Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/ Titel: Kravspecifikation for Danish Rox

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/12 2009. Titel: Kravspecifikation for Danish Rox"

Transkript

1 Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/ Titel: for Danish Rox

2 Dansk Beton Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse Gr. 2 Use Cases beskrivelse Gr. 2 Beskrivelse af hardware Gr. 2 Funktionalitet Godkendelsesformular Forfatter(e): Gruppe 2 I4PRJ4 Godkendes af: Indsæt intern og evt. ekstern godkender Projektnummer: Dokument-id:.docx (filnavn) Antal sider: 23 Kunde: Intern projekt Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter, som værende kravene til udviklingen af det ønskede system. Sted og dato: <kunde underskrift> <leverandør underskrift> 1

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Formål Referencer GENEREL BESKRIVELSE Systembeskrivelse Systemoversigt Aktør-kontekst diagram Aktørbeskrivelser Systemets funktioner Use Case diagram(-mer) Systemets begrænsninger Omkring Robottens begrænsninger Systemets fremtid Brugerprofil Krav til udviklingsforløbet Omfang af kundeleverance Forudsætninger FUNKTIONELLE KRAV USE CASES Normal scenario for registrering af et element Use Case 1: Log In Use Case 2: Brugeren starter et batch job Use Case 3: Transportbånd starter med at køre Use Case 4: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet og stopper Use Case 5: Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position Use Case 6:Klo måler 1. Side af elementet Use Case 7: Klo roterer elementet og placerer dette på vægten Use Case 8: Kloen måler 2. Side af elementet Use Case 9: Klo måler 3. Side af elementet Use Case 10: Elementet vejes Use Case 11: Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet Use Case 12: Alle informationerne om elementet logges i databasen Use Case 13: Log Off EKSTERNE GRÆNSEFLADE KRAV Bruger-grænseflade Hardware-grænseflade Kommunikations-grænseflade Software-grænseflade KRAV TIL SYSTEMETS YDELSE KVALITETSFAKTORER Hastighed 2 Brugevenlighed DESIGN KRAV ANDRE KRAV Myndighedskrav Øvrige krav DELLEVERINGER BILAG Datadefinitioner Ordliste Første udgave af en domænemodel (optional)

4 1. INDLEDNING 1.1 Formål Vores firma Dansk Beton har indkøbt en Scorbot ER-4u robot med tilhørende programmel, med det formål at automatisere en eksisterende proces, der indtil nu er blevet foretaget manuelt. Projektet kaldes Danish Rox. Dette er et projekt inden for vores eget firma. Vi er dermed producent samt kunde. Vores firma producerer rektangulære betonelementer bestående af forskellige blandingstyper (forskellig massefylde og dimensioner) af varierende størrelse og vægt, der anvendes i større konstruktioner. Vores firma producerer pt. 5 forskellige typer af betonelementer. De enkelte elementer bliver produceret ved forskellige hastigheder, som derfor ankommer i vilkårlig rækkefølge på et transportbånd. Elementerne bliver manuelt sorteret efter materialetyper og derefter anbragt i tilhørende opbevaringsrum (etopbevaringsrum per materialetype). Operatøren registrerer manuelt størrelse og materialetype for hvert emne. Formålet med dette projekt er at automatisere processen hvad angår sortering samt registrering af størrelse og materialetype, samt at konstruerer en vægt på baggrund af den udleverede vejecelle. Samtidig har vi lavet et interface til en VoiceDetector, som vi modtager fra en anden projektgruppe. 1.2 Referencer Udleverede dokumenter: 1. Projektoplæg.doc 2. Controller-USB, Users Manual 3. Scorbase, Users Manual 4. Scorbot-ER 4u, Users Manual 5. Robotics and Materials Handling 1, Student Activities Book 6. RoboCell, Users Manual 7. Datablad for vejecelle 8. USBC-documentation 3

5 2. GENEREL BESKRIVELSE Et i forvejen eksisterende system, Scorbot ER-4u robot med tilhørende programmel, ønskes implementeret på vores virksomhed. Den overordnede ide med projektet Danish Rox er at automatisere en eksisterende manuel proces, for at effektivisere vores produktionsapparat. 2.1 Systembeskrivelse Den grundlæggende enhed er selve robotten Scorbot ER-4u, der har 6 frihedsgrader (rotationsakser). Robotten styres i dette projekt, Danish Rox, via en controller boks Controller- USB. Controllerboksen er via USB tilkoblet en PC, hvor styreprogrammet eksekveres. Desuden har controllerboksen en del analoge og digitale ind- og udgange Systemoversigt På nedenstående billede vises en skitse af det overordnede system der ønskes implementeret. Den grundlæggende enhed er Scorbot ER-4u robotten. Systemet består samtidig af en Controller-USB boks med med digitale I/O, en terminal til afvikling af programmet (PC med tilhørende skærm og mus), en vægt, et transportbånd og en sensor. Figur 1 Systemoversigts diagram 4

6 2.1.2 Aktør-kontekst diagram Nedenstående figur viser aktørerne Bruger/Administrator, GUI, Weight, Robot/Controllerbox, Conveyerbelt/Sensor, Keyboard/Mouse og VoiceDetector. class UC proj... User/Admin System GUI VoiceDetector Weight Keyboard/Mouse Robot/Controllerbox Conv eyerbelt/sensor Figur 2 Aktør-kontekst diagram 5

7 2.1.3 Aktørbeskrivelser I det følgende beskriver en primær aktør, en aktør der har et eller flere mål, der ønskes opfyldt af systemets Use Cases. En sekundær aktør beskriver derimod en aktør, der er en nødvendig deltager i en eller flere Use Case for at opfylde en primær aktørs mål. I nogle tilfælde kan en aktør både være primær og sekundær. Aktør navn:bruger/administrator Type [primær/sekundær]: Primær Beskrivelse: Brugeren skal kunne logge ind på systemet og derefter har brugeren nogle valgmuligheder som f.eks. at oprette en Batch, starte et BatchJob og se i de forskellige Logs. Antal samtidige aktører:1 Aktør navn: GUI Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: GUI giver information videre og tager imod input fra brugeren Antal samtidige aktører:1 Aktør navn: Vægt Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Returnerer elementets vægt i gram Antal samtidige aktører:1 6

8 Aktør navn: Robot/Controllerbox Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Robotten måler volumen af elementet og lægger den over i lageret Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: Transportbånd/Sensor Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Transportbåndet kører elementet frem til Sensoren, og Sensoren stopper Transportbåndet når elementet er på det rigtige sted. Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: Keyboard/Mouse Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Bruges til at manipulere med GUI Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: VoiceDetector Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: VoiceDectectoren starter eller stopper systemet. Antal samtidige aktører:1 7

9 2.2 Systemets funktioner Systemets funktioner, de funktionelle krav, er fundet og beskrevet vha. Use Case teknikken. De følgende diagrammer viser systemets funktioner udtrykt som Use Cases. Formålet med disse diagrammer er at give et overblik over funktionaliteten i det system, der skal udvikles. Hver af de på diagrammerne viste Use Cases er detaljeret specificeret i kapitel Use Case diagram(-mer) De enkelte krav til systemet bliver uddybende beskrevet i Use Cases. Aktørerne og funktionaliteterne i de enkelte funktioner, beskriver tilsammen det overordnede system. Figur 3 UseCase - diagram 8

10 2.3 Systemets begrænsninger Omkring Robottens begrænsninger Robotten har nogle begrænsninger, som har indflydelse på hele systemet. Robotten kan kun køre i en bestemt hastighed, den kan maksimalt åbne kloen 7cm, hvilket betyder at klodser der er større end 7cm, ikke sorteres, og ikke mindst at transportbåndet ikke kan køre uafhængigt af robotten, hvilket giver os en mindre performance hastighed. Herudover har vi en vægt der ikke kan veje mere end 1000g, men det skal siges at det kun skal være muligt at veje 250g. Der er begrænsninger for rækkevidden for robotarmen. Derfor skal opstillingen af systemet, hvad angår afstand til vejecelle, conveyorbelt samt opbevaringsrum, bibeholdes. 2.4 Systemets fremtid Det er tiltænkt at vores firma Dansk Beton i fremtiden skal kunne producere flere typer af beton elementer. Dette forudsætter større lager kapacitet samt implementeringen af flere StorageSpace definitioner. Ydermere vil dette kræve at de eksisterende densiteters definitioner tages op til revision. Da de nye typer af beton elementer kunne tiltænkes at have en vægt der overstiger kapaciteten af den maksimale vægt, kunne det tænkes at denne skal udskiftes. Kloen på robotten kunne også skiftes ud til en klo som er større, så det vil være muligt at sortere elementer større end 7 cm. 2.5 Brugerprofil Målgruppen for projektet, Danish Rox, er medarbejdere ansat i produktion af beton elementer for vores firma Dansk Beton Brugervenligheden er i højsædet for implementeringen af Scorbot ER-4u robotten på vores virksomhed. Systemet er let at starte/stoppe og den automatiserede proces gør at der kræves meget lidt af brugeren. Det grafiske bruger interface er nemt at overskue og funktionaliteten er udviklet med henblik på brugervenlighed. 9

11 2.6 Krav til udviklingsforløbet Systemet ønskes udviklet vha. objektbaseret design og dokumenteret vha. UML. Yderligere skal systemet udvikles i sprogene T-SQL, XAML, C# og C. Projektet udvikles i en iteration, hvori de enkelte komponenter udvikles i flere iterationer, og afsluttes med aflevering af udviklingsdokumentation, programdokumentation, brugervejledning og program filer på CD-ROM. 2.7 Omfang af kundeleverance Der udarbejdes følgende dokumentation til projektet som afleveres med det færdige system. Udviklingsdokumentation som består af: o o Designdokument o Enhedstest o Accepttest o Hovedrapport Programdokumentation med kildekode (udleveres kun på CD-ROM). Brugervejledning Dokumentationen afleveres på papirform og på CD-ROM. og accepttest skal leveres til og godkendes af Steen Fredborg Krøyer samt dato for aflevering Efter at Danish Rox er afleveret til Steen Fredborg Krøyer, udleveres følgende dokumentation: - Designdokumentation - Programdokumentation med kildetekst. - Brugervejledning Denne dokumentation leveres på papirform samt på CD-ROM. Kildeteksten til programmer leveres både på papirform og på CD-ROM. 10

12 2.8 Forudsætninger Det forudsættes at IHA stiller en Scorbot ER-4u robot med tilhørende hardware samt software, tilgængelig for udviklingsgruppen i nødvendigt omfang under udviklingsforløbet. Det forventes samtidigt at gruppen fra projektets start til slut har et grupperum til sin disposition. Samtidig er det en forudsætning at vi får udleveret en fungerende VoiceDetector fra Voice- Detector projektgruppen. 11

13 3. FUNKTIONELLE KRAV USE CASES 3.1 Normal scenario for registrering af et element Aktør: Bruger Goal: Et element bliver kørt gennem hele systemet og sat i det korrekte opbevaringsrum. Precondition: Brugeren er gyldig og der er valgt et prædefineret batchjob. Postcondition: Et element bliver registreret i systemet, og lagt i opbevaringsrummet. 1. Log In 2. Bruger starter et batchjob 3. Transportbånd starter med at køre 4. Sensoren registrerer elementet og transportbåndet stopper 5. Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position 6. Klo måler 1. Side af elementet 7. Klo roterer elementet og placerer dette på vægten 8. Klo måler 2. Side af elementet 9. Klo måler 3. Side af elementet 10. Elementet vejes 11. Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet 12. Alle informationerne om elementet logges i databasen 13. Log Off 12

14 3.1.1 Use Case 1: Log In Aktør: Bruger Goal: Brugernavn findes og password accepteres og brugeren bliver logget på systemet. Precondition: Systemet promptes til log In Postcondition: Brugeren logger In og systemet åbnes 1: Systemet afventer at brugeren logger på 2: Brugeren indtaster sit brugernavn 3: Brugeren indtaster sit password 4: Systemet verificerer log in informationen 5: Brugeren bliver logget på systemet 6: Det indtastede brugernavn findes ikke 7: Det indtastede password passer ikke med medarbejdernummeret Use Case 2: Brugeren starter et batch job Aktør: Bruger Goal: Batch jobbet starter og UserID, RobotID samt Started bliver logget. Precondition: Der er mindst et gyldigt batch job og robotten er homet. Postcondition: Batch jobbet kører 1. Brugeren vælger et batch job 2. Brugeren trykker på Start job 2.1 Brugeren bruger VoiceDetectoren til at starte et BatchJob vha. komandoen Start 3. Informationerne bliver logget i databasen Use Case 3: Transportbånd starter med at køre Aktør: System initieret Goal: Transportbåndet fører elementet frem. Precondition: En bruger er logget på,robotten er homet samt at der er valg et batchjob. Postcondition: Transportbåndet bliver sat i gang. 1: Transportbåndet starter med at køre 13

15 3.1.4 Use Case 4: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet og stopper Aktør: System initieret Goal: Transportbåndet stoppes når elementet er placeret foran sensoren. Precondition: Transportbåndet kører og et element placeres på transportbåndet Postcondition: Transportbåndet stopper når elementet er foran sensoren 1: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet stopper Use Case 5: Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position Aktør: System initieret Goal: Klo fremføres til 1. Gribe position Precondition: Et element er placeret foran sensoren og transportbåndet er stoppet og robotten er i homing position. Postcondition: Kloen er i 1. Gribe position 1: Kloen åbnes og stopper ved elementet Use Case 6:Klo måler 1. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: 1. Side af elementet bliver målt Precondition: Klo er i 1. Gribe position Postcondition: 1. Side af elementet bliver målt 1: Kloen lukker sig om elementet og er i 1. Måle position 2: Siden på elementet måles 14

16 3.1.7 Use Case 7: Klo roterer elementet og placerer dette på vægten Aktør: System initieret Goal: Elementet bliver roteret 90 grader og bliver placeret på vægten. Precondition: Kloen er i 1. måleposition Postcondition: Elementet er roteret og placeret på vægten 1: Kloen løfter elementet fra transportbåndet 2: Kloen roterer elementet 3: Elementet placeres på vægten Use Case 8: Kloen måler 2. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: Kloen slipper elementet og går til 2. Gribe position Precondition: Elementet er placeret på vægten. Postcondition: Kloen måler 2. Side af elementet. 1: Kloen roterer og måler 2. Side af elementet Use Case 9: Klo måler 3. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: 2. Side af elementet bliver målt Precondition: Elementet er placeret på vægten Postcondition: 3. Side af elementet bliver målt 1: Kloen roterer og måler 3. Side af elementet 15

17 Use Case 10: Elementet vejes Aktør: System initieret Goal: Vægten på elementet vejes Precondition: Elementet er placeret på vægten Postcondition: Elementets vægt er vejet 1: Elementet vejes Use Case 11: Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet Aktør: System initieret Goal: Elementet bliver placeret i det korrekte opbevaringsrum Precondition: Elementets 3 sider er målt og vægten registreret Postcondition: Udfra densiteten bliver elementet placeret i opbevaringsrum. 1: Kloen løfter elementet fra vægten 2: Kloen placerer elementet i det korrekte opbevaringsrum 3: Robotten roterer til start position. 4: Tidspunktet for tasksended bliver logget i databasen. 3.2 Use Case 12: Alle informationerne om elementet logges i databasen. Aktør: System initieret Goal: At logge værdierne for Weight, Height, Width, Depth og Added. Precondition: Det loggede element skal være kørt gennem systemet. Postcondition: Værdierne bliver logget hvis elementet er gyldigt. 1: Verificere at elementet er gyldigt. 2: Værdierne bliver logget i databasen. 3.3 Use Case 13: Log Off Aktør: Bruger Goal: Brugeren bliver logget af systemet 16

18 Precondition: Brugeren er logget på systemet og systemet er ikke ved at køre elementer igennem Postcondition: Brugeren logges off og systemet lukkes. Al data er gemt 1: Brugeren logger af systemet 2: Systemet lukkes ned 3: Systemet kører og det er derfor ikke muligt at logge af. Fejlmeddelelse 17

19 4. EKSTERNE GRÆNSEFLADE KRAV 4.1 Bruger-grænseflade Til projektet skal der udvikles GUI, hvilket gør det muligt for brugeren at interagere med robotten. Ved hjælp af GUI en kan brugeren se logs hvis der skulle være sket nogen fejl i systemet. Brugeren kan desuden redigere users, robots, batchjobs og batchjobtask positions. 4.2 Hardware-grænseflade Controller-USB Specifikationer: 12 volt power supply 0.1A Max. Digitale outputs: 8 digital outputs 24V max. 1 4: relays 5 8: open collectors sink/source configurable. Digital Inputs: 8 Dry Contacts or 0 24 V PNP/NPN (high/low) configurable 0.5A Max. Analog Outputs: 2 analog outputs: 8-bit resolution Output voltage 0 10V 20mA Max Analog Inputs: 4 analog inputs 8-bit resolution Digital signal Input voltage 0 10V. Intelitek>> Conveyor: Assv. Cat# Rev. E Serial#

20 Vægtcelle type MP20 straingauge: Wide Power Supply Range (+/-2.3 V to +/- 18V) Low Power 1.3 ma max Supply Current. AD620 instrumentsforstærker: Three Op Amp Sensor Specifikationer: SUNX Photo Electric Sensor CY V, is connected to input pin 1 on Controller-USB. USB Mouse: Standard USB mus USB Keyboard Standard USB keyboard Monitor Standard PC skærm 4.3 Kommunikations-grænseflade Der er brugt seriel com port til at kommunikere mellem PC og vejecellen, og data sendes via et RS-232 kabel. USB indgangen på PC er forbundet til Controller USB indgang 8. USB Controllerens indgang 9 er forbundet til Scorbot ER-4u robotten. Adgangen til databasen sker gennem IHA swebhotel10.iha.dk 4.4 Software-grænseflade Systemet skal køre på en Windows PC der understøtter.net 3.5 SP1 framework. LINQ to SQL: Se punkt 3.4 i Systemdesign dokumentet. 19

21 5. KRAV TIL SYSTEMETS YDELSE Ingen. 6. KVALITETSFAKTORER Vores GUI er designet til at være utrolig brugevenligt, og er derfor logisk opbygget. Vi har også lagt vægt på udvidelsesmuligheder for systemet. Det vil derfor være nemt at tilføje ekstra features og elementer til systemet. Systemet er samtidig meget pålideligt, og er driftsikkert. Det samlede system er let at genbruge, da projektet er designet med lowcoupling og highcohesion, samt let at vedligeholde koden. Der er ikke lagt vægt på hastigheden, da vi er begrænset pga. hardwaren. Hastighed 2 Brugevenlighed 5 Genbrugbarhed 4 Udvidelsesmulighed 5 Vedligeholdelsesvenlighed 3 Pålidelighed 5 20

22 7. DESIGN KRAV Robotsystemet skal implementeres på PC med Windows OS, der understøtter.net 3.5 SP1. En database, hvori alle relevante data fra processen kan opbevares og manipuleres. En IDE, hvori man kan fremstille programmer til styring af robot-processen (dette forudsætter blandt andet, at man designer og implementerer et programmeringssprog og en fortolker til formålet). En simulator (et program der simulerer robotten), som kan kobles på systemet i stedet for den fysiske robot. Dette vil blandt andet i et vist omfang kunne anvendes i forbindelse med test. Et styreprogram med grafisk brugergrænseflade (programmeres i WPF). Via brugergrænsefladen skal man blandt andet kunne starte/stoppe systemet, aflæse status for sorteringsprocessen, få vist relevante alarmer, arbejde med data i databasen og lave programmer til styring af robotten. Det er gruppens opgave at specificere brugergrænsefladen, men denne skal godkendes af virksomheden (vejlederen). 8. ANDRE KRAV Ingen. 8.1 Myndighedskrav De lovmæssige krav der er for opstilling af robotter og des lige på virksomheder i Danmark er ikke pålagt vores projektgruppe. Ansvaret for at de sikkerhedsmæssige, lovmæssige samt de arbejdsmiljømæssige love og regler er overholdt, ligger hos vores firma Dansk Beton. 8.2 Øvrige krav Ingen. 9. DELLEVERINGER De enkelt komponenter er udviklet iterativt, men projektet som helhed er lavet som en iteration, men forløbet er i to iteration. Hvor den første iteration er at forstå problemdomænet, og det andet er det færdige produkt. 21

23 BILAG Datadefinitioner Tekst er skrevet i MS Word 2007 med skrifttypen Times New Roman i størrelsen 12 med linie afstand Ordliste Brugte forkortelser: I4PRJ4: Ingeniørhøjskolen Århus Projekt 4 Grp. 2: Styringsgruppen for Software Udvikling HW: Hardware SW: Software UML: UnifiedModelingLanguage GUI: Graphical User Interface UC: Use Case IDE: Integrated Development Environment 22

24 9.2 Første udgave af en domænemodel (optional) Figur 4 Domæne model 23

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

System/produkt designdokument for Danish Rox

System/produkt designdokument for Danish Rox System/produkt designdokument for Danish Rox Dansk Beton Revisions historie Dato Version Beskrivelse Forfatter 2009-12-18 1.0 Her blev vores rapport helt færdig. Gruppe 2 0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Kom foran konkurrenterne Øg rentabiliteten med vores fleksible robotter Universal Robots gør robotteknologi tilgængelig for hele industrien. Vi har

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI.

CIA-A moduler. Alarm Status CIA-A HOME WEB TEXT LOGIN PASSWORD TO DO (O2Y.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU TESKSTER FARVER PREDEF. VALG D&V (DSI. Alarm Status WEB TEXT CIA-A HOME LOGIN PASSWORD RAPPORT MTBF MTBO LOG STATISTIK TO DO (O2Y.EXE) CNS Dokumentstyring.xls DOC PDF XLS SYSTEMER EKRN systemer.xls XLS eller D&V (DSI.EXE) ADMIN BRUGERE NIVEAU

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30 Velkommen til Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos 14. september 2012, 9.30 12.30 Flemming Hansen, IT innovation e-mail: flemming.hansen@it-innovation.dk Kravspecifikation i softwareudvikling,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Bridgemate - kort og godt

Bridgemate - kort og godt Bridgemate - kort og godt Bridgemate forbedrer informationsudvekslingen letter indtastningen af resultater speeder resultatindsamlingen op Side 2 Bridgemate er smart resultatfangst Indsamlingen af bridgeresultater

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

ITWEM1. Kitchen Commander. Group 8 - SVAPS 4/6/2009. Kasper Sørensen - 06128. Jesper Thue Kristensen - 05230. Frederik Laulund - 06888

ITWEM1. Kitchen Commander. Group 8 - SVAPS 4/6/2009. Kasper Sørensen - 06128. Jesper Thue Kristensen - 05230. Frederik Laulund - 06888 ITWEM1 Kitchen Commander Group 8 - SVAPS 4/6/2009 Kasper Sørensen - 06128 Jesper Thue Kristensen - 05230 Frederik Laulund - 06888 Christian Jensen - 06791 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 3 2 SÅDAN

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Rettelser Note: glossary til karprint..................................... 8 Note: Der skal laves software diagrammer til system arkitektur - applikationsmodel sekvens diagrammer state machines osv...............................

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Rettelser Fatal: Der skal laves en skitse over systemet........................... 12 Fatal: Der skal laves software diagrammer til system arkitektur - applikationsmodel sekvens diagrammer state machines

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere