Navn Adresse Postnr. Posthus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn Adresse Postnr. Posthus"

Transkript

1 Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler, Internet, SmartTv, telefoni, Web Tv, Web Tv To Go, Start Forfra, Start Forfra+, Komplet pakke samt priser. Klik på punktet Stofa produktgennemgang Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 17. februar 2015 kl Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Bent Jakobsen fra Slangerup, som sidder i Frederikssund Ældreråd, har været i bestyrelsen for Slangerup Svømmeklub og arbejdet som værkfører hos Sonion i Roskilde i mange år. Bent Jakobsen blev valgt med akklamation. Formand Herman Ransborg præsenterede bestyrelsen: Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen (teknisk vejleder), Jørgen Lyngstrup, Povl- Erik Høxbroe (kasserer) og sig selv. Herefter suppleanter Poul Rasmussen og Michael Bülow, revisor Erik Vestergaard Svendsen, revisor suppleant Freddie Pedersen og Alex Wätjen fra Stofa. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. Der var fremmødt 63 husstande og der var ikke nogle modtaget nogen fuldmagter. Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe. Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon. Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning. 2) Beretning om foreningens virksomhed Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen. Herman startede et andet sted ved at vise en tegning, som FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) havde i deres blad. Tegning nr. 1. Tegningen viser hvad kapaciteten i dag anvendes til gående fra 5 til 862 MHZ (Megahertz). Det er det område vi i dag har signal på i fælles antennen. Inden vi skiftede til Digital TV i 2009, var vi oppe på ca. 450 MHZ, svarende til ca. halvdelen af de fra 5 til 862 MHZ. Så vi skulle derfor udvide udstyret for at komme længere op. I bunden ligger internet Upstream (det vi sender ud på internettet), FM og Analogt TV. VOD er Video On Demand, eks. Smart Tv. Herefter internet Downstream, hvad vi får fra internettet, eks. Netflix og HBB Tv fra DR (demand tv fra DR s DR NU arkiv). Side 1 af 6

2 Tegning nr. 2. Tegningen viser hvorledes kapaciteten forventes øget i fremtiden Man mener vi i fremtiden skal op på MHZ i båndbredde for at få plads til det hele. Det man (medieforliget/folketinget) forestiller sig, er vi skal have mere plads til internet Up- og Down-stream, fordi der bliver meget mere trafik. Det betyder i fremtiden, at FM båndet bliver inddraget og VOD bliver Digitalt (internet IP). Hvorfor i alverden skal vi have alt det internet. På mobiltelefoner anvender man i dag 4G/LTE (Long Term Evolution). Det man regner med der kommer, er LTE Advanced og lignende løsninger som kommer op på hastigheder på måske op til 300Mbit. Det forventes, at nye modeller af mobiltelefoner kan anvende de nye løsninger. Såvel YouSee som Stofa og andre udbydere af kabel Tv presser på overfor myndighederne for at følge med den tekniske revolution. En anden ting der kommer på et tidpunkt er, at der kommer flere og flere tilbud af Tv ude på internettet. Eks. Tv 2 Play med alle tv programmer fra Tv 2 i pakken, ligeledes DR Tv over internettet og Viaplay - online tv og VOD med web-tv fra Viasat, som kommer til at konkurrere med det vi har på fællesantennen. Øvrige bemærkninger. Det er alt det vi sidder og tumler med i bestyrelsen, også da vi sad og tænkte hvor skal vi hen med fællesantennen. Vi tænkte det kunne jo egentlig være godt, hvis vi spurgte medlemmerne Skal vi sælge det mod at få en klækkelig rabat i nogle år. Det er det de har gjort nede i Jyllinge, da vi i bestyrelsen sad og forhandlede kontrakter. Så fandt vi ud af, at vi kunne ikke engang stille et sådan spørgsmål, fordi vores vedtægter har låst os, og der har igennem årene været ting som vi gerne ville have lavet om i vedtægterne. Derfor kørte vi en runde i august/september Men vi kunne bare ikke køre det almindeligt, for det kræver at vi skulle have 80 % af medlemmerne til at møde op, og det får vi ikke. Derfor spurgte vi advokater hos Stofa og eksterne advokater om er der et tilfælde som er magen til det vi sidder med af vedtægter. Og det var der. Det var godt nok et tilfælde som lå mange år tilbage fra 1947, og som var behandlet i Østre landsret, og som gik imod det der stod i vedtægterne, ved at lave nogle meget stramme regler. Vi fulgte de samme retningslinjer ved at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling i august 2014, og med en dagsorden alene på, at justere og modernisere vore vedtægter. Der skulle opnås enighed i forsamlingen for at køre videre. Enigheden blev konstateret på den ekstraordinære generalforsamling. I den efterfølgende skriftlige UR-afstemning angav advokaterne en grænse på 5 % NEJ stemmer af de modtagne stemmer, for at forslaget om justering og modernisering af vore vedtægter skulle falde. Der var 5,6 % der sagde NEJ, og så faldt forslaget om justering og modernisering af vore vedtægter. Så stod vi i bestyrelsen i januar 2015 og kiggede på hinanden, skulle vi køre det igen - eller vente til senere i 2015 med at få justeret og moderniseret vore vedtægter! Vi har ikke fået lavet noget om i vedtægterne siden de blev lavet den 10. januar 1973, for 42 år siden. Men det kan godt være vi kommer en tur igen. Stofa har givet lovning på, at hvis medlemmerne vil, kan vi gå tilbage og sælge i 2015 og gå ud af den aftale vi lige har lavet. Så det var en anden vinkel, men det er samme sag. Da vi efter sad efter generalforsamlingen i 2013 og vidste at Family Mix Aftalen udløb den 30/ og havde fået mandat på generalforsamlingen til at forhandle en ny aftale med Stofa, kunne vi se, at der var brydningstid. Derfor så vi på ComX, som måske kunne være risikabel, men ComX faldt jo af inden vi kom til generalforsamlingen i 2014, og så turde vi ikke køre videre med ComX, som var blevet opkøbt og ikke mere et eget firma. På generalforsamlingen i 2014 fik vi bekræftet mandatet fra 2013 til at forhandle en ny aftale med Stofa. Vi lavede en ny aftale med Stofa sidst på året 2014 med start den 2. december. Der er 5 betalingskanaler i grundpakken (pakke1), som alle medlemmer som min. skal have. Årsagen hertil er økonomi. For hvis vi ønsker en anden sammensætning, får vi ikke de rabatter som programudbyderne tilbyder ligesom FritValg fra grundpakken (pakke 1) heller ikke vil være muligt. De 5 betalingskanaler (Tv2, Tv2 Charlie, Tv3, K5 og DK4) koster normal kr ,00 årligt, nu kr. 550,00 årligt i pakke 1 og påvirker på samme vis rabatten i pakke 2 og pakke 3. DONG er færdig med at lægge El-kabler i jorden. Men nu går kommunen i gang med at udskifte vejbelysningen, så der skal graves og hives pæle op og nye standere skal sættes ned i jorden. Så vi kan forvente nogle nye skader. Side 2 af 6

3 Vi har mistet lidt flere medlemmer end vi er vant til, men det er ikke katastrofalt. Povl-Erik oplyste, i starten af 2014 var vi og nu er vi Povl-Erik tilføjede at det Herman havde gennemgået med båndbredden i anlægget er retningsliner fra medieforliget i folketinget. Nogle af de 15 der er sprunget fra er overgået til TDC Home Trio som anvender de gl. tynde tlf. linjer, og som aldrig vil kunne opnå den båndbredde som tegning 1 og senere tegning 2 viser. En del medlemmer vender tilbage til Antenneforeningen når de ikke er tilfredse med modtagelsen, når familien samtidig ser Tv og ungerne går på internettet med SmartPhone, IPad/Tablet eller PC. Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt. 3) Aflæggelse af årsregnskab Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et overskud på kr ,00. Det er det i princippet ikke, for der er forbrugt kr ,00 til at renovere kabelnettet, og dette beløb er taget fra projekthensættelsen (anlægsprojekt konto) fra 2013 på kr ,00. Det er typisk kabler i jorden der skal skiftes, og hvor kabler i jorden ikke kan forsikres. En pris på ca. kr. 500,00 + moms pr. løbende meter. På udgiftssiden er flere beløb større end i budgettet. Årsagen hertil er den ekstraordinære generalforsamling hvor i skulle anvende en særlig kuvert til stemmesedlen via Post Danmark, forhandlinger om nye kontrakter med flere møder og kørsler. Renteindtægten kr ,00 ved aftaler med pengeinstitutterne. Vores indestående i bankerne kan ses under aktiver. Vi har fået dele af vores EL-udgift tilbage. Det er energiafgiften på ca. kr ,55. Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet. Bjarne Ulstrand Ørnebjergvej 41: Posten under aktiver benævnt Materielle aktiver på 9 millioner, hvad består den af, og er det pengene værd? Povl-Erik Høxbroe: Nu har vi ikke været i den situation, at foreningen reelt har bedt nogen om at byde på det hele. Bjarne Ulstrand: Det er det det handler om? At nogen kunne finde på at byde på det hele? Og jeg kan se, at tallene kører videre år efter år. Foretager man afskrivninger på de anlægsinvesteringer? Povl-Erik Høxbroe: Umiddelbart vil det nok efter min mening være vanskelig at få denne pris. Med hensyn til beløbets størrelse har Herman større indsigt. Herman Ransborg: Vi kører ikke som et firma der har afskrivninger på anlægget. Vi gør det som flere Antenneanlæg gør. Vi tager en vurdering på fællesantennens net som samlet er værdien kr ,00 pr. medlem. Det har vi kørt med igennem mange år. Og så kommer der naturligvis nogle udsving med hvad der er i kassen og overskud. Årsregnskabet blev vedtaget, ingen stemte imod. 4) Forslag fra bestyrelsen Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen. 5) Forslag fra medlemmerne Der var ikke modtaget forslag. 6) Beslutning om overskuddets anvendelse Kassereren foreslog at overskuddet på kr ,00 indgår i kassebeholdningen Dirigenten spurgte om der var bemærkninger. Det var der ikke, og forslaget blev vedtaget.. Side 3 af 6

4 7) Budget for det løbende regnskabsår Povl-Erik Høxbroe indledte med, at vi er nød til at lave budgettet på en anden måde end medlemmerne er vant til. Den forhandling vi havde med Stofa om Fordelsaftale 3, som vi har indgået den 2/ , kunne vi ikke af hensyn til bedst mulig aftale og økonomi ikke komme uden om, at Stofa på vegne af Antenneforeningen sender fakturaer ud til medlemmerne. For at være medlem af Antenneforeningen skal man som minimum have pakke 1 (grundpakken). Herefter blev de enkelte poster i pakke1, pakke 2 og pakke 3 detaljeret gennemgået. Fokus på punktet Heraf kontingent i hver pakke på kr. 293,75 (årligt beløb). Nu er det jo meget spøjst, for hvis man kigger i vore vedtægter, stå der At der fastsættes et årsbidrag. Nu skal jeg ikke begynde at manipulere med jer, men i vedtægterne står der ikke andet end et årskontingent, for på det tidspunkt i 1973, var der ikke nogle der drømte om internet, betalingspakker eller telefoni. Så beløbet på kr. 293,75 pr. medlem er det beløb, som Stofa opkræver til Antenneforeningen og sender tilbage, når der er betalt. Det er lykkedes os at presse prisen på Servicekontakten til kr. 150,00 årligt pr. medlem, for at få serviceret anlægget, dog ikke på det enkelte medlems område, svarende til energiselskaberne. Så det der er efter standeren i skel, er for ens eget ansvar. Det er alle skabe, standere, forstærkere, udstyr i hytten, dippedutter etc. der er omfattet af Servicekontrakten. Hvis medieforliget/folketinget i princippet laver om i Teknikken, som vi har set igennem årene, så er udskiftning af udstyret (forstærkere og øvrige komponenter) ikke omfattet, så må Foreningen betale. Copydan, som er en afgift skat på modtagelse af Tv og radio. Administrationen på kr. 50,00 årligt pr. medlem er en pris, der er blevet presset helt i bund. Fordelsaftalen, som giver mulighed for SmartTv, WebTv, StartForfra, StartForfra+, Fritvalg af Tv-kanaler fra grundpakken (pakke 1) m.m. Jeg ved godt, at det ikke er alle medlemmer som bruger det. Så er der de egentlige programafgifter til Tv-udbyderne. Udover at vi har fået en fin pris for pakkerne - det kan være andre har en anden opfattelse - så har vi fået et yderligere markedstilskud, som også er med i 2016 med 50 % af beløbet fra Er angivet i grundpakken (pakke 1), men er indirekte med i pakke 2 + pakke 3. Bemærk, at selv fra grundpakken (pakke 1) kan i helt frit til vælge en eller flere Tv-kanaler. Eks. hvis man udover grundpakken (pakke 1) kun ønsker at have Tv2 News. FritValg kræver enten et Cam-kort til fjernsyn fra 2009 med DVB-C/MPEG4, som købes engang til kr. 249,00 eller en SmartBoks. SmartBoksen kan lejes eller købes, og findes med eller uden optagefunktion. Hvis man vælger et større antal Tv-kanaler, bør man regne lidt på, om det er mere fordelagtigt at vælge pakke 2 eller pakke 3. Pakke 2 indeholder alle Tv-kanalerne fra grundpakken (pakke 1). Pakke 3 indeholder alle Tv-kanalerne fra grundpakken (pakke 1) og alle Tv-kanalerne fra pakke 2. Povl-Erik nævnte også den gratis internet adgang på 1/0,5Mbit, som mange kan klare sig med til NetBank, DigitalPost, og surf på nettet. Men hvis man skal se Netflix og lignende eller sende mange billeder til familien bør man overveje en højere hastighed. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. Jørgen Skram Jensen Snerlevej 17: Indeholder Servicekontakten service af kabler? Povl-Erik Høxbroe: De kabler der ligger i jorden er ikke omfattet. Det tilbydes ikke, og vi mener ikke der kan tegnes en forsikring på kabler i jorden. Vi er medlem af FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), som ikke tilbyder en sådan forsikring via forsikringsselskaberne. Erik Jepsen: I 2014 har vi haft skader hvor yderkappen bliver beskadiget, og så trænger der vand ind langs med kobberkappen. Inden for et år har den galvaniske forskel imellem jord og skærmen gjort, at kobberet er forsvundet totalt, og så mangler skærmen på kablet og så har vi balladen. Lotte Karlsen Bogfinkevej 1: Spørgsmål til Pakke 3 som jeg har talt med Herman og Erik om, men jeg forstår det stadig ikke. I november/december 2014 fik vi et brev, hvor der stod hvor mange Tv-kanaler vi fik i den nye aftale. Det virkede helt fint i december måned, men 1. januar ville vi gerne se f.eks. History Channel eller Viasat Explorer. Pling så var de væk! Og vi får dem ikke igen hvis vi ikke vil betale for dem 10, 20 eller 30 kr. pr. md., og beløbet for pakke 3 er stadig det samme. Vi har godt nok fået Tv2 Sport ind, men jeg forstår ikke at man sender noget ud, og så fjerner 3 kanaler. Povl-Erik Høxbroe: I har godt nok fået mere for pengene, for Tv2 Sport er meget dyrere end de to andre. Lotte Karlsen: Jamen - jeg har ikke fået valget om jeg ville have det ene eller det andet, det blev bare fjernet. Povl-Erik Høxbroe: Som jeg kan huske det - var det sådan - at i Family Mix var kanalerne der, og man fik en hel måned gratis med de nye pakker i december Og så kan man sige, at der er nogle der har kvajet sig hos Stofa. Alex Wätjen fra Stofa: Ja vi fik lavet en lille Bommert der, for vi fik fejlinformeret i det kanalmønster vi fik sendte ud. I Family Mix lå de i pakke 3, men det gør de ikke i det nye indhold. Fejlen lå i, at vi skrevet det på. Der står godt nok at vi tager forbehold for trykfejl, men det er selvfølgelig en ærgerlig fejl, at vi sender det ud med de her kanaler i. Side 4 af 6

5 Herefter gennemgik Povl-Erik budgettet for 2015, som er uden moms. Udgangspunktet er 1.37 medlemmer og kontingentet som jeg viste før på kr. 293,75 pr. medlem. Når vi ser bort fra moms, er kontingentet for 2015 på kr ,00 (235 * 1.137). Vi forventer flere tilslutninger i 2015, men er forsigtige med at gætte på hvor mange. Vi har forhandlet os til posten Tilskud drift 7 %, som vi kan anvende til kabelskader m.m. Beløbet kommer alle år i kontraktperioden. Vi har forhandlet os til posten Tilskud drift på et større beløb, som vi kan anvende til kabelskader m.m. Beløbet dækker hele kontraktperioden. Øvrige poster i budgettet blev kort gennemgået. Preben Nielsen Irisvej 14: Hvorfor er kontingentet sat til kun kr ,00, er det fordi det forventes at vi mister medlemmer. Povl-Erik Høxbroe: Nej vi forventer ikke at miste medlemmer, men tallet her er uden moms. Herman: Vi har økonomisk haft en rigtig flot historik. I 2014 havde vi mange sjove ting som gav ekstra udgifter, eks. ekstraordinær generalforsamlingen, men kigger vi på bundlinjen, så er det meget tæt på det vi budgetterede. Vi skal ikke samle alt for mange penge ind, og med det større beløb som vi har fået til reparation af kabelskader m.m. eller lægge det om (som vi nok skal komme til at bruge). Men vi står ikke overfor at foreningen mangler penge, og det kan vi som medlemmer være stolte af. Budgettet blev vedtaget. 8) Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår Povl-Erik indledte med - nu bliver det svært - for allerede på generalforsamlingen i 2013 gav i bestyrelsen mandat til at forhandle med Stofa. Mandatet blev på generalforsamlingen i 2014 bekræftet af medlemmerne. Det kan godt være, at nogle ikke kan huske det, men det gjorde i. Nu har bestyrelsen på baggrund af det mandat og den store tillid i har givet bestyrelsen - som vi i bestyrelsen er utrolig glade for i har stolet på, at vi ville medlemmernes bedste - indgået en ny kontrakt. Så derfor kan vi jo ikke rigtig stemme om årsbidraget. For det er jo det jeg præsenterede før, og som var udsendt i indkaldelsen. Måske skal i ikke betro bestyrelsen et sådan mandat en anden gang! Men en bestyrelse bør vel også ind imellem have visse frie hænder, ellers kan en bestyrelse ikke arbejde. Men i kan som medlemmer være rigtig tilfredse med den aftale vi som forening har fået. Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller om der var nogle der havde noget imod den fastsættelse af kontingentet som blev præsenteret her i aften. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede at årskontingentet var godkendt. H e r e f t e r e n k o r t p a u s e Uden for dagsordenen præsenterede Alex Wätjen fra Stofa de produkter vi har på fællesantennen. Sven Larsen Levkøjvej 4: Ville gerne høre WebTv og hvilken hastighed det krævede og modtagelse uden for hjemmet. Alex Wätjen: WebTv er en måde at se tv på i hjemmet. Du får tv-signalet ind via betalt Stofa Bredbånd og kan dermed se et udvalg af dine tv-kanaler på din computer, SmartPhone eller Tablet/Ipad. Du skal være koblet til et betalt Stofa bredbånd. Med WebTv To Go kan du også tage dine tv-kanaler med uden for hjemmet via internettet eller mobilnettet. Hastighed min. 20/10Mbit og opefter. Erik Larsen Fasanvej 3: WebTv to Go, hvad kræver det når man tager det med i sommerhuset eller andre steder. Alex Wätjen: Med WebTv To Go kan du også tage dine tv-kanaler med uden for hjemmet via internettet eller mobilnettet (mobil data), og se dem på din computer, SmartPhone eller Tablet/Ipad. Forudsætter at man har WebTv via betalt Stofa Bredbånd på. min. 20/10Mbit. Vi forventer at kunne tilbyde mobiltelefoni/mobil data og i løbet af Louis Høy Søhøj Park 10: Du talte om for at undgå reklamer, at man bare kunne se udsendelsen, og så spole hen over det. Det kan jeg ikke spole over på eks. Tv2 og Tv3, men jeg kan på DR. Jeg har talt med kundeservice, og de siger jeg mangler en tilladelse, og det de nok lige sørge for, men det har ikke ændret noget. Alex Wätjen: Er du sikker på det ikke er når du bruger StartForfra? Louis Høy Søhøj Park 10: Jo jeg bruger StartForfra Alex Wätjen: Når man bruger StartForfra så kan man ikke spole over reklamerne, det har noget at gøre med nogle rettigheder. Man kan kun spole tilbage og ikke frem. Årsagen er at, på Tv-kanaler med reklamer vil de have deres reklameindtægter. Det ville være rigtigt dyrt hvis man kunne spole hen over reklamerne, så det er der sagt nej til. Hvis man optager et program med reklamer på sin harddisk, kan man spole hen over reklamerne. Alex Wätjen takkede herefter forsamlingen for, at han måtte komme. Side 5 af 6

6 9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter Dirigenten havde erfaret - at man havde det særegne - at hele bestyrelsen, at alle suppleanter, at revisor og revisorsuppleant skal vælges, og det er ikke normalt i en forening, men sådan er det her, og det er det vi gør. Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg. Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe. Dirigenten oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg. Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow. 10) Valg af revisor og revisorsuppleant Dirigenten oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Genvalg til Erik Svendsen. Dirigenten oplyste revisor suppleant Freddie Pedersen var villig til genvalg. Genvalg til Freddie Pedersen. 11) Eventuelt Dirigenten oplyst, at man ikke kan vedtage noget, men kan bringe alt på banen. Uffe Bloch Fyrrevej 34: DAB radio, man hører om, at nu forsvinder vores almindelige FM radio, og vi alle sammen skal have DAB radio, kan vi ikke høre lidt om det. Herman Ransborg: Vi har ikke besluttet at lukke for FM på fællesantennen endnu, men vi kan se at det nærmer sig den vej. De kloge mennesker foreslår, at det er sådan det vil udvikle sig. Så vi har stadig væk vores FM. Vi gør nok det, at vi lukker ned for det vi har på masten af FM nu (hvor vi har lukket for det analoge), bede Stofa levere FM, så vi kan få ryddet op i masten og forhandle med teleselskaberne om hvad vi gør med masten, der ejes af Antenneforeningen. For vi vil ikke stå med ansvaret for den mast længere. Hvis man har en lille DAB+ radio, kan man fange alt det DAB der findes, og derfor synes vi det er lidt fjollet at lægge DAB på fællesantennen. På Tv er der også radio, en hel stribe på 31 radiokanaler, det er selvfølgelig lidt fjollet at fjersynet skal være tændt for at høre det. Hvis vi havner i at vi skal til at lukke FM, så finder vi nok en anden radio løsning. Erik Jepsen: Der er en anden løsning som kommer mere og mere frem end DAB. Det er at købe en internet forsats, som man sætter til sin forstærker, og som kører på trådløst internet i huset. Den kan tage alt hvad der findes af internet radio i Danmark og samtlige DR s programmer ligger også på denne platform. Så hvis man vil have en billig og stabil løsning, bør man købe en internet forsats. Nu bør man ikke reklamere, men Hi Fi Klubben har en til kr ,00, som også kan bruges til at høre flere tusind internet radio programmer plus streame musik fra sin PC til over til stereo anlægget. Selve kvaliteten er stor set den samme. Selve forsatsen har både en analog højre og venstre udgang og en optisk fiber udgang hvis man har en forstærker med det. Herman Ransborg: Jeg leger med en Chromecast til ca. kr. 270,00, som man sætter ind i HDMI stikket bag på fjernsynet og kører trådløst. Har du billeder ude på nettet kan du få den vise dem på skærmen. Du kan vælge forskellige radio løsninger. På skærmen vises coveret på det nummer du sidder og lytter til. Du kan lave dine egne spillelister. Så der kommer mange flere muligheder end vi er vant til når vi snakker teknik og radio. Da der har været nogle småfejl, opfordrede Kasandra medlemmerne til at checke deres fakturaer. Også en opfordring fra Povl-Erik Høxbroe til at tilmelde sig Nets/PBS for at undgå opkrævningsgebyr, pt. kr. 39,00. Formanden takkede dirigenten, som i sidste øjeblik påtog sig opgaven pga. sygdom. Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken blev mødet lukket. Ølstykke den 16. marts 2015 Signeret Bent Jakobsen dirigent Signeret Povl-Erik Høxbroe sekretær Side 6 af 6

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Family Mix Plus aftale

Family Mix Plus aftale Opdateret 26-02-2012 Michael Fabricius Højgaard, Stofa Carit Pedersen, FDA ERFA-gruppe FAMILY MIX/Stofa Family Mix Plus aftale XX A/F Møde Tåstrup den 26. februar 2012 Salgschef Michael Fabricius Højgaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere