FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. FARBARE veje Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

2 Farbare veje til arbejdspladser og vækst i industrien er udgivet af IDA Produktion & Logistik maj 2013 Hvidbogen bygger på interview med eksperter og højproduktive danske produktionsvirksomheder samt seminarer og diskussioner gennemført i 2012 med deltagelse af udvalgte virksomheder og personer fra industrien og IDA Produktion & Logistik

3 Farbare veje 3 Indhold En ny vej... 4 Til den travle læser Rammer og vilkår skal være på i orden...6 Danske industrivirksomheders virkelighed i dag... 8 Faldende beskæftigelse...8 Industriens samfundsbetydning...8 Eksportstyrke...9 Globalisering....9 Forskellige funktioner udflyttes Globalisering og jobskabelse Danske industri- virksomheders potentiale...12 Coloplast/red associates Det rigtige produkt Danfoss De relevante kompetencer Novozymes De rigtige valg og prioriteringer Novo nordisk Valg af værdier Fra potentiale til succes...22 Innovation LINAK Succesfulde innovationer Chr. Hansen Supply Chain Strategi og Management Grundfos Lean VOLA A/S Time to market SOLAR Danmark A/S Samarbejde med leverandører Rammer og vilkår...34 Fokus på uddannelse Fokus på forskning Fokus på erhvervsklima Åbenhed og lydhørhed Talent for dialog Skandinavisk ledelse Fremtidens produktionsland...40 Forskerinterview Ud af boksen Et mulehår foran Kilder og mere læsestof...42

4 4 Farbare veje En ny vej Det rigtige produkt De relevante kompetencer De rigtige valg og prioriteringer Mange danske virksomheder har trods store udfordringer succes og viser nye veje til flere arbejdspladser og vækst. Dem skal vi lære af. Siden 1990 har vi mistet ca job i produktionen, og den samlede konkurrenceevne er dalende. Danske produktionsvirksomheder presses af højere skatter, flere offentligt pålagte udgifter i produktionsapparatet og øget global konkurrence. Alligevel er der en række danske virksomheder, der klarer sig godt og dem, mener vi, at andre kan lære af. I virkeligheden er opskriften på succes meget simpel. Enhver producent skal sælge sine produkter og ydelser til sine kunder dyrere end fremstillings- og kapacitetsomkostningerne. Salgspris > Produktionsomkostninger + Kapacitetsomkostninger Mange dygtige danske virksomheder er i stand til at udvikle og producere de rigtige produkter og services, har de rette kompetencer, og er i stand til i tide at foretage de rigtige valg og prioriteringer. Denne bog er baseret på erfaringer fra IDA Produktion & Logistiks medlemmer og fra nogle af disse højproduktive virksomheder. Vi har udvalgt de bedste cases inden for nogle af de elementer, der spiller en rolle, hvis der fremover skal skabes arbejdspladser og vækst i Danmark. Fælles for dem er, at de har global succes inden for deres segment, anvender højteknologi i produktionen eller serviceapparatet og har godt styr på markedssegmenteringen. Valg af produktionsstrategi og geografisk netværk er veldesignet, og der er klar fokus på rekruttering og uddannelse. Det er i dette kontinuerlige samspil mellem udvikling, produktion og salg, værdien skabes. Fællestrækket for de omtalte virksomheders succes er dog også, at de ikke gætter sig frem til den rigtige industri eller vare eller blot producerer den billigt i store mængder. Succes handler om at forstå kunderne og om evnen til at tilpasse sig en konstant foranderlig verden med foranderlige behov. God læse- og arbejdslyst Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik

5 Farbare veje 5 Figur 1: Kompetencer og prioriteringer PRODUKTION Vores produktion og udvikling er kundefokuseret, optimeret og fleksibel GLOBALISERING Vi udnytter den globale økonomis muligheder, og samarbejder med de bedste + + Det rigtige produkt Vi forstår vores kunder bedre end vores konkurrenter og tilpasser os hurtigere nye behov Model udviklet af Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik 1 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

6 6 Farbare veje Til den travle læser Globaliseringen har åbnet verden for Danmark, og det har de succesfulde danske virksomheder udnyttet til fulde. IDA sætter i bogen fokus på, hvad der skal til for at klare sig i den globale konkurrence, når udgangspunktet er et lille land med 5 mio. indbyggere og et sprog ingen forstår. Virksomhederne kender vi alle; de er markante i det danske erhvervsliv og på arbejdsmarkedet. En position de forhåbentlig beholder og udvikler i fremtiden. Virksomhederne i denne hvidbog er nemlig eksempler på, at det, trods udfordringer i og uden for Danmark, alligevel er muligt at skabe overskud både for sig selv og Danmark. Kodeordene er innovation og evne til at veksle de gode idéer til indbringende produkter. Samtidig er virksomhederne konkrete vidnesbyrd om, at der er mange opskrifter på succes. For virksomhederne har alle forskelligt fokus og løsningerne er mangfoldige. Rammer og vilkår skal være på i orden Forskelligheden bygger dog på nogle helt centrale grundvilkår: Hvis Danmark skal kunne udvikle og fastholde høj-produktive, innovative virksomheder med god og stabil konkurrenceevne, skal rammer og vilkår være i orden. Der er stor enighed om, at vi har en fælles interesse i at styrke den avancerede produktion, som skal være danskernes levebrød i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at omkostningsniveauet er en af de helt store barrierer. Udfordringen for Danmark som produktionsland er at folde et åbenlyst potentiale ud til en forretningsmæssig succes - og ikke mindst fastholde succesen på et meget bevægeligt og globalt marked, hvor konkurrencen er stor. De virksomheder, der har bidraget til denne hvidbog arbejder fx intenst med at udvikle metoder, ledelses- og samarbejdsformer, der kan øge effektiviteten, og som kan sikre, at produktionen eller dele af den fortsat kan blive i Danmark. En unik faktor er fx danskerne kulturelle forudsætninger for en helt særlig ledelsesstruktur, som åbner for ekspertiser på mange niveauer og fremmer et innovativt miljø. God ledelse og klare rollefordelinger er generelt alfa og omega for virksomheder, der vil vokse på et globalt marked Kompetencer er en anden og helt afgørende faktor i forhold til både fremtidig vækst og arbejdspladser i Danmark. Der er et stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere, der foruden et meget højt fagligt niveau også besidder evnen til at tænke ud af boksen. For de succesfulde danske virksomheder, IDA har talt med, betyder øget globalisering flere danske arbejdspladser - og ikke færre. Det bliver måske bare nogle andre end før.

7 Farbare veje 7

8 8 Farbare veje Danske industrivirksomheders virkelighed i dag Virkeligheden: Der er pres på beskæftigelse, omkostningsniveau, konkurrenceevne, globalisering Perspektivet: Vi skal fortsat leve af produktionsindustrien i Danmark Der er ingen tvivl om, at såvel det danske samfund som dansk produktionsindustri møder store udfordringer i disse år. Økonomisk krise, øget globalisering, stigende omkostninger, pres fra lavtlønslande og faldende beskæftigelse er nogle af dem. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. Faldende beskæftigelse Igennem de seneste to årtier er beskæftigelsen i den danske industri faldet betydeligt. Tal fra Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at industribeskæftigelsen i 2010 var næsten lavere end i Og fra mistede industrien arbejdspladser. 2 Det svarer til, at hvert tredje job er forsvundet, og ved udgangen af 2010 udgjorde induswtribeskæftigelsen kun 12 % af den samlede danske beskæftigelse. Desuden stiger bruttoledigheden kraftigt netop nu. Man regner med, at nye ledige skyldes krisen, og af disse kommer anslået fra industrien. Industriens samfundsbetydning Produktionsindustrien og samfundsøkonomien er tæt forbundne. Ændringer i forhold i industrien registreres med det samme som ringe i vandet i andre dele af samfundet. Beskæftigelsen er afhængig af, at danske industrivirksomheder skaber job i Danmark, på brancheniveau er industri den største investor med næsten en tredjedel af de samlede private Forskning

9 Farbare veje 9 & Udviklings (F&U) udgifter, og der en tæt kobling mellem industri og andre brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Eksportstyrke Selvom Nationalbanken i en analyse af industrieksporten understreger, at globaliseringen udsætter eksportorienterede virksomheder for øget konkurrence fra lavindkomstlande, er det dog også tydeligt, at mange danske produktionsvirksomheder klarer sig rigtig godt. Fx er værdien af dansk eksport i kroner og øre vokset på trods af faldende markedsandele. En helt ny målemetode fra OECD og WTO, der blev offentliggjort i starten af 2013, viser desuden, at eksporttal ikke nødvendigvis svarer til virkeligheden. De aktuelle tal bygger ifølge dette arbejde på en forældet opfattelse af, hvordan handel foregår i en globaliseret verden. Eksporttal er i 2013 fortsat en registrering af varer og tjenesteydelser, der passerer landegrænsen, selvom bevægelserne på verdensmarkedet er blevet meget mere komplekse. For at være en succesfuld eksportør skal man i den globaliserede verden således også være en meget aktiv og dygtig importør af halvfabrikata og råvarer. Og over halvdelen af Danmarks import af halvfabrikata bliver forarbejdet til videre eksport. OECD og WTO har foreløbig brugt seks år på at udvikle den nye model og oprette databasen Trade in Value-Added (TiVA) med støtte fra bl.a. EU-Kommissionen og handelsministrene fra G20-landene. Globalisering Samtidig med en udvikling, der viser et fald i beskæftigelsen nationalt, udvider danske industrivirksomheder i udlandet. I 2008 kontrollerede danske virksomheder lidt over datterselskaber i udlandet. Langt de fleste var primært lokaliseret på de traditionelle nærmarkeder. Knap 2/3 var beliggende i EU-lande, lidt over 12 % i øvrige europæiske lande, 10 % i Asien og 6 % i BRIK-landene. (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) Med en øget globalisering følger også flere danske ansættelser i udlandet. I 2010 var næsten halvdelen af ansatte inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed ansat i danske industrivirksomheders datterselskaber i udlandet. Og tendensen går i retning af flere ansatte i udlandet. I alt beskæftiger danske virksomheder næsten 1,5 mio. ansatte i datterselskaber i udlandet. Forskellige funktioner udflyttes I dag er det primært virksomhedens centrale aktivitet, der udflyttes, men mindre hjælpefunktioner og forsknings -og udviklingsjob følger i stigende grad efter. I Danmarks Vækstråds undersøgelse svarede 8 % af virksomhederne, at de havde udflyttet forsknings- og udviklingsjob mellem 2007 og Kompetencerne udvikles desuden med stor hastighed i de lande, de danske virksomheder flytter aktiviteter til, og Korea og Kina er fx blandt de lande, der fakta Den danske fremstillingssektor Står for 45 % af eksporten Beskæftiger medarbejdere i Danmark Efterspørger for ca. 150 mia. kroner far andre erhverv Yder 14 mia. ud af 32 mia. til den private forskning fakta Reelle eksporttal Danmarks handelsbalance er reelt næsten 30 mia. kr. bedre over for vores største handelspartner Tyskland og 7 mia. kr. bedre over for Norge, end det fremgår af de officielle handelsstatistikker. Til gengæld er handelsbalancen samlet set ca. 24 mia. kr. dårligere i forhold til tre andre centrale handelspartnere Sverige, USA og Kina. Tal fra OECD og WTO 2 fremtidenskompetencebehov.dk 3 Nationalbanken, 2010: Industrieksport og lønkonkurrenceevne (nationalbanken.dk/c1256be d3/ side/industrieksport_og_loenkonkurrenceevne/$file/industrieksport_kvo1_2010.pdf) 4 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/ upload/15854/graens2.pdf 5 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/upload/15854/graens2. pdf og DI: di.dk/opinion/globalisering/pages/ Halvdelenaffremstillingsindustriensmedarbejdereeransatiudlandet.aspx 6 danmarksvaekstraad. dk/file/164439/danmark_som_produktionsland. pdf 7 manufuture.dk/aktiviteter/produktion+2025

10 10 Farbare veje

11 Farbare veje 11 i hurtigt tempo opbygger kompetencer inden for højteknologisk forskning, produktionsautomation, innovation etc. 7 Danfoss, som er omtalt på side 15 understreger, at også lande tæt på os, som fx Polen og Tyskland, i disse år investerer kraftigt i uddannelse, og skal Danmark forsat kunne konkurrere på stor faglighed hos og have arbejdspladser til fx ingeniørerne, kræver det fokus på uddannelse og opkvalificering. Globalisering og jobskabelse Som det fremgår af faktaboksen, kan der dog ikke umiddelbart sættes lighedstegn mellem udflytningen af arbejdspladser og fald i beskæftigelsen. For mange af de store virksomheder skyldes udflytning behovet for at være tæt på markederne. Forbedrede transportmuligheder, bedre informationsog kommunikationsteknologi og lavere told og ikke-toldmæssige barrierer har desuden øget danske virksomheders muligheder for globalisering. 8 fakta Udflytning Fra 2009 til 2010 faldt industribeskæftigelsen i Danmark med i alt Da der årligt udflyttes ca industriarbejdspladser, udgør udflytningen kun en mindre del af de job, som industrisektoren mister på en årlig basis. Kilde: Danmarks Vækstråd: Danmark som produktionsland Lego er en af de danske virksomheder, der i starten af 2013 har udflyttet produktionsarbejdspladser. Hovedbegrundelsen var ikke, at lønninger og skatter var for høje i Danmark, men at omstillingsevnen og reaktionshastigheden er en kritisk faktor i den globale konkurrence, hvor markederne er mere turbulente, end de har været tidligere. Lego oplyste desuden, at virksomheden vil investere i ny støberiteknologi i Danmark og gøre Billund til et kompetencecenter. Hos Grundfos, som er en af de cases, der er omtalt i denne hvidbog på side 26, er visionen vækst med mange tusind nye stillinger i fremtiden. Hovedparten af disse nye stillinger vil ganske vist komme i udlandet. Men målet er også at fastholde et produktionsvolumen og dermed vækst i Danmark, her med fokus på nye højteknologiske, mere strategiske forretningsområder. Undersøgelser har vist, at hver gang der udflyttes 100 job, skabes 10 nye job hjemme. Tidligere (fra ) svarede virksomhederne, at de skabte 60 job for hver 100, de udflyttede. 9 Global vækst er dansk vækst Vækst i udlandet og vækst i danske arbejdspladser er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning. Og når Novo Nordisk globalt besætter ca nye job om året, er de 1000 danske. Og der er ikke skyggen af en neddrosling i horisonten. Lars Chr. Lassen. Senior Vice President og global HR-direktør i Novo Nordisk Men disse tal er muligvis ikke udtryk for et fald i den danske beskæftigelse. Som Novo Nordisk, der også er omtalt på side 18 i denne hvidbog, understreger, medfører øget globalisering flere danske arbejdspladser. Det bliver måske bare nogle andre end før. 8 fremtidenskompetencebehov.dk/index. php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&itemid=119 9 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

12 12 Farbare veje Danske industrivirksomheders potentiale Potentialet: Rigtig mange danske virksomheder formår trods udfordringerne alligevel at udvikle sig og skabe overskud både for sig selv og Danmark. De er innovative og evner at veksle de gode ideer til indbringende produkter. Omverdenens syn på Danmark lige nu understøtter ikke den del af debatten, der mener, at Danmark er tabt som industriland. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Tværtimod. I starten af 2013 rangerede Forbes det danske virksomhedsklima som det andet bedste i verden (se fakta boksen). De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser desuden, at velkvalificerede udenlandske medarbejdere i stigende grad søger mod Danmark for at arbejde i danske virksomheder. og sådan ser verden på Danmark.Ranking second on our list is Denmark, on the strength of its technology, trade freedom and property rights. Its GDP per capita is one of the highest in the world at $59,684 last year, according to the World Bank (America s was $48,442). Like the U.S., Denmark is struggling to recover from the bursting of its real estate bubble. GDP rose 1.1% last year and contracted 0.4% in the second quarter of Yet, with its busines-

13 Farbare veje 13 sfriendly climate, the country is poised to rebound stronger than most of Europe. Forbes liste over de bedste lande for forretning februar 2013 Fremtidens vækstpotentialer for dansk industri kan ligge mange steder. Konkurrenceevnepakker og andre politiske tiltag for at mildne vindene kan være en hjælp. Innovation er helt afgørende. Men en af de vigtigste forudsætninger for succes, vækst og overskud er dog, at en virksomhed formår at udnytte de gode ideer rationelt. At de formår at omsætte dem til og afsætte dem som konkrete produkter og ikke mindst at være bedre til det end konkurrerende lande, der kan mønstre lavere lønninger og produktionsomkostninger. At læse markedet Udvikling og vækst handler hele tiden om globalt overblik, om evnen til at nærlæse markeder, trends og mønstre. Forretningens succes afhænger af, at vi kan vurdere, hvor det bærer hen, og hvordan LINAK s produkter indpasses i denne udvikling. Og så afhænger det selvfølgelig også af at prioritere rigtigt tage de nødvendige valg og indimellem fravalg ud fra devisen: Hvorfor gøre dette? Kan det betale sig? Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S Som tidligere nævnt er opskriften ikke indviklet. Det handler om at have det rigtige produkt, de gode kompetencer samt foretage de nødvendige valg og prioriteringer. De cases, der omtales i dette kapitel, belyser på forskellig måde dette elementære regnestykke. Det gode købmandskab I gamle dage var godt købmandskab at fremstille en vare og så finde kunder, der ville købe den. Vil du lave forretning i dag, er det helt omvendt. Det er, hvad kunden har brug for og vil købe, virksomheden skal udvikle. Og vi kender næsten vores kunder og deres udviklingsmuligheder bedre, end de selv gør. Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S

14 14 Farbare veje Det rigtige produkt At vælge, målrette og finudvikle det produkt, som kunderne efterspørger, er en central nøgle til en forretningsmæssig succes. Mange danske virksomhe der inddrager i stigende grad brugeren i produktudviklingen. Og det gælder også de fleste af de virksomheder, der er omtalt i denne hvidbog. Følgende fortælling om Coloplasts samarbejde med den antropologiske konsulentvirksomhed ReD Associate er et eksempel på, hvordan man kan gå nye veje for at få den dybe forståelse af kundens behov, der kan forbedre produktet og dermed også konkurrenceevnen. Coloplast/red associates Læse kunden forstå behovet Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med private og personlige lidelser. Gennem tæt samarbejde med kunderne arbejder Coloplast mod at udvikle løsninger, der opfylder deres specielle behov. Forretningen omfatter stomi, urologi og inkontinens samt sår og hudpleje. Coloplast opererer globalt og har ca ansatte. ReD Associates er et innovations- og strategikonsulentfirma, der har specialiseret sig i at forstå menneskelig adfærd, og hvordan og hvorfor forbrugere træffer de beslutninger, de gør. ReD Associates arbejder sammen med og rådgiver en række virksomheder om, hvordan de på baggrund af denne dybere forståelse kan identificere og udvikle nye markeds- eller produktmuligheder. Coloplast har mange års erfaring i at inddrage brugerne i udviklingen af deres produkter og har derfor også stor indsigt i brugernes behov. Alligevel bliver virksomheden aldrig færdig med at udvikle. Og netop for at skærpe perspektivet på hvordan virksomheden bliver endnu bedre til at imødekomme brugernes behov, indledte Coloplast et samarbejde med konsulentfirmaet ReD Associates. Denne lidt utraditionelle tilgang har skabt en ny forståelse og givet Coloplast muligheden for at udvikle deres produkter til et nyt niveau. Nyt niveau Indledningen til samarbejdet mellem Coloplast og ReD Associates var ønsket om at skabe større værdi for brugerne af stomiposer. Ambitionen var at identificere, hvordan virksomhedens løsninger kan skabe den største og mest relevante forbedring af brugsoplevelsen. De kvalitative og kvantitative studier, ReD Associates foretog i Coloplasts største globale markeder, viste, at der var et stort udviklingspotentiale for stomiposer. Trods mange års udvikling oplever over halvdelen af brugerne nemlig alligevel uheld med lækage fra stomiposen mindst en gang om året. Det gjaldt for Coloplast såvel som alle andre producenter inden for industrien. Den dybere forståelse Coloplast produkter er teknologisk højt udviklede i forhold til, hvilken type stomi der er tale om. Forskellige typer af stomi har forskellige typer afføring, og dette er reflekteret i klæberens komposition. Industrien har i årtier fokuseret på selve stomien og dens output i produktudviklingen. Men på baggrund af de antropologiske studier blev det mere tydeligt for Coloplast, at fokus i højere grad skulle flyttes fra selve stomien over på kroppen. Fakta er, at den overflade,

15 Farbare veje 15 klæberpladen skal sidde fast på (altså maven), er alt andet end jævn og ensartet. Det handler om kroppe, og de er lige så forskellige, som mennesker er forskellige. Sygeplejersker har længe sagt, at der ikke findes et perfekt produkt, fordi der ikke findes en perfekt patient. Det var dette, de mente. Overfladen har ar efter operationen, stomien kan sidde i en fold eller delle, mange udvikler brok under stomien, folk tager på eller taber sig osv. Hvis pasformen mellem produktet og kroppen er dårlig, er der større risiko for at opleve lækage fra posen. Individuel fremtid Fremtidens produkter skal derfor have en evne til at tilpasse sig individuelle kroppe, og det har hidtil været en svær nød at knække for industrien. På baggrund af undersøgelsesresultaterne lancerede Coloplast i 2011 et produkt med den første elastiske stomiklæber i industrien og med større fleksibilitet og tilpasningsevne. Og i 2012 lancerede Coloplast en portefølje af tilbehørsprodukter til stomi for at gøre den enkelte forbruger i stand til i høj grad at kunne skræddersy sine produktløsninger. I 2012 lanceredes desuden en online service til at kunne vurdere, hvilke kropsudfordringer den enkelte har, og hvilke produktløsninger der vil give den bedste individuelle pasform. Ny form for innovation Samarbejdet har været meget succesfuldt. Brugerne udtrykker stor tilfredshed, og erfaringerne er i dag styrende for Coloplasts innovation. Før handlede det om stomier, nu handler det om kroppe og individuel tilpasning, og dette er en helt ny verden. Coloplast har dermed drejet fokus og er i højere grad fokuseret på at løse denne problemstilling for forbrugeren gennem innovation, service og uddannelse. Brugernes behov, drømme og følelser Brugerperspektivet inddrages mere og mere i innovationen. Brugernes behov, drømme og følelser er vigtige for, om vi udvikler de rigtige produkter. Jeg kan sagtens se, at vi også fremover gennem inspiration fra utraditionelle samarbejdspartnere og inddragelse af nye videnskabsgrene kan blive endnu bedre til at nå vores mål. Rasmus Hannemann Møller, Vice President, Ostomy Care & Direct Marketing, Coloplast

16 16 Farbare veje De relevante kompetencer En vigtig forudsætning, for at danske virksomheder kan bevare udvikling og produktion i Danmark, er, at de har adgang til og kan fastholde medarbejdere med de rette kompetencer. Det stiller selvfølgelig krav til det danske uddannelsessystem og til et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at udvikle de nødvendige kompetencer. Noget tyder dog på, at virksomhedskulturen i stigende omfang er attraktiv for kompetent udenlandsk arbejdskraft; i hvert fald viser tal fra Udlændingestyrelsen en stor stigning i antallet af veluddannede personer, der får arbejdstilladelse i Danmark. Danfoss Fagligheden det solide fundament Termostatudvikleren Danfoss er en af de danske virksomheder, der har valgt at lægge masseproduktionen uden for landets grænser, men udvikle og tilpasse i produktets første levetid i tæt samarbejde mellem ingeniører og produktionsmedarbejdere i Danmark. For Danfoss er ingeniørernes faglighed derfor det solide fundament, der kan være med til at sikre virksomhedens vækst. Dygtige ingeniører, som forstår at udvikle deres kompetencer, og som kan arbejde fleksibelt, er et vigtigt grundstof i virksomhedens fremtid som produktionsvirksomhed i Danmark. Danfoss kernekompetencer er køling af fødevarer, aircondition, styring af varme i bygninger og hastighedsregulering af elmotorer sammen med løsninger til vedvarende energi såsom solenergi. Derudover omfatter Danfoss Koncernen også selskabet Sauer-Danfoss, der er blandt verdens førende producenter af mobilhydraulik. Danfoss har 58 fabrikker i 18 lande og 47 salgsselskaber over hele verden, ansatte i Danmark og ca medarbejdere globalt. Danfoss er en typisk ingeniørvirksomhed. Mange forskellige funktioner i produktion, salg og marketing varetages af ingeniører og forudsætter deres særlige kompetencer og faglighed. Innovation og udvikling i grøn teknologi er helt basalt for Danfoss fremtidige vækst, og nye tiltag skal stå på et solidt fagligt fundament samt bygge på viden om de behov, kunderne har. Dygtige ingeniører er også garant for, at ideer hurtigt kan veksles til produkter, der kan løse eksisterende udfordringer og generere nye produkter til markedet. Fælles ansvar For ingeniørerne betyder denne virkelighed, at der er et behov for, at de hele tiden fornyr og kvalificerer sig. Kompetenceudvikling, vækst, og dermed også bevarelse af arbejdspladser, er med globaliseringen i højere grad blevet et fælles ansvar for virksomheden og dens medarbejdere. Og på alle niveauer er det nødvendigt at være fremme i skoene for at bevare faglighed, værdier og position. Danfoss produkter bruges over hele verden. De fleste fremstilles tæt på brugerne, og evne til samarbejde og netværksdannelse på tværs af kulturer forudsætter ingeniører, der ud over en stærk faglighed også er omstillingsparate og evner kommunikation i alle tidszoner.

17 Farbare veje 17 Uddannelsesudfordring Virksomheden er således afhængig af kompetente medarbejdere, der kan leve op til mange forskellige discipliner i et marked i konstant forandring. Og det stiller krav både til uddannelsernes indhold og til rekrutteringen til uddannelserne. En forholdsvis svag søgning til ingeniøruddannelsen kombineret med små årgange kan blive en udfordring for danske produktionsvirksomheder i fremtiden, og danske ingeniører kan forvente jobkonkurrence udefra. Mange andre lande tæt på Danmark investerer nemlig i disse år kraftigt i uddannelse, og fx er både Polen og Tyskland leveringsdygtige i ingeniører med den nødvendige faglige uddannelse. Danmark magnet for højtuddannede Danmark er ved at udvikle sig til en magnet for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. I perioden kom der i alt kloge hoveder fra tredjelande uden for EU til Danmark. Det er næsten fem gange så mange som i perioden , hvor der kom til landet. Tendensen er fortsat i 2011 og 2012, viser de foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen, der definerer højtuddannede som personer, der har fået arbejdstilladelse under de særlige ordninger i jobplanen Politiken 16. februar 2013

18 18 Farbare veje De rigtige valg og prioriteringer De rigtige valg og prioriteringer er selvfølgelig helt afgørende for virksomheders succes og foregår hele tiden på mange forskellige niveauer i virksomhederne. Novozymes er et eksempel på en virksomhed, der har valgt at satse på en meget specialiseret kerneydelse. Udskillelsen fra Novo Nordisk ved årtusindskiftet var et strategisk valg. Og resultatet er i dag, at virksomheden er verdens førende på en stærk nicheproduktion af enzymer. Novozymes Mellem tradition og vision Novozymes, der blev udskilt fra Novo Nordisk i 2000, er baseret på bioinnovation. Kerneprodukterne er industrielle enzymer, men Novozymes producerer også mikroorganismer og biopolymerer, som bruges i lægemiddelproduktionen. Novozymes er verdensførende på sit felt, har over patenter, leverer sine produkter til over 130 lande og har ansatte over hele verden. Som en række andre store danske virksomheder i fødevareklyngen, fx Novo Nordisk og Arla, bygger Novozymes stærke nicheproduktion videre på danske traditioner for at dyrke jorden. Og virksomheden er i dag verdens førende i fremstilling af industrielle enzymer. Skal denne position holdes, indebærer det, at alle facetter af produktionen hele tiden er i fokus og udvikling. Forskning, innovation, produktion og salg. Intet led i denne kæde er uvæsentligt, alle indgår i det samlede udbytte. Virksomhedens størrelse er et konkurrenceparameter men også et stærkt udgangspunkt for fremover at sikre innovation og tiltrækning af de allerbedste medarbejdere og forskere i verden. Vigtigt fokus stærk niche Den strategiske opsplitning i Novozymes, der udvikler og producerer enzymer i store mængder primært til industrien, og Novo, der udvikler og producerer i minimale, højt specialiserede mængder til kroppen, har været en sund strategi. Et skarpt fokus på det, man er bedst til, er afgørende i en global konkurrence, der ikke blot hele tiden bliver mere omfattende, men også mere og mere specialiseret. Optimering Gennem det nye samarbejde BIOPRO er Novozymes gået sammen med bl.a. Novo Nordisk, DONG Energy, CP Kelco, DTU og Københavns Universitet om at styrke evnen til biologisk baseret produktion. Gennem forskning i at forfine bioteknologisk produktion er formålet at styrke effektivitet og reducere omkostninger og herved muliggøre en udbygning af den biologiske produktion, som allerede er stor i dag. Novozymes har hele tiden fokus på at optimere de forskellige led i produktionen, og fx er det lykkedes at øge outputtet fra anlægget i Kalundborg med 40 % siden 2005 uden at bygge nyt blot ved mere effektivt at udnytte eksisterende anlæg.

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

update: consumer 04. 07. 10. Vi vil ha en stor produktion her i Danmark Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Taffel - en historie om kartofler

update: consumer 04. 07. 10. Vi vil ha en stor produktion her i Danmark Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Taffel - en historie om kartofler update: consumer 04. Chr. Hansen fokuserer på forbrugeren Thomas Thorsen taler med Senior Vice President Christoffer Lorenzen fra Chr. Hansen Commercial Development-afdeling. 07. Vi vil ha en stor produktion

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Læs mere om vores løsninger på www.grundfos.com 2 DANMARKS EKSPORTKANON

Læs mere om vores løsninger på www.grundfos.com 2 DANMARKS EKSPORTKANON Grundfos har i mange år været kendt for sine kvalitetspumper. Og den position holder vi fast i. Men vi er også i dag anerkendt som en førende producent af innovative og energieffektive pumpeløsninger,

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere