ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen"

Transkript

1 ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen

2 Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af station - DAB...7 Sekundære serviceenheder - DAB...7 Display-måder - DAB...8 Sådan finder du nye stationer - DAB...9 Manuel tuning - DAB...10 Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB...11 Udskillelse af stationer - DAB...12 Betjening af din radio - FM...13 Manuel tuning - FM...14 Display-måder - FM...15 Indstilling af skanningsfølsomhed - FM...16 Forindstilling af stationer...17 Genkald af en forindstillet station...18 Software-version...19 Nulstilling af system...20 Høretelefonsindgang...21 Nedblændingsfunktion...21 Generelt...22 Specifikationer...22 Kredsløbsfunktioner...22 Garanti...Bagsiden 1

3 Kontrolknapper (Top) Auto-Tuning-knap 2. Tænd/Sluk-knap 3. Forindstillings-knappen 4. Station / Menu-knap 5. LCD-display 6. Teleskopantenne 7. Tuning / Vælger / Lydstyrke 2

4 Kontrolknapper (Tilbage) USB opgraderingsstik (kun til serviceindgreb) 9. Høretelefonsindgang 10. DC indgangsstik 11. Batterirum 3

5 Håndtering af batterier 1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at lade dækslet glide i pilens retning. 2. Indsæt seks LR6 (AA-størrelse) batterier på deres pladser i batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet som vist på siden af batterirummet. Sæt batteridækslet på plads igen. 3. Nedsat ydelse, forvrængning og en hakkende lyd er tegn på, at batterierne trænger til at blive udskiftet. 4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne fra radioen. Af energisparehensyn tilråder vi, at radioen om muligt bruges med AC-adapteren og kun bruges med batterierne i enkelte tilfælde. 1 VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. solskin, åben ild eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. 4

6 Anvendelse af AC-adapteren 1. Anbring radioen på en jævn overflade og tilslut adapteren til DC indgangsstikket, der findes på radioens venstre side (mærket med DC ), og vær opmærksom på, at stikket at sat helt ind i indgangsstikket. 2. Tilslut den anden ende af adapterledningen til en almindelig stikkontakt og tænd for kontakten. Når adapteren anvendes, frakobles batterierne automatisk. AC-adapteren bør frakobles fra vægstikkontakten og fra radioen, når den ikke anvendes. VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri til adgang under normal brug. For at kunne frakoble radioen fra hovedstikket fuldstændigt skal hovedadapteren fjernes helt fra stikkontakten. 5

7 Betjening af din radio - DAB 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde for radioen, displayet viser meddelelsen WELCOME i nogle få sekunder. Efter hver anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt. 3. Hvis det er første gang, du bruger radioen, udfører radioen en hurtig skanning af Band III DAB-kanaler. Dette kaldes at Auto tune. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte station Under Auto tune opfanges hver gruppe af stationer, og stationsantallet opdateres. 5. Når Auto tune funktionen er fuldført, vælges den første station (i alfanumerisk orden A...Z). Den første station i listen over fundne stationer afspilles. 6. Hvis der ikke blev fundet nogen stationer, vises OFF AIR og det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtageforhold. Herefter bør du igen auto-tune for at finde stationer som beskrevet på side 9 (se Sådan findes nye stationer på side 9). Din radio har en indikator på displayet, som angiver hvor stærkt det modtagne DAB radiosignal er. Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvist højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Når du har indstillet lydstyrken ved hjælp af Volume kontrolknappen, husker radioen denne indstilling, næste gang den tændes. 6

8 Valg af station - DAB 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i DAB, så gå videre til trin 3. (DAB-ikonet vises, når radioen står i DAB.) 2. Hvis du lytter til FM-båndet, så tryk på Station/Menu knappen og drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser TO DAB. Tryk på kontrolknappen for at skifte til DAB Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så STATION. Tryk på Tuning/Select og drej på kontrolknappen for at gennemse listen med tilgængelige stationer. 4. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede station. Radioen finder nu den nye station. Hvis kontrolknappen ikke trykkes ind, tuner radioen automatisk videre til den nye station efter 2-3 sekunder. 5. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. Bemærk: Hvis displayet viser OFF AIR, efter du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre radiosignal. 2-5 Sekundære serviceenheder - DAB 1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis en station har en sekundær service tilknyttet, vises denne sekundære service straks efter den primære service, når du drejer Tuning/Select knappen i urets retning. 2. For at tune ind på den sekundære service, tryk og slip Tuning/Select knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilhørende primære service. 1,2 7

9 Display-måder - DAB Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:- 1. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gennemse de forskellige muligheder. a a. Stationsnavn Viser navnet på den radiostation der lyttes til. b. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. 1 b c. Signalstyrke Viser signalstyrken. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Markeringsstregerne på signalmarkøren forøges eller formindskes under visning af signalstyrken, når du justerer teleskopantennen eller radioens placering. c d d. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. e e. Multiplex-navn Viser navnet på den multiplex, som den aktuelle station tilhører. f. Frekvens Viser frekvensen for den aktuelt indstillede DAB-station. f 8

10 Visningsmåder - DAB fortsat g. Signalfejl Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle DAB-station. Jo lavere tal, desto bedre er den modtagne signalstyrke. g h. Bitrate Viser den digitale bitrate for den aktuelt indstillede DAB-station. h i. Audiotype Viser audiotypen for den aktuelt indstillede DAB-station. j. Tid Viser den aktuelle tid. i k. Dato Viser den aktuelle dato. j Sådan finder du nye stationer - DAB k Efterhånden som tiden går, kommer der måske nye stationer, eller du er måske flyttet til den anden ende af landet. Derfor kan det være nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer. 1. Tryk og slip Auto Tune knappen. Din radio vil skanne Bånd III DAB-kanalerne. Efterhånden som radioen finder nye radiostationer, angives antallet på displayet i højre side, og de pågældende radiostationer vil blive tilføjet til listen, der er lagret i radioen. 1 9

11 Manuel tuning - DAB Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens. 1. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så STATION Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står MANUAL på displayet. 3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i manuel tuningsfunktion. 4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønske DAB kanal. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at tune ind på den valgte frekvens Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Markeringsstregerne på signalmarkøren forøges eller formindskes under visning af signalstyrken, når du justerer teleskopantennen eller radioens placering. 6. Når der findes et DAB signal, viser displayet navnet på den pågældende DAB station. Eventuelle nye radiostationer der findes vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen. 7. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at vende tilbage til almindelig tuning. 10

12 Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så STATION. 3. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står DRC på displayet. 4. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i justeringsfunktionen. 5. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede DRC indstilling, standard er 0). DRC 0 DRC er slukket, DRC-udsendelser ignoreres. DRC 1/2 DRC-niveauet er indstillet til det halve af, hvad radiostationen udsender. DRC 1 DRC er indstillet svarende til hvad radiostationen udsender Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling ikke have nogen effekt. 11

13 Udskillelse af stationer - DAB Hvis du flytter til en anden landsdel, er nogen af stationerne på listen måske ikke længere tilgængelige. Fra tid til anden kan de ske, at DABservicer holder op med at udsendes, eller at de skifter beliggenhed eller frekvens. De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et spørgsmålstegn. Funktionen til udskillelse af stationer sletter de markerede DAB-stationer fra din liste over radiostationer Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så STATION. 3. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står PRUNE på displayet Tryk og slip Tuning/Select knappen, så vises SELECT på displayet. 5. Tryk på Tuning/Select knappen vil forårsage, at de ugyldige stationsnavne fjernes fra listen over stationer. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. Hvis du ikke ønsker at udskille stationerne, så tryk på Station/Menu knappen for at vende tilbage til det forrige display. 5 Bemærk: Hvis du er flyttet med din radio til en anden del af landet, bør du også udføre en søgning efter nye stationer (se afsnittet Sådan finder du nye stationer på side 9). 12

14 Betjening af din radio - FM 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion.) 3 3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på Station/Menu knappen og drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser TO FM. Tryk på kontrolknappen for at skifte til FM. 4. Tryk på Auto Tune knappen. Din radio skanner i opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og standser automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig sendestyrke. 5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, så viser radioen også stationens navn. 3,8 6. Tryk og hold på Auto Tune knappen for at skanne FM-båndet i nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens). 7. Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdes afslutning. 4,6 8. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. 9. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio. 13

15 Manuel tuning - FM 1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud. 2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion. 3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på Station/Menu knappen og drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser TO FM. Tryk på kontrolknappen for at skifte til FM. 3,4 4. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så MANUAL. 5. Tryk og slip Tuning/Select knappen og drej på det for at tune ind på en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 khz. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens navn Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning fra den modsatte bølgelængdesafslutning. 7. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling. 8. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio. 14

16 Display-måder - FM Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:- Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio. a 1. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gennemse de forskellige muligheder. a. Scroll-tekst Viser scroll-tekst meddelelser som f.eks. sangerens/musikkens navn, telefonnummer, osv. b. Programtype Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv. 1 b c c. Stationsnavn Viser navnet på den station, der aktuelt lyttes til. d d. Tid Viser den aktuelle tid. e. Dato Viser den aktuelle dato. e f. Frekvens Viser frekvensen for den station, der aktuelt lyttes til. Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. Din radio viser NO TEXT på displayet, hvis der ikke er nogen scroll-tekst, og NO PTY, hvis der ikke er nogen information om programtype. f 15

17 Indstilling af skanningsfølsomhed - FM Din radio vil som regel skanne efter FM-udsendelser, hvis sendesignal er stærkt nok til at give en god modtagelse. Men måske vil du gerne have, at din auto-scan-funktion også skal kunne opfange svagere signaler, eventuelt fra fjerntliggende radiostationer. Din radio har mulighed for at vælge mellem lokal/fjerntliggende i auto-scan-funktionen Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Se efter om radioen står i FM. 2. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så MANUAL. 3. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står SETTING på displayet. Tryk på knappen for at gå ind i indstillingsmenuen for skanning. 4. Drej på Tuning/Select knappen for at skifte mellem valgmulighederne Lokal og Fjerntliggende. Med valget Fjerntliggende kan radioen finde svagere signaler under skanningen Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. Indstillingen for Lokal eller Fjerntliggende er lagret i radioen og vil være aktiv, indtil den ændres eller til systemet nulstilles. Bemærk: Fabriksindstillingen (ved levering eller efter en system-nulstilling) er, at radioen ignorerer svagere (eller mere fjerntliggende) signaler. 16

18 Forindstilling af stationer Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio, hvis der sker en strømafbrydelse. Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Vælg den ønskede bølgelængde og tun ind på den ønskede station som tidligere beskrevet. 3,5 3. Tryk og slip Preset knappen 4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge det ønskede forudindstillede stationsnummer, som du gerne vil lagre stationen under. Displayet viser f.eks. EMPTY 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. 5. Tryk og hold Preset-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser P1 SAVED. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger. 4 Bemærk: Visse af forindstillingerne er måske allerede lagret som en del af fabrikkens testprocedure. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den ovenstående fremgangsmåde. 17

19 Genkald af en forindstillet station 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Vælg den ønskede bølgelængde som beskrevet tidligere. 3. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. EMPTY 1, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) eller frekvensen (ved FM-stationer) Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede forindstillede station. 5. Tryk på Tuning/Select knappen. Din radio tuner nu ind på den valgte forindstillede station i forindstillingshukommelsen. 4,5 18

20 Software-version Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/ Select knappen, indtil displayet viser SYSTEM. 2,5 3. Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på knappen, indtil displayet viser SW VER. 4. Tryk på Tuning/Select knappen for at vise softwareversionen. 5. Tryk gentagne gange på Station/Menu knappen for at vende tilbage til det normale radiodisplay. 2-4 USB-stik til opgradering af software Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio på 19

21 Nulstilling af system Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser SYSTEM Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på knappen, indtil displayet viser FACTORY. 4. Tryk på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser RESET, og tryk herefter på Tuning/Select knappen igen. 5. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet. Displayet viser så RESTART, herefter WELCOME og efter nogle få sekunder, bliver der automatisk udført en skanning efter stationer. Displayet vil vise fremskridtet af stationssøgningen, f.eks. >>>> 18. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet. 2-4 I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud. 20

22 Høretelefonsindgang A 3,5mm Høretelefonsindgang findes på radioens højre side og er beregnet til brug med enten høretelefoner eller en enkelt øreprop. Ved at sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk. VIGTIGT: For høj lydstyrke i øreprop eller høretelefoner kan forårsage tab af hørelsen. Høretelefonsindgangen er kompatibel med stereo- eller mono-høretelefoner, men lyden vil altid høres som mono. Nedblændingsfunktion Displayets lysstyrke kan justeres. Hvis du bruger radioen i soveværelset, foretrækker du måske, at dæmpe lysstyrken til mindre end standardindstillingen. Dæmpningen kan indstilles til Lav eller Høj. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. 2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser SYSTEM Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på den, indtil displayet viser DIMMER, tryk herefter på Tuning/Select knappen for at ændre dæmpningsindstillingen. 4. For at justere lysstyrken drejer du på Tuning/Select knappen og vælger så enten indstillingen Lav eller Høj. Tryk på Tuning/Select knappen for at indstille det ønskede niveau. Baggrundsbelysningen ændres så

23 Generelt Udsæt ikke denne radio for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio på et sted, for for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges. Radioens dataplade kan findes på bagsiden eller på undersiden af radioen. Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser. Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at sikre en god ventilation. Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv. Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, på produktet. Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme i direkte sollys osv. Specifikationer Kredsløbsfunktioner Tilslutningskrav Hovedenheder AC 230 volt, 50Hz udelukkende (adapter) Batterier 6 x LR6 (AA størrelse) Højttaler Høretelefonsindgang 76mm 3,5 mm dia Batteriets levetid Frekvensdækning FM DAB Op til 20 timer med alkalinebatterier, afhængig af lydstyrke og anvendelsesmåde MHz MHz Output-effekt 700mW Antennesystem FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. 22

24 Garanti Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.garantien dækker ikke: 1. Skader forårsaget af forkert brug. 2. Konsekventielle skader. 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. N.B. Beskadigede eller knækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garantien. Fremgangsmåde: Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling. Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder. Issue 1 DA 2010 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... -3 Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42

DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-42 ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dock til ipod model CRD-4 Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... -4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dock til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-4 Udskiftning af batteri i fjernbetjening...5 Brug af

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Clock Radio AJ100. Brugermanual

Clock Radio AJ100. Brugermanual Clock Radio AJ100 Brugermanual 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Dansk LEVERET TILBEHØR 1 X AC 7,5 V adapter (Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V 250mA) TOP- OG FRONTPANEL (Se

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital stereoradio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Brug af radioen for første gang...4 Betjening af din radio...5 Valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE

Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE EVOKE 1 Ejers manual Sikkerhedsinstruktion Hold radioen værk fra varme kilder. Brug ikke radioen nær vand. Undgå at genstande eller væsker trænger ind i radioen. Lad være at fjerne skruer fra eller at

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE1500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Høresikkerhed 2 2 Din lommeradio

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 1 Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugermanual AJ3112_IFU_12_Dan 3/29/10 15:54 Page 2 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ %

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

EVOKE 2. Ejers manual

EVOKE 2. Ejers manual EVOKE 2 Ejers manual INDHOLDESFORTEGNELSE INTRODUKTION...2 OVERSIGTSDIAGRAM...3 HURTIG START...4 FORBINDELSE TILSLUTNING...5 BRUG AF DIN EVOKE-2...6 FEJLFINDING...15 ANTENNERÅD...16 Oversat til dansk af

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4700. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJB4700. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4700 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din FM/DAB+-clockradio 3 Indledning

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone

DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clockradio med dok til ipod og iphone Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Brug af clockradioen for første gang...5 Betjening af

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere