Innovation som valghold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation som valghold"

Transkript

1 Innovation som valghold Af Mogens Johansen, lærer I efteråret 2007 blev der i Ny Sønderborg Kommune etableret 4 valghold i Innovation. Valgholdene blev gennemført på 4 af kommunens folkeskoler, og det var det kommunale plan- og strategiudvalg, der havde bevilget kr., der blev fordelt med kr. til hver skole. Som udgangspunkt var der ingen bindinger eller krav til målformuleringer. Der var frit spil for de undervisere, der gik i gang. Augustenborg Skole var en af de 4 skoler, der startede op i august Det efterfølgende er en kort beskrivelse af forløbet. Idégenerering på to havne: Augustenborg og Sønderborg Undervisningsforløbet blev fordelt på 18 moduler à 70 min., heraf 13 moduler i efteråret 2007 og 5 moduler i foråret Valgfaget blev planlagt som en forøvelse til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, således at de 5 moduler i foråret af valgfagslæreren blev anvendt til individuel rådgivning af netop eleverne fra valgholdet. Der tilmeldte sig 11elever fra 9. årgang i folkeskolen, hvoraf 10 gennemførte, fordi en elev rejste. 23

2 Der skal leges, men de legende skal kende legepladsens udstrækning. Mogens Johansen er lærer og skolebibliotekar på Augustenborg Skole. Pædagogiske rammer Inden opstarten opstillede vi følgende overvejelser og værdigrundlag : Leg og læring Der skal leges, men de legende skal kende legepladsens udstrækning selv om den er rigtig stor. Hvis vi billedlig talt spiller bold, må banen altså godt være rund i stedet for firkantet, og der spilles almindeligvis på flere baner samtidig. Organisering Vi arbejder med få, men klare regler men i forløbet skal der være plads til omorganisering. Det bør være sådan, at alle deltagere kan præge processen og få ejerskab. Helheder og detaljer deltagerne starter med at danne sig overblik i forhold til helheden for derefter at bevæge sig ud i detaljen. Værdi - Der skal være så megen idé i projektet, at resultaterne har en anvendelighed: Vi leger ikke for sjov, det vi bygger skal kunne bruges til noget af nogen en dag. Samarbejdspartnere er aktive tilskuere og bidrager med gode råd i pauserne. De, der ikke kan komme, skriver vi sammen med. Coaching, sparring og vejledning af grupper eller individuelt indgår i alle dele af processen jo flere eksterne samarbejdspartnere jo bedre Læreren skal have fokus på at processen ikke går død: Han bør være en habil ordstyrer, tovholder og inspirator, men han må ikke stjæle processen og kun af ren nød blive spillende træner Viden skaffer vi: Just in time. Vi har ikke tid til: Just in case. Vi arbejdede efter nedenstående plan: Torsdage: Hvad? Bemærk: 23. aug. 1.: Hitte-på-som-hed + design + værktøj 6. sept. 2.: Hitte-på-som-hed + design + værktøj 20. sept. Øvelse 1: Idegenerering Augustenborg Havn * Kursus i multisal KIE-model og psykologi Kursus i multisal Vores lokale iværksætter nr. 1: Asger Gramkow kommer og fortæller Store tanker, episk event, digitale fotos og modeller. I får en opgave. 27. sept. Øvelse 1: Idegenerering fortsat Sparring og billedredigering 4. okt. Øvelse 2: Idegenerering fortsat Start sammenskrivning af Besvarelse på Øvelse 1 8. nov. Virksomhedsbesøg Sønderborg Danfoss Solar Inverters 15. nov. Projektopgave opstart + Øvelse 2: Idegenerering Sønderborg Havn At bo + Alsion og ditfingeraftryk.dk 24

3 Vi leger ikke for sjov, det vi bygger skal kunne bruges til noget af nogen en dag. 22. nov. Øvelse 2: Idegenerering fortsat Med udgangspunkt i kommunikation med samarbejdspartnere 29. nov. Heldagstur med 3 andre skoler Kl Idea House, Center for erhvervsudvikling og 3 lokale iværksættere 6. dec. Øvelse 2: Idegenerering bliver til innovation Vi laver en rumlig model 20. dec. Øvelse 2 afsluttes og præsenteres. Projektopgaven herfra!! Augustenborg Havn som tropisk og arktisk område * Til øvelse 1 havde vi denne opgaveformulering: 1. Udarbejd et scenarium over Augustenborg Havn for år 2020, ikke som du tror, stedet ser ud om 13 år, men et scenarium, der viser, hvad du/i har ændret stedet til 2. Øvelsen skal munde ud i et produkt: Et scenarium i ord, billeder eller rummelig model Et antal betingelser skal være opfyldt i din besvarelse: 1. Du skal arbejde med flere af havnens kommende funktioner 2. De anlæg, du etablerer, skal være CO2-neutrale 3. Det skal kunne tiltrække flere besøgende end Legoland pr. år 4. Det skal være indrettet til Episke events Du skal se bort fra pris, miljø- og anlægsgodkendelser samt placering af nuværende bygninger. Opgaven blev løst af alle holdets 12 deltagere gennem samtale og arbejde i mindre grupper. Sammenfatningen og renskrivningen er foretaget af læreren, da den tid, der var afsat til projektet kun var på 2x70 min min. Det har fra valgfagets opstart været tanken at første opgaveløsning skulle præsenteres for folk i erhvervslivet, som kunne have berøring med enkeltdele i projektet. Torsdag d. 8. nov. blev opgaveløsningen kommenteret af Preben Jessen, Danfoss Solar Inverters, i forbindelse med holdets virksomhedsbesøg der. Sammenfatning af idéer: Augustenborg Havn omdannes til en ny type Vandland. Det endeligt udbyggede projekt skal rumme aktiviteter som badning/svømning med tilhørende wellness-faciliteter samt vintersportsaktiviteter som skøjte- og skiløb. De to typer vandsport har base i henholdsvis et nybygget Natur-Trope-Vandland, i det efterfølgende kaldet Tropisk område, og i en eksisterende silo, i det efterfølgende kaldet Arktisk område. Faciliteter for den tredje type vandsport : Sejl- 25

4 Vi arbejder med få, men klare regler men i forløbet skal der være plads til omorganisering. sport/lystbåde beholder sin placering midt i området og videreudvikles. Aktiviteter i forbindelse med Livet i havet får sin base under havoverfladen og placeres langs med nuværende dæmning. Fersk- og saltvandsakvarier etableres for besøgende, således at fisk og lystbåde kan betragtes nedefra i det efterfølgende kaldet Under dæmningen. Dele af Tropisk område placeres tilsvarende under havoverfladen. Der placeres to tårne ude i fjorden til markering af indsejling til området. Begge tårne har etager både over og under vand og ydervægge er fremstillet i glas. Der etableres kanal med slusesystem op gennem Augustenborg by. De tre områder og de to tårne forbindes med vandveje af henholdsvis varmt vand til svøm- ning og sne- og ispister til skøjteløb og surfing. Vandvejene slynger sig ind i hinanden, således at en løber i skidragt kan have øjenkontakt med en svømmer i badedragt gennem superisolerede glasvægge. Adgangen til havneområdet sker primært gennem nyetableret serviceområde syd for havnen. Arbejdet mundede altså ud i et forslag til etablering af: Tropisk område et natur-trope-land Arktisk område et sted for nyudviklet vintersport Under dæmningen område med oplevelser, der knytter sig til Liv i vandet Forbindelsesveje knytter området sammen med vand- og isaktiviteter Serviceområde 26

5 Samarbejdspartnere er aktive tilskuere jo flere eksterne samarbejdspartnere jo bedre. Vedvarende energi I arbejdet med ovenstående viste det sig nu, at to idéer blev fokuspunkter: Alle de projekterede anlæg på havnen skulle 1.: beklædes med nanoskærme 2.: beklædes med solceller Siloen på Augustenborg Havn med påmonterede solceller og nanoskærme. Vores partnere sagde samstemmende: - Ja, jeres projekt er muligt at gennemføre. Det er omkostningstungt, men om år vil der formentlig være en teknologi, der gør det rentabelt. Derved opnås der mulighed for at udnytte vedvarende energi og mulighed for at fjerne uønskede bygninger virtuelt ved at transmittere billeder af himlen eller en gammel husrække eller.. eller..!! Som det er tilfældet i al innovativ virksomhed konkretiseres nu en række problemstillinger: Kan man udnytte en solcelle optimalt, hvis den dækkes af en nanoskærm, der samtidig kører et eller andet medieshow? Kan man fremstille nanoskærme, der kan dække alle flader på f.eks. en 50 m høj silo? Vi opsøgte en række samarbejdspartnere og fik gode svar! Vores partnere var: Som igangsætter af projektet: Iværksætter, opfinder og tidligere virksomhedsleder: Asger Gramkow, Sønderborg Om etablering af solceller på store flader: Danfoss Solar Inverters: Preben Jessen Om etablering af nanoskærme: Syddansk Universitet i Sønderborg: Professor Horst Günther Rubahn Om muligheder og begrænsninger ved etablering i det virkelige liv: Idea House: Ken Holm Thomsen Til at følge processen: Stab Innovation, Sønderborg Kommune: Morten Menne Vi slog os til tåls med at vi bare var elever og lærer, og at vi ikke havde resurserne til at gå videre! Vores mål var jo heller ikke at skabe to nye havne, men at skabe et forløb, hvor helt almindelige elever i folkeskolen kan få helt ualmindelige idéer Sønderborg havn I november måned gik holdet i gang med Øvelse 2. Denne gang blev der idegeneret på Sønderborg Havn. Da der i perioden kørte en lokal konkurrence om netop udvikling af samme havn, lå den lige til højrebenet. Det blev de to bærende idéer fra Øvelse 1 (Augustenborg Havn), der kom i fokus: Solceller på alle overflader, og nanoskærme i nye formater her 2 x 100 m som et bredt bånd, der slynger sig gennem en nyanlagt park ved havnefronten: En informationstavle for sejlere og andet godtfolk og en legeplads for byens unge og forskerspirerne på Forskerparken tilknyttet Syddansk Universitet på Alsion. (Der er frit udsyn for forskerne hen over Alssund til parken med det lange fjernsyn ). Samarbejde med eksterne partnere I december afsluttes undervisningsforløbet. I løbet af vinteren præsenteres forløbet for kommunens Udvalg for Børn og Uddannelse og Udvalg for Plan og Strategi. I april optrådte et par af eleverne i DRs P4 formiddag, og i maj fik vi 27

6 Viden skaffer vi: Just in time. Vi har ikke tid til: Just in case. en helsides artikel i Dagbladet Jyske Vestkysten. Holdet medvirkede i møder for lokale borgergrupper og har egen stand på kommunale temadage. Undervisningsforløbet blev primo april tilmeldt t steriets Pionerpris og blev efter- Undervisningsminifølgende nomineret i kategorien Sociale initiativer (se 2) Projektet er ikke evalueret ud over de nævnte præsentationer. Projektet har fra alle sider mødt stor begejstring og flot omtale, men Sønderborg Kommune løb som så mange andre i foråret ind i massive besparelser, og der er endnu ikke fundet midler til en videreførelse e af projektet. Hvis det en dag viser sig, at vi skal videre, er der 3 forhold, der skal have fokus hvis vi vil innovative undervisningsforløb: Udvikle nye samarbejdsformer med eksterne erne partnere Udvikle læringsrum i relation til arbejdet et med projekter som ovennævntente Arbejde med opgaveformule- ring 28

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere