Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/ Titel: Kravspecifikation for Danish Rox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/12 2009. Titel: Kravspecifikation for Danish Rox"

Transkript

1 Projekt: I4PRJ4 Dato: 18/ Titel: for Danish Rox

2 Dansk Beton Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse Gr. 2 Use Cases beskrivelse Gr. 2 Beskrivelse af hardware Gr. 2 Funktionalitet Godkendelsesformular Forfatter(e): Gruppe 2 I4PRJ4 Godkendes af: Indsæt intern og evt. ekstern godkender Projektnummer: Dokument-id:.docx (filnavn) Antal sider: 23 Kunde: Intern projekt Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter, som værende kravene til udviklingen af det ønskede system. Sted og dato: <kunde underskrift> <leverandør underskrift> 1

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Formål Referencer GENEREL BESKRIVELSE Systembeskrivelse Systemoversigt Aktør-kontekst diagram Aktørbeskrivelser Systemets funktioner Use Case diagram(-mer) Systemets begrænsninger Omkring Robottens begrænsninger Systemets fremtid Brugerprofil Krav til udviklingsforløbet Omfang af kundeleverance Forudsætninger FUNKTIONELLE KRAV USE CASES Normal scenario for registrering af et element Use Case 1: Log In Use Case 2: Brugeren starter et batch job Use Case 3: Transportbånd starter med at køre Use Case 4: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet og stopper Use Case 5: Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position Use Case 6:Klo måler 1. Side af elementet Use Case 7: Klo roterer elementet og placerer dette på vægten Use Case 8: Kloen måler 2. Side af elementet Use Case 9: Klo måler 3. Side af elementet Use Case 10: Elementet vejes Use Case 11: Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet Use Case 12: Alle informationerne om elementet logges i databasen Use Case 13: Log Off EKSTERNE GRÆNSEFLADE KRAV Bruger-grænseflade Hardware-grænseflade Kommunikations-grænseflade Software-grænseflade KRAV TIL SYSTEMETS YDELSE KVALITETSFAKTORER Hastighed 2 Brugevenlighed DESIGN KRAV ANDRE KRAV Myndighedskrav Øvrige krav DELLEVERINGER BILAG Datadefinitioner Ordliste Første udgave af en domænemodel (optional)

4 1. INDLEDNING 1.1 Formål Vores firma Dansk Beton har indkøbt en Scorbot ER-4u robot med tilhørende programmel, med det formål at automatisere en eksisterende proces, der indtil nu er blevet foretaget manuelt. Projektet kaldes Danish Rox. Dette er et projekt inden for vores eget firma. Vi er dermed producent samt kunde. Vores firma producerer rektangulære betonelementer bestående af forskellige blandingstyper (forskellig massefylde og dimensioner) af varierende størrelse og vægt, der anvendes i større konstruktioner. Vores firma producerer pt. 5 forskellige typer af betonelementer. De enkelte elementer bliver produceret ved forskellige hastigheder, som derfor ankommer i vilkårlig rækkefølge på et transportbånd. Elementerne bliver manuelt sorteret efter materialetyper og derefter anbragt i tilhørende opbevaringsrum (etopbevaringsrum per materialetype). Operatøren registrerer manuelt størrelse og materialetype for hvert emne. Formålet med dette projekt er at automatisere processen hvad angår sortering samt registrering af størrelse og materialetype, samt at konstruerer en vægt på baggrund af den udleverede vejecelle. Samtidig har vi lavet et interface til en VoiceDetector, som vi modtager fra en anden projektgruppe. 1.2 Referencer Udleverede dokumenter: 1. Projektoplæg.doc 2. Controller-USB, Users Manual 3. Scorbase, Users Manual 4. Scorbot-ER 4u, Users Manual 5. Robotics and Materials Handling 1, Student Activities Book 6. RoboCell, Users Manual 7. Datablad for vejecelle 8. USBC-documentation 3

5 2. GENEREL BESKRIVELSE Et i forvejen eksisterende system, Scorbot ER-4u robot med tilhørende programmel, ønskes implementeret på vores virksomhed. Den overordnede ide med projektet Danish Rox er at automatisere en eksisterende manuel proces, for at effektivisere vores produktionsapparat. 2.1 Systembeskrivelse Den grundlæggende enhed er selve robotten Scorbot ER-4u, der har 6 frihedsgrader (rotationsakser). Robotten styres i dette projekt, Danish Rox, via en controller boks Controller- USB. Controllerboksen er via USB tilkoblet en PC, hvor styreprogrammet eksekveres. Desuden har controllerboksen en del analoge og digitale ind- og udgange Systemoversigt På nedenstående billede vises en skitse af det overordnede system der ønskes implementeret. Den grundlæggende enhed er Scorbot ER-4u robotten. Systemet består samtidig af en Controller-USB boks med med digitale I/O, en terminal til afvikling af programmet (PC med tilhørende skærm og mus), en vægt, et transportbånd og en sensor. Figur 1 Systemoversigts diagram 4

6 2.1.2 Aktør-kontekst diagram Nedenstående figur viser aktørerne Bruger/Administrator, GUI, Weight, Robot/Controllerbox, Conveyerbelt/Sensor, Keyboard/Mouse og VoiceDetector. class UC proj... User/Admin System GUI VoiceDetector Weight Keyboard/Mouse Robot/Controllerbox Conv eyerbelt/sensor Figur 2 Aktør-kontekst diagram 5

7 2.1.3 Aktørbeskrivelser I det følgende beskriver en primær aktør, en aktør der har et eller flere mål, der ønskes opfyldt af systemets Use Cases. En sekundær aktør beskriver derimod en aktør, der er en nødvendig deltager i en eller flere Use Case for at opfylde en primær aktørs mål. I nogle tilfælde kan en aktør både være primær og sekundær. Aktør navn:bruger/administrator Type [primær/sekundær]: Primær Beskrivelse: Brugeren skal kunne logge ind på systemet og derefter har brugeren nogle valgmuligheder som f.eks. at oprette en Batch, starte et BatchJob og se i de forskellige Logs. Antal samtidige aktører:1 Aktør navn: GUI Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: GUI giver information videre og tager imod input fra brugeren Antal samtidige aktører:1 Aktør navn: Vægt Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Returnerer elementets vægt i gram Antal samtidige aktører:1 6

8 Aktør navn: Robot/Controllerbox Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Robotten måler volumen af elementet og lægger den over i lageret Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: Transportbånd/Sensor Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Transportbåndet kører elementet frem til Sensoren, og Sensoren stopper Transportbåndet når elementet er på det rigtige sted. Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: Keyboard/Mouse Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: Bruges til at manipulere med GUI Antal samtidige aktører: 1 Aktør navn: VoiceDetector Type [primær/sekundær]: Beskrivelse: VoiceDectectoren starter eller stopper systemet. Antal samtidige aktører:1 7

9 2.2 Systemets funktioner Systemets funktioner, de funktionelle krav, er fundet og beskrevet vha. Use Case teknikken. De følgende diagrammer viser systemets funktioner udtrykt som Use Cases. Formålet med disse diagrammer er at give et overblik over funktionaliteten i det system, der skal udvikles. Hver af de på diagrammerne viste Use Cases er detaljeret specificeret i kapitel Use Case diagram(-mer) De enkelte krav til systemet bliver uddybende beskrevet i Use Cases. Aktørerne og funktionaliteterne i de enkelte funktioner, beskriver tilsammen det overordnede system. Figur 3 UseCase - diagram 8

10 2.3 Systemets begrænsninger Omkring Robottens begrænsninger Robotten har nogle begrænsninger, som har indflydelse på hele systemet. Robotten kan kun køre i en bestemt hastighed, den kan maksimalt åbne kloen 7cm, hvilket betyder at klodser der er større end 7cm, ikke sorteres, og ikke mindst at transportbåndet ikke kan køre uafhængigt af robotten, hvilket giver os en mindre performance hastighed. Herudover har vi en vægt der ikke kan veje mere end 1000g, men det skal siges at det kun skal være muligt at veje 250g. Der er begrænsninger for rækkevidden for robotarmen. Derfor skal opstillingen af systemet, hvad angår afstand til vejecelle, conveyorbelt samt opbevaringsrum, bibeholdes. 2.4 Systemets fremtid Det er tiltænkt at vores firma Dansk Beton i fremtiden skal kunne producere flere typer af beton elementer. Dette forudsætter større lager kapacitet samt implementeringen af flere StorageSpace definitioner. Ydermere vil dette kræve at de eksisterende densiteters definitioner tages op til revision. Da de nye typer af beton elementer kunne tiltænkes at have en vægt der overstiger kapaciteten af den maksimale vægt, kunne det tænkes at denne skal udskiftes. Kloen på robotten kunne også skiftes ud til en klo som er større, så det vil være muligt at sortere elementer større end 7 cm. 2.5 Brugerprofil Målgruppen for projektet, Danish Rox, er medarbejdere ansat i produktion af beton elementer for vores firma Dansk Beton Brugervenligheden er i højsædet for implementeringen af Scorbot ER-4u robotten på vores virksomhed. Systemet er let at starte/stoppe og den automatiserede proces gør at der kræves meget lidt af brugeren. Det grafiske bruger interface er nemt at overskue og funktionaliteten er udviklet med henblik på brugervenlighed. 9

11 2.6 Krav til udviklingsforløbet Systemet ønskes udviklet vha. objektbaseret design og dokumenteret vha. UML. Yderligere skal systemet udvikles i sprogene T-SQL, XAML, C# og C. Projektet udvikles i en iteration, hvori de enkelte komponenter udvikles i flere iterationer, og afsluttes med aflevering af udviklingsdokumentation, programdokumentation, brugervejledning og program filer på CD-ROM. 2.7 Omfang af kundeleverance Der udarbejdes følgende dokumentation til projektet som afleveres med det færdige system. Udviklingsdokumentation som består af: o o Designdokument o Enhedstest o Accepttest o Hovedrapport Programdokumentation med kildekode (udleveres kun på CD-ROM). Brugervejledning Dokumentationen afleveres på papirform og på CD-ROM. og accepttest skal leveres til og godkendes af Steen Fredborg Krøyer samt dato for aflevering Efter at Danish Rox er afleveret til Steen Fredborg Krøyer, udleveres følgende dokumentation: - Designdokumentation - Programdokumentation med kildetekst. - Brugervejledning Denne dokumentation leveres på papirform samt på CD-ROM. Kildeteksten til programmer leveres både på papirform og på CD-ROM. 10

12 2.8 Forudsætninger Det forudsættes at IHA stiller en Scorbot ER-4u robot med tilhørende hardware samt software, tilgængelig for udviklingsgruppen i nødvendigt omfang under udviklingsforløbet. Det forventes samtidigt at gruppen fra projektets start til slut har et grupperum til sin disposition. Samtidig er det en forudsætning at vi får udleveret en fungerende VoiceDetector fra Voice- Detector projektgruppen. 11

13 3. FUNKTIONELLE KRAV USE CASES 3.1 Normal scenario for registrering af et element Aktør: Bruger Goal: Et element bliver kørt gennem hele systemet og sat i det korrekte opbevaringsrum. Precondition: Brugeren er gyldig og der er valgt et prædefineret batchjob. Postcondition: Et element bliver registreret i systemet, og lagt i opbevaringsrummet. 1. Log In 2. Bruger starter et batchjob 3. Transportbånd starter med at køre 4. Sensoren registrerer elementet og transportbåndet stopper 5. Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position 6. Klo måler 1. Side af elementet 7. Klo roterer elementet og placerer dette på vægten 8. Klo måler 2. Side af elementet 9. Klo måler 3. Side af elementet 10. Elementet vejes 11. Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet 12. Alle informationerne om elementet logges i databasen 13. Log Off 12

14 3.1.1 Use Case 1: Log In Aktør: Bruger Goal: Brugernavn findes og password accepteres og brugeren bliver logget på systemet. Precondition: Systemet promptes til log In Postcondition: Brugeren logger In og systemet åbnes 1: Systemet afventer at brugeren logger på 2: Brugeren indtaster sit brugernavn 3: Brugeren indtaster sit password 4: Systemet verificerer log in informationen 5: Brugeren bliver logget på systemet 6: Det indtastede brugernavn findes ikke 7: Det indtastede password passer ikke med medarbejdernummeret Use Case 2: Brugeren starter et batch job Aktør: Bruger Goal: Batch jobbet starter og UserID, RobotID samt Started bliver logget. Precondition: Der er mindst et gyldigt batch job og robotten er homet. Postcondition: Batch jobbet kører 1. Brugeren vælger et batch job 2. Brugeren trykker på Start job 2.1 Brugeren bruger VoiceDetectoren til at starte et BatchJob vha. komandoen Start 3. Informationerne bliver logget i databasen Use Case 3: Transportbånd starter med at køre Aktør: System initieret Goal: Transportbåndet fører elementet frem. Precondition: En bruger er logget på,robotten er homet samt at der er valg et batchjob. Postcondition: Transportbåndet bliver sat i gang. 1: Transportbåndet starter med at køre 13

15 3.1.4 Use Case 4: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet og stopper Aktør: System initieret Goal: Transportbåndet stoppes når elementet er placeret foran sensoren. Precondition: Transportbåndet kører og et element placeres på transportbåndet Postcondition: Transportbåndet stopper når elementet er foran sensoren 1: Sensoren registrerer elementet og transportbåndet stopper Use Case 5: Klo aktiveres og fremføres til 1. Gribe position Aktør: System initieret Goal: Klo fremføres til 1. Gribe position Precondition: Et element er placeret foran sensoren og transportbåndet er stoppet og robotten er i homing position. Postcondition: Kloen er i 1. Gribe position 1: Kloen åbnes og stopper ved elementet Use Case 6:Klo måler 1. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: 1. Side af elementet bliver målt Precondition: Klo er i 1. Gribe position Postcondition: 1. Side af elementet bliver målt 1: Kloen lukker sig om elementet og er i 1. Måle position 2: Siden på elementet måles 14

16 3.1.7 Use Case 7: Klo roterer elementet og placerer dette på vægten Aktør: System initieret Goal: Elementet bliver roteret 90 grader og bliver placeret på vægten. Precondition: Kloen er i 1. måleposition Postcondition: Elementet er roteret og placeret på vægten 1: Kloen løfter elementet fra transportbåndet 2: Kloen roterer elementet 3: Elementet placeres på vægten Use Case 8: Kloen måler 2. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: Kloen slipper elementet og går til 2. Gribe position Precondition: Elementet er placeret på vægten. Postcondition: Kloen måler 2. Side af elementet. 1: Kloen roterer og måler 2. Side af elementet Use Case 9: Klo måler 3. Side af elementet Aktør: System initieret Goal: 2. Side af elementet bliver målt Precondition: Elementet er placeret på vægten Postcondition: 3. Side af elementet bliver målt 1: Kloen roterer og måler 3. Side af elementet 15

17 Use Case 10: Elementet vejes Aktør: System initieret Goal: Vægten på elementet vejes Precondition: Elementet er placeret på vægten Postcondition: Elementets vægt er vejet 1: Elementet vejes Use Case 11: Kloen griber elementet og flytter det til opbevaringsrummet Aktør: System initieret Goal: Elementet bliver placeret i det korrekte opbevaringsrum Precondition: Elementets 3 sider er målt og vægten registreret Postcondition: Udfra densiteten bliver elementet placeret i opbevaringsrum. 1: Kloen løfter elementet fra vægten 2: Kloen placerer elementet i det korrekte opbevaringsrum 3: Robotten roterer til start position. 4: Tidspunktet for tasksended bliver logget i databasen. 3.2 Use Case 12: Alle informationerne om elementet logges i databasen. Aktør: System initieret Goal: At logge værdierne for Weight, Height, Width, Depth og Added. Precondition: Det loggede element skal være kørt gennem systemet. Postcondition: Værdierne bliver logget hvis elementet er gyldigt. 1: Verificere at elementet er gyldigt. 2: Værdierne bliver logget i databasen. 3.3 Use Case 13: Log Off Aktør: Bruger Goal: Brugeren bliver logget af systemet 16

18 Precondition: Brugeren er logget på systemet og systemet er ikke ved at køre elementer igennem Postcondition: Brugeren logges off og systemet lukkes. Al data er gemt 1: Brugeren logger af systemet 2: Systemet lukkes ned 3: Systemet kører og det er derfor ikke muligt at logge af. Fejlmeddelelse 17

19 4. EKSTERNE GRÆNSEFLADE KRAV 4.1 Bruger-grænseflade Til projektet skal der udvikles GUI, hvilket gør det muligt for brugeren at interagere med robotten. Ved hjælp af GUI en kan brugeren se logs hvis der skulle være sket nogen fejl i systemet. Brugeren kan desuden redigere users, robots, batchjobs og batchjobtask positions. 4.2 Hardware-grænseflade Controller-USB Specifikationer: 12 volt power supply 0.1A Max. Digitale outputs: 8 digital outputs 24V max. 1 4: relays 5 8: open collectors sink/source configurable. Digital Inputs: 8 Dry Contacts or 0 24 V PNP/NPN (high/low) configurable 0.5A Max. Analog Outputs: 2 analog outputs: 8-bit resolution Output voltage 0 10V 20mA Max Analog Inputs: 4 analog inputs 8-bit resolution Digital signal Input voltage 0 10V. Intelitek>> Conveyor: Assv. Cat# Rev. E Serial#

20 Vægtcelle type MP20 straingauge: Wide Power Supply Range (+/-2.3 V to +/- 18V) Low Power 1.3 ma max Supply Current. AD620 instrumentsforstærker: Three Op Amp Sensor Specifikationer: SUNX Photo Electric Sensor CY V, is connected to input pin 1 on Controller-USB. USB Mouse: Standard USB mus USB Keyboard Standard USB keyboard Monitor Standard PC skærm 4.3 Kommunikations-grænseflade Der er brugt seriel com port til at kommunikere mellem PC og vejecellen, og data sendes via et RS-232 kabel. USB indgangen på PC er forbundet til Controller USB indgang 8. USB Controllerens indgang 9 er forbundet til Scorbot ER-4u robotten. Adgangen til databasen sker gennem IHA swebhotel10.iha.dk 4.4 Software-grænseflade Systemet skal køre på en Windows PC der understøtter.net 3.5 SP1 framework. LINQ to SQL: Se punkt 3.4 i Systemdesign dokumentet. 19

21 5. KRAV TIL SYSTEMETS YDELSE Ingen. 6. KVALITETSFAKTORER Vores GUI er designet til at være utrolig brugevenligt, og er derfor logisk opbygget. Vi har også lagt vægt på udvidelsesmuligheder for systemet. Det vil derfor være nemt at tilføje ekstra features og elementer til systemet. Systemet er samtidig meget pålideligt, og er driftsikkert. Det samlede system er let at genbruge, da projektet er designet med lowcoupling og highcohesion, samt let at vedligeholde koden. Der er ikke lagt vægt på hastigheden, da vi er begrænset pga. hardwaren. Hastighed 2 Brugevenlighed 5 Genbrugbarhed 4 Udvidelsesmulighed 5 Vedligeholdelsesvenlighed 3 Pålidelighed 5 20

22 7. DESIGN KRAV Robotsystemet skal implementeres på PC med Windows OS, der understøtter.net 3.5 SP1. En database, hvori alle relevante data fra processen kan opbevares og manipuleres. En IDE, hvori man kan fremstille programmer til styring af robot-processen (dette forudsætter blandt andet, at man designer og implementerer et programmeringssprog og en fortolker til formålet). En simulator (et program der simulerer robotten), som kan kobles på systemet i stedet for den fysiske robot. Dette vil blandt andet i et vist omfang kunne anvendes i forbindelse med test. Et styreprogram med grafisk brugergrænseflade (programmeres i WPF). Via brugergrænsefladen skal man blandt andet kunne starte/stoppe systemet, aflæse status for sorteringsprocessen, få vist relevante alarmer, arbejde med data i databasen og lave programmer til styring af robotten. Det er gruppens opgave at specificere brugergrænsefladen, men denne skal godkendes af virksomheden (vejlederen). 8. ANDRE KRAV Ingen. 8.1 Myndighedskrav De lovmæssige krav der er for opstilling af robotter og des lige på virksomheder i Danmark er ikke pålagt vores projektgruppe. Ansvaret for at de sikkerhedsmæssige, lovmæssige samt de arbejdsmiljømæssige love og regler er overholdt, ligger hos vores firma Dansk Beton. 8.2 Øvrige krav Ingen. 9. DELLEVERINGER De enkelt komponenter er udviklet iterativt, men projektet som helhed er lavet som en iteration, men forløbet er i to iteration. Hvor den første iteration er at forstå problemdomænet, og det andet er det færdige produkt. 21

23 BILAG Datadefinitioner Tekst er skrevet i MS Word 2007 med skrifttypen Times New Roman i størrelsen 12 med linie afstand Ordliste Brugte forkortelser: I4PRJ4: Ingeniørhøjskolen Århus Projekt 4 Grp. 2: Styringsgruppen for Software Udvikling HW: Hardware SW: Software UML: UnifiedModelingLanguage GUI: Graphical User Interface UC: Use Case IDE: Integrated Development Environment 22

24 9.2 Første udgave af en domænemodel (optional) Figur 4 Domæne model 23

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Nielsen, Jesper Kock, Klaus Eriksen, Mikkel Larsen og

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Danish Rox. Hovedrapport. vejleder: Steen Fredborg (skr@iha.dk) Jacob Arnvel 07251 Viet Vu 07803. Anders Damkjær 09966 Mikael Syska 06122

Danish Rox. Hovedrapport. vejleder: Steen Fredborg (skr@iha.dk) Jacob Arnvel 07251 Viet Vu 07803. Anders Damkjær 09966 Mikael Syska 06122 Danish Rox Hovedrapport vejleder: Steen Fredborg (skr@iha.dk) Gruppe 2 Jacob Arnvel 07251 Viet Vu 07803 Anders Damkjær 09966 Mikael Syska 06122 Thu Tran 05086 Jeremi Kiruparajan 07835 Steen Fredborg Vejleder

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004 Ingeniørhøjskolen i Århus 20. december 2004 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C 4. Semesterprojekt System Arkitektur MyP3000 I4PRJ4 E2004 Gruppe 4: Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Berg, 03539 Nikki Ashton,

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 14

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 14 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 14 Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Versionshistorik Ver. Dato Initialer Beskrivelse 0.01 17.11.14 KBE Første version 0.02 24.11.14 TFJ Rettet efter 1. review 0.03 26.11.14 KBE Omskrevet analyse

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest

Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest Struktureret system udvikling Minimodul 2: Kravspecifikation og accepttest Rasmus L. Olsen, 27 februar 2008 Kursusoversigt og tidsplan Mm1: Introduktion til kursus, UML og use cases (13/2, 2008) Mm2: Kravspecifikation

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

CANSAT & ARDUINO step by step

CANSAT & ARDUINO step by step CANSAT & ARDUINO step by step Jens Dalsgaard Nielsen SATLAB Aalborg Universitet Danmark jdn@space.aau.dk 1/51 Arduino CANSAT - MÅL At måle ved hjælp af sensor temperatur, tryk, acceleration, CO2, lys,...

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

System/produkt designdokument for Danish Rox

System/produkt designdokument for Danish Rox System/produkt designdokument for Danish Rox Dansk Beton Revisions historie Dato Version Beskrivelse Forfatter 2009-12-18 1.0 Her blev vores rapport helt færdig. Gruppe 2 0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539)

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 Afsluttende projekt PhotoDays Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 - AFSLUTTENDE PROJEKT PhotoDays Benjamin Sørensen & Tomas Stæhr Berg 02284 & 03539 1 1 Underskrifter Rapporten

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Version 1.0, sidst rettet 15/ af Samuel Thrysøe. Projekt 1: Fremtidens intelligente seng

Version 1.0, sidst rettet 15/ af Samuel Thrysøe. Projekt 1: Fremtidens intelligente seng Version 1.0, sidst rettet 15/9-2014 af Samuel Thrysøe Projekt 1: Fremtidens intelligente seng 1 Indhold Indhold 2 Indledning 3 Forside 3 Indholdsfortegnelse 3 Liste over forkortelser 3 Problemformulering

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Kravspecifikation. I4PRJ4 Gruppe 1

Kravspecifikation. I4PRJ4 Gruppe 1 Kravspecifikation I4PRJ4 Gruppe 1 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Dokumentets Indhold.......................................... 1 2 Systembeskrivelse 2 2.1 Overordnet System............................................

Læs mere

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig)

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) Udgangpunkt for idéen - De fleste er sikkert belastet af en frygtelig masse kabler og/eller konvertere mellem USB og de forskellige enheder man ønsker at kommunikere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

Gennemgang af medietyper

Gennemgang af medietyper Gennemgang af medietyper CD-medie Medielæser: CD-rom læser, der kan håndtere Cd er i visitkort format. Enhedsdriver: OpenSign er baseret på VA To faktorer (kombination af hardware og kodeord noget man

Læs mere

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016 Standardisering af PLC Programmering SESAM Præsentation 2. November 2016 1 Agenda Introduktion TC Skjern Historien bag standardisering Hvad indeholder standarden? Struktureret Tekst programmering Uddannelse

Læs mere

Projekt E1PRJ1 Emne: Strukturering Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 20. marts 2006 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Jacob Nielsen, Klaus Eriksen,

Projekt E1PRJ1 Emne: Strukturering Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 20. marts 2006 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Jacob Nielsen, Klaus Eriksen, Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Strukturering Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 20. marts 2006 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Jacob Nielsen, Klaus Eriksen, Mikkel Larsen og Tomas Stæhr Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME

Synopsis. Hardi Bootlader m. Java ME Projektbeskrivelse KBK 24.11.2009 Side 1 af 6 --- ooo --- Synopsis for IHA Kursus : ITJEM1, efterår 2009 Navn: Kåre Bach Kjeldsen Studienummer: AU9215 Oprettet den 24/11 2009 --- ooo --- Version Dato Tekst

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010 Viscolone Viscolone 1. BESKRIVELSE...1 2. TILSLUTNING AF PLC MODUL TIL PC OG SPÆNDINGSFORSYNING...1 3. OPSÆTNING AF PC-EN TIL AT KØRE MED VISCOLONE PLC-MODULET...2 4. TILPASNING AF CONVI OPSÆTNINGSFILEN...8

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Kravspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Kravspecifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Kravspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Kravspecifikation

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Software AxiomLite Fleksibilitet AxiomLite er et kombineret adgangskontrol- og alarmovervågningssystem udviklet i Canada

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere