Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1"

Transkript

1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

2

3 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny planlov og regeringens beslutning om at sætte fokus på vækst blandt andet drøftet. Samtalen drejede sig om detailhandelens vilkår i yderområderne, og regeringens ønske om mere konkurrence specielt indenfor apoteker og tandlæge området. I den forbindelse blev rapporten, Creating Economic Growth In Denmark Through Competition udarbejdet af McKinsey & Company på bestilling af regeringen, omtalt. Umiddelbart efter downloadede vi rapporten, blot for at se om optikbranchen var nævnt. Det blev til meget spændende læsning. For det første er Optikbranchen direkte nævnt, men ikke under detailhandel, som det ellers er kutyme i Danmark, men under sundhedssektoren og i direkte sammenligning med netop apotekere og tandlæger. For det andet er rapportens konklusion om konkurrencesituationen meget interessant. Optikbranchen i Danmark er mest produktiv set i forhold til de andre lande, heriblandt England, Tyskland og Sverige, målt på salg pr. medarbejder, og samtidig er vi også det land, der har det laveste antal ansatte pr. indbygger. Men det mest interessante er, at man i rapporten konkluderer, at konkurrencen er høj, hvilket skyldes konsolidering og internationale virksomheders tilstedeværelse. Og det er godt nyt, fordi branchen i nogens bevidsthed fortsat lider under konkurrencestyrelsens rapport fra 2002, hvor branchen som bekendt var i søgelyset for manglende konkurrence, for høje priser etc. Alle i branchen er klar over, at branchen stadig lider under en vis recession, og at udviklingen i omsætningen ikke er som man måtte ønske. Det viser diverse salgsstatistikker tydeligt. Udviklingen i branchens omsætning siden 2005 er kun steget med 5 %, hvorimod apotekerne er steget med ca. 15%. Om 2011 bliver et bedre år er der ingen der ved, men noget tyder på, at billedet er ved at vende, så mon ikke 2011 bliver året, hvor optikerbranchen igen er inde i en positiv udvikling. Godt nytår. Per Michael Larsen Formand for Danmarks Optikerforening

4 Vi er stolte af og glade for at have vundet optikbranchens guldmedalje. Snart får danske optikere mulighed for at tilpasse glasset som vandt i Paris! Anateo Mio lanceres i starten af information om glasset kommer snarest!

5 INDHOLD Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi Farverig succes i dyster branche Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Charles Bonnet Syndrom Årets hæderslegat fra Synoptik Fonden Louis Nielsen åbner nye butikker i Bilka Hoya åbner uddannelsescenter i Budapest Introduktion til bioinspireret design Kontaktlinse konferencen 2010 Optometrist bliver en beskyttet titel Brillemesse på amerikansk Nyt liv i Niger Læserdebat Produktnyt Branchenyt Nyt fra uddannelsesudvalget Kurser / kalender Arbejde og familie har gået hånd i hånd siden dag et hos parret bag danske Bellinger, der på rekordtid har slået sit navn fast på den interna- tionale scene Naturen og menneskekroppen er gode databaser for idéer og koncepter, der kan overføres til øjensundhed Lyserøde elefanter og farverige blomster, der slynger sig op af toiletkummen, er blot nogle af syner, mange ældre med nedsat syn oplever. Denne tilstand kendes i dag som Charles Bonnet Syndrom. 24 Skal vi lave forretning sammen? Forsiden Skal vi lave forretning sammen? Se side 31

6 6 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi AF IVAN NISTED, KONTAKTLINSE- OPTIKER, MPH, OPTIKER- HØJSKOLEN I forrige nummer af Optikeren forholdt jeg mig til klinisk håndtering af hyperopi og myopi. I denne artikel vil jeg rette opmærksomheden mod astigmatisme og styrkeforskel mellem øjnene, også kaldet anisometropi. Udmåling af astigmatisme De fleste optikere bruger den samme metode til udmåling af synsfejl. Med afsæt i habituel korrektion eller autorefraktorresultat justerer vi den sfæriske styrke og udmåler astigmatismen med krydscylinder for et øje ad gangen. Så afbalancerer vi akkommodationen; maksimal plusstyrke eller minimal minusstyrke, der giver patienten bedst mulig visus, er måleresultatet. Har patienten en visus på 0.5 eller bedre, fungerer krydscylindermetoden efter hensigten[1]. Er patientens visus dårligere end 0.5 med såvel habituel korrektion som resultatet fra autorefraktoren, kan vi have glæde af at have følgende tre metoder i baghånden: 1. Den astigmatiske vifte Brug den sfæriske styrke fra autorefraktor-resultatet som udgangspunkt. Adder +1.00D i phoroptoren og undlad at indsætte cylinderen. Retinoskopi. Det astigmatiske øje danner to billedlinjer, der begge er placeret foran retina. Spørg patienten, om en af linjerne er skarpere end de øvrige. Bed patienten angive retningen som et klokkeslæt: Ved eksempel 1 vil det være klokken 6 og 12, da den billedlinje, der er tættest på retina, er lodret. Minuscylinderaksen ligger vinkelret på den retning, patienten angiver. Akseretningen kan også beregnes ved at tage det laveste klokkeslæt og gange med 30. Minuscylinderen indsættes dermed med aksen i 180. Cylinderstørrelsen forøges, indtil patienten oplever, at alle linjer er ca. lige skarpe. Skift derefter til en visustavle og reducer den sfæriske styrke indtil maksimal visus opnås. Cylinderaksen og størrelsen kan efterfølgende finjusteres med krydscylinderen. 2. Retinoskopi Det kræver en del øvelse at blive rutineret i at retinoskopere. Hvis patienten blot opnår 0.5 visus med retinoskopiresultatet, kan vi finjustere den sfæriske styrke og cylinderen på vanlig vis. Sæt retinoskopets slæde i klikket og roter stregen indtil den er lodret. Vi skal placere os foran patienten, således at vi blokerer patientens udsyn til visustavlen på det øje, vi undersøger. Afstandsretinoskopi foregår i 4 trin: a. Bevæg lyset meget langsomt henover øjet, mens patienten ser på en afstandstavle med bogstaver svarende til habituel visus. Bemærk om der er en skævhed i refleksen, eller hvordan»tæppet lukkes for«, når du fejer lyskeglen fordi pupillen. Denne skævhed angiver de to hovedsnit. b. Stil skiftevis keglen i det ene og det andet snit mens du justerer den sfæriske styrke, indtil der er neutralt i det ene snit og modbevægelse i det andet. c. Indsæt minuscylinderen med aksen parallelt med lyskeglens retning i det snit hvor du ser modbevægelse. Forøg cylinderstørrelsen indtil modbevægelsen er neutraliseret. Er du i tvivl, om du har ramt neutral, kan du fx addere +0.50D og for at se, om du henholdsvis ser mod- og medbevægelse[2]. d. Hvis vi sidder på 50 cm afstand, skal vi justere den sfæriske styrke 2D i minusretning (40 cm = 2.5D, 67 cm =1.5D) K-mål Corneaastigmisme er den vigtigste årsag til stor refraktionsastigmatisme. Corneas bagflade og linsen

7 >> 7 i øjet kan også være toriske, men betydningen af disse krumningsforskelle vil være meget lille for refraktionsastigmatismen. Årsagen er, at lyset bevæger sig gennem medier med næsten samme brydningsindeks, som de fremgår af nedenstående billede[3]. Den franske øjenlæge Louis Émile Javal foreslog i 1890, at der var et simpelt matematisk forhold mellem cornea- og refraktionsastigmatisme, siden kendt som Javals regel. Siden har kliniske studier vist, at refraktionsastigmatismen rimeligvis kan forudsiges ud fra corneaastigmatismen. Patientens indre astigmatisme er i gennemsnit på 0.5D i 90 [4, 5]. En difference i K-mål på 0.05 mm. Svarer til ca. 0.25D astigmatisme. Minuscylinderaksen ligger langs det fladeste k-mål. Hvis vi indsætter den beregnede cylinder i phoroptoren og justerer den sfæriske styrke, vil patienten med stor sandsynlighed have bedre visus end 0.5, og krydscylindermetoden kan derfor anvendes[1]. Case 1 viser, at problemer med at udmåle astigmatismen kan give patienten en forkert diagnose og anledning til unødig bekymring. Skolelægen havde konstateret nedsat visus på venstre øje og henvist drengen til øjenlæge. Øjenlæge havde konstateret nedsat visus, også med autorefraktor-resultat i prøvebrille. Anbefalingen fra øjenlægen var at acceptere den nedsatte visus på venstre øje. Patientens forældre henvendte sig for at få en vurdering af øjenlægens diagnose. Drengens ukorrigerede astigmatisme er fejltolket som amblyopi, fordi visus med autorefraktorre- Øje set fra siden. sultatet er under 0.5. Dermed kan astigmatismen heller ikke udmåles med krydscylindermetoden. Visus med pinhole afslører, at optisk korrektion kan forbedre visus. Vores opgave er her blot at finde en metode til at udmåle astigmatismen. Baggrund: Astigmatisme Emmetropisering reducerer forekomsten og graden af astigmatisme. 4-åriges astigmatisme kan ikke forudsiges ud fra den astigmatisme, de har som nyfødte[6]; allerede fra 5-6-årsalderen er astigmatisme forholdsvis stabil[7]. Små justeringer af astigmatismekorrektion kan dog være betydningsfulde for patientens synskomfort. Fra årsalderen forandres astigmatismen i gennemsnit 1D i retning af mod-regel-astigmatisme [7]. Ukorrigeret klinisk signifikant synsfejl kan give patienten

8 8 FRA OPTIKERHØJSKOLEN En forskel i refraktionen på mere end 1D mellem højre og venstre øje defineres som anisometropi. samsyns- og/eller akkommodationsdysfunktion. Alene korrektion af synsfejlen vil i gennemsnit løse ca. 50 procent af samsynsproblemerne. Succesraten er 67 procent hos patienter med mod-regel astigmatisme og 45 procent hos patienter med med-regel astigmatisme. Endnu højere succesrater ses hos patienter med hyperopisk astigmatisme[8]. Korrektion af astigmatisme er dermed ikke blot et spørgsmål om bedring af visus, men i høj grad også af kvaliteteten af samsynet. Klinisk håndtering af astigmatisme Som hovedregel gives den målte astigmatisme, hvis der er en klinisk signifikant forskel i forhold til den habituelle korrektion[8-10]. Tabel 1 viser, hvornår en synsfejl eller synsfejlsforandring typisk er betydningsfuld. I tilfælde, hvor patienten ikke synes, at subjektiv refraktion (#7a) giver optimal synskomfort, bør vi forsøge at tilnærme habituel korrektion. Ved symptomfrie patienter med god afstandsvisus bør vi ligeledes overveje, om patienten reelt vil have nogen gevinst ved at få korrektionen ændret. Desuden kan det være vanskeligt at afgøre, om der reelt er tale om en forandring af synsfejlen i tilfælde, hvor vi fx måler en lidt højere sfærisk styrke med tilsvarende højere astigmatisme. Demonstration af korrektion i prøvebrillen vil i de fleste tilfælde kunne afklare, om patienten får forbedret synskomfort. Hos kontaktlinsebrugere er der en ekstra udfordring i at få tilpasset kontaktlinserne, så akseretningen er korrekt. Baggrund: Anisometropi En forskel i refraktionen på mere end 1D mellem højre og venstre øje defineres som anisometropi. Forskellen kan skyldes difference i sfæriske styrker eller cylinder. Udviklingen af synsfejlene afhænger hovedsageligt af, om patienten har myopi eller hyperopi. En kort beskrivelse af synsfejlsudviklingen findes i forrige nummer af Optikeren i artiklen»synsfejl: Myopi og hyperopi«. Ukorrigeret anisometropi hos 0-6-årige forøger risikoen for, at visus ikke udvikles normalt, og patienten bliver amblyop. Risikoen for amblyopi afhænger af typen af synsfejl, som det fremgår af nedenstående tabel, er den højest for hyperop anisometropi. Risiko for amblyopi er markant højere ved anisometropi i sammenligning med patienter med ensartede styrker (isometropi)[10]. Hvis visus er normalt udviklet, er der efter 6. leveår ikke længere risiko for amblyopi ved ukorrigeret anisometropi, men patienten vil ofte have symptomer[11, 12]. Korrektion af anisometropi med brilleglas kan også give patienten to typer af bivirkninger. 1. Statisk aniseikoni betyder, at patienten oplever billedstørrelsesforskel mellem højre og venstre øje. Dette kan fx udmåles med Østerbergs Koincidenstavler, der findes i de fleste klinikker (Se nedenfor). Statisk aniseikoni kan også undersøges med Breckers metode, hvor patienten ser på to penlights, mens der er en Maddoxcylinder for patientens ene øje. Nedenfor er vist hvad patienten ser, hvis han har henholdsvis ens billedstørrelser og uens billedstørrelse for de to øjne[9, 10]. Uanset metoden anvendes et sæt iseikoniske brilleglas med forstørrelse fra ca. 1 til 8 procent. Det iseikoniske glas sætter du foran øjet, der ser det mindste billede. Find den forstørrelse der ophæver forskellen i billedstørrelserne. 2. Dynamisk aniseikoni fremkommer, når patienten ikke ser gennem brilleglassenes optiske centre. På grund af styrkeforskellen er der forskellige krav til øjenbevægelsernes størrelse på de to øjne. Øjet med den højeste plusstyrke skal bevæges mest. Dette giver hyppigst symptomer, når øjnene drejes opad eller nedad, fordi vi har lavere fusionsreserver vertikalt end horisontalt. Problemet betegnes også vertikal imbalance. Ud fra geometriske beregninger af billedstørrelserne på retina vil mange patienter få problemer med statisk og/eller dynamisk aniseikoni. Vores visuelle system er dog i stand til at adaptere til statisk og dynamisk aniseikoni. Når vi fx ser på et objekt 20 grader til højre for os, er afstanden til objektet forskelligt for højre

9 >> 9 Østerbergs klammer m.v.. og venstre øje. Dette giver forskellige billedstørrelser på de to retinae, men det er de færreste, der oplever aniseikoni[10]. Akkommodationskravet er heller ikke ens, når en patient med anisometropi korrigeres med brilleglas. Akkommodationskravet på 40 cm. reduceres med ca. 0.25D for hver 3D myopi. Modsat stiger kravet for patienter korrigeret med plusglas. Typisk er der større risiko for, at patienten får symptomer på grund af aniseikoni end forskel i akkommodationskrav. Klinisk håndtering af anisometropi Som hovedregel korrigeres anisometropi fuldt ud, og hvis optikeren finder det optimalt at give en anden korrektion end subjektiv refraktion, skal højre og venstre øjes korrektion ændres lige meget. Ukorrigeret eller underkorrigeret anisometropi vil ofte give patienten såvel visuelle symptomer som samsyns- og akkommodationsproblemer[8, 11, 12]. Kontaktlinser er den mest succesfulde behandling af anisometropi: Patienterne har sjældent statisk aniseikoni og aldrig dynamisk aniseikoni[9, 10]. Ved brug af brilleglas viser flere studier, at nogle patienter adapterer inden for 15 minutter således, at de hverken har statisk eller dynamisk aniseikoni[13-15]. Med andre ord formår nogle patienter at ensarte de opfattede billeder Kontaktlinser er den mest succesfulde behandling af anisometropi. fra højre og venstre øje i størrelse. Samtidigt lærer mange patienter at tilpasse øjenbevægelserne til de krav, brilleglassene stiller: Det mest hyperope øje skal lave størst øjenbevægelser. Vi bør undersøge, om patienten får aniseikoni med brillekorrektionen, når styrkeforskellen overstiger 1D. Hvis patienten oplever aniseikoni med brilleglas, bør vi forsøge at afhjælpe patientens problemer i følgende rækkefølge: 1. Kontaktlinser I modsætning til brilleglas vil kontaktlinser hverken forstørre eller formindre retinabillederne uanset styrken. Årsagen er, at toppunktsafstanden er 0 i kontaktlinser, og i de fleste tilfælde vil patienten ikke opleve aniseikoni[9, 10]. 2. Kort toppunktsafstand Hvis patienten ikke ønsker kontaktlinser, kan vi forsøge at reducere toppunktsafstanden og dermed reducere forskellen i brilleglasforstørrelsen mellem højre og venstre brilleglas. Vi bør her både være opmærksomme på valget af brillestel og på hvor langt fremme på brilleglasset, facetten kan placeres. Patientens øjenvipper lægger en naturlig begrænsning på hvor kort toppunktsafstanden kan blive. 3. Iseikoniske glas Ekstra forstørrelse i det ene brilleglas kan opnås ved at ændre brilleglassets kurver og tykkelser. Når vi konstaterer statisk aniseikoni, kan vi ved hjælp af iseikoniske brilleglas udmåle, hvor mange procent forstørrelse det kræver at lave billederne ens. I gennemsnit giver 1D forskel i styrke ca. 1 procents aniseikoni. Brilleglasfabrikanterne vil ud fra den ønskede forstørrelse beregne, hvilke krumningsradier og tykkelse brilleglasset skal have for at give den ønskede forstørrelse. Iseikoniske glas er ikke en kosmetisk attraktiv løsning, men undersøgelser viser, at patienter med aniseikoni foretrækker iseikoniske brilleglas frem for at have aniseikoni; symptomer og øjenbevægelsesproblemer mindskes signifikant med iseikoniske glas[16]. 4. Visuel træning Anisometrope patienter, der med succes bruger brillekorrektion, har højere vertikale fusionsreserver end baggrundsbefolkningen[13]. Visuel træning kan forøge de vertikale fusionsreserver hos patienter med symptomer[17] og sandsynligvis

10 10 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Referencer reducere patientens problem med dynamisk aniseikoni. Den kliniske håndtering af patienter er ikke altid ligefrem, som det fremgår af case 2. Patienten var henvist til synstræning på grund af et samsynsproblem. Case 2 er et eksempel på en astigmatisme, som ikke kan udmåles med krydscylindermetoden. Afstandsretinoskopi (#4) giver et brugbart udgangspunkt for højre øje, men ikke venstre. På venstre øje kan patienten ikke give en brugbar respons på den astigmatiske vifte. Corneaastigmatisme indsættes som udgangspunkt for den subjektive refraktion på venstre øje. Herefter justeres den sfæriske styrke til bedst mulig visus, og cylinderen finjusteres med krydscylinderen. Patienten oplever 3 procents aniseikoni i lodret snit, hvor der er ca. 2.75D difference mellem højre og venstre brilleglas. I vandret snit er differencen kun ca. 0.5D, og patienten oplever ikke aniseikoni. Resultatet var uændret efter 15 minutters afprøvning i prøvebrillen. Patienten fik tilpasset formfaste toriske kontaktlinser af en kollega. Patienten følte ikke behov for yderligere behandling. Opsummering Ukorrigeret astigmatisme og anisometropi er tilstande, der ofte giver patienten symptomer. Som hovedregel korrigeres disse synsfejl fuldt ud, og korrektion forevises i prøvebrillen. Hvis patienten ikke har god synskomfort, kan korrektionen modificeres i retning af den habituelle korrektion. Kontaktlinser afhjælper de fleste patienter med stor anisometropi; om end brillekorrektion ved anisometropi kan give anledning til statisk og dynamisk aniseikoni, vil mange patienter adaptere inden for 15 minutter. Iseikoniske glas giver typisk høj synskomfort til patienter med aniseikoni. Anbefalet læsning Elliott, D., Clinical procedures in primary eye care -3.ed. 2008: Butterworth-Heinemann Medical. (Bog) Grosvenor, T., Primary care optometry. 2006: Butterworth-Heinemann Medical. (Bog) Scheiman, M. and B. Wick, Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 2008: Lippincott Williams & Wilkins. (Bog) Gwiazda, J., Treatment options for myopia. Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry, (6): p (Artikel) 1. Efron, N.,Optometry A-Z. 2007: Butterworth-Heinemann Medical, p Elliott, D., Clinical procedures in primary eye care. 2003: Butterworth-Heinemann Medical. 3. Tunnacliffe, A., Introduction to visual optics. 1987: Association of British Dispensing Opticians. 4. Grosvenor, T., S. Quintero, and D. Perrigin, Predicting refractive astigmatism: a suggested simplification of Javal s rule. American journal of optometry and physiological optics, (4): p Dobson, V., J. Miller, and E. Harvey, Corneal and refractive astigmatism in a sample of 3-to 5-year-old children with a high prevalence of astigmatism. Optometry & Vision Science, (12): p Mayer, D., et al., Cycloplegic refractions in healthy children aged 1 through 48 months. Archives of Ophthalmology, (11): p Grosvenor, T., Primary care optometry. 2006: Butterworth-Heinemann Medical, p.29, Dwyer, P. and B. Wick, The influence of refractive correction upon disorders of vergence and accommodation. Optometry & Vision Science, (4): p Scheiman, M. and B. Wick, Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 2008: Lippincott Williams & Wilkins, p ; Rutstein, R. and K. Daum, Anomalies of binocular vision: diagnosis & management. 1998: Mosby, p. 7-60, Marran, L. and C. Schor, Lens induced aniso-accommodation. Vision Research, (22): p Marran, L. and C. Schor, Binocular Accommodation IN Accommodation and Vergence Mechanisms in the Visual System. Edt Franzén, O., H. Richter, and L. Stark, Accommodation and vergence mechanisms in the visual system. 2000: Birkhäuser, p Griebel, S., et al., Vertical fusional amplitudes in patients wearing vertical anisometropic correction1. Ophthalmology, (9): p Lemij, H. and H. Collewijn, Long-term nonconjugate adaptation of human saccades to anisometropic spectacles. Vision Research, (11): p Averbuch-Heller, L., R. Lewis, and D. Zee, Disconjugate adaptation of saccades: contribution of binocular and monocular mechanisms. Vision Research, (2): p Achiron, L., et al., The effect of relative spectacle magnification on aniseikonia. Journal of the American Optometric Association, (9): p Luu, C. and L. Abel, The plasticity of vertical motor and sensory fusion in normal subjects. Strabismus, (2): p

11 >> 11 model: 2377 REX design: eva-lena bäckström

12 12 PORTRÆT i en dyster branche Med sine glade farver og karakteristiske håndskårne udskæringer har Bellinger på rekordtid slået sit navn fast på den internationale scene. Men det er ikke omkostningsfrit at bide skeer med de store. AF MALENE ØSTERBY

13 >> 13 V i kiggede hinanden i øjnene og sagde: Jamen, hvad er det værste der kan ske? Det er, at det bare ikke går, og at vi må sælge vores hus.«med det i baghovedet gav Claus og Malene Bellinger Diederichsen sig i kast med at designe brillestel i hidtil usete farvekombinationer med sjove udskæringer vel at mærke uden noget som helst kendskab til optik og uden en egentlig designuddannelse i ryggen. Og det skulle da hurtigt vise sig, at de to brilleamatører havde fat i den lange ende. På SILMO-messen i 2003 slog parret benene væk under de besøgende med deres farvestrålende kollektion og vendte hjem med en fuld ordrebog. I dag syv år efter har de opbygget et navn, der giver genklang hos anerkendte optikere og modebevidste forbrugere verden over. Optikeren fik en snak med det succesfulde par i Bellingers nye kontordomicil i Risskov lidt uden for Århus. Fra økologiske grøntsager til brilledesign Claus og Malene har altid vidst, at de ville starte noget op sammen. Men det var ikke givet, at de skulle kaste deres kærlighed på high-end brilledesign. Med inspiration fra New Zealand, hvor Malene har arbejdet nogle år og blandt andet hjulpet en anerkendt diætist med at starte et firma op, som leverede økologiske grøntsager, var tanken i første omgang at føre dette koncept videre til Danmark. I mellemtiden havde Claus snust til brillebranchen først som salgschef i ProDesign og senere som distributør for forskellige franske brillemærker. Og efter at have kørt rundt på landevejene med salgskufferten var han solgt.»det var der, jeg havde fundet mit holdested. Brilleverdenen er en sjov og hjertevarm branche, og et sted hvor man også kan have gode relationer til folk, uden at det kun skal være forretning,«lyder det fra Claus. Sammen med sin kone Malene og nogle bekendte inden for branchen stiftede han derfor brillemærket Blue Eyes. Her lærte de en masse om produktion og design, og samtidig begyndte nogle af de træk, der senere blev genoptaget i Bellinger, at spire frem. For eksempel lancerede Blue Eyes, som nogle af de første på markedet, tofarvede titaniumsbriller i To år senere valgte Claus og Malene at gå egne veje med et ønske om at lave briller til folk, der satte pris på et godt design med et strejf af humor.»vi besluttede os for at lave vores helt eget firma, der skulle udstråle de passioner og den lidenskab, vi havde for briller. Så vi gik i gang med at udvikle hele konceptet for Bellinger. Ingen af os er design- Brillebranchens svar på iphonen, er den blevet kaldt. Kulfiberbrillen fra Bellingers Blac-kollektion er til mænd, der elsker gadgets og lir. Bl.a. er hele Audis Le Mans team med Tom Christensen i spidsen udstyret med denne brille. Inspirationen til den nok mest solgte Bellinger brille BEC1024 stammer fra en kuglepen designet af den danske formgiver Verner Panton, som Claus fik i fødselsdagsgave af sin hustru og partner Malene. Selv om Bellingers design er blevet mere stilrent og nedtonet, så er der fuld knald på firmaets nye image-kampagne.

14 14 PORTRÆT Efter halvandet år nåede Bellinger den position på markedet, Claus og Malene Bellinger Diederichsen havde håbet på inden for ti år. Og det er blandt andet takket være et stærkt partnerskab. uddannede, så vi blev enige om, at det nok ikke var på fronten, vi skulle udfolde vores kreativitet. Til gengæld kunne vi lege med farverne og lave nogle fede udskæringer på stængerne,«fortæller Malene. Kulør på brillebranchen Og netop farver var en mangelvare, da Claus og Malene gjorde deres entré på den optiske scene i På det tidspunkt var branchen domineret af sorte og brune farver, og en stang var blot en stang. Derfor var timingen helt rigtig for Bellinger, som havde en vision om at sætte kulør på brilleverdenen og bringe glæde ind i branchen. Som modsvar til tidens tynde lige stænger i afdæmpede mørke farver kom Bellinger med en iøjnefaldende kollektion med briller i både orange, pink og limegrøn sat sammen i mærkværdige farvekombinationer. Den traditionelle brillestang var erstattet med en bredere udgave med spektakulære udskæringer. Her var et brillefirma, der på én gang satte en ære i at skabe briller med et glimt i øjet, og som samtidig besad et åbenlyst designtalent. Og med kommentarer fra leverandører som: Endelig noget, der er totalt anderledes, men salgbart, viste det sig hurtigt, at branchen netop hungrede efter fornyelse og design, hvor der var tænkt ud af brilleboksen. På Silmo-messen i 2003 lykkedes det mod alle forventninger de to stiftere at få afsat selv de mest spraglede briller, der blot var tænkt som et gimmick for at lokke nysgerrige optikere i butikken.»vi regnede med, at det var de sorte, brune og røde briller, de ville købe. Men det, der var så unikt, var, at de købte alle farverne,«siger Claus og lader Malene fortsætte:»jeg tror også, vi ramte noget ved, at vores briller ikke bare var crazy for at være det, de var også funktionelle. Vores fronter var rimeligt enkle, og så var der knald på stængerne i stedet for. Alle kunne lige som bære dem.«fra entreprenør til professionel brilledesigner Efter messen i Frankrig gik det stærkt for Bellinger. På kort tid var den lille ukendte iværksættervirksomhed, der holdt til i kælderen af ejernes parcelhus, pludselig blevet et kendt navn blandt mange optikere herhjemme og i udlandet. Det betød, at der nu blev stillet høje krav til firmaet.»i mit og Malenes hoved var vi stadig det lille bitte firma, der hver dag løb med hundred kilometer i timen for at få det hele til at hænge sammen. Men ude hos mange optikere var vi pludselig blandt deres tre største leverandører, og det betød, at de også forventede en vis professionalisme,«fortæller Claus og tilføjer:»det der med at sige til kunderne; Vi er lige startet, og vi har ikke helt styr på vores computerprogram endnu. Og i øvrigt har vi udsolgt de næste seks måneder, fordi vi ikke har kunnet finde ud af at bestille, den accepterede de ikke længere.«i 2006 tog Bellinger derfor skridtet fra at være et lille entreprenørfirma, hvor Claus og Malene blandt andet selv pakkede briller, fejede gulve og udskrev fakturaer mm., til en professionel virksomhed med større fokus på selve forretningen. Og i dag syv år en masse hårdt arbejde, mange lange nætter og spekulationer senere er Bellinger blevet et verdensomspændende firma med en stor medarbejderstab, egen produktion og salgs- og marketingafdeling. En position de to ejere aldrig i deres vildeste fantasi havde drømt om, da de i 2002 kastede sig ud i projektet.»da vi startede, havde vi ikke nogle planer om, at vi skulle være 30 ansatte herhjemme og sælge briller i over 40 lande. Kunne vi sælge briller i Danmark og Norden og have et par enkelte ansatte, så var det fint,» lyder det beskedent, men stolt fra Claus. Kreativitet koster Den jyske Beskedenhed er dog aftaget med tiden. Med en vision om at være intet mindre end det mest innovative firma i branchen, har Bellinger hele tiden måtte forny sig selv på designfronten. På meget kort tid er firmaet derfor kommet med det ene nyskabende design efter det andet lige fra to-farvede titaniumsbriller, udskiftelige stænger, fræsning i acetatstænger til seneste skud på stammen; den justerbare kulfiberbrille. Men denne evige søgen efter nye former, nyt materiale og nye teknikker har kostet mange ressourcer og tæret på økonomien. Særligt ondt gjorde det, da Bellinger kom ud med et voldsomt underskud i Det var blandt andet takket være firmaets nye produktlinje og store satsning på herrebriller, Blac, at virksomheden tabte mange millioner.»fra at have tjent gode penge og vokset derudaf fik vi pludselig et

15 15 ordentligt rap over nallerne. Vores kulfiberbriller alene kostede os mellem 5-7 millioner det første år bare i udviklingsomkostninger, og oveni det kom så finanskrisen,«fortæller Claus. Men selv om de mange knubs har gjort ondt, så har de, ifølge de to ejere, samtidig været med til at manifestere, hvem Bellinger er.»selv om vi vidste, at Blac-projektet ville blive svinedyrt og komme til at koste rigtig mange ressourcer, fordi vi skulle starte egen produktion op i Danmark og ansætte ti mennesker uden at kunne fakturere en eneste brille, så var det det, vi ville. Og når vi går ind i noget, så gør vi det hundred procent,«lyder det fra Claus. Efterligninger sender Bellinger på ny kurs Selv om grundidéen i Bellinger fortsat er at formidle glæde til slutbrugeren, så har firmaet, de seneste par år, bevæget sig mod et mere stilrent udtryk med mere afdæmpede farver og detaljer. Det skyldes blandt andet, at Bellinger i 2008 tog en beslutning om at ændre kurs, fordi markedet kom med så meget, der til forveksling mindede om deres design.»det her har været Bellinger fra 2003 og frem til ,«siger Claus og hiver den nok mest solgte Bellinger Brille frem, BEC1024, med orange og hvide detaljer på de brede bølgede stænger.»det har været meget farverigt med mange detaljer. Men det vi har oplevet igen og igen er, at mange discountkæder har solgt kopier af vores design til billige penge. Derfor har vi været nødt til at gå i en ny retning for at differentiere os. Samtidig er vi blevet meget mere teknisk orienterede i vores design, så det i dag er sværere at efterligne os,«lyder det fra Claus. Ingen succes uden et godt bagland Mens vi sidder her og snakker, er Malene nødt til at smutte;»der er nogle børn, der venter på mig,«som hun siger. Det er nemlig ikke kun firmaet de to partnere og ægtefæller skal styre i den rigtige retning. Familielivet skal Fakta om Bellinger: Bellinger blev stiftet i 2003 af Claus (39 år) og Malene Bellinger Diederichsen (38 år). Parret mødte hinanden på eksportakademiet i Århus i 1993 og er derfor selvlærte inden for den optiske branche. Sammen har de to piger på henholdsvis fem og ni år. Bellinger producerer tre produktlinjer; Bellinger, Blac og Kamæleon. Bellinger er designet til både mænd og kvinder og er kendetegnende ved dets særprægede detaljer og iøjnefaldende farvekombinationer. Blac er en herrebrille i kul- og glasfiber med titaniumsforstærkninger, inspireret af racerbiler. Kamæleon er kendt for dets udskiftelige stænger med håndskårne udskæringer. Bellinger kan købes i 42 lande verden over og produceres hovedsageligt på firmaets egen fabrik i Danmark og i Japan. også hænge sammen. Inden for et år blev Claus og Malene nemlig både gift, fik børn og stiftede firma. Og selv om mange måske vil mene, at man bør adskille job og familieliv, så har denne cocktail netop været opskriften på succes hos Bellinger-parret.»Det er ekstremt svært at starte et projekt op helt fra bunden, hvor man skal arbejde rigtig meget. Det kræver stor forståelse fra ens partner. Havde en af os startet Bellinger op uden den anden, så tror jeg ikke, vi ville være gift den dag i dag,«lyder det oprigtigt fra den succesfulde familiefar og ægtefælle. Der er højt til loftet, plads til store armbevægelser og ingen løftede pegefingre i det åbne kontormiljø hos Bellinger. Og gennem de runde huller i gulvet kan man se ned til lageret, så alle medarbejdere er forbundet.

Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi

Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi 6 Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi AF IVAN NISTED, KONTAKTLINSE- OPTIKER, MPH, OPTIKER- HØJSKOLEN I forrige nummer af Optikeren forholdt jeg mig til klinisk håndtering af hyperopi og myopi. I denne

Læs mere

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende.

De fleste børn og forældre foretrak kontaktlinser frem for briller af mange forskellige grunde, herunder syn, komfort, håndtering og udseende. 16 FAGLIGT Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Har du styr på CLIP- og CLAMP og ACHIEVE-forsøgene, og vil dine yngre patienter virkelig have glæde af at bruge kontaktlinser? Jeff

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser

Medicinsk Udstyr Briller og kontaktlinser Retningslinjer for fremstilling og salg af medicinsk udstyr - briller og kontaktlinser Ministeriet for Sundhed og forebyggelse bekendtgørelse nr. 1263 af 15/12/2008 om medicinsk udstyr Medicinsk Udstyr

Læs mere

TRAIN YOUR EYES - SCREENING SKÆRMARBEJDE NAVN: ALDER: FIRMA: DATO:

TRAIN YOUR EYES - SCREENING SKÆRMARBEJDE NAVN: ALDER: FIRMA: DATO: TRAIN YOUR EYES - SCREENING SKÆRMARBEJDE NAVN: ALDER: FIRMA: DATO: TRAIN YOUR EYES - SCREENING SKÆRMARBEJDE TrainYourEyes er et internationalt firma, med hovedsæde i Danmark, som har specialiseret sig

Læs mere

Binokulær Nær-læsning

Binokulær Nær-læsning Binokulær Nær-læsning Styrke område: +4 til +20 dioptrier Synsfelt: >70º total Vægt: 26 34 gram Arbejdsafstand: 25 8 centimetrer Betragtning af et objekt ved kortere afstand gør billedet på retina større.

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

Synsfejl: Hyperopi og myopi

Synsfejl: Hyperopi og myopi 22 Synsfejl: Hyperopi og myopi AF IVAN NISTED, KONTAKTLINSEOPTIKER, MPH Min holdning er, at subjektiv afprøvning af korrektion i prøvebrille er en simpel og direkte måde at give patienten den mest komfortable

Læs mere

Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:

Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om: Kerneområde Refraktion Uddannelseselement Refraktion 1 Placering 1. semester Omfang 10 ECTS-point Læringsudbytte Viden og forståelse Mål og læringsmål for uddannelseselementet: Viden og forståelse Den

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Forbedring af synet hos voksne med amblyopi

Forbedring af synet hos voksne med amblyopi Forbedring af synet hos voksne med amblyopi Et litteraturstudie Af Karen-Marie Hulgaard Baggrund Amblyopi er det mest almindelige visuelle handicap i barndommen, med næsten 60.000 (US tal) nye tilfælde

Læs mere

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R HOS OS KAN DU ROLIGT BEDE OM DET BEDSTE, FOR DET ER DET ENESTE, VI TILBYDER Bruger du briller eller kontaktlinser

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Hvad kendetegner samsynsfejl

Hvad kendetegner samsynsfejl Hvad kendetegner samsynsfejl Symptomgivende Godartede lidelser Forholdsvis enkel behandling Generelt god behandlingsprognose WWW.DCOVS.DK Hyppighed af symptomer blandt patienter med samsynsfejl Symptomer

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A Billeddannelse ved nærsynethed Skarpheden er foran på nethinden Billedet på nethinden er uskarpt F I G U R 1 A Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004 Af Nina Jacobsen læge, ph.d.-studerende, Kennedy Centret

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g VÆRD AT VIDE OM Synstræning Værd at vide om synstræning Et godt syn er ikke kun et spørgsmål om at kunne læse alt det med småt. Det handler også om, at øjnene skal være i stand til at arbejde sammen; dvs.

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet.

Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Titel: Prævalens af vertikale dispariteter, samt påvirkning af vertikal disparitet ved korrektion af horisontal disparitet. Skrevet af: Stephan Osther, Brian Haller og Iben Lykke Hansen, Optikerhøjskolen

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver Figur 1 Snit i hornhinden Nedkrænget hornhinde Uklar linse Johnnie Jørgensen Optometrist Husum Special Optik Illustrationer: Mediafarm Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver AFAKE på et øje, straffes økonomisk?

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Patientinformation Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Få fokus på dit syn Et godt syn er en vigtig del af din livskvalitet. At kunne se giver

Læs mere

BRILLER TIL BØRN. Vores optikere kan sagtens foretage en synsprøve. på dit barn og forny briller, når bare dit

BRILLER TIL BØRN. Vores optikere kan sagtens foretage en synsprøve. på dit barn og forny briller, når bare dit BØRN & BRILLER BRILLER TIL BØRN Dit barns syn er først helt udviklet i 6 års alderen. Indtil skolealderen bliver dit barns syn undersøgt af sundhedsplejersken og din egen læge ved de obligatoriske børneundersøgelser.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HD Vision Demonstrator

HD Vision Demonstrator HD Vision Demonstrator NY METODE TIL VISUALISERING AF SFÆRISK ABERRATION DOKUMENTATION FRA ET SEMINAR PÅ NOORS SLOT DEN 13. JUNI 2008. Hvordan forklarer du sfærisk aberration for dine kunder? Hvad gør

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem!

Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! Tilpasning af toriske linser ikke længere et problem! En vejledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduktion I et nyt studie af trends inden for linsetilpasning i Storbritannien

Læs mere

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg

Henvisninger. Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisninger Danmarks Optikerforening 2014 Steen Aalberg, Bo Lauenberg, Annette Slyngborg Henvisning, hvornår og hvordan KL. 19 Velkomst Kort intro om autorisationsloven Annette: Kontaktlinserelateret

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT

NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT NEURO VISION TECHNOLOGY, NVT Som det eneste sted i Skandinavien er Instituttet certificeret til at tilbyde NVTforløb. Den unikke teknik træner brugen af halvsidigt syn efter hjerneskade, så man efter cirka

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Motilitetsundersøgelse

Motilitetsundersøgelse 6 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Motilitetsundersøgelse AF UNDERVISERE PÅ OP- TIKERHØJSKOLEN: ULLA BAK, CAND. SCIENT. (BIOL.), MARIANNE LEDET MAAGAARD, CAND. SCIENT. (BIOL.) OG IVAN NISTED, OPTIKER, MPH. Mens skelen

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Operation for grå stær lyder ukompliceret, ed operation for

linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Operation for grå stær lyder ukompliceret, ed operation for Nye linsetyper til grå stær, bygningsfejl og alderssyn Men oplyses patienten herom? Thomas Olsen Professor, dr.med. Øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital Ilustrationer: Mediafarm Fotos: Torben Klint

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere