INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20"

Transkript

1 REV. 2 / SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FIGURFORTEGNELSE ADVARSEL MONTAGE Opstilling Kontrol af levering Nødvendigt montageværktøj Funktionsbeskrivelse Sneglerende Automatisk spjæld Opstilling Montering af endeleje Montering af snegleforlængere Montering af drivstation Montering af drivstation med snekkegear Montering af drivstation for sneglerender med tandhjulsgear Justering af sneglevindinger Montering af indløb Montering af mellemudløb Opretning af sneglerende Montage af sneglerende ophængt i wire Montering af skydespjæld INDKØRINGSPROCEDURE BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Betjening Vedligeholdelse FEJLFINDING DEMONTERING TEKNISKE SPECIFIKATIONER Dimensioner Støjniveau Kapacitet RESERVEDELSLISTE OG TEGNINGER EX-ZONEANGIVELSE CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE Fig. 1. Sneglerende... 5 Fig. 2. Automatisk spjæld... 5 Fig. 3. Endeleje... 6 Fig. 4. Korrekt samlet snegl... 7 Fig. 5. Snegle forskudt 180 grader i forhold til hinanden... 7 Fig. 6. Sneglerende med snekkegear... 8 Fig. 7. Montering i trug, montering af endegavl... 9 Fig. 8. Montering af højdejusteringsbeslag og lejehus... 9 Fig. 9. Montering af koblingshalvparter og motorfundament Fig. 10. Montering af beskyttelsesskærm Fig. 11. Justering af sneglevindinger Fig. 12. Opretning af sneglerende i længderetning Fig. 13. Opretning af sneglerende sideværts Fig. 14. Montage af sneglerende ophængt i wire Fig. 15. Dimensioner Fig. 16. Tegning nr Fig. 17. Tegning nr Fig. 18. Ex-zoneangivelse ADVARSEL Ved enhver form for servicering af sneglerenden skal sikres, at sneglen ikke kan startes, mens servicering finder sted. Dette gøres ved, at operatøren afbryder strømmen til hovedafbryder og sikrer den med en nøgle, som kun beholdes hos operatøren, så længe servicering finder sted. Alternativt fjerner operatøren sikringerne til sneglerenden og beholder sikringerne, indtil serviceringen er afsluttet. Alle motorer SKAL placeres tørt og beskyttet mod vand på grund af isoleringsgrad IP55. Ved udendørs montage skal monteres regnafdækning. El-installationer SKAL foretages af en autoriseret el-installatør under overholdelse af standard DS/EN/ i EU-landene. Alle forskrifter ifølge Atex skal overholdes. Se afsnitter Ex-zoneangivelse. Alle lokale standarder skal overholdes. Sneglerenden med tilbehør må IKKE tages i brug, før sikkerhedsskærme og dæksler er monteret og fastgjort og ind og udløb er tilsluttet rør eller der på anden måde er spærret for adgang til de roterende snegle. Sneglerenden må kun benyttes til transport af de i afsnittet Anvendelsesområde nævnte områder

4 4.0.0 MONTAGE Opstilling En sneglerende kræver omhyggelig montage og afstivning. BEMÆRK: Sneglerenden må ikke samles og derefter løftes på plads. Den skal lægges på plads og samles sektionsvis. Montagen skal sikre, at sneglen er ret både sideværts og i længderetningen, hvilket er nødvendigt, for at sneglen skal fungere optimalt både mekanisk og kapacitetsmæssigt. Sneglerenden kan principielt monteres på 2 forskellige måder: 1) Med understøtninger til gulv eller fast underlag 2) Ophængt i wire. Her skal sikres, at sneglerenden er låst for sideudsvingninger. Sneglerenden skal være forsynet med så mange understøtninger, at der ikke sker nedbøjninger. Endvidere skal sneglerenden være understøttet således, at den ikke hænger i indløb eller støtter på udløb. Ved montage og ved betjening eller servicering af sneglerenden i højder som indebærer fare, skal gældende regler for rækværk, gangbro, platforme og øvrige sikkerhedsregler overholdes Kontrol af levering. Ved modtagelsen af sneglerenden kontrolleres, at sneglerenden er leveret i henhold til detailspecifikation Nødvendigt montageværktøj - Hammer - 1 sæt gaffelnøgler - Skruetrækker - Vaterpas - Boremaskine - 1 sæt bor - Nedstryger - Skævbider - Vinkelsliber - Rettesnor - Unbrakonøgler - 4 -

5 4.4.0 Funktionsbeskrivelse Sneglerende Fig. 1. Sneglerende Materiale tilføres snegletrug, pos. 1. Materiale transporteres i sneglerende, pos. 2, ved hjælp af en roterende snegl, pos. 3. Sneglerenden er forsynet med en udløbssektion, hvor der altid er et udløb, pos. 4, i enden og en speciel udkaster på sneglevindingerne Ekstra materialeudløb kan placeres efter ønske. Automatisk spjæld (ekstraudstyr) kan monteres under alle udløb. Bemærk: Det sidste udløb placeret på udløbssektionen, pos. 3, må ALDRIG forsynes med et spjæld af sikkerhedsmæssige årsager. Sneglerenden drives af motor på konsol, pos Automatisk spjæld Fig. 2. Automatisk spjæld - 5 -

6 Spjældet er forsynet med en gearmotor, der driver en gevindspindel pos. 3. Pos. 2 henviser til en spindelmøtrik, der er påsvejst det bevægelige skydespjæld, hvis position registreres af en knast, der er påsvejst skydespjæld, og som påvirker ruller, pos. 17, på mikroswitch pos. 38. Impulserne fra de 2 mikroswitche registreres af styreskab/computer for anlæg, derfor er det meget vigtigt, at disse er MEGET nøjagtigt indstillet, så motoren bliver afbrudt i yderpositioner Opstilling Generelt: Inden den endelige opstilling påbegyndes, kontrolleres sneglerendens placering: - Skal den monteres med understøtninger, evt. sammen med en gangbro? - Skal den monteres hængende i barduner? - En sneglerende SKAL altid afsluttes med en udløbsforlænger. - Sideværts skal sneglerenden ligeledes rettes ind. Anvend bedst en snor. - Efter opretning fæstnes renden med støttefod på et fast underlag for hver 2 m. - Såfremt sneglerenden skal hænges op i en wire, vinkles wiren 30 med lodret for at mindske pendle-bevægelser, se afsnit Montage af sneglerende ophængt i wire. Ved montage må sneglerenden IKKE samles på jorden og derefter løftes op på plads. Den SKAL monteres sektionsvis på stedet, hvor den skal opstilles og fastboltes til ophæng/montagejern Montering af endeleje Fig. 3. Endeleje Der anvendes bræddebolte, hvor hovedet skal monteres indvendigt Aflastningsplade monteres indvendigt Møtrikker i trug skal monteres udvendigt - 6 -

7 4.7.0 Montering af snegleforlængere Det er vigtigt at sneglene samles korrekt i forhold til hinanden. Sneglene skal danne et gevind, som er afbrudt ved samlingen. Hvis sneglene samles forskudt 180 i forhold til hinanden, vil materiale blive forhindret i at passere mellemlejet, og der vil ske en opblokning af materiale, som nedsætter kapaciteten væsentligt eller forårsager driftsstop. Fig. 4. Korrekt samlet snegl Boltehoveder indvendigt i snegletrug Snegle danner gevind Fig. 5. Snegle forskudt 180 grader i forhold til hinanden - 7 -

8 4.8.0 Montering af drivstation U 10 sneglerender med en kapacitet op til 6 t/time med en max. længde på 15 m samt U15 sneglerender med en kapacitet op til 22 t/time kan forsynes med direkte trukket drivstation med snekkegearmotor på 1.5 kw 280 o/min. Øvrige sneglerender forsynes med tandhjulsgear og kobling monteret på et motorfundament Montering af drivstation med snekkegear Fig. 6. Sneglerende med snekkegear Motor kan placeres i såvel indløbs- som udløbsende

9 4.8.2 Montering af drivstation for sneglerender med tandhjulsgear Fig. 7. Montering i trug, montering af endegavl 1. Snegl monteres i trug. 2. Endegavl monteres med bræddebolte. Hoveder monteres indvendig. Fig. 8. Montering af højdejusteringsbeslag og lejehus 3. Højdejusteringsbeslag monteres. 4. Lejehus monteres, bolte spændes kun så let, at hus senere kan justeres

10 Fig. 9. Montering af koblingshalvparter og motorfundament 5. Koblingshalvparter monteres på henholdsvis snegleaksel og gearets afgangsaksel. 6. Motorfundament boltes på endegavl, bolte spændes så let, at højdejustering kan foretages. 7. Gearmotoren placeres på motorfundament, og motorfundamentet grovjusteres i højden. Dette foretages lettest uden koblingselement i koblingen. 8. Koblingselement monteres, og motoren boltes til motorfundament. 9. Den endelige opretning af motor foretages, idet det sikres, at de 2 koblingshalvparter flugter fuldstændigt. Afstanden mellem de 2 koblingshalvparter skal være mellem 1 og 2 mm. Hvis denne afstand ikke kan opnås, justeres koblingsparterne på akslerne, idet det sikres, at akslerne ikke rører hinanden. 10. Beskyttelsesskærm monteres Fig. 10. Montering af beskyttelsesskærm

11 4.9.0 Justering af sneglevindinger Fig. 11. Justering af sneglevindinger Sneglevindingen justeres ind, således at afstanden x mellem sneglevinding og trug er ens i hele snegletrugets længde. Denne justering foretages ved lejerne i endeplader samt i mellemlejerne. Ved store majs eller andre storkærnede produkter kan det dog være nødvendigt at øge afstanden fra trugets bund til sneglevindingerne for at forhindre, at der kommer produkter i klemme Montering af indløb - Indløbs placering afmærkes. Benyt indløbene som skabelon. - Indløbsåbningen skæres i sneglerendens låg Montering af mellemudløb - Udløbets placering afmærkes. - Udløbsåbningen udskæres i bunden af sneglerenden for eksempel med en vinkelsliber. - Montagehuller bores, brug udløb som skabelon. - Udløb påboltes sneglerenden. - Udløbet kan eventuelt forsynes med et automatisk skydespjæld Opretning af sneglerende For at en sneglerende skal virke perfekt, skal den være rettet korrekt op både i længderetningen og sideværts. Til opretning anvendes en stram snor, som holdes over samlingerne

12 Fig. 12. Opretning af sneglerende i længderetning Fig. 13. Opretning af sneglerende sideværts Montage af sneglerende ophængt i wire Fig. 14. Montage af sneglerende ophængt i wire Pos. 1 sneglerende Pos. 2 støttefod for hver 2 m (fastboltes til wire) Pos. 3 - wire 30 med lodret for hver 2 m Montering af skydespjæld Ved levering er skydespjældet direkte klar til montering under sneglerenden

13 5.0.0 INDKØRINGSPROCEDURE Inden anlæg startes op, kontrolleres det: - Om der ligger fremmedlegemer i sneglerenden og de maskiner, der er i forbindelse med sneglerenden. - Om boltene er spændte. Strømmen sluttes: - Kører sneglen den korrekte vej?. Fungerer mikroswitche og tom-/fuldmeldere? - Fungerer alarm/diverse stopfunktioner? Skydespjæld: - Der startes ét skydespjæld ad gangen. - Fjern den nederste dækplade. - Kontroller, at motoren kører den korrekte vej. - Kontroller, at mikroswitche fungerer og er korrekt indstillet. - Efter justering af spjældet, monteres den nederste dækplade. - De efterfølgende skydespjæld justeres på samme måde. Tilsætning af materiale: - Kontroller, at sneglen ikke overfyldes BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Sneglerenden anvendes til transport af tørre materialer så som korn, mel og pelleteret materiale. Såfremt sneglerenderne ønskes anvendt til andre materialer/områder, skal fabrikanten kontaktes inden, ellers bortfalder garantien Betjening Igangsætning af sneglerende: Hvor det er muligt anbefales, at sneglerenden er startet, inden påfyldning af materiale påbegyndes. Stop af sneglerende: Ved bevidst stop af sneglerende anbefales, at den er kørt tom for materiale til sikring af en let start. Igangsætning af maskine efter utilsigtet stop: - Kontroller, at udløb er fri for materiale, og ønskede spjæld er åbne. - Kontroller, at termoudløser ikke er udløst, og at sikringer er intakte

14 6.3.0 Vedligeholdelse Sneglerenden er konstrueret, så den kræver et minimum af vedligeholdelse. Alle lejer er levetidssmurte. Efter en måneds drift: - Kontroller bolte og møtrikker og efterspænd om nødvendigt. Herefter kontrolleres: Hver måned: - Kontroller lejer - At motorer og elektriske styringer er uden støv og fugt. - Fjern eventuelle ansamlinger i trug samt ind- og udløb. - Slid af snegl, rør og kontrol af spændebånd. 2 gange om året kontrolleres: - Olie i gearbox. - Kobling og koblingselement. Bemærk: - Der må ikke anvendes vand til rensning. - Hvis sneglen ikke har været brug i længere tid, kontrolleres trug samt ind- og udløb for ansamlinger og urenheder. Skydespjæld: - Spindel renses for støv. - Smøres med fedt mindst 2 gange om året. Det anbefales at bruge Mobil Oil Mobilux EP2 eller tilsvarende fedttype

15 7.0.0 FEJLFINDING Fejl Årsag Løsning Snegl starter ikke Sikring sprunget Rens snegl og skift sikring. Hvis sikring springer igen, kontakt el-installatør Snegl stopper efter kort tid, og termorelæ slår ud Motor brændt sammen Motor ikke tilsluttet korrekt, eller termorelæ indstillet forkert. Kontakt el-installatør Kontroller tilslutning af motor, og kontroller at termorelæ er indstillet efter motor Motor løber med forkert omdrejningsretning Vend omdrejningsretning på motor Urenheder eller vådt materiale blokerer snegl Udløb eller maskiner efter snegl tilstoppet Rens snegl Rens snegl og den eller de maskiner, sneglen afleverer i Udløbsspjæld ikke åbnet Rens og åbn udløb. Hvis motorskod kontroller motor Motor kører, men snegl står stille Motorspjældet fungerer ikke Sneglevindinger slår imod snegletrug Bolt til snegleaksel knækket Spindel gået fast Motorswitch ude af funktion Sneglen er ikke rettet korrekt op Mellemlejer er ikke monteret korrekt Skift bolt Rens og smør spindel Juster motorswitch Ret sneglen i henhold til afsnit Opretning af sneglerende. Juster mellemlejer i henhold til afsnit Justering af sneglevindinger

16 8.0.0 DEMONTERING Til demontering af sneglerenden anvendes samme værktøj som til montering, se afsnit Nødvendigt montageværktøj. Anvendelse af vinkelsliber eller skærebrænder kan ikke anbefales og må kun finde sted, når alle sikkerhedsregler overholdes. Ud over normale sikkerhedsregler betyder det ligeledes, at sneglerenden skal være rengjort for brandfarligt materiale, og sneglerenden skal være uden for brand eller eksplosionsfarligt miljø. Bortskaffelse af sneglerenden kan ske i containere for jernskrot TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fig. 15. Dimensioner Dimensioner A B C D E U U U Støjniveau Ved normal produktion med materiale har sneglerenden et støjniveau på 72 dba Kapacitet Kapaciteten på en sneglerende afhænger af motorstørrelse og omdrejningshastighed

17 RESERVEDELSLISTE OG TEGNINGER Fig. 16. Tegning nr Pos. Betegnelse Bestillingsnummer U-10 U-15 U-20 Motorkonsol Lejehus Justeringsbeslag Aksel Afstandsrør Stålbolt Låsemøtrik Seegerring Seegerring Kugleleje

18 Fig. 17. Tegning nr Pos. 7: Regnafskærmning for gearmotorkonsol: Ved gear PRC Best. nr Ved gear TRC 081 Best. nr U10 Kap. m³ pr time: Max. længde m: Omdr./minut: kw: 1,1 1,5 1,1 1,5 2,2 1,1 1,5 2,2 1,5 2,2 1,1 1,5 2,2 3,0 3,0 4,0 5,5 7,5 Motor omdr.: 950,0 950,0 1400, ,0 950,0 950,0 950,0 2800,0 2800,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 Gear type HA/RM: 042/10,9 052/7,7 042/10,9 042/10,9 052/7,7 051/4,75 061/4,38 061/4,38 042/10,9 042/10,9 051/4,75 051/4,75 061/4,38 061/4,38 052/7,7 052/7,7 081/5 081/5 Motor (6): Gear (5): Taperlock gear (4.1): Taperlock snegl (2.1): Kobling x2 (2+4): Element (3):

19 U15 Kap. m³ pr time: 13,05 18,45 18,45 27,3 28,5 28,5 28,5 32,55 32,55 38,55 38, Max. længde m: 14, , , , , , ,0557 8, ,9274 6, ,071 23, ,5126 8, ,0294 Omdr./minut: kw: 1,1 1,5 2,2 2, ,5 1,5 2,2 1,5 2,2 5,5 7,5 2,2 3 Motor omdr.: Gear type HA/RM: 042/10,9 052/7,7 052/7,7 052/7,7 081/5 081/5 081/5 061/4,38 061/4,38 042/10,9 042/10,9 081/5 081/5 061/4,38 061/4,38 Motor (6): Gear (5): Taperlock gear (4.1): Taperlock snegl (2.1): Kobling x2 (2+4): Element (3): U20 Kap. m³ pr time: Max. længde m: Omdr./minut: kw: 1,1 1,5 2,2 2,2 3,0 4,0 3,0 4,0 5,5 2,2 2,2 5,5 7,5 Motor omdr.: 950,0 950,0 950,0 1400,0 1400,0 1400,0 950,0 950,0 950,0 950,0 2800,0 1400,0 1400,0 Gear type HA/RM: 042/10,9 052/7,7 052/7,7 052/7,7 052/7,7 052/7,7 081/5 081/5 081/5 061/4,38 042/10,9 081/5 081/5 Motor (6): Gear (5): Taperlock gear (4.1): Taperlock snegl (2.1): Kobling x2 (2+4): Element (3):

20 EX-ZONEANGIVELSE Fig. 18. Ex-zoneangivelse Ex-zoner i.h.t. harmoniserede standarder DS/EN , DS/EN , DS/EN I og omkring sneglerendens udløb og i en afstand af 1 m til det yderligste punkt er zone 22. Inden i sneglerenden er zone 21. For at overholde ovennævnte zoner gælder, at sneglerenden skal aflevere i et lukket transportsystem eller i lukket magasin. Sneglerenden skal holdes fri for aflejret støv, der kan hvirvles op og danne eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis sneglerenden placeres i nærheden af andet udstyr med mere eksplosionsfarlig zoneangivelse, og således at zonerne overlapper hinanden, er det den mest betydelige zoneangivelse, der gælder idet overlappende område

21 CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Underskriveren SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer herved, at produktet Benævnelse Sneglerendesystem Sneglerendesystem Sneglerendesystem Type U10 U15 U20 er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Direktiv Standard CE/ATEX direktiver 2006/42/EC og DS/EN ISO /09/EC med opdateringer DS/EN ISO DS/EN 294 DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Sæby, Danmark, den Udstedelsessted og dato Samuel Waldorph Adm. direktør

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467 REV. 3 / 08.11.2011 CE/KS/JJ 700145DK SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Denmark Tel.: +45 99 89 88 87 Fax: +45 99 89 88 77 skiold@skiold.com www.skiold.com INSTRUKTIONSBOG Konusblander 119000467

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100

REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0.0 FIGURER...3 3.0.0 ADVARSEL...3 4.0.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...4 5.0.0 MONTAGE...5

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning

Tvangsblander T 300. Produktprogram. Brugsanvisning Tvangsblandere: Benævnelse Typekode Produktprogram. Rumind hold Motor [kw] El [volt] Blandekapacitet Egenvægt [kg] Tvangsblander T70 70 L 40L 0,75 230 70 Tvangsblander T75 70 L 40 L 1,10 230 70 Tvangsblander

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70003DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 TYPE NR. 590027, 590030, 590032 OG 590034 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ADVARSEL side 2 2.0 MONTAGE side 3 2.1 Fundament side 3 2.2 Installationsværktøj

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. 700 M (aksel ø25, fra marts 05)

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE. 700 M (aksel ø25, fra marts 05) BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE MØDDINGSAFT PUMPE 700 M (aksel ø25, fra marts 05) november 2010 Thyregod A/S 700 M - 1 - Thyregod A/S 700 M - 2 - BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 M Fremstillingsår

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander Manual. EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A. Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant Tvangsblander Manual SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker

Vaskemaskine. EKKO maskiner A/S. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker EKKO maskiner A/S Pottemagervej 14, DK-7100 Vejle. Telf. : + 45 75 88 19 11 Telefax: + 45 75 88 22 05 www.ekkoas.dk. E-mail: ekko@ekkoas.dk Vaskemaskine. Beskrivelse for typen: EM 1323 Vasker Vaskemaskine

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 8 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Original brugermanual for Transportbånd

Original brugermanual for Transportbånd Original brugermanual for Transportbånd 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Type : Transportbånd

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

FIX-Conveyor Brugermanual

FIX-Conveyor Brugermanual FIX-Conveyor Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Klargøring og justering / Opstramning af transportbånd... side 5 Beskrivelse... side 6 Opstart

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER REV. 3 / 08.08.2011 HH/jj 70141DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER TYPE WB500 (1700040) 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MANUAL. Mini-Feed MF 95

MANUAL. Mini-Feed MF 95 MANUAL Mini-Feed Serienr.... ISO 08.01.02.02.DK 986000 Rev. april 1996 Rev. april 1996 Mini-Feed Side 1 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 2.0 GENEREL INFORMATION 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Begrænsninger 3 2.3 Konstruktion

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

S T R A NGKO BRUGER VEJLEDNING ROTOR EXIT DRIVENHED

S T R A NGKO BRUGER VEJLEDNING ROTOR EXIT DRIVENHED S T R A NGKO BRUGER VEJLEDNING 8575 506 ROTOR EXIT DRIVENHED 1. udgave maj 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE/REPARATION... 2 1.2 Sikkerhedsforskrifter... 2

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere