Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup"

Transkript

1 Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Nyopført butiksejendom med topbeliggenhed i Aarhus Kommune Tilhørende afskrivningsberettiget solcelleanlæg Deltagelse kan foretages 100% finansieret

2 Velkommen hos Blue Capital A/S - Danmarks mest erfarne formidler af ejendomsinvesteringer - med og uden skatteincitament Blue Capital A/S blev stiftet i 2010 med henblik på at skabe en platform, hvor der på baggrund af et indgående markedskendskab, grundighed og høj faglig kunnen skulle være mulighed for at tilbyde danske investorer markedets bedste direkte ejendomsinvestering. Vi henvender os til såvel private som selskabsinvestorer. Tidligere udbud. Siden stiftelsen har Blue Capital A/S udbudt syv ejendomsprojekter med en samlet købesum på + DKK 138 mio. Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer. Hver gang har vi været taknemmelige for den udviste tillid fra såvel eksisterende som nye kunder. Projekternes resultater. I marts 2013 aflagde seks af projekterne udbudt af Blue Capital A/S årsregnskab. Alle med driftresultater med væsentlige positive afvigelser i forhold til det budgetterede i de oprindelige prospekter. I april 2013 offentligjorde rådgivningsfirmaet 360 Wealth en markedsanalyse, hvori Blue Capital A/S konkluderes at være den K/S udbyder i Danmark, der har den højeste tilfredshed blandt kunderne. 79% var således tilfredse eller meget tilfredse. Fremtidig udvikling. Sidstnævnte position vil vi til stadighed bestræbe os på både at fastholde og forbedre med målsætningen om fortsat at udbyde markedets bedste direkte ejendomsinvesteringer. Blue Capitals bestyrelse: Fokus er på formuetilvækst, sekundært skattebesparelse. Som i andre K/S projekter, er der også i Blue Capitals projekter et skatteincitament. Fokus er imidlertid at skabe formuetilvækst for den enkelte investor, hvorfor skatteincitamentet for os er sekundært. Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer i form af holdingselskaber og lignende. Disse investerer mestendels uden skatteincitament, og har som primært fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen. Skatteincitamentet giver dog for den private investor mulighed for at deltage uden hævning af egne midler, hvilket Blue Capital bistår den enkelte investor med at få struktureret. Samarbejde med SKAT. Blue Capital A/S har indgået samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle Blue Capitals projekter indberettes før de udbydes. Blue Capital A/S har tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring. Blue Capital A/S blev d. 1. september 2011 godkendt af det internationale forsikringsselskab AIG (tidligere. CHARTIS) til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring med dækning op til DKK ,- Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter. Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring. Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital A/S Bestyrelsesformand Kaj Andreassen Partner, Advokat (L) hos Delacour Bestyrelsesmedlem Jens Thomas Lange Partner, Underdirektør hos Willis I/S Bestyrelsesmedlem Martin Kibsgaard Jensen Direktør og ejer af Blue Capital A/S Uddannelse: Cand.jur., 1973 Advokat, 1976 Uddannelse: Forsikringmægler, 1998 Uddannelse: Cand.scient.pol

3 Samarbejdspartnere Foruden vores finansielle samarbejdspartnere har Blue Capital A/S samarbejdet med følgende omkring K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup: Dansk Butikstjeneste A/S vil umiddelbart efter K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrups overtagelse af ejendommen foretage en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Evt. fejl og mangler skal herefter udbedres af Sælger inden for 6 mdr., ligesom der naturligvis er 5 års byggegaranti på ejendommen. Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen har forestået stiftelsen af K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup og udarbejdet selskabets vedtægter. Advokatfirmaet har ligeledes udarbejdet advokaterklæring for prospektet, samt rapport indeholdende juridisk due diligence for ejendommens dokumenter samt lejekontrakt. Den juridiske rapport udgør en integreret del af prospektmaterialet og kan rekvireres hos Blue Capital A/S og downloades på vores hjemmeside. Abel & Skovgaard Larsen varetager den daglige bogføring og ejendomsadministration for K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup. BDO er valgt til K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrups revisor. Partner og Statsautoriseret revisor Tonny Løbner har udarbejdet revisorerklæring for prospektet. Revisor er på valg hvert år. Blue Capital A/S har gennem et af verdens største forsikringsselskaber AIG (tidl. CHARTIS) tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring. Forsikringen dækker med indtil DKK 5 mio. pr. ejendomsprojekt, og sikrer, at investorer i K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup kompenseres, såfremt der opstår tab som følge af fejl, Blue Capital A/S kan drages til ansvar for. Forsikringen giver vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter og er samtidig et udtryk for, at såvel Blue Capital A/S som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring. Blue Capital A/S har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil prospektmaterialet på K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup, samt købsaftalen mellem sælger og K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup tilsendes. Ligeledes fremsender Blue Capital A/S hvert år kopi af de aflagte årsregnskaber på K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup til Anpartskontrolordningen. Samarbejdsaftalen er indgået for at sikre, at ejerkredsens forskudsopgørelse og selvangivelse forløber let og ubesværet. Ligesom samarbejdsaftalen sikrer, at kommanditister i K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup kan indberette den udvidede selvangivelse elektronisk. 3

4 Investeringsresumé Generelt: Velbeliggende butiksejendom i Skødstrup på i alt m² (inkl. lager/birum) udlejet til Fakta A/S, der er ejet af Coop Danmark A/S. Købesummens fordeling: Bygninger og installationer DKK ,- Grundstykke DKK ,- Solcelleanlæg DKK ,- Samlet kontantpris: DKK ,- Pris pr. m² inkl. lager/birum (1.000 m²) DKK ,- Hertil kommer et grundstykkeareal primært udlagt til p-pladser på i alt m² Lejer og lejevilkår: Fakta A/S, cvr. nr års uopsigelighed for lejer (udløber november 2023) 20 års uopsigelighed for udlejer (udløber november 2033) Årlig lejeindtægt 2013 (ejendommen overtages ultimo 2013): DKK ,00,- Leje pr. m² inkl. lager/birum (1.000 m²) DKK 1.650,- pr. m2 Lejen reguleres årligt - første gang 1. november 2014 med 100% stigning i NPI dog min. 1,5% og max. 3% Forrentning: Ejendommens startafkast (inkl. udvendig vedligeholdelse, forsikring og administration) 6,78% K/S'ets startafkast inkl. alle handelsomkostninger og alle driftsomkostninger 5,77% Gennemsnitligt årligt forrentning af evt. indskudt egenkapital alene på baggrund af drift 19,71% Gennemsnitligt årligt forrentning af evt. indskudt egenkapital på baggrund af drift samt værdistigning 28,13% Forrentning af evt. indskudt egenkapital beskrives i det fulde prospekt s Investorindskud Investorindskud 2013 v/10% ejerskab DKK 0,- Investering i K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup er således 100% finansieret for investor. Privatinvestor samt selskabsinvestor har dog mulighed for at foretage kontantindbetaling til K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup. Dog maksimalt DKK ,- pr. 10% ejerskab. Investorberegninger v/10% ejerskab - privatinvestor v/ 100% finansieret indskud: Skattefradrag 2013 DKK ,- Skattefradrag 2014 DKK ,- Skattefradrag 2015 DKK ,- Investors likviditet 2013 v/10% ejerskab DKK ,- Der er ingen løbende investorindbetalinger til K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Privatinvestor v/10% ejerskab Formueforøgelse før skat 2033 v/ 100% finansieret køb DKK ,- Formueforøgelse efter skat 2033 v/ 100% finansieret køb DKK ,- Hæftelse overfor finansieringsgiver v/10% ejerskab: Hæftelse overfor K/S'ets finansieringsgiver DKK ,- Hæftelsen reduceres over 12 år i forbindelse med afvikling af 2. prioritetslånet. Efter afvikling af 2. prioriteten er hæftelsen konstant svarende til alene DKK ,- Hæftelse overfor finansieringsgiver af individuelt lån * DKK ,- Samlet starthæftelse v/ 100% finansieret køb DKK ,- * Indskuddet på DKK 8.000,- til komplementar er inkluderet i det individuelle lån. 4

5 Beliggenhed Ejendommen er beliggende på Ny Studstrupvej, 8541 Skødstrup. Butikken bliver opført på en hjørnegrund ud til Ny Studstrupvej og Grenåvej, hvor området vil blive betjent fra Ny Studstrupvej af en stamvej. Placeringen på en hjørnegrund er særlig attraktiv, da butikken opnår høj tilgængelighed samt en stor synlighed i bydelen. Herudover bør det bemærkes, at en af Aarhus Kommunes største udstykninger af boligområder gennem flere år med i alt 139 matrikler til én familieshuse er beliggende med en afstand fra ejendommen på ca. 200 m. Seneste kommunale udstykning af parcelhusgrunde i området var allerede i 2008/09, hvor der med vedtagelse af lokalplan 841 blev udstykket og solgt 58 parcelhusgrunde. Dette med en beliggenhed ca. 500 m fra den nyopførte Fakta butik. (læs mere om "Omådets fremtidige udvikling" side 20-23). Løgten og Skødstrup er som byer fuldt integreret, hvor Løgten er Aarhus Kommunes tredje største by efter Aarhus og Lystrup. Grenåvej forbinder Løgten-Skødstrup med Aarhus by og forbinder ligeledes området med Djurslandmotorvejen, hvorfor butikkens placering er særdeles optimal i forhold til pendlere mellem Løgten-Skødstrup og Aarhus-området. Afstanden mellem Aarhus og Løgten-Skødstrup er ca. 18 km. Ud over en general høj befolkningsvækst i og omkring Aarhus bør det særligt bemærkes, at området Skødstrup-Løgten er medtaget i 1. etape af etablering af Letbanen. Dette med forventet indvigelse mellem Aarhus Hovedbanegård og Skødstrup inden Beliggenheden for K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup må derfor betegens som ubetinget god. 5

6 Ejendommen Ejendommen er under opførelse. Lejemålet skal træde i kraft den 1. november i henhold til lejekontrakten. Sælgers advokat har d bekræftet at ejendommen leveres planmæssigt. Ejendommen opføres efter Fakta A/S s Byggeprogram Oktober 2012, hvilket betyder, at ejendommen i sin helhed er af en standard og kvalitet, der præcist afspejler Lejers ønsker. Ejendommen opføres så ejendommens Energiforbrug opfylder "Lavenergiklasse 2015", hvilket er ekstraordinært for danske butiksejendomme. Grundstykke Ejendommens grundstykke er i alt m 2. Det bebyggede areal fordeler sig således: Bebygget areal m² (inklusiv lager/birum). 800 m² (eksklusiv lager/birum) Samlet grundareal m² En bygning kan klassificeres som lavenergiklasse 2015, når den skal bruge ca. 43% mindre energi end en bygning bygget efter standardkrav i bygningsreglementet BR10. CO2 forbruget minimeres yderligere på baggrund af et installeret solcelleanlæg på ejendommens tag. Såvel den ekstra isolering, murtykkelse og solcelleanlæg betyder, at K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup overtager en ejendom, der i opførelsesomkostninger overstiger lignende byggerier væsenligt. Det lave energiforbrug kommer som udgangspunkt alene lejer til gode. På sigt må det dog også forventes at komme udlejer til gode, da driftsomkostninger som disse medgår i lejers vurdering af lejeniveauet. På trods af, at ejendommen opføres ud fra retningslinjer udarbejdet af Coop, vil udformningen også være fleksibel i forhold til andre detailkæder. Foto af ejendommens varegård. Foto taget d. 18. oktober, hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. Der står bl.a. skrevet i byggeprogrammet, at der ikke accepteres søjler i salgslokalet, hvilket giver fleksibilitet i forhold til indretningsmuligheder. Se plantegning af ejendommen på s. 38 6

7 Jysk Detail, Fakta Skødstrup K/SK/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Foto af ejendommen under opførelse taget d. 18. oktober hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. Foto af ejendommen set fra Grenåvej. Asfalteret cykelsti går mellem Fakta butik og det kommende boligområde. Foto taget d. 18. oktober, hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. Foto af ejendommen set fra det kommende boligområde omkring ejendommen. Foto taget d. 18. oktober, hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. 7

8 Foto af solcelleanlægget taget d. 18. oktober Solcelleanlæg For at opfylde kravene til ejendommens energiforbrug er der installeret et solcelleanlæg på taget af ejendommen. Anlægget er opsat af : Strøm Hansen A/S Karetmagervej 10A 7100 Vejle Anlægget har i projektbeskrivelsens produktark følgende specifikationer: Kapacitet: 11,4Kwp Solcellepaneler: Antal: 44 stk. Producent: REC Solar (REC260PE) Inverter Antal: 1. stk Producent: Danfoss Solar Inverters Solcelleanlægget udgør i alt 73 m 2 og er monteret på et HILTI FR monteringssystem. Monteringen sikrer, at der ikke er behov for at foretage gennembrydning af tagpappet. Da sælger alene har opsat solcelleanlægget for at opfylde kravene til ejendommens energiforbrug, er der ikke taget højde for en evt. kommerciel vinkel med hensyn til lejers betaling af den leverede strøm. Der kan derfor være mulighed for at aktivere en supplerende indtjening til K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup ud over den budgetterede lejeindtægt. Blue Capital A/S udbød i december 2011 projektet K/S Jysk Detail, Kiwi Kolding, der ligeledes har installeret et solcelleanlæg på taget. Også her var anlægget ikke beskrevet i lejekontrakten. Blue Capital A/S har som selskabsadministrator varetaget K/S'ets interesse i relation til dette, og primo oktober 2013 påbegyndte Lejer at afregne for den producerede strøm. Kommanditselskabet har dermed aktiveret en supplerende indtjening til projektet. Den mulige merindtjening for selskabets drift kan estimeres til DKK ,- svarende til en merværdi på ejendommen på DKK ud fra et afkast på 6,80% Solcelleanlæggets købesum er i købsaftalen opgjort til DKK ,-, der i budgetterne udgør afskrivningsgrundlaget. Solcelleanlægget afskrives med 25% årligt efter saldometoden. Den fastsatte købesum er ikke efterprøvet af Blue Capital A/S, men vurderes rimelig, da der ud over solcellepanelerne må påregnes udgifter til montering, herunder arbejdsløn, vekselretter samt andre tekniske specifikationer. Gjensidige forsikring har bekræftet, at solcelleanlægget er forsikret under ejendommens forsikring. I budgetterne bogføres den del af købesummen, der kan henføres til solcelleanlægget (DKK ,-) til DKK 0,- allerede i 2026 og frem. Da der er producentgarantier på solcellepanelerne, må det imidlertid forventes, at anlægget repræsenterer en værdi ved salg inden for budgetperioden. 8

9 Jysk Detail, Fakta Skødstrup K/SK/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Foto af ejendommens solcelleanlæg. I baggrunden ses bebyggelse langs Grenåvej Foto taget d. 18. oktober, hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. Foto af ejendommens solcelleanlæg. Bag træerne i baggrunden starter det nyudstykkede boligområde. Foto taget d. 18. oktober, hvor ejendommen endnu ikke stod færdig. 9

10 Fuldmagt samt købsaftale for K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Navn: CPR nr.: Stilling: Adresse: Postnr.: By: Telefon: adresse: Fortager hermed bindende køb og tegning af: stk. anparter à DKK ,- hver svarende til 1/100 af det samlede antal anparter i kommanditselskabet K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup stk. anparter à DKK 800,- hver svarende til 1/100 af det samlede antal anparter i Jysk Detail, Fakta Skødstrup Komplementar ApS For anparterne i kommanditselskabet K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup betaler jeg kontant DKK For anparterne i Jysk Detail, Fakta Skødstrup Komplementar ApS betaler jeg kontant DKK Jeg betaler således i alt: DKK I forbindelse med mit køb tiltræder jeg de i prospektet anførte vedtægter for kommanditselskabet samt komplementarselskabet og bekræfter, at jeg har gjort mig bekendt med disse samt det foreliggende prospektmateriale, herunder revisorerklæring, der er en integreret del af prospektet. Jeg har gjort mig bekendt med og påtager mig den i vedtægternes 6 nævnte hæftelse. Jeg er bekendt med og accepterer, at købet er bindende for mig, og at jeg snarest efter underskrift af denne tegningsaftale indsender samtlige relevante dokumenter med henblik på godkendelse af mit køb, herunder blandt andet årsopgørelser, lønsedler, PBS-oversigter, lånedokumenter, engagementsoversigter, kopi af billedlegitimation mv. Jeg accepterer, at købet først er bindende for kommanditselskabet og udbyder, når indskudskapitalen er indbetalt, og når bekræftelse er foretaget af udbyder ved skriftlig meddelelse til mig. Herudover accepterer jeg, at denne tegningsaftale kan bortfalde efter kommanditselskabets og udbyders bestemmelse, såfremt jeg ikke kreditgodkendes og såfremt projektet ikke måtte kunne gennemføres endeligt på vilkår, der i al væsentlighed svarer til prospektet, herunder med endelig godkendelse fra projektets finansieringsgivere. Jeg forpligter mig til efter påkrav at underskrive samtlige dokumenter i forbindelse med handlens indgåelse og gennemførelse. Jeg er endvidere bekendt med, at jeg ved min underskrift nedenfor har givet Martin Kibsgaard Jensen uigenkaldeligt fuldmagt til at skrive under på samtlige dokumenter i forbindelse med denne aftale og de relaterede køb af ovenstående andele, ejendomshandlens indgåelse og gennemførelse, herunder lånedokumenter, pantsætningserklæringer, kautionserklæringer og øvrige dokumenter forbundet hermed. Dato: Underskrift: 10

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Habro Gruppen K/S Habro-Stoke PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende

Læs mere

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 16.800.000 Kvadratmeterpris: Kr. 9.813 Ejendommens startafkast: 6,56% Egenkapitalsbehov: Kr. 2.750.000 Investor kautionerer

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

B O L S J E F A B R I K K E N

B O L S J E F A B R I K K E N BOLSJEFABRIKKEN IBI udbyder ejerlejligheder i Bolsjefabrikken til salg. Lejlighederne sælges til eget brug, som forældrekøb eller som investeringsobjekt med udlejning for øje. INDHOLD 3 4 5 6 7 10 12 14

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010, D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 0258 11 ebh fonden under konkurs (advokat Torben

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 DISCLAIMER Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER?

VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? GODE EJENDOMSKØB I STORBRITANNIEN GANG I EJENDOMSSALGET VIL DU SÆLGE DINE ANPARTER? Nr. 4 Oktober 2014 www.habrofinansgruppen.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER Finanskrisen er afblæst... Side 3 INVESTERING

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere