Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1"

Transkript

1 Skal vi lave forretning sammen? Danmarks Optikerforening Januar 2011 Nr. 1

2

3 LEDEREN 3 Optikbranchen har høj konkurrence På et møde i en af foreningens netsværksgrupper blev regeringens forsalg til en ny planlov og regeringens beslutning om at sætte fokus på vækst blandt andet drøftet. Samtalen drejede sig om detailhandelens vilkår i yderområderne, og regeringens ønske om mere konkurrence specielt indenfor apoteker og tandlæge området. I den forbindelse blev rapporten, Creating Economic Growth In Denmark Through Competition udarbejdet af McKinsey & Company på bestilling af regeringen, omtalt. Umiddelbart efter downloadede vi rapporten, blot for at se om optikbranchen var nævnt. Det blev til meget spændende læsning. For det første er Optikbranchen direkte nævnt, men ikke under detailhandel, som det ellers er kutyme i Danmark, men under sundhedssektoren og i direkte sammenligning med netop apotekere og tandlæger. For det andet er rapportens konklusion om konkurrencesituationen meget interessant. Optikbranchen i Danmark er mest produktiv set i forhold til de andre lande, heriblandt England, Tyskland og Sverige, målt på salg pr. medarbejder, og samtidig er vi også det land, der har det laveste antal ansatte pr. indbygger. Men det mest interessante er, at man i rapporten konkluderer, at konkurrencen er høj, hvilket skyldes konsolidering og internationale virksomheders tilstedeværelse. Og det er godt nyt, fordi branchen i nogens bevidsthed fortsat lider under konkurrencestyrelsens rapport fra 2002, hvor branchen som bekendt var i søgelyset for manglende konkurrence, for høje priser etc. Alle i branchen er klar over, at branchen stadig lider under en vis recession, og at udviklingen i omsætningen ikke er som man måtte ønske. Det viser diverse salgsstatistikker tydeligt. Udviklingen i branchens omsætning siden 2005 er kun steget med 5 %, hvorimod apotekerne er steget med ca. 15%. Om 2011 bliver et bedre år er der ingen der ved, men noget tyder på, at billedet er ved at vende, så mon ikke 2011 bliver året, hvor optikerbranchen igen er inde i en positiv udvikling. Godt nytår. Per Michael Larsen Formand for Danmarks Optikerforening

4 Vi er stolte af og glade for at have vundet optikbranchens guldmedalje. Snart får danske optikere mulighed for at tilpasse glasset som vandt i Paris! Anateo Mio lanceres i starten af information om glasset kommer snarest!

5 INDHOLD Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi Farverig succes i dyster branche Nye resultater vedrørende kontaktlinser til børn og teenagere Charles Bonnet Syndrom Årets hæderslegat fra Synoptik Fonden Louis Nielsen åbner nye butikker i Bilka Hoya åbner uddannelsescenter i Budapest Introduktion til bioinspireret design Kontaktlinse konferencen 2010 Optometrist bliver en beskyttet titel Brillemesse på amerikansk Nyt liv i Niger Læserdebat Produktnyt Branchenyt Nyt fra uddannelsesudvalget Kurser / kalender Arbejde og familie har gået hånd i hånd siden dag et hos parret bag danske Bellinger, der på rekordtid har slået sit navn fast på den interna- tionale scene Naturen og menneskekroppen er gode databaser for idéer og koncepter, der kan overføres til øjensundhed Lyserøde elefanter og farverige blomster, der slynger sig op af toiletkummen, er blot nogle af syner, mange ældre med nedsat syn oplever. Denne tilstand kendes i dag som Charles Bonnet Syndrom. 24 Skal vi lave forretning sammen? Forsiden Skal vi lave forretning sammen? Se side 31

6 6 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Synsfejl: Astigmatisme og anisometropi AF IVAN NISTED, KONTAKTLINSE- OPTIKER, MPH, OPTIKER- HØJSKOLEN I forrige nummer af Optikeren forholdt jeg mig til klinisk håndtering af hyperopi og myopi. I denne artikel vil jeg rette opmærksomheden mod astigmatisme og styrkeforskel mellem øjnene, også kaldet anisometropi. Udmåling af astigmatisme De fleste optikere bruger den samme metode til udmåling af synsfejl. Med afsæt i habituel korrektion eller autorefraktorresultat justerer vi den sfæriske styrke og udmåler astigmatismen med krydscylinder for et øje ad gangen. Så afbalancerer vi akkommodationen; maksimal plusstyrke eller minimal minusstyrke, der giver patienten bedst mulig visus, er måleresultatet. Har patienten en visus på 0.5 eller bedre, fungerer krydscylindermetoden efter hensigten[1]. Er patientens visus dårligere end 0.5 med såvel habituel korrektion som resultatet fra autorefraktoren, kan vi have glæde af at have følgende tre metoder i baghånden: 1. Den astigmatiske vifte Brug den sfæriske styrke fra autorefraktor-resultatet som udgangspunkt. Adder +1.00D i phoroptoren og undlad at indsætte cylinderen. Retinoskopi. Det astigmatiske øje danner to billedlinjer, der begge er placeret foran retina. Spørg patienten, om en af linjerne er skarpere end de øvrige. Bed patienten angive retningen som et klokkeslæt: Ved eksempel 1 vil det være klokken 6 og 12, da den billedlinje, der er tættest på retina, er lodret. Minuscylinderaksen ligger vinkelret på den retning, patienten angiver. Akseretningen kan også beregnes ved at tage det laveste klokkeslæt og gange med 30. Minuscylinderen indsættes dermed med aksen i 180. Cylinderstørrelsen forøges, indtil patienten oplever, at alle linjer er ca. lige skarpe. Skift derefter til en visustavle og reducer den sfæriske styrke indtil maksimal visus opnås. Cylinderaksen og størrelsen kan efterfølgende finjusteres med krydscylinderen. 2. Retinoskopi Det kræver en del øvelse at blive rutineret i at retinoskopere. Hvis patienten blot opnår 0.5 visus med retinoskopiresultatet, kan vi finjustere den sfæriske styrke og cylinderen på vanlig vis. Sæt retinoskopets slæde i klikket og roter stregen indtil den er lodret. Vi skal placere os foran patienten, således at vi blokerer patientens udsyn til visustavlen på det øje, vi undersøger. Afstandsretinoskopi foregår i 4 trin: a. Bevæg lyset meget langsomt henover øjet, mens patienten ser på en afstandstavle med bogstaver svarende til habituel visus. Bemærk om der er en skævhed i refleksen, eller hvordan»tæppet lukkes for«, når du fejer lyskeglen fordi pupillen. Denne skævhed angiver de to hovedsnit. b. Stil skiftevis keglen i det ene og det andet snit mens du justerer den sfæriske styrke, indtil der er neutralt i det ene snit og modbevægelse i det andet. c. Indsæt minuscylinderen med aksen parallelt med lyskeglens retning i det snit hvor du ser modbevægelse. Forøg cylinderstørrelsen indtil modbevægelsen er neutraliseret. Er du i tvivl, om du har ramt neutral, kan du fx addere +0.50D og for at se, om du henholdsvis ser mod- og medbevægelse[2]. d. Hvis vi sidder på 50 cm afstand, skal vi justere den sfæriske styrke 2D i minusretning (40 cm = 2.5D, 67 cm =1.5D) K-mål Corneaastigmisme er den vigtigste årsag til stor refraktionsastigmatisme. Corneas bagflade og linsen

7 >> 7 i øjet kan også være toriske, men betydningen af disse krumningsforskelle vil være meget lille for refraktionsastigmatismen. Årsagen er, at lyset bevæger sig gennem medier med næsten samme brydningsindeks, som de fremgår af nedenstående billede[3]. Den franske øjenlæge Louis Émile Javal foreslog i 1890, at der var et simpelt matematisk forhold mellem cornea- og refraktionsastigmatisme, siden kendt som Javals regel. Siden har kliniske studier vist, at refraktionsastigmatismen rimeligvis kan forudsiges ud fra corneaastigmatismen. Patientens indre astigmatisme er i gennemsnit på 0.5D i 90 [4, 5]. En difference i K-mål på 0.05 mm. Svarer til ca. 0.25D astigmatisme. Minuscylinderaksen ligger langs det fladeste k-mål. Hvis vi indsætter den beregnede cylinder i phoroptoren og justerer den sfæriske styrke, vil patienten med stor sandsynlighed have bedre visus end 0.5, og krydscylindermetoden kan derfor anvendes[1]. Case 1 viser, at problemer med at udmåle astigmatismen kan give patienten en forkert diagnose og anledning til unødig bekymring. Skolelægen havde konstateret nedsat visus på venstre øje og henvist drengen til øjenlæge. Øjenlæge havde konstateret nedsat visus, også med autorefraktor-resultat i prøvebrille. Anbefalingen fra øjenlægen var at acceptere den nedsatte visus på venstre øje. Patientens forældre henvendte sig for at få en vurdering af øjenlægens diagnose. Drengens ukorrigerede astigmatisme er fejltolket som amblyopi, fordi visus med autorefraktorre- Øje set fra siden. sultatet er under 0.5. Dermed kan astigmatismen heller ikke udmåles med krydscylindermetoden. Visus med pinhole afslører, at optisk korrektion kan forbedre visus. Vores opgave er her blot at finde en metode til at udmåle astigmatismen. Baggrund: Astigmatisme Emmetropisering reducerer forekomsten og graden af astigmatisme. 4-åriges astigmatisme kan ikke forudsiges ud fra den astigmatisme, de har som nyfødte[6]; allerede fra 5-6-årsalderen er astigmatisme forholdsvis stabil[7]. Små justeringer af astigmatismekorrektion kan dog være betydningsfulde for patientens synskomfort. Fra årsalderen forandres astigmatismen i gennemsnit 1D i retning af mod-regel-astigmatisme [7]. Ukorrigeret klinisk signifikant synsfejl kan give patienten

8 8 FRA OPTIKERHØJSKOLEN En forskel i refraktionen på mere end 1D mellem højre og venstre øje defineres som anisometropi. samsyns- og/eller akkommodationsdysfunktion. Alene korrektion af synsfejlen vil i gennemsnit løse ca. 50 procent af samsynsproblemerne. Succesraten er 67 procent hos patienter med mod-regel astigmatisme og 45 procent hos patienter med med-regel astigmatisme. Endnu højere succesrater ses hos patienter med hyperopisk astigmatisme[8]. Korrektion af astigmatisme er dermed ikke blot et spørgsmål om bedring af visus, men i høj grad også af kvaliteteten af samsynet. Klinisk håndtering af astigmatisme Som hovedregel gives den målte astigmatisme, hvis der er en klinisk signifikant forskel i forhold til den habituelle korrektion[8-10]. Tabel 1 viser, hvornår en synsfejl eller synsfejlsforandring typisk er betydningsfuld. I tilfælde, hvor patienten ikke synes, at subjektiv refraktion (#7a) giver optimal synskomfort, bør vi forsøge at tilnærme habituel korrektion. Ved symptomfrie patienter med god afstandsvisus bør vi ligeledes overveje, om patienten reelt vil have nogen gevinst ved at få korrektionen ændret. Desuden kan det være vanskeligt at afgøre, om der reelt er tale om en forandring af synsfejlen i tilfælde, hvor vi fx måler en lidt højere sfærisk styrke med tilsvarende højere astigmatisme. Demonstration af korrektion i prøvebrillen vil i de fleste tilfælde kunne afklare, om patienten får forbedret synskomfort. Hos kontaktlinsebrugere er der en ekstra udfordring i at få tilpasset kontaktlinserne, så akseretningen er korrekt. Baggrund: Anisometropi En forskel i refraktionen på mere end 1D mellem højre og venstre øje defineres som anisometropi. Forskellen kan skyldes difference i sfæriske styrker eller cylinder. Udviklingen af synsfejlene afhænger hovedsageligt af, om patienten har myopi eller hyperopi. En kort beskrivelse af synsfejlsudviklingen findes i forrige nummer af Optikeren i artiklen»synsfejl: Myopi og hyperopi«. Ukorrigeret anisometropi hos 0-6-årige forøger risikoen for, at visus ikke udvikles normalt, og patienten bliver amblyop. Risikoen for amblyopi afhænger af typen af synsfejl, som det fremgår af nedenstående tabel, er den højest for hyperop anisometropi. Risiko for amblyopi er markant højere ved anisometropi i sammenligning med patienter med ensartede styrker (isometropi)[10]. Hvis visus er normalt udviklet, er der efter 6. leveår ikke længere risiko for amblyopi ved ukorrigeret anisometropi, men patienten vil ofte have symptomer[11, 12]. Korrektion af anisometropi med brilleglas kan også give patienten to typer af bivirkninger. 1. Statisk aniseikoni betyder, at patienten oplever billedstørrelsesforskel mellem højre og venstre øje. Dette kan fx udmåles med Østerbergs Koincidenstavler, der findes i de fleste klinikker (Se nedenfor). Statisk aniseikoni kan også undersøges med Breckers metode, hvor patienten ser på to penlights, mens der er en Maddoxcylinder for patientens ene øje. Nedenfor er vist hvad patienten ser, hvis han har henholdsvis ens billedstørrelser og uens billedstørrelse for de to øjne[9, 10]. Uanset metoden anvendes et sæt iseikoniske brilleglas med forstørrelse fra ca. 1 til 8 procent. Det iseikoniske glas sætter du foran øjet, der ser det mindste billede. Find den forstørrelse der ophæver forskellen i billedstørrelserne. 2. Dynamisk aniseikoni fremkommer, når patienten ikke ser gennem brilleglassenes optiske centre. På grund af styrkeforskellen er der forskellige krav til øjenbevægelsernes størrelse på de to øjne. Øjet med den højeste plusstyrke skal bevæges mest. Dette giver hyppigst symptomer, når øjnene drejes opad eller nedad, fordi vi har lavere fusionsreserver vertikalt end horisontalt. Problemet betegnes også vertikal imbalance. Ud fra geometriske beregninger af billedstørrelserne på retina vil mange patienter få problemer med statisk og/eller dynamisk aniseikoni. Vores visuelle system er dog i stand til at adaptere til statisk og dynamisk aniseikoni. Når vi fx ser på et objekt 20 grader til højre for os, er afstanden til objektet forskelligt for højre

9 >> 9 Østerbergs klammer m.v.. og venstre øje. Dette giver forskellige billedstørrelser på de to retinae, men det er de færreste, der oplever aniseikoni[10]. Akkommodationskravet er heller ikke ens, når en patient med anisometropi korrigeres med brilleglas. Akkommodationskravet på 40 cm. reduceres med ca. 0.25D for hver 3D myopi. Modsat stiger kravet for patienter korrigeret med plusglas. Typisk er der større risiko for, at patienten får symptomer på grund af aniseikoni end forskel i akkommodationskrav. Klinisk håndtering af anisometropi Som hovedregel korrigeres anisometropi fuldt ud, og hvis optikeren finder det optimalt at give en anden korrektion end subjektiv refraktion, skal højre og venstre øjes korrektion ændres lige meget. Ukorrigeret eller underkorrigeret anisometropi vil ofte give patienten såvel visuelle symptomer som samsyns- og akkommodationsproblemer[8, 11, 12]. Kontaktlinser er den mest succesfulde behandling af anisometropi: Patienterne har sjældent statisk aniseikoni og aldrig dynamisk aniseikoni[9, 10]. Ved brug af brilleglas viser flere studier, at nogle patienter adapterer inden for 15 minutter således, at de hverken har statisk eller dynamisk aniseikoni[13-15]. Med andre ord formår nogle patienter at ensarte de opfattede billeder Kontaktlinser er den mest succesfulde behandling af anisometropi. fra højre og venstre øje i størrelse. Samtidigt lærer mange patienter at tilpasse øjenbevægelserne til de krav, brilleglassene stiller: Det mest hyperope øje skal lave størst øjenbevægelser. Vi bør undersøge, om patienten får aniseikoni med brillekorrektionen, når styrkeforskellen overstiger 1D. Hvis patienten oplever aniseikoni med brilleglas, bør vi forsøge at afhjælpe patientens problemer i følgende rækkefølge: 1. Kontaktlinser I modsætning til brilleglas vil kontaktlinser hverken forstørre eller formindre retinabillederne uanset styrken. Årsagen er, at toppunktsafstanden er 0 i kontaktlinser, og i de fleste tilfælde vil patienten ikke opleve aniseikoni[9, 10]. 2. Kort toppunktsafstand Hvis patienten ikke ønsker kontaktlinser, kan vi forsøge at reducere toppunktsafstanden og dermed reducere forskellen i brilleglasforstørrelsen mellem højre og venstre brilleglas. Vi bør her både være opmærksomme på valget af brillestel og på hvor langt fremme på brilleglasset, facetten kan placeres. Patientens øjenvipper lægger en naturlig begrænsning på hvor kort toppunktsafstanden kan blive. 3. Iseikoniske glas Ekstra forstørrelse i det ene brilleglas kan opnås ved at ændre brilleglassets kurver og tykkelser. Når vi konstaterer statisk aniseikoni, kan vi ved hjælp af iseikoniske brilleglas udmåle, hvor mange procent forstørrelse det kræver at lave billederne ens. I gennemsnit giver 1D forskel i styrke ca. 1 procents aniseikoni. Brilleglasfabrikanterne vil ud fra den ønskede forstørrelse beregne, hvilke krumningsradier og tykkelse brilleglasset skal have for at give den ønskede forstørrelse. Iseikoniske glas er ikke en kosmetisk attraktiv løsning, men undersøgelser viser, at patienter med aniseikoni foretrækker iseikoniske brilleglas frem for at have aniseikoni; symptomer og øjenbevægelsesproblemer mindskes signifikant med iseikoniske glas[16]. 4. Visuel træning Anisometrope patienter, der med succes bruger brillekorrektion, har højere vertikale fusionsreserver end baggrundsbefolkningen[13]. Visuel træning kan forøge de vertikale fusionsreserver hos patienter med symptomer[17] og sandsynligvis

10 10 FRA OPTIKERHØJSKOLEN Referencer reducere patientens problem med dynamisk aniseikoni. Den kliniske håndtering af patienter er ikke altid ligefrem, som det fremgår af case 2. Patienten var henvist til synstræning på grund af et samsynsproblem. Case 2 er et eksempel på en astigmatisme, som ikke kan udmåles med krydscylindermetoden. Afstandsretinoskopi (#4) giver et brugbart udgangspunkt for højre øje, men ikke venstre. På venstre øje kan patienten ikke give en brugbar respons på den astigmatiske vifte. Corneaastigmatisme indsættes som udgangspunkt for den subjektive refraktion på venstre øje. Herefter justeres den sfæriske styrke til bedst mulig visus, og cylinderen finjusteres med krydscylinderen. Patienten oplever 3 procents aniseikoni i lodret snit, hvor der er ca. 2.75D difference mellem højre og venstre brilleglas. I vandret snit er differencen kun ca. 0.5D, og patienten oplever ikke aniseikoni. Resultatet var uændret efter 15 minutters afprøvning i prøvebrillen. Patienten fik tilpasset formfaste toriske kontaktlinser af en kollega. Patienten følte ikke behov for yderligere behandling. Opsummering Ukorrigeret astigmatisme og anisometropi er tilstande, der ofte giver patienten symptomer. Som hovedregel korrigeres disse synsfejl fuldt ud, og korrektion forevises i prøvebrillen. Hvis patienten ikke har god synskomfort, kan korrektionen modificeres i retning af den habituelle korrektion. Kontaktlinser afhjælper de fleste patienter med stor anisometropi; om end brillekorrektion ved anisometropi kan give anledning til statisk og dynamisk aniseikoni, vil mange patienter adaptere inden for 15 minutter. Iseikoniske glas giver typisk høj synskomfort til patienter med aniseikoni. Anbefalet læsning Elliott, D., Clinical procedures in primary eye care -3.ed. 2008: Butterworth-Heinemann Medical. (Bog) Grosvenor, T., Primary care optometry. 2006: Butterworth-Heinemann Medical. (Bog) Scheiman, M. and B. Wick, Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 2008: Lippincott Williams & Wilkins. (Bog) Gwiazda, J., Treatment options for myopia. Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry, (6): p (Artikel) 1. Efron, N.,Optometry A-Z. 2007: Butterworth-Heinemann Medical, p Elliott, D., Clinical procedures in primary eye care. 2003: Butterworth-Heinemann Medical. 3. Tunnacliffe, A., Introduction to visual optics. 1987: Association of British Dispensing Opticians. 4. Grosvenor, T., S. Quintero, and D. Perrigin, Predicting refractive astigmatism: a suggested simplification of Javal s rule. American journal of optometry and physiological optics, (4): p Dobson, V., J. Miller, and E. Harvey, Corneal and refractive astigmatism in a sample of 3-to 5-year-old children with a high prevalence of astigmatism. Optometry & Vision Science, (12): p Mayer, D., et al., Cycloplegic refractions in healthy children aged 1 through 48 months. Archives of Ophthalmology, (11): p Grosvenor, T., Primary care optometry. 2006: Butterworth-Heinemann Medical, p.29, Dwyer, P. and B. Wick, The influence of refractive correction upon disorders of vergence and accommodation. Optometry & Vision Science, (4): p Scheiman, M. and B. Wick, Clinical management of binocular vision: heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 2008: Lippincott Williams & Wilkins, p ; Rutstein, R. and K. Daum, Anomalies of binocular vision: diagnosis & management. 1998: Mosby, p. 7-60, Marran, L. and C. Schor, Lens induced aniso-accommodation. Vision Research, (22): p Marran, L. and C. Schor, Binocular Accommodation IN Accommodation and Vergence Mechanisms in the Visual System. Edt Franzén, O., H. Richter, and L. Stark, Accommodation and vergence mechanisms in the visual system. 2000: Birkhäuser, p Griebel, S., et al., Vertical fusional amplitudes in patients wearing vertical anisometropic correction1. Ophthalmology, (9): p Lemij, H. and H. Collewijn, Long-term nonconjugate adaptation of human saccades to anisometropic spectacles. Vision Research, (11): p Averbuch-Heller, L., R. Lewis, and D. Zee, Disconjugate adaptation of saccades: contribution of binocular and monocular mechanisms. Vision Research, (2): p Achiron, L., et al., The effect of relative spectacle magnification on aniseikonia. Journal of the American Optometric Association, (9): p Luu, C. and L. Abel, The plasticity of vertical motor and sensory fusion in normal subjects. Strabismus, (2): p

11 >> 11 model: 2377 REX design: eva-lena bäckström

12 12 PORTRÆT i en dyster branche Med sine glade farver og karakteristiske håndskårne udskæringer har Bellinger på rekordtid slået sit navn fast på den internationale scene. Men det er ikke omkostningsfrit at bide skeer med de store. AF MALENE ØSTERBY

13 >> 13 V i kiggede hinanden i øjnene og sagde: Jamen, hvad er det værste der kan ske? Det er, at det bare ikke går, og at vi må sælge vores hus.«med det i baghovedet gav Claus og Malene Bellinger Diederichsen sig i kast med at designe brillestel i hidtil usete farvekombinationer med sjove udskæringer vel at mærke uden noget som helst kendskab til optik og uden en egentlig designuddannelse i ryggen. Og det skulle da hurtigt vise sig, at de to brilleamatører havde fat i den lange ende. På SILMO-messen i 2003 slog parret benene væk under de besøgende med deres farvestrålende kollektion og vendte hjem med en fuld ordrebog. I dag syv år efter har de opbygget et navn, der giver genklang hos anerkendte optikere og modebevidste forbrugere verden over. Optikeren fik en snak med det succesfulde par i Bellingers nye kontordomicil i Risskov lidt uden for Århus. Fra økologiske grøntsager til brilledesign Claus og Malene har altid vidst, at de ville starte noget op sammen. Men det var ikke givet, at de skulle kaste deres kærlighed på high-end brilledesign. Med inspiration fra New Zealand, hvor Malene har arbejdet nogle år og blandt andet hjulpet en anerkendt diætist med at starte et firma op, som leverede økologiske grøntsager, var tanken i første omgang at føre dette koncept videre til Danmark. I mellemtiden havde Claus snust til brillebranchen først som salgschef i ProDesign og senere som distributør for forskellige franske brillemærker. Og efter at have kørt rundt på landevejene med salgskufferten var han solgt.»det var der, jeg havde fundet mit holdested. Brilleverdenen er en sjov og hjertevarm branche, og et sted hvor man også kan have gode relationer til folk, uden at det kun skal være forretning,«lyder det fra Claus. Sammen med sin kone Malene og nogle bekendte inden for branchen stiftede han derfor brillemærket Blue Eyes. Her lærte de en masse om produktion og design, og samtidig begyndte nogle af de træk, der senere blev genoptaget i Bellinger, at spire frem. For eksempel lancerede Blue Eyes, som nogle af de første på markedet, tofarvede titaniumsbriller i To år senere valgte Claus og Malene at gå egne veje med et ønske om at lave briller til folk, der satte pris på et godt design med et strejf af humor.»vi besluttede os for at lave vores helt eget firma, der skulle udstråle de passioner og den lidenskab, vi havde for briller. Så vi gik i gang med at udvikle hele konceptet for Bellinger. Ingen af os er design- Brillebranchens svar på iphonen, er den blevet kaldt. Kulfiberbrillen fra Bellingers Blac-kollektion er til mænd, der elsker gadgets og lir. Bl.a. er hele Audis Le Mans team med Tom Christensen i spidsen udstyret med denne brille. Inspirationen til den nok mest solgte Bellinger brille BEC1024 stammer fra en kuglepen designet af den danske formgiver Verner Panton, som Claus fik i fødselsdagsgave af sin hustru og partner Malene. Selv om Bellingers design er blevet mere stilrent og nedtonet, så er der fuld knald på firmaets nye image-kampagne.

14 14 PORTRÆT Efter halvandet år nåede Bellinger den position på markedet, Claus og Malene Bellinger Diederichsen havde håbet på inden for ti år. Og det er blandt andet takket være et stærkt partnerskab. uddannede, så vi blev enige om, at det nok ikke var på fronten, vi skulle udfolde vores kreativitet. Til gengæld kunne vi lege med farverne og lave nogle fede udskæringer på stængerne,«fortæller Malene. Kulør på brillebranchen Og netop farver var en mangelvare, da Claus og Malene gjorde deres entré på den optiske scene i På det tidspunkt var branchen domineret af sorte og brune farver, og en stang var blot en stang. Derfor var timingen helt rigtig for Bellinger, som havde en vision om at sætte kulør på brilleverdenen og bringe glæde ind i branchen. Som modsvar til tidens tynde lige stænger i afdæmpede mørke farver kom Bellinger med en iøjnefaldende kollektion med briller i både orange, pink og limegrøn sat sammen i mærkværdige farvekombinationer. Den traditionelle brillestang var erstattet med en bredere udgave med spektakulære udskæringer. Her var et brillefirma, der på én gang satte en ære i at skabe briller med et glimt i øjet, og som samtidig besad et åbenlyst designtalent. Og med kommentarer fra leverandører som: Endelig noget, der er totalt anderledes, men salgbart, viste det sig hurtigt, at branchen netop hungrede efter fornyelse og design, hvor der var tænkt ud af brilleboksen. På Silmo-messen i 2003 lykkedes det mod alle forventninger de to stiftere at få afsat selv de mest spraglede briller, der blot var tænkt som et gimmick for at lokke nysgerrige optikere i butikken.»vi regnede med, at det var de sorte, brune og røde briller, de ville købe. Men det, der var så unikt, var, at de købte alle farverne,«siger Claus og lader Malene fortsætte:»jeg tror også, vi ramte noget ved, at vores briller ikke bare var crazy for at være det, de var også funktionelle. Vores fronter var rimeligt enkle, og så var der knald på stængerne i stedet for. Alle kunne lige som bære dem.«fra entreprenør til professionel brilledesigner Efter messen i Frankrig gik det stærkt for Bellinger. På kort tid var den lille ukendte iværksættervirksomhed, der holdt til i kælderen af ejernes parcelhus, pludselig blevet et kendt navn blandt mange optikere herhjemme og i udlandet. Det betød, at der nu blev stillet høje krav til firmaet.»i mit og Malenes hoved var vi stadig det lille bitte firma, der hver dag løb med hundred kilometer i timen for at få det hele til at hænge sammen. Men ude hos mange optikere var vi pludselig blandt deres tre største leverandører, og det betød, at de også forventede en vis professionalisme,«fortæller Claus og tilføjer:»det der med at sige til kunderne; Vi er lige startet, og vi har ikke helt styr på vores computerprogram endnu. Og i øvrigt har vi udsolgt de næste seks måneder, fordi vi ikke har kunnet finde ud af at bestille, den accepterede de ikke længere.«i 2006 tog Bellinger derfor skridtet fra at være et lille entreprenørfirma, hvor Claus og Malene blandt andet selv pakkede briller, fejede gulve og udskrev fakturaer mm., til en professionel virksomhed med større fokus på selve forretningen. Og i dag syv år en masse hårdt arbejde, mange lange nætter og spekulationer senere er Bellinger blevet et verdensomspændende firma med en stor medarbejderstab, egen produktion og salgs- og marketingafdeling. En position de to ejere aldrig i deres vildeste fantasi havde drømt om, da de i 2002 kastede sig ud i projektet.»da vi startede, havde vi ikke nogle planer om, at vi skulle være 30 ansatte herhjemme og sælge briller i over 40 lande. Kunne vi sælge briller i Danmark og Norden og have et par enkelte ansatte, så var det fint,» lyder det beskedent, men stolt fra Claus. Kreativitet koster Den jyske Beskedenhed er dog aftaget med tiden. Med en vision om at være intet mindre end det mest innovative firma i branchen, har Bellinger hele tiden måtte forny sig selv på designfronten. På meget kort tid er firmaet derfor kommet med det ene nyskabende design efter det andet lige fra to-farvede titaniumsbriller, udskiftelige stænger, fræsning i acetatstænger til seneste skud på stammen; den justerbare kulfiberbrille. Men denne evige søgen efter nye former, nyt materiale og nye teknikker har kostet mange ressourcer og tæret på økonomien. Særligt ondt gjorde det, da Bellinger kom ud med et voldsomt underskud i Det var blandt andet takket være firmaets nye produktlinje og store satsning på herrebriller, Blac, at virksomheden tabte mange millioner.»fra at have tjent gode penge og vokset derudaf fik vi pludselig et

15 15 ordentligt rap over nallerne. Vores kulfiberbriller alene kostede os mellem 5-7 millioner det første år bare i udviklingsomkostninger, og oveni det kom så finanskrisen,«fortæller Claus. Men selv om de mange knubs har gjort ondt, så har de, ifølge de to ejere, samtidig været med til at manifestere, hvem Bellinger er.»selv om vi vidste, at Blac-projektet ville blive svinedyrt og komme til at koste rigtig mange ressourcer, fordi vi skulle starte egen produktion op i Danmark og ansætte ti mennesker uden at kunne fakturere en eneste brille, så var det det, vi ville. Og når vi går ind i noget, så gør vi det hundred procent,«lyder det fra Claus. Efterligninger sender Bellinger på ny kurs Selv om grundidéen i Bellinger fortsat er at formidle glæde til slutbrugeren, så har firmaet, de seneste par år, bevæget sig mod et mere stilrent udtryk med mere afdæmpede farver og detaljer. Det skyldes blandt andet, at Bellinger i 2008 tog en beslutning om at ændre kurs, fordi markedet kom med så meget, der til forveksling mindede om deres design.»det her har været Bellinger fra 2003 og frem til ,«siger Claus og hiver den nok mest solgte Bellinger Brille frem, BEC1024, med orange og hvide detaljer på de brede bølgede stænger.»det har været meget farverigt med mange detaljer. Men det vi har oplevet igen og igen er, at mange discountkæder har solgt kopier af vores design til billige penge. Derfor har vi været nødt til at gå i en ny retning for at differentiere os. Samtidig er vi blevet meget mere teknisk orienterede i vores design, så det i dag er sværere at efterligne os,«lyder det fra Claus. Ingen succes uden et godt bagland Mens vi sidder her og snakker, er Malene nødt til at smutte;»der er nogle børn, der venter på mig,«som hun siger. Det er nemlig ikke kun firmaet de to partnere og ægtefæller skal styre i den rigtige retning. Familielivet skal Fakta om Bellinger: Bellinger blev stiftet i 2003 af Claus (39 år) og Malene Bellinger Diederichsen (38 år). Parret mødte hinanden på eksportakademiet i Århus i 1993 og er derfor selvlærte inden for den optiske branche. Sammen har de to piger på henholdsvis fem og ni år. Bellinger producerer tre produktlinjer; Bellinger, Blac og Kamæleon. Bellinger er designet til både mænd og kvinder og er kendetegnende ved dets særprægede detaljer og iøjnefaldende farvekombinationer. Blac er en herrebrille i kul- og glasfiber med titaniumsforstærkninger, inspireret af racerbiler. Kamæleon er kendt for dets udskiftelige stænger med håndskårne udskæringer. Bellinger kan købes i 42 lande verden over og produceres hovedsageligt på firmaets egen fabrik i Danmark og i Japan. også hænge sammen. Inden for et år blev Claus og Malene nemlig både gift, fik børn og stiftede firma. Og selv om mange måske vil mene, at man bør adskille job og familieliv, så har denne cocktail netop været opskriften på succes hos Bellinger-parret.»Det er ekstremt svært at starte et projekt op helt fra bunden, hvor man skal arbejde rigtig meget. Det kræver stor forståelse fra ens partner. Havde en af os startet Bellinger op uden den anden, så tror jeg ikke, vi ville være gift den dag i dag,«lyder det oprigtigt fra den succesfulde familiefar og ægtefælle. Der er højt til loftet, plads til store armbevægelser og ingen løftede pegefingre i det åbne kontormiljø hos Bellinger. Og gennem de runde huller i gulvet kan man se ned til lageret, så alle medarbejdere er forbundet.

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6

Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 Danmarks Optikerforening November 2010 Nr. 6 LEDEREN 3 Er din viden gratis? Optikerens ydelser er sundhedsfaglig virksomhed og en del af de ydelser, som sundhedssektoren tilbyder forbrugeren. SKAT har

Læs mere

Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE

Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE Danmarks Optikerforening Januar 2012 Nr. 1 SPORT HIGH DEFINITION SPORT & FASHION LENSES FOR BEST VISUAL PERFORMANCE Kompenserer nu også for bygningsfejl % Kumulativt bevaret internt fugtmiddel (ug/linse)

Læs mere

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion

Optikerforeningens fokus er faglighed. Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden. Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Danmarks Optikerforening Nr. 1 Optikerforeningens fokus er faglighed Ortho-K central i kampen for at bremse myopieksplosion Kontaktlinser til børn og unge gavner folkesundheden Synoptik-Fonden uddeler

Læs mere

Projekt Børn & Unges syn. Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring

Projekt Børn & Unges syn. Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring Projekt Børn & Unges syn Blinde vinkler i vores viden om forholdet mellem syn og læring Kære læser I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at støtte tiltag, der kan være med til at sikre

Læs mere

SVARET ER PROFIL OPTIK

SVARET ER PROFIL OPTIK Danmarks Optikerforening September 2011 Nr. 5 E D N O I T U L O V E N R E A L H C VIVE N A R B E L L I R B ed og vær m m o K r. je gs å f r a o s, men o e p t e r! a r f r e n konc n visio n s a r t ede

Læs mere

Optikeren KONTRASTER 100% UDNYTTELSE AF DIN KUNDES SYNSPOTENTIALE. Et syn med skarpere. RODENSTOCK DNEye SCANNER

Optikeren KONTRASTER 100% UDNYTTELSE AF DIN KUNDES SYNSPOTENTIALE. Et syn med skarpere. RODENSTOCK DNEye SCANNER Danmarks Optikerforening september 2014 05 Optikeren Et syn med skarpere KONTRASTER RODENSTOCK DNEye SCANNER FANTASTISK FORBRUGER RESPONS! SE FILM OG MEGET MERE PÅ: WWW.DNEYE.DK 100% UDNYTTELSE AF DIN

Læs mere

Optikeren. 100% udnyttelse af din kundes synspotentiale.

Optikeren. 100% udnyttelse af din kundes synspotentiale. Danmarks Optikerforening maj 2013 03 Optikeren 100% udnyttelse af din kundes synspotentiale. Med Rodenstock DNEye Scanner får du den mest nøjagtige og omfattende måling af øjnene nogensinde. Brilleglas:

Læs mere

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde?

Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Danmarks Optikerforening Nr. 2 Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Ny medicinsk behandling af progredierende myopi Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Hold

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09 7TIPS TIL Brillen anno 2009 Drop de brede, blomstrede stænger DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Jobbriller Brug jobbriller, og nedsæt dine rygsmerter ØJNENr. 6 / Maj 09 DINE ET BEDRE SYN DIN

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Den vigtige refraktion i socialoftalmologien. Et optometrisk forskningsperspektiv. I Svendborg kan de lære børnene at læse

SEPTEMBER 2009. Den vigtige refraktion i socialoftalmologien. Et optometrisk forskningsperspektiv. I Svendborg kan de lære børnene at læse Danmarks Optikerforening Nr. 5 SEPTEMBER 2009 Den vigtige refraktion i socialoftalmologien I Svendborg kan de lære børnene at læse Et optometrisk forskningsperspektiv Multipurpose-væsker og antimikrobiel

Læs mere

Danmarks Optikerforening Marts 2011 Nr. 2. Solbriller med styrke By Rodenstock. Besser sehen.

Danmarks Optikerforening Marts 2011 Nr. 2. Solbriller med styrke By Rodenstock. Besser sehen. Danmarks Optikerforening Marts 2011 Nr. 2 Solbriller med styrke By Rodenstock. Besser sehen. JEG HAR IKKE TÅLMODIGHED TIL DANMARKS-SERIEN Ja, jeg forlod Profil Optik med hele butikken i august 2009, og

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

VEJEN TIL DET MODNE ARKED

VEJEN TIL DET MODNE ARKED VEJEN TIL DET MODNE ARKED og Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Dine Øjne. Danskerne har næse for briller. Helle for en brille. Laserblik med lysets hast. Prestige, når solen skinner Sommerens farvoritter

Dine Øjne. Danskerne har næse for briller. Helle for en brille. Laserblik med lysets hast. Prestige, når solen skinner Sommerens farvoritter ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Dine Øjne Solbriller Linser Laser Design Juni 2005 Danskerne har næse for briller En fornem håndværkstradition og minimalistisk designtradition,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes diabetes APRIL 2009 04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes leder Pump flere penge ud! Under halvdelen

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere