GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

2 CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation 5 Sådan vælger du et produkt 7 2. CMBE 8 Anvendelse 8 Motor 8 Egenskaber 8 Grundfos blueflux 8 Driftsbetingelser 8 Eldata 9 Godkendelser 9 Væskeberørte dele 9 Målskitser 9 Materialer 9 Betjeningspanel 9 Ydelseskurver CMB PM 1 17 Anvendelse 17 Motor 17 Egenskaber 17 Driftsbetingelser 17 Eldata, 50 Hz 17 Godkendelser 17 Væskeberørte dele 17 Målskitser 18 Ydelseskurver CMB PT 19 Anvendelse 19 Motor 19 Egenskaber 19 Driftsbetingelser 19 Eldata 20 Godkendelser 20 Væskeberørte dele 20 Målskitser 20 Ydelseskurver CMB-SP PM 2 11 Anvendelse 11 Motor 11 Egenskaber 11 Udførelser 11 Driftsbetingelser 11 Eldata 11 Godkendelser 11 Væskeberørte dele 12 Målskitser 12 Ydelseskurver CMB PM 2 13 Anvendelse 13 Motor 13 Egenskaber 13 Driftsbetingelser 13 Eldata 13 Godkendelser 13 Væskeberørte dele 13 Målskitser 14 Ydelseskurver CMB-SP PM 1 15 Anvendelse 15 Motor 15 Egenskaber 15 Udførelser 15 Driftsbetingelser 15 Eldata 15 Godkendelser 15 Væskeberørte dele 16 Målskitser 16 Ydelseskurver CMB PS 22 Anvendelse 22 Motor 22 Egenskaber 22 Driftsbetingelser 22 Eldata 23 Godkendelser 23 Væskeberørte dele 23 Målskitser 23 Ydelsesområde Produktnumre 25 Tilbehør Yderligere produktinformation 32 WebCAPS 32 WinCAPS 33 GO CAPS 34 2

3 CM Booster 1 1. Produktbeskrivelse Grundfos' kompakte CM-trykforøger er egnet til anvendelser i private hjem, f.eks. råvandsforsyning, trykforøgning, vanding og afvanding. Trykforøgeren sikrer en konstant forsyning af ferskvand til hjemmet og haven. Trykforøgeren består af en Grundfos CM-pumpe og en trykkontrolenhed. Trykkontrolenheden giver mulighed for automatisk pumpestart og -stop i henhold til behovet. Følgende varianter leveres: CME-pumpe med trykbeholder CM-pumpe med Grundfos Pressure Manager Selvansugende CM-pumpe med Grundfos Pressure Manager CM-pumpe med trykbeholder CM-pumpe med pressostat. CME-trykforøgeren tilbyder høj komfort takket være den hastighedsregulerede motor, støjsvage drift og indbyggede tørløbssikring samt overbelastnings- og overtemperaturbeskyttelse m.m. CM-trykforøgeren med trykstyring beskytter pumpen mod tørløb og pendling og reducerer antallet af starter og stop. Den fås desuden i selvansugende udførelser til sugehøjder på 0-4 eller 0-8 m. CM-trykforøgeren med membranbeholder reducerer antallet af starter ved lavt vandforbrug eller læk. CM-trykforøgeren med pressostat giver start/stop-drift. CMBE CMB PT CMB PM 1/PM 2 CMB-SP PM 1/PM 2 CMB PS Fig. 1 CMBE, CMB-SP PM 1/PM 2, CMB PM 1/PM 2, CMB PT og CMB PS TM TM TM TM TM Produktbeskrivelse Produktprogram Grundfos tilbyder følgende CM-trykforøgerudførelser: CMBE, en hastighedsreguleret pumpe til konstanttryk CMB-SP PM 2, en selvansugende pumpe med PM 2-trykkontrolenhed CMB PM 2, en pumpe med PM 2-trykkontrolenhed CMB-SP PM 1, en selvansugende pumpe med PM 1-trykkontrolenhed. CMB PM 1, en pumpe med PM 1-trykkontrolenhed. CMB PT, en CM-pumpe med vandret eller lodret trykbeholder CMB PS, en CM-pumpe med pressostat. Anvendelse Trykforøgerne er konstrueret til en lang række anvendelser fra mindre privatinstallationer til mindre industrianlæg. Typiske anvendelsesområder: trykforøgning i hus og have vandforsyning til landbrug overførsel og trykforøgning i rentvandsbeholder- og regnvandsanlæg vandforsyning fra åbne brønde. Pumpemedier Trykforøgerne egner sig til pumpning af rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden faste bestanddele eller fibre. Eksempler: drikke- eller vandhanevand regnvand og kondensat grundvand flod- og søvand kedelføde- og fjernvarmevand klorholdigt vand blødgjort vand. Pumpen må ikke bruges til transport af dieselolie eller andre olieholdige væsker. Sand og lignende urenheder i vandet kan medføre slid på pumpen. 3

4 1 CM Booster Produktbeskrivelse Identifikation Typenøgle Eksempel CMBE I - K - A - C - D - A Typerække CMBE: CME-trykforøger med integreret frekvensomformer CMB-SP SET PM 2: CM-trykforøger, selvansugende, med PM 2 CMB-SP PM 2: CM-trykforøger, selvansugende, med PM 2 CMB-SP SET PM 1: CM-trykforøger, selvansugende, med PM 1 CMB-SP PM 1: CM-trykforøger, selvansugende, med PM 1 CMB PT: CM-trykforøger med pressostat og trykbeholder CMB PS: CM-trykforøger med pressostat Nominelt flow Ved 50 Hz [m 3 /t] Maks. løftehøjde [m] Materialer i kontakt med pumpemediet A: Indløbs- og udløbsdele Pumpeaksel Løbere/kamre Pressure Manager Trykbeholder 5-vejsventil I: Svøb Pumpeaksel Løbere/kamre Pressure Manager Trykbeholder 5-vejsventil Forsyningsspænding A: 1 x 220 V, 60 Hz C: 1 x V, 50 Hz K: 1 x V, 50/60 Hz F: 3 x 230/400 V, 50 Hz U: 1 x V, 50/60 Hz 1) EN-GJL-200 / / PP 30GF EPDM/stål/PP/butyl / / / / PP 30GF EPDM/stål/PP/butyl / Motor A: Normmotor (IP55) C: Motor med høj virkningsgrad, m. frekvensomformer (IP55) Netkabel og -stik A: 1,5 m kabel med australsk stik B: 1,5 m kabel med amerikansk stik C: 1,5 m kabel med Schuko-stik D: 1,5 m kabel uden stik E: Uden kabel, uden stik G: 1,5 m kabel med britisk stik I: 1,5 m kabel med CCC-stik Styring A: PM 1-15 (1,5 bar) B: PM 1-22 (2,2 bar) C: PM 2 D: Integreret frekvensomformer G: Integreret frekvensomformer med pressostat til tilløbstryk N: Integreret frekvensomformer med pressostat til tilløbstryk (KIWA-ATA-godkendt) P: Pressostat Gevind A: RP 1 B: RP 1 1/4 C: RP 1 1/2 D: RP 2 E: NPT 1 F: NPT 1 1/4 G: NPT 1 1/2 H: NPT 2 1) Den nye generation af MGE, aktuelt 0,37-2,2 kw. Bemærk: Typenøglen kan ikke bruges til bestilling eftersom ikke alle kombinationer er mulige. 4

5 CM Booster 1 Installation Mekanisk installation Det er som regel mest hensigtsmæssigt at placere pumpen over jorden ved etablering af vand- eller regnvandsforsyning. Placér pumpen så tæt som muligt på vandforsyningen for at få den kortest mulige sugeledning. Hvis der bruges slange som sugeledning, skal den være af en type som ikke klapper sammen. For at undgå at der trænger faste bestanddele ind i pumpen, skal sugeledningen forsynes med et filter. Pumpen skal installeres på et jævnt underlag og fastgøres så den ikke forskubbes ved opstart og drift. Tilløbsretningen skal være vandret. Pumpen skal installeres så der er nem adgang ved kontrol, vedligeholdelse og service. Pumpen skal installeres på et sted med god ventilation. Sugeledning Hvis pumpen skal pumpe vand fra en brønd, boring e.l., skal der altid monteres en kontraventil på pumpens sugeledning. Længden på sugeledninger til selvansugende pumper må ikke overstige den længde der er angivet i fig. 2. Maks.-længden afhænger af den geodætiske sugehøjde. Som det fremgår af nedenstående eksempel, må længden på sugeledningen ikke overstige 25 m ved en sugehøjde på 2,5 m. Sugeledningen skal installeres sådan at man undgår bøjninger, luftlommer og enhver anden unødvendig hindring af flowet. Se fig. 3. Fig. 3 Anbefalinger for rørinstallation En lang sugeledning påvirker pumpeydelsen. Sugeledningens diameter må ikke være mindre end sugestudsens. Når sugeledningen er længere end 10 m, eller sugehøjden er større end 4 m, skal sugeledningens diameter være større end sugestudsens. Tidsrummet fra pumpestart til levering af vand afhænger af sugeledningens længde og af sugehøjden. Pumpen må ikke arbejde i mere end fem minutter før den leverer vand idet den genererede varme beskadiger pumpen. TM Produktbeskrivelse [m] [m] TM Fig. 2 Anbefalet maks. sugehøjde eller maks. sugeledningslængde (y-akse) 5

6 1 CM Booster Produktbeskrivelse Selvansugende CM-trykforøgeranlæg Bemærk: Følgende gælder kun for selvansugende trykforøgere der er leveret som anlæg. Fig. 4 Selvansugende CM-trykforøger H1.a H1.b Trykledningens længde H 1.b skal være mindst 0,2 m. Se fig. 4. Ved at øge H 1.b kan man opnå en sugehøjde på op til 8 m. Anvend nedenstående tabel til at bestemme den nødvendige trykledningslængde for den ønskede sugehøjde. H2 H3 TM Driftsbetingelser Den maksimale driftstid mod en lukket trykventil begrænses af medietemperaturen, som ikke må overskride 40 C. Maks.-tilløbstrykket afhænger af pumpens løftehøjde ved det aktuelle driftspunkt. Summen af tilløbstryk og løftehøjde må ikke overstige det maksimale anlægstryk. Eltilslutning Eltilslutningen og -beskyttelsen skal udføres i henhold til lokale forskrifter. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler. Kontrollér at pumpen og trykkontrolenheden passer til den forsyningsspænding de skal tilsluttes. Pumpen og trykkontrolenheden skal altid være korrekt jordet. 1-fasede standardpumper har termisk beskyttelse og kræver derfor ingen ekstern beskyttelse. 1-fasede CME-pumper kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. Den hastighedsregulerede motor har termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering. 3-fasede pumper kræver ekstern motorbeskyttelse i overensstemmelse med lokale forskrifter. Eltilslutningen af trykkontrolenheden skal udføres så kapslingsklassen opretholdes. Trykledningslængde H 1.b [m] Opnået sugehøjde H 2 [m] 0,35 5 0,5 6 0,6 7 0,7 8 Trykkontrolenheden skal monteres på pumpens trykside. Monteringen omfatter en kontraventil. Grundfos anbefaler at montere enheden sådan at højden mellem enheden og højeste tappested, H 1a, ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel. Se fig. 4. Pressure Manager Starttryk [bar] Maks. højde H 1.a [m] PM ,5 10 PM ,2 17 1, , PM 2 3, ,

7 CM Booster 1 Sådan vælger du et produkt Dette er et hurtigt og nemt værktøj der hjælper dig med at vælge det produkt der passer til dit behov. Hvis du følger diagrammerne og vejledningen på denne side, kan du være sikker på at finde et produkt der passer. Eksempel: dimensionering og valg A: Ønsket komfortniveau Regulerbart konstanttryk. B: Find den rigtige trykforøger Hvor mange haner? 6. Hvor mange etager? 3. Resultat: CMBE 1-75 Produktbeskrivelse height 12m Antal haner CMBE 1-75 CMBE 1-75 CMBE 3-62 CMBE 3-93 Tapping point TM Antal etager 3 CMBE 1-44 CMBE 1-75 CMBE 3-62 CMBE CMBE 1-44 CMBE 1-44 CMBE 3-62 CMBE CMBE 1-44 CMBE 1-44 CMBE 3-30 CMBE 3-62 Fig. 5 Dimensionering og valg Trykforøgerdimensionering og -valg Trinløs hast.regulering CMBEtrykforøger Regulerbart konstanttryk Tørløbssikring Lavt støjniveau Antal etager Antal haner CMBE 1-75 CMBE 1-75 CMBE 3-62 CMBE CMBE 1-44 CMBE 1-75 CMBE 3-62 CMBE CMBE 1-44 CMBE 1-44 CMBE 3-62 CMBE CMBE 1-44 CMBE 1-44 CMBE 3-30 CMBE 3-62 Komfort Konventionel pumpestyring CM-trykforøger CM-trykforøger SP Kompakt konstruktion Tørløbssikring Nem installation Selvansugende Lavt støjniveau Tørløbssikring Antal etager Antal haner CMB 1-54 CMB 3-47 CMB 3-47 CMB CMB 1-45 CMB 3-37 CMB 3-47 CMB CMB 1-45 CMB 3-37 CMB 3-47 CMB CMB 1-36 CMB 3-28 CMB 3-37 CMB 5-38 Læg en ekstra etage til hvis trykforøgeren skal anvendes til en sugehøjde over 4 m. Regulerbart starttryk Trykaflæsning Anti-pendling Maks. on-tidsstop Automatisk nulstilling Fast starttryk CMB PM 2 Maks. højde, justerbar [m]: CMB PM 1-22 Maks. højde [m]: 18 CMB PM 1-15 Maks. højde [m]: 11 PT-trykforøger Regulerbart trykniveau Minimal pumpedrift Forudsætninger: Der forudses et hanetryk på 3 bar. Læg to etager til for at opnå et tryk på 4 bar. Drift med tilløbstryk: Ved sugedrift (CM-trykforøger SP) skal der lægges flere etager til for at kompenser fortryktabet. Der forudses et gennemsnitligt vandforbrug på 0,5 l/s pr. hane. Grundfos kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt dimensionering foretaget på baggrund af denne vejledning. 7

8 2 CM boosters CMBE 2. CMBE CME Booster Motor Der kræves ingen ekstern motorbeskyttelse. MGE-motoren har termisk beskyttelse mod langsom overbelastning og blokering (TP 211 i henhold til IEC 34.11). Fig. 6 CME Booster Grundfos' kompakte CME-trykforøger er egnet til vandforsyning i private hjem. Takket være den integrerede hastighedsregulering holder trykforøgeren et konstant tryk i rørsystemet. En tryksensor der overvåger ændringerne i vandforbruget, sender et signal til hastighedsregulatoren når motoren skal ændre hastighed for at tilpasse ydelsen til nye situation. Pressostaten for tilløbstryk (ekstraudstyr) forhindrer drift af pumpen ved lavt tilløbstryk. Trykforøgeren er meget nem at installere. Når trykforøgeren er blevet sluttet til rørinstallationen, skal anlægget blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. CME-trykforøgeren består af følgende komponenter: CME-pumpe med integreret frekvensomformer 5-vejsfitting med kontraventil membranbeholder manometer tryksensor pressostat for tilløbstryk (ekstraudstyr). Anvendelse CME-trykforøgeren anvendes hovedsagelig til privat og let industriel vandforsyning eller trykforøgning. Anvendelse CME 1 CME 3 CME 5 CME 10 Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Landbrug Kunstvanding Anbefalet Kan anvendes. TM Egenskaber konstanttryk vha. integreret hastighedsregulering kompakt robust konstruktion i rustfrit stål nem installation lavt energiforbrug tørløbssikring støjniveau under 55 dba og lavere ved hastighedsregulering pressostat for tilløbstryk overholder DIN (kræver trykovervågning (ekstraudstyr)). Grundfos blueflux Grundfos' blueflux -teknologi repræsenterer det bedste fra Grundfos inden for energiøkonomiske motorer og frekvensomformere. Løsninger med Grundfos blueflux opfylder eller overgår miljølovgivningens krav, herunder EuP-direktivets klasse IE3 og IE4. Fig. 7 Grundfos blueflux -mærke Læs mere om energiudfordringen og Grundfos blueflux på grundfos.com/energy. Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde Medietemperatur Omgivelsestemperatur Maks. 10 bar. Maks. 1 m, inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP55. Isolationsklasse F. Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 55 db(a). Forsyningsspænding 1 x V, 50/60 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk 0,5 bar lavere end sætpunktet. TM

9 CM boosters 2 Eldata Pumpetype Spænding [V] Godkendelser I max [A] P1 [W] CMBE x ,4-2,9 685 CMBE x ,55-5, CMBE x ,55-5, CMBE x ,55-5, CMBE x ,55-5, CMBE x ,9-7, CMBE x ,55-5, CMBE x ,9-7, CMBE x ,55-5, CMBE x ,1-7, Stiktype Schuko, Amerikansk, Australsk, Britisk eller intet stik Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. Materialer Betegnelse Materiale Klemkasse Komposit PC/ASA og silumin (Alu) Statorhus Silumin (Alu) Ventilatordæksel Komposit PBT/PC Pumpehus, / Aksel og løber, / Flange Støbejern Betjeningspanel Betjeningspanelet på E-pumpens klemkasse gør det muligt at ændre sætpunktsindstillingerne manuelt. MGE 0,37-2,2 kw Pumpens driftstilstand vises med Grundfos Eye på betjeningspanelet. Se fig. 8, pos. A. CMBE Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. A Betegnelse Målskitser Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF Fig. 8 Betjeningspanel på CRE-pumpe Indstil det ønskede sætpunkt ved at trykke på eller. Lysfelterne på betjeningspanelet viser det indstillede sætpunkt. Hold tasten nedtrykket for at stoppe pumpen. TM TM _0914 Pumpetype H1 H2 H3 L1 L2 A1 [tommer] A2 [tommer] CMBE CMBE CMBE CMBE CMBE CMBE CMBE /4 CMBE /4 CMBE /2 1 1/2 CMBE /2 1 1/2 9

10 2 CM boosters CMBE Ydelseskurver p [kpa] H [m] CMBE Booster 50/60 Hz ISO 9906:2012 3B Q [m³/h] Q [l/s] TM

11 CM boosters 3 3. CMB-SP PM 2 CM-trykforøger, selvansugende med PM 2 Fig. 9 CM Booster PM 2 Grundfos' selvansugende CM-trykforøger med PM 2- trykkontrolenhed er en kompakt trykforøger til vandforsyningsanlæg i private hjem. Trykkontrolenheden giver mulighed for automatisk pumpestart og -stop i henhold til behovet og beskytter pumpen mod tørløb. CM-trykforøgeren er meget nem at installere. Når trykforøgeren er blevet sluttet til rørinstallationen, skal anlægget blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos' selvansugende CM-trykforøger med PM 1 anvendes hovedsagelig til privat og let industriel vandforsyning eller trykforøgning. Anvendelse CMB1 CMB3 CMB5 Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Anbefalet Kan anvendes. Motor CM-trykforøgerpumper har indbygget strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse. Egenskaber kompakt selvansugende inden for 5 minutter nem installation tørløbssikring anti-pendling (lækagesporing). TM Udførelser CMB-SP findes i to versioner: Standardudførelse med Pressure Manager monteret på pumpen fra fabrikken. Denne udførelse understøtter en sugehøjde på maks. 4 m. Anlægsudførelse kaldet CMB-SP SET uden Pressure Manager monteret på pumpen. Denne udførelse understøtter en sugehøjde på 4-8 m hvis der er installeret et rør på mindst 0,7 m mellem pumpen og Pressure Manager. Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde (H2) Se fig. 4 side 6 Medietemperatur Omgivelsestemperatur Eldata Godkendelser Maks. 10 bar. 0 < H2 4 m (standardudførelse). 4 < H2 8 m (anlægsudførelse). Inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP55. Isolationsklasse F. Pumpens lydtryksniveau er lavere end Lydtryksniveau 55 db(a). Bemærk: Ved ansugning kan støjniveauet være højere. Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk 1,5-5 bar (justerbart). Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] CMB-SP x ,4-1,8 377 CMB-SP x ,1-2,8 400 CMB-SP x ,1-2,8 477 CMB-SP x ,1-2,8 560 CMB-SP x ,1-2,8 490 CMB-SP x ,1-2,8 587 CMB-SP x ,1-2,8 753 CMB-SP x ,4-4,0 867 CMB-SP x ,1-2,8 684 CMB-SP x ,4-5, Stiktype Schuko, Australsk eller intet stik Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. CMB-SP PM 2 11

12 3 CM boosters CMB-SP PM 2 Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF Målskitser Pumpe A1 [tommer] A2 [tommer] L1 B2 H1 H2 CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP TM Ydelseskurver Selvansugende TM

13 CM boosters 4 4. CMB PM 2 CM-trykforøger med PM 2 Fig. 10 CM Booster PM 2 Grundfos' kompakte CM-trykforøger med PM 2 er egnet til vandforsyning i private hjem. CM-pumpen leveres med pumpehusudførelser i rustfrit stål eller støbejern. Trykkontrolenheden giver mulighed for automatisk pumpestart og -stop i henhold til behovet og beskytter pumpen mod tørløb. CM-trykforøgeren er meget nem at installere. Når trykforøgeren er blevet sluttet til rørinstallationen, skal anlægget blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos' CM-trykforøger med PM 2 anvendes hovedsagelig til privat og let industriel vandforsyning eller trykforøgning. Anvendelse CMB1 CMB3 CMB5 Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Anbefalet Kan anvendes. Motor CM-trykforøgerpumper har indbygget strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse. Egenskaber kompakt nem installation automatisk afstilling af alarmer tørløbssikring anti-pendling (lækagesporing). maks. kontinuerlig driftstid. TM TM Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde Medietemperatur Omgivelsestemperatur Eldata Godkendelser Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. Væskeberørte dele Maks. 10 bar. Maks. 1 m, inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP55. Isolationsklasse F. Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 55 db(a). Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk 1,5-5 bar (justerbart). Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] Stiktype CMB x ,4-1,8 377 CMB x ,1-2,8 436 CMB x ,1-2,8 498 CMB x ,1-2,8 568 Schuko, CMB x ,1-2,8 491 Amerikansk, CMB x ,1-2,8 587 Australsk eller CMB x ,1-2,8 689 intet stik CMB x ,4-4,0 869 CMB x ,1-2,8 715 CMB x ,4-5, CMB x ,4-4,0 869 AU Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF CMB PM 2 13

14 4 CM boosters CMB PM 2 Målskitser Pumpetype Støbejern A1 [tommer] A2 [tommer] L1 B2 H1 H2 TM CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB / CMB /4 363, CMB / CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB / CMB /4 363, CMB / Ydelseskurver TM

15 CM boosters 5 5. CMB-SP PM 1 CM-trykforøger, selvansugende med PM 1 TM Udførelser CMB-SP findes i to versioner. Standardudførelse med Pressure Manager monteret på pumpen fra fabrikken. Denne udførelse understøtter en sugehøjde på maks. 4 m. Anlægsudførelse kaldet CMB-SP SET uden Pressure Manager monteret på pumpen. Denne udførelse understøtter en sugehøjde på 4-8 m hvis der er installeret et rør på mindst 0,7 m mellem pumpen og Pressure Manager. CMB-SP PM 1 Fig. 11 CM-trykforøger SP PM 1 Grundfos' kompakte selvansugende CM-trykforøger med PM 1-trykkontrolenhed er egnet til vandforsyning i private hjem. Trykkontrolenheden giver mulighed for automatisk pumpestart og -stop i henhold til behovet og beskytter pumpen mod tørløb. CM-trykforøgeren er meget nem at installere. Når trykforøgeren er blevet sluttet til rørinstallationen, skal anlægget blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos' selvansugende CM-trykforøger med PM 1 anvendes hovedsagelig til privat og let industriel vandforsyning eller trykforøgning. Anvendelse CMB1 CMB3 CMB5 Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Anbefalet Kan anvendes. Motor CM-trykforøgerpumper har indbygget strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse. Egenskaber kompakt selvansugende inden for 5 minutter nem installation tørløbssikring anti-pendling (lækagesporing). Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde (H2) Se fig. 4 side 6 Medietemperatur Omgivelsestemperatur Eldata Godkendelser Maks. 10 bar. 0 < H2 4 m (standardudførelse). 4 < H2 8 m (anlægsudførelse). Inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP55. Isolationsklasse F. Pumpens lydtryksniveau er lavere end Lydtryksniveau 55 db(a). Bemærk: Ved ansugning kan støjniveauet være højere. Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk PM 1-15: 1,5 bar. PM 1-22: 2,2 bar. Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] CMB-SP x ,4-1,8 377 CMB-SP x ,1-2,8 400 CMB-SP x ,1-2,8 477 CMB-SP x ,1-2,8 560 CMB-SP x ,1-2,8 490 CMB-SP x ,1-2,8 587 CMB-SP x ,1-2,8 753 CMB-SP x ,4-4,0 867 CMB-SP x ,1-2,8 684 CMB-SP x ,4-5, Stiktype Schuko, Australsk eller intet stik Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. 15

16 5 CM boosters CMB-SP PM 1 Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF Målskitser Pumpetype A1 [tommer] A2 [tommer] L1 B2 H1 H2 CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP CMB-SP TM Ydelseskurver Selvansugende TM

17 CM boosters 6 6. CMB PM 1 CM-trykforøger med PM 1 Fig. 12 CM Booster PM 1 Grundfos' kompakte CM-trykforøger med PM 1 er egnet til vandforsyning i private hjem. Trykkontrolenheden giver mulighed for automatisk pumpestart og -stop i henhold til behovet og beskytter pumpen mod tørløb. CM-trykforøgeren er meget nem at installere. Når trykforøgeren er blevet sluttet til rørinstallationen, skal anlægget blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos' CM-trykforøger med PM 1 anvendes hovedsagelig til privat og let industriel vandforsyning eller trykforøgning. Anvendelse CMB1 CMB3 CMB5 Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger TM TM Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde Medietemperatur Omgivelsestemperatur Eldata, 50 Hz Godkendelser Maks. 10 bar. Maks. 1 m, inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP44. Isolationsklasse F. Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 55 db(a). Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk PM 1-15: 1,5 bar. PM 1-22: 2,2 bar. Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] Stiktype CMB x ,8-2,4 377 CMB x ,1-2,8 436 CMB x ,1-2,8 498 CMB x ,1-2,8 568 Schuko, CMB x ,1-2,8 491 Amerikansk, CMB x ,1-2,8 587 Australsk CMB x ,1-2,8 689 eller intet stik CMB x ,4-4,0 869 CMB x ,1-2,8 715 CMB x ,4-5, CMB x ,4-4,0 869 AU Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. CMB PM 1 Anbefalet Kan anvendes. Motor CM-pumper har indbygget strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen yderligere motorbeskyttelse. Egenskaber kompakt nem installation tørløbssikring anti-pendling (lækagesporing). Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF 17

18 6 CM boosters CMB PM 1 Målskitser Pumpe Støbejern A1 [tommer] A2 [tommer] L1 B2 H1 H2 TM CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB / CMB /4 363, CMB / CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB CMB / CMB / Ydelseskurver TM

19 CM boosters 7 7. CMB PT Trykbeholder til CM-trykforøger TM TM Motor 1-fasede CM-pumper har integreret strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. 3-fasede CM-pumper har ingen integreret motorbeskyttelse og kræver derfor ekstern motorbeskyttelse. Egenskaber CM-pumpe trykbeholder som minimerer antallet af pumpestarter motorbeskyttelse (kun 1-faset motor) automatisk drift. CMB PT Fig. 13 CM Booster PT Grundfos' CM-trykforøger PT er et automatisk trykforøgeranlæg til vandforsyning i private hjem, landbrug samt i andre anlæg hvor der er risiko for mindre lækager. Trykforøgeranlægget består af en Grundfos CMpumpe, en trykbeholder og en pressostat samlet i én enhed. Beholderen leveres sammen med produktet og er nem at slutte til CM-pumpen. Anlægget er nu klar til brug, inkl. forindstillet starttryk og tilsvarende beholderfortryk. Trykområdet er ca. 1bar. Når anlægget er blevet sluttet til rørinstallationen, skal det blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos CM PT-trykforøger anvendes hovedsagelig i landbrug og let industriel vandforsyning samt lignende anlæg hvor der er risiko for mindre lækager. Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde Medietemperatur Omgivelsestemperatur Maks. 10 bar. Maks. 1 m, inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 50 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP44. Isolationsklasse F. Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 55 db(a). Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. 3 x / V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk 1,5 bar. Anvendelse CMB 1 CMB 3 CMB 5 Landbrug Kunstvanding Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Anbefalet Kan anvendes. 19

20 7 CM boosters CMB PT Eldata Lodret beholder, 1 x V, 50 Hz Pumpetype Spænding [V] I max [A] Alle pumper er forsynet med et 1,5-m-kabel. Vandret beholder, 1 x V, 50 Hz Alle pumper er forsynet med et 1,5-m-kabel. P1 [W] Vandret beholder, 3 x 230/400 V, 50 Hz Stiktype CMB x ,1-2,8 436 AU CMB x ,1-2,8 498 Schuko CMB x ,1-2,8 587 AU CMB x ,1-2,8 587 Schuko CMB x ,1-2,8 690 Schuko CMB x ,4-4,0 925 Schuko CMB x ,4-5, Schuko Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] Stiktype CMB x ,1-2,8 587 Schuko CMB x ,1-2,8 689 Schuko CMB x ,4-4,0 869 Schuko CMB x ,1-2,8 715 Schuko CMB x ,4-4,0 869 Schuko CMB x ,4-5, Schuko Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] Stiktype CMB x 230/400 3,1-2,8 689 Ingen CMB x 230/400 4,4-4,0 869 Ingen CMB x 230/400 4,4-4,0 869 Ingen CMB x 230/400 5,4-5, Ingen CMB x 230/400 5,4-5, Ingen Målskitser Lodret beholder CMB Beholder [l] Vandret beholder H H1 H2 A1 [tommer] CMB ,5 158 CMB ,5 158 CMB ,5 158 CMB ,5 158 CMB /4 363,5 158 CMB /4 381,5 158 L1 TM B2 Alle pumper er forsynet med et 1,5-m-kabel. Godkendelser Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/ keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF A2 [tommer] Pumpetype Beholder [l] H1 H2 A1 [tommer] A2 [tommer] CMB CMB / CMB CMB / CMB CMB / CMB / CMB CMB / CMB CMB / L1 B2 TM

21 CM boosters 7 Ydelseskurver Lodret beholder p [kpa] 500 H [m] CMB 50 Hz ISO 9906 Annex A CMB PT Q [m³/h] Q [l/s] TM Inkluderer ikke tryktab i fittings og slange. Vandret beholder p [kpa] H [m] CMB 50 Hz Q [m³/h] Q [l/s] Inkluderer ikke tryktab i fittings og slange. TM

22 8 CM boosters CMB PS 8. CMB PS CM-trykforøger med pressostat Fig. 14 CM Booster PS Grundfos' CM-trykforøger PS er en automatisk trykforøger til vandforsyning i private hjem, landbrug samt i andre anlæg hvor der er risiko for mindre lækager. Trykforøgeranlægget består af en Grundfos CMpumpe, en 5-vejsventil og en pressostat. Der skal monteres en trykbeholder før trykforøgeranlægget er komplet. Brug din egen trykbeholder, eller bestil en af GT-beholderne fra Grundfos som passer perfekt til trykforøgeranlægget. Trykområdet er ca. 1 bar. Når anlægget er blevet sluttet til rørinstallationen, skal det blot sluttes til strøm, og det er klar til brug. Anvendelse Grundfos CM PS-trykforøger anvendes hovedsagelig i landbrug og let industriel vandforsyning samt lignende anlæg hvor der er risiko for mindre lækager. TM fasede motorer 1-fasede CM-pumper har integreret strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse i henhold til IEC og kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. 3-fasede motorer 3-fasede CM-pumper har ingen integreret motorbeskyttelse og kræver derfor ekstern motorbeskyttelse. Egenskaber CM-pumpe trykbeholder som minimerer antallet af pumpestarter motorbeskyttelse (kun 1-faset motor) automatisk drift. Driftsbetingelser Anlægstryk Sugehøjde Medietemperatur Omgivelsestemperatur Maks. 10 bar. Maks. 1 m, inkl. tryktab i sugeledningen ved en medietemperatur på 20 C C. Maks. 55 C. Min. -20 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Kapslingsklasse IP44. Isolationsklasse F. Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 62 db(a). Forsyningsspænding 1 x V, 50 Hz. 3 x / V, 50 Hz. Start/stop-frekvens Maks. 100 pr. time. Starttryk 1,5 bar. Motor Anvendelse CMB 1 CMB 3 CMB 5 CMB 10 Landbrug Kunstvanding Enfamiliehuse Tofamiliehuse Klyngehuse Boligblokke Skoler Små hoteller/pensioner Små kontorbygninger Anbefalet Kan anvendes. 22

23 CM boosters 8 Eldata 1 x V, 50 Hz Pumpetype Spænding [V] I max [A] P1 [W] Stiktype CMB x V 3,1-2,8 436 AU CMB x V 3,1-2,8 587 AU CMB x V 5,4-5, AU CMB x V 8,4-8, AU CMB x V 8,4-8, AU CMB x V 11,0-10, AU CMB x V 11,0-10, AU Alle pumper er forsynet med et 1,5-m-kabel. 3 x 230/400 V, 50 Hz Spænding [V] I max [A] P1 [W] CMB x 230/400 V 4,8-5,2 / 2, AU CMB x 230/400 V 4,8-5,2 / 2, AU CMB x 230/400 V 5,55-5,38 / 3, AU CMB x 230/400 V 8,05-7,5 / 4,7-4, AU CMB x 230/400 V 8,05-7,5 / 4,7-4, AU CMB x 230/400 V 11,8-11,0 / 6,75-6, AU CMB x 230/400 V 11,8-11,0 / 6,75-6, AU CMB x 230/400 V 14,0-13,2 / 8,20-7, AU Målskitser 1 x V, 50 Hz H H1 H2 3 x 230/400 V, 50 Hz A1 [tommer] A2 [tommer] CMB , ,0 158,0 CMB , ,0 158,0 CMB , /4 381,0 158,0 CMB , /4 466,5 178,0 CMB , /4 502,5 178,0 CMB , /4 538,5 178,0 CMB , /2 1 1/4 450,0 199,0 L1 B2 TM CMB PS Alle pumper leveres uden kabel. Godkendelser Væskeberørte dele Nedenstående tabel indeholder de dele af pumpen der kommer i berøring med pumpemediet. Betegnelse Materiale Teknisk beskrivelse Pumpekappe Løber Diffusor Teknopolymer PP 20 % Talc Ejektor Teknopolymer PPE/PS 20 % GF Dyse Aksel Akseltætning Kulstof med harpiks/keramik CVBP Påfyldningsprop Teknopolymer PES 30 % GF Tømmeprop Teknopolymer PES 30 % GF Produktet er konstrueret i henhold til europæiske drikkevandsgodkendelser. Pumpetype Stiktype Pumpetype Pumpetype H H1 H2 A1 [tommer] A2 [tommer] CMB , /4 401,0 158,0 CMB , /4 437,0 158,0 CMB , /4 502,5 178,0 CMB , /4 578,5 178,0 CMB , /2 1 1/2 490,0 199,0 CMB , /2 1 1/2 537,0 199,0 CMB , /2 1 1/2 597,0 199,0 CMB , /2 1 1/2 597,0 199,0 L1 B2 23

24 8 CM boosters CMB PS Ydelsesområde p [kpa] 1000 H [m] CM Booster PS 50 Hz ISO 9906 Annex A Q [m³/h] Q [l/s] TM Inkluderer ikke tryktab i fittings og slange. 24

25 CM Booster 9 9. Produktnumre CMBE D: Integreret frekvensomformer. Pumpetype Styring Støbejern Selvansugende Pressostat for tilløbstryk Stik Produktnummer CMBE 1, 1 x V, 50/60 Hz CMBE 1-44 D Amerikansk CMBE 1-44 D Schuko CMBE 1-44 D Ingen CMBE 1-44 D Australsk CMBE 1-44 D Britisk CMBE 1-44 D Schuko CMBE 1-75 D Amerikansk CMBE 1-75 D Schuko CMBE 1-75 D Ingen CMBE 1-75 D Australsk CMBE 1-75 D Britisk CMBE 1-75 D Schuko CMBE 1-99 D Amerikansk CMBE 1-99 D Schuko CMBE 1-99 D Ingen CMBE 1-99 D Australsk CMBE 1-99 D Britisk CMBE 1-99 D Schuko CMBE 3, 1 x V, 50/60 Hz CMBE 3-30 D Amerikansk CMBE 3-30 D Schuko CMBE 3-30 D Ingen CMBE 3-30 D Australsk CMBE 3-30 D Britisk CMBE 3-30 D Schuko CMBE 3-62 D Amerikansk CMBE 3-62 D Schuko CMBE 3-62 D Ingen CMBE 3-62 D Australsk CMBE 3-62 D Britisk CMBE 3-62 D Schuko CMBE 3-93 D Amerikansk CMBE 3-93 D Schuko CMBE 3-93 D Ingen CMBE 3-93 D Australsk CMBE 3-93 D Britisk CMBE 3-93 D Schuko CMBE 5, 1 x V, 50/60 Hz CMBE 5-31 D Amerikansk CMBE 5-31 D Schuko CMBE 5-31 D Ingen CMBE 5-31 D Australsk CMBE 5-31 D Britisk CMBE 5-31 D Schuko CMBE 5-62 D Amerikansk CMBE 5-62 D Schuko CMBE 5-62 D Ingen CMBE 5-62 D Australsk CMBE 5-62 D Britisk CMBE 5-62 D Schuko CMBE 10, 1 x V, 50/60 Hz CMBE D Amerikansk CMBE D Schuko CMBE D Ingen CMBE D Australsk CMBE D Britisk CMBE D Schuko CMBE D Amerikansk CMBE D Schuko CMBE D Ingen CMBE D Australsk CMBE D Britisk CMBE D Schuko Produktnumre 25

26 9 CM Booster Produktnumre CMB PM 1 Pumpetype Styring Støbejern Selvansugende Anlæg Stik Produktnummer CMB 1 PM 1, 1 x 220 V, 50 Hz CMB 1-27 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-27 PM 1-15 Schuko CMB 1-27 PM 1-15 Ingen CMB 1-27 PM 1-15 Australsk CMB 1-27 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-27 PM 1-15 Schuko CMB 1-27 PM 1-15 Ingen CMB 1-27 PM 1-15 Australsk CMB-SP 1-27 PM 1-15 Schuko CMB-SP 1-27 PM 1-15 Ingen CMB-SP 1-27 PM 1-15 Australsk CMB 1-36 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-36 PM 1-15 Schuko CMB 1-36 PM 1-15 Ingen CMB 1-36 PM 1-15 Australsk CMB 1-36 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-36 PM 1-15 Schuko CMB 1-36 PM 1-15 Ingen CMB 1-36 PM 1-15 Australsk CMB-SP 1-36 PM 1-15 Schuko CMB-SP 1-36 PM 1-15 Ingen CMB-SP 1-36 PM 1-15 Australsk CMB 1-45 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-45 PM 1-15 Schuko CMB 1-45 PM 1-15 Ingen CMB 1-45 PM 1-15 Australsk CMB 1-45 PM 1-15 Amerikansk CMB 1-45 PM 1-15 Schuko CMB 1-45 PM 1-15 Ingen CMB 1-45 PM 1-15 Australsk CMB-SP 1-45 PM 1-15 Schuko CMB-SP 1-45 PM 1-15 Ingen CMB-SP 1-45 PM 1-15 Australsk CMB 1-54 PM 1-22 Amerikansk CMB 1-54 PM 1-22 Schuko CMB 1-54 PM 1-22 Ingen CMB 1-54 PM 1-22 Australsk CMB 1-54 PM 1-22 Amerikansk CMB 1-54 PM 1-22 Schuko CMB 1-54 PM 1-22 Ingen CMB 1-54 PM 1-22 Australsk CMB-SP 1-54 PM 1-22 Schuko CMB-SP 1-54 PM 1-22 Ingen CMB-SP 1-54 PM 1-22 Australsk CMB 3 PM 1, 220 V, 50 Hz CMB 3-28 PM 1-15 Amerikansk CMB 3-28 PM 1-15 Schuko CMB 3-28 PM 1-15 Ingen CMB 3-28 PM 1-22 Ingen CMB 3-28 PM 1-15 Australsk CMB 3-28 PM 1-15 Amerikansk CMB 3-28 PM 1-15 Schuko CMB 3-28 PM 1-15 Ingen CMB 3-28 PM 1-22 Ingen CMB 3-28 PM 1-15 Australsk CMB-SP 3-28 PM 1-15 Australsk CMB-SP 3-28 PM 1-15 Ingen CMB-SP 3-28 PM 1-15 Schuko CMB-SP 3-28 PM 1-15 Schuko CMB 3-37 PM 1-15 Amerikansk CMB 3-37 PM 1-15 Schuko CMB 3-37 PM 1-22 Ingen CMB 3-37 PM 1-15 Ingen CMB 3-37 PM 1-15 Australsk CMB 3-37 PM 1-15 Amerikansk CMB 3-37 PM 1-15 Schuko CMB 3-37 PM 1-15 Ingen

27 CM Booster 9 Pumpetype Styring Støbejern Selvansugende Anlæg Stik Produktnummer CMB 3-37 PM 1-15 Australsk CMB 3-37 PM 1-22 Ingen CMB-SP 3-37 PM 1-15 Australsk CMB-SP 3-37 PM 1-15 Ingen CMB-SP 3-37 PM 1-15 Schuko CMB-SP 3-37 PM 1-15 Schuko CMB 3-47 PM 1-22 Amerikansk CMB 3-47 PM 1-22 Schuko CMB 3-47 PM 1-22 Ingen CMB 3-47 PM 1-22 Australsk CMB 3-47 PM 1-22 Amerikansk CMB 3-47 PM 1-22 Schuko CMB 3-47 PM 1-22 Ingen CMB 3-47 PM 1-22 Australsk CMB-SP 3-47 PM 1-22 Australsk CMB-SP 3-47 PM 1-22 Ingen CMB-SP 3-47 PM 1-22 Schuko CMB-SP 3-47 PM 1-22 Schuko CMB 3-56 PM 1-22 Amerikansk CMB 3-56 PM 1-22 Schuko CMB 3-56 PM 1-22 Ingen CMB 3-56 PM 1-22 Australsk CMB 3-56 PM 1-22 Amerikansk CMB 3-56 PM 1-22 Schuko CMB 3-56 PM 1-22 Australsk CMB 3-56 PM 1-22 Ingen CMB-SP 3-56 PM 1-22 Australsk CMB-SP 3-56 PM 1-22 Ingen CMB-SP 3-56 PM 1-22 Schuko CMB-SP 3-56 PM 1-22 Schuko CMB 5 PM 1, 220 V, 50 Hz CMB 5-28 PM 1-22 Amerikansk CMB 5-28 PM 1-22 Schuko CMB 5-28 PM 1-22 Ingen CMB 5-28 PM 1-15 Ingen CMB 5-28 PM 1-22 Australsk CMB 5-28 PM 1-15 Australsk CMB 5-28 PM 1-22 Amerikansk CMB 5-28 PM 1-22 Schuko CMB 5-28 PM 1-22 Ingen CMB 5-28 PM 1-15 Ingen CMB 5-28 PM 1-22 Australsk CMB 5-28 PM 1-15 Australsk CMB-SP 5-28 PM 1-22 Schuko CMB-SP 5-28 PM 1-22 Ingen CMB-SP 5-28 PM 1-22 Australsk CMB 5-38 PM 1-22 Australsk CMB 5-47 PM 1-22 Amerikansk CMB 5-47 PM 1-22 Schuko CMB 5-47 PM 1-22 Ingen CMB 5-47 PM 1-22 Australsk CMB 5-47 PM 1-22 Amerikansk CMB 5-47 PM 1-22 Schuko CMB 5-47 PM 1-22 Ingen CMB 5-47 PM 1-22 Australsk CMB-SP 5-47 PM 1-22 Schuko CMB-SP 5-47 PM 1-22 Ingen CMB-SP 5-47 PM 1-22 Australsk Produktnumre 27

28 9 CM Booster Produktnumre CMB PM 2 Pumpetype Styring Støbejern Selvansugende Anlæg Stik Produktnummer CMB 1 PM 2, 220 V, 50 Hz CMB 1-27 PM 2 Amerikansk CMB 1-27 PM 2 Schuko CMB 1-27 PM 2 Ingen CMB 1-27 PM 2 Australsk CMB 1-27 PM 2 Amerikansk CMB 1-27 PM 2 Schuko CMB 1-27 PM 2 Ingen CMB 1-27 PM 2 Australsk CMB-SP 1-27 PM 2 Schuko CMB-SP 1-27 PM 2 Ingen CMB-SP 1-27 PM 2 Australsk CMB 1-36 PM 2 Amerikansk CMB 1-36 PM 2 Schuko CMB 1-36 PM 2 Ingen CMB 1-36 PM 2 Australsk CMB 1-36 PM 2 Amerikansk CMB 1-36 PM 2 Schuko CMB 1-36 PM 2 Ingen CMB 1-36 PM 2 Australsk CMB-SP 1-36 PM 2 Schuko CMB-SP 1-36 PM 2 Ingen CMB-SP 1-36 PM 2 Australsk CMB 1-45 PM 2 Amerikansk CMB 1-45 PM 2 Schuko CMB 1-45 PM 2 Ingen CMB 1-45 PM 2 Australsk CMB 1-45 PM 2 Amerikansk CMB 1-45 PM 2 Schuko CMB 1-45 PM 2 Ingen CMB 1-45 PM 2 Australsk CMB-SP 1-45 PM 2 Schuko CMB-SP 1-45 PM 2 Ingen CMB-SP 1-45 PM 2 Australsk CMB 1-54 PM 2 Amerikansk CMB 1-54 PM 2 Schuko CMB 1-54 PM 2 Ingen CMB 1-54 PM 2 Australsk CMB 1-54 PM 2 Amerikansk CMB 1-54 PM 2 Schuko CMB 1-54 PM 2 Ingen CMB 1-54 PM 2 Australsk CMB-SP 1-54 PM 2 Schuko CMB-SP 1-54 PM 2 Ingen CMB-SP 1-54 PM 2 Australsk CMB 3 PM 2, 220 V, 50 Hz CMB 3-28 PM 2 Amerikansk CMB 3-28 PM 2 Schuko CMB 3-28 PM 2 Ingen CMB 3-28 PM 2 Australsk CMB 3-28 PM 2 Amerikansk CMB 3-28 PM 2 Schuko CMB 3-28 PM 2 Ingen CMB 3-28 PM 2 Australsk CMB-SP 3-28 PM 2 Schuko CMB-SP 3-28 PM 2 Schuko CMB-SP 3-28 PM 2 Ingen CMB-SP 3-28 PM 2 Australsk CMB 3-37 PM 2 Amerikansk CMB 3-37 PM 2 Schuko CMB 3-37 PM 2 Ingen CMB 3-37 PM 2 Australsk CMB 3-37 PM 2 Amerikansk CMB 3-37 PM 2 Schuko CMB 3-37 PM 2 Ingen CMB 3-37 PM 2 Australsk CMB-SP 3-37 PM 2 Schuko CMB-SP 3-37 PM 2 Schuko

29 CM Booster 9 Pumpetype Styring Støbejern Selvansugende Anlæg Stik Produktnummer CMB-SP 3-37 PM 2 Ingen CMB-SP 3-37 PM 2 Australsk CMB 3-47 PM 2 Amerikansk CMB 3-47 PM 2 Schuko CMB 3-47 PM 2 Ingen CMB 3-47 PM 2 Australsk CMB 3-47 PM 2 Amerikansk CMB 3-47 PM 2 Schuko CMB 3-47 PM 2 Ingen CMB 3-47 PM 2 Australsk CMB-SP 3-47 PM 2 Schuko CMB-SP 3-47 PM 2 Schuko CMB-SP 3-47 PM 2 Ingen CMB-SP 3-47 PM 2 Australsk CMB 3-56 PM 2 Amerikansk CMB 3-56 PM 2 Schuko CMB 3-56 PM 2 Ingen CMB 3-56 PM 2 Australsk CMB 3-56 PM 2 Amerikansk CMB 3-56 PM 2 Schuko CMB 3-56 PM 2 Ingen CMB 3-56 PM 2 Australsk CMB-SP 3-56 PM 2 Schuko CMB-SP 3-56 PM 2 Schuko CMB-SP 3-56 PM 2 Ingen CMB-SP 3-56 PM 2 Australsk CMB-SP 3-56 PM 2 Schuko CMB 5 PM 2, 220 V, 50 Hz CMB 5-28 PM 2 Amerikansk CMB 5-28 PM 2 Schuko CMB 5-28 PM 2 Ingen CMB 5-28 PM 2 Australsk CMB 5-28 PM 2 Amerikansk CMB 5-28 PM 2 Schuko CMB 5-28 PM 2 Ingen CMB 5-28 PM 2 Australsk CMB-SP 5-28 PM 2 Schuko CMB-SP 5-28 PM 2 Ingen CMB-SP 5-28 PM 2 Australsk CMB-SP 5-37 PM 2 Australsk CMB 5-37 PM 2 Australsk CMB 5-37 PM 2 Australsk CMB 5-47 PM 2 Amerikansk CMB 5-47 PM 2 Schuko CMB 5-47 PM 2 Ingen CMB 5-47 PM 2 Australsk CMB 5-47 PM 2 Amerikansk CMB 5-47 PM 2 Schuko CMB 5-47 PM 2 Ingen CMB 5-47 PM 2 Australsk CMB-SP 5-47 PM 2 Schuko CMB-SP 5-47 PM 2 Ingen CMB-SP 5-47 PM 2 Australsk Produktnumre 29

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Unilift CC, KP og AP Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz Unilift CC, KP og AP Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt Unilift CC, KP, AP.............................................................................

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

Jetpumper og trykforøgere

Jetpumper og trykforøgere GRUNDFOS DATAHÆFTE Jetpumper og trykforøgere 50/60 Hz Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Anvendelse 4 Identifikation 5 Installation 6 2. Tekniske data for jetpumper 8 5, 6 8 3. Tekniske data for

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Dykpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Dykpumper 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Table of contents 1. Generel beskrivelse 3 Ydelsesområde 3 SQ-dykpumper 4 Pumpe- og motorprogram 4 Rørtilslutning 4 Typenøgle

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør. 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 5 Hz SP A, SP Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 4 Ydelsesområde...............................................................................

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Borerørspumper, dykmotorer

Borerørspumper, dykmotorer Borerørspumper, dykmotorer Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: AGM 3 dykpumper AGM dykpumper AGM 5 dykpumper AGM 6 dykpumper side 3-2 side 3-3 side 3-6 side 3-1 AGM 8 dykpumper

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper GRUNDFOS SPILDEVAND Transportable lænsepumper Effektive og avancerede lænsepumper Grundfos tilbyder et komplet program inden for højeffektive lænsepumper med yderst avanceret teknologi. Produktprogrammet

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Sololift2. Små løftestationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Sololift2. Små løftestationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Små løftestationer 0 Hz Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt til toiletter til gråt spildevand Anvendelse 4 Funktioner 4 2. WC-1 Anvendelse Funktioner og fordele Størrelsesvejledning

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken

Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Den direkte vej til store besparelser Hybride pumpestationer for spildevandsledninger der har naturligt fald mod hovedkloakken Højvandssikring af ejendomme med en stor brugerkreds Made in Germany www.lhi.as

Læs mere

NY GENERATION AF MGE-MOTORER MERE INTELLIGENS HØJERE VIRKNINGSGRAD

NY GENERATION AF MGE-MOTORER MERE INTELLIGENS HØJERE VIRKNINGSGRAD NY GENERATION AF MGE-MOTORER MERE INTELLIGENS HØJERE VIRKNINGSGRAD Grundfos MERE END EN PUMPEPRODUCENT Grundfos er en af verdens førende producenter af pumper og pumpeudstyr. Men vidste du, at vi også

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende Alifter sortiment TMP centrifugal Prima sortiment magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMA selvansugende Prima - Alifter I dette katalog præsenteres Argal s sortiment af PRIMA pumper. Det er

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET

GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET GRUNDFOS SP SYSTEM Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER STYRKE, YDELSE OG EFFEKTIVITET KOMPLET DYKPUMP E ANLÆG MOTOREN For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

Vandforsyningssystemer i en- og tofamiliehuse

Vandforsyningssystemer i en- og tofamiliehuse Vandforsyningssystemer i en- og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige vejledning til vandforsyningspumper til en- og tofamiliehuse 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

Læs mere

7 - lænsepumper, melassepumper

7 - lænsepumper, melassepumper 7 - lænsepumper, melassepumper Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: OPTIMA lænsepumpe BEST ONE lænsepumpe BEST 2-3--5 lænsepumpe RIGT lænsepumpe side 7-2 DW / DW VOX lænsepumpe

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Xylem udtales zi-lem.

Xylem udtales zi-lem. ITT Water & Wastewater Danmark ApS er blevet til Xylem Water Solutions Denmark ApS. Den 12. januar 2011 besluttede ITT at splitte selskabet i 3 uafhængige selskaber. Xylem Water Solutions Denmark ApS.

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels- og Produktionsvirksomhed Teknisk Dokumentation marts 2004 Oversigt over det komplette plast-ventilator

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Dryp dyser til individuel montage

Dryp dyser til individuel montage Dryp dyser til individuel montage 1015-04 dryp med luge til inspektion, med filter og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t. Hul til montage Ø 3,6 mm 1115-02 dryp selvkompenserende dryp, kan åbnes. Ydelse 2 l/t

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB

INDHOLD: BESB Boxventilator BESB INDHOLD: BESB Boxventilator BESB BESB Boxventilator Kapacitet - overblik BESB boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESB250-4-1 300 1840 BESB250-4-1EC 350 2260 BESB315-4-1EC 570 3590 BESB400-4-1EC 950

Læs mere

SEG og SEG AUTO ADAPT

SEG og SEG AUTO ADAPT GRUNDFOS DATAHÆFTE SEG og SEG AUTO ADAPT 0,9-4,0 kw 50 Hz SEG og SEG AUTO ADAPT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Indledning...................................................................................

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116

Din brugermanual OMRON E2A http://da.yourpdfguides.com/dref/2887116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP. Dykpumper, dykmotorer og tilbehør 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE SP A, SP, dykmotorer og tilbehør 5 Hz Indhold Generelle data Ydelsesområde 3 Anvendelser 4 Typenøgle 4 Pumpede væsker 4 Driftsbetingelser 4 Kurvebetingelser 4 Pumpeprogram 5 Motorprogram

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT DK.TBPA8. INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT. Generelt Når der benyttes armebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man hae en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden)

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS. Vogel Sekamatik. pumpe og pumpestation i én

INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS. Vogel Sekamatik. pumpe og pumpestation i én INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS Vogel pumpe og pumpestation i én Vogel Den lette måde at installere kloakering indendørs De kompakte spildevandsløsninger Vogel til indendørsmontering,

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere