NATURSKIFER TIL TAG OG FACADEBEKLÆDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURSKIFER TIL TAG OG FACADEBEKLÆDNING"

Transkript

1 NATURSKIFER TIL TAG OG FACADEBEKLÆDNING FRA E.NIELSENS

2 2 ANVENDELSE AF SKIFER I DANMARK Naturskifer har været anvendt i Danmark siden midten af 1800-tallet, og stadig den dag i dag vælges Naturskifer pga. holdbarhed og dets klassiske og smukke udseende. Materialet er på alle måder unikt, og den lange levetid gør naturskifer til en økonomisk fordelagtig løsning til tag- eller facadebeklædning. Dette ses f.eks. i bybilledet i København, hvor mange ejendomme stadig har det oprindelige skifertag liggende efter mere end 100 år. E. Nielsen har bl.a. leveret DEL CARMEN skifer til det gamle pakhus på Philip De Langes Alle på Holmen. Skiferen er leveret iht. gældende regler for Byfornyelsen i København, og overholder alle krav i forbindelse hermed. Skifer kan anvendes som tagbeklædning i såvel almindelige tagkonstruktioner som mere avancerede kupler, tårne, spir m.v. Det strider faktisk en anelse mod skiferens lidt stive natur, men det er samtidig en god målestok for, hvor mange muligheder der ligger i anvendelse af skifer, når den benyttes fagligt og håndværksmæssigt korrekt. Arbejdet med montering af skifertage ligger i dag under Blikkenslageren og indgår som en fast del af Blikkenslagerens uddannelse. Ved anvendelse af skifer som facadebeklædning, opnår facaden et kvalitetsløft samtidig med at bygningen tilføres en varig klimaskærm og et smukt udseende, dækkende for både nybyggeri og renovering.

3 3 Lager og service Nivå Station, DEL CARMEN tagskifer E. Nielsen har et fast sortiment af tagskifer på lager i format 30 x 60 cm på adressen i Hvidovre. Skiferen lagerføres både med og uden for-lockede huller. Endvidere lagerføres der overstørrelser, således at tilpasninger mod skotrender, false m.v. kan foretages i en arbejdsgang, ligesom vi lagerfører kobbersøm og relevant tilbehør. Alle skifre fra E. Nielsen er håndkløvet og specialsorteret. Den meget høje bøjningstrækstyrke gør skiferen velegnet til både tagskifer og facadebeklædning.

4 4 SKIFER OG GEOLOGI Skifer er et naturmateriale med en lang geologisk historie. Skifer er geologisk set en bjergart med sedimentær oprindelse som efterfølgende er metamorficeret (omdannet).den skifer vi importerer blev dannet tilbage i den såkaldte Ordovicium periode i jordens tilblivelse ( mio år siden) hvor enorme mængde af sedimenter blev aflejret på havbunden. Disse sedimenter blev efterfølgende udsat for store varme- og trykpåvirkninger i forbindelse med kontinentforskydninger, og under denne påvirkning blev stenen metamorficeret (omdannet) til den skifer, vi i dag kan bryde i det nordvestlige Spanien. Den gamle havbund ligger i dag i 1400 meters højde, og vidner om de store landforskydninger, som jorden konstant er udsat for. Skifer kendetegnes ved at have stor kløvelighed i én retning, og netop dette kan udnyttes ved anvendelse som tagmateriale eller facadebeklædning. Der kan være store regionale forskelle på de enkelte skiferbrud, og derfor er det altid vigtigt at studere CE-mærkningen indgående.

5 5 KLASSIFICERING AF NATURSKIFER/CE-MÆRKNING Skifer er gennem tiderne importeret fra en lang række af lande rundt om i verden. Tilbage i 1800-tallet blev den bedste skifer oprindeligt produceret i Wales i England, hvor den klassiske Porth Madog skifer blev udskibet. Globaliseringen har efterhånden gjort det muligt at hjemtage skifer fra alle steder på kloden, men kvaliteten af produkterne har været svingende. Der er derfor indført forskellige normer og standarder for, hvad en god skifer skal leve op til af konkrete krav, for at den må anvendes i Danmark. For salg af alle skifertyper i Danmark og EU gælder det, at skiferen skal CE-mærkes. Dette indebærer at anvendelse af skiferen som byggekomponent i et byggeri kun må ske, såfremt den enkelte importør eller producent af produktet erklærer, at produktet overholder den pågældende produktstandard for produktet. De enkelte EU lande blev tilbage i 2004 enige om at godkende den fælleseuropæiske norm for skifer - EN Denne europæiske standard overgår Dansk Standard, og vi er således i Danmark ligesom på andre områder forpligtet til at annektere EN normen til Dansk Standard. Iht. EN klassificeres tagskifer i 3 kategorier/klasser, hvor A1, T1 og S1 er den bedste klasse. På side 6 og 7 viser vi CE-mærkningen på to af vore skifertyper. På side 9 er der en forklaring på tallene, således at værdierne bag de enkelte tal bedre kan forstås. Plandirektoratet udarbejdede allerede i september 1999 forskrifter for byfornyelsen i Københavns Kommune. Vore skifertyper overholder tillige disse skærpede foreskrifter ift. CE-mærkningen.

6 6 X1 DEL CARMEN BLUE BLACK 1 Dimensions and dimensional variation Nominal thickness and variation Mechanical Resistance Carbajal de la Romana - La Baña - León - Spain Date of Test: 2008 EN :2004 Roofing and External Cladding Slate MoR Transverse MPa Longitudinal MPa Mean Failure Load Transverse 546 N/mm Longitudinal 668 N/mm Carbonate content : 0.4% Durability / Water absorption with code A1 : 0.22% Durability / Freeze thaw cycling Durability / Thermal cycling Durability / Sulfur dioxide exposure with code T1 with code S1 Durability / Non - carbonate carbon content : 0.52% Release of dangerous substances External fire performance Reaction to fire None in conditions of use as roofing or external cladding Deemed to satisfy Deemed to satisfy class A SSQ Group, 301 Elveden Road, London, NW10 7SS t : +44 (0) f : +44 (0) e : w : Overholder plandirektoratets forskrifter fra september 1999

7 7 X1 DOMIZ BLUE-GREY 1 Dimensions and dimentional variation Nominal thickness and variation Mechanical Resistance GM - El Barco - De Valdeorras - Orense Date of Test: 2008 EN :2004 Roofing and External Cladding Slate MoR Transverse 65.8 MPa Longitudinal 70 MPa Mean Faliure Load Transverse Longitudinal Carbonate content : 0.56% Durability / Water absorption with code A1 : 0.27% Durability / Freeze thaw cycling Durability / Thermal cycling Durability / Sulfur dioxide exposure with code T1 with code S1 Durability / Non - carbonate carbon content : 0.27% Release of dangerous substances External fire performance Reaction to fire None in conditions of use as roofing or external cladding Deemed to satisfy Deemed to satisfy class A SSQ Group, 301 Elveden Road, London, NW10 7SS t : +44 (0) f : +44 (0) e : w : Overholder plandirektoratets forskrifter fra september 1999

8 8 Dette notat refererer til CE-mærkningen af E. Nielsen DOMIZ og DEL CARMEN skifer på side 6 og 7. Tallene er angivet med henholdsvis blå skrift når det er godt og rød skrift når det er dårligt Selve CE-mærkningen. Dette viser, at produkter overholder det relevante Europæiske Direktiv, dvs. ved tagskifer/facadebkelædning, at skiferen er testet iht. til DS/EN Adressen på skiferbruddet. Datoen hvor testen blev gennemført. DS/EN foreskriver at testen skal udføres hvert andet år. Den Europæiske Standard, som produktet er testet efter DS/EN Det produkt, som standarden refererer til Bekræftelse på, at skiferen overholder de dimensioner, som er deklareret af producenten, og overholder de foreskrevne tollerancer. Bekræftelse på, at skiferen overholder den nominelle tykkelse, som er deklareret af producenten. Dette indikerer styrken på skiferen. Prøverne er sat under tryk indtil de knækker (se note 9), og disse data anvendes til at kalkulere bøjningstrækstyrken både på tværs (transverse) og på langs (longitudinal). Stærke skifre har en værdi på > 70 MPa. Bøjningstrækstyrken anvendes også til at kalkulere minimums tykkelsen. Dette er den last, der skulle til for at knække prøveemnerne på tværs og på langs. Disse resultater anvendes til at kalkulere MoR. Dette giver en indikation af indholdet af Calcium i skiferen. Der er 3 klassifikationer: op til 5 % / 5-20 % / > 20 %. Generelt kan man sige, at jo lavere værdi, jo bedre en skifer. Resultatet anvendes også til at afgøre, hvordan Svovl Dioxid Testen udføres (se note 14) Dette giver en indikation af bjergartens vandabsorption og hvordan skiferen vil reagere, når den er våd. Værdier op til 0,6 % klassificeres som A1, værdier over 0,6 % som A2 Frost/tø testen udføres kun, hvis skiferen kategoriseres som A2 i vandabsorptionstesten. Denne test angiver, hvor stort et styrketab, skiferen får når den udsættes for frost/tø påvirkninger. A2 skifer vil formodentlig være meget risikabel at anvende i Danmark. Termo Cyklus Testen relaterer til mineralet pyrit, som er et almindeligt forekommende mineral i de fleste skifertyper. Testen angiver, om pyrit vil reagere med luftens ilt, og dermed oxidere (ruste). Der findes 3 klassifikationer: T1 / T2 / T3. T1 angiver at skiferen er fri for pyrit forekomster, der vil oxidere. T2 indikerer, at skiferen formodentlig vil udvikle rust på overfladen med tiden og T3 indikerer, at strukturen i skiferen vil nedbrydes (delaminere) efterhånden som pyritten oxiderer. Svovl Dioxid Testen viser, hvorledes skiferen opfører sig i et surt (syre) miljø, som er almindeligt i dag i mange storbyer. Sur nedbør og aflejringer kan opløse kalken i skiferen, og giver anledning til tab af masse og styrke. Skifer med et carbonat indhold op til 20 % er klassificeret som enten S1, S2 eller S3. Resultatet påvirker tykkelsen som skiferen produceres i. Skifer med et carbonat indhold > 20 % testes efter en anden norm, og bør ikke anvendes i Danmark. Dette viser indholdet af carbonater i ikke-carbonat tilstand, som der forefindes i skiferen, f.eks. grafit, olie og andre organiske materialer. Standarden foreskriver et maximum på 2 %, dvs. jo lavere værdi, jo bedre en skifer. Udledning af farlige substancer. Skiferen er et 100 % naturprodukt Påvirkning ved brand. Reaktion overfor brand. Skiferen kan ikke brænde. Alle skifertyper fra E. Nielsen er således testet iht. DS/EN 12326, har CE-mærkning, og tilhører den bedste kategori henholdsvis A1, T1 og S1

9 9

10 10 Historien E. Nielsens mekaniske Stenhuggeri A/S er Danmarks ældste stenhuggeri. Det blev grundlagt i 1797 af Peter Danzer, og havde oprindeligt adresse på Marmorpladsen, der hvor Marmorkirken ligger idag. Emil Nielsen købte i 1865 firmaet, og omdøbte ved samme lejlighed navnet til E. Nielsens mekaniske Stenhuggeri. Han havde investeret i dengang top moderne dampmaskiner til slibning og polering af natursten, og tillagde derfor det mekaniske Stenhuggeri særlig betydning. Indtil da foregik slibning og polering med håndkraft og vindmøller. Firmaet flyttede til Bredgade, og senere til Nørrebrogade og Aldersrogade på Østerbro, indtil industrien i bymiljøet blev utidssvarende. Undervejs gik Bernhard Grage i lære i firmaet og overtog i 1920 det fulde ejerskab. Ole Grage er i dag 4. generation. E. Nielsen Mekaniske Stenhuggeri er førende inden for projektsalg og yder rådgivning og salg til professionelle aktører i byggemarkedet, herunder arkitekter, entreprenører og blikkenslagere. Vores stab af faste medarbejdere har arbejdet indenfor stenbranchen i mange år, og vi har derfor stor kompetence indenfor løsning af projektsager, hvor vi gennem en årrække har forestået leverancer af natursten til en lang række af både store og mindre sager. Virksomheden har været involveret i en lang række prominente byggerier i nyere tid. Referencelisten tæller bl.a. Amalienborg Slot, Kastrup Lufthavn, Metroen i København og A.P. Møller s hovedsæde på Esplanaden. For mere information henviser vi til vores hjemmeside Industriholmen 21 DK-2650 Hvidovre Tel

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved Vivian Kvist Johannsen (ed.) IGN Rapport Januar 2015 Titel Opførelsesmetoder og udvikling

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere