FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. FARBARE veje Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

2 Farbare veje til arbejdspladser og vækst i industrien er udgivet af IDA Produktion & Logistik maj 2013 Hvidbogen bygger på interview med eksperter og højproduktive danske produktionsvirksomheder samt seminarer og diskussioner gennemført i 2012 med deltagelse af udvalgte virksomheder og personer fra industrien og IDA Produktion & Logistik

3 Farbare veje 3 Indhold En ny vej... 4 Til den travle læser Rammer og vilkår skal være på i orden...6 Danske industrivirksomheders virkelighed i dag... 8 Faldende beskæftigelse...8 Industriens samfundsbetydning...8 Eksportstyrke...9 Globalisering....9 Forskellige funktioner udflyttes Globalisering og jobskabelse Danske industri- virksomheders potentiale...12 Coloplast/red associates Det rigtige produkt Danfoss De relevante kompetencer Novozymes De rigtige valg og prioriteringer Novo nordisk Valg af værdier Fra potentiale til succes...22 Innovation LINAK Succesfulde innovationer Chr. Hansen Supply Chain Strategi og Management Grundfos Lean VOLA A/S Time to market SOLAR Danmark A/S Samarbejde med leverandører Rammer og vilkår...34 Fokus på uddannelse Fokus på forskning Fokus på erhvervsklima Åbenhed og lydhørhed Talent for dialog Skandinavisk ledelse Fremtidens produktionsland...40 Forskerinterview Ud af boksen Et mulehår foran Kilder og mere læsestof...42

4 4 Farbare veje En ny vej Det rigtige produkt De relevante kompetencer De rigtige valg og prioriteringer Mange danske virksomheder har trods store udfordringer succes og viser nye veje til flere arbejdspladser og vækst. Dem skal vi lære af. Siden 1990 har vi mistet ca job i produktionen, og den samlede konkurrenceevne er dalende. Danske produktionsvirksomheder presses af højere skatter, flere offentligt pålagte udgifter i produktionsapparatet og øget global konkurrence. Alligevel er der en række danske virksomheder, der klarer sig godt og dem, mener vi, at andre kan lære af. I virkeligheden er opskriften på succes meget simpel. Enhver producent skal sælge sine produkter og ydelser til sine kunder dyrere end fremstillings- og kapacitetsomkostningerne. Salgspris > Produktionsomkostninger + Kapacitetsomkostninger Mange dygtige danske virksomheder er i stand til at udvikle og producere de rigtige produkter og services, har de rette kompetencer, og er i stand til i tide at foretage de rigtige valg og prioriteringer. Denne bog er baseret på erfaringer fra IDA Produktion & Logistiks medlemmer og fra nogle af disse højproduktive virksomheder. Vi har udvalgt de bedste cases inden for nogle af de elementer, der spiller en rolle, hvis der fremover skal skabes arbejdspladser og vækst i Danmark. Fælles for dem er, at de har global succes inden for deres segment, anvender højteknologi i produktionen eller serviceapparatet og har godt styr på markedssegmenteringen. Valg af produktionsstrategi og geografisk netværk er veldesignet, og der er klar fokus på rekruttering og uddannelse. Det er i dette kontinuerlige samspil mellem udvikling, produktion og salg, værdien skabes. Fællestrækket for de omtalte virksomheders succes er dog også, at de ikke gætter sig frem til den rigtige industri eller vare eller blot producerer den billigt i store mængder. Succes handler om at forstå kunderne og om evnen til at tilpasse sig en konstant foranderlig verden med foranderlige behov. God læse- og arbejdslyst Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik

5 Farbare veje 5 Figur 1: Kompetencer og prioriteringer PRODUKTION Vores produktion og udvikling er kundefokuseret, optimeret og fleksibel GLOBALISERING Vi udnytter den globale økonomis muligheder, og samarbejder med de bedste + + Det rigtige produkt Vi forstår vores kunder bedre end vores konkurrenter og tilpasser os hurtigere nye behov Model udviklet af Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik 1 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

6 6 Farbare veje Til den travle læser Globaliseringen har åbnet verden for Danmark, og det har de succesfulde danske virksomheder udnyttet til fulde. IDA sætter i bogen fokus på, hvad der skal til for at klare sig i den globale konkurrence, når udgangspunktet er et lille land med 5 mio. indbyggere og et sprog ingen forstår. Virksomhederne kender vi alle; de er markante i det danske erhvervsliv og på arbejdsmarkedet. En position de forhåbentlig beholder og udvikler i fremtiden. Virksomhederne i denne hvidbog er nemlig eksempler på, at det, trods udfordringer i og uden for Danmark, alligevel er muligt at skabe overskud både for sig selv og Danmark. Kodeordene er innovation og evne til at veksle de gode idéer til indbringende produkter. Samtidig er virksomhederne konkrete vidnesbyrd om, at der er mange opskrifter på succes. For virksomhederne har alle forskelligt fokus og løsningerne er mangfoldige. Rammer og vilkår skal være på i orden Forskelligheden bygger dog på nogle helt centrale grundvilkår: Hvis Danmark skal kunne udvikle og fastholde høj-produktive, innovative virksomheder med god og stabil konkurrenceevne, skal rammer og vilkår være i orden. Der er stor enighed om, at vi har en fælles interesse i at styrke den avancerede produktion, som skal være danskernes levebrød i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at omkostningsniveauet er en af de helt store barrierer. Udfordringen for Danmark som produktionsland er at folde et åbenlyst potentiale ud til en forretningsmæssig succes - og ikke mindst fastholde succesen på et meget bevægeligt og globalt marked, hvor konkurrencen er stor. De virksomheder, der har bidraget til denne hvidbog arbejder fx intenst med at udvikle metoder, ledelses- og samarbejdsformer, der kan øge effektiviteten, og som kan sikre, at produktionen eller dele af den fortsat kan blive i Danmark. En unik faktor er fx danskerne kulturelle forudsætninger for en helt særlig ledelsesstruktur, som åbner for ekspertiser på mange niveauer og fremmer et innovativt miljø. God ledelse og klare rollefordelinger er generelt alfa og omega for virksomheder, der vil vokse på et globalt marked Kompetencer er en anden og helt afgørende faktor i forhold til både fremtidig vækst og arbejdspladser i Danmark. Der er et stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere, der foruden et meget højt fagligt niveau også besidder evnen til at tænke ud af boksen. For de succesfulde danske virksomheder, IDA har talt med, betyder øget globalisering flere danske arbejdspladser - og ikke færre. Det bliver måske bare nogle andre end før.

7 Farbare veje 7

8 8 Farbare veje Danske industrivirksomheders virkelighed i dag Virkeligheden: Der er pres på beskæftigelse, omkostningsniveau, konkurrenceevne, globalisering Perspektivet: Vi skal fortsat leve af produktionsindustrien i Danmark Der er ingen tvivl om, at såvel det danske samfund som dansk produktionsindustri møder store udfordringer i disse år. Økonomisk krise, øget globalisering, stigende omkostninger, pres fra lavtlønslande og faldende beskæftigelse er nogle af dem. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. Faldende beskæftigelse Igennem de seneste to årtier er beskæftigelsen i den danske industri faldet betydeligt. Tal fra Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at industribeskæftigelsen i 2010 var næsten lavere end i Og fra mistede industrien arbejdspladser. 2 Det svarer til, at hvert tredje job er forsvundet, og ved udgangen af 2010 udgjorde induswtribeskæftigelsen kun 12 % af den samlede danske beskæftigelse. Desuden stiger bruttoledigheden kraftigt netop nu. Man regner med, at nye ledige skyldes krisen, og af disse kommer anslået fra industrien. Industriens samfundsbetydning Produktionsindustrien og samfundsøkonomien er tæt forbundne. Ændringer i forhold i industrien registreres med det samme som ringe i vandet i andre dele af samfundet. Beskæftigelsen er afhængig af, at danske industrivirksomheder skaber job i Danmark, på brancheniveau er industri den største investor med næsten en tredjedel af de samlede private Forskning

9 Farbare veje 9 & Udviklings (F&U) udgifter, og der en tæt kobling mellem industri og andre brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Eksportstyrke Selvom Nationalbanken i en analyse af industrieksporten understreger, at globaliseringen udsætter eksportorienterede virksomheder for øget konkurrence fra lavindkomstlande, er det dog også tydeligt, at mange danske produktionsvirksomheder klarer sig rigtig godt. Fx er værdien af dansk eksport i kroner og øre vokset på trods af faldende markedsandele. En helt ny målemetode fra OECD og WTO, der blev offentliggjort i starten af 2013, viser desuden, at eksporttal ikke nødvendigvis svarer til virkeligheden. De aktuelle tal bygger ifølge dette arbejde på en forældet opfattelse af, hvordan handel foregår i en globaliseret verden. Eksporttal er i 2013 fortsat en registrering af varer og tjenesteydelser, der passerer landegrænsen, selvom bevægelserne på verdensmarkedet er blevet meget mere komplekse. For at være en succesfuld eksportør skal man i den globaliserede verden således også være en meget aktiv og dygtig importør af halvfabrikata og råvarer. Og over halvdelen af Danmarks import af halvfabrikata bliver forarbejdet til videre eksport. OECD og WTO har foreløbig brugt seks år på at udvikle den nye model og oprette databasen Trade in Value-Added (TiVA) med støtte fra bl.a. EU-Kommissionen og handelsministrene fra G20-landene. Globalisering Samtidig med en udvikling, der viser et fald i beskæftigelsen nationalt, udvider danske industrivirksomheder i udlandet. I 2008 kontrollerede danske virksomheder lidt over datterselskaber i udlandet. Langt de fleste var primært lokaliseret på de traditionelle nærmarkeder. Knap 2/3 var beliggende i EU-lande, lidt over 12 % i øvrige europæiske lande, 10 % i Asien og 6 % i BRIK-landene. (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) Med en øget globalisering følger også flere danske ansættelser i udlandet. I 2010 var næsten halvdelen af ansatte inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed ansat i danske industrivirksomheders datterselskaber i udlandet. Og tendensen går i retning af flere ansatte i udlandet. I alt beskæftiger danske virksomheder næsten 1,5 mio. ansatte i datterselskaber i udlandet. Forskellige funktioner udflyttes I dag er det primært virksomhedens centrale aktivitet, der udflyttes, men mindre hjælpefunktioner og forsknings -og udviklingsjob følger i stigende grad efter. I Danmarks Vækstråds undersøgelse svarede 8 % af virksomhederne, at de havde udflyttet forsknings- og udviklingsjob mellem 2007 og Kompetencerne udvikles desuden med stor hastighed i de lande, de danske virksomheder flytter aktiviteter til, og Korea og Kina er fx blandt de lande, der fakta Den danske fremstillingssektor Står for 45 % af eksporten Beskæftiger medarbejdere i Danmark Efterspørger for ca. 150 mia. kroner far andre erhverv Yder 14 mia. ud af 32 mia. til den private forskning fakta Reelle eksporttal Danmarks handelsbalance er reelt næsten 30 mia. kr. bedre over for vores største handelspartner Tyskland og 7 mia. kr. bedre over for Norge, end det fremgår af de officielle handelsstatistikker. Til gengæld er handelsbalancen samlet set ca. 24 mia. kr. dårligere i forhold til tre andre centrale handelspartnere Sverige, USA og Kina. Tal fra OECD og WTO 2 fremtidenskompetencebehov.dk 3 Nationalbanken, 2010: Industrieksport og lønkonkurrenceevne (nationalbanken.dk/c1256be d3/ side/industrieksport_og_loenkonkurrenceevne/$file/industrieksport_kvo1_2010.pdf) 4 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/ upload/15854/graens2.pdf 5 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/upload/15854/graens2. pdf og DI: di.dk/opinion/globalisering/pages/ Halvdelenaffremstillingsindustriensmedarbejdereeransatiudlandet.aspx 6 danmarksvaekstraad. dk/file/164439/danmark_som_produktionsland. pdf 7 manufuture.dk/aktiviteter/produktion+2025

10 10 Farbare veje

11 Farbare veje 11 i hurtigt tempo opbygger kompetencer inden for højteknologisk forskning, produktionsautomation, innovation etc. 7 Danfoss, som er omtalt på side 15 understreger, at også lande tæt på os, som fx Polen og Tyskland, i disse år investerer kraftigt i uddannelse, og skal Danmark forsat kunne konkurrere på stor faglighed hos og have arbejdspladser til fx ingeniørerne, kræver det fokus på uddannelse og opkvalificering. Globalisering og jobskabelse Som det fremgår af faktaboksen, kan der dog ikke umiddelbart sættes lighedstegn mellem udflytningen af arbejdspladser og fald i beskæftigelsen. For mange af de store virksomheder skyldes udflytning behovet for at være tæt på markederne. Forbedrede transportmuligheder, bedre informationsog kommunikationsteknologi og lavere told og ikke-toldmæssige barrierer har desuden øget danske virksomheders muligheder for globalisering. 8 fakta Udflytning Fra 2009 til 2010 faldt industribeskæftigelsen i Danmark med i alt Da der årligt udflyttes ca industriarbejdspladser, udgør udflytningen kun en mindre del af de job, som industrisektoren mister på en årlig basis. Kilde: Danmarks Vækstråd: Danmark som produktionsland Lego er en af de danske virksomheder, der i starten af 2013 har udflyttet produktionsarbejdspladser. Hovedbegrundelsen var ikke, at lønninger og skatter var for høje i Danmark, men at omstillingsevnen og reaktionshastigheden er en kritisk faktor i den globale konkurrence, hvor markederne er mere turbulente, end de har været tidligere. Lego oplyste desuden, at virksomheden vil investere i ny støberiteknologi i Danmark og gøre Billund til et kompetencecenter. Hos Grundfos, som er en af de cases, der er omtalt i denne hvidbog på side 26, er visionen vækst med mange tusind nye stillinger i fremtiden. Hovedparten af disse nye stillinger vil ganske vist komme i udlandet. Men målet er også at fastholde et produktionsvolumen og dermed vækst i Danmark, her med fokus på nye højteknologiske, mere strategiske forretningsområder. Undersøgelser har vist, at hver gang der udflyttes 100 job, skabes 10 nye job hjemme. Tidligere (fra ) svarede virksomhederne, at de skabte 60 job for hver 100, de udflyttede. 9 Global vækst er dansk vækst Vækst i udlandet og vækst i danske arbejdspladser er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning. Og når Novo Nordisk globalt besætter ca nye job om året, er de 1000 danske. Og der er ikke skyggen af en neddrosling i horisonten. Lars Chr. Lassen. Senior Vice President og global HR-direktør i Novo Nordisk Men disse tal er muligvis ikke udtryk for et fald i den danske beskæftigelse. Som Novo Nordisk, der også er omtalt på side 18 i denne hvidbog, understreger, medfører øget globalisering flere danske arbejdspladser. Det bliver måske bare nogle andre end før. 8 fremtidenskompetencebehov.dk/index. php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&itemid=119 9 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

12 12 Farbare veje Danske industrivirksomheders potentiale Potentialet: Rigtig mange danske virksomheder formår trods udfordringerne alligevel at udvikle sig og skabe overskud både for sig selv og Danmark. De er innovative og evner at veksle de gode ideer til indbringende produkter. Omverdenens syn på Danmark lige nu understøtter ikke den del af debatten, der mener, at Danmark er tabt som industriland. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Tværtimod. I starten af 2013 rangerede Forbes det danske virksomhedsklima som det andet bedste i verden (se fakta boksen). De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser desuden, at velkvalificerede udenlandske medarbejdere i stigende grad søger mod Danmark for at arbejde i danske virksomheder. og sådan ser verden på Danmark.Ranking second on our list is Denmark, on the strength of its technology, trade freedom and property rights. Its GDP per capita is one of the highest in the world at $59,684 last year, according to the World Bank (America s was $48,442). Like the U.S., Denmark is struggling to recover from the bursting of its real estate bubble. GDP rose 1.1% last year and contracted 0.4% in the second quarter of Yet, with its busines-

13 Farbare veje 13 sfriendly climate, the country is poised to rebound stronger than most of Europe. Forbes liste over de bedste lande for forretning februar 2013 Fremtidens vækstpotentialer for dansk industri kan ligge mange steder. Konkurrenceevnepakker og andre politiske tiltag for at mildne vindene kan være en hjælp. Innovation er helt afgørende. Men en af de vigtigste forudsætninger for succes, vækst og overskud er dog, at en virksomhed formår at udnytte de gode ideer rationelt. At de formår at omsætte dem til og afsætte dem som konkrete produkter og ikke mindst at være bedre til det end konkurrerende lande, der kan mønstre lavere lønninger og produktionsomkostninger. At læse markedet Udvikling og vækst handler hele tiden om globalt overblik, om evnen til at nærlæse markeder, trends og mønstre. Forretningens succes afhænger af, at vi kan vurdere, hvor det bærer hen, og hvordan LINAK s produkter indpasses i denne udvikling. Og så afhænger det selvfølgelig også af at prioritere rigtigt tage de nødvendige valg og indimellem fravalg ud fra devisen: Hvorfor gøre dette? Kan det betale sig? Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S Som tidligere nævnt er opskriften ikke indviklet. Det handler om at have det rigtige produkt, de gode kompetencer samt foretage de nødvendige valg og prioriteringer. De cases, der omtales i dette kapitel, belyser på forskellig måde dette elementære regnestykke. Det gode købmandskab I gamle dage var godt købmandskab at fremstille en vare og så finde kunder, der ville købe den. Vil du lave forretning i dag, er det helt omvendt. Det er, hvad kunden har brug for og vil købe, virksomheden skal udvikle. Og vi kender næsten vores kunder og deres udviklingsmuligheder bedre, end de selv gør. Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S

14 14 Farbare veje Det rigtige produkt At vælge, målrette og finudvikle det produkt, som kunderne efterspørger, er en central nøgle til en forretningsmæssig succes. Mange danske virksomhe der inddrager i stigende grad brugeren i produktudviklingen. Og det gælder også de fleste af de virksomheder, der er omtalt i denne hvidbog. Følgende fortælling om Coloplasts samarbejde med den antropologiske konsulentvirksomhed ReD Associate er et eksempel på, hvordan man kan gå nye veje for at få den dybe forståelse af kundens behov, der kan forbedre produktet og dermed også konkurrenceevnen. Coloplast/red associates Læse kunden forstå behovet Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med private og personlige lidelser. Gennem tæt samarbejde med kunderne arbejder Coloplast mod at udvikle løsninger, der opfylder deres specielle behov. Forretningen omfatter stomi, urologi og inkontinens samt sår og hudpleje. Coloplast opererer globalt og har ca ansatte. ReD Associates er et innovations- og strategikonsulentfirma, der har specialiseret sig i at forstå menneskelig adfærd, og hvordan og hvorfor forbrugere træffer de beslutninger, de gør. ReD Associates arbejder sammen med og rådgiver en række virksomheder om, hvordan de på baggrund af denne dybere forståelse kan identificere og udvikle nye markeds- eller produktmuligheder. Coloplast har mange års erfaring i at inddrage brugerne i udviklingen af deres produkter og har derfor også stor indsigt i brugernes behov. Alligevel bliver virksomheden aldrig færdig med at udvikle. Og netop for at skærpe perspektivet på hvordan virksomheden bliver endnu bedre til at imødekomme brugernes behov, indledte Coloplast et samarbejde med konsulentfirmaet ReD Associates. Denne lidt utraditionelle tilgang har skabt en ny forståelse og givet Coloplast muligheden for at udvikle deres produkter til et nyt niveau. Nyt niveau Indledningen til samarbejdet mellem Coloplast og ReD Associates var ønsket om at skabe større værdi for brugerne af stomiposer. Ambitionen var at identificere, hvordan virksomhedens løsninger kan skabe den største og mest relevante forbedring af brugsoplevelsen. De kvalitative og kvantitative studier, ReD Associates foretog i Coloplasts største globale markeder, viste, at der var et stort udviklingspotentiale for stomiposer. Trods mange års udvikling oplever over halvdelen af brugerne nemlig alligevel uheld med lækage fra stomiposen mindst en gang om året. Det gjaldt for Coloplast såvel som alle andre producenter inden for industrien. Den dybere forståelse Coloplast produkter er teknologisk højt udviklede i forhold til, hvilken type stomi der er tale om. Forskellige typer af stomi har forskellige typer afføring, og dette er reflekteret i klæberens komposition. Industrien har i årtier fokuseret på selve stomien og dens output i produktudviklingen. Men på baggrund af de antropologiske studier blev det mere tydeligt for Coloplast, at fokus i højere grad skulle flyttes fra selve stomien over på kroppen. Fakta er, at den overflade,

15 Farbare veje 15 klæberpladen skal sidde fast på (altså maven), er alt andet end jævn og ensartet. Det handler om kroppe, og de er lige så forskellige, som mennesker er forskellige. Sygeplejersker har længe sagt, at der ikke findes et perfekt produkt, fordi der ikke findes en perfekt patient. Det var dette, de mente. Overfladen har ar efter operationen, stomien kan sidde i en fold eller delle, mange udvikler brok under stomien, folk tager på eller taber sig osv. Hvis pasformen mellem produktet og kroppen er dårlig, er der større risiko for at opleve lækage fra posen. Individuel fremtid Fremtidens produkter skal derfor have en evne til at tilpasse sig individuelle kroppe, og det har hidtil været en svær nød at knække for industrien. På baggrund af undersøgelsesresultaterne lancerede Coloplast i 2011 et produkt med den første elastiske stomiklæber i industrien og med større fleksibilitet og tilpasningsevne. Og i 2012 lancerede Coloplast en portefølje af tilbehørsprodukter til stomi for at gøre den enkelte forbruger i stand til i høj grad at kunne skræddersy sine produktløsninger. I 2012 lanceredes desuden en online service til at kunne vurdere, hvilke kropsudfordringer den enkelte har, og hvilke produktløsninger der vil give den bedste individuelle pasform. Ny form for innovation Samarbejdet har været meget succesfuldt. Brugerne udtrykker stor tilfredshed, og erfaringerne er i dag styrende for Coloplasts innovation. Før handlede det om stomier, nu handler det om kroppe og individuel tilpasning, og dette er en helt ny verden. Coloplast har dermed drejet fokus og er i højere grad fokuseret på at løse denne problemstilling for forbrugeren gennem innovation, service og uddannelse. Brugernes behov, drømme og følelser Brugerperspektivet inddrages mere og mere i innovationen. Brugernes behov, drømme og følelser er vigtige for, om vi udvikler de rigtige produkter. Jeg kan sagtens se, at vi også fremover gennem inspiration fra utraditionelle samarbejdspartnere og inddragelse af nye videnskabsgrene kan blive endnu bedre til at nå vores mål. Rasmus Hannemann Møller, Vice President, Ostomy Care & Direct Marketing, Coloplast

16 16 Farbare veje De relevante kompetencer En vigtig forudsætning, for at danske virksomheder kan bevare udvikling og produktion i Danmark, er, at de har adgang til og kan fastholde medarbejdere med de rette kompetencer. Det stiller selvfølgelig krav til det danske uddannelsessystem og til et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at udvikle de nødvendige kompetencer. Noget tyder dog på, at virksomhedskulturen i stigende omfang er attraktiv for kompetent udenlandsk arbejdskraft; i hvert fald viser tal fra Udlændingestyrelsen en stor stigning i antallet af veluddannede personer, der får arbejdstilladelse i Danmark. Danfoss Fagligheden det solide fundament Termostatudvikleren Danfoss er en af de danske virksomheder, der har valgt at lægge masseproduktionen uden for landets grænser, men udvikle og tilpasse i produktets første levetid i tæt samarbejde mellem ingeniører og produktionsmedarbejdere i Danmark. For Danfoss er ingeniørernes faglighed derfor det solide fundament, der kan være med til at sikre virksomhedens vækst. Dygtige ingeniører, som forstår at udvikle deres kompetencer, og som kan arbejde fleksibelt, er et vigtigt grundstof i virksomhedens fremtid som produktionsvirksomhed i Danmark. Danfoss kernekompetencer er køling af fødevarer, aircondition, styring af varme i bygninger og hastighedsregulering af elmotorer sammen med løsninger til vedvarende energi såsom solenergi. Derudover omfatter Danfoss Koncernen også selskabet Sauer-Danfoss, der er blandt verdens førende producenter af mobilhydraulik. Danfoss har 58 fabrikker i 18 lande og 47 salgsselskaber over hele verden, ansatte i Danmark og ca medarbejdere globalt. Danfoss er en typisk ingeniørvirksomhed. Mange forskellige funktioner i produktion, salg og marketing varetages af ingeniører og forudsætter deres særlige kompetencer og faglighed. Innovation og udvikling i grøn teknologi er helt basalt for Danfoss fremtidige vækst, og nye tiltag skal stå på et solidt fagligt fundament samt bygge på viden om de behov, kunderne har. Dygtige ingeniører er også garant for, at ideer hurtigt kan veksles til produkter, der kan løse eksisterende udfordringer og generere nye produkter til markedet. Fælles ansvar For ingeniørerne betyder denne virkelighed, at der er et behov for, at de hele tiden fornyr og kvalificerer sig. Kompetenceudvikling, vækst, og dermed også bevarelse af arbejdspladser, er med globaliseringen i højere grad blevet et fælles ansvar for virksomheden og dens medarbejdere. Og på alle niveauer er det nødvendigt at være fremme i skoene for at bevare faglighed, værdier og position. Danfoss produkter bruges over hele verden. De fleste fremstilles tæt på brugerne, og evne til samarbejde og netværksdannelse på tværs af kulturer forudsætter ingeniører, der ud over en stærk faglighed også er omstillingsparate og evner kommunikation i alle tidszoner.

17 Farbare veje 17 Uddannelsesudfordring Virksomheden er således afhængig af kompetente medarbejdere, der kan leve op til mange forskellige discipliner i et marked i konstant forandring. Og det stiller krav både til uddannelsernes indhold og til rekrutteringen til uddannelserne. En forholdsvis svag søgning til ingeniøruddannelsen kombineret med små årgange kan blive en udfordring for danske produktionsvirksomheder i fremtiden, og danske ingeniører kan forvente jobkonkurrence udefra. Mange andre lande tæt på Danmark investerer nemlig i disse år kraftigt i uddannelse, og fx er både Polen og Tyskland leveringsdygtige i ingeniører med den nødvendige faglige uddannelse. Danmark magnet for højtuddannede Danmark er ved at udvikle sig til en magnet for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. I perioden kom der i alt kloge hoveder fra tredjelande uden for EU til Danmark. Det er næsten fem gange så mange som i perioden , hvor der kom til landet. Tendensen er fortsat i 2011 og 2012, viser de foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen, der definerer højtuddannede som personer, der har fået arbejdstilladelse under de særlige ordninger i jobplanen Politiken 16. februar 2013

18 18 Farbare veje De rigtige valg og prioriteringer De rigtige valg og prioriteringer er selvfølgelig helt afgørende for virksomheders succes og foregår hele tiden på mange forskellige niveauer i virksomhederne. Novozymes er et eksempel på en virksomhed, der har valgt at satse på en meget specialiseret kerneydelse. Udskillelsen fra Novo Nordisk ved årtusindskiftet var et strategisk valg. Og resultatet er i dag, at virksomheden er verdens førende på en stærk nicheproduktion af enzymer. Novozymes Mellem tradition og vision Novozymes, der blev udskilt fra Novo Nordisk i 2000, er baseret på bioinnovation. Kerneprodukterne er industrielle enzymer, men Novozymes producerer også mikroorganismer og biopolymerer, som bruges i lægemiddelproduktionen. Novozymes er verdensførende på sit felt, har over patenter, leverer sine produkter til over 130 lande og har ansatte over hele verden. Som en række andre store danske virksomheder i fødevareklyngen, fx Novo Nordisk og Arla, bygger Novozymes stærke nicheproduktion videre på danske traditioner for at dyrke jorden. Og virksomheden er i dag verdens førende i fremstilling af industrielle enzymer. Skal denne position holdes, indebærer det, at alle facetter af produktionen hele tiden er i fokus og udvikling. Forskning, innovation, produktion og salg. Intet led i denne kæde er uvæsentligt, alle indgår i det samlede udbytte. Virksomhedens størrelse er et konkurrenceparameter men også et stærkt udgangspunkt for fremover at sikre innovation og tiltrækning af de allerbedste medarbejdere og forskere i verden. Vigtigt fokus stærk niche Den strategiske opsplitning i Novozymes, der udvikler og producerer enzymer i store mængder primært til industrien, og Novo, der udvikler og producerer i minimale, højt specialiserede mængder til kroppen, har været en sund strategi. Et skarpt fokus på det, man er bedst til, er afgørende i en global konkurrence, der ikke blot hele tiden bliver mere omfattende, men også mere og mere specialiseret. Optimering Gennem det nye samarbejde BIOPRO er Novozymes gået sammen med bl.a. Novo Nordisk, DONG Energy, CP Kelco, DTU og Københavns Universitet om at styrke evnen til biologisk baseret produktion. Gennem forskning i at forfine bioteknologisk produktion er formålet at styrke effektivitet og reducere omkostninger og herved muliggøre en udbygning af den biologiske produktion, som allerede er stor i dag. Novozymes har hele tiden fokus på at optimere de forskellige led i produktionen, og fx er det lykkedes at øge outputtet fra anlægget i Kalundborg med 40 % siden 2005 uden at bygge nyt blot ved mere effektivt at udnytte eksisterende anlæg.

19 Farbare veje 19 Innovation alfa og omega Skal Novozymes også i fremtiden bevare sin position som verdensførende på sit felt, er innovation alfa og omega. En investering på 14 % af omsætningen i forskning og udvikling er et markant, men også bevidst valg og afgørende for at holde en høj kadence på lancering af nye produkter. Centralt for innovationstankegangen er, at selvom den agter grundforskning som en nødvendighed, skal udvikling og forskning også være omsættelig i produkter, der kan sælges, og de gode ideer kunne veksles til virkelighed. Vigtige kompetencer Adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for Novozymes, og ved etablering uden for landets grænser er kvaliteten af arbejdskraften afgørende. Herhjemme har virksomheden ikke svært ved at rekruttere dygtige folk på alle niveauer. Desuden har Novo Nordisk Fonden investeret næsten en milliard i The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, der har samlet verdens bedste forskere. Barrierer Selvom Novozymes har stor succes, oplever virksomheden også barrierer, som ikke kun handler om globalisering eller omkostninger, men også om holdninger. I Danmark såvel som i resten af i Europa er den manglende evne til at omsætte innovation til produkter en bremse for de gode, færdigudviklede ideer. Et eksempel er avanceret biobrændstof baseret på restprodukter fra landbruget, hvor man efter en snes års udviklingsarbejde er ved at være parat til fuldskala produktion, men hvor omverdenen tøver.

20 20 Farbare veje Valg af værdier Et værdisæt som rammen for og den røde tråd i produktvalg, kompetencer og valg er også afgørende for succes. Ikke mindst, hvis virksomheden ønsker at vokse jævnt på den lange bane og uden dramatiske udsving. Alle virksomheder har selvfølgelig formulerede mål og visioner, men Novo Nordisk er en af de danske virksomheder, der direkte profilerer sig på sine kulturelle værdier. The Novo Nordisk Way har en kraftig signalværdi, ikke kun i forhold til kunder og markeder men også som magnet for de dygtigste medarbejdere. Novo nordisk Skandinavisk ledelsesstil en konkurrenceparameter Novo Nordisk er verdensførende i behandling af diabetes og tilbyder desuden produkter og serviceydelser inden for blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen. Virksomheden har ca ansatte i 75 lande og sælger produkterne til 180 lande. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, og herhjemme er medarbejdere beskæftiget. Novo Nordisk har siden sin start i 1923 haft en stærk tradition for at koble virksomhedsværdier og produktivitet. Visionen er i dag formueret i The Novo Nordisk Way, som senest blev revideret i The Novo Nordisk Way udstikker retningen både for forretningsmål og virksomhedskultur. Målet for forretningen er at være førende inden for diabetes diagnostik, forebyggelse, behandling samt gennem innovation at udvikle og markedsføre nye produkter. Men i hele denne udvikling skal værdierne afspejle sig både i handling og i den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed. Attraktiv arbejdsplads Den skandinaviske ledelsesstil, som The Novo Nordisk Way også omtales, er et stærkt konkurrenceparameter. Ud over et godt omdømme, som selvfølgelig er af betydning i forhold til markedet, gør et tydeligt brand med formulerede værdier det let at tiltrække og fastholde de allerbedste medarbejdere over hele verden. Medarbejderne søger Novo Nordisk, fordi de gerne vil arbejde i en virksomhed, der åbent melder ud, at her kan de på samme tid gøre en afgørende forskel for andre og få de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling. Langsigtet strategi Formuleringen af Novo Nordisk Way er også markeringen af en langsigtet strategi. Det lange træk er forudsætningen for at kunne skabe og udvikle en bæredygtig forretning, som kan vokse jævnt og uden de store dramatiske udsving. Med værdier og ambitioner, der smelter sammen i en god spiral, kan Novo Nordisk lave profit og samtidig holde sin position som bæredygtig virksomhed med en tredobbelt bundlinje, hvor det ikke kun handler om kroner og øre, men hvor samfundsansvar og respekt også tælles med.

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere