Programmet anvendes til at styre kørende service montører af forskellig art f.eks.: Oliefyrsmontører Alarmmontører El montører VVS montører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmet anvendes til at styre kørende service montører af forskellig art f.eks.: Oliefyrsmontører Alarmmontører El montører VVS montører"

Transkript

1 MobilService. Dette program er et tillægsmodul til Visma Stellar Office økonomisystemet. Programmet kan dog også køre "stand-alone" og dermed uden at man anvender Stellar Office. Vi udvikler løbende integration til andre økonomisystemer. Programmet anvendes til at styre kørende service montører af forskellig art f.eks.: Oliefyrsmontører Alarmmontører El montører VVS montører Der kan håndteres alle former for styring af periodiske abonnementer og eftersyn, ligesom spjæld-opgaver kan administreres. I kalenderdelsn kan registreres personalerelaterede aftaler som ferie, kursus sygdom mv. Programmet er programmeret og Copyright (c) af: MariSoft Rønne Allé Sunds

2 Installation Installation. Installation af programmet er formentlig vel overstået når du læser denne tekst, men minimumskravene til dit system er som følger: Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 32 MB fri harddiskplads Stellar Office Pro version eller nyere Installeret Dropbox fildelingssystem Du har kørt Installationsprogrammet fra den downloadede fil fra Internettet - og såfremt du har fået installeret korrekt i samme bibliotek som Stellar Office, mangler du kun at opsætte dette program inde i Stellar. Dette vil normalt foregå automatisk af installationsprogrammet men skal manuelt foretages på alle ekstra arbejdspladser. Det gøres på følgende måde: På linien med knapper (under selve menu-linien) kan indlægges op til 6 fremmede programmer som kan startes inde fra Stellar. Du højreklikker på en ledig knap, og udfylder skærmbilledet som fremkommer med: - Program = MSERVICE.EXE - Parameter = 1 (hvis datamappen er '1' nedenunder Stellars programmappe) - Ikon-fil = - Ballon-hjælp = MobilService Når tillægsmodulet herefter opstartes kan du på den blå titellinie aflæse den datasti programmet anvender til at finde dine data. Du kan på denne måde behandle alle de regskaber du måtte have oprettet. Såfremt du IKKE får installeret korrekt fremkommer forskellige fejlmeddelelser når du starter programmet. Der oprettes derudover en genvej på skrivebordet med denne standard kommandolinie: c:\pstellar7\marisoft\mservice.exe c:\pstellar7\1 Installationsfolder. Programmet skal installeres i en folder under Stellar Pro's programfolder (installationsprogrammet detekterer og opsætter dette automatisk) og vil f.eks. medføre følgende installationsstruktur hvis Stellar Pro er installeret på drev X: X:\PSTELLAR7 --> Stellar Pro's programfolder X:\PSTELLAR7\1 --> Stellar's standard datafolder X:\PSTELLAR7\MARISOFT --> Tillægsmodulets programfolder Versionskontrol. Programmet er bygget til at fungere tæt sammen med Stellar Pro. Det er derfor nødvendigt at begge disse programmer har samme versionsnummer. Ved opstart af programmet kontrolleres derfor, om der er overensstemmelse i versionsnumrene. Er dette ikke tilfældet vil programmet ikke køre. Du må da henvende dig til MariSoft for at få en opdateret version af programmet. Nye versioner af programmet hentes ved at vælge "Hjælp > Opdatere programmet" (her kan man også angive, at bilerne skal hente ny installation). Anvendes programmet sammen med andre økonomisystemer end Stellar Pro er der ikke samme behov for versionskontrol. Ved installationen vil man dog kunne blive bedt om at tilrette en eller to inifiler som bruges til denne versionsstyring. Læs nærmere i de informationsbeskeder der fremkommer og opret de krævede ini-filer. Indlæg licens.

3 Når ovennævnte installation er foretaget korrekt skal der indlægges serienumre vha. den licensfil du har modtaget fra din forhandler. Ved opstart logges ind som administrator (Bruger = ADM) og man får derefter adgang til diverse administratorfunktioner. Licens indlægges under 'Hjælp > Setup > Indlæs licensfil'. Udpeg herefter den modtagne licensfil. Programmet skal genstartes før den nye licens får effekt. Har man programmet installeret som demoversion virker alt således programmets virkemåde kan ses.

4 Dropbox Programmet anender Dropbox til synkronisering af data mellem kontoret og de mobile montører. Der skal derfor installeres Dropbox på alle PC'ere der skal anvendes i systemet, og de skal bruge samme konto (loginoplysninger). Hent og installer Dropbox frahttps://www.dropbox.com Opret en konto og gem loginoplysningerne til brug for alle andre PC'ere. Dropbox skal installeres med standard indstillinger / placering. Når MobilService modulet opstartes skal man angive det drevbogstav der skal anvendes som Dropbox drev. Det sket under når man er logget ind som administrator (bruger = ADM) ved at vælge "Hjælp > Setup > Setup": Som standard anvendes bogstav "R". Ved næste opstart af programmet opsættes automatisk et "netværksdrev" med dette bogstav. En god test af Dropbox funktionen er at kopiere en helt almindelig fil (f.eks. Word dokument) over på drev R:\. Dette dokument skal så dukke op på alle mobile enheder i samme placering. Normalt vil man når systemet er oppe at køre fjerne de beskeder som Dropbox viser når der modtages filer.

5 Det fjernes på Dropbox menuen "Preferences" her:

6 Installation af bil Hver enhed i systemet tildeles en "site" kode. Kontoret oprettes med kode "M000" og bilerne oprettes med efterfølgende numre "M001", "M002" osv. Oprettelse af bilens registrering og dannelse af et sæt datafiler til bilen sker ved hjælp af synkroniseringsmodulet, der findes nederst til højre på "processlinien". Dobbeltklik på ikonet og dette vindue kommer frem: Klik på knappen [Dan bil] og der fremkommer et vindue med nummeret på næste bil der kan dannes:

7 Herefter skal man stille sig på den nye bil man har dannet: "M000 M004" hvis man har dannet bil "M004" og klikke på knappen [Datasæt]. Der dannes så et sæt datafiler som angivet her: På den nye bil's PC gør man følgende: - Installerer Dropbox med de fælles login-oplysninger - Installerer Mobilservice programmet (hent det herfra: - Kopierer de angivne 4 filer over i denne mappe på nye bils PC: c:\pstellar7\marisoft\pakkemappe\ - Start MobilService programmet fra genvej på skrivebordet. Datasættet vil så blive udpakket af filerne, og PC'en er klar til brug. Bemærk at der kan gå indtil flere synkroniseringer på kontor og på den nye bil før data udveksles.

8 Opsætning Programmet opsættes vha. punkterne på 'Hjælp > Setup > Setup': På fanebladet "Generelt" findes disse indstillinger: Brug Dropbox og synkroniser: Sæt hak her hvis der er mere end eet system (kontoret) der skal udveksle data. Ingen replikering: Replikering mellem enhederne kan stoppes ved at sætte hak her. Manuel replikering hvis mobil: Kører de mobile enheder i et område hvor der ind imellem er dårlig mobil-dækning kan det være en fordel at starte og stoppe synkroniseringen manuelt (på menuen "Funktioner"). Vis ikke synkroniseringsvinduer: Ønsker man ikke at vise det lille synkroniseringsvindue kan man sætte hak her. Anvend SMS: Sæt hak hvis der skal sendes SMS'er fra systemet til kunder og/eller montører (kræver abonnement til SMS gateway hos MariSoft). Anvend Sæt hak her hvis udprint (Checkskemaer og fakturaer) skal kunne es. Ingen Google check hvis mobil: Hvis der er tvivlsom internetforbindelse for mobile brugere kan Google adressecheck give nog irriterende forsinkelser ved lukning af kundestamkort og jobkort.

9 På fanebladet "Fakturaoplysninger" findes disse oplysninger: Oplysninger til fakturahovedet: Her angiv es de generelle firmaoplysninger der anvendes ved udskrift af faktura- og fakturakopi. Ledeteksterne ved telefon, telefax, og www kan om ønsket tilpasses. Der kan således f.eks. anføres CVR el. bankoplysninger her. Momskode: Den momskode der anvendes ved fakturering. Skal være den kode som anvendes i økonomisystemet. Moms sats: Momssats der skal anvendes ved fakturering. Standard betalingsbetingelse: Betalingsbetingelseskoden som den anvendes i økonomisystemet. Anvendes afdeling & afdelingskode: Hvis der skal anvendes afdeling ved fakturering - hvilken afdelingskode skal påføres. Anvendes projektmodul: Anvender systemet projektmodul - kun hvis der er licens til dette. Vis sager inden fakturering: Skal der vises en liste over fakturarer inden der eksporteres til økonomisystemet. Montøren udskrive fakturaer: Hvis man ikke ønsker at udskrive fakturaer i marken sættes hak her. FI kortarttype:

10 Hvilken kortarttype skal anvendes til FI-linien på fakturaer. Placering af ordre-xml fil: Ved anvendelse af andet økonomisystem end Visma's angives her hvor XML-filen med ordrer til fakturering skal placeres. På fanebladet "Diverse" findes disse oplysninger: Ledetekster: Her kan angives de ledetekster man ønsker foran brugerfelterne nederst til højre på kundestamkortet. De brugerfelter der anvendes på checkskemaer ændres også. Anvend opslagstabeller: For brugerfelt 1, 2 og 8 kan man anvende opslagstabeller, hvor man kan opbygge de standardtekster der skal bruges her. Rediger vare her: Såfremt dette ikke er et Visma økonomisystem hvor varerne vedligeholdes i økonomisystemet, kan man her angive at der kan redigeres i varekartoteket. Varenr. tekstlinie: Her kan angives det varenummer (normalt en bindestreg) som signalerer at dette er en tekstlinie der frit kan redigeres på sagslinierne. SKS-type: Her angive standard SKS-type. Vælg SKS-type: Skal det være muligt at vælge SKS-type på sagen.

11 Montør skal bekræfte SKS: Skal montøren ved afslutning af sagen bekræfte, at SKS-dokumentet er udfyldt. Bemærkninger skal udfyldes: Her kan man angive at der skal indtastes tekst i bemærkningsfelter henholdsvis i sagshovedet og på timeregistreringer. Montør må masseoprette: Normalt masseoprettes sager alene på kontoret, men man kan her angive at bilerne kan dette.

12 Synkronisering af data A) GENERELT OM KARTOTEKERNE. Da programmet er beregnet til at kunne fungere mobilt og dermed være tilkoblet internettet på langsomme eller ikke eksisterende forbindelser er programmets data er opdelt i 3 grupper, der synkroniseres forskelligt mellem enhederne i systemet. 1) Stamdata. 2) Varekartoteker. 3) Kunde- og sagsdata. Når man derfor ændrer i kartotekerne i gruppe 1 & 2 skal administratoren distributerer disse kartoteker til de mobile brugere, ved at vælge "Filer > Distribution af kartoteker". De forskellige grupper indeholder disse kartoteker: 1) Stamdata. Dette er data der sjældent ændres. Det er disse kartoteker: - Betalingsbetingelser - Debitorgrupper - Postnumre - Prisgrupper - Momssatser - SKS-dokumenter - Arter (for timeregistrering i projektmodul) - Varer på eftersyn 2) Varedata. Varekartoket er hyppigt et meget stort kartotek som vedligeholdes på kontoret, bl.a. ved at importere prisfiler fra grossister. Man vil derfor typist distribuere dem til bilerne, når der er blevet importeret nye priser. Ved brug af andre økonomisystemer end Stellar skal man først importere varekartoteket fra det andet system til MobilService. - Varer - Varegrupper 3) Kunde- og sagsdata. Dette er dynamiske data der ændres hele tiden på kontoret og i bilerne. Der sker derfor løbende automatisk synkronisering af alle ændringer der sker i disse kartoteker: - Kundekartotek - Projektliste - Sagskartotek - Varelinier på sagerne - Timer (arter) på sagerne (til projektmodul) - Udfyldte SKS-dokumenter - Kalenderregistreringer - Eftersynstyper - Opslagskartoteker til kundekortets brugerfelter 1,2 og 8. B) SYNKRONISERINGSMETODE. Systemet anvender Dropbox til at udveksle data mellem enhederne. Har montørerne ikke meget stabile internetforbindelser kan det være formålstjensligt at denne datasynkronisering køres manuelt. Administratoren sætter så i opsætningen hak i "Manuel replikering hvis mobil". Herefter skal montørerne når de ved de har en god internetforbindelse vælge "Funktioner > Start datasynkronisering". Når synkronisering er igangsat vil systemet hvert andet minut hente og sende de ændringer der er foretaget.

13 Det betyder så endvidere, at skal man være sikker på at alle data er udvekslet skal systemet & PC være tændt i mindst 2 minutter efter sidste registrering i systemet. Ønsker man at fremskynde dette, kan man mauelt vælge synkronisering således: Det kan være nødvendigt at systemet skal løbe igennem mindst to synkroniseringsprocesser for at der er sendt og modtaget al data.

14 Nulstil bil Såfremt man får behov for at nulstille en bil, det kan være en PC der har været ude af brug længe eller der kan i sjældne tilfælde opstå den situation, at en bil nægter at synkronisere med kontoret. Proceduren for at nulstille installation på denne bil er herefter som følger: A) På bilens PC: 1) Dokumenter evt. registreringer på bilen som ikke er blevet synkroniseret ind til kontoret (udskriv servicerapporter / fakturaer). B) På kontoret: 1) Åben synkroniseringsmodulet ved dobeltklik på ikon nederst til højre på "processlinien". 2) Udfør et par synkroniseringer så alle ændringer på andre biler er registreret. 3) Stil bjælken på ønsket bil i listen over biler ("sites") 4) Klik på SLET knappen længst til højre. DETTE SKAL GØRES FOR IALT 3 LINIER MED DETTE BILNUMMER (se billede herunder). 5) Klik på knappen [Dan bil] - og gå ingennem de trin der vises. 6) Klik på knappen [Datasæt] for at danne nyt sæt filer til bilen. 7) Luk herefter synkroniserings modulet ned, ved at klikke på røde X. 8) Hent nyt installationssæt til programmet (hvis ikke man har et liggende fra sidste installation). I hovedprogrammet vælges på menuen "Hjælp > Opdatere programmet". 9) Kopier downloadede installationssæt samt de dannede filer i "Pakkemappen" over på en USB-pind.

15 C) På bilens PC: 1) Slet hele mappen med data - ved standard installation er det : C:\Pstellar7\1 2) Kopier de dannede filer i datasætter over i mappen C:\Pstellar7\MariSoft\Pakkemappe 3) Installer programmet der blev downloaded ovenfor (punkt B8). 4) Start programmet fra genvejen på skrivebordet. 5) Start synkroniseringsmodulet ved på menuen at vælge "Funktioner > Start data-synkronisering". 6) Evt. registreringer som ikke er blevet synkroniseret til kontoret indtastes nu efter den udskrevne dokumentation (punkt A1). D) På kontoret: 1) Kontroller at ændringer kommer frem og tilbage mellem kontor og bilen. 2) Sker dette IKKE, så nulstil tælleren for bilen når bilens nummer dukker op i synkroniseringsmodulet således: -- Stil bjælken på bilen (M000 M003 i ovn. billede) -- Klik på [Ret] -- I kodeordsvinduet angives HEMMELIG -- Vælg faneblad "Counters" og klik på "Clear Import Counters". -- Gem med [Ok] 3) Udfør flere synkroniseringer og kontroller dette.

16 Generelt om programmet. MobilService er et program der anvendes til brug i virksomheder med udkørende montører og har følgende karakteristika: Løbende fornyelse af serviceaftaler og abonnementer Serviceeftersyn af varierende intervaller Spjæld job f.eks. driftstop af oliefyr håndteres også samt almindelige el-opgaver. God overblik ved planlægningen ved hjælp af kalender og kortfunktion & SMS kan anvendes til advisering af kunder og montører. GPS integration ved montøren derved mulig. Jobkort distribueres automatisk til den enkelte montørs PC Fast vareforbrug pålægges ordren automatisk og montøren pålægger herefter ekstra forbrugte varer Kvalitetssikring (SKS) udfyldes og udskrives på stedet Faktura kan (om ønsket) udskrives på stedet Montøren kan selv oprette kunder og jobs på stedet Fuld adgang til servicehistorik Automatisk synkronisering af alle data mellem kontor og montører Intet krav om internetforbindelse ude på jobbet Fuld integration med økonomisystemet. Det centrale i systemet er kundekartoteket, hvor alle kunder og de anlæg / eftersyn de har registreres. Har en kunde flere anlæg (alarmanlæg / oliefyr e.l.) kan man oprette en stamkonto og tilknytte flere anlæg hertil.

17 Oprette eftersyn Når kunderne er oprettet i kundelisten kan man danne eftersyn / jobs til kunderne. Dette kan enten ske direkte fra kundelisten, eller det kan ske fra kalendervisningerne. Det er muligt at danne eet eller flere jobs i samme proces. Man stiller sig på ønsket kunde, og klikker på knappen [Oprette jobsedler] nederst til højre - eller man dobbeltklikker på ledigt område i kalenderen og vælger kunden. Dette vindue fremkommer: Vinduet er forudfyldt med oplysninger om den kunde man havde valgt, da vinduet blev åbnet. Nogle felter kan være usynlige (afhængig af opsætningen) ligesom nederste del med "flere" jobs normalt vil være usynlig ude i bilerne. Fremgangsmåden er nu forskellig afhængig af, om der skal oprettet eet eller flere jobs. Oprette et spjældjob vedr. denne kunde: - Angiv en kort tekst i feltet "Tilkaldt til at udføre" - Tilpas udførelsesdato og -tid. - Klik på knappen [Oprette eftersyn / job] - Svar [Ja] og jobbet oprettes ELLER svar [Ja og lægge varer på] hvis man med det samme vil gå til jobbet og starte med at lægge varer på. - Jobbet oprettes i joblisten og vises i kalenderen. Forny eftersyn eller abonnement for denne kunde: - Sæt mærke i "Et job" - Tilpas udførelsesdato og -tid. - Klik på knappen [Oprette eftersyn / job] - Svar [Ja] - Jobbet oprettes i joblisten og vises i kalenderen. Forny flere eftersyn eller abonnementer frem til given dato: - Angiv den dato der skal fornys frem til. - Angiv evt. en kategori - Angiv evt. en dato hvor alle eftersynene placeres - Klik evt. på knappen [Print] for at få en liste ud over disse eftersyn sorteret efter postnummer - Klik på knappen [Oprette eftersyn / job] - Svar [Ja] - Jobbene oprettes i joblisten og vises i kalenderen.

18 Forny flere eftersyn eller abonnementer på kunder afmærket i kundelisten: - I kundelisten søges eller afmærkes manuelt flere kunder inden knappen [Oprette jobsedler] klikkes - Sæt mærke i "Flere jobs". - Klik på knappen [Oprette eftersyn / job] - Svar [Afmærkede] - Jobbene oprettes i joblisten og vises i kalenderen. Oprette en kalenderaftale på en medarbejder. - I kundelisten findes eget firma som har tilknyttet et eftersyn af typen "Personale" inden knappen [Oprette jobsedler] klikkes - Angiv typen af personalesag - Angiv dato og tid - Vælg medarbejder - Klik på knappen [Oprette eftersyn / job] - Svar [Ja] - Jobbet oprettes og afsluttes i joblisten og vises i kalenderen. Bemærk følgende: - Abonnementer opretter alene sager til fakturering i økonomisystemet. Der dannes ingen kalenderaftaler. - Personalesager danner alene kalenderaftaler. Såfremt der anvendes projektstyring bliver personalsagen dog stående åben og der kan registreres timer derpå.

19 Montørens brug i marken Fremgangsmåden ude i marken når et job er oprettet er følgende: - Montøren finder jobbet i joblisten eller i kalenderen og åbner dette. - Såfremt firmaet anvender flere SKS-dokumenttyper kontrolleres på jobbet at korrekt type er valgt. - Klik på knappen [Starte / slutte eftersyn] og jobbet mærkes med status "Igang". - Varer der måtte være registreret på eftersynstypen indlægges automatisk på jobbet. - Checklisten oprettes og kan udfyldes af montøren. - Forbrugte varer (udover de faste varer) indlægges i varelisten nederst til venstre. - Anvendes projektstyring registreres timer (arter) på timelisten nederst til venstre. - Der indtastes bemærkninger på jobbet "Lange beskrivelse" og/el. på projekttimernes enkelte dage. - Der udskrives servicerapport og/el. faktura. Enten på papir eller sendes per . - Jobbet lukkes ved klik på [Starte / slutte eftersyn]. Er jobbet ikke oprettet på kontoret må montøren oprette dette ude i marken. Evt. kan kundestamkortet også oprettes i marken. Det er her vigtigt at montøren får registreret alle oplysninger vedr. kunden, så korrekt fakturering kan ske. Anvendes projektstyring og montøren opretter jobbet i marken eksisterer projektnummeret måske ikke. Man må så vente til kontoret har oprettet projektet i økonomisystemet, så dette kan påføres jobbet. Ellers kan jobbet ikke afsluttes. Se nærmere om jobkortet her.

20 Afslutte og fakturere Montøren registrerer på det enkelte job når det er afsluttet. På kontoret vælger man herefter "Funktioner > Overføre til økonomisystem". Såfremt det er valgt i opsætningen vises nu en liste over afsluttede sager: Vinduet lukkes og man svarer [Ja] til at overføre til økonomisystem. Ved brug af økonomisystemet Stellar sker derefter flg.: Anvendes ikke projektstyring: - Der dannes en ordre for hvert job der er afsluttet. - Varer på jobbet registreres på ordren - Bemærkningsfeltet registreres i ordrehovedets bemærkningsfelt. - Jobbet mærkes som faktureret i MobilService - Herefter skal man i Stellar bogføre de nye ordrer. Anvendes projektstyring og der er et projektnummer på jobbet: - Varer registreres på projektmodulets "forbrugt" faneblad. - Timer (arter) registreres på projektmodulets ugeskema. - Bemærkningsfelter registrers på projektets hovede og på ugeskemaes dage. - Jobbet mærkes som faktureret i MobilService - Varer og timer på ikke-afsluttede jobs overføres også. Dog ikke for indeværende uge. - Herefter skal man i Stellar viderebehandle projektet på normalt vis (godkende ugeskemaer & overføre til ordremodul). Ved brug af andre økonomisystemer: - Der dannes en XML-fil med kunde- og ordredata. - Jobbet mærkes som faktureret i MobilService - Herefter skal man i økonomisystemet importere den dannede XML-fil

21 Kunde - listen Fra listen over kunderne vedligeholdes alle oplysninger på kunderne og sager oprettes herfra. Ved at vælge kategori øverst samt vælge sortering får man forskelligt uddrag og søgemetoder. Med knapperne nederst udføres følgende funktioner: [Marker]. [Afmarker alle] [Søg]: Markering og avanceret søgning. Se nærmere her. [Eksporter]: Dan semikolonsepareret fil med kundeoplysninger. Anvendes f.eks. til brevfletning til de fundne kunder. [SMS]: Sende en SMS til den kunde man står på. Se nærmere her. [Vis på kort]: Vis een eller alle kunder på et kort. (NB: Virker ikke med Internet Explorer). [Kopiere]: Kopiere en kunde der er mærket som samlekonto over i nyt kundekort (underkonto). [Opret]: Opret nyt kundestamkort. [Ret]: Ret kundestamkortet. [Slet]: Slet denne kunde. De nederste funktioner åbner kundekortet.

22 Søgefunktion Søgning efter een eller flere kunder kan ske på een eller flere metoder: 1) Ved at vælge sortering og søge efter det som feltet starter med (Kundenummer, Telefon, Postnr., Næste eftersyn). 2) Ved fritekstsøgning inde i felter (firmanavn & leveringsnavn eller fakturaadresselinie 1, leveringsadresse1 og 2). 3) Fritekstsøgning i alle felter. For søgninger 1) og 2) indtaster man det man søger efter i feltet øverst og trykker på [Tab]. For fritekstsøgning 3) taster man på [Søg] nederst, og vinduet for fritekst-søgning fremkommer. Her kan man søge med et eller flere kriterier. De fundne funder markeres automatisk. Man kan også markere kunder manuelt ved klik på [Marker]. Søgninger kan gemmes og hentes frem igen. For de fundne og mærkerede kunder kan man udføre følgende funktioner: 1) Danne en samlekonto. Her mærker man først de underkonti der skal indgå i dette. Stiller herefter markøren på "overkontoen". Vælg så "Funktioner > Opret samlekonto". Herefter angives sidstnævnte "overkonto" som samlekonto på alle underkontiene, og fremtidige sager på disse underkonti vil blive faktureret på "overkontoen". 2) Eksportere til CSV-fil. Her afmærker man først de ønskede kunder. Klik på [Eksporter] og der dannes en CSV (Excel) fil som f.eks. kan anvendes til brevfletning eller lignende. 3) Oprette nye eftersyn. Afmærk de kunder som skal have fornyet eftersyn / abonnementet. Klik på [Oprette jobsedler]. I "Forny" vinduet sættes mærke i "Flere", klik på [Oprette eftersyn / job] I billedet der fremkommer klikkes på [Afmærkede]:

23

24 Kunde - kortet På kundestamkortet registreres alle oplysninger om kunden, leveringsadresse, kundens abonnement el. serviceeftersyn samt evt. oplysninger om kundens anlæg. Der er tre faneblade: - Stamoplysninger - Bemærkninger - Gamle sager Anlægsoplysninger: Vedr. oplysningerne om kundens anlæg nederst til højre på stamkortet: Her kan ledeteksterne i opsætningen ændres til det det enkelte firma ønsker. Hvis man ønsker at kunne lave et opslag i faste tekster, kan dette aktiveres i opsætningen for felt nr. 1, 2 og 8. Samlekonto: Har en kunde flere anlæg (oliefyr / alarmanlæg el.lign.) kan man angive, at en kunde er en samlekonto og herefter kopiere denne til de tilknyttede anlæg. På denne måde kan der faktureres til den samme konto. Man kan evt. bruge søgefunktionen til at afmærke et antal kundestamkort og på funktionsmenuen vælge "Opret samlekonto". Når man kopierer en samlekonto til en "underkonto" vil denne "underkonto" automatisk få tildelt et kontonummer.

25

26 Jobsedler - listen Alle sager der oprettes ses i listen over jobsedler. Her kan man sortere og søge i disse på forskellig vis: Med fanebladene og søgefelterne øverst finder man den sag man vil arbejde med. Med knapperne nederst til højre udføres diverse funktioner: [Starte / slutte eftersyn]: Starter eller slutter eftersynet. [Print servicerapport]: Udskrive servicerapport og/el. faktura. [Vise på kort]: Vis een eller alle kunder på et kort. (NB: Virker ikke med Internet Explorer). [Kalender]: Viser kalenderen med alle montører. [SMS]: Sende en SMS til den kunde man står på eller til montøren. Se nærmere her. [Rette jobbet]: Åbner jobseddelen for redigering.

27 Jobseddel - kortet Når jobsedlen åbnes for redigering sker det i dette billede. Der er tre faneblade med. - Generelle oplysninger, varer og timer samt kontrolskema - Stort bemærkningsfelt om sagen - Liste over gamle sager på denne kunde Nederst på første faneblad registreres de varer der er brugt på sagen. Når sagen starter indlægges først de varer der er registreret på eftersynstypen. Herunder registrerer montøren de øvrige varer der er forbrugt. I opsætningen kan vælges, at der skal udfyldes et notat på beskrivelsesfanebladet inden jobbet kan lukkes.

28 Hvis der anvendes projektstyring vises et yderligere faneblad nederst, nemlig "Timer":

29 Projektstyring Anvender man projektstyring kan MobilService sende materialeforbrug og timeregistrering over til projekstyringen. Projekter oprettes som sædvanlig i Stellar og de åbne projekter bliver ved hver synkronisering synlige og kan vælges i MobilService. Når man opretter jobsedler kan man vælge eet af de åbne projekter der vedrører denne kunde: Fra sagskortet kan man også vælge projektnummer. Det kan være relevant ved spjældjob, hvor man i marken opretter sagen, men ikke har adgang til at oprette projekt i Stellar. Projekt-nummer må så påføres efterfølgende. En sag kan ikke lukkes og endelig faktureres uden projektnummer, hvis dette er angivet i opsætningen. Anvendes projektnummer bliver timeregistreringen aktiv. Se nederst til venstre her:

30 Her kan man angive timer forbrugt på sagen og på de forskellige time-arter der anvendes. For hver dag der registreres timer skal der også registreres en bemærkning om det udførte arbejde (såfremt dette er valgt i opsætnigen). Dette gøres på de individuelle faneblade for hver dag:

31 Vare - listen Varer vises i varelisten, hvorfra de plukkes når der skal registreres et vareforbrug på en sag: Man kan sortere & søge efter varerne ved at klikke på fanebladene øverst i listen. På de første faneblade søges først i det søgte felt, medens der i sidste faneblad søges inde i vareteksten. Såfremt systemet er tilknyttet Stellar vedligeholdes varekartoteket i selve økonomisystemet. Men ved andre systemer kan man i opsætningen vælge at varekartoteket kan redigeres her. Så vises der knapper nederst i listen og varekortet kan vises for oprettelse og redigering i varerne:

32 I disse systemer kan man også importere varer fra en CSV-fil. Det kan ske med "Importere varer" på funktionsmenuen: Opsætningen af denne import sker på dette faneblad:

33 Medarbejdere I kartoteket over medarbejdere registreres brugerne i systemet. I feltet for mobilnummer angives et fortløbende tal fra 1000 og opefter. Flere medarbejdere kan have samme nummer, men alle skal have individuelle initialer. Nummeret vises som "bilnummer" bestående af "M" og de tre sidste cifre. Bemærk at dette nummer af tekniske grunde gemmes i Stellar's medarbejderkartotek i feltet "telefax". Anvender man Stellar må man derfor ikke rette i dette felt. Der skal være en medarbejder med initialerne ADM som "Administrator".

34 Eftersynstyper På kundestamkortet skal registreres en eftersynstype ligeson alle opgaver / eftersyn der oprettes i systemet skal have dette. Ved oprettelse af opgaverne tages eftersynstypen fra kundestamkortet. Eftersynstyperne oprette i eftersynslisten, og de har een af flg. kategorier: - Tilkald Anvendes ved rene spjældopgaver. - Eftersyn Anvendes til eftersyn der foretages efter et forud planlagt tidsinterval. - Abonnement Dette er rene abonnementer hvor der ikke udføres noget arbejde. - Personale Dette er registreringer i kalenderen over personale-hændelser: Sygdom, Ferie, Kursus, Andet. Til et eftersyn kan tilknyttes varer. Disse varer påføres en sag som det første når sagen startes. Man retter i eftersynstyperne her:

35

36 Sende SMS Når SMS er aktiveret i opsætningen er det muligt fra kundelisten at sende en SMS til den kunde man står på. I joblisten & jobkortet er det muligt at sende en SMS til enten pågældende kunde eller til montøren. I SMS vinduet der fremkommer kan man vælge at sende den automatisk dannede SMS der vises som besked-1, eller man kan vælge een af de standard beskeder der måtte være defineret. Inden afsendelsen kan man tilrette beskeden. Sendes fra et job til montøren indeholder SMS'en adressen på jobbet, og man kan derved fra en smartphone bruge GPS til at lave kørselsvejledning ud til jobbet. Den enkelte montør kan tilpasse standardbeskederne med eget navn mv. Afsendelse af SMS herfra: Opsæt standard beskederne herfra:

37

38 Opsæt & SMS I opsætningen på fanebladet generelt vælges om der skal kunne sendes og/el. SMS. Begge dele forudsætter opsætning af SMTP-server, hvorfor man skal have kendskab til disse oplysninger. Skal man sende SMS'er til kunder og montører forudsætter dette et abonnement på en SMS-gateway som bestilles hos MariSoft. Oplysningerne om SMTP-server gemmes i "datamappen" i filen c:\pstellar7\1\mob_sms.ini (ved en standardinstallation). Denne fil distribueres ud til bilernes såkaldte "pakkemappe" når der distribueres stamdata. Da det kan være nødvendig at køre med anden SMTP-server i den enkelte bil end den man anvender på kontoret, kan man i opsætningen kopiere en standardopsætning fra "pakkemappen" og over i "datamappen". Opsætningen foregår således - på kontoret: - Aktiver SMS & i opsætningen - Klik på en SMS-knap, f.eks. i kundelisten. - I vinduet der fremkommer klikkes på knappen [Opsætning] nederst til venstre (password = hemmelig). - I fanebladet opsætning angives SMTP-oplysningerne og evt. oplysningerne til SMS-gateway. - Man kan teste opsætningen ved at vælge [Mail opsætning og test] nederst til venstre. - Når alt fungerer klikker man på [Gem opsætning] nederst til højre. - Distribuer herefter stamdata til bilerne. Opsætning i bilerne: - Start programmet og få hentet nye stamdata. - Klik på en SMS-knap, f.eks. i kundelisten. - I vinduet der fremkommer klikkes på knappen [Opsætning] nederst til venstre (password = hemmelig). - Klik på knappen [Hent opsætning fra pakkemappe]. - Tilpas evt. oplysningerne og klik på knappen [Gem opsætning] nederst il højre. Opsætning i SMS:

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her!

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her! Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere