5-Aug-11 Side 1. Forward Presence. Silkeborg Kommune Birk Centerpark 40. DK 7400 Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5-Aug-11 Side 1. Forward Presence. Silkeborg Kommune Birk Centerpark 40. DK 7400 Herning"

Transkript

1 5-Aug-11 Side 1 Med udgangspunkt i møde og telefonsamtaler med Silkeborg Kommune og det efterfølgende tilsendte materiale har Forward Presence i samarbejde med Allan Johansen, Focus4Cycling, udarbejdet et idéoplæg for Silkeborg Kommune Job Now Formål 2. Tema skabe Job Now effekt 3. Filosofi for projektet 4. Projekt beskrivelse 5. Succeskriterier 6. Afviklingen af cykeldelen under et udformes senere 7. Tidsplan for opgaveløsningen og organisering af opgaveløsningen 8. Konsulent budget 9. Aftalegrundlag Tilbudsmodtager Tilbudsgiver Forward Presence Silkeborg Kommune Birk Centerpark 40 DK 7400 Herning

2 5-Aug-11 Side 2 1 Formål Jobcenter Silkeborg Kommune søger: At gennemføre en jobskabende aktivitet omkring fysisk og mental træning for ledige. Modellen vil præsentere en alternativ aktivitet indenfor emnet, og virke som inspirator for fremtidig udvikling af en kultur i deltagernes egne rammer samt hos Silkeborg Kommune. Endvidere inddrages det lokale erhvervsliv som aktiv medspiller i forløbet. Virksomheder kontaktes for ansættelse af en gratis medarbejder i en periode på 3 mdr., medarbejderen arbejder, pr. Uge, 3 hele dage i virksomheden og 2 hele dage på cykeldelen. Virksomhederne erhverver en arbejdskraft og samtidig en mulighed for eksponering af pågældende virksomhed, dette i lokalområdet såvel som i landsdækkende medier. At levere et nyskabende tiltag med et højt ambitionsniveau med fokus på teori, praktiske succeshistorier og refleksion for deltagerne At give deltagerne en oplevelse, som de ikke glemmer, og giver dem et højt udbytte i forhold til deres daglige virke og mulighed for at gå i arbejde 2 Projekttema Innovativ personlig udvikling som job generator Vores hovedbudskab er projektet er et tilvalg! Undertemaer der støtter op omkring vores hovedbudskab, er beskrevet i den fremsendte projektbeskrivelse Job Now Silkeborg modellen 3 4 Filosofi for projektet samt projektbeskrivelse Konceptbeskrivelse Vision: At skabe selvbærende og blivende erhvervsrelationer samt livskvalitet for arbejdsledige. (Min. 60% af deltagere skal være i blivende erhvervsarbejde efter 3 mdr.)

3 5-Aug-11 Side 3 Mission: Gennem målrettet træning, fysisk og mentalt, opbygges den enkelte deltagers selvværd og almen erhvervsmæssige kompetencer, således at deltageren bliver attraktiv for arbejdsmarkedet og i stand til at etablere langvarige erhvervs og/eller uddannelses forløb. Målgruppe: Personer der af den ene eller anden grund er kommet i en ikke erhvervsaktiv situation med slagside på følgende områder til følge: - Selvværd - Vedholdenhed - Fokus - Optimisme - Evnen til at agerer Projektbeskrivelse: Ti deltagere udvælges, via stillingsopslag som de har reflekteret på, gennem en jobsamtale, hvor situation og motivation afdækkes. Alle kan gennemføre blot der eksisterer et oprigtigt ønske om hjælp til at ændre erhvervssituation. Inden ansættelse beskrives det arbejde der skal udføres i forbindelse med projektet. 2 ½ måneds fysisk træning kombineret med individuel erhvervs orienteret coaching. Forløbet afsluttes med en cykeltur, evt. fra Silkeborg til Milano i Italien. Ruten Silkeborg til Milano kunne vælges fordi der er start på Giro d`italia 2012 i Danmark. Cykelturen kan også være uafhængig af Giro start og køres med anden rute. Job Now konceptet skal derfor ses i denne forbindelse og kan af Silkeborg Kommune integreres i flere sammenhænge. Sport og kultur kombineres med tiltag i sociale anliggender

4 5-Aug-11 Side 4 og kobles til andre ekstraordinære og nytænkende projekter forebyggelse af ledighed, genoptræning og rehabilitering. For deltagerne bliver det en grænseoverskridende præstation som de ikke fra start havde troet mulig. Gruppen mødes to gange om ugen til cykeltræning. Dette kombineres med individuelle samtaler hvor her og nu situation afdækkes og fremtidige mål i erhvervssammenhæng opbygges. Der vil være helt klare regler omkring hvordan den enkelte agerer i gruppen, både til træning og ikke mindst på turen. Krav, konsekvens og kærlige rammer er nøgleord for gruppen. Gennem forløbet opbygges den enkelte deltager fysisk og mentalt samtidig med at der trænes i at arbejde i teams med opnåelse af fælles mål gennem at yde til teamet og acceptere sig selv samt teamkolleger. Der stilles en cykel til rådighed for den enkelte deltager. Deltageren har gennem hele forløbet selv ansvar for cyklen også rengøring og almen vedligeholdelse. Den enkelte får gennem hele forløbet feed back fra projektledere samt fra teamet. Efter turen vil der fortsat være erhvervsorienteret coaching af den enkelte, hvor erfaringer fra projektet vil blive brugt aktivt til at understøtte deltagerens planer erhvervsmæssigt. Gruppen vil ligeledes samles nogle gange for at udveksle erfaringer/succeser og som en god debreefing på projektet. Under selve turen vil vi køre ca. 100 km. om dagen og overnatte på Gasthoff s og lign. Hver dag vil blive evalueret med henblik på at styrke den enkelte og teamsammenholdet. Gruppen vil blive ledet af de to instruktører på cykel. Derudover vil der være en følge bil til bagage m.m.. Ved ankomst til Milano vil der være en hviledag hvor succesen fejres og der gøres mentalt klar til at komme hjem.

5 5-Aug-11 Side 5 Presse: Der må forventes en del presseomtale på projektet. Vi vil orientere udvalgte medier samt rapportere løbende under turen via tekst og mail på en hjemmeside. Der skabes kontakt til Danmarks Radio og TV2, som tilbydes dokumentar programmet Job Now Silkeborg modellen. Et TV hold følger hele forløbet fra start til slut, med finale cykelturen og ankomst til Milano, samtidig med feltet i årets Giro d`italia. Ud fra vor baggrund i erhvervslivet samt gennem erfaringer med personlig gennemførelse af lignende cykelprojekter, er det vor helt klare overbevisning at kombinationen af fysisk træning, teamsammenhold, gennemførelse af et ambitiøst projekt og erhvervsrettet sparring, er et særdeles effektivt middel til at opnå ekstraordinære resultater mod netop denne gruppe. Gennemførelse af forløb og tur vil bevise for den enkelte at det er muligt at opnå resultater når blot han/hun tør tro på sig selv, opsætte mål og forfølge dem. 5 Succeskriterier Succeskriterier for deltagere ved Job Now Silkeborg Modellen Deltagerne kommer i fast arbejde Deltagerne træffer nogle valg omkring jobsøgning og i forhold til dem selv og deres kommende arbejdsgiver Deltagerne oplever at tiden løber af sted og ved afslutningen tænker Hold da op er det slut nu? Deltagerne få et stort udbytte af konkrete værktøjer til eget brug, stor videns spredning med de andre deltagere og dokumentation af hele forløbet Deltagerne er i et forløb før, under og efter cykelturen Succeskriterier for Silkeborg Kommune Eksponering af Silkeborg / Området i medier og iblandt deltagerne som et dansk kraftcenter for Jobtræning Stolthed iblandt nuværende og kommende offentlige og private ledere i området

6 5-Aug-11 Side 6 En anderledes og nytænkende form der skiller sig ud fra andre tiltag på området Et skalérbart beskæftigelseskoncept, der kan bygges videre på til eventuelle fremtidige projekter med fokus på at få ledige i arbejde Succeskriterier for konsulentforløbet: Gør rejsen til målet! Ambitionsniveauet matcher. Hele konsulentforløbet fra start til slut skal være en balance mellem det legende og det seriøse. Tæt koordinering og en styregruppe, der sikre at hele ånden for projektet afspejler sig i ALT! Involvering, medansvar og ressourcer stillet til rådighed fra Silkeborg Kommunes side. Samarbejdsformen er forpligtende og tæt integreret. Det handler om at skabe størst mulig fællesmængde imellem partnerne med en naturlig respekt for en klar arbejdsfordeling af opgaver.

7 5-Aug-11 Side 7 6 Afviklingen af cykeldelen under et beskrivelse udarbejdes

8 5-Aug-11 Side 8 7 Tidsplan for og organisering af opgaveløsningen Faseplan. (Forslag) Fase 1 Opstart / august Opstartsmøde med forventningsafstemning Eventuelle justeringer af indhold, budget af konsulentforløb samt indgåelse af aftale. Opstart af konsulentforløb og forberedelse af de næste opgaver. Fase 2 Forberedelse / Primo august Medio august 2011 (Eksempelvis) 2.1 Forberedelse af indhold og proces til projektforløb Drejebog, instruktionsvejledning, dagsorden, indkaldelse, lokalebookning, forplejning osv. Materiale til projektforløb og til deltagerne Projektopbygning og design. Involveringen af evt. andre leverandører til projektet Salg og markedsføring og sponsorarbejde Nøglepersoner 2.2 Periodiske planlægnings og statusmøder Hvad er status på forberedelserne / opgaverne? Fase 3 Gennemførelse / Ultimo september primo oktober Gennemførelse af projektforløb efter det fastlagte program Fase 4 Opfølgning / Primo november Ultimo december Deltagerevaluering: Evaluering fra alle deltagerne i projektforløbet. Opsamles og dokumenteres 4.2. Evalueringsmøde i projektgruppen

9 5-Aug-11 Side 9 8 Budget Forward Presence har udarbejdet et groft overslagsbudget for brug af konsulentydelser. Alt efter hvad Silkeborg Kommune ønsker, vil Forward Presence gerne tilbyde at udarbejde et mere præcist budget for de ønskede tilkøbte konsulentydelser efter et præsentationsmøde med Silkeborg Kommune, hvor opgaverne nærmere defineres. Estimeret pris for konsulenter Trin Opgaver Estimeret pris i Kr. Fase 1 Forberedelse Fase 2 Gennemførelse Fase 3 Opfølgning Total Eksempler på andre ikke beregnet udgifter. (Har ikke beregnet priser) Markedsføring Inddragelse af medier Eksterne foredragsholdere Markedsføring og presseomtale af projektet, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, projektprogram o.lign. Fotograf/webTV optagelser, journalist til tekstarbejde med løbs dagbog til deltagerne(elektronisk eller fysisk format) Honorar, hotelophold, rejseudgifter osv. Forplejning mødeafholdelser Andet Vore priser en eksklusiv moms, kørselstillæg á 4 kr./km, materialeudgifter evt. andre uforudsete udgifter. Konsulentarbejdet afregnes med faktura efter forbrugt antal timer. Evt. yderligere timeforbrug for konsulenter faktureres efter en aftalte timesats, såfremt behovet opstår. Tilbuddet er gældende frem til

10 5-Aug-11 Side 10 9 Aftalevilkår Forward Presence og Focus4Cycling benyttede metoder og værktøjer undervejs i projektet, tilhører Forward Presence/Focus4Cycling og må ikke sælges eller videregives andre uden skriftlige tilkendegivelse. Forward Presence har idéophavsretten for proces og design af modellen til Job Now 2011 og er fritstillet til at levere lignende løsninger til andre nuværende og fremtidige kunder. Job Now, Silkeborg Kommune tillader at deres navn bliver brugt i markedsføringsmæssig sammenhæng som reference og kundecase for begge konsulentleverandører. Betalingsbetingelser er fakturadato + 10 dage. Faktura fremsendes fra Forward Presence månedsvis. Der afregnes efter realiseret timeforbrug eller tilbudsaftalen. Ved indgåelse af aftale fastlægges den nærmere kommunikationsform aftalepartnerne imellem. Tilpasning af tilbud eller rettelser i aftalegrundlaget fastlægges, dokumenteres og godkendes inden opgaven påbegyndes. Forward Presence er ikke ansvarlig for forsinkelser i forbindelse med opgaveløsningen, der skyldes kundeforhold hos Silkeborg Kommune. Underskrifter Dato. Silkeborg Kommune Dato. Forward Presence

11 5-Aug-11 Side 11 Job Now Silkeborg Modellen budget for Cykel set up Se bilag 1

12 5-Aug-11 Side 12 Job Now Silkeborg Modellen Samarbejdsmodel Se bilag 2

13 5-Aug-11 Side 13 Job Now Silkeborg Modellen Uge program Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag Tre timer cykeltræning Hold træning, lære at køre som en gruppe, sammenarbejde Frokost Motivation og fokus Styrke træning Målsætning og vision Teamwork og samarbejde Virksomhed Tre timer cykletræning Køre lang tur Frokost Sundhed og livsstil Kost og energi Sundhedsprofil og test Virksomhed Virksomhed Samt, efter normal arbejdstid: Tre timer cykeltræning Bakke træning Moduler: 3 timer: cykeltræning modul (3 gange ugentlig) 2 timer: Samle jeres cykel modul 1 time: styrke trænings modul (ugentlig) 4 timer: sundhedsprofil og test. To gange, en i starten og en til slut. 2 timer: Motivation og fokus (ugentlig) 1 timer: Målsætning og vision (ugentlig) 1 timer: sundhed og livsstil (ugentlig) 1 timer: kost og energi (ugentlig) 1 timer: teamwork og samarbejde (ugentlig) Timerne kan ændres så det passer i det samlede program.

14 5-Aug-11 Side 14 Job Now Silkeborg Modellen Sponsorsøgning Det lokale erhvervsliv og dets virksomheder inviteres med i modellen. Vi ønsker at det lokale erhvervsliv aktivt bakker op om dette nyskabende projekt. Virksomhederne tilbydes en gratis medarbejder i 3 måneder og frivilligt, kan de vælge at betale for en sponsorpakke. Sponsorpakke 1: Firma logo på deltagernes cykel (logo kan være blivende da projektet vil kører over flere år) Frima logo på særskilt Job Now website Sponsorpakke 2: Firma logo på deltagernes cykel (logo kan være blivende da projektet vil kører over flere år) Frima logo på særskilt Job Now website Firma logo på deltagernes cykelbeklædning, bukser, tricot, handsker, og cykelhjelm Eksponerings kanaler: Medier kontaktes og anvendes: Radioprogrammer for featurestories Aviser for redaktionel omtale TV stationer kontaktes for omtal via nyhedsværdien i dette nyskabende projekt TV station kontaktes for produktion af Dokumentar udsendelse Lokalt baserede virksomheder inviteres med for køb af udstyr eks. Addidas vedr. cykeltøj osv..

15 5-Aug-11 Side 15 Deltagere og projektledere: l Efter mine 12 år som professionel cykelrytter, har jeg startet eget firma, hvor jeg rådgiver folk om træning, motivation og målsætning. Derudover holder jeg foredrag om min tid som professionel sportsudøver, hvor temaerne er målsætning, motivation, og sund livsstil. I foredraget berører jeg endvidere den store omvæltning det er og hvor svært det kan være at finde den rette hylde igen efter en karriere som professionel sportsudøver. Alle temaer kan føres videre til erhvervs livet i almindelighed. Jeg bruger disse kompetencer i cykelprojektet Team Sinnerup, hvor 35 erhvervsfolk fra Silkeborg og omegn skal cykle fra Silkeborg til Paris i julimåned, på projektet er jeg træner og holdleder. Endvidere har jeg starte et samarbejder med Erik Schmith E Fys hvor vi tager ud til virksomheder og laver sundhedsprofiler på de ansatte, samt tiltag omkring motion, kost og små ting der kan ændre ens hverdag i en sunder retning, målet med disse arrangementer er at skabe en sunder livsstil i virksomheden igennem fællesskab, motivation og hold ånd. Allan Johansen Højgårdsvænget 1 Voel 8600 Silkeborg Mobil: Mail:

16 5-Aug-11 Side 16 CVR:

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere