Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen"

Transkript

1 Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen Hvornår blev Drejø et fastboende samfund? Drejø var sandsynligvis beboet allerede i stenalderen for ca år siden, hvilket kan ses af de mange fund af flinteredskaber fra såvel ældre som yngre stenalder. Den første gang vi hører Drejø omtalt på skrift, er i Kong Valdemar Sejrs Jordebog fra år Her står: "Østræ Draghøg (Drejø) havde hus, hjort, dådyr og hors." Formentlig tales her om en kongelig jagthytte, derfor er det sandsynligt at der også har været enkelte fastboende, både til opdræt af hestene og til opsyn med jagthytten. Først 200 år senere i år 1480, vides det med sikkerhed, at der har været fastboende på Drejø, idet Svendborggenserne klager til Kongen over: "at Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø, Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender ulovlige havne og driver købmandsskab og sejllads til Tyskland." - Svendborg havde da købstadsrettighed. Drejøs tilhørsforhold: Indtil år 1535 hørte Drejø under Ærøskøbing Sogn. Det kunne ofte medføre en farefuld kirkesejlads. Overleveringer fortæller om et helt barnedåbsfærd, der forliste og alle druknede. Det er dog ikke bekræftet i nogen Kirkebøger. Øens 13 gårdmænd søgte derfor kongens (Christian d.3.) tilladelse til at bygge egen kirke, og tillige vælge egen præst, - hvilket de fik. I år 1535 blev der bygget et kapel af kampesten, og til præstens bopæl blev et lille hus stillet til rådighed. Da aflønningsgrundlaget var meget lille, blev Skarø, Hjortø og Birkholm i 1555 indlemmet under Drejø pastorat, og udgjorde hermed Drejø Sognekommune. Drejøbønderne har aldrig været på hoveriarbejde (vel nok mest af naturlige årsager), men fik selv overskuddet af jorden, som i mange år tilhørte Kronen, senere de adelelige lehnsmænd, der tid efter anden overtog kongernes jorde p.g.a. spillegæld, men Drejø forblev "under kongens fadebur", og således kronens fæstere under Nyborg kongeslots gods (dokumenteret 1523) frem til 1660, hvor den p.g.a. krigsgæld pantsattes til Otto Krag på Egeskov gods. (solgtes 1667 til hans enke). I 1766 blev Drejø solgt til Preben Brahe, Hvedholm, der i 1798 lægger den under grevskabet Brahesminde : Øen hører under Kronen, Nyborg kongeslots gods. Øen pantsattes til Otto Krag på Egeskov i år Solgt til hans enke i : Under Egeskov v/ Anne Holgersdatter Rosenkrantz, enke efter Otto Krag : Under Egeskov v/ sønnen Niels Krags enke Sophie Nielsdatter Juel : I 1766 blev Drejø solgt v/ hendes søn etatsråd Niels Krags enke, Sofie Justsdatter Juel til Oberst-løjtnant Preben Brahe, Hvedholm. 1798: Preben Brahe, Hvedholm, lægger Drejø under Brahesminde. Fra 1867érne: Begynder frikøb fra Hvedholm til selvejebønder og husmænd. Sognerådet dannes : Drejø Kommune - til Svendborg Kommune overtog i Da Lensmænd ofte besad flere godser er Drejøs fæstemål protokolleret under flere forskellige godser: Egeskov: Løjtved, Flintholm, Skjoldmose og Egeskov. Hvedholm: Stensgaard, Brahesminde og Hvedholm. 1

2 Branden, der lagde Drejøby i aske. St. Hans aftens dag 1942 går tækkemændene igang med arbejdet, der skulle forskønne den gamle Præstegård midt i Drejøby. Det er en utrolig varm, solrig midsommerdag. Ikke en vind rører sig her ved middagstid, så det er en tiltrængt pause de svedige tækkemænd får, da præstens kone kalder dem ind til en tår kaffe (og en legal pibe tobak!). Pastor Blum var ikke hjemme, men på vej i sin lille sejlbåd til et Skarøbesøg. Tækkemændenes kaffepause blev kort - og dog, nok længere end de brød sig om. Kl. 14 gjaldede det råb, der kunne få blodet til at isne i enhver Drejøbo: "DET BRÆNDER - DET BRÆNDER".- På 4 timer blev hele den særprægede By lagt i aske, 11 gårde og 7 huse blev flammernes bytte. Heldigt at dyrerne var på marken, og ingen mennesker kom noget til - fysisk, - men det efterlod et ar, der aldrig helt blev overvundet. Lærer Køster fortæller: Året efter branden stod tomterne fulde af røde valmuer - et betagende syn. Af asken rejste sig en ny by - og den lever. Model af DrejøBy før Branden En minimodel på 4 m2 af DrejøBy før Branden kan ses på museet Gl. Elmegaard midt i Drejø By. 2

3 Øerne dannes et samfund opstår 3

4 Drejø Øen midt i verden 1231: Drejø har mindst 1 hus. I Kong Valdemar Sejrs Jordebog står: "Østræ Draghøg (Drejø) har hus, hjort, dådyr og hors." 1480: Nu vides det med sikkerhed, at der er fastboende på Drejø, idet Svendborggenserne klager til Kongen over: "at Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø, Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender ulovlige havne og driver købmandsskab og sejllads til Tyskland." 1535: Drejøs nu 13 gårdmænd søger om Kongens (Frederik d.3.) tilladelse til at bygger egen kirke (kapel), hvilket de bevilliges samt lov at kalde egen præst. Den første kaldes dog af Kong Chr. D.3. Det er Niels Hansen, som får et mindre hus til sin rådighed. Den senere præstegård står for præstens egen regning. 1555: Drejø får sin 1. degn, der i mange år boede på skift hos gårdmændene. Man kender ikke navn på de første 4 degne. Den første degn vi sætter navn på er Henrich Nielsen fra Tryggelev på Langeland ansat Også han gik på omgang hos bønderne. 1555: Skarø,Hjortø og Birkholm indlemmes under Drejø Pastorat, der hermed udgør Drejø Sogne-kommune. Kirken kommer under kongen. o. 1615: Langhuskor bygges til kapellet mod øst og tårn med sideskib mod vest, begge med sengotiske blændgavle. o : Kirken får hvælving i skibet, samt en prædikestol i renæcanse. 1663: Den 1. præstegård brænder : Regerer Kong Christian V. Det siges, at timeglassene i Drejø Kirke er en gave fra ham, da han var træt af at høre på øboernes klager over præsternes lange prædikener. o. 1690: Får kirken en altertavle i renæcanse og ca. 10 år senere også et alterbillede Nadveren. 1690: Degnen Hans Carlson bygger den første degnebolig. - Ca tilføjes 2 fag til skolestue. 1691: Mosehuset er Drejøs 1. smedie og det 1. hus, der fik fæstebrev. 1705: Den gl. Byssens Lov Byens Vider og Vedtæger af 1705 renoveres og omskrives efter en ældre Lovbog. Oldermandsinstitutionen er meget ældre. 1779: Kirken får en stor renovering. o. 1788: Her omtales Drejøs 1. skibsbygger, der byggede de store øbojoller (smakkejollerne). (Huset ombygges senere til bageri.) 1793: Præstegårdens jorde udskiftes. En tilsvarende plan udarbejdes for hele øen. Udføres 40 år senere 1811: Drejø får sin 1. seminarieuddannede lærer Hans Madsen, der fungerede til : Præstegården, der stod til Branden i 1942, bygges. 1830: Den nye skole bygges på Brovejen udenfor Byen. Morten Christoffer Mortensen og Anne Susanne Rasmusdatter får fæstebrev på den gamle skole. 1832: FÆLLESSKABET OPHØRER: Udskiftningen påbegyndes, og hermed ophører Oldermandens funktion som arbejdsleder. 1833: Udskiftningen gennemføres i praksis, og begynder med 5 gårde, der udflyttes fra Byen: 4 til Skoven og 1 til Drejet. 1835: Husmændene tildeles små jordlodder, og udflytter til Husmandsvejen. 1842: "Hvedholmsgave", Drejøs 1. mølle bygges øst for Den gl. Havn. Materialerne til byggeriet betales af Hvedholm Gods. 1858: Der skæres tørv i Mosen i DrejøBy. (Ligeledes i 1943.) 4

5 1864: Lærer Andreas Nissen Kock kommer til øen, hvor han sætter sig mange spor. Fungerer på Drejø til Han dør år 1900 og begraves på Drejø Kirkegård. 1867: Oldermandslehnet afløses af Drejø Sogneråd, men oldermandsgilderne fortsætter. 1869: Den 1. juni blev Drejø Skole Postvæsenets afleveringssted på Drejø. Posten blev tidligere hentet hos en bager i Faaborg, som da havde afleveringssted. Fra de andre 3 øer blev posten hentet på Skovballe Kro på Tåsinge. 1872: Den store stormflod, der lagde halvdelen-af Drejø og hele Hjortø og Birkholm under vand forårsagede, at der blev lavet diger omkring øerne. På sydsiden af tårnet på Drejø Kirke har Geodætisk Institut (Kort og Matrikelstyrelsen) indmuret et pejlemærke, også kaldet et fixpunkt. Det er ud fra disse fixpunkter al landopmåling tidligere er foregået. Med fremkomsten af satellitter og GPS så har teknikken her taget over. Som en lille kuriositet blev netop dette mærke også stormflodsmærke, som viste den højeste vandstand under Stormfloden i : Endnu en stormflod, om end knapt så hæftig som den i : Drejø Kirke fik en hovedistandsættelse, hvor ydermurerne oversprættedes med et gråt cementlag, og inde i kirkerummet blev væggene malet koboltblå, sammen med 5 andre kirker under Hvidkilde Gods. 1880: Den gamle havn bliver udbygget og forbedret - og igen i : Drejø får sin 1. fragt- og passagerdampbåd, kaldet "Drejø-damperen", med fast forbindelse til Svendborg to gange ugentlig. Damperen hentes 16.okt. i Göteborg i Sverige. 1885: Joseph Pedersen bygger hus. Starter det 1. bageri, senere købmandsforretning Jetta s Butik. 1885: Drejøs 1. kvase "Thor" bygges, og kvasefarten til Norge tager til. Der sejles med torsk. 1888: Der bygges ny smedie ved Gl.havn. "Kalles Hus". 1889: Træskomøllen bygges. Træskofabrikken fungerer frem til : Andelsmejeriet "Bækskilde" bygges og fungerer frem til Den 1. Mejeribestyrer Carl Elmer starter Drejø Skytteforening, og bliver lærer for en nystartet gymnastikforening. (Drejø Ungdomsforening er en fortsættelse af Drejø skytte-og gymnastikforening). Carl Elmer fik den første cykel til Drejø. 1896: Snedker Rasmus Mortensen bygger snedker og tømreværksted i nyt hus på Skovvejen. Det er ibrug frem til : Forsamlingshuset bygges på tomten efter "Brolykke". Lillebo er rester af fårestalden fra gården. 1896: Drejø får en Samtalecentral i Joseph Pedersens købmandsbutik. (Overtages senere af datteren Jetta) 1898: Et teglværk opføres ved Klinten. Der produceres mellem 1,5 2 mill. mursten om året. Det lukker i 1917 bl.a. p.g.a. økonomiske vanskeligheder. 1898: Opsætter Baagøe & Riber et pakhus i træ ved Gl. Havn - nu Peters Fiskerhus 1899: Bageriet med ovne tilbygges Skibsbyggerhuset, Strædet 1, og der startes bagerforretning. 1900: Overliggeren til stendyssen i Mejlehovedet fjernes og genbruges i et dige. 1901: Skolelodden tilskødes Drejø kommune. Halvdelen udstykkes til et husmandsbrug. 1904: Der startes harefangst på Drejø. (Ophørte i 1968) 1905: En nye anløbsbro bygges på øens sydside. Med anløb af DS Ærø får Drejø fast forbindelse til både Svendborg og Ærøskøbing. Den gamle Drejødamper indstiller sejladsen. Anløbsbroen får en dæmning med jernbanespor. 3

6 1905: Drejø Andelssmedie bygges ved Mosen. Indtil da, boede smeden i "Kalles Hus" ved Gl. Havn og før det i Mosehuset. 1907: Høkerforretning bygges til huset på hjørnet af Skovvejen. (Drejøs 3. købmand) Nellemanns butik. 1909: "Væverhuset" senere Lundahls Hus udlejes som øens første sommerhus. Sælges 1920 til landsretssagfører Lundahl Nielsens far. 1909: Oldermandsgildet og smediens generalforsamling slås sammen. Gildet holdes Askeonsdag (onsdag efter Fastelavn). 1910: Snedker Hans Mortensen ansættes som Drejøs 1. landpostomdeler. 1910: FAF bygger et murstenshus ved den nye landgangsbro til lager for landbrugsvare til øen. 1917: Teglværket ved Klinten lukker. 1920: Den gamle mølle Hvedholmsgave ved Gl. Havn brænder. Den genopbygges ikke. 1922: Niels H. Eriksen bygger ny vindmølle og møllehus på Husmandsvej. Der males korn frem til (Den bruges også under 2. verdenskrig som trækkraft for elværket). 1923: Mindestenen, til minde om fællesskabets tid, opsættes ved Majstangen midt i Drejø By. I samme tidsrum forsøgtes en genoplivning af en gammel tradition med Ringridning. Den holdt kun i få år. 1924: Drejø får eget elektricitetsværk i tilbygning til vindmøllen på Husmandsvej. Værket blev etableret af Dansk Elektricitets Compani. I 1949 købte Drejøboerne elværket af D.E.C, og indsatte en bestyrelse. De lejede møllehuset af møller Niels Eriksen, og indsatte en ny Ruston motor. Der køres med jævstrøm. 1927: "Drejø Badehotel" bygges af Gunnar og Nana Pedersen, Drejø. O. 1930: Får Drejø et biblioteksfilial på mejeriet. O. 1939: Øens 1. Brevsamlingssted etableres i huset hos Marius og Edel Mortensen (Marius Post s Hus) Vigsvej : Alle ejendomme på Drejø affotograferes af luftfotograf Sylvest Jensen. 1942: DREJØ BY BRÆNDER. St. Hansaftens dag kl starter ildebrand i Præstegårdens nedtagne stråtag. 11 GÅRDE OG 7 HUSE LÆGGES I ASKE. 1942: D/S Ærø ansætter en speditør ved færgebroen på Drejø, Hans Rasmussen kaldet Hans Speditør eller Hans Ski bygger. 1943: Udskiftningen fuldføres med udflytningen til Skovvejen, hvor 5 af de nedbrændte gårde genopførtes efter tegninger af Arkitektstuen Mindedahl-Rasmussen. 1943: For 2. gang skæres tørv i mosen. (også i 1858) 1948: Holger Hansen starter barbersalon i nybygget hus Gerda Post s Hus. 1951: Drejø Færgebro får udvidet dæmningen og jernbanesporerne fjernes. 1952: Gerda Hansen får tilbudt Drejø Brevsamlingssted. De første år er det i forgangen til barbersalonen. Da den lukker o flytter posthuset ind i den tidligere salon, og Holger Hansen overtager landpostruten efter hans svigerfader snedker Hans Mortensen. 1952: Drejø Badehotel sælges til Gladsaxe kommunes lærerforening, der kører det videre som svagbørnskoloni for børn i Gladsaxe. 1955: Biblioteksfilialen flyttes til Margrethe Sommers hus. 1956: Andelsmejeriet "Bækskilde" lukker. Gårdejer August Hjort Nielsen starter med at afhente mælkejunger rundt på hele øen. Mælkejungerne sejler han til Hedegaards mejeri i Svendborg. 1957: Drejøs sidste jordemoder Kathrine Christensen rejser, da hjemmefødsler efterhånden er sjældne. 1957: Drejø kommune slutter skoleforbund med privatskole (Ida Holst Realskole) i Svendborg. Drejø Skole reduceres til forskole fra kl. 4

7 o. 1960: Drejø Skydebane nedlægges. Den hørte under Drejø Skytte-gymnastik-og ungdomsforening. Skydebanen var et træhus bygget 100 m fra en cementgrav med flaghejsning på sydstranden nedenfor Aage Hansens mark øst for Vestmarkhuset. 1964: Drejø kommer under Svendborg Kommune. Det gamle sogneråd nedlægges. Istedet dannes et ø-udvalg. Fisker Peter Rasmussen bliver Drejø s første ø-repr. 1964: Smedekone Kirsten Nielsen starter Drejø aftenskole, via Husmoderforeningen. 1965: Elværket på Husmandsvej lukker. Der etableres søkabler med højspænding fra Fyn. Drejø går over til vekselstrøm. 1966: Ungdomsringen starter ø-lejr ved Klinten. Overtages efter et par år af Ø-lejrbevægelsen, der flytter lejren til Rendestedet på Drejet - senere flyttes lejren til Skydebanen ved Aage Hansens mark. 1968: Telefoncentralen "Hos Jetta" nedlægges. 1968: D/S "Ærø" opsiger besejlingskontragten. Svendborg Kommune indsætter en privatfærge der sejler frem til Det er Bovtrups gamle Lundeborgfærge. 1969: Hans Ski bygger stopper som speditør ved færgehavnen. Et par år efter ansættes tidligere elværksbestyrer Erik Ovesen. 1970: Nellemann Larsen lukker sin købmandsbutik. 1970: Jetta lukker sin købmandsbutik. Kirsten Smed starter en brødudsalg i forsamlingshuset. Varesortimentet udvides, og hun tilføjer en iskiosk ved fordøren til Huset, samt starter Caféteria i den store sal. 1972: Boutrups færge stopper. Samsejling med Skarø begynder. Svendborg Kommune charter "Ærøboen" til at besejle begge øer. 1972: Paula og Andreas, øens bagerpar igennem 30 år, lukker bageriet, og flytter tilbage til Marstal, hvor de kom fra. 1972: Kirsten og Vagn Nielsen køber en grund af boldpladsen midt i DrejøBy og bygger ny købmandsbutik med tilhørende cafeteria Restaurent Drejø. 1972: August Hjort Nielsen tager initiativ til dannelsen af Drejø Havnelau. Den 1. bestyrelse dannes, og går straks i gang med en renovering af Drejø gl. Havn. 1972: Lærerinde Sigrid Nielsen starter diletantforestilling i forsamlingshuset. Den 1. april opførtes Grevinde Danner. Sigrid har en fortid ved Odense amatørcene. 1974: Sammenslutningen af danske småøer dannes. Drejø får en Beboerforening. Øens præst, Jens Th. Hansen bliver den 1.formand. 1976: Sigrid Nielsen starter Drejø pensionistklub. Agnete Nielsen bliver formand. Else Hjort Nielsen har ergoterapien i samarbejde med Holbølsminde i Svendborg. 1976: Carl Julius Pedersen påbegynder Modellen af Drejøby før Branden i : Drejø får sin 1. fastboende ø-sygeplejerske, Lena Rasmussen ansættes og køber Bækskildegård. Lena kommer fra Nordsjælland og medbringer mand og 4 børn. Hendes mand Allan har egen lille flyvemaskine. Samen med Aage på Valdemargården bygger han en hangar med landingsbane på Aages mark ved Kolonien : Gladsaxe feriekoloni får en gennemgribende renovering, der kun efterlader skallen af det gamle hovedhus alt andet er nyt. 1981: Sygeplejersken flytter med familien, og stillingen som øsygeplejerske overtages af Lillian Kjærsgaard-Rasmussen, der i starten bor på Stjernegården sammen med sine 2 børn. De kommer fra Jylland, hvor Preben læser til lærer. 1982: Småbørnslærerinde Sigrid Nielsen stopper. Preben Kjærsgaard-Rasmussen er nyuddannet lærer og ansættes, og sammen med sygeplejersken flytter de ind i skolens privatbolig. 5

8 1983: Drejø posthus (Brevsamlingssted) hos Gerda og Holger lukkes. Postkontoret flyttes til købmandsbutikken. Landposten bibeholdes. 1985: Drejø biblioteksfilial flyttes ud i Drejø skole. 1985: Drejø kirke fylder 450 år. Samtidig har kirken fået en hovedrenovering, hvorunder blev fjernet den grå afskyelighedscement, og Kirken blev hvidkalket. 1985: Den sidste kobesætning på øen stopper. Det er Peter Strange fra Hestmaegaard. 1986: Drejø smedie lukker, og Oldermandslauget stopper. Kun Bymosen er tilbage som fællesanliggende. Grundlovsdag 5.juni kl.14 fastsættes som mødedag hvor herefter det ny Moselaug mødes. 1987: Restaurent Drejø brænder. Hele købmandsbutikken og det meste af cafeteriaet samt den lille mellemgang med alt service, duge m.m. brænder. Restaurent og butik genopbygges i meget reduceret størrelse. 1987: Jens Thomsen, Klintegården, søger og får - Fredningsnævnets dispensation for læ beplantning i 3-5 rækker rundt om hans marker langs Klinterne. Det er et hårdt indgreb for Drejøs turistmål. 1990: Anne Bannich starter Drejø Folkeoplysning, under den nye folkeskolelov, som giver øerne mulighed for, at starte hold med kun 6 deltagere. Else Hjort overtager i Der køres 4-5 aftenskolekurser årligt de næste 5-6 år. 1990: Arbejdet med modellen af "DrejøBy før branden" genoptog Else Hjort Nielsen efter Carl Julius Pedersen. Efter færdiggørelsen udstilles den i Jettas købmandsbutik frem til Jettas død i : Marie Henningsen tager initiativ til at bevare træskomøllen, med tanke for et museum. Det meste af træskomandens hjemmegjorte læste og værktøj indsamles og opbevares hos bestyrelsen i den nystartede foreningen Træskomandens venner. Flere gamle dragkister har Peter Blay fra Gl. Elmegaard istandsat og konserveret. Det samt andet indbo bliver opbevaret på Nygården, men i 1997 bliver alt inventar afhentet af bekendte til bestyrelsen, og kørt til en gård i Sønderjylland, hvor det formentlig stadig står?? Træskomanden enke Käthe bor i en lejlighed i Svendborg, hvor hun dør i Museumstanken bliver ikke til noget, da huset ikke er overdraget til foreningen. 1991: Den 21. juni lukker Drejø skole - efter 435 års uafbrudt skole - og øens sidste lærer Preben Kjærsgaard Rasmussen flytter og tager sygeplejersken med. De køber senere sommerhuset Vort Hjem i Skoven. 1992: "Gladsaxe feriekoloni" blev lagt i mølpose i 1991, men udlejes nu til Svendborg Kommune for 8 år. Kommunen starter det op under navnet "Drejø-Centret". Else Hjort Nielsen fortsætter som daglig leder. 1992: Beboerforeningen laver en 50 års Mindedag efter Branden af DrejøBy i Forsamlingshuset. Minimodellen af DrejøBy er udstillet. Journalist Bjarne Bekker har skrevet en bog: Drejø brænder som tak til Marinesoldater, der hjalp drejoboerne under branden. Det lykkedes at finde 4 af de gamle marinesoldater, som blev inviteret med. 1992: Karen Marie Bruhn ansættes som ny hjemmesygeplejerske. Karen Marie kommer oprindelig fra Tåsinge, men bosat i Holte i mange år. Hun medbringer 2 af sine 4 børn. De bor i privaten på den nu nedlagte skole. 1993: Kirsten og Vagn Nielsen sælger butik & restaurent til Edith og Ejlif Rasmussen fra Svendborg, der fortsætter som "Elite-butik" under navnet Drejø Kro & Købmand. Kirsten og Vagn flytter på Hestmaegård 1994: Ærøboen sank ved Skarø 2.sept. og blev afløst af "Ærø" - et søsterskib på 60 år. 1994: Den nye lystbådehavn v/færgebroen indvies. O.1994: Drejø Kirke får nyt orgel. Sygeplejerske Karen Marie Bruhn ansættes som organist. 1995: Beth Tolbod køber Lægtmandsgården, og Peter Blay flytter sin grafiske virksomhed dertil, og de bliver fastboende. Gården skifter navn til "Gl.Elmegård". 6

9 1996: Peter Blay starter Trækkerdrengene (tovtrækningshold). De laver bl.a. turneringer med trækkerhold fra Ærø. Det fortsætter til Peter bliver syg o : Beboerforeningen starter Drejø Posten med et prøvenummer i november. Det er tænkt som et månedsblad, der skal udkomme 10 gange om året. Kirsten Nielsen skriver den det første års tid, da hun, som en af de første har fået en PC. 1997: Drejø og Skarø får egen færge "Højestene bygget i Thorshavn på Færøerne. Samarbejdet med M/S. Ærø ophører. Svendborg Kommune danner eget rederi Rederiet Højestene 1997: Med hjælp fra Naturskolen i Skårup opstilles et Fugletårn ved Nørresø. Overdrages til Beboerforeningen. 1997: Indvielse af INFO-CENTER ved lystbådehavnen. Etableret af Naturskolen i Skårup med hjælp fra Amtet. Overdrages til Beboerforeningen. 1997: Halvdelen af staldlængen på Lenesgård nedbrændte. Anders Johansen og hans bror havde tømt loftet for gammelt halm, blev det brændt af foran gården, og gnister røg op under taget og antændte den resterende halm. Drejø brandværn kom hurtigt, og nåede at begrænse ilden til halvdelen af staldlængen. Den blev ikke genopbygget, men erstattet af en udestue i glas. 1997: Beth og Peter Blay køber Lillebo, og starter her Drejø Lokalhistorisk Forening, samt Museet Lillebo, Drejø Lokalarkiv, samt Forlaget Lillebo. 1998: Käte fra Træskomøllen dør, og huset sættes til salg for 1,- kr. + omkostninger, da arvingerne i Tyskland ikke ønsker at overtage. Alt indbo er fjernet! 1998: Den 8. maj åbner "Lillebo som Drejøs Kulturhus. Åbningstalen holdtes af Fyns Biskop Kresten Drejergaard, der tillige spillede med sit jazzorkester under aftenens festligheder. Modellen af Drejøby genrenoverer Else, og den får plastoverdækning samt fast ståsted i "Jettas stue" i Lillebo. Fodpanelen måtte fjernes for at få modellen ind i rummet. Lillebo tilsluttes Dansk Folkeuniversitet. 1998: Kirsten Nielsen starter Drejø Boligforening. Året efter købes Lenesgaarden, som sættes i stand og lejes ud til en børnefamilie. 1998: Beth og Peter overtager Drejø Posten efter Kirsten Nielsen. 1999: Elmesygen når også til Drejø, hvor mange af øens gamle vartegn bukker under, bl.a. de 4 ca. 600 år gamle elmetræer på Gl.Elmegaard, 2 gamle elmetræer ved Drejø Skole, det store ved Mindestenen og kæmpen på Valdemargaarden. 1999: I december hærger for første gang en orkan over Danmark. Drejø slipper dog nogenlunde, men efterfølges af ekstremt lavvande, hvorunder Gunnar Eriksen fra Kildager finder en hidtil ukendt stenalderboplads nær Grydeholm. Pladsen opkaldes efter ham. 1999: Bent Larsen overtager Drejø Posten efter Beth og Peter. 2000: I januar dør husmand Hans Banke Hansen - en af de sidste gamle Drejøboer - en institution. 2000: 1. januar overtager Else Hjort Drejø Posten efter Bent. 2000: Svendborg Kommune stopper 31.juni lejen af Drejø-Centret. Gladsaxe Lærerforening overtager atter Feriekolonien og fortsætter med lejrskoler samt med alm. udlejning. Else fortsætter som tilsynsførende. Kursusmøblerne (5 store borde samt 12 kontorstole) blev foræret til Drejø Bibliotek /arkiv, da Gladsaxe ikke ønskede at købe dem. Det største af bordene blev stående på kolonien til anretterbord, men tilhører Else. 2000: Arkivet flyttede fra Lillebo p.g.a. pladsmangel, og ud i skolestuen på Brovejen. Arkivet tilsluttes Landsforeningen-SLA samt SLA-Fyn under navnet: Drejø Sogns Lokalarkiv, som en selvstændig forening med egne vedtægter og eget budget. Arkivet får nu samme kommunale tilskud som alle de sydfynske arkiver får. Lillebo fortsætter som museum. 7

10 2001: Drejø Sogns LokalArkiv søger Svendborg Byarkiv under den nye leder Esben Hedegaard om, at få de gamle Oldermandsting tilbage til øen. De er registreret under Drejø Sogns Lokalarkivs registrering under Svendborg Byarkiv, men udlånt til Museet Gl. Elmegaard. Modellen af Den gl. By flyttes ind i Lillebos store stue. Foreningen får penge fra Albanifonden, og køber en glasmontre, hvor Bl.a. Byens mønter, Byhornet og Byssensbrædt opbevares. 2001: Hanns Haenel og Ursula Weideman flytter fra Tyskland til Drejø sammen med deres 10 dage gamle søn Christian. De har købt Bækskildegård, hvor de etablerer virksomhed med snedkerværksted og produktion af egne design trævarer i den vestre staldlænge. De planlægger desuden 3 ferielejligheder til udlejning i samme længe. 2002: Peter Blay fra Gl. Elmegaard dør i jan. Beth Blay sælger Lillebo og flytter udstillingerne over på Gl. Elmegaard, som hun omdannede til en Fond for Egnsmuseet GL. Elmegaard. Gården tilhører Beth, som skænker alt indbo til Fonden med de møbler, der var på gården, da hende og Peter overtog den. 2002: Firmaet Hyben Vital fra Langeland eksperimenterer med hybenplanter og naturmedicin. Flere lodsejere går med i projektet, og lejer marker ud til hybenplantning. 2002: Beth Blay, Lisse Steen, Susanne Jacobsen og Else Hjort Nielsen starter Mamafiaen, hvis formål er at samle alle Drejøs kvinder til en fælles julefrokost. 2002: Drejøs præst gennem 38 år Jens Theodor Hansen går på pension og flytter til Tåsinge. Han og Ingrid har købt Tolderhuset på Bækskildevej til sommerhus. 2003: Med hjælp fra Biskop Kresten Drejergaard og Provst Per Aas laves en konstitueret præstestilling på ½ tid på Drejø. Jette Arp ansættes og indsættes af Provst Per Aas. Drejø har indtil videre en konstitueret 50% fastboende præst. Kirkebogsføring går over Skt. Jørgens Sogn. 2003: Drejø Boligforening maeskifter Lenesgård med Søren og Grethe hus Mejlbækhuset. Søren & Grethe flytter til Drejø som fastboende. Mejlbækhuset forsøges lejet ud. 2003: Drejøs sygeplejerske gennem 10 år, Karen Marie Bruhn flytter fra øen og sygeplejestillingen nedlægges. 2003: Edith & Ejlif Rasmussen sælger Drejø Kro & Købmand til Lotte & Keld Myrén. 2004: Svendborg Kommune sætter Drejø skolen til salg for ,-. Drejø Boligforening byder ,- på den noget misligholdte bygning. 2004: Pastor Jette Arp starter sammen med Drejø Menighedsråd Sejlergudstjeneste, som foregår i det frie ved Drejø Gl. Havn. Det bliver en stor succes. Samme år starter hun krybbespil og Luciaoptog i Drejø kirke. Det lægges sammen med Beboerforeningens julespisning for alle 3 øer. 2005: Edith Rasmussen starter Drejø Bridge klub. 2005: Peter Folke og Lars Milling m.fl. starter Drengenes Nytårsspisning. 2005: Postindleveringen hos købmanden lukkes p.g.a. uoverensstemmelse mellem Lotte Myrén, Kro & Købmand og PT Danmark. Avisog medicinafhentning fortsætter. 2005: Sammen med Drejø Menighedsråd laver Drejø Arkiv en 50 års Mindedag for 2. verdenskrigs afslutning. Arkivet skal finde og invitere alle gamle skoleelever fra Drejø Skole Der blev samlet 23 ud af 30 elever. 2005: Per Lyder Dahle, Drejø Præstegård, køber skolen, med det formål at Drejø Bibliotek og Arkiv kan forblive på skolen. 2005: Drejø Arkiv søger Skov-og Naturstyrelsen om penge til en renovering af skolestuen. Hvilket de får. 2005: Lotte Myrén stopper samarbejdet med P&T, og avisafhentningen flytter til Poul Skovgård, Vigsvej 2, sammen med medicinudleveringen. Kroen lukker. 8

11 2005: Johannes Madsen etablerer privat flyveplads på Drejø på hans mark ved Sønderstranden nær kirken. 2005: Mamafiaen starter tøjbazar til julefrokosten. Interessen er overvældende, og overskuddet går i år til Frelsens Hærs Julepakker. 2006: 11 Sydfynske arkiver med Svendborg Byarkiv i spidsen indgår et samarbejde under navnet SCHACK. Drejø Arkiv er med i dette samarbejde. 2006: Lotte & Keld Myrén sætter Drejø Købmand & Kro til salg. Drejø Beboerforening går ind med en aktionsgruppe Købmandsgruppen, som det lykkedes at samle ,- kr. sammen til købet. For at være sikker på, at øen fortsat har en forretning byder Johannes Madsen også på den. Lotte og Keld sælger til Johannes. Købmandsgruppen trækker sig. 2006: Drejø får bredbånd. Torben Westergaard fra Strynø Gl. Mejeri starter sit eget webfirma og laver (luftbåren) bredbånd til alle de Sydfynske øer. På Drejø opsættes 2 x 8m høje master. Den ene på Nygården i øst, den anden på Nørrekilde i Skoven. 2006: Susanne Støvlbæk starter Indianerlejr på Nygården. 2006: Jonas Jespersen flytter hjem til Drejø, og starter eget tømrer-firma: Ø-Havets Tømmer i Valdemargården. 2006: 20. december. Mamafiaens tøjbazar går i år til Frelsens Hærs julepakker januar: Amterne nedlægges. Den nye Storkommune under navnet Svendborg Kommune er etableret Egebjerg og Gudme er nu med i Storkommunen under den nye Borgmester: Lars Erik Hornemann, venstre. 2007: 1. januar forpagter Johannes Madsen Kro & Købmand ud til Anne-Birgitte Christensen, der kom til Danmark efter 15 år i Israel. Anne-Birgittes forældre har sommerhus på Drejø. Anne-Birgitte genåbner Kroen, og tager avis- samt medicinudlevering tilbage til købmandsbutikken. 2007: 1. maj fylder ø-færgen Højestene 10 år. Dagen markeres dagen igennem ombord på Højestene med musik, fest, champagne, taler og en stor fødselsdagslagkage. Borgmester Lars Erik Hornemann holder festtalen. Øboernes gave er et maritimt maleri af Højestene. 2007: 1. juni stopper Drejø Sogns afholdte præst Jette Arp p.g.a. sygdom efter blot 4 års ansættelse. Jette har formået at gøre kirkens arbejde synlig, og gjort præstestillingen attraktiv. Bl.a. er hun initiativtager til refugietankerne. Jette og Per flytter ud på Skolen. 2007: 1. september får Drejø Sogn en ny kvindelig præst, idet Hanne Thordsen nu er ansat som sognepræst og fastboende på Drejø. Hanne har været præst i Nyborg- og Hjulby Sogn i 15 år. Stillingen er nu en fast 50% stilling. Drejø bliver i den anledning slået sammen med Sct. Jørgen, så det nu hedder: Sct. Jørgens Drejø Pastorat. Vores Kirkebøger bliver fremover ført under Sct. Jørgens kirkekontor. 2007: I oktober stopper Drejø Pensionistforening efter 33 år. Tilslutningen var for lille og meningen med at fortsætte blev svær at se. Arkivet får alle relevante papirer. Overskydende midler gik til Røde Kors. 2008: Freddy Canno starter Drejø Fællessangaftner. Koloniens skolestue, som har klaver, lånes til formålet. 2008: Drejø Akutberedskab dannes i samarbejde med Falck i Svendborg - og øen får en hjertestarter. 2008: Bestyrelsen for Drejø Boligforening foreslår at foreningen stopper, og huset sættes til salg. Interessen på øen er nu for lille, og bestyrelsen foretrækker at stoppe, da boligforeningens hus Mejlbækhuset ikke har givet den forventede tilvækst til øen. Blev vedtaget på Generalforsamlingen 6. marts, og endelig godkendt på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 2008: Gennemgribende renovering af Drejø Kirke påbegyndes. Det næste årstid vil alle gudstjenester blive afholdt i forsamlingshuset. 2008: Tøjsalget til Kvindernes julefrokost går i år til Dannerstiftelsen til Voldsramte kvinder. 9

12 2009: Den 26. maj brænder Vestmarkhuset ved et lynnedslag. Huset kan ikke reddes, men genopbygges på samme sted. 2009: 25. marts ophører Drejø Boligforening. Provenuet ved salget overdrages Drejø Beboerforening, og huset sælges som helårsbolig til Jan Dirk Russ. 2009: 1. august stopper Else Hjort som tilsynsførende på Drejø feriekoloni. Stillingen overtages af Sanne Larsen og Lars Milling. Drejø Sangforening flytter op i Præstegården. 2009: Jonas Jespersen bygger en musikpavillon på Gl. Elmegaard. Den står klar 1. okt. 2009: 29. november holdt Drejø Kirke indvielse på renoveringen, der har taget o. 1½ år. En stor renovering til o. kr ,- af Drejø Kirke er overstået. De første tiltag til en renovering blev gjort i 2001 i samråd med arkitekt Allan Havsteen Mikkelsen, der desværre døde o Konservator Jens Johansen, Odense står for renoveringen i samråd med Drejø menighedsråd og Nationalmuseet. Han har renoveret et utal af Danmarks Kirker, og dette er hans sidste arbejde inden pensionering. På Bruhn s Auktion i Kbh.blev der købt et nyt alterbillede Drengen Jesus i Templet malet af Svend Havsteen Mikkelsen. Da væggene blev fuldstændig afrensede, kom den flotte koboldblå farve til syne i skibet og koret, som de fik under renoveringen i 1875, og som i dag kan ses i Øster Skerninge Kirke, hvor den blå farve blev genindført i Menighedsrådet vælger at male Drejø Kirke hvid også indvendig. Det historiske inventar er afrenset og malet op på ny. De gotiske bogstaver udskiftes, og der kom guldstaferinger på. Kirken er malet indvendig 8 gange, og udvendig 4 gange. Nyt vævet antjependietæppe og knæfald med blåt stof tidligere var det brunt læder. Bænkene, som før var rødbrune, er nu malet blå og grå (bænkene er malet 7 gange), og den grå farve går igen på præste- og degnestol samt på pulpituret. Under pulpituret blev alle kirkebænkene fjernet for at give mere lys til kirkerummet. Maler er Søren Rask Jensen, bosat på Drejø. I 2010 fylder Drejø Kirke 475 år. Man har fundet ud af, at den er Danmarks måske verdens ældste Luthersk-Evangeliske Kirke. 2009: Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost sendes i år til Dannerstiftelsen til hjælp for Voldsramte kvinder. 2010: Drejø Kirke har 475 års jubilæum, som markeres ved en stor festlighed den 30. maj. Kirkens orgel får tilføjet en subbas i november. 2010: Drejø Posten bliver nu trykt hos Tryk Team i Svendborg, da det er billigere end at bruge beboerforeningens egen Lexmarkprinter. 2010: I sept. er det nye Vestmarkhus færdigbygget, og klar til indflytning. 2010: I oktober blev der solgt 3 huse på Drejø 2 til sommerbolig - Diana og Villa Kulla. Mines Hus blev solgt til fastboer. 2010: Sydmolen ind mod land i Gl. Havn får ny sponsvæg og en fuldstændig renovering. Det står klar i foråret : Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost sendes i år til Dannerstiftelsen til hjælp for Voldsramte kvinder 2011: 1. april er Hannes Poulsens Hus (Marius Post hus) solgt. Ane-Maria og Steen Kjær Jacobsen fra Herning køber ejendommen, og ændrer navnet til Malergården. Staldlængen byges om til udstilling og kursusvirksomhed. 2011: Springforeningen bliver nedlagt på generalforsamling den 5. juni. Flaghejsning og pasning af pladsen ved Mindestenen overgår til Drejø Beboerforening. 2011: Bodil og Anders Jacobsen starter Strandager Vin og Humlegaard med bl.a. vin og øl fra egen produktion, samt frokost og varm mad efter aftale. 2011: Drejø Sangforening søger Beboerforeningens boligfond om et nyt klaver til forsamlingshuset, hvilket bevilliges. Det blev taget i brug første gang den 26. marts. 2011: Regner Andersen Vesterbo dør 8. febr. Astrid flytter til Svendborg. Vesterbo sælges til Markus Sørensen med overtagelse d. 1. nov. 2011: Tøjsalget fra Kvindernes julefrokost går i år til Kræftens bekæmpelse til hjælp for kræftramte børn og unge. 10

13 2011: Beboerforeningen opsætter et Vejviserskilt på hjørnet ved Valdemargården. Skiltet er udarbejdet af øens håndværkere, snedker Hanns og tømrer Jonas. 2011: Svendborg Kommune opsætter pæle med Cykel Ø-rute rundt på øen. 2012: Beboerforeningen søger midler til at få lavet et nyt Fugletårn. Ø-tømmer Jonas Jespersen laver det. 2012: Moselauget får Mosen renset op i samarbejde med Falck i Svendborg, og buskads samt de store træer op mod Brovejen fjernes. 2012: Else Hjort stopper efter 11 år som redaktør af Drejø Posten. Hanne Ørum fra Vestmarkhuset overtager. 2012: Birgit Hjeresen stopper som graver. De har solgt deres til Verner Eriksson med overtagelse 1. april. Gitte og Bent flytter til Svendborg. 2012: Mormorugen på Nygården (Indianerlejren) stopper efter 7 år, da Susanne Støvlbæk flytter fra øen. Dermed lukker også hendes gårdbutik Nullertrolden. Lars Helbro flytter til Spanien. 2013: Hanns og Ursula bliver gift i Drejø Kirke den 8. juni. Festen holdes for over 100 gæster i et kæmpetelt på Bækskildegård. (De sidste fastboende, der blev gift i Drejø Kirke var Else og Leif i 1978). 2013: 3 bedstemødre på øen har i samarbejde med pastor Tamira Jørgensen startet En klovne-uge for børn og barnlige sjæle de 3 første dage i august som afløser for Indianerugen. Tamira Jørgensen har desuden indrettet den ene stue i præstegården til Fortællestue. 2013: Den 5. okt. holder Svendborg Kommune orienteringsmøde i Forsamlingshuset vedr. 2 store byggeprojekter på Drejø: Udbygning af Drejø Forsamlingshus - samt lokalplan for opførelse af 8 hytter og storkøkken på Gammel Elmegaard. 2013: I nov. renoveres hele moleanlægget og sponsvæggene ved broklappen på Ny Havn. 2013: Jens Thomsen, Klintegården, søger om skovrejsning (Fredsskov) ved 3 marker på Drejø Skov. Høringssvar senest 18. november. 2013: Det har været en helt fantastisk varm turistsommer i år. Til gengæld har efteråret været meget blæsende og regnfuldt. 2012: Den 16. august dør Lisse Steen. Hun bliver bisat i fællesplænen på Drejø Kirkegård. 2012: Menighedsrådet har ansat ny graver og kirketjener til Drejø Kirke, Ursula Weidemann, Bækskildegård, som er uddannet gartner. 2012: Hanne Thordsen har opsagt sin stilling som præst for Drejø Sogn pr. 1. juli. Hun blev tilbudt en stilling som præst ved det nybyggede Hospits i Svendborg samt præst ved Kværndrup Kirke med bopæl i præstegården der. Ansættelse af ny fastboende præst, Tamira Miriann Jørgensen, som er konstitueret fra 9. august 2012, med indsættelse i Drejø og Skarø Kirker den 7. oktober. 2012: Susanne Jacobsen åbner ny gårdbutik Nørresø Gårdbutik på Husmandsvej 15 pr. 1. juli. Herfra sælges økologiske kød og skind fra lam og Galloway kvæg. 11

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Øboernes kontakt med omverdenen:

Øboernes kontakt med omverdenen: Erhverv på Drejø historisk set. Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd, foregik

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø

LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø LIDT HISTORIE OM: Erhvervsliv på Drejø Samlet til Drejø Arkiv af Else Hjort Nielsen. Jan. 2010 Øboernes kontakt med omverdenen: Indtil 1883, hvor Drejø fik den første dampdrevne passager- og fragtbåd,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden Af Else Hjort Nielsen Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2000 2016. Af Else Hjort Nielsen Hvornår blev Drejø et fastboende samfund? Drejø var sandsynligvis beboet allerede i stenalderen for ca. 8.000 år siden, hvilket

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage.

Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage. Oktober 2008 14. årgang, nummer 8. Efter en dejlig lang og varm sommer er efteråret nu på vej til Drejø. Regentparrets besøg på Skarø blev en af årets flotteste eftersommerdage. Se de flotte billeder fra

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over!

Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! November 2008 14. årgang, nummer 9. Nu stopper Drejøs sidste klokker - automatikken har taget over! Drejø Kirke har fået automatisk ringning. Endnu en epoke i Drejøs historie er slut. Fra tirsdag den 28.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Øernes Julefællesspisning

Øernes Julefællesspisning December 2011 Nr. 10 årgang 17.. Husk i december: Onsdag den 7. dec. kl. 19.30: Adventsmøde i Drejø Præstegård Lørdag den 10. dec. kl. 16.30: Se opslag Luciaoptog i Drejø Kirke - efterfølgende Kl. 18:

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere