Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?"

Transkript

1 Nr. 3 September 2007 DBI Usædvanligt byggeri med vandtågeslukning Beredskabsplan giver bedre forsyningssikkerhed Forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Nu må man tv-overvåge facader Bedre brandsikring af undertage Mobil rumslukning med vandtåge Bedre sikkerhed for demente Klædt på til krisen? Temadag om krisestyring og -kommunikation

2 Nr årgang September 2007 Udkommer 4 gange årligt Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Klædt på til krisen? En temadag om kriseberedskab, krisestyring og krisekommunikation. Onsdag den 31. oktober 2007 i Hvidovre Redaktør Ole B. Kristensen, Redaktionssekretær Christina A. Stokholm, Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S Tryk P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax DBI Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut er videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DANAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Forsiden I Danmark har vi gennem nogle år oplevet en række omfattende tagbrande i beboelsesejendomme. På baggrund af blandt andet brandforsøg hos DBI er der nu udgivet en vejledning, som skal bidrage til, at man undgår den slags brande i fremtiden. Læs side Er du og din virksomhed - klædt på til at kunne klare en alvorlig krise? Alle virksomheder, organisationer og myndigheder kan blive udsat for kriser. Kriser kan udløses af vidt forskellige ting fra større ulykker til terror, produktskandaler, it-nedbrud og finansielle problemer. Nogle kriser udvikler sig så alvorligt, at de truer virksomhedens position eller overlevelse. Men hvorfor opstår der kriser og kan PROGRAM Hvorfor er der behov for at kunne styre en krise? v/politimester Jacob Scharf, chef for PET Hvad er krisestyring? v/peder Gellers, leder Sikring & Sikkerhed, DBI Krise og psykologi v/krisepsykolog cand.psych. Michael Bruun, Psykologgruppen Krisestyring i en stor virksomhed v/sikkerhedschef Kaj Møller, Novo Nordisk A/S Begivenheder, som kan udløse større eller mindre kriser Storbrande, miljøulykker, fødevareskandaler, terror og terrortrusler, farlige produkter, alvorlige personulykker, svindel, epidemier og sygdomme, sexovergreb, naturkatastrofer, kriminalitet, itproblemer: virusangreb og nedbrud, udslip af følsomme oplysninger, finansskandaler, økonomiske problemer, bortførelser, rygter/beskyldninger, kritiske strejker. de undgås? Hvordan forbereder man sig på, hvis det går galt? Hvordan styrer man igennem en krise - hvordan kommer man videre? Og hvordan håndterer man presse og kommunikation - under og efter en krise? På temadagen har vi samlet en række af de meste erfarne eksperter på området, som i løbet af temadagen vil forsøge at give nogle praktiske svar på disse spørgsmål. Kommunikation og presse v/kommunikationsrådgiver Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS Case: Storbrande på Danish Crown-slagterier v/kommunikationsdirektør Anne Villemoes, Danish Crown Kan man forsikre sig mod kriser? v/partner/civ.ing Jesper Danvad, Willis A/S Opfølgning på dagen v/peder Gellers Praktiske oplysninger: Tid: Onsdag den 31. oktober kl Sted: Brand & SikringsCenteret, DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Deltagerpris: Kr ekskl. moms (DBImedlemmer: Kr ), som inkluderer kompendiemateriale, frokostbuffet, kaffe/ kage, vand og frugt. Yderligere oplysninger og tilmelding på Kursusansvarlig/kontaktperson: Peder Gellers Forbehold mod ændringer i programmet.

3

4 Usædvanligt byggeri med usædvanlig brandsikring Undervisnings-, forsknings- og kulturcenteret Alsion er brandsikret med vandtåge Alsion ved Alssund i Sønderborg Forskerparken Alsion, som er skudt op ved Sønderborgs havnefront, er et enestående byggeri. På baggrund af visionære ildsjæles idéer, og med økonomisk støtte fra offentlige myndigheder, private virksomheder og fonde, er det lykkedes at skabe et imponerende universitets- og forskningscenter. Med en unik koncertsal, der bliver hjemsted for Sønderjyllands Symfoniorkester, får det utraditionelle udviklingsmiljø også en kulturel dimension. Alsion står klar efter en byggeperiode på tre et halvt år, men allerede i projekt- og byggefaserne blev der taget hul på visionerne om at sætte nye standarder og skabe innovative løsninger. Et af de konkrete resultater er Danmarks hidtil største og mest omfattende brandsikringssystem, baseret på vandtåge. Byggeriet var oprindeligt projekteret med et automatisk sprinkler- anlæg. Men Danfoss så allerede tidligt i projektfasen, at der her var muligheder for at udnytte de nyeste landvindinger inden for vandtågeteknologien. Danfoss var på det tidspunkt i fuld gang med at udvikle sin dyseteknologi til brug for højtryksvandtågesystemer. Det skete i samarbejde med virksomheden Semco Maritime, som Danfoss siden er gået sammen med i det fælles firma Danfoss Semco A/S. Repræsentanter fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) fulgte på nærmeste hold udviklingen i projektet, og efter en række forsøg, der blev gennemført i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, blev beslutningstagerne overbevist om fordelene ved vandtågesystemet. Sammenligning med sprinkling Blandt disse fordele er blandt andet, at vandtågesystemet kun anvender omkring en tiendedel af det vand, som sprinkleranlæg benytter. Det vil naturligvis begrænse eventuelle vandskader, og derfor følger forsikringsbranchen også projektet med interesse. - Med henblik på at vurdere og skaffe dokumentation for, om vandtågesystemet var mindst lige så godt som et sprinkleranlæg, gennemførte vi en række brandtekniske prøvninger for at sammenligne de to systemer, fortæller leder af rådgivning i DBI Henrik Bygbjerg. Metoden med at sammenligne sprinkler- og vandtågesystemer er ikke nyt. Direktør for Danfoss Fire Protection Erik Christensen, som deltog ved prøvningerne, forklarer, at det er et princip, der anvendes i forbindelse med test af vandtågeanlæg til skibe. Til de sammenlignende prøvninger blev systemerne testet på brande i et kontormiljø, der var opbygget af et hjørneskrivebord med stol, Erik Christensen, Danfoss Fire Protection Detalje fra balkonen i Alsions koncertsal. Mellem lamellerne på den akustiske væg ses et par af vandtågedyserne. computer samt diverse bøger og ringbind med papirer samt skærmvægge. Brandene antændtes under et skuffeelement, ophængt under skrivebordet. Prøvningerne blev udført i overensstemmelse med et udkast til en europæisk standard for klassifikationstest af vandtågesystemer for kontorbyggeri. Der blev udført to prøvninger med hver af de to brandsikrings- 4

5 systemer. Brandene startedes i det ene tilfælde midt mellem fire sprinklere, respektive fire vandtågedyser, og i det andet lige under en sprinkler eller vandtågedyse. Dokumentationen blev sikret Prøvningerne viste, at vandtågeanlægget klarede sig mindst lige så godt som det ækvivalente sprinkleranlæg med hensyn til temperaturforløb under branden samt skadesbillede efter branden. Dermed var det dokumenteret, at i første række kontormiljøerne kunne brandsikres med de testede højtryksvandtågesystemer. Den foreløbige europæiske standard kunne dog ikke benyttes som retningsgivende for dokumentation af, om rum med højere lofthøjde som fx atrier og den store koncertsal kunne sikres med vandtåge? Derfor måtte DBI udvikle en ny testmetode, beregnet for atrier og lokaler som Alsions koncertsal, der kan rumme over mennesker. Disse prøvninger, der ligeledes blev udført med såvel sprinkling som vandtåge, viste, at vandtågesystemet også i dette tilfælde kom ud med de bedste resultater. Både med hensyn til at holde temperaturen nede, og med hensyn til vandskader. Vandtågesystemet blev desuden testet sammen med glas som bygningselement for at sikre, at højtryksvandtåge, med sine fremragende kølende egenskaber, kan reducere kravet til glassets brandklasse. På den baggrund blev vandtågeløsningen godkendt af Sønderborg Brandvæsen og Sønderborg Kommune. Og dermed var vejen banet for Danmarks absolut største brandslukningsanlæg med vandtåge. Med over vandtågedyser står det kvadratmeter store Alsionbyggeri nu klar til, med Hendes Majestæt Dronningen i spidsen, at blive indviet officielt den 30. oktober Perspektivtegning af Alsionprojektet. Kontaktperson: Henrik Bygbjerg GEZE dørlukkere - elektrohydraulisk fasthold for tilslutning til ABDL-anlæg Alle funktioner er justérbare fra fronten Kan bruges til højre- og venstrehængte døre, uden omstilling Har friløbsfunktion - døren fungerer uden nogen form for modstand, men lukker i tilfælde af brand Standard montage på hængselsiden Godkendt til branddøre jf. DS/EN 1154 A og DS/EN 1155 GEZE TS 4000 E - med friløbsarm - benyttes ved dørbredde på max mm GEZE TS 5000 EFS - med glideskinne - benyttes ved dørbredde på max mm Baldershøj Ishøj Tel Fax

6 Beredskabsplan for bedre forsyningssikkerhed Frederikshavn Kraftvarmeværk søgte efter de svage led, da der skulle udarbejdes en ny beredskabsplan Frederikshavn Kraftvarmeværk er et moderne gasfyret energianlæg. Kontaktperson: Lars Møller Pedersen, Forsyningen med varme og elektricitet er nødvendig for, at samfundet kan fungere. Lige fra den mindste borger til landets største virksomhed er energiforsyningen af vital betydning. Hvis energien svigter, kan det stoppe produktion og transport, ligesom befolkningens helbred og velfærd vil være truet. Derfor er sikring og sikkerhed af største betydning på de ofte store og centraliserede - anlæg, som skal sørge for at levere el, varme og gas. På Frederikshavn Kraftvarmeværk, som producerer el til nettet og leverer fjernvarme til frederikshavnerne, er sikkerheden konstant i fokus. Som hjørnesten i værkets sikkerhedsfundament er der etableret en sikkerhedsorganisation, som blandt andet sørger for, at der arbejdes systematisk med sikkerheden, og at medarbejdernes sikkerhedsuddannelser er i orden. Forbedringer og tiltag dokumen- teres blandt andet ud fra risikoanalyser, og som led i sikkerhedsarbejdet har værket nu implementeret en ny beredskabsplan, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Risiko for terror Om baggrunden for planen oplyser kraftvarmeværkets sikkerhedsleder Niels Johansen, at det blandt andet er risikoen for terror, som var medvirkende til beslutningen om at udarbejde en ny beredskabsplan. - Praktisk og konkret er planen et led i at kunne leve op til vores kvalitetsstyringssystemer og at kunne dokumentere over for myndighederne, hvordan vi vil tackle en nødsituation, uddyber han. Beredskabsplanen omfatter først og fremmest klare instrukser for, hvad der skal gøres i forbindelse med hændelser som brand, personskader, miljøuheld, gasudslip, bombetrusler, ammoniakudslip, bygningsskader og forsyningssvigt. Derudover omfatter planen nærmere beskrivelser af bl.a. terrortruslen, følgeskadebekæmpelse og reetablering mv. Planen indeholder naturligvis også alle praktiske oplysninger om sikkerhedsorganisationen samt telefon- og navnelister mv. Afgørende minutter - En beredskabsplan har afgørende betydning for, hvordan man håndterer minutterne fra man ringer 112, og til politi eller redningsberedskab kommer frem. Disse minutter skal blandt andet bruges til at begrænse skadesudviklingen og til at vende kaos til organiseret uorden. Samtidig skal beredskabsplanen bidrage til at skabe tryghed hos medarbejderne og sikre troværdighed i forhold til kunder, myndigheder, aktionærer, leverandører, pengeinstitutter og samarbejdspartnere i øvrigt. Endelig skal beredskabsplanen fungere som sikkerhedsnet for virksomhedens overlevelse både på kort og langt sigt. Det forklarer DBI s inspektør Carsten Jørgensen, der har medvirket som rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af kraftvarmeværkets beredskabsplan. Carsten Jørgensen, som gennem regelmæssige brandværnsinspektioner har et indgående kendskab til værkets sikkerhedsforhold, understreger, at et tæt samarbejde med virksomhedens sikkerhedsansvarlige er helt afgørende, når DBI rådgiver om beredskabsplaner. Ville finde hullerne Hos Frederikshavn Kraftvarmeværk er det sikkerhedsleder Niels Johansen og driftsansvarlig Svend Boye, der har været med til at udarbejde planen. - Når vi valgte at bruge DBI i forbindelse med udarbejdelse af planen, skyldes det, at vi i forvejen kendte virksomheden som en seriøs samarbejdspartner, fortæller Niels Johansen og fortsætter: - Som udgangspunkt for planen gennemgik vi alle processer for at finde hullerne i vore hidtidige planer for sikkerhed og beredskab. Vores mål var at få en let forståelig plan, som alle, med blot et lille kendskab til området, kunne tage frem og bruge i en nødsituation. Udbyttet af arbejdet med beredskabsplanen har været særdeles interessant. Vi har fået styr på, hvem der gør hvad, og hvordan vi i det hele taget håndterer en krisesituation, så den ikke udvikler sig unødigt, lyder det fra sikkerhedslederen, som fastslår, at samarbejdet med DBI har været en positiv oplevelse. 6

7 Producent af Nøglebokse GODKENDT adgangskontrol i GODKENDTE nøglebokse UDEN LEDNINGER Borefri dækkrave SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol Intelligent Nøglesystem UAFHÆNGIGT - GODKENDT - INGEN RISIKO - GRATIS OMLÆGNINGER Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE Markedets Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN BesøgBirepopå Sikkerhedsmessen i Odense d September 2007 på primær stand C3554 Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf:

8 Bedre forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Forsikringsselskab tilbyder kurser og manualer til ejendomsfunktionærer og viceværter for at begrænse brande og øge sikkerheden. John Wain, Nykredit Forsikring, er overbevist om, at bedre forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig. Fri adgang til køkkentrappen, noget henkastet pap og avispapir og en tændstik. Så lidt skal der til at starte en storbrand, som ud over de menneskelige omkostninger medfører ødelæggelser i millionklassen. Det måtte beboere, ejendomsselskab og forsikringsselskab sande i forbindelse med en påsat brand på Christianshavn i København tidligere på året. Det skønnes, at udgifterne løber op i ca. 70 millioner kroner i forbindelse med branden, som raserede mindst 10 lejligheder, mens 60 lejligheder blev ødelagt af slukningsvand, og 70 familier måtte genhuses. På grund af held og brandvæsenets indsats kom ingen alvorligt til skade ved branden, der opstod midt om natten. Eksemplet er langt fra enestående. Men for Nykredit Forsikring, som skulle udrede den store erstatning, var det et helt aktuelt signal om, at det er bedre at forebygge end at erstatte. Selskabet havde netop sat et større initiativ i gang for at dæmme op for de mange brande, der rammer beboelser. Da branden fandt sted, BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF-BRAND, REDNING OG VAGT I år betaler vi 20% af bilforsikringspræmien tilbage til vores medlemmer Ring og få et godt tilbud GF Brand, Redning og Vagt DBI har udarbejdet en praktisk brand- og sikringsmanual for Nykredit Forsikring. Sammen med kurser for ejendomsfunktionærer skal den bidrage til at forbedre sikkerheden i de forsikrede ejendomme. var man netop ved at lægge sidste hånd på planlægningen af et projekt for bedre (brand)sikring i beboelsesejendomme. Et initiativ, som var blevet muligt på baggrund af økonomisk støtte fra Foreningen Østifterne, som blandt andet har til formål at fremme og forske i skadeforebyggende aktiviteter. Brand kunne være undgået Branden på Christianshavn kunne være undgået ved hjælp af ganske få forholdsregler: For eksempel bedre adgangssikring og fjernelse af aviser og brændbart affald. Det mener man i DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som Nykredit Forsikring har bedt om at stå for det ambitiøse brand- og sikringsprojekt, der i første række omfatter et forsknings- og analysearbejde, som skal afdække, hvorfor de alvorlige brande opstår. Denne del af projektet er omtalt i Brand & Sikring nr. 2, Sideløbende med analysearbejdet har Nykredit Forsikring allerede nu valgt at starte en kursus- og informationsindsats op. Til det formål har DBI udviklet en brandog sikringsmanual til brug for de forsikrede ejendommes administratorer. Dette suppleres med kurser i sikring og brandsikkerhed for ejendomsfunktionærerne. Instruktører fra DBI gennemførte de første kurser lige før sommerferien, og der er foreløbig planlagt 20 kurser i 2007, som tilbydes Nykredits forsikringskunder over hele landet. Seniorkonsulent i Nykredit Forsikring, John Wain, forventer, at op mod 300 ejendomsfunktionærer og viceværter vil deltage i kurserne i år, og han er ikke i tvivl om, at der er behov for en øget indsats for at fore- 8

9 bygge brande og begrænse indbrud og hærværk mv.: - Vi kan se på vores opgørelser over skadesudbetalinger, at det er rigtig store beløb, der er tale om ikke mindst når det gælder brande. Vi har naturligvis en interesse i at undgå disse udgifter, og håber at vi samtidig kan være med til at skabe større tryghed for ejendommenes beboere, forklarer han. 96-årig reddet af røgalarm Omstændighederne omkring branden på Christianshavn viser, at det vil være muligt at undgå den slags brande med forholdsvis enkle midler. At det virkelig nytter at sikre sig mod brand har John Wain et frisk eksempel på: - For nylig opstod der brand om natten i en elmåler i en lejlighed hos en af vores ejendomskunder. Men heldigvis var der installeret røgalarm i lejligheden, hvor der boede en 96-årig kvinde. Da hun blev vækket af røgalarmen, ringede På kurserne lærer ejendomsfunktionærerne, hvordan man kan forebygge brande samt tyveri og hærværk mv. hun straks til sin søn, der sørgede for at alarmere brandvæsenet. Det betød først og fremmest, at den 96-årige reddede livet, men den hurtige alarmering betød også, at branden blev slukket, inden den bredte sig for alvor. John Wain understreger i den forbindelse, at det for Nykredit Forsikring og Foreningen Østifterne ikke kun handler om, at der skal skabes større brandsikkerhed og sikkerhed i ejendommenes fællesområder: - Med manualen og kurserne ønsker vi at klæde ejendomsfunktionærerne på, så de bedre kan forebygge ulykker i beboelsesejendomme. Herunder er det også vores mål, at medarbejderne skal kunne hjælpe beboerne med gode råd om, hvordan de kan opnå større tryghed inden for deres egne fire vægge. Kontaktperson: Lars Møller Pedersen, BRANDSIKRE PRODUKTER FRA SCANDI SUPPLY a/s Brandpakninger B300 S Brandpakninger for plastrørsgennemføringer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser. MK 6.10/1171 Nullifire System B700 Består af Nullifire brandplader coated på hhv. en B744 eller begge sider B745 samt Nullifire Brandmastik B722. Anvendes til tætning af installationsgennemføringer i brandklassificerede vægge eller dækkonstruktioner. Systemet leveres også i praktisk brandkuffert. Fås i farverne rød eller hvid. MK 6.10/1026 Brandbøsninger System B150 S Brandbøsninger for brandsikring af plastrørsgennemføringer i brandklassificerede vægge og etageadskillelser. Fastgøres på murede og støbte konstruktioner samt pladevægge MK 6.10/1171 Fire Free Foamplugs F520 og Foamblocks F510 Fire Free Foamplugs F520 og Foamblocks F510 er godkendt til at lukke midlertidige eller permanente cirkulære eller rektangulære huller med kabler og/ eller metalrør. MK 6.10/1689 9

10 Risiko for brand i ældre køleskabe og frysere På grund af brandrisiko i forbindelse med ældre kølekompressorer tilbyder Danfoss at levere ny, sikker startkomponent. Vi gør ideer til virkelighed... Kompressorer i køleskabe og frysere fra før 1995 kan være årsag til brand, da plastmaterialet i de såkaldte PTC-startere i nogle tilfælde kan skabe en brandfarlig gnist. Problemet er konstateret i forbindelse med Danfoss-kompressorer, der er leveret til køleskabe og frysere, som er produceret i 1994 eller tidligere. På den baggrund har Danfoss gennem annoncer, pressemeddelelser og på firmaets hjemmeside udsendt advarsler om brandrisikoen. Firmaet tilbyder en ny, sikker PTC-starter til alle, der har et køleskab eller en fryser, som kan være forsynet med den problematiske startkomponent. Nærmere oplysninger om problemet, og hvordan det afhjælpes, kan ses på Desuden er der oprettet en hotline på telefon Som en første forholdsregel opfordrer Danfoss i øvrigt til, at man sikrer sig, at der ikke befinder sig let antændeligt materiale omkring BRANDKLASSIFICEREDE MOBILVÆGGE - Måske de eneste på markedet - Løbende produktionskontrol af DBI Folde- og mobilvægge med lydreduktion op til Rw 53 db Gulv- & Vægsystemer Tlf Brændt kølekompressor. kompressoren, og at der herunder bliver rengjort for støv mv. Brandklassificeret Ei 30 - Ei 60 Undersøgelse afdækkede brandårsager Det var i forbindelse med en større undersøgelse af en række brande i køle- og fryseudstyr, at man blev opmærksom på problemet. Sikkerhedsstyrelsen havde bedt DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut om at se nærmere på brændte køleskabe og frysere i en afgrænset periode. I løbet af lidt over et år undersøgte DBI s brandteknikere i alt 52 brandtilfælde. Undersøgelsen afslørede, at en stor del af brandene skyldtes fejl i PTC-starterne, der er monteret på kølekompressorerne. En PTC-starter er en slags relæ med en indbygget modstand der aktiveres, når køleskabets eller fryserens kompressor starter op. (PTC = Positive Temperature Coefficient). 37 af de 52 undersøgte brande kunne med sikkerhed henføres til fejl, der har forårsaget en elektrisk lysbue i PTC-starterne. De øvrige brande skyldtes fejl ved termostater eller termoudløsere, fejl i kontrolpanel, fejl ved kondensatorer samt varmepåvirkning fra kompressorer. Problemet med fejl i PTC-starterne blev konstateret i forbindelse med Danfoss-kompressorer, der er leveret til køleskabe og frysere, som er produceret før

11 PETERSEN-BACH A/S PETERSEN-BACH A/S

12 Nu må banker, hoteller og butikker tv-overvåge indgange og facader Udvidet brug af tv-overvågning er blevet tilladt med en ny lov. Reglerne for opbevaring, brug og videregivelse af optagelser er samtidig strammet. Kontaktperson: Flemming Mastrup Den 1. juli 2007 blev mulighederne for at bruge tv-overvågning til at forebygge kriminalitet og dermed sikre virksomheders og erhvervsdrivendes værdier udvidet betydeligt, da den reviderede Lov om tv-overvågning trådte i kraft. Den ny lov er en udvidelse af en lov fra 1982 med revisioner i 1998, 1999 og Udgangspunktet er fortsat det samme som tidligere; et generelt forbud for private mod at overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel. Lovens paragraf 1 er således uændret: Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Nye undtagelser fra forbud De nye muligheder ligger i, at lovens undtagelser fra det generelle forbud er udvidet væsentligt. Tidligere var tv-overvågning kun tilladt på tankstationer, i fabriksområder og i overdækkede butikscentre samt ved pengeautomater og ved biler til pengetransport. Nu må fx pengeinstitutter, kasinoer, hoteller, restaurationer og butikker tv-overvåge egne indgange og facader samt arealer i tilknytning hertil, hvis det er klart nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse, oplyser instruktør Åge Vestergaard fra DBI. Parallelt med de ny muligheder er det lovens formål at styrke retsbeskyttelsen. Derfor præciserer den nye lov, at Lov om behandling af personoplysninger altid gælder for optagelser af såvel billeder som lyd. Små uklarheder Det lægger ganske store begrænsninger på, hvem der overhovedet må se optagelserne og med hvilket formål. Generelt skal optagelserne i øvrigt slettes efter senest 30 dage - med mindre de indgår i behandlingen af en konkret tvist. I det tilfælde gælder der særlige regler. Blandt andet skal den person, som tvisten vedrører, underrettes inden de 30 dage er gået, fortsætter Åge Vestergaard, som finder denne del af loven en smule uklar. Det bliver spændende at se, hvordan dette skal tolkes i praksis. Hvad nu, hvis man ikke kender personen på optagelserne og vedkommende mistænkes for at planlægge en forbrydelse, spørger han. Videregivelse af optagelser er et særligt punkt i loven, der fastslår, at optagelser kun må gives videre i tre tilfælde: Hvis den registrerede person har givet samtykke til det, hvis en lov forlanger det eller hvis optagelsen gives til politiet i forbindelse med opklaring af en forbrydelse. Tv-overvågning, hvor optagelserne ikke lagres, er som hidtil tilladt, så længe overvågningen retter sig mod egne indgange, facader, indhegninger eller lignende. Desuden er det fortsat et krav, at private, der foretager tv-overvågning af offentligt tilgængelige steder skal oplyse om overvågningen med skilte eller på anden tydelig måde. Det samme gælder ved overvågning af arbejdspladser. jbn Tilbagegang for brandsyn Beredskabsstyrelsen har for nylig offentliggjort resultaterne af kommunernes indberetninger om de lovpligtige brandsyn i Opgørelsen viser, at kun 93% af samtlige lovpligtige brandsyn blev gennemført i 2006, hvilket er en nedgang i forhold til 2005, hvor 98% blev gennemført. Som meget andet i den kommunale sektor kan det vel ikke udelukkes, at faldet har noget at gøre med arbejdet med kommunesammenlægningen ved årsskiftet. Men faldet er naturligvis ikke den bedste optakt til den nye storkommunestruktur. Tallene baserer sig på kommunernes egne indberetninger og der offentliggøres tal for hver enkelt kommunes tilsynsaktivitet. Ifølge Beredskabsstyrelsen gøres det for at understrege vigtigheden af, at de forskriftsmæssige brandsyn bliver gennemført. Tallene kan ses på 12

13 BRANDALARMANLÆG

14 Behov for bedre sikring mod brandspredning i undertage Ny vejledning fra DBI skal øge brandsikkerhed i beboelsesejendomme I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen om sikring mod brandspredning i undertage gennemførte DBI en række brandforsøg med forskellige typer tagkonstruktioner. Forsøgene havde til formål at undersøge, hvilken indflydelse tagfodens design har på evnen til at kunne beskytte mod brandspredning til tagkonstruktionen og/eller til tagrummet. Tagfodsopbygningerne blev testet med udgangspunkt i standarden SP FIRE 105 [1], hvor der benyttes en fast defineret testopbygning, med en fast defineret brandkilde. Kontaktperson: Henrik Bygbjerg, VID ApS Gennem nogle år har vi i Danmark oplevet nogle ret omfattende brande i fleretages beboelsesejendomme, hvor brandene har bredt Brandslukningsanlæg til on- og offshore baseret på lavt tryk og lavt vandforbrug. DFL ApS Medlem af IWMA the International Water Mist Association Svalbardvej 13, DK-5700 Svendborg, tlf sig via ejendommenes tagkonstruktioner. Efterfølgende har det som regel vist sig, at tagkonstruktionerne ikke Danish Fire Laboratories Danmarks største akkrediterede brandlaboratorium til fuldskalatest af brandslukningsudstyr. har været udført korrekt, således at de brandtekniske forhold har været uhensigtsmæssige. Blandt andet er det konstateret, at oprindeligt understrøgne teglsten er blevet udskiftet med nye tagsten sammen med et undertag, som ikke levede op til gældende krav med hensyn til materialer og overflader. I andre tilfælde har tagudhænget været udført, så det gav ekstra stor risiko for brandspredning fra vindue eller ydervæg til tagrummet for eksempel via et mere eller mindre frit eksponeret, brændbart undertag i udhænget. For at bidrage til, at tagkonstruktioner fremover sikres bedre mod disse brande, har DBI udgivet en ny vejledning, der præciserer de gældende relevante bygningskrav. Samtidig beskriver vejledningen en række brandteknisk brugbare konstruktionsløsninger. Ved hjælp af tegninger illustreres blandt andet løsninger til sikring mod brandspredning via åbninger i ydervægge til undertaget samt ved brandvægge og brandsektionsadskillelser. Vejledningen er behandlet i et bredt sammensat teknisk udvalg med repræsentanter fra: Erhvervsog Byggestyrelsen, Dansk Bygningsinspektørforening, Træbranchens Oplysningsråd, Dansk Forening for Passiv Brandsikring, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Konstruktørforeningen, Danske Ark, Forsikring og Pension, Dansk Industri samt DBI. Vejledningen hedder DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning og kan købes direkte på Her finder man også nærmere oplysninger om en temadag om emnet, som DBI afholder den 4. oktober i Hvidovre. 14

15

16 Spændende perspektiver i alarmering via internettet Internettet er en billig transmissionskanal ikke mindst hvis man bruger en eksisterende bredbåndsforbindelse På DBI-dagen den 31. maj 2007 fik instruktør Søren Thomsen fra DBI/NUSA mange spørgsmål om de nye muligheder. Også om man kan forestille sig brandalarmering via internettet, hvilket han afviste: Brandalarmering handler primært om at redde liv, og så er kravene større, så jeg tror ikke, det er en realistisk mulighed foreløbig, sagde han. Kontaktperson: Søren Thomsen Internettet og tilhørende hardware er efterhånden så stabilt, at indbrudsalarmering fra AIA-anlæg til en godkendt kontrolcentral via nettet er blevet tilladt. Dermed har markedet fået et realistisk alternativ til AlarmNet, som kræver sin egen telefonlinje og vel at mærke et alternativ, som forsikringsselskaberne godtager. De første F&P-registrerede alarmsendere til internetbrug er allerede på markedet og flere er på vej fra producenterne, så der er næppe tvivl om, at alarmering via internettet bliver et varmt emne fremover. - Fordelen er først og fremmest prisen. Mange steder vil man kunne bruge en eksisterende flat-rate bredbåndsforbindelse som transmissionskanal, og så er datatrafikken mellem AIA-anlægget og kontrolcentralen i princippet gratis. Det er også muligt at anvende GPRS, der er dataoverførsel via mobiltelefonnettet. Det er fortsat billigt, men prisen afhænger af datamængden. GPRS vil derfor ofte være et godt valg som sekundær transmissionskanal, hvor der kun sendes beskedne datamængder, siger instruktør Søren Thomsen fra DBI/NUSA. For at godkende alarmering via nettet kræver F&P, at alarmsenderen er registreret til IP-brug. Desuden stilles der krav om, at virksomhedens firewall, router, switch og andet netudstyr skal være tilkoblet en nødstrømforsyning, så alarmering kan opretholdes i den periode, som det aktuelle sikringsniveau kræver, selv om elforsyningen er afbrudt. Alarmtransmissionssystemer inddeles i seks typer, ATS 1 til ATS 6, der er kendetegnet ved forskellige grader af tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Fx er det maksimale interval for polling hvor Kontrolcentralen tjekker, at der er modtaget et signal fra alarmsenderen 20 sekunder for ATS 6 og 25 timer for ATS 1. Tilsvarende er der forskellige krav til oppetid, transmissionstider og datasikkerhed. F&P s krav til AIA-anlæg er baseret på det aktuelle sikringsniveau, der som minimum kræver et AIAanlæg i en given Grade. Hvis en virksomhed er på sikringsniveau 20, skal den som minimum have at Grade 1C AIA-anlæg, der skal have et alarmtransmissionssystem, der som minimum er ATS 1. I den modsatte ende af skalaen kræver sikringsniveau 60 som minimum Grade 3D og ATS 5. ATS 6 anvendes kun i forbindelse med den ekstremt høje Grade 4D. jbn Populært undervisningshæfte i ny opdateret udgave Det populære undervisningshæfte Elementær brandbekæmpelse er blevet revideret og opdateret og udkommer om kort tid i sin 10. udgave Undervisningshæftet er en vejledning i, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man med enkle hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelse. Blandt nyhederne i hæftet kan det nævnes, at det indeholder henvisninger til den nye undervisningsdvd Brandfysik. Det betyder, at man kan levendegøre undervisningen ved hjælp af dvd ens forskellige brandeksempler. Elementær Brandbekæmpelse udgives af DBI i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og vil kunne bestilles på DBI s hjemmeside dbi-net.dk. 16

17 En vigtig meddelelse... Plena Talevarsling er et livsvigtigt igt system, stem, der får folk i sikkerhed. Med Plena Talevarsling fra Bosch Security Systems emsf sfår du en pålidelig sikkerheds- og kommunikationsløsning til skoler, hoteller, supermarkeder, fabrikker, kontorer mm. Audito Professionelle lyd- og billedløsninger Opfylder kravene i EN60849 standarden Kan kan nemt udvides op til 60 zoner Indbygget intelligent styring af beskeder Brugervenlig styring med knapper på fronten For mere information besøg Plena forhandles af: Audito A/S - Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg SV - Tlf

18 Vandtåge vinder frem Slukning med vandtåge har længe været anvendt til søs. Nu vinder anlæggene også frem på landjorden slukningsanlæg efter søfartsorganisationen IMO s forskrifter. Trods det efterlod forsøget et tydeligt indtryk af de store muligheder i slukning med vandtåge, der for tiden bogstavelig talt er ved at gå i land. Til søs har vandtågeanlæggene været anvendt i snart femten år, primært fordi de slukker med langt mindre vandmængder end sprinkleranlæg. vist er der ingen risiko for krængning og kuldsejling som til søs, men vandskaderne efter en slukning med sprinkleranlæg kan være meget store. For ikke at tale om de ærgerlige vandskader efter en fejludløsning af slukningssystemet. En anden fordel er, at vandtågeanlægget ikke kræver rørføring i samme kaliber som et sprinklersystem med en tilsvarende slukningsevne. Branden i sofahjørnet udvikler sig hurtigt og voldsomt. Sofahjørnet brænder voldsomt i DBI s forsøgshal, da de klare flammer pludselig udviskes og dæmpes, mens en dyse i loftet fylder luften med vandtåge. Temperaturen på skærmen uden for hallen falder hastigt, og selv om branden ikke slukkes helt, er der for tilskuerne på DBI-dagen den 31. maj 2007 ingen tvivl om vandtågens virkning. Civilingeniør Thomas Hermodsson fra DBI havde på forhånd sagt, at det ikke var sikkert, at dysen kunne slukke branden. DBI havde før forsøget ingen erfaringer med den pågældende type dyse, og den var langt fra placeret optimalt i forhold til de simulerede møbler, der er en del af den standardiserede opstilling, som bruges ved test af Vandtågen virker og dæmper branden. En række forsøg viser imidlertid, at vandtågeanlæg også kan anvendes i bygninger. Vandtågeanlæg slukker i mange tilfælde lige så godt som sprinkleranlæg, siger Thomas Hermodsson. Færre vandskader Også på landjorden er det mindre vandforbrug en stor fordel. Ganske Rettelse Rumslukningsanlæg I artiklen Nye krav til rumslukningsanlæg i Brand & Sikring nr. 2/07 oplyses det bl.a., at der i Danmark er krav om, at både detekteringsdel samt kontrol- og forsinkelsesudstyr til rumslukningsanlæg skal være systemcertificerede. I den anledning skal vi gøre opmærksom på, at der ikke eksisterer noget lovkrav på områ- det, da Bygningsreglementet i 2004 blev ændret således, at brandkravene blev til funktionskrav. På har vi lagt en korrigeret version af artiklen, hvori det fejlbehæftede afsnit er blevet rettet, ligesom der er sket en yderligere præcisering af nogle oplysninger i artiklen. DBI beklager fejlen. Endnu er der kun få danske eksempler på vandtågeanlæg i bygninger. Et af de mest spændende er Alsion i Sønderborg, der blandt andet skal rumme Syddansk Universitet og Forskerpark Syd. Her installeres udelukkende vandtåge i seks nybygninger. Under højt tryk Et anlæg til slukning med vandtåge omfatter et antal dyser, der helt som sprinklerdyser udløses af varmen fra branden. Vandet presses ud gennem dyserne under højt tryk i form af ganske små dråber, der fordeler sig i hele rummet og hurtigt fordamper. Slukning med vandtåge bygger på flere mekanismer. For det første sænker vandtågen brandens temperatur på grund af fordampning og opvarmning. For det andet fortrænger den stor mængde vandtåge luft, så der bliver mindre ilt til forbrændingen. Og for det tredje bremser tågen strålevarmen fra branden. jbn 18

19 Mobil rumslukning med vandtåge Behovet for brandsikring af særligt udsatte personer har ført til udvikling af nye typer rumslukningsanlæg DBI Nogle mennesker har større risiko for at omkomme i brand end andre. Det gælder især for ældre og handicappede personer samt (mis)brugere af medicin, alkohol og narkotika og i alle tilfælde er det rygerne, der er de mest udsatte. Selv om en del af disse mennesker har røgalarmer eller bor i en plejebolig med brandalarmanlæg, kan risikoen for at brænde inde stadig være forhøjet. Det skyldes deres ofte stærkt nedsatte reaktionsevne som følge af svækkede fysiske og psykiske sanser. Systemer til boligsprinkling, som især har vundet frem i USA, er en mulighed, når det gælder om at gøre livet mere sikkert for de særligt udsatte personer. Men sprinkling, der både er vandkrævende og omkostningstung, har indtil videre ikke slået an i Danmark. Nu er der imidlertid blevet udviklet små rumslukningsanlæg med vandtåge, som ser ud til at have større chancer i Danmark. Anlæggene er opbygget som mobile eller let flytbare systemer, der er billigere at installere end sprinkleranlæg. Samtidig betyder deres lavere vandforbrug, at vandskaderne bliver mindre ved en eventuel udløsning. Inden for første halvår 2007 er der lanceret to af disse systemer på det danske marked et svenskudviklet og et dansk. At systemerne er mere eller mindre mobile har økonomisk betydning. Ud over at installationsomkostningerne kan begrænses i forhold til stationære sprinklerog vandtågeanlæg, kan anlæggene hurtigt og uden væsentlige retableringsudgifter flyttes og genanvendes i en anden bolig. Søjle med højtrykspumpe Det svenske system hedder Q1 og er udviklet og produceres af virksomheden Q-Fog. Anlægget består af en lidt over to meter høj søjleformet enhed, der normalt anbringes op ad en væg. Enheden indeholder stort set alt, hvad der behøves: pumpesystem, vandbeholder og dyse mv. Anlægget udløses af en eksternt monteret røgdetektor. Ifølge producenten kan standardanlægget med én dyse dække et rum på 25 m 2. Anlægget har én fast dyse monteret øverst på enheden, men derudover kan der tilsluttes eksterne dyser. Opbygningen af anlægget som en samlet enhed gør det mobilt og enkelt at installere og flytte. Da det indeholder en 130 liters vandbeholder, er systemet uafhængigt af boligens faste vandinstallation. Vandtågesystemet Q1 er bygget ind i en søjleformet enhed. Systemet er udviklet af Björn Lundblad (t.v.) og Torbjörn Lundström (t.h.) fra det svenske firma Q-Fog. 19

20 Det danske VID-system monteres som vandrette paneler på væggen lige under loftet. Billedet viser en forsøgsopstilling med ekstern røg- og varmedetektor. Den samlede konstruktionsenhed gør dog, at anlægget kan virke voldsomt eller klodset i en mindre bolig. Det har konstruktørerne forsøgt at afbøde ved hjælp af en afrundet facon og ved at tilbyde anlægget i forskellige farvenuancer. Q1-systemet er et højtrykssystem, som arbejder med et vandtryk på 130 bar. Som det også gælder for de større stationære vandtåge- og sprinkleranlæg, er systemet ikke dimensioneret til egentlig brandslukning men i første række til at kontrollere en brand. Anlægget blev demonstreret i forbindelse med DBI-dagen 2007 hos DBI i Hvidovre, hvor det blev vist, at anlægget kan kontrollere brand i et polstermøbel. VID-systemet er udviklet af Carsten Palle. har som udgangspunkt hverken vandbeholder eller pumpe, men kobles direkte til vandforsyningen og kan arbejde ved almindeligt vandtryk på omkring 2,5 bar. Branddetektionen sker på grundlag af en kombination af røg og temperaturudvikling, og detektionsenheden kan fås indbygget i et af panelerne. De umiddelbare fordele ved dette system er, at man kan spare en pumpe, og at panelerne kan indpasses mere diskret end den svenske søjle. Til gengæld betyder vandtilslutningen og vægmonteringen, at systemet ikke er et egentligt mobilt anlæg. Endelig kan man forestille sig, at der nogle steder kan opstå problemer med vandtrykket, så der må påmonteres en pumpe. Rent økonomisk må man formode, at VID-komponenterne er billigere end Q1- anlægget, mens installationsomkostningerne er højere. Begge anlæg har deltaget i en test, som er gennemført af det norske brandforskningsinstitut SINTEF NBL i slutningen af Desuden indgår begge produkter i Københavns Kommunes hjælpemiddelprojekt Vær Tryg, som afprøver teknologiske hjælpemidler til borgere med et særligt behov. Paneler med lavt vandtryk I Svendborg har virksomheden VID (Vision Idea Design) udviklet et lavtryks-vandtågesystem til rumslukning. Virksomheden er etableret af Carsten Palle, som i mange år har arbejdet med sprinkleranlæg og i dag især arbejder med udvikling og test af vandtågesystemer i VID og laboratorievirksomheden DFL. VID-systemet henvender sig det samme marked som Q1, men adskiller sig på flere områder afgørende fra det svenske system. Således består det danske system af mindre paneler, som monteres vandret på rummets vægge oppe ved loftet. Systemet Ph.d. i vandtåge Bjarne Paulsen Husted, DBI, forsvarer den 21. september 2007 sin ph.d.-afhandling Experimantal measurements of water mist systems and implications for modelling in CFD ved Lunds Universitet. Der er offentlig adgang til forsvaret, der finder sted kl på Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, sons Väg 1, SE Lund, Sverige. Auditorium A, V-huset, John Erics- 20

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ Nr. 4 December 2008 DBI Vindmøllekoncern med høje sikkerhedsambitioner Låsesmedeuddannelsen nøglen til en sikker fremtid Brandalarmanlæg virker godt Vagtskifte i DBI Skal elevatorer bruges til evakuering?

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Danskerne ikke så bange for kriminalitet

Danskerne ikke så bange for kriminalitet Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Stil kvalitetskrav til overvågerne Et produkt fra for et sikrere samfund nummer 1 2012 Danskerne ikke så bange

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere