Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?"

Transkript

1 Nr. 3 September 2007 DBI Usædvanligt byggeri med vandtågeslukning Beredskabsplan giver bedre forsyningssikkerhed Forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Nu må man tv-overvåge facader Bedre brandsikring af undertage Mobil rumslukning med vandtåge Bedre sikkerhed for demente Klædt på til krisen? Temadag om krisestyring og -kommunikation

2 Nr årgang September 2007 Udkommer 4 gange årligt Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Klædt på til krisen? En temadag om kriseberedskab, krisestyring og krisekommunikation. Onsdag den 31. oktober 2007 i Hvidovre Redaktør Ole B. Kristensen, Redaktionssekretær Christina A. Stokholm, Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S Tryk P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax DBI Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut er videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DANAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Forsiden I Danmark har vi gennem nogle år oplevet en række omfattende tagbrande i beboelsesejendomme. På baggrund af blandt andet brandforsøg hos DBI er der nu udgivet en vejledning, som skal bidrage til, at man undgår den slags brande i fremtiden. Læs side Er du og din virksomhed - klædt på til at kunne klare en alvorlig krise? Alle virksomheder, organisationer og myndigheder kan blive udsat for kriser. Kriser kan udløses af vidt forskellige ting fra større ulykker til terror, produktskandaler, it-nedbrud og finansielle problemer. Nogle kriser udvikler sig så alvorligt, at de truer virksomhedens position eller overlevelse. Men hvorfor opstår der kriser og kan PROGRAM Hvorfor er der behov for at kunne styre en krise? v/politimester Jacob Scharf, chef for PET Hvad er krisestyring? v/peder Gellers, leder Sikring & Sikkerhed, DBI Krise og psykologi v/krisepsykolog cand.psych. Michael Bruun, Psykologgruppen Krisestyring i en stor virksomhed v/sikkerhedschef Kaj Møller, Novo Nordisk A/S Begivenheder, som kan udløse større eller mindre kriser Storbrande, miljøulykker, fødevareskandaler, terror og terrortrusler, farlige produkter, alvorlige personulykker, svindel, epidemier og sygdomme, sexovergreb, naturkatastrofer, kriminalitet, itproblemer: virusangreb og nedbrud, udslip af følsomme oplysninger, finansskandaler, økonomiske problemer, bortførelser, rygter/beskyldninger, kritiske strejker. de undgås? Hvordan forbereder man sig på, hvis det går galt? Hvordan styrer man igennem en krise - hvordan kommer man videre? Og hvordan håndterer man presse og kommunikation - under og efter en krise? På temadagen har vi samlet en række af de meste erfarne eksperter på området, som i løbet af temadagen vil forsøge at give nogle praktiske svar på disse spørgsmål. Kommunikation og presse v/kommunikationsrådgiver Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS Case: Storbrande på Danish Crown-slagterier v/kommunikationsdirektør Anne Villemoes, Danish Crown Kan man forsikre sig mod kriser? v/partner/civ.ing Jesper Danvad, Willis A/S Opfølgning på dagen v/peder Gellers Praktiske oplysninger: Tid: Onsdag den 31. oktober kl Sted: Brand & SikringsCenteret, DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Deltagerpris: Kr ekskl. moms (DBImedlemmer: Kr ), som inkluderer kompendiemateriale, frokostbuffet, kaffe/ kage, vand og frugt. Yderligere oplysninger og tilmelding på Kursusansvarlig/kontaktperson: Peder Gellers Forbehold mod ændringer i programmet.

3

4 Usædvanligt byggeri med usædvanlig brandsikring Undervisnings-, forsknings- og kulturcenteret Alsion er brandsikret med vandtåge Alsion ved Alssund i Sønderborg Forskerparken Alsion, som er skudt op ved Sønderborgs havnefront, er et enestående byggeri. På baggrund af visionære ildsjæles idéer, og med økonomisk støtte fra offentlige myndigheder, private virksomheder og fonde, er det lykkedes at skabe et imponerende universitets- og forskningscenter. Med en unik koncertsal, der bliver hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, får det utraditionelle udviklingsmiljø også en kulturel dimension. Alsion står klar efter en byggeperiode på tre et halvt år, men allerede i projekt- og byggefaserne blev der taget hul på visionerne om at sætte nye standarder og skabe innovative løsninger. Et af de konkrete resultater er Danmarks hidtil største og mest omfattende brandsikringssystem, baseret på vandtåge. Byggeriet var oprindeligt projekteret med et automatisk sprinkler- anlæg. Men Danfoss så allerede tidligt i projektfasen, at der her var muligheder for at udnytte de nyeste landvindinger inden for vandtågeteknologien. Danfoss var på det tidspunkt i fuld gang med at udvikle sin dyseteknologi til brug for højtryksvandtågesystemer. Det skete i samarbejde med virksomheden Semco Maritime, som Danfoss siden er gået sammen med i det fælles firma Danfoss Semco A/S. Repræsentanter fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) fulgte på nærmeste hold udviklingen i projektet, og efter en række forsøg, der blev gennemført i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, blev beslutningstagerne overbevist om fordelene ved vandtågesystemet. Sammenligning med sprinkling Blandt disse fordele er blandt andet, at vandtågesystemet kun anvender omkring en tiendedel af det vand, som sprinkleranlæg benytter. Det vil naturligvis begrænse eventuelle vandskader, og derfor følger forsikringsbranchen også projektet med interesse. - Med henblik på at vurdere og skaffe dokumentation for, om vandtågesystemet var mindst lige så godt som et sprinkleranlæg, gennemførte vi en række brandtekniske prøvninger for at sammenligne de to systemer, fortæller leder af rådgivning i DBI Henrik Bygbjerg. Metoden med at sammenligne sprinkler- og vandtågesystemer er ikke nyt. Direktør for Danfoss Fire Protection Erik Christensen, som deltog ved prøvningerne, forklarer, at det er et princip, der anvendes i forbindelse med test af vandtågeanlæg til skibe. Til de sammenlignende prøvninger blev systemerne testet på brande i et kontormiljø, der var opbygget af et hjørneskrivebord med stol, Erik Christensen, Danfoss Fire Protection Detalje fra balkonen i Alsions koncertsal. Mellem lamellerne på den akustiske væg ses et par af vandtågedyserne. computer samt diverse bøger og ringbind med papirer samt skærmvægge. Brandene antændtes under et skuffeelement, ophængt under skrivebordet. Prøvningerne blev udført i overensstemmelse med et udkast til en europæisk standard for klassifikationstest af vandtågesystemer for kontorbyggeri. Der blev udført to prøvninger med hver af de to brandsikrings- 4

5 systemer. Brandene startedes i det ene tilfælde midt mellem fire sprinklere, respektive fire vandtågedyser, og i det andet lige under en sprinkler eller vandtågedyse. Dokumentationen blev sikret Prøvningerne viste, at vandtågeanlægget klarede sig mindst lige så godt som det ækvivalente sprinkleranlæg med hensyn til temperaturforløb under branden samt skadesbillede efter branden. Dermed var det dokumenteret, at i første række kontormiljøerne kunne brandsikres med de testede højtryksvandtågesystemer. Den foreløbige europæiske standard kunne dog ikke benyttes som retningsgivende for dokumentation af, om rum med højere lofthøjde som fx atrier og den store koncertsal kunne sikres med vandtåge? Derfor måtte DBI udvikle en ny testmetode, beregnet for atrier og lokaler som Alsions koncertsal, der kan rumme over mennesker. Disse prøvninger, der ligeledes blev udført med såvel sprinkling som vandtåge, viste, at vandtågesystemet også i dette tilfælde kom ud med de bedste resultater. Både med hensyn til at holde temperaturen nede, og med hensyn til vandskader. Vandtågesystemet blev desuden testet sammen med glas som bygningselement for at sikre, at højtryksvandtåge, med sine fremragende kølende egenskaber, kan reducere kravet til glassets brandklasse. På den baggrund blev vandtågeløsningen godkendt af Sønderborg Brandvæsen og Sønderborg Kommune. Og dermed var vejen banet for Danmarks absolut største brandslukningsanlæg med vandtåge. Med over vandtågedyser står det kvadratmeter store Alsionbyggeri nu klar til, med Hendes Majestæt Dronningen i spidsen, at blive indviet officielt den 30. oktober Perspektivtegning af Alsionprojektet. Kontaktperson: Henrik Bygbjerg GEZE dørlukkere - elektrohydraulisk fasthold for tilslutning til ABDL-anlæg Alle funktioner er justérbare fra fronten Kan bruges til højre- og venstrehængte døre, uden omstilling Har friløbsfunktion - døren fungerer uden nogen form for modstand, men lukker i tilfælde af brand Standard montage på hængselsiden Godkendt til branddøre jf. DS/EN 1154 A og DS/EN 1155 GEZE TS 4000 E - med friløbsarm - benyttes ved dørbredde på max mm GEZE TS 5000 EFS - med glideskinne - benyttes ved dørbredde på max mm Baldershøj Ishøj Tel Fax

6 Beredskabsplan for bedre forsyningssikkerhed Frederikshavn Kraftvarmeværk søgte efter de svage led, da der skulle udarbejdes en ny beredskabsplan Frederikshavn Kraftvarmeværk er et moderne gasfyret energianlæg. Kontaktperson: Lars Møller Pedersen, Forsyningen med varme og elektricitet er nødvendig for, at samfundet kan fungere. Lige fra den mindste borger til landets største virksomhed er energiforsyningen af vital betydning. Hvis energien svigter, kan det stoppe produktion og transport, ligesom befolkningens helbred og velfærd vil være truet. Derfor er sikring og sikkerhed af største betydning på de ofte store og centraliserede - anlæg, som skal sørge for at levere el, varme og gas. På Frederikshavn Kraftvarmeværk, som producerer el til nettet og leverer fjernvarme til frederikshavnerne, er sikkerheden konstant i fokus. Som hjørnesten i værkets sikkerhedsfundament er der etableret en sikkerhedsorganisation, som blandt andet sørger for, at der arbejdes systematisk med sikkerheden, og at medarbejdernes sikkerhedsuddannelser er i orden. Forbedringer og tiltag dokumen- teres blandt andet ud fra risikoanalyser, og som led i sikkerhedsarbejdet har værket nu implementeret en ny beredskabsplan, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Risiko for terror Om baggrunden for planen oplyser kraftvarmeværkets sikkerhedsleder Niels Johansen, at det blandt andet er risikoen for terror, som var medvirkende til beslutningen om at udarbejde en ny beredskabsplan. - Praktisk og konkret er planen et led i at kunne leve op til vores kvalitetsstyringssystemer og at kunne dokumentere over for myndighederne, hvordan vi vil tackle en nødsituation, uddyber han. Beredskabsplanen omfatter først og fremmest klare instrukser for, hvad der skal gøres i forbindelse med hændelser som brand, personskader, miljøuheld, gasudslip, bombetrusler, ammoniakudslip, bygningsskader og forsyningssvigt. Derudover omfatter planen nærmere beskrivelser af bl.a. terrortruslen, følgeskadebekæmpelse og reetablering mv. Planen indeholder naturligvis også alle praktiske oplysninger om sikkerhedsorganisationen samt telefon- og navnelister mv. Afgørende minutter - En beredskabsplan har afgørende betydning for, hvordan man håndterer minutterne fra man ringer 112, og til politi eller redningsberedskab kommer frem. Disse minutter skal blandt andet bruges til at begrænse skadesudviklingen og til at vende kaos til organiseret uorden. Samtidig skal beredskabsplanen bidrage til at skabe tryghed hos medarbejderne og sikre troværdighed i forhold til kunder, myndigheder, aktionærer, leverandører, pengeinstitutter og samarbejdspartnere i øvrigt. Endelig skal beredskabsplanen fungere som sikkerhedsnet for virksomhedens overlevelse både på kort og langt sigt. Det forklarer DBI s inspektør Carsten Jørgensen, der har medvirket som rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af kraftvarmeværkets beredskabsplan. Carsten Jørgensen, som gennem regelmæssige brandværnsinspektioner har et indgående kendskab til værkets sikkerhedsforhold, understreger, at et tæt samarbejde med virksomhedens sikkerhedsansvarlige er helt afgørende, når DBI rådgiver om beredskabsplaner. Ville finde hullerne Hos Frederikshavn Kraftvarmeværk er det sikkerhedsleder Niels Johansen og driftsansvarlig Svend Boye, der har været med til at udarbejde planen. - Når vi valgte at bruge DBI i forbindelse med udarbejdelse af planen, skyldes det, at vi i forvejen kendte virksomheden som en seriøs samarbejdspartner, fortæller Niels Johansen og fortsætter: - Som udgangspunkt for planen gennemgik vi alle processer for at finde hullerne i vore hidtidige planer for sikkerhed og beredskab. Vores mål var at få en let forståelig plan, som alle, med blot et lille kendskab til området, kunne tage frem og bruge i en nødsituation. Udbyttet af arbejdet med beredskabsplanen har været særdeles interessant. Vi har fået styr på, hvem der gør hvad, og hvordan vi i det hele taget håndterer en krisesituation, så den ikke udvikler sig unødigt, lyder det fra sikkerhedslederen, som fastslår, at samarbejdet med DBI har været en positiv oplevelse. 6

7 Producent af Nøglebokse GODKENDT adgangskontrol i GODKENDTE nøglebokse UDEN LEDNINGER Borefri dækkrave SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol Intelligent Nøglesystem UAFHÆNGIGT - GODKENDT - INGEN RISIKO - GRATIS OMLÆGNINGER Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE Markedets Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN BesøgBirepopå Sikkerhedsmessen i Odense d September 2007 på primær stand C3554 Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf:

8 Bedre forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Forsikringsselskab tilbyder kurser og manualer til ejendomsfunktionærer og viceværter for at begrænse brande og øge sikkerheden. John Wain, Nykredit Forsikring, er overbevist om, at bedre forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig. Fri adgang til køkkentrappen, noget henkastet pap og avispapir og en tændstik. Så lidt skal der til at starte en storbrand, som ud over de menneskelige omkostninger medfører ødelæggelser i millionklassen. Det måtte beboere, ejendomsselskab og forsikringsselskab sande i forbindelse med en påsat brand på Christianshavn i København tidligere på året. Det skønnes, at udgifterne løber op i ca. 70 millioner kroner i forbindelse med branden, som raserede mindst 10 lejligheder, mens 60 lejligheder blev ødelagt af slukningsvand, og 70 familier måtte genhuses. På grund af held og brandvæsenets indsats kom ingen alvorligt til skade ved branden, der opstod midt om natten. Eksemplet er langt fra enestående. Men for Nykredit Forsikring, som skulle udrede den store erstatning, var det et helt aktuelt signal om, at det er bedre at forebygge end at erstatte. Selskabet havde netop sat et større initiativ i gang for at dæmme op for de mange brande, der rammer beboelser. Da branden fandt sted, BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF-BRAND, REDNING OG VAGT I år betaler vi 20% af bilforsikringspræmien tilbage til vores medlemmer Ring og få et godt tilbud GF Brand, Redning og Vagt DBI har udarbejdet en praktisk brand- og sikringsmanual for Nykredit Forsikring. Sammen med kurser for ejendomsfunktionærer skal den bidrage til at forbedre sikkerheden i de forsikrede ejendomme. var man netop ved at lægge sidste hånd på planlægningen af et projekt for bedre (brand)sikring i beboelsesejendomme. Et initiativ, som var blevet muligt på baggrund af økonomisk støtte fra Foreningen Østifterne, som blandt andet har til formål at fremme og forske i skadeforebyggende aktiviteter. Brand kunne være undgået Branden på Christianshavn kunne være undgået ved hjælp af ganske få forholdsregler: For eksempel bedre adgangssikring og fjernelse af aviser og brændbart affald. Det mener man i DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som Nykredit Forsikring har bedt om at stå for det ambitiøse brand- og sikringsprojekt, der i første række omfatter et forsknings- og analysearbejde, som skal afdække, hvorfor de alvorlige brande opstår. Denne del af projektet er omtalt i Brand & Sikring nr. 2, Sideløbende med analysearbejdet har Nykredit Forsikring allerede nu valgt at starte en kursus- og informationsindsats op. Til det formål har DBI udviklet en brandog sikringsmanual til brug for de forsikrede ejendommes administratorer. Dette suppleres med kurser i sikring og brandsikkerhed for ejendomsfunktionærerne. Instruktører fra DBI gennemførte de første kurser lige før sommerferien, og der er foreløbig planlagt 20 kurser i 2007, som tilbydes Nykredits forsikringskunder over hele landet. Seniorkonsulent i Nykredit Forsikring, John Wain, forventer, at op mod 300 ejendomsfunktionærer og viceværter vil deltage i kurserne i år, og han er ikke i tvivl om, at der er behov for en øget indsats for at fore- 8

9 bygge brande og begrænse indbrud og hærværk mv.: - Vi kan se på vores opgørelser over skadesudbetalinger, at det er rigtig store beløb, der er tale om ikke mindst når det gælder brande. Vi har naturligvis en interesse i at undgå disse udgifter, og håber at vi samtidig kan være med til at skabe større tryghed for ejendommenes beboere, forklarer han. 96-årig reddet af røgalarm Omstændighederne omkring branden på Christianshavn viser, at det vil være muligt at undgå den slags brande med forholdsvis enkle midler. At det virkelig nytter at sikre sig mod brand har John Wain et frisk eksempel på: - For nylig opstod der brand om natten i en elmåler i en lejlighed hos en af vores ejendomskunder. Men heldigvis var der installeret røgalarm i lejligheden, hvor der boede en 96-årig kvinde. Da hun blev vækket af røgalarmen, ringede På kurserne lærer ejendomsfunktionærerne, hvordan man kan forebygge brande samt tyveri og hærværk mv. hun straks til sin søn, der sørgede for at alarmere brandvæsenet. Det betød først og fremmest, at den 96-årige reddede livet, men den hurtige alarmering betød også, at branden blev slukket, inden den bredte sig for alvor. John Wain understreger i den forbindelse, at det for Nykredit Forsikring og Foreningen Østifterne ikke kun handler om, at der skal skabes større brandsikkerhed og sikkerhed i ejendommenes fællesområder: - Med manualen og kurserne ønsker vi at klæde ejendomsfunktionærerne på, så de bedre kan forebygge ulykker i beboelsesejendomme. Herunder er det også vores mål, at medarbejderne skal kunne hjælpe beboerne med gode råd om, hvordan de kan opnå større tryghed inden for deres egne fire vægge. Kontaktperson: Lars Møller Pedersen, BRANDSIKRE PRODUKTER FRA SCANDI SUPPLY a/s Brandpakninger B300 S Brandpakninger for plastrørsgennemføringer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser. MK 6.10/1171 Nullifire System B700 Består af Nullifire brandplader coated på hhv. en B744 eller begge sider B745 samt Nullifire Brandmastik B722. Anvendes til tætning af installationsgennemføringer i brandklassificerede vægge eller dækkonstruktioner. Systemet leveres også i praktisk brandkuffert. Fås i farverne rød eller hvid. MK 6.10/1026 Brandbøsninger System B150 S Brandbøsninger for brandsikring af plastrørsgennemføringer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser. Fastgøres på murede og støbte konstruktioner samt pladevægge MK 6.10/1171 Fire Free Foamplugs F520 og Foamblocks F510 Fire Free Foamplugs F520 og Foamblocks F510 er godkendt til at lukke midlertidige eller permanente cirkulære eller rektangulære huller med kabler og/ eller metalrør. MK 6.10/1689 9

10 Risiko for brand i ældre køleskabe og frysere På grund af brandrisiko i forbindelse med ældre kølekompressorer tilbyder Danfoss at levere ny, sikker startkomponent. Vi gør ideer til virkelighed... Kompressorer i køleskabe og frysere fra før 1995 kan være årsag til brand, da plastmaterialet i de såkaldte PTC-startere i nogle tilfælde kan skabe en brandfarlig gnist. Problemet er konstateret i forbindelse med Danfoss-kompressorer, der er leveret til køleskabe og frysere, som er produceret i 1994 eller tidligere. På den baggrund har Danfoss gennem annoncer, pressemeddelelser og på firmaets hjemmeside udsendt advarsler om brandrisikoen. Firmaet tilbyder en ny, sikker PTC-starter til alle, der har et køleskab eller en fryser, som kan være forsynet med den problematiske startkomponent. Nærmere oplysninger om problemet, og hvordan det afhjælpes, kan ses på Desuden er der oprettet en hotline på telefon Som en første forholdsregel opfordrer Danfoss i øvrigt til, at man sikrer sig, at der ikke befinder sig let antændeligt materiale omkring BRANDKLASSIFICEREDE MOBILVÆGGE - Måske de eneste på markedet - Løbende produktionskontrol af DBI Folde- og mobilvægge med lydreduktion op til Rw 53 db Gulv- & Vægsystemer Tlf Brændt kølekompressor. kompressoren, og at der herunder bliver rengjort for støv mv. Brandklassificeret Ei 30 - Ei 60 Undersøgelse afdækkede brandårsager Det var i forbindelse med en større undersøgelse af en række brande i køle- og fryseudstyr, at man blev opmærksom på problemet. Sikkerhedsstyrelsen havde bedt DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut om at se nærmere på brændte køleskabe og frysere i en afgrænset periode. I løbet af lidt over et år undersøgte DBI s brandteknikere i alt 52 brandtilfælde. Undersøgelsen afslørede, at en stor del af brandene skyldtes fejl i PTC-starterne, der er monteret på kølekompressorerne. En PTC-starter er en slags relæ med en indbygget modstand der aktiveres, når køleskabets eller fryserens kompressor starter op. (PTC = Positive Temperature Coefficient). 37 af de 52 undersøgte brande kunne med sikkerhed henføres til fejl, der har forårsaget en elektrisk lysbue i PTC-starterne. De øvrige brande skyldtes fejl ved termostater eller termoudløsere, fejl i kontrolpanel, fejl ved kondensatorer samt varmepåvirkning fra kompressorer. Problemet med fejl i PTC-starterne blev konstateret i forbindelse med Danfoss-kompressorer, der er leveret til køleskabe og frysere, som er produceret før

11 PETERSEN-BACH A/S PETERSEN-BACH A/S

12 Nu må banker, hoteller og butikker tv-overvåge indgange og facader Udvidet brug af tv-overvågning er blevet tilladt med en ny lov. Reglerne for opbevaring, brug og videregivelse af optagelser er samtidig strammet. Kontaktperson: Flemming Mastrup Den 1. juli 2007 blev mulighederne for at bruge tv-overvågning til at forebygge kriminalitet og dermed sikre virksomheders og erhvervsdrivendes værdier udvidet betydeligt, da den reviderede Lov om tv-overvågning trådte i kraft. Den ny lov er en udvidelse af en lov fra 1982 med revisioner i 1998, 1999 og Udgangspunktet er fortsat det samme som tidligere; et generelt forbud for private mod at overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel. Lovens paragraf 1 er således uændret: Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Nye undtagelser fra forbud De nye muligheder ligger i, at lovens undtagelser fra det generelle forbud er udvidet væsentligt. Tidligere var tv-overvågning kun tilladt på tankstationer, i fabriksområder og i overdækkede butikscentre samt ved pengeautomater og ved biler til pengetransport. Nu må fx pengeinstitutter, kasinoer, hoteller, restaurationer og butikker tv-overvåge egne indgange og facader samt arealer i tilknytning hertil, hvis det er klart nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse, oplyser instruktør Åge Vestergaard fra DBI. Parallelt med de ny muligheder er det lovens formål at styrke retsbeskyttelsen. Derfor præciserer den nye lov, at Lov om behandling af personoplysninger altid gælder for optagelser af såvel billeder som lyd. Små uklarheder Det lægger ganske store begrænsninger på, hvem der overhovedet må se optagelserne og med hvilket formål. Generelt skal optagelserne i øvrigt slettes efter senest 30 dage - med mindre de indgår i behandlingen af en konkret tvist. I det tilfælde gælder der særlige regler. Blandt andet skal den person, som tvisten vedrører, underrettes inden de 30 dage er gået, fortsætter Åge Vestergaard, som finder denne del af loven en smule uklar. Det bliver spændende at se, hvordan dette skal tolkes i praksis. Hvad nu, hvis man ikke kender personen på optagelserne og vedkommende mistænkes for at planlægge en forbrydelse, spørger han. Videregivelse af optagelser er et særligt punkt i loven, der fastslår, at optagelser kun må gives videre i tre tilfælde: Hvis den registrerede person har givet samtykke til det, hvis en lov forlanger det eller hvis optagelsen gives til politiet i forbindelse med opklaring af en forbrydelse. Tv-overvågning, hvor optagelserne ikke lagres, er som hidtil tilladt, så længe overvågningen retter sig mod egne indgange, facader, indhegninger eller lignende. Desuden er det fortsat et krav, at private, der foretager tv-overvågning af offentligt tilgængelige steder skal oplyse om overvågningen med skilte eller på anden tydelig måde. Det samme gælder ved overvågning af arbejdspladser. jbn Tilbagegang for brandsyn Beredskabsstyrelsen har for nylig offentliggjort resultaterne af kommunernes indberetninger om de lovpligtige brandsyn i Opgørelsen viser, at kun 93% af samtlige lovpligtige brandsyn blev gennemført i 2006, hvilket er en nedgang i forhold til 2005, hvor 98% blev gennemført. Som meget andet i den kommunale sektor kan det vel ikke udelukkes, at faldet har noget at gøre med arbejdet med kommunesammenlægningen ved årsskiftet. Men faldet er naturligvis ikke den bedste optakt til den nye storkommunestruktur. Tallene baserer sig på kommunernes egne indberetninger og der offentliggøres tal for hver enkelt kommunes tilsynsaktivitet. Ifølge Beredskabsstyrelsen gøres det for at understrege vigtigheden af, at de forskriftsmæssige brandsyn bliver gennemført. Tallene kan ses på 12

13 BRANDALARMANLÆG

14 Behov for bedre sikring mod brandspredning i undertage Ny vejledning fra DBI skal øge brandsikkerhed i beboelsesejendomme I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen om sikring mod brandspredning i undertage gennemførte DBI en række brandforsøg med forskellige typer tagkonstruktioner. Forsøgene havde til formål at undersøge, hvilken indflydelse tagfodens design har på evnen til at kunne beskytte mod brandspredning til tagkonstruktionen og/eller til tagrummet. Tagfodsopbygningerne blev testet med udgangspunkt i standarden SP FIRE 105 [1], hvor der benyttes en fast defineret testopbygning, med en fast defineret brandkilde. Kontaktperson: Henrik Bygbjerg, VID ApS Gennem nogle år har vi i Danmark oplevet nogle ret omfattende brande i fleretages beboelsesejendomme, hvor brandene har bredt Brandslukningsanlæg til on- og offshore baseret på lavt tryk og lavt vandforbrug. DFL ApS Medlem af IWMA the International Water Mist Association Svalbardvej 13, DK-5700 Svendborg, tlf sig via ejendommenes tagkonstruktioner. Efterfølgende har det som regel vist sig, at tagkonstruktionerne ikke Danish Fire Laboratories Danmarks største akkrediterede brandlaboratorium til fuldskalatest af brandslukningsudstyr. har været udført korrekt, således at de brandtekniske forhold har været uhensigtsmæssige. Blandt andet er det konstateret, at oprindeligt understrøgne teglsten er blevet udskiftet med nye tagsten sammen med et undertag, som ikke levede op til gældende krav med hensyn til materialer og overflader. I andre tilfælde har tagudhænget været udført, så det gav ekstra stor risiko for brandspredning fra vindue eller ydervæg til tagrummet for eksempel via et mere eller mindre frit eksponeret, brændbart undertag i udhænget. For at bidrage til, at tagkonstruktioner fremover sikres bedre mod disse brande, har DBI udgivet en ny vejledning, der præciserer de gældende relevante bygningskrav. Samtidig beskriver vejledningen en række brandteknisk brugbare konstruktionsløsninger. Ved hjælp af tegninger illustreres blandt andet løsninger til sikring mod brandspredning via åbninger i ydervægge til undertaget samt ved brandvægge og brandsektionsadskillelser. Vejledningen er behandlet i et bredt sammensat teknisk udvalg med repræsentanter fra: Erhvervsog Byggestyrelsen, Dansk Bygningsinspektørforening, Træbranchens Oplysningsråd, Dansk Forening for Passiv Brandsikring, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Konstruktørforeningen, Danske Ark, Forsikring og Pension, Dansk Industri samt DBI. Vejledningen hedder DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning og kan købes direkte på Her finder man også nærmere oplysninger om en temadag om emnet, som DBI afholder den 4. oktober i Hvidovre. 14

15

16 Spændende perspektiver i alarmering via internettet Internettet er en billig transmissionskanal ikke mindst hvis man bruger en eksisterende bredbåndsforbindelse På DBI-dagen den 31. maj 2007 fik instruktør Søren Thomsen fra DBI/NUSA mange spørgsmål om de nye muligheder. Også om man kan forestille sig brandalarmering via internettet, hvilket han afviste: Brandalarmering handler primært om at redde liv, og så er kravene større, så jeg tror ikke, det er en realistisk mulighed foreløbig, sagde han. Kontaktperson: Søren Thomsen Internettet og tilhørende hardware er efterhånden så stabilt, at indbrudsalarmering fra AIA-anlæg til en godkendt kontrolcentral via nettet er blevet tilladt. Dermed har markedet fået et realistisk alternativ til AlarmNet, som kræver sin egen telefonlinje og vel at mærke et alternativ, som forsikringsselskaberne godtager. De første F&P-registrerede alarmsendere til internetbrug er allerede på markedet og flere er på vej fra producenterne, så der er næppe tvivl om, at alarmering via internettet bliver et varmt emne fremover. - Fordelen er først og fremmest prisen. Mange steder vil man kunne bruge en eksisterende flat-rate bredbåndsforbindelse som transmissionskanal, og så er datatrafikken mellem AIA-anlægget og kontrolcentralen i princippet gratis. Det er også muligt at anvende GPRS, der er dataoverførsel via mobiltelefonnettet. Det er fortsat billigt, men prisen afhænger af datamængden. GPRS vil derfor ofte være et godt valg som sekundær transmissionskanal, hvor der kun sendes beskedne datamængder, siger instruktør Søren Thomsen fra DBI/NUSA. For at godkende alarmering via nettet kræver F&P, at alarmsenderen er registreret til IP-brug. Desuden stilles der krav om, at virksomhedens firewall, router, switch og andet netudstyr skal være tilkoblet en nødstrømforsyning, så alarmering kan opretholdes i den periode, som det aktuelle sikringsniveau kræver, selv om elforsyningen er afbrudt. Alarmtransmissionssystemer inddeles i seks typer, ATS 1 til ATS 6, der er kendetegnet ved forskellige grader af tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Fx er det maksimale interval for polling hvor Kontrolcentralen tjekker, at der er modtaget et signal fra alarmsenderen 20 sekunder for ATS 6 og 25 timer for ATS 1. Tilsvarende er der forskellige krav til oppetid, transmissionstider og datasikkerhed. F&P s krav til AIA-anlæg er baseret på det aktuelle sikringsniveau, der som minimum kræver et AIAanlæg i en given Grade. Hvis en virksomhed er på sikringsniveau 20, skal den som minimum have at Grade 1C AIA-anlæg, der skal have et alarmtransmissionssystem, der som minimum er ATS 1. I den modsatte ende af skalaen kræver sikringsniveau 60 som minimum Grade 3D og ATS 5. ATS 6 anvendes kun i forbindelse med den ekstremt høje Grade 4D. jbn Populært undervisningshæfte i ny opdateret udgave Det populære undervisningshæfte Elementær brandbekæmpelse er blevet revideret og opdateret og udkommer om kort tid i sin 10. udgave Undervisningshæftet er en vejledning i, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man med enkle hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelse. Blandt nyhederne i hæftet kan det nævnes, at det indeholder henvisninger til den nye undervisningsdvd Brandfysik. Det betyder, at man kan levendegøre undervisningen ved hjælp af dvd ens forskellige brandeksempler. Elementær Brandbekæmpelse udgives af DBI i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og vil kunne bestilles på DBI s hjemmeside dbi-net.dk. 16

17 En vigtig meddelelse... Plena Talevarsling er et livsvigtigt igt system, stem, der får folk i sikkerhed. Med Plena Talevarsling fra Bosch Security Systems emsf sfår du en pålidelig sikkerheds- og kommunikationsløsning til skoler, hoteller, supermarkeder, fabrikker, kontorer mm. Audito Professionelle lyd- og billedløsninger Opfylder kravene i EN60849 standarden Kan kan nemt udvides op til 60 zoner Indbygget intelligent styring af beskeder Brugervenlig styring med knapper på fronten For mere information besøg Plena forhandles af: Audito A/S - Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg SV - Tlf

18 Vandtåge vinder frem Slukning med vandtåge har længe været anvendt til søs. Nu vinder anlæggene også frem på landjorden slukningsanlæg efter søfartsorganisationen IMO s forskrifter. Trods det efterlod forsøget et tydeligt indtryk af de store muligheder i slukning med vandtåge, der for tiden bogstavelig talt er ved at gå i land. Til søs har vandtågeanlæggene været anvendt i snart femten år, primært fordi de slukker med langt mindre vandmængder end sprinkleranlæg. vist er der ingen risiko for krængning og kuldsejling som til søs, men vandskaderne efter en slukning med sprinkleranlæg kan være meget store. For ikke at tale om de ærgerlige vandskader efter en fejludløsning af slukningssystemet. En anden fordel er, at vandtågeanlægget ikke kræver rørføring i samme kaliber som et sprinklersystem med en tilsvarende slukningsevne. Branden i sofahjørnet udvikler sig hurtigt og voldsomt. Sofahjørnet brænder voldsomt i DBI s forsøgshal, da de klare flammer pludselig udviskes og dæmpes, mens en dyse i loftet fylder luften med vandtåge. Temperaturen på skærmen uden for hallen falder hastigt, og selv om branden ikke slukkes helt, er der for tilskuerne på DBI-dagen den 31. maj 2007 ingen tvivl om vandtågens virkning. Civilingeniør Thomas Hermodsson fra DBI havde på forhånd sagt, at det ikke var sikkert, at dysen kunne slukke branden. DBI havde før forsøget ingen erfaringer med den pågældende type dyse, og den var langt fra placeret optimalt i forhold til de simulerede møbler, der er en del af den standardiserede opstilling, som bruges ved test af Vandtågen virker og dæmper branden. En række forsøg viser imidlertid, at vandtågeanlæg også kan anvendes i bygninger. Vandtågeanlæg slukker i mange tilfælde lige så godt som sprinkleranlæg, siger Thomas Hermodsson. Færre vandskader Også på landjorden er det mindre vandforbrug en stor fordel. Ganske Rettelse Rumslukningsanlæg I artiklen Nye krav til rumslukningsanlæg i Brand & Sikring nr. 2/07 oplyses det bl.a., at der i Danmark er krav om, at både detekteringsdel samt kontrol- og forsinkelsesudstyr til rumslukningsanlæg skal være systemcertificerede. I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at der ikke eksisterer noget lovkrav på områ- det, da Bygningsreglementet i 2004 blev ændret således, at brandkravene blev til funktionskrav. På har vi lagt en korrigeret version af artiklen, hvori det fejlbehæftede afsnit er blevet rettet, ligesom der er sket en yderligere præcisering af nogle oplysninger i artiklen. DBI beklager fejlen. Endnu er der kun få danske eksempler på vandtågeanlæg i bygninger. Et af de mest spændende er Alsion i Sønderborg, der blandt andet skal rumme Syddansk Universitet og Forskerpark Syd. Her installeres udelukkende vandtåge i seks nybygninger. Under højt tryk Et anlæg til slukning med vandtåge omfatter et antal dyser, der helt som sprinklerdyser udløses af varmen fra branden. Vandet presses ud gennem dyserne under højt tryk i form af ganske små dråber, der fordeler sig i hele rummet og hurtigt fordamper. Slukning med vandtåge bygger på flere mekanismer. For det første sænker vandtågen brandens temperatur på grund af fordampning og opvarmning. For det andet fortrænger den stor mængde vandtåge luft, så der bliver mindre ilt til forbrændingen. Og for det tredje bremser tågen strålevarmen fra branden. jbn 18

19 Mobil rumslukning med vandtåge Behovet for brandsikring af særligt udsatte personer har ført til udvikling af nye typer rumslukningsanlæg DBI Nogle mennesker har større risiko for at omkomme i brand end andre. Det gælder især for ældre og handicappede personer samt (mis)brugere af medicin, alkohol og narkotika og i alle tilfælde er det rygerne, der er de mest udsatte. Selv om en del af disse mennesker har røgalarmer eller bor i en plejebolig med brandalarmanlæg, kan risikoen for at brænde inde stadig være forhøjet. Det skyldes deres ofte stærkt nedsatte reaktionsevne som følge af svækkede fysiske og psykiske sanser. Systemer til boligsprinkling, som især har vundet frem i USA, er en mulighed, når det gælder om at gøre livet mere sikkert for de særligt udsatte personer. Men sprinkling, der både er vandkrævende og omkostningstung, har indtil videre ikke slået an i Danmark. Nu er der imidlertid blevet udviklet små rumslukningsanlæg med vandtåge, som ser ud til at have større chancer i Danmark. Anlæggene er opbygget som mobile eller let flytbare systemer, der er billigere at installere end sprinkleranlæg. Samtidig betyder deres lavere vandforbrug, at vandskaderne bliver mindre ved en eventuel udløsning. Inden for første halvår 2007 er der lanceret to af disse systemer på det danske marked et svenskudviklet og et dansk. At systemerne er mere eller mindre mobile har økonomisk betydning. Ud over at installationsomkostningerne kan begrænses i forhold til stationære sprinklerog vandtågeanlæg, kan anlæggene hurtigt og uden væsentlige retableringsudgifter flyttes og genanvendes i en anden bolig. Søjle med højtrykspumpe Det svenske system hedder Q1 og er udviklet og produceres af virksomheden Q-Fog. Anlægget består af en lidt over to meter høj søjleformet enhed, der normalt anbringes op ad en væg. Enheden indeholder stort set alt, hvad der behøves: pumpesystem, vandbeholder og dyse mv. Anlægget udløses af en eksternt monteret røgdetektor. Ifølge producenten kan standardanlægget med én dyse dække et rum på 25 m 2. Anlægget har én fast dyse monteret øverst på enheden, men derudover kan der tilsluttes eksterne dyser. Opbygningen af anlægget som en samlet enhed gør det mobilt og enkelt at installere og flytte. Da det indeholder en 130 liters vandbeholder, er systemet uafhængigt af boligens faste vandinstallation. Vandtågesystemet Q1 er bygget ind i en søjleformet enhed. Systemet er udviklet af Björn Lundblad (t.v.) og Torbjörn Lundström (t.h.) fra det svenske firma Q-Fog. 19

20 Det danske VID-system monteres som vandrette paneler på væggen lige under loftet. Billedet viser en forsøgsopstilling med ekstern røg- og varmedetektor. Den samlede konstruktionsenhed gør dog, at anlægget kan virke voldsomt eller klodset i en mindre bolig. Det har konstruktørerne forsøgt at afbøde ved hjælp af en afrundet facon og ved at tilbyde anlægget i forskellige farvenuancer. Q1-systemet er et højtrykssystem, som arbejder med et vandtryk på 130 bar. Som det også gælder for de større stationære vandtåge- og sprinkleranlæg, er systemet ikke dimensioneret til egentlig brandslukning men i første række til at kontrollere en brand. Anlægget blev demonstreret i forbindelse med DBI-dagen 2007 hos DBI i Hvidovre, hvor det blev vist, at anlægget kan kontrollere brand i et polstermøbel. VID-systemet er udviklet af Carsten Palle. har som udgangspunkt hverken vandbeholder eller pumpe, men kobles direkte til vandforsyningen og kan arbejde ved almindeligt vandtryk på omkring 2,5 bar. Branddetektionen sker på grundlag af en kombination af røg og temperaturudvikling, og detektionsenheden kan fås indbygget i et af panelerne. De umiddelbare fordele ved dette system er, at man kan spare en pumpe, og at panelerne kan indpasses mere diskret end den svenske søjle. Til gengæld betyder vandtilslutningen og vægmonteringen, at systemet ikke er et egentligt mobilt anlæg. Endelig kan man forestille sig, at der nogle steder kan opstå problemer med vandtrykket, så der må påmonteres en pumpe. Rent økonomisk må man formode, at VID-komponenterne er billigere end Q1- anlægget, mens installationsomkostningerne er højere. Begge anlæg har deltaget i en test, som er gennemført af det norske brandforskningsinstitut SINTEF NBL i slutningen af Desuden indgår begge produkter i Københavns Kommunes hjælpemiddelprojekt Vær Tryg, som afprøver teknologiske hjælpemidler til borgere med et særligt behov. Paneler med lavt vandtryk I Svendborg har virksomheden VID (Vision Idea Design) udviklet et lavtryks-vandtågesystem til rumslukning. Virksomheden er etableret af Carsten Palle, som i mange år har arbejdet med sprinkleranlæg og i dag især arbejder med udvikling og test af vandtågesystemer i VID og laboratorievirksomheden DFL. VID-systemet henvender sig det samme marked som Q1, men adskiller sig på flere områder afgørende fra det svenske system. Således består det danske system af mindre paneler, som monteres vandret på rummets vægge oppe ved loftet. Systemet Ph.d. i vandtåge Bjarne Paulsen Husted, DBI, forsvarer den 21. september 2007 sin ph.d.-afhandling Experimantal measurements of water mist systems and implications for modelling in CFD ved Lunds Universitet. Der er offentlig adgang til forsvaret, der finder sted kl på Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, sons Väg 1, SE Lund, Sverige. Auditorium A, V-huset, John Erics- 20

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1

Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse. Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Mobile Sprinklere Erfaringer & projektbeskrivelse Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 1 Program Hvad er et mobilt sprinkleranlæg? Hvordan er det opbygget? Hvorfor benytte denne teknologi?

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

DBI vejledning 10, del 2

DBI vejledning 10, del 2 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 2 Brandsikringsforanstaltninger Udendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DORMA Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DØRLUKKER TS 9 DORMA TS 9 dørlukkersystem med unik hjertekurve teknik og glideskinnesystem. Kan leveres som: Standard, med magnethold (EMF), synkronisering

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON www.protectglobal.com Side 3 Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter afgørende. Derfor er den optimale indbrudssikring

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Overvågning Overvågning Kort fortalt Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Indholdsfortegnelse Love omkring overvågning... 3 Forskellige typer overvågning... 3 Privat og offentlig

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde i 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 19. marts 2013 14:45 Velkomst Velkomst og Resume fra Arbejdsplan for Passiv Brandsikring

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer

TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer TEMA: Guldsmed / urmager Adgangskontrol, adgangskort, -brikker og elektriske låsesystemer De seneste år har tyvene fundet på endnu flere opfindsomme måder at få adgang til smykkerne/urene, og det sætter

Læs mere

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Mere end 100 års erfaring inden for brandsikring og sikringssystemer VI

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring

Læs mere

AutroVoice talevarslingssystemer AUTROVOICE. Klar og tydelig information

AutroVoice talevarslingssystemer AUTROVOICE. Klar og tydelig information AutroVoice talevarslingssystemer AUTROVOICE Klar og tydelig information OM AUTROVOICE Som oftest usynlig. Men altid klar og tydelig. Alarmklokker og sirener varsler kun, at noget er galt. De kan ikke informere

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Bedre indeklima. mandag den 4. september til onsdag den 6. september 2017

Bedre indeklima. mandag den 4. september til onsdag den 6. september 2017 Information til beboerne - afd. 20 August 2017 Bedre indeklima Det er besluttet i afdelingen, at der skal monteres temperatur-/fugtighedsmålere i alle lejemål, således at man kan holde øje med, om luftfugtigheden

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Den bedste løsning. mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre

Den bedste løsning. mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Habila900 Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Et mere effektivt alarmsystem med tågesikring Ved indbrud er de første sekunder og minutter af- I forhold til økonomiske og personlige tab ved indbrud gørende.

Læs mere