SEX & SAMFUND STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020"

Transkript

1 SEX & SAMFUND STRATEGI februar 2016

2 INDLEDNING Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold til køn, krop, seksualitet, graviditet og fødsel. Det er kampen for at sikre alle et værdigt og frit liv. Det er kampen for, at den enkelte - uanset køn, status og seksuel orientering - kan vælge det liv, som hun/han ønsker uden diskrimination og stigmatisering. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er et mangesidet indsatsområde. Det handler om meget mere end fravær af sygdomme. Det omfatter kønnets, kroppens og seksualitetens betydning for bæredygtig udvikling og trivsel og sammenhængen mellem seksuel, fysisk og mental sundhed. Desværre er der lang vej endnu, før kønnets, kroppens og seksualitetens betydning for menneskelig trivsel lige fra de tidlige barndomsår til langt ind i alderdommen anerkendes og integreres i indsatser for bæredygtig udvikling. I Danmark har denne kamp opnået mange vigtige resultater. Men udbredelsen af sexsygdomme er fortsat alt for høj, og diskrimination og mistrivsel er meget udbredt. Mobning i skolen handler ofte om køn, krop og seksualitet, og sundheds- og seksualundervisning i skolen og på ungdomsuddannelserne skal derfor styrkes. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er ikke økonomisk og politisk tilstrækkeligt prioriteret hverken statsligt eller kommunalt. I verdens fattigste lande er situationen alarmerende. En ud af fire kvinder har ikke adgang til den prævention, hun ønsker sig. Komplikationer i forbindelse med graviditet er en hoveddødsårsag for teenagepiger. 119 lande tillader ikke fri abort. 79 lande kriminaliserer seksuelle handlinger mellem mennesker af samme køn. Det er en situation, der har katastrofale følger - ikke bare for det enkelte menneske, men også for de enkelte landes muligheder for at bekæmpe fattigdom og styrke bæredygtig udvikling. Det er i det lys dybt bekymrende, at modstanden mod seksuelle og reproduktive rettigheder både i Danmark og internationalt har taget til i styrke. Modstanden er mere velorganiseret en tidligere, og lande, religiøse grupperinger og politiske sammenslutninger indgår alliancer for at bekæmpe yderligere fremskridt inden for området. Også i Europa er der sket en kraftig vækst i antallet af foreninger og grupperinger, der indædt bekæmper sager, som Sex & Samfund i årtier har kæmpet for - fx retten til fri og sikker abort og LGBT-personers rettigheder. Det er i den situation afgørende, at Sex & Samfund som Danmarks stærkeste civilsamfundsorganisation inden for køn, krop, seksualitet, graviditet og fødsel fortsætter og styrker kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både i Danmark og internationalt. Vi tror på, at det er muligt at skabe positiv forandring. Vi tror på, at det skal ske ved at arbejde praktisk og politisk på tværs af sektorer og ved at sammentænke indsatserne inden for seksualitet, graviditet og fødsel med et bredt spektrum af områder inden for bæredygtig udvikling og menneskelig trivsel. Vi tror også på, at det skal ske i tæt samarbejde med en bred vifte af aktører og samarbejdspartnere - både i formaliserede og stærke partnerskaber, i strategiske alliancer og netværk og nationalt såvel som internationalt. I denne strategi præsenterer vi vores vision, mål og fokusområder for Sex & Samfunds arbejde i Sex & Samfund er den danske medlemsorganisation af IPPF, verdens største NGO-føderation inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder med søsterorganisationer i 152 lande. Strategien har en stærk sammenhængskraft med IPPF s strategi Side 2

3 VISION MISSION VÆRDIER Vision Vi ønsker en verden, hvor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er respekteret som en afgørende del af al menneskelig trivsel og bæredygtig udvikling, og hvor alle frit kan træffe egne informerede valg om seksualitet og reproduktion uden at blive diskrimineret. Mission Vi vil som den stærkeste og mest toneangivende danske organisation på feltet kæmpe for adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle. Det vil vi som en del af partnerskaber, alliancer og netværk i Danmark, Europa og verden. Værdier Vores arbejde er baseret på: Mangfoldighed, rummelighed og respekt for alle uanset alder, køn, status, identitet, seksuel orientering og udtryk En rettighedsbaseret tilgang til vores arbejde, der fremmer rettigheder for alle med særligt fokus på de mest sårbare og ekskluderede At folkelig og frivillig deltagelse i vores kamp er helt centralt for at lykkes med vores mission og for at sikre bæredygtigheden i vores arbejde og vores organisation At vi står til regnskab for den tillid, vi mødes med, gennem gode resultater, høje etiske standarder, omkostningseffektivitet og gennemsigtighed. Side 3

4 MÅL OG FOKUSOMRÅDER Den strategiske ramme for vores arbejde for de kommende fem år er udmøntet i tre mål, som gælder både nationalt og internationalt, og seks fokusområder. Med udgangspunkt i den strategiske ramme vil vi hvert år udvikle konkrete handlingsplaner for hvert fokusområde. Handlingsplanerne uddyber og detaljerer, hvordan vi arbejder med at opnå de tre overordnede strategiske mål. Side 4

5 MÅL 1 Beslutningstagere og myndigheder nationalt og internationalt respekterer, beskytter og opfylder seksuelle og reproduktive rettigheder både som selvstændigt mål og som del af bæredygtig udvikling og menneskelig trivsel Danmark er et globalt foregangsland inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Men også i Danmark er der stadig et stort behov for at sikre, at området prioriteres i lovgivning og politikker samt i statslige og kommunale handlingsplaner og budgetter. I mange udviklingslande og specifikt i de partnerlande, som Sex & Samfund arbejder i, er der lovgivning, der aktivt krænker seksuelle og reproduktive rettigheder - for eksempel ved at forbyde abort og seksuelle handlinger mellem mennesker af samme køn. De nødvendige investeringer i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at forhindre mødredødelighed mangler. I Europa og globalt set er oppositionen mod seksuelle og reproduktive rettigheder vokset kraftigt gennem det sidste årti. Derfor er den politiske kamp for at ændre på lovgivning, politikker, handlingsplaner og finansiering af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder en hovedprioritet for Sex & Samfund. Myndigheder og regeringer både herhjemme og i vores partnerlande skal ansvarliggøres, og vi skal både alene og i tæt samarbejde med vores stærke partnere og en bred vifte af alliancer og relevante aktører være med til at sikre denne politiske opbakning samt fremme, at kultur og normer bakker op om seksuelle og reproduktive rettigheder fremover. FOKUSOMRÅDE 1: Lovgivning, politik og samfundsmæssig opbakning Sex & Samfund arbejder rettighedsbaseret i alt vores arbejde og har et stærkt fokus på, at myndigheder og beslutningstagere skal leve op til deres forpligtelser om at sikre borgernes rettigheder. Derfor står det politiske arbejde helt centralt for opnåelsen af vores mål og vision. Sex & Samfund vil kæmpe for en politisk og lovgivningsmæssig prioritering af seksuelle og reproduktive rettigheder på tværs af sektorer og specifik ift. uddannelse, sundhed, social- og miljø-området. Vi vil styrke vores partnere til at gøre det samme i vores partnerlande. Sex & Samfund vil øge den brede folkelige og samfundsmæssige forståelse af og støtte til vores arbejdsfelt og klæde civilsamfund og befolkningsgrupper både i Danmark og internationalt på til at holde regeringer og beslutningstagere ansvarlige for resultater på området. Desuden vil vi bidrage til en bred forståelse af sammenhængen mellem seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og bæredygtig udvikling og menneskelig trivsel i bred forstand. Områdemål 1A I 2020 er der lovgivning samt internationale, nationale, regionale og kommunale politikker, som styrker seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både som selvstændigt fokusområde og som en faktor, der bidrager til ligestilling, bære- Side 5

6 dygtighed, rettigheder, trivsel, uddannelse og sundhed i Danmark, i dansk udviklings- og udenrigspolitik, i vores partnerlande og internationalt 1B I 2020 har Sex & Samfund bidraget til en stærk, velartikuleret offentlig synlighed omkring betydningen af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle med fokus på mangfoldighed, respekt og til forståelse i forhold til spørgsmål om køn, krop og seksualitet. Vejen derhen Vi giver evidens- og rettighedsbaserede indspark og rådgivning inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder til politikere på tværs af alle partier samt til relevante myndigheder, virksomheder, ministerier, regioner og kommuner i Danmark. Vi styrker vores partnerorganisationer til at gøre det samme i deres lande Vi laver høringssvar og tekniske indspark til relevante politiske processer både i Danmark, i vores partnerlande i samarbejde med vores lokale partnerorganisationer, i EU og andre internationale processer, hvor Danmark kan gøre en forskel Vi indgår i og opbygger effektive partnerskaber, alliancer og netværk såvel i som uden for eget felt (seksuel og reproduktiv sundhedog rettigheder), der kan styrke vores stemme og indflydelse både i Danmark og internationalt Vi etablerer samarbejde og dialog med virksomheder og privatsektor aktører, der kan være med til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både i Danmark og internationalt Vi opbygger argumenter og cases for synergien mellem seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og andre fagområder gennem egne projekter og gennem evidens fra partnere, netværk, forskningsinstitutioner og internationale organisationer Vi bruger ambassadører, der i kraft af netværk og synlighed i offentligheden kan nå ud med budskaber og værdier, der understøtter seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Vi tænker kommunikation og formidling ind i vores arbejde helt fra tilrettelæggelsen af vores indsatser. Og vi henter gode historier fra partnere i syd og fra IPPF Vi er modige og aktive deltagere i den offentlige debat. Vi kommunikerer vores holdninger til krop, kønsidentitet og seksualitet klart og engagerende. Vi styrker og målretter vores kommunikation over for beslutningstagere og meningsdannere og sikrer, at den til enhver tid er baseret på solid evidens. FOKUSOMRÅDE 2: Side 6

7 Implementering af lovgivning og politikker Sex & Samfunds politiske arbejde handler om at sikre en bæredygtig og holdbar prioritering af vores arbejdsområde. Derfor stopper den politiske kamp ikke med at sikre politikker og lovgivning. Den handler i høj grad også om, at der følges op på lovgivningen, at der afsættes økonomi og medarbejderressourcer, som kan sikre god implemntering af lovgivning og politikker. Vi vil styrke vores partnere til at gøre det samme i vores partnerlande. Områdemål 2A Implementeringen af lovgivning og politikker styrkes ved at afsætte penge, der sikrer finansiering af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder på kommunalt, nationalt og internationalt niveau inden for sundhed, undervisning, socialområdet og udviklingsbistand 2B Implementeringen af lovgivning og politikker styrkes igennem blandt andet handlingsplaner, vejledninger og læseplaner, der inkluderer et særfokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder inden for sundhed, undervisning, socialområdet og udviklingsbistand. Vejen derhen Vi giver evidens- og rettighedsbaserede indspark inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder til relevante myndigheder og donorer i Danmark og internationalt og styrker vores partnerorganisationer i at gøre det samme. Det omfatter blandt andet indspark til læseplaner og curriculum i undervisningssektoren, retningslinjer og handlingsplaner inden for sundhedssektoren både lokalt og nationalt, indspark til finanslov og lokale budgetter i kommuner Vi laver tekniske og faglige indspark til relevante processer både i Danmark, i vores partnerlande i samarbejde med vores lokale partnerorganisationer, i EU og andre internationale processer Vi indgår i og opbygger effektive partnerskaber, alliancer og netværk såvel i som uden for eget felt (seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder), der kan styrke vores stemme og indflydelse både i Danmark og internationalt Vi styrker og målretter vores kommunikation over for beslutningstagere og sikrer, at den til enhver tid er baseret på solid evidens. Side 7

8 MÅL 2 To millioner mennesker nationalt og internationalt har mulighed for og kompetencer til at kunne realisere deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder Seksualitet er en afgørende faktor for menneskers trivsel og sundhed fra barndommen og hele vejen igennem livet. Seksualitet er ofte et tabu i de forskellige livsfaser, og alt for mange får ikke opfyldt deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Globalt set er manglende adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser den største barriere for at opnå seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle. I store dele af verden nægtes unge adgang til information, seksualundervisning og ydelser, og fagpersoner inden for sundheds- og undervisningssektoren har alt for lidt viden, begrænsede kompetencer og mangelfulde materialer til at nå unge og sårbare målgrupper. Kvinder kan ikke bestemme over deres egen reproduktion, og mødredødeligheden er fortsat høj. Også i Danmark er der grupper, der ikke får opfyldt deres rettigheder. 95 % af befolkningen i Danmark anser seksualitet som en vigtig faktor for deres trivsel, og seksuel sundhed er en raskhedsfaktor i forhold til en række sygdomme. Alligevel er området ikke konkret udfoldet i den uddannelse og opkvalificering, som fagpersoner inden for undervisnings-, sundheds- og socialområdet modtager. Særligt udsatte grupper har ikke adgang til den fornødne støtte, information og sundhedsydelser i relation til deres seksuelle rettigheder og sundhed, og det giver anledning til mistrivsel, eksklusion og sygdom for alt for mange. Derfor arbejder Sex & Samfund for at give mennesker mulighed for og kompetencer til at kunne realisere deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Vi skal styrke myndigheder, så de er i stand til at levere rettighedsbaserede højkvalitetsydelser i relation til seksuel sundhed bredt set, prævention, abort og fødsel samt krænkelser og mistrivsel. FOKUSOMRÅDE 3: Undervisning, oplysning og rådgivning En afgørende forudsætning for at kende og kunne udøve sine rettigheder i relation til køn, krop, seksualitet og reproduktion ligger i den undervisnings- og oplysningsindsats, som børn og unge mødes med lige fra førskolealderen, via skolen og ud i ungdomsuddannelserne. Vi vil styrke undervisere og deres ledelser til at bidrage til en sikker og sund udvikling for de børn og unge, der er i deres varetægt. Vi vil sikre, at børn og unge har adgang til uafhængig, kvalificeret rådgivning i relation til områder inden for køn, krop, relationer, seksualitet og reproduktion. Samtidig vil vi arbejde for bedre adgang til oplysning og rådgivning for voksne, ældre, kronisk syge, LBGT-personer og andre udsatte grupper. Områdemål 3A 1,9 millioner børn og unge i Danmark og i partnerlande mellem 15 og 24 år Side 8

9 herunder dem med særlige behov har via Sex & Samfunds intervention modtaget normkritisk og alderssvarende undervisning, rådgivning og oplysning i relation til seksualitet, køn, krop og rettigheder på et højt kvalitativt niveau 3B voksne i den reproduktive alder, ældre, LGBT personer, kronisk syge i Danmark og i partnerlande har modtaget oplysning og rådgivning om seksualitet, køn, krop og rettigheder, fertilitet og reproduktiv sundhed 3C fagprofessionelle, der nationalt og internationalt arbejder med undervisning, oplysning og rådgivning inden for uddannelse, sundhed og det sociale område, er kvalificerede til at kunne arbejde med seksuel sundhed og rettigheder i relation til deres respektive målgrupper. Vejen derhen Vi giver børn og unge uafhængig, professionel rådgivning og vejledning gennem digitale og telefoniske rådgivningsindsatser. Vi underviser børn og unge gennem moderne og tidsvarende didaktiske metoder og udvikler materialer direkte målrettet til deres aldersgruppe. Vi sætter særligt fokus på sårbare og udsatte børn og unge Vi undersøger og indsamler viden om målgruppernes særlige behov og mulighederne for at samarbejde og støtte målgruppebaserede organisationer og interesseorganisationer i at udvikle kompetencer inden for feltet. Vi sætter fokus på særligt sårbare og udsatte grupper. Vi giver LGBT-personer og kvinder i den reproduktive alder konkret oplysning om seksualitet og seksuelle og reproduktive rettigheder Vi opkvalificerer og uddanner fagprofessionelle i at give god undervisning om trivsel, sundhed, seksualitet, køn, krop og rettigheder gennem bl.a. undervisningskampagner, digitale læringsplatforme, kurser og materialeudvikling. Det gør vi direkte i Danmark og igennem stærke partnerskaber med lokale organisationer og fagprofessionelle i vores partnerlande Vi laver effektive, engagerende oplysningskampagner. Vi sikrer gennem vores løbende kommunikationsindsats, at korrekt, normkritisk og alderssvarende information altid er tilgængelig for både unge og deres forældre, for voksne, ældre, LGBT personer og kronisk syge. FOKUSOMRÅDE 4: Sundhedsydelser Seksuelle og reproduktive sundhedsydelser skal være brugerorienteret, rettighedsorienterede, ikkediskriminerende, ungevenlige og køns- og LGBT-sensitive. Sex & Samfund har i mange år drevet en modelklinik inden for seksuel og reproduktiv sundhed og har også internationalt støttet sundhedsydelser med et strategisk sigte i forhold til at udvikle best practice på området, sikre adgang for særligt udsatte målgrupper eller skabe politisk forandring. Det vil vi fortsætte med i samarbejde med relevante partnere, aktører og sundhedsmyndigheder for at sikre, at disse sundhedsydelser er tilgængelige, at kvaliteten i ydelserne er i top, og at de når alle de relevante målgrupper - også de mest sårbare. Side 9

10 Områdemål 4A Sikre sundhedsydelser inden for seksuel sundhed herunder aldersvarende og kontekstbestemte præventionsmetoder samt effektiv testning for sexsygdomme både i Danmark og i samarbejde med lokale partnere i vores prioritetslande 4B Styrke kvaliteten i sundhedsydelser inden for seksuel og reproduktiv sundhed i relation til relevante målgrupper i Danmark og i partnerlande. Vejen derhen Vi har stærkt fagprofessionelt medarbejderstab med speciale inden for gynækologi og prævention, der løbende er opdaterede på og tester diverse nye metoder og viden inden for feltet. Vi udvikler rådgivningsmetoder og sikrer tekniske systemer til at håndtere testning, som er brugerorienterede. Vi støtter partnerorganisationer i at udvikle tilsvarende kompetencer Vi arbejder for, at viden om seksuel og reproduktiv sundhed integreres bredt i det danske sundhedssystem blandt andet ved at kompetenceudvikle af fagprofessionelle Vi styrker viden om og dokumentation af særligt udsatte gruppers behov for sundhedsydelser og testning herunder gennem samarbejde med forskere. MÅL 3 Sex & Samfund er en effektiv og troværdig organisation med en stærk folkelig forankring og en voksende donorkreds For at Sex & Samfund kan levere de ønskede resultater, er det afgørende, at vi som organisation engagerer og involverer en bred skare af medlemmer, frivillige, interessenter og partnere i vores arbejde. Vi er en del af verdens største NGO-føderation inden for vores område, og vi har som strategisk fokus at knytte den globale dagsorden og dens folkelige forankring til den nationale dagsorden. En kritisk masse af offentlig støtte fra aktive frivillige og medlemmer, interesserede borgere og stærke stemmer i den offentlige debat er forudsætningen for at skabe de forandringer, vi arbejder for. Det er også afgørende, at vi kan omstille os og tilpasse os de stadigt skiftende politiske, finansielle og andre rammevilkår for organisationens virke. Vi skal levere og dokumentere effektive, langvarige og omkostningsbevidste resultater. Kravene kommer fra alle typer af bidragsydere: Fra staten og internationale og nationale donorer forventes det, at vi er veldrevne, effektive og målsøgende for de bevilligede midler. Samtidig skal vi kunne dokumentere og fortælle medlemmer, frivillige og de private bidragsydere om vores konkrete resultater. Vi skal være skarpe og proaktive i vores kommunikationsindsatser, og vi skal have bæredygtige, langsigtede partnerskaber med donorer. Endelig skal vi sætte fokus på stærke og effektive systemer, der støtter Side 10

11 organisationens behov. Vi tilstræber en dagligdag, der har fokus på trivsel, og som er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde gode, kvalificerede medarbejdere og engagerede frivillige og medlemmer. FOKUSOMRÅDE 5: Kommunikation og folkeligt engagement Sex & Samfunds troværdighed, gennemslagskraft og evne til at nå sine mål er tæt bundet op på vores evne til at styrke et bredt, frivilligt og folkeligt engagement samt på en sammenhængende, fokuseret og engagerende kommunikation til donorer, samarbejdspartnere, den brede befolkning og de målgrupper, vi arbejder for. Det skal stå klart, hvem vi er, hvad vi udretter, og hvilken forskel Sex & Samfund i samarbejde med en lang række aktører gør i verden. Det styrker foreningens demokratiske fundament, det øger vores gennemslagskraft og rækkevidde, og det styrker innovation og økonomi. En stærk folkelig og samfundsmæssig forankring er en afgørende ballast for at udvikle en endnu stærkere politisk stemme i forhold til den lokale, nationale og globale dagsorden. Områdemål 5A Sikre en voksende, aktiv og engageret gruppe af medlemmer, frivillige og interessenter, der styrker et folkeligt og demokratisk miljø i Sex & Samfund og engagerer stadigt flere i konkrete aktiviteter, enkeltsager og kampagner, der understøtter såvel vores nationale som internationale arbejde 5B En styrket og kvalificeret synlighed i det offentlige rum, på sociale medier og generelt i medierne. Vejen derhen Vi engagerer befolkningen og relevante målgrupper meningsfuldt i både nationale og internationale aktiviteter og involverer dem i oplysning, debat, mobilisering og fundraising Vi tilstræber, at vores frivillige, medlemmer og bestyrelse afspejler et levende, mangfoldigt samfund Vi anvender sociale medier til at inddrage befolkningen i vores arbejde, engagerer dem i sagen og gør dem til medafsendere af vores budskaber. Det gør vi gennem skarp profilering og formidling af resultater samt ved at invitere til debat og konkrete handlinger Vi styrker rekrutteringen af private bidragsydere gennem stærke kampagner ved at gøre vejen fra holdning til handling kortere samt ved at udnytte mobiliseringspotentialet i vores kommunikationsindsatser, aktiviteter for frivillige og medlemmer og i programarbejdet Vi tænker kommunikation og eksternt formidlingspotentiale, mobilisering og involvering af frivillige ind i programmer og ansøgninger allerede fra planlægningsfasen Vi sikrer en skarp og konsistent profil på tværs af medieplatforme. Vi kommunikerer klart og engagerende til medlemmer, interessenter, samarbejds- Side 11

12 partnere og donorer om vores sag, arbejde og resultater. FOKUSOMRÅDE 6: Økonomisk bæredygtighed, omkostningseffektivitet og organisationsudvikling Sex & Samfunds mål for de kommende fem år er ambitiøse og kræver en systematisk og øget investering i at opnå langsigtede og bæredygtige indtægter, der vil gøre os mindre sårbare over for skiftende donorprioriteringer. Samtidig kalder de nye ambitioner på, at vi styrker arbejdet med omkostningseffektivitet og leverer flere resultater for pengene. Endelig skal vi have et stærkt fokus på at udvikle vores organisation, så den passer med de skiftende krav, som stilles af os selv, af donorer og omverdenen. Vi vil styrke projektstyring, organisationsudvikling samt medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling. På tværs af organisationen vil vi derfor i de kommende år fokusere på effektivitet, ledelse og godt arbejdsmiljø, som giver de bedst mulige rammer for at udfolde engagement og nå vores mål. Områdemål 6A I 2020 vil vi have en omsætning, som er 30 % højere end B I 2020 vil vi have en styrket og mere effektiv organisation med høj trivsel og gode fysiske rammer Vejen derhen Vi arbejder for et finansieringsgrundlag, der er baseret på en voksende andel af flerårige bevillinger via gode langvarige donorrelationer og flere nye donorer - herunder private bidragsydere og virksomheder Vi arbejder omkostningseffektivt, hvor ressource- og aktivitetsplanlægning samt økonomistyring er en integreret del af et fokus på ansvarlighed og bæredygtighed for vores egen ageren Vi styrker projektorganisering og samspil på tværs af organisationen, der synliggør fælles resultater og synergi og har et effektivt projekt-, sags- og dokumentstyringssystem Vi styrker læring- og videndeling og kompetenceudvikling Vi sikrer høj trivsel og kvalitet i arbejdet samt et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vi igangsætter en intern proces for at sikre at Sex & Samfunds aktiviteter integrerer hensyn til social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed. Side 12

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tro, had og kærlighed

Tro, had og kærlighed Tro, had og kærlighed Sex & Samfund Et projekt om troen på en fremtid uden had og diskrimination for unge LGBT personer Forsidefoto: En ung mand bærer et banner med et homofobisk budskab: "Homosexual is

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

Regionsmøder efterår 2015

Regionsmøder efterår 2015 Regionsmøder efterår 2015 Først skal vi tale om vores ståsted, - dernæst strategi Ståsted Ståstedet, definerer organisationens personlighed Hvordan vil Sundhedsvæsenet udvikle sig?»det er svært at

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked Mission Jordemødre sikrer sunde familier Borgernes sundhedstilstand starter med graviditeten, og derfor kan jordemødre spille en langt

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: Patienten som et aktiv den aktive patient En af regionernes store udfordringer er - i langt højere grad end hidtil - at involvere patienterne som brugere

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Vision for folkeskolerne i Aalborg

Vision for folkeskolerne i Aalborg Vision for folkeskolerne i Aalborg VISIONSPROCESSEN Fra 1000 Visioner, over 7 temaer til 1 vision - med 5 mål Fra 1000 formuleringer til samlet VISION og 5 MÅL GIGANTIUM 1000 Visionsformuleringer 20. Januar

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere