En sammenhængende klimaenergi- og miljøpolitik som lokal og regional vækstdriver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En sammenhængende klimaenergi- og miljøpolitik som lokal og regional vækstdriver 2010-2020"

Transkript

1 11 JUNI 2010 En sammenhængende klimaenergi- og miljøpolitik som lokal og regional vækstdriver Leo Christensen projektchef Lolland Kommune

2 Den kommunale udfordring Kommunerne står over for massive investeringer i teknisk infrastruktur vand, spildevand, varme, klimatilpasning (overfladevand) samt renovering og nybyggeri i de næste 10 år. Sikring mod klimapåvirkninger, vandmiljøplaner, spildevand i det åbne land, sikring af drikkevand og CO2 neutral el og opvarmning er bare en del af udfordringerne. Manglende koordinering og optimering samt indsigt i nye teknologier vil ikke kun skabe store fejlinvesteringer, men udfordre hele vor tankegang omkring det åbne land som vi kender det i dag, hvis kommunerne ikke samarbejder

3 Kommunens forsyning som vækstdriver Triple Helix som værktøj Samarbejde med universiteter Nye installationer (ikke mindst plangrundlag) Eksisterende anlæg Drift Samarbejde med private selskaber Afprøvning af nye teknologier Samarbejde med brancheorganisatsioner Myndighedsbehandling Holistisk forankring og spin-offs Internationale samarbejder Spredning til andre samfundssektorer Nye platforme for udviklingstiltag

4 Google Map af VE tiltag

5 Lolland CTF Netværker Privat Industri F&U Andre DONG Danfoss Alfa Laval Danisco Vestas DLG IRD A/S Dantherm Prima-Lyx Haldor Topsøe COWI DGC SEAS-NVE BSG Bioenergie Rapsol Wise Renewables (US) Solar Quest (US) Praj Industries, Indien København Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitet Risø National Laboratorie Institut for Regional Udvikling og Strukturel Planlægning (D) CURS (FIN) Nordregio (S) Nordisk Energi Forskning NICe-Nordic Innovation Center Kaunas Technical University, Lithuania Tutech, Hamburg, (D) Berkely University, USA UCSC, USA UC Davis, USA Stanford University, USA Monterey Institute, USA, Millenium Institute, USA Nasa Ames, USA LOKE (Denmark) REFA I/S (Denmark) Råhavegård Danske kommuner Region Sjælland KL Transport- og Energiministeriet Miljøministeriet Videnskabsministeriet Bass Netværk Østersøen Invest in Denmark (UM) Innovation Center Denmark Energistyrelsen Scandinavian H2 Highway EU Hydrogen Regions ISLENET Santa Cruz by og Amt Salinas Valley, USA Watsonville, USA Galapagos Islands Aruba Island Regioner I Canada Green Business Norway

6 EL Sollys Alger Biogas anlæg Gødning Alger Biomasse Gylle Halm CO2 Reformering Fiber (N2, P, K,++) Biogas Naturgas (CH4) CO2 CH4 CH4 CO2 H20 Biomasse Halm, Flis CO2 Varme Varme Kraftvarme Varme Mikro CHP s Reformer CO2+H2O+EL EL Metanol (CH3OH) H2O Grøn el (overskud) Landbrug (+3000MW)

7 Brintsamfund Lolland

8 Vindeby Verdens første offshore vindfelt konverteres til demo for bølgekraft Prototype 30,000 KW Scale 1:6

9 Nakskov Industrial and Environmental Park

10 Agroindustri Lolland

11 Onsevig Algeanlæg

12

13 Femern Belt Bridge

14 En samlet klima- energi- og vandmiljøplan Vision 17 kommuner en region Kommunerne i regionen skal udvikle deres klimasatsning på en måde, der sikrer egne borgere mod uforudsete tab forårsaget af klimaforandringer. Samtidig skal vi styrke kommunernes tekniske infrastruktur på en måde, der skaber et erhverv i at forsyne hovedstaden med de ydelser og leverancer en storby ikke selv kan tilvejebringe inden for deres begrænsede geografi.

15 Baggrund for projektforslaget Klimapåvirkninger kender ikke kommunegrænserne Miljøpåvirkninger kender ikke kommunegrænserne Energi distribution kender ikke kommunegrænserne Kommunerne skal efterleve samme lovgivning Kommunerne skal etablerer og koordinerer plangrundlag Ingen kommune alene har alt og ingen kan alt Vi har hverken tid eller råd til at tænke i enkelte løsninger. Hvis vi skal bibeholde vor levestandard må vi skabe nye sammenhænge i alle dispositioner. Med andre ord: Vi skal arbejde med problemer hvor vi ikke kender løsningen frem for løsninger hvor vi ikke har problemer NIRSAS rapporten) (citat fra:

16 Hvor kommer pengene fra? Og hvad snakker vi om af midler? Pengene kommer som et indskud eller tilsagn fra de kommunale eller fælleskommunale forsyningsvirksomheder. Pengene udgør en procentdel af de enkelte selskabers samlede anlægsbudget over en periode på år. Ved f.eks. 5% af midlerne taget ud til udvikling, vil de kommunalt ejede selskabers andel alene udgøre mellem 1,2 og 1,5 milliarder kroner. (Anlægsbudget er estimeret til milliarder kr.) Ved et samarbejde med tilsvarende selskaber i Storkøbenhavn og Nordsjælland kan det samlede grundbeløb øges betragteligt Er det Lovligt? Ja det er lovligt under overholdelse af nogle få spilleregler der er redegjort for i PriceWaterHouseCoopers revisionsnotat. (Notatet kan downloades på Energiklyngecenter Sjællands hjemmeside)

17 Grønt energi Flow fra vindmøller GW H GWH 90 GWH - 51 GW H 280 GWH 880 GWH I 2010 vil eksporten øges med over 100% når Rødsand II startes op.

18 Lolland CTF

19 Vindenergi-balance, 2006 Overskud og underskudsproduktion i forhold til gennemsnit på 1125 kwh pr. indbygger kwh vindenergi Det vi får til at virke regionalt kan også bruges nationalt og internationalt

20 Potentialer for fornybar energi udnyttelse De største biomasse strømme vil komme via Østersøen

21 Figur 1. Vedvarende energi produktion i Danmark i 2008 og forventet udvikling til 2020, samt importen af biomasse (træ) siden Havnene bliver helt centrale omdrejningspunkter for Fremtidens energiforsyning

22 Tabel 3. Forventet beskæftigelsespotentialer for en vækst af vedvarende energi på 106 PJ i perioden frem til Kilde: Beregninger på basis af opdelingerne i de foregående tabeller, samt på data fra den danske teknologikatalog: Technology Data for Electricity and Heat Generating Plants, Danish Energy Agency, March Beskæftigelseseffekten af anlægsinvesteringerne er omregnet, således at de fordeles jævnt over den betragtede periode. Dette er direkte job. Afhængig af valgt teknologi vil der komme indirekte job.

23 Hvad er så planen? Der skabes et fælleskommunalt R&D selskab Selskabet tilføres midler fra de enkelte forsyningsselskaber (1,2-1,5 milliard kroner) over fem år (pengene bruges i de samme selskaber og forlader i princippet aldrig selskabert) Universiteter og rådgivningsselskaber prissætter udviklingen af en regional klima-, energi-, og vandmiljøplan. Pengene geares over regionale-, nationale- og internationale (EU) udviklingsmidler. Der udvikles en samlet plan for testanlæg og forskning og forsyningsselskaberne får deres indskud tilbageført som anlægsmidler til testanlæg. Kommunerne laver lokalplanlægning for de samlede forsynings- og energianlæg og kommunerne, sammen med private investorer starter anlægsinvesteringerne (24-30 milliarder kroner) København Energi og private investorer udbygger energianlæggene så København også kan forsynes (30-40 milliarder kroner)

24 Forarbejdet er lavet i form af en rapport der beskriver mål og midler. Processen kører sommeren over og kommunerne skal træffe beslutninger i efteråret Universiteter og rådgivningsselskaber, advokater og revisorer har leveret deres indspil Selskaber, potentiale og den nødvendige viden er til stede Det bliver et spændende efterår Tak for ordet

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Energivisioner for Region Nordjylland

Energivisioner for Region Nordjylland NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark Juni 2010 DA 1 DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé af den nationale politik for vedvarende energi... 4 2. Det forventede endelige energiforbrug i 2010-2020...

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Grader af grøn omstilling

Grader af grøn omstilling Fremtidens muligheder Nutidens handlinger Grader af grøn omstilling Vurderinger af konsekvenser for transport, energi, ressourcer og vand i 2050 Udarbejdet af Rambøll Udarbejdet af Rambøll på baggrund

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere