FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARBARE veje. Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark"

Transkript

1 Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. FARBARE veje Til arbejdspladser og vækst i industrien i Danmark

2 Farbare veje til arbejdspladser og vækst i industrien er udgivet af IDA Produktion & Logistik maj 2013 Hvidbogen bygger på interview med eksperter og højproduktive danske produktionsvirksomheder samt seminarer og diskussioner gennemført i 2012 med deltagelse af udvalgte virksomheder og personer fra industrien og IDA Produktion & Logistik

3 Farbare veje 3 Indhold En ny vej... 4 Til den travle læser Rammer og vilkår skal være på i orden...6 Danske industrivirksomheders virkelighed i dag... 8 Faldende beskæftigelse...8 Industriens samfundsbetydning...8 Eksportstyrke...9 Globalisering....9 Forskellige funktioner udflyttes Globalisering og jobskabelse Danske industri- virksomheders potentiale...12 Coloplast/red associates Det rigtige produkt Danfoss De relevante kompetencer Novozymes De rigtige valg og prioriteringer Novo nordisk Valg af værdier Fra potentiale til succes...22 Innovation LINAK Succesfulde innovationer Chr. Hansen Supply Chain Strategi og Management Grundfos Lean VOLA A/S Time to market SOLAR Danmark A/S Samarbejde med leverandører Rammer og vilkår...34 Fokus på uddannelse Fokus på forskning Fokus på erhvervsklima Åbenhed og lydhørhed Talent for dialog Skandinavisk ledelse Fremtidens produktionsland...40 Forskerinterview Ud af boksen Et mulehår foran Kilder og mere læsestof...42

4 4 Farbare veje En ny vej Det rigtige produkt De relevante kompetencer De rigtige valg og prioriteringer Mange danske virksomheder har trods store udfordringer succes og viser nye veje til flere arbejdspladser og vækst. Dem skal vi lære af. Siden 1990 har vi mistet ca job i produktionen, og den samlede konkurrenceevne er dalende. Danske produktionsvirksomheder presses af højere skatter, flere offentligt pålagte udgifter i produktionsapparatet og øget global konkurrence. Alligevel er der en række danske virksomheder, der klarer sig godt og dem, mener vi, at andre kan lære af. I virkeligheden er opskriften på succes meget simpel. Enhver producent skal sælge sine produkter og ydelser til sine kunder dyrere end fremstillings- og kapacitetsomkostningerne. Salgspris > Produktionsomkostninger + Kapacitetsomkostninger Mange dygtige danske virksomheder er i stand til at udvikle og producere de rigtige produkter og services, har de rette kompetencer, og er i stand til i tide at foretage de rigtige valg og prioriteringer. Denne bog er baseret på erfaringer fra IDA Produktion & Logistiks medlemmer og fra nogle af disse højproduktive virksomheder. Vi har udvalgt de bedste cases inden for nogle af de elementer, der spiller en rolle, hvis der fremover skal skabes arbejdspladser og vækst i Danmark. Fælles for dem er, at de har global succes inden for deres segment, anvender højteknologi i produktionen eller serviceapparatet og har godt styr på markedssegmenteringen. Valg af produktionsstrategi og geografisk netværk er veldesignet, og der er klar fokus på rekruttering og uddannelse. Det er i dette kontinuerlige samspil mellem udvikling, produktion og salg, værdien skabes. Fællestrækket for de omtalte virksomheders succes er dog også, at de ikke gætter sig frem til den rigtige industri eller vare eller blot producerer den billigt i store mængder. Succes handler om at forstå kunderne og om evnen til at tilpasse sig en konstant foranderlig verden med foranderlige behov. God læse- og arbejdslyst Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik

5 Farbare veje 5 Figur 1: Kompetencer og prioriteringer PRODUKTION Vores produktion og udvikling er kundefokuseret, optimeret og fleksibel GLOBALISERING Vi udnytter den globale økonomis muligheder, og samarbejder med de bedste + + Det rigtige produkt Vi forstår vores kunder bedre end vores konkurrenter og tilpasser os hurtigere nye behov Model udviklet af Peter Brønd, IDA Produktion & Logistik 1 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

6 6 Farbare veje Til den travle læser Globaliseringen har åbnet verden for Danmark, og det har de succesfulde danske virksomheder udnyttet til fulde. IDA sætter i bogen fokus på, hvad der skal til for at klare sig i den globale konkurrence, når udgangspunktet er et lille land med 5 mio. indbyggere og et sprog ingen forstår. Virksomhederne kender vi alle; de er markante i det danske erhvervsliv og på arbejdsmarkedet. En position de forhåbentlig beholder og udvikler i fremtiden. Virksomhederne i denne hvidbog er nemlig eksempler på, at det, trods udfordringer i og uden for Danmark, alligevel er muligt at skabe overskud både for sig selv og Danmark. Kodeordene er innovation og evne til at veksle de gode idéer til indbringende produkter. Samtidig er virksomhederne konkrete vidnesbyrd om, at der er mange opskrifter på succes. For virksomhederne har alle forskelligt fokus og løsningerne er mangfoldige. Rammer og vilkår skal være på i orden Forskelligheden bygger dog på nogle helt centrale grundvilkår: Hvis Danmark skal kunne udvikle og fastholde høj-produktive, innovative virksomheder med god og stabil konkurrenceevne, skal rammer og vilkår være i orden. Der er stor enighed om, at vi har en fælles interesse i at styrke den avancerede produktion, som skal være danskernes levebrød i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at omkostningsniveauet er en af de helt store barrierer. Udfordringen for Danmark som produktionsland er at folde et åbenlyst potentiale ud til en forretningsmæssig succes - og ikke mindst fastholde succesen på et meget bevægeligt og globalt marked, hvor konkurrencen er stor. De virksomheder, der har bidraget til denne hvidbog arbejder fx intenst med at udvikle metoder, ledelses- og samarbejdsformer, der kan øge effektiviteten, og som kan sikre, at produktionen eller dele af den fortsat kan blive i Danmark. En unik faktor er fx danskerne kulturelle forudsætninger for en helt særlig ledelsesstruktur, som åbner for ekspertiser på mange niveauer og fremmer et innovativt miljø. God ledelse og klare rollefordelinger er generelt alfa og omega for virksomheder, der vil vokse på et globalt marked Kompetencer er en anden og helt afgørende faktor i forhold til både fremtidig vækst og arbejdspladser i Danmark. Der er et stigende behov for at kunne rekruttere medarbejdere, der foruden et meget højt fagligt niveau også besidder evnen til at tænke ud af boksen. For de succesfulde danske virksomheder, IDA har talt med, betyder øget globalisering flere danske arbejdspladser - og ikke færre. Det bliver måske bare nogle andre end før.

7 Farbare veje 7

8 8 Farbare veje Danske industrivirksomheders virkelighed i dag Virkeligheden: Der er pres på beskæftigelse, omkostningsniveau, konkurrenceevne, globalisering Perspektivet: Vi skal fortsat leve af produktionsindustrien i Danmark Der er ingen tvivl om, at såvel det danske samfund som dansk produktionsindustri møder store udfordringer i disse år. Økonomisk krise, øget globalisering, stigende omkostninger, pres fra lavtlønslande og faldende beskæftigelse er nogle af dem. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. Faldende beskæftigelse Igennem de seneste to årtier er beskæftigelsen i den danske industri faldet betydeligt. Tal fra Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland viser, at industribeskæftigelsen i 2010 var næsten lavere end i Og fra mistede industrien arbejdspladser. 2 Det svarer til, at hvert tredje job er forsvundet, og ved udgangen af 2010 udgjorde induswtribeskæftigelsen kun 12 % af den samlede danske beskæftigelse. Desuden stiger bruttoledigheden kraftigt netop nu. Man regner med, at nye ledige skyldes krisen, og af disse kommer anslået fra industrien. Industriens samfundsbetydning Produktionsindustrien og samfundsøkonomien er tæt forbundne. Ændringer i forhold i industrien registreres med det samme som ringe i vandet i andre dele af samfundet. Beskæftigelsen er afhængig af, at danske industrivirksomheder skaber job i Danmark, på brancheniveau er industri den største investor med næsten en tredjedel af de samlede private Forskning

9 Farbare veje 9 & Udviklings (F&U) udgifter, og der en tæt kobling mellem industri og andre brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Eksportstyrke Selvom Nationalbanken i en analyse af industrieksporten understreger, at globaliseringen udsætter eksportorienterede virksomheder for øget konkurrence fra lavindkomstlande, er det dog også tydeligt, at mange danske produktionsvirksomheder klarer sig rigtig godt. Fx er værdien af dansk eksport i kroner og øre vokset på trods af faldende markedsandele. En helt ny målemetode fra OECD og WTO, der blev offentliggjort i starten af 2013, viser desuden, at eksporttal ikke nødvendigvis svarer til virkeligheden. De aktuelle tal bygger ifølge dette arbejde på en forældet opfattelse af, hvordan handel foregår i en globaliseret verden. Eksporttal er i 2013 fortsat en registrering af varer og tjenesteydelser, der passerer landegrænsen, selvom bevægelserne på verdensmarkedet er blevet meget mere komplekse. For at være en succesfuld eksportør skal man i den globaliserede verden således også være en meget aktiv og dygtig importør af halvfabrikata og råvarer. Og over halvdelen af Danmarks import af halvfabrikata bliver forarbejdet til videre eksport. OECD og WTO har foreløbig brugt seks år på at udvikle den nye model og oprette databasen Trade in Value-Added (TiVA) med støtte fra bl.a. EU-Kommissionen og handelsministrene fra G20-landene. Globalisering Samtidig med en udvikling, der viser et fald i beskæftigelsen nationalt, udvider danske industrivirksomheder i udlandet. I 2008 kontrollerede danske virksomheder lidt over datterselskaber i udlandet. Langt de fleste var primært lokaliseret på de traditionelle nærmarkeder. Knap 2/3 var beliggende i EU-lande, lidt over 12 % i øvrige europæiske lande, 10 % i Asien og 6 % i BRIK-landene. (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) Med en øget globalisering følger også flere danske ansættelser i udlandet. I 2010 var næsten halvdelen af ansatte inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed ansat i danske industrivirksomheders datterselskaber i udlandet. Og tendensen går i retning af flere ansatte i udlandet. I alt beskæftiger danske virksomheder næsten 1,5 mio. ansatte i datterselskaber i udlandet. Forskellige funktioner udflyttes I dag er det primært virksomhedens centrale aktivitet, der udflyttes, men mindre hjælpefunktioner og forsknings -og udviklingsjob følger i stigende grad efter. I Danmarks Vækstråds undersøgelse svarede 8 % af virksomhederne, at de havde udflyttet forsknings- og udviklingsjob mellem 2007 og Kompetencerne udvikles desuden med stor hastighed i de lande, de danske virksomheder flytter aktiviteter til, og Korea og Kina er fx blandt de lande, der fakta Den danske fremstillingssektor Står for 45 % af eksporten Beskæftiger medarbejdere i Danmark Efterspørger for ca. 150 mia. kroner far andre erhverv Yder 14 mia. ud af 32 mia. til den private forskning fakta Reelle eksporttal Danmarks handelsbalance er reelt næsten 30 mia. kr. bedre over for vores største handelspartner Tyskland og 7 mia. kr. bedre over for Norge, end det fremgår af de officielle handelsstatistikker. Til gengæld er handelsbalancen samlet set ca. 24 mia. kr. dårligere i forhold til tre andre centrale handelspartnere Sverige, USA og Kina. Tal fra OECD og WTO 2 fremtidenskompetencebehov.dk 3 Nationalbanken, 2010: Industrieksport og lønkonkurrenceevne (nationalbanken.dk/c1256be d3/ side/industrieksport_og_loenkonkurrenceevne/$file/industrieksport_kvo1_2010.pdf) 4 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/ upload/15854/graens2.pdf 5 Danmarks Statistik: dst.dk/pukora/epub/upload/15854/graens2. pdf og DI: di.dk/opinion/globalisering/pages/ Halvdelenaffremstillingsindustriensmedarbejdereeransatiudlandet.aspx 6 danmarksvaekstraad. dk/file/164439/danmark_som_produktionsland. pdf 7 manufuture.dk/aktiviteter/produktion+2025

10 10 Farbare veje

11 Farbare veje 11 i hurtigt tempo opbygger kompetencer inden for højteknologisk forskning, produktionsautomation, innovation etc. 7 Danfoss, som er omtalt på side 15 understreger, at også lande tæt på os, som fx Polen og Tyskland, i disse år investerer kraftigt i uddannelse, og skal Danmark forsat kunne konkurrere på stor faglighed hos og have arbejdspladser til fx ingeniørerne, kræver det fokus på uddannelse og opkvalificering. Globalisering og jobskabelse Som det fremgår af faktaboksen, kan der dog ikke umiddelbart sættes lighedstegn mellem udflytningen af arbejdspladser og fald i beskæftigelsen. For mange af de store virksomheder skyldes udflytning behovet for at være tæt på markederne. Forbedrede transportmuligheder, bedre informationsog kommunikationsteknologi og lavere told og ikke-toldmæssige barrierer har desuden øget danske virksomheders muligheder for globalisering. 8 fakta Udflytning Fra 2009 til 2010 faldt industribeskæftigelsen i Danmark med i alt Da der årligt udflyttes ca industriarbejdspladser, udgør udflytningen kun en mindre del af de job, som industrisektoren mister på en årlig basis. Kilde: Danmarks Vækstråd: Danmark som produktionsland Lego er en af de danske virksomheder, der i starten af 2013 har udflyttet produktionsarbejdspladser. Hovedbegrundelsen var ikke, at lønninger og skatter var for høje i Danmark, men at omstillingsevnen og reaktionshastigheden er en kritisk faktor i den globale konkurrence, hvor markederne er mere turbulente, end de har været tidligere. Lego oplyste desuden, at virksomheden vil investere i ny støberiteknologi i Danmark og gøre Billund til et kompetencecenter. Hos Grundfos, som er en af de cases, der er omtalt i denne hvidbog på side 26, er visionen vækst med mange tusind nye stillinger i fremtiden. Hovedparten af disse nye stillinger vil ganske vist komme i udlandet. Men målet er også at fastholde et produktionsvolumen og dermed vækst i Danmark, her med fokus på nye højteknologiske, mere strategiske forretningsområder. Undersøgelser har vist, at hver gang der udflyttes 100 job, skabes 10 nye job hjemme. Tidligere (fra ) svarede virksomhederne, at de skabte 60 job for hver 100, de udflyttede. 9 Global vækst er dansk vækst Vækst i udlandet og vækst i danske arbejdspladser er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning. Og når Novo Nordisk globalt besætter ca nye job om året, er de 1000 danske. Og der er ikke skyggen af en neddrosling i horisonten. Lars Chr. Lassen. Senior Vice President og global HR-direktør i Novo Nordisk Men disse tal er muligvis ikke udtryk for et fald i den danske beskæftigelse. Som Novo Nordisk, der også er omtalt på side 18 i denne hvidbog, understreger, medfører øget globalisering flere danske arbejdspladser. Det bliver måske bare nogle andre end før. 8 fremtidenskompetencebehov.dk/index. php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&itemid=119 9 danmarksvaekstraad.dk/file/164439/ Danmark_som_produktionsland.pdf

12 12 Farbare veje Danske industrivirksomheders potentiale Potentialet: Rigtig mange danske virksomheder formår trods udfordringerne alligevel at udvikle sig og skabe overskud både for sig selv og Danmark. De er innovative og evner at veksle de gode ideer til indbringende produkter. Omverdenens syn på Danmark lige nu understøtter ikke den del af debatten, der mener, at Danmark er tabt som industriland. Men når det er sagt, er der også meget, der tyder på, at vi i Danmark både har meget dygtige og succesfulde virksomheder, der klarer sig godt, og ikke mindst at der er uudfoldet potentiale samt redskaberne til at skabe vækst. brancher. Fx køber industrien serviceydelser for ca kr. hver gang, der omsættes for 1 mio. kr. Tværtimod. I starten af 2013 rangerede Forbes det danske virksomhedsklima som det andet bedste i verden (se fakta boksen). De nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser desuden, at velkvalificerede udenlandske medarbejdere i stigende grad søger mod Danmark for at arbejde i danske virksomheder. og sådan ser verden på Danmark.Ranking second on our list is Denmark, on the strength of its technology, trade freedom and property rights. Its GDP per capita is one of the highest in the world at $59,684 last year, according to the World Bank (America s was $48,442). Like the U.S., Denmark is struggling to recover from the bursting of its real estate bubble. GDP rose 1.1% last year and contracted 0.4% in the second quarter of Yet, with its busines-

13 Farbare veje 13 sfriendly climate, the country is poised to rebound stronger than most of Europe. Forbes liste over de bedste lande for forretning februar 2013 Fremtidens vækstpotentialer for dansk industri kan ligge mange steder. Konkurrenceevnepakker og andre politiske tiltag for at mildne vindene kan være en hjælp. Innovation er helt afgørende. Men en af de vigtigste forudsætninger for succes, vækst og overskud er dog, at en virksomhed formår at udnytte de gode ideer rationelt. At de formår at omsætte dem til og afsætte dem som konkrete produkter og ikke mindst at være bedre til det end konkurrerende lande, der kan mønstre lavere lønninger og produktionsomkostninger. At læse markedet Udvikling og vækst handler hele tiden om globalt overblik, om evnen til at nærlæse markeder, trends og mønstre. Forretningens succes afhænger af, at vi kan vurdere, hvor det bærer hen, og hvordan LINAK s produkter indpasses i denne udvikling. Og så afhænger det selvfølgelig også af at prioritere rigtigt tage de nødvendige valg og indimellem fravalg ud fra devisen: Hvorfor gøre dette? Kan det betale sig? Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S Som tidligere nævnt er opskriften ikke indviklet. Det handler om at have det rigtige produkt, de gode kompetencer samt foretage de nødvendige valg og prioriteringer. De cases, der omtales i dette kapitel, belyser på forskellig måde dette elementære regnestykke. Det gode købmandskab I gamle dage var godt købmandskab at fremstille en vare og så finde kunder, der ville købe den. Vil du lave forretning i dag, er det helt omvendt. Det er, hvad kunden har brug for og vil købe, virksomheden skal udvikle. Og vi kender næsten vores kunder og deres udviklingsmuligheder bedre, end de selv gør. Troels S. Jacobsen, MEDLINE & CARELINE, SBU Sales Manager, BEDS & MEDICAL, LINAK A/S

14 14 Farbare veje Det rigtige produkt At vælge, målrette og finudvikle det produkt, som kunderne efterspørger, er en central nøgle til en forretningsmæssig succes. Mange danske virksomhe der inddrager i stigende grad brugeren i produktudviklingen. Og det gælder også de fleste af de virksomheder, der er omtalt i denne hvidbog. Følgende fortælling om Coloplasts samarbejde med den antropologiske konsulentvirksomhed ReD Associate er et eksempel på, hvordan man kan gå nye veje for at få den dybe forståelse af kundens behov, der kan forbedre produktet og dermed også konkurrenceevnen. Coloplast/red associates Læse kunden forstå behovet Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med private og personlige lidelser. Gennem tæt samarbejde med kunderne arbejder Coloplast mod at udvikle løsninger, der opfylder deres specielle behov. Forretningen omfatter stomi, urologi og inkontinens samt sår og hudpleje. Coloplast opererer globalt og har ca ansatte. ReD Associates er et innovations- og strategikonsulentfirma, der har specialiseret sig i at forstå menneskelig adfærd, og hvordan og hvorfor forbrugere træffer de beslutninger, de gør. ReD Associates arbejder sammen med og rådgiver en række virksomheder om, hvordan de på baggrund af denne dybere forståelse kan identificere og udvikle nye markeds- eller produktmuligheder. Coloplast har mange års erfaring i at inddrage brugerne i udviklingen af deres produkter og har derfor også stor indsigt i brugernes behov. Alligevel bliver virksomheden aldrig færdig med at udvikle. Og netop for at skærpe perspektivet på hvordan virksomheden bliver endnu bedre til at imødekomme brugernes behov, indledte Coloplast et samarbejde med konsulentfirmaet ReD Associates. Denne lidt utraditionelle tilgang har skabt en ny forståelse og givet Coloplast muligheden for at udvikle deres produkter til et nyt niveau. Nyt niveau Indledningen til samarbejdet mellem Coloplast og ReD Associates var ønsket om at skabe større værdi for brugerne af stomiposer. Ambitionen var at identificere, hvordan virksomhedens løsninger kan skabe den største og mest relevante forbedring af brugsoplevelsen. De kvalitative og kvantitative studier, ReD Associates foretog i Coloplasts største globale markeder, viste, at der var et stort udviklingspotentiale for stomiposer. Trods mange års udvikling oplever over halvdelen af brugerne nemlig alligevel uheld med lækage fra stomiposen mindst en gang om året. Det gjaldt for Coloplast såvel som alle andre producenter inden for industrien. Den dybere forståelse Coloplast produkter er teknologisk højt udviklede i forhold til, hvilken type stomi der er tale om. Forskellige typer af stomi har forskellige typer afføring, og dette er reflekteret i klæberens komposition. Industrien har i årtier fokuseret på selve stomien og dens output i produktudviklingen. Men på baggrund af de antropologiske studier blev det mere tydeligt for Coloplast, at fokus i højere grad skulle flyttes fra selve stomien over på kroppen. Fakta er, at den overflade,

15 Farbare veje 15 klæberpladen skal sidde fast på (altså maven), er alt andet end jævn og ensartet. Det handler om kroppe, og de er lige så forskellige, som mennesker er forskellige. Sygeplejersker har længe sagt, at der ikke findes et perfekt produkt, fordi der ikke findes en perfekt patient. Det var dette, de mente. Overfladen har ar efter operationen, stomien kan sidde i en fold eller delle, mange udvikler brok under stomien, folk tager på eller taber sig osv. Hvis pasformen mellem produktet og kroppen er dårlig, er der større risiko for at opleve lækage fra posen. Individuel fremtid Fremtidens produkter skal derfor have en evne til at tilpasse sig individuelle kroppe, og det har hidtil været en svær nød at knække for industrien. På baggrund af undersøgelsesresultaterne lancerede Coloplast i 2011 et produkt med den første elastiske stomiklæber i industrien og med større fleksibilitet og tilpasningsevne. Og i 2012 lancerede Coloplast en portefølje af tilbehørsprodukter til stomi for at gøre den enkelte forbruger i stand til i høj grad at kunne skræddersy sine produktløsninger. I 2012 lanceredes desuden en online service til at kunne vurdere, hvilke kropsudfordringer den enkelte har, og hvilke produktløsninger der vil give den bedste individuelle pasform. Ny form for innovation Samarbejdet har været meget succesfuldt. Brugerne udtrykker stor tilfredshed, og erfaringerne er i dag styrende for Coloplasts innovation. Før handlede det om stomier, nu handler det om kroppe og individuel tilpasning, og dette er en helt ny verden. Coloplast har dermed drejet fokus og er i højere grad fokuseret på at løse denne problemstilling for forbrugeren gennem innovation, service og uddannelse. Brugernes behov, drømme og følelser Brugerperspektivet inddrages mere og mere i innovationen. Brugernes behov, drømme og følelser er vigtige for, om vi udvikler de rigtige produkter. Jeg kan sagtens se, at vi også fremover gennem inspiration fra utraditionelle samarbejdspartnere og inddragelse af nye videnskabsgrene kan blive endnu bedre til at nå vores mål. Rasmus Hannemann Møller, Vice President, Ostomy Care & Direct Marketing, Coloplast

16 16 Farbare veje De relevante kompetencer En vigtig forudsætning, for at danske virksomheder kan bevare udvikling og produktion i Danmark, er, at de har adgang til og kan fastholde medarbejdere med de rette kompetencer. Det stiller selvfølgelig krav til det danske uddannelsessystem og til et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at udvikle de nødvendige kompetencer. Noget tyder dog på, at virksomhedskulturen i stigende omfang er attraktiv for kompetent udenlandsk arbejdskraft; i hvert fald viser tal fra Udlændingestyrelsen en stor stigning i antallet af veluddannede personer, der får arbejdstilladelse i Danmark. Danfoss Fagligheden det solide fundament Termostatudvikleren Danfoss er en af de danske virksomheder, der har valgt at lægge masseproduktionen uden for landets grænser, men udvikle og tilpasse i produktets første levetid i tæt samarbejde mellem ingeniører og produktionsmedarbejdere i Danmark. For Danfoss er ingeniørernes faglighed derfor det solide fundament, der kan være med til at sikre virksomhedens vækst. Dygtige ingeniører, som forstår at udvikle deres kompetencer, og som kan arbejde fleksibelt, er et vigtigt grundstof i virksomhedens fremtid som produktionsvirksomhed i Danmark. Danfoss kernekompetencer er køling af fødevarer, aircondition, styring af varme i bygninger og hastighedsregulering af elmotorer sammen med løsninger til vedvarende energi såsom solenergi. Derudover omfatter Danfoss Koncernen også selskabet Sauer-Danfoss, der er blandt verdens førende producenter af mobilhydraulik. Danfoss har 58 fabrikker i 18 lande og 47 salgsselskaber over hele verden, ansatte i Danmark og ca medarbejdere globalt. Danfoss er en typisk ingeniørvirksomhed. Mange forskellige funktioner i produktion, salg og marketing varetages af ingeniører og forudsætter deres særlige kompetencer og faglighed. Innovation og udvikling i grøn teknologi er helt basalt for Danfoss fremtidige vækst, og nye tiltag skal stå på et solidt fagligt fundament samt bygge på viden om de behov, kunderne har. Dygtige ingeniører er også garant for, at ideer hurtigt kan veksles til produkter, der kan løse eksisterende udfordringer og generere nye produkter til markedet. Fælles ansvar For ingeniørerne betyder denne virkelighed, at der er et behov for, at de hele tiden fornyr og kvalificerer sig. Kompetenceudvikling, vækst, og dermed også bevarelse af arbejdspladser, er med globaliseringen i højere grad blevet et fælles ansvar for virksomheden og dens medarbejdere. Og på alle niveauer er det nødvendigt at være fremme i skoene for at bevare faglighed, værdier og position. Danfoss produkter bruges over hele verden. De fleste fremstilles tæt på brugerne, og evne til samarbejde og netværksdannelse på tværs af kulturer forudsætter ingeniører, der ud over en stærk faglighed også er omstillingsparate og evner kommunikation i alle tidszoner.

17 Farbare veje 17 Uddannelsesudfordring Virksomheden er således afhængig af kompetente medarbejdere, der kan leve op til mange forskellige discipliner i et marked i konstant forandring. Og det stiller krav både til uddannelsernes indhold og til rekrutteringen til uddannelserne. En forholdsvis svag søgning til ingeniøruddannelsen kombineret med små årgange kan blive en udfordring for danske produktionsvirksomheder i fremtiden, og danske ingeniører kan forvente jobkonkurrence udefra. Mange andre lande tæt på Danmark investerer nemlig i disse år kraftigt i uddannelse, og fx er både Polen og Tyskland leveringsdygtige i ingeniører med den nødvendige faglige uddannelse. Danmark magnet for højtuddannede Danmark er ved at udvikle sig til en magnet for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. I perioden kom der i alt kloge hoveder fra tredjelande uden for EU til Danmark. Det er næsten fem gange så mange som i perioden , hvor der kom til landet. Tendensen er fortsat i 2011 og 2012, viser de foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen, der definerer højtuddannede som personer, der har fået arbejdstilladelse under de særlige ordninger i jobplanen Politiken 16. februar 2013

18 18 Farbare veje De rigtige valg og prioriteringer De rigtige valg og prioriteringer er selvfølgelig helt afgørende for virksomheders succes og foregår hele tiden på mange forskellige niveauer i virksomhederne. Novozymes er et eksempel på en virksomhed, der har valgt at satse på en meget specialiseret kerneydelse. Udskillelsen fra Novo Nordisk ved årtusindskiftet var et strategisk valg. Og resultatet er i dag, at virksomheden er verdens førende på en stærk nicheproduktion af enzymer. Novozymes Mellem tradition og vision Novozymes, der blev udskilt fra Novo Nordisk i 2000, er baseret på bioinnovation. Kerneprodukterne er industrielle enzymer, men Novozymes producerer også mikroorganismer og biopolymerer, som bruges i lægemiddelproduktionen. Novozymes er verdensførende på sit felt, har over patenter, leverer sine produkter til over 130 lande og har ansatte over hele verden. Som en række andre store danske virksomheder i fødevareklyngen, fx Novo Nordisk og Arla, bygger Novozymes stærke nicheproduktion videre på danske traditioner for at dyrke jorden. Og virksomheden er i dag verdens førende i fremstilling af industrielle enzymer. Skal denne position holdes, indebærer det, at alle facetter af produktionen hele tiden er i fokus og udvikling. Forskning, innovation, produktion og salg. Intet led i denne kæde er uvæsentligt, alle indgår i det samlede udbytte. Virksomhedens størrelse er et konkurrenceparameter men også et stærkt udgangspunkt for fremover at sikre innovation og tiltrækning af de allerbedste medarbejdere og forskere i verden. Vigtigt fokus stærk niche Den strategiske opsplitning i Novozymes, der udvikler og producerer enzymer i store mængder primært til industrien, og Novo, der udvikler og producerer i minimale, højt specialiserede mængder til kroppen, har været en sund strategi. Et skarpt fokus på det, man er bedst til, er afgørende i en global konkurrence, der ikke blot hele tiden bliver mere omfattende, men også mere og mere specialiseret. Optimering Gennem det nye samarbejde BIOPRO er Novozymes gået sammen med bl.a. Novo Nordisk, DONG Energy, CP Kelco, DTU og Københavns Universitet om at styrke evnen til biologisk baseret produktion. Gennem forskning i at forfine bioteknologisk produktion er formålet at styrke effektivitet og reducere omkostninger og herved muliggøre en udbygning af den biologiske produktion, som allerede er stor i dag. Novozymes har hele tiden fokus på at optimere de forskellige led i produktionen, og fx er det lykkedes at øge outputtet fra anlægget i Kalundborg med 40 % siden 2005 uden at bygge nyt blot ved mere effektivt at udnytte eksisterende anlæg.

19 Farbare veje 19 Innovation alfa og omega Skal Novozymes også i fremtiden bevare sin position som verdensførende på sit felt, er innovation alfa og omega. En investering på 14 % af omsætningen i forskning og udvikling er et markant, men også bevidst valg og afgørende for at holde en høj kadence på lancering af nye produkter. Centralt for innovationstankegangen er, at selvom den agter grundforskning som en nødvendighed, skal udvikling og forskning også være omsættelig i produkter, der kan sælges, og de gode ideer kunne veksles til virkelighed. Vigtige kompetencer Adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for Novozymes, og ved etablering uden for landets grænser er kvaliteten af arbejdskraften afgørende. Herhjemme har virksomheden ikke svært ved at rekruttere dygtige folk på alle niveauer. Desuden har Novo Nordisk Fonden investeret næsten en milliard i The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, der har samlet verdens bedste forskere. Barrierer Selvom Novozymes har stor succes, oplever virksomheden også barrierer, som ikke kun handler om globalisering eller omkostninger, men også om holdninger. I Danmark såvel som i resten af i Europa er den manglende evne til at omsætte innovation til produkter en bremse for de gode, færdigudviklede ideer. Et eksempel er avanceret biobrændstof baseret på restprodukter fra landbruget, hvor man efter en snes års udviklingsarbejde er ved at være parat til fuldskala produktion, men hvor omverdenen tøver.

20 20 Farbare veje Valg af værdier Et værdisæt som rammen for og den røde tråd i produktvalg, kompetencer og valg er også afgørende for succes. Ikke mindst, hvis virksomheden ønsker at vokse jævnt på den lange bane og uden dramatiske udsving. Alle virksomheder har selvfølgelig formulerede mål og visioner, men Novo Nordisk er en af de danske virksomheder, der direkte profilerer sig på sine kulturelle værdier. The Novo Nordisk Way har en kraftig signalværdi, ikke kun i forhold til kunder og markeder men også som magnet for de dygtigste medarbejdere. Novo nordisk Skandinavisk ledelsesstil en konkurrenceparameter Novo Nordisk er verdensførende i behandling af diabetes og tilbyder desuden produkter og serviceydelser inden for blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen. Virksomheden har ca ansatte i 75 lande og sælger produkterne til 180 lande. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, og herhjemme er medarbejdere beskæftiget. Novo Nordisk har siden sin start i 1923 haft en stærk tradition for at koble virksomhedsværdier og produktivitet. Visionen er i dag formueret i The Novo Nordisk Way, som senest blev revideret i The Novo Nordisk Way udstikker retningen både for forretningsmål og virksomhedskultur. Målet for forretningen er at være førende inden for diabetes diagnostik, forebyggelse, behandling samt gennem innovation at udvikle og markedsføre nye produkter. Men i hele denne udvikling skal værdierne afspejle sig både i handling og i den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed. Attraktiv arbejdsplads Den skandinaviske ledelsesstil, som The Novo Nordisk Way også omtales, er et stærkt konkurrenceparameter. Ud over et godt omdømme, som selvfølgelig er af betydning i forhold til markedet, gør et tydeligt brand med formulerede værdier det let at tiltrække og fastholde de allerbedste medarbejdere over hele verden. Medarbejderne søger Novo Nordisk, fordi de gerne vil arbejde i en virksomhed, der åbent melder ud, at her kan de på samme tid gøre en afgørende forskel for andre og få de bedste muligheder for personlig og faglig udvikling. Langsigtet strategi Formuleringen af Novo Nordisk Way er også markeringen af en langsigtet strategi. Det lange træk er forudsætningen for at kunne skabe og udvikle en bæredygtig forretning, som kan vokse jævnt og uden de store dramatiske udsving. Med værdier og ambitioner, der smelter sammen i en god spiral, kan Novo Nordisk lave profit og samtidig holde sin position som bæredygtig virksomhed med en tredobbelt bundlinje, hvor det ikke kun handler om kroner og øre, men hvor samfundsansvar og respekt også tælles med.

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere