammen med sine 2 børn. De kommer fra Jylland, hvor Preben læser til lærer. 1982: Småbørnslærerinde Sigrid Nielsen stopper. Preben Kjærsgaard-Rasmussen er nyuddannet lærer og ansættes, og sammen med sygeplejersken flytter de ind i skolens privatbolig. 5

8 1983: Drejø posthus (Brevsamlingssted) hos Gerda og Holger lukkes. Postkontoret flyttes til købmandsbutikken. Landposten bibeholdes. 1985: Drejø biblioteksfilial flyttes ud i Drejø skole. 1985: Drejø kirke fylder 450 år. Samtidig har kirken fået en hovedrenovering, hvorunder blev fjernet den grå afskyelighedscement, og Kirken blev hvidkalket. 1985: Den sidste kobesætning på øen stopper. Det er Peter Strange fra Hestmaegaard. 1986: Drejø smedie lukker, og Oldermandslauget stopper. Kun Bymosen er tilbage som fællesanliggende. Grundlovsdag 5.juni kl.14 fastsættes som mødedag hvor herefter det ny Moselaug mødes. 1987: Restaurent Drejø brænder. Hele købmandsbutikken og det meste af cafeteriaet samt den lille mellemgang med alt service, duge m.m. brænder. Restaurent og butik genopbygges i meget reduceret størrelse. 1987: Jens Thomsen, Klintegården, søger og får - Fredningsnævnets dispensation for læ beplantning i 3-5 rækker rundt om hans marker langs Klinterne. Det er et hårdt indgreb for Drejøs turistmål. 1990: Anne Bannich starter Drejø Folkeoplysning, under den nye folkeskolelov, som giver øerne mulighed for, at starte hold med kun 6 deltagere. Else Hjort overtager i Der køres 4-5 aftenskolekurser årligt de næste 5-6 år. 1990: Arbejdet med modellen af "DrejøBy før branden" genoptog Else Hjort Nielsen efter Carl Julius Pedersen. Efter færdiggørelsen udstilles den i Jettas købmandsbutik frem til Jettas død i : Marie Henningsen tager initiativ til at bevare træskomøllen, med tanke for et museum. Det meste af træskomandens hjemmegjorte læste og værktøj indsamles og opbevares hos bestyrelsen i den nystartede foreningen Træskomandens venner. Flere gamle dragkister har Peter Blay fra Gl. Elmegaard istandsat og konserveret. Det samt andet indbo bliver opbevaret på Nygården, men i 1997 bliver alt inventar afhentet af bekendte til bestyrelsen, og kørt til en gård i Sønderjylland, hvor det formentlig stadig står?? Træskomanden enke Käthe bor i en lejlighed i Svendborg, hvor hun dør i Museumstanken bliver ikke til noget, da huset ikke er overdraget til foreningen. 1991: Den 21. juni lukker Drejø skole - efter 435 års uafbrudt skole - og øens sidste lærer Preben Kjærsgaard Rasmussen flytter og tager sygeplejersken med. De køber senere sommerhuset Vort Hjem i Skoven. 1992: "Gladsaxe feriekoloni" blev lagt i mølpose i 1991, men udlejes nu til Svendborg Kommune for 8 år. Kommunen starter det op under navnet "Drejø-Centret". Else Hjort Nielsen fortsætter som daglig leder. 1992: Beboerforeningen laver en 50 års Mindedag efter Branden af DrejøBy i Forsamlingshuset. Minimodellen af DrejøBy er udstillet. Journalist Bjarne Bekker har skrevet en bog: Drejø brænder som tak til Marinesoldater, der hjalp drejoboerne under branden. Det lykkedes at finde 4 af de gamle marinesoldater, som blev inviteret med. 1992: Karen Marie Bruhn ansættes som ny hjemmesygeplejerske. Karen Marie kommer oprindelig fra Tåsinge, men bosat i Holte i mange år. Hun medbringer 2 af sine 4 børn. De bor i privaten på den nu nedlagte skole. 1993: Kirsten og Vagn Nielsen sælger butik & restaurent til Edith og Ejlif Rasmussen fra Svendborg, der fortsætter som "Elite-butik" under navnet Drejø Kro & Købmand. Kirsten og Vagn flytter på Hestmaegård 1994: Ærøboen sank ved Skarø 2.sept. og blev afløst af "Ærø" - et søsterskib på 60 år. 1994: Den nye lystbådehavn v/færgebroen indvies. O.1994: Drejø Kirke får nyt orgel. Sygeplejerske Karen Marie Bruhn ansættes som organist. 1995: Beth Tolbod køber Lægtmandsgården, og Peter Blay flytter sin grafiske virksomhed dertil, og de bliver fastboende. Gården skifter navn til "Gl.Elmegård". 6

9 1996: Peter Blay starter Trækkerdrengene (tovtrækningshold). De laver bl.a. turneringer med trækkerhold fra Ærø. Det fortsætter til Peter bliver syg o : Beboerforeningen starter Drejø Posten med et prøvenummer i november. Det er tænkt som et månedsblad, der skal udkomme 10 gange om året. Kirsten Nielsen skriver den det første års tid, da hun, som en af de første har fået en PC. 1997: Drejø og Skarø får egen færge "Højestene bygget i Thorshavn på Færøerne. Samarbejdet med M/S. Ærø ophører. Svendborg Kommune danner eget rederi Rederiet Højestene 1997: Med hjælp fra Naturskolen i Skårup opstilles et Fugletårn ved Nørresø. Overdrages til Beboerforeningen. 1997: Indvielse af INFO-CENTER ved lystbådehavnen. Etableret af Naturskolen i Skårup med hjælp fra Amtet. Overdrages til Beboerforeningen. 1997: Halvdelen af staldlængen på Lenesgård nedbrændte. Anders Johansen og hans bror havde tømt loftet for gammelt halm, blev det brændt af foran gården, og gnister røg op under taget og antændte den resterende halm. Drejø brandværn kom hurtigt, og nåede at begrænse ilden til halvdelen af staldlængen. Den blev ikke genopbygget, men erstattet af en udestue i glas. 1997: Beth og Peter Blay køber Lillebo, og starter her Drejø Lokalhistorisk Forening, samt Museet Lillebo, Drejø Lokalarkiv, samt Forlaget Lillebo. 1998: Käte fra Træskomøllen dør, og huset sættes til salg for 1,- kr. + omkostninger, da arvingerne i Tyskland ikke ønsker at overtage. Alt indbo er fjernet! 1998: Den 8. maj åbner "Lillebo som Drejøs Kulturhus. Åbningstalen holdtes af Fyns Biskop Kresten Drejergaard, der tillige spillede med sit jazzorkester under aftenens festligheder. Modellen af Drejøby genrenoverer Else, og den får plastoverdækning samt fast ståsted i "Jettas stue" i Lillebo. Fodpanelen måtte fjernes for at få modellen ind i rummet. Lillebo tilsluttes Dansk Folkeuniversitet. 1998: Kirsten Nielsen starter Drejø Boligforening. Året efter købes Lenesgaarden, som sættes i stand og lejes ud til en børnefamilie. 1998: Beth og Peter overtager Drejø Posten efter Kirsten Nielsen. 1999: Elmesygen når også til Drejø, hvor mange af øens gamle vartegn bukker under, bl.a. de 4 ca. 600 år gamle elmetræer på Gl.Elmegaard, 2 gamle elmetræer ved Drejø Skole, det store ved Mindestenen og kæmpen på Valdemargaarden. 1999: I december hærger for første gang en orkan over Danmark. Drejø slipper dog nogenlunde, men efterfølges af ekstremt lavvande, hvorunder Gunnar Eriksen fra Kildager finder en hidtil ukendt stenalderboplads nær Grydeholm. Pladsen opkaldes efter ham. 1999: Bent Larsen overtager Drejø Posten efter Beth og Peter. 2000: I januar dør husmand Hans Banke Hansen - en af de sidste gamle Drejøboer - en institution. 2000: 1. januar overtager Else Hjort Drejø Posten efter Bent. 2000: Svendborg Kommune stopper 31.juni lejen af Drejø-Centret. Gladsaxe Lærerforening overtager atter Feriekolonien og fortsætter med lejrskoler samt med alm. udlejning. Else fortsætter som tilsynsførende. Kursusmøblerne (5 store borde samt 12 kontorstole) blev foræret til Drejø Bibliotek /arkiv, da Gladsaxe ikke ønskede at købe dem. Det største af bordene blev stående på kolonien til anretterbord, men tilhører Else. 2000: Arkivet flyttede fra Lillebo p.g.a. pladsmangel, og ud i skolestuen på Brovejen. Arkivet tilsluttes Landsforeningen-SLA samt SLA-Fyn under navnet: Drejø Sogns Lokalarkiv, som en selvstændig forening med egne vedtægter og eget budget. Arkivet får nu samme kommunale tilskud som alle de sydfynske arkiver får. Lillebo fortsætter som museum. 7

10 2001: Drejø Sogns LokalArkiv søger Svendborg Byarkiv under den nye leder Esben Hedegaard om, at få de gamle Oldermandsting tilbage til øen. De er registreret under Drejø Sogns Lokalarkivs registrering under Svendborg Byarkiv, men udlånt til Museet Gl. Elmegaard. Modellen af Den gl. By flyttes ind i Lillebos store stue. Foreningen får penge fra Albanifonden, og køber en glasmontre, hvor Bl.a. Byens mønter, Byhornet og Byssensbrædt opbevares. 2001: Hanns Haenel og Ursula Weideman flytter fra Tyskland til Drejø sammen med deres 10 dage gamle søn Christian. De har købt Bækskildegård, hvor de etablerer virksomhed med snedkerværksted og produktion af egne design trævarer i den vestre staldlænge. De planlægger desuden 3 ferielejligheder til udlejning i samme længe. 2002: Peter Blay fra Gl. Elmegaard dør i jan. Beth Blay sælger Lillebo og flytter udstillingerne over på Gl. Elmegaard, som hun omdannede til en Fond for Egnsmuseet GL. Elmegaard. Gården tilhører Beth, som skænker alt indbo til Fonden med de møbler, der var på gården, da hende og Peter overtog den. 2002: Firmaet Hyben Vital fra Langeland eksperimenterer med hybenplanter og naturmedicin. Flere lodsejere går med i projektet, og lejer marker ud til hybenplantning. 2002: Beth Blay, Lisse Steen, Susanne Jacobsen og Else Hjort Nielsen starter Mamafiaen, hvis formål er at samle alle Drejøs kvinder til en fælles julefrokost. 2002: Drejøs præst gennem 38 år Jens Theodor Hansen går på pension og flytter til Tåsinge. Han og Ingrid har købt Tolderhuset på Bækskildevej til sommerhus. 2003: Med hjælp fra Biskop Kresten Drejergaard og Provst Per Aas laves en konstitueret præstestilling på ½ tid på Drejø. Jette Arp ansættes og indsættes af Provst Per Aas. Drejø har indtil videre en konstitueret 50% fastboende præst. Kirkebogsføring går over Skt. Jørgens Sogn. 2003: Drejø Boligforening maeskifter Lenesgård med Søren og Grethe hus Mejlbækhuset. Søren & Grethe flytter til Drejø som fastboende. Mejlbækhuset forsøges lejet ud. 2003: Drejøs sygeplejerske gennem 10 år, Karen Marie Bruhn flytter fra øen og sygeplejestillingen nedlægges. 2003: Edith & Ejlif Rasmussen sælger Drejø Kro & Købmand til Lotte & Keld Myrén. 2004: Svendborg Kommune sætter Drejø skolen til salg for ,-. Drejø Boligforening byder ,- på den noget misligholdte bygning. 2004: Pastor Jette Arp starter sammen med Drejø Menighedsråd Sejlergudstjeneste, som foregår i det frie ved Drejø Gl. Havn. Det bliver en stor succes. Samme år starter hun krybbespil og Luciaoptog i Drejø kirke. Det lægges sammen med Beboerforeningens julespisning for alle 3 øer. 2005: Edith Rasmussen starter Drejø Bridge klub. 2005: Peter Folke og Lars Milling m.fl. starter Drengenes Nytårsspisning. 2005: Postindleveringen hos købmanden lukkes p.g.a. uoverensstemmelse mellem Lotte Myrén, Kro & Købmand og PT Danmark. Avisog medicinafhentning fortsætter. 2005: Sammen med Drejø Menighedsråd laver Drejø Arkiv en 50 års Mindedag for 2. verdenskrigs afslutning. Arkivet skal finde og invitere alle gamle skoleelever fra Drejø Skole Der blev samlet 23 ud af 30 elever. 2005: Per Lyder Dahle, Drejø Præstegård, køber skolen, med det formål at Drejø Bibliotek og Arkiv kan forblive på skolen. 2005: Drejø Arkiv søger Skov-og Naturstyrelsen om penge til en renovering af skolestuen. Hvilket de får. 2005: Lotte Myrén stopper samarbejdet med P&T, og avisafhentningen flytter til Poul Skovgård, Vigsvej 2, sammen med medicinudleveringen. Kroen lukker. 8

11 2005: Johannes Madsen etablerer privat flyveplads på Drejø på hans mark ved Sønderstranden nær kirken. 2005: Mamafiaen starter tøjbazar til julefrokosten. Interessen er overvældende, og overskuddet går i år til Frelsens Hærs Julepakker. 2006: 11 Sydfynske arkiver med Svendborg Byarkiv i spidsen indgår et samarbejde under navnet SCHACK. Drejø Arkiv er med i dette samarbejde. 2006: Lotte & Keld Myrén sætter Drejø Købmand & Kro til salg. Drejø Beboerforening går ind med en aktionsgruppe Købmandsgruppen, som det lykkedes at samle ,- kr. sammen til købet. For at være sikker på, at øen fortsat har en forretning byder Johannes Madsen også på den. Lotte og Keld sælger til Johannes. Købmandsgruppen trækker sig. 2006: Drejø får bredbånd. Torben Westergaard fra Strynø Gl. Mejeri starter sit eget webfirma og laver (luftbåren) bredbånd til alle de Sydfynske øer. På Drejø opsættes 2 x 8m høje master. Den ene på Nygården i øst, den anden på Nørrekilde i Skoven. 2006: Susanne Støvlbæk starter Indianerlejr på Nygården. 2006: Jonas Jespersen flytter hjem til Drejø, og starter eget tømrer-firma: Ø-Havets Tømmer i Valdemargården. 2006: 20. december. Mamafiaens tøjbazar går i år til Frelsens Hærs julepakker januar: Amterne nedlægges. Den nye Storkommune under navnet Svendborg Kommune er etableret Egebjerg og Gudme er nu med i Storkommunen under den nye Borgmester: Lars Erik Hornemann, venstre. 2007: 1. januar forpagter Johannes Madsen Kro & Købmand ud til Anne-Birgitte Christensen, der kom til Danmark efter 15 år i Israel. Anne-Birgittes forældre har sommerhus på Drejø. Anne-Birgitte genåbner Kroen, og tager avis- samt medicinudlevering tilbage til købmandsbutikken. 2007: 1. maj fylder ø-færgen Højestene 10 år. Dagen markeres dagen igennem ombord på Højestene med musik, fest, champagne, taler og en stor fødselsdagslagkage. Borgmester Lars Erik Hornemann holder festtalen. Øboernes gave er et maritimt maleri af Højestene. 2007: 1. juni stopper Drejø Sogns afholdte præst Jette Arp p.g.a. sygdom efter blot 4 års ansættelse. Jette har formået at gøre kirkens arbejde synlig, og gjort præstestillingen attraktiv. Bl.a. er hun initiativtager til refugietankerne. Jette og Per flytter ud på Skolen. 2007: 1. september får Drejø Sogn en ny kvindelig præst, idet Hanne Thordsen nu er ansat som sognepræst og fastboende på Drejø. Hanne har været præst i Nyborg- og Hjulby Sogn i 15 år. Stillingen er nu en fast 50% stilling. Drejø bliver i den anledning slået sammen med Sct. Jørgen, så det nu hedder: Sct. Jørgens Drejø Pastorat. Vores Kirkebøger bliver fremover ført under Sct. Jørgens kirkekontor. 2007: I oktober stopper Drejø Pensionistforening efter 33 år. Tilslutningen var for lille og meningen med at fortsætte blev svær at se. Arkivet får alle relevante papirer. Overskydende midler gik til Røde Kors. 2008: Freddy Canno starter Drejø Fællessangaftner. Koloniens skolestue, som har klaver, lånes til formålet. 2008: Drejø Akutberedskab dannes i samarbejde med Falck i Svendborg - og øen får en hjertestarter. 2008: Bestyrelsen for Drejø Boligforening foreslår at foreningen stopper, og huset sættes til salg. Interessen på øen er nu for lille, og bestyrelsen foretrækker at stoppe, da boligforeningens hus Mejlbækhuset ikke har givet den forventede tilvækst til øen. Blev vedtaget på Generalforsamlingen 6. marts, og endelig godkendt på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 2008: Gennemgribende renovering af Drejø Kirke påbegyndes. Det næste årstid vil alle gudstjenester blive afholdt i forsamlingshuset. 2008: Tøjsalget til Kvindernes julefrokost går i år til Dannerstiftelsen til Voldsramte kvinder. 9

12 2009: Den 26. maj brænder Vestmarkhuset ved et lynnedslag. Huset kan ikke reddes, men genopbygges på samme sted. 2009: 25. marts ophører Drejø Boligforening. Provenuet ved salget overdrages Drejø Beboerforening, og huset sælges som helårsbolig til Jan Dirk Russ. 2009: 1. august stopper Else Hjort som tilsynsførende på Drejø feriekoloni. Stillingen overtages af Sanne Larsen og Lars Milling. Drejø Sangforening flytter op i Præstegården. 2009: Jonas Jespersen bygger en musikpavillon på Gl. Elmegaard. Den står klar 1. okt. 2009: 29. november holdt Drejø Kirke indvielse på renoveringen, der har taget o. 1½ år. En stor renovering til o. kr ,- af Drejø Kirke er overstået. De første tiltag til en renovering blev gjort i 2001 i samråd med arkitekt Allan Havsteen Mikkelsen, der desværre døde o Konservator Jens Johansen, Odense står for renoveringen i samråd med Drejø menighedsråd og Nationalmuseet. Han har renoveret et utal af Danmarks Kirker, og dette er hans sidste arbejde inden pensionering. På Bruhn s Auktion i Kbh.blev der købt et nyt alterbillede Drengen Jesus i Templet malet af Svend Havsteen Mikkelsen. Da væggene blev fuldstændig afrensede, kom den flotte koboldblå farve til syne i skibet og koret, som de fik under renoveringen i 1875, og som i dag kan ses i Øster Skerninge Kirke, hvor den blå farve blev genindført i Menighedsrådet vælger at male Drejø Kirke hvid også indvendig. Det historiske inventar er afrenset og malet op på ny. De gotiske bogstaver udskiftes, og der kom guldstaferinger på. Kirken er malet indvendig 8 gange, og udvendig 4 gange. Nyt vævet antjependietæppe og knæfald med blåt stof tidligere var det brunt læder. Bænkene, som før var rødbrune, er nu malet blå og grå (bænkene er malet 7 gange), og den grå farve går igen på præste- og degnestol samt på pulpituret. Under pulpituret blev alle kirkebænkene fjernet for at give mere lys til kirkerummet. Maler er Søren Rask Jensen, bosat på Drejø. I 2010 fylder Drejø Kirke 475 år. Man har fundet ud af, at den er Danmarks måske verdens ældste Luthersk-Evangeliske Kirke. 2009: Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost sendes i år til Dannerstiftelsen til hjælp for Voldsramte kvinder. 2010: Drejø Kirke har 475 års jubilæum, som markeres ved en stor festlighed den 30. maj. Kirkens orgel får tilføjet en subbas i november. 2010: Drejø Posten bliver nu trykt hos Tryk Team i Svendborg, da det er billigere end at bruge beboerforeningens egen Lexmarkprinter. 2010: I sept. er det nye Vestmarkhus færdigbygget, og klar til indflytning. 2010: I oktober blev der solgt 3 huse på Drejø 2 til sommerbolig - Diana og Villa Kulla. Mines Hus blev solgt til fastboer. 2010: Sydmolen ind mod land i Gl. Havn får ny sponsvæg og en fuldstændig renovering. Det står klar i foråret : Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost sendes i år til Dannerstiftelsen til hjælp for Voldsramte kvinder 2011: 1. april er Hannes Poulsens Hus (Marius Post hus) solgt. Ane-Maria og Steen Kjær Jacobsen fra Herning køber ejendommen, og ændrer navnet til Malergården. Staldlængen byges om til udstilling og kursusvirksomhed. 2011: Springforeningen bliver nedlagt på generalforsamling den 5. juni. Flaghejsning og pasning af pladsen ved Mindestenen overgår til Drejø Beboerforening. 2011: Bodil og Anders Jacobsen starter Strandager Vin og Humlegaard med bl.a. vin og øl fra egen produktion, samt frokost og varm mad efter aftale. 2011: Drejø Sangforening søger Beboerforeningens boligfond om et nyt klaver til forsamlingshuset, hvilket bevilliges. Det blev taget i brug første gang den 26. marts. 2011: Regner Andersen Vesterbo dør 8. febr. Astrid flytter til Svendborg. Vesterbo sælges til Markus Sørensen med overtagelse d. 1. nov. 2011: Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost går i år til Kræftens bekæmpelse til hjælp for kræftramte børn og unge. 10

13 2011: Beboerforeningen opsætter et Vejviserskilt på hjørnet ved Valdemargården. Skiltet er udarbejdet af øens håndværkere, snedker Hanns og tømrer Jonas. 2011: Svendborg Kommune opsætter pæle med Cykel Ø-rute rundt på øen. 2012: Beboerforeningen søger midler til at få lavet et nyt Fugletårn. Ø-tømmer Jonas Jespersen laver det. 2012: Moselauget får Mosen renset op i samarbejde med Falck i Svendborg, og buskads samt de store træer op mod Brovejen fjernes. 2012: Else Hjort stopper efter 11 år som redaktør af Drejø Posten. Hanne Ørum fra Vestmarkhuset overtager. 2012: Birgit Hjeresen stopper som graver. De har solgt deres til Verner Eriksson med overtagelse 1. april. Gitte og Bent flytter til Svendborg. 2012: Mormorugen på Nygården (Indianerlejren) stopper efter 7 år, da Susanne Støvlbæk flytter fra øen. Dermed lukker også hendes gårdbutik Nullertrolden. Lars Helbro flytter til Spanien. 2013: Hanns og Ursula bliver gift i Drejø Kirke den 8. juni. Festen holdes for over 100 gæster i et kæmpetelt på Bækskildegård. (De sidste fastboende, der blev gift i Drejø Kirke var Else og Leif i 1978). 2013: 3 bedstemødre på øen har i samarbejde med pastor Tamira Jørgensen startet En klovne-uge for børn og barnlige sjæle de 3 første dage i august som afløser for Indianerugen. Tamira Jørgensen har desuden indrettet den ene stue i præstegården til Fortællestue. 2013: Den 5. okt. holder Svendborg Kommune orienteringsmøde i Forsamlingshuset vedr. 2 store byggeprojekter på Drejø: Udbygning af Drejø Forsamlingshus - samt lokalplan for opførelse af 8 hytter og storkøkken på Gammel Elmegaard. 2013: I nov. renoveres hele moleanlægget og sponsvæggene ved broklappen på Ny Havn. 2013: Jens Thomsen, Klintegården, søger om skovrejsning (Fredsskov) ved 3 marker på Drejø Skov. Høringssvar senest 18. november. 2013: Det har været en helt fantastisk varm turistsommer i år. Til gengæld har efteråret været meget blæsende og regnfuldt. 2012: Den 16. august dør Lisse Steen. Hun bliver bisat i fællesplænen på Drejø Kirkegård. 2012: Menighedsrådet har ansat ny graver og kirketjener til Drejø Kirke, Ursula Weidemann, Bækskildegård, som er uddannet gartner. 2012: Hanne Thordsen har opsagt sin stilling som præst for Drejø Sogn pr. 1. juli. Hun blev tilbudt en stilling som præst ved det nybyggede Hospits i Svendborg samt præst ved Kværndrup Kirke med bopæl i præstegården der. Ansættelse af ny fastboende præst, Tamira Miriann Jørgensen, som er konstitueret fra 9. august 2012, med indsættelse i Drejø og Skarø Kirker den 7. oktober. 2012: Susanne Jacobsen åbner ny gårdbutik Nørresø Gårdbutik på Husmandsvej 15 pr. 1. juli. Herfra sælges økologiske kød og skind fra lam og Galloway kvæg. 11

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Øboernes kontakt med omverdenen:

Øboernes kontakt med omverdenen: Erhverv på Drejø historisk set. Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd, foregik

Læs mere

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset.

D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset. Juni 2009 Nr. 5 årgang 15. Et af Drejø`s smukke, historiske huse ramt af lynet! D. 26. maj kl. 10 brændte Vestmarkhuset. Husk i juni: Foto: Sanne Larsen Fredag d. 5. juni kl. 14.00: Mosemøde for parthavere

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Så er det snart Jul igen, igen!

Så er det snart Jul igen, igen! November 2011 Nr. 9 årgang 17. Så er det snart Jul igen, igen! Ja! Så skal vi til at være kreative igen, igen! Nå, i grunden er det vel egentlig også meget hyggeligt!. Husk i november: Lørdag den 5. nov.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Drejø Festuge gik over al forventning

Drejø Festuge gik over al forventning September 2009 Nr. 7 årgang 15. 2009 - Et brag af en sommer! Drejø Festuge gik over al forventning og høsten er kommet godt i hus hos alle. Husk i september: Søndag d. 30. august fra kl. 10 16: Høstmarked

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar.

g Ä Äç~~x ZÄ w }xü à Ä tà áx wxà y Üw zx ÜxáâÄàtàA Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Husk også i januar og februar. December 2009 Nr. 10 årgang 15. Kirken er klar til brug - og meget flot! Husk i december. Tirsdag den 1. dec. kl. 19.30: Julehygge i Præstegården. Lørdag den 12. dec. kl. 16.30: Øernes fællesgudstjeneste

Læs mere

Andelsbevægelsen på Drejø.

Andelsbevægelsen på Drejø. Andelsbevægelsen på Drejø. Af Drejø Sogns LokalArkiv. 2013 Andelsbevægelsen er en fællesbetegnelse for de forskellige danske økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne. Det betyder i almindelighed,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20.

Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Juni 2013 Nr. 5 årgang 20. Husk i juni: Søndag d. 2. juni kl. 10.00 Åben ø dag Gudstjeneste i Drejø Kirke. 1.s.e. Trinitatis Efterfølgende rundvisning i kirke og på kirkegård. Søndag d. 23. juni kl. 10.00

Læs mere

2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr!

2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr! September 2010 Nr. 7 årgang 16. 2010 en fantastisk turistsommer - men ekstremt dårligt høstvejr! I slutningen af august er høsten dårligt kommet i gang! Vi kan dog glæde os over alle de dejlige sommerminder.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad.

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Oktober 2010 Nr. 8 årgang 16. Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Jo, også i vores lille land kan vi mærke

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter!

En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Februar 2011 Nr. 1 årgang 17. En lang vinter og hvid Jul, - men forhåbentlig ikke mere isvinter! Sidste vinter gik en ræv over isen til Skarø, er den nu på Drejø? Fåborg Havn har fået Klaptilladelse på

Læs mere

4 øer i Det sydfynske Øhav. DREJØ SKARØ HJORTØ BIRKHOLM

4 øer i Det sydfynske Øhav. DREJØ SKARØ HJORTØ BIRKHOLM 4 øer i Det sydfynske Øhav. DREJØ SKARØ HJORTØ BIRKHOLM Havneanlæg og besejling af øerne i Drejø Sogn: DREJØ, SKARØ, HJORTØ OG BIRKHOLM 1800-2009 Af Else Hjort Nielsen Udgivet af Drejø Sogns Lokalhistoriske

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C.

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C. Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 19. juni 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Smukt er der på Drejø, også om vinteren!

Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Marts 2012 Nr. 2 årgang 18. Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Husk i marts: Mandag d. 5. marts kl. 19 Fællessang i præstegården Søndag d. 11. marts kl. 10 Gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag d. 11.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.

Marts 2011 Nr. 2 årgang 17. Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.. Foråret lader vente på sig! Kong Vinter vil ikke slippe sit kolde greb! Gæssene dannede par, markerne var igen grønne, lærken kom, og så vendte vinteren frygteligt tilbage!

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere