BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/ Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707// Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og solvarme for brugsvand og rumvarme) (Typebetegnelsen er, men unitten er beregnet for montage af såvel oliebrænder som gasbrænder). Afsnit Bruger og brugerens ansvar () Automatiseringsmuligheder () Installationsanvisninger () Serviceanvisninger () El-diagrammer & Tekniske data (5) Afleveringsrapport (6) er CE-godkendt Typeafprøvningsattest nr 08AQ000 Vi erklærer hermed at BAXI produkt type BLOCK OLIE SOL og BLOCK OLIE SOL VX overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/6/EEC med ændringer 9//EEC og 9/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (7//EEC med ændring 9/68/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (9//EEC)

2 Indholdsfortegnelse Afsnit INSTRUKTION Side BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR.... OVERSIGT OVER BLOCK OLIE SOL OG UDSTYRET.... ANSVAR OG SIKKERHED...5. START/STOP AF OLIEKEDEL OG SOLVARMEANLÆG...6. START/STOP AF SOLVARMEANLÆGGET DRIFTSVEJLEDNING FEJLKONTROL OLIEKEDEL (OG KEDEL M. GASBRÆNDER MONTERET) KONTROL AF SOLVARMEANLÆGGET (EVT. FEJLFINDING) VEDLIGEHOLDELSE... VARMESTYRING - ENERGIBESPARELSE.... VARMT BRUGSVAND... INSTALLATIONSANVISNINGER.... NORMER OG FORSKRIFTER.... OPSTILLING.... LEVERANCEN BESTÅR AF.... OPSTILLING OG RØRTILSLUTNING....5 MONTAGE AF KEDLEN....6 TILSLUTNING TIL SKORSTEN....7 FROSTBESKYTTELSE....8 OLIE/GAS BRÆNDER EKSPANSIONSBEHOLDER - KEDELANLÆG SIKKERHEDSVENTIL OG TRYKMÅLER...5. VANDPÅFYLDNING OG UDSKYLNING...5. FILTER ELLER INHIBITOR PÅ RADIATORKREDSEN?...5. GAS- OG OLIETILSLUTNING...5. EL-TILSLUTNING START AF ANLÆG MED EKSPANSIONSBEHOLDER....6 SERVICEANVISNINGER RENSNING AF KEDEL VEJS MOTORVENTIL FOR VARMEANLÆG TEKNISK INFORMATION TEKNISK DATA EL-STYRING OG EL-FORBINDELSE AFLEVERINGSRAPPORT MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER... Side Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl

3 Side Bruger og brugerens ansvar. Oversigt over og udstyret 8 Sol Olie eller gasbrænder Varme Fig.. 0. Oliekedel. Pumper for sol- og varmeanlæg. Styrepanelet. Varmtvandstermostat 5. Typeskilt 6. Evt. varmeveksler (sol til varmeanlæg) 7. Evt. motorventil (sol til varmeanlæg) 8. Luftudlader (varmeanlæg) 9. Sikkerhedsventil (solvarme) 0. Ekspansionsbeholder (varmeanlæg). Opsamlingsbeholder (solvarmeanlæg). Ekspansionsbeholder (solvarmeanlæg). Motorventil (varmeanlæg). Sikkerhedsventil (varmeanlæg) 5. Påfyldningshane (varmeanlæg) 6. Termostatisk vandventil

4 INSTRUKTION Side Beskrivelse af væsentlige komponenter (se placering på fig..).. Oliekedel Det er her i selve kedelenheden forbrændingen sker og varmen, der anvendes til opvarmning af huset samt til opvarmning af brugsvandet (når solen ikke skinner), produceres... Pumper (varmeanlæg) Pumpe varmeanlæg cirkulerer vandet til opvarmning af huset og varmtvandsbeholderen Pumpen kan indstilles på trin = hastigheder. Normalt stilles på trin eller Pumper (solvarme) Pumpe solvarme pumper væske fra solfanger til varmtvandshehoder og til evt. varmeveksler til rumvarme. Denne pumpe kan ligeledes stilles på trin, Denne indstilles altid af installatøren.. Styrepanelet A A A A K O B C C G H 9 6 ECL C bar AUTO AUTO Max. 6. A C 00 L D E F M N 0 bar Fig... (A) Varmestyring/solvarmestyring (B) Sikring (C ) Termometer for gaskedel (C ) Trykmåler for gaskedel (D) El-omskifter for pumpe varme (E) El-omskifter for brænder (F) El-kontakt for ekstra pumpe (G) Termostat for oliekedel (H) Termostat for varmtvandsheholder (K) Termometer varmtvandsbeholder (L) Trykmåler for solvarme (M) Indikatorlampe for solvarme i drift (N) Alarmlampe brænder (O) Overkogstermostat.. Varmtvandstermostat (H) Temperaturen på det varme brugsvand indstilles på termostaten Højre drejning (med uret) giver højere temperatur. Stil ikke højere end nødvendigt. (Se også.0.6.)..5 Typeskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. I afsnit 6, på sidste side i denne instruktion, er der afsat plads ti] oplysninger om kedelnr. og indstillinger...6 Varmeveksler (solvarme) (Kun på VX) Varmeveksleren udnytter solvarmen til opvarmning af huset når beholderen er blevet varmet op...7 Motorventil (solvarme) (Kun på VX) Dirigerer den opvarmede solvarmevæske til brugsvandsopvarmning eller opvarmning af huset, efter behov...8 Luftudlader (varmeanlæg) Sørger for automatisk udluftning af kedlen (fingerskruen over den skal være løsnet, så luften kan slippe ud)...9 Sikkerhedsventil (solvarme) Sikrer mod for højt tryk i solvarmeanlæg..0 Ekspansionsbeholder (varmeanlæg) Optager varmeudvidelse af vandet i kedel og radiatorer... Opsamlingsbeholder (solvarme) Opsamler solvarmevæske fra sikkerhedsventilen, hvis der opstår for højt tryk og der løber væske ud... Ekspansionsbeholder (solvarme) Optager varmeudvidelse i solvarmeanlægget.

5 Side 5.. Motorventil (varmeanlæg) Motorventilen har to stillinger. Når ventilen står i den ene stilling opvarmes huset, og i den anden stilling går det varme vand til opvarmning af varmtvandsbeholderen... Sikkerhedsventil (varmeanlæg) Sikrer mod for højt tryk i kedel og radiatoranlæg,..5 Påfyldningshane (varmeanlæg) Herigennem påfyldes/aftappes vand til/fra varmeanlægget...6 Termostatisk vandventil Blander koldt vand i det varme vand fra varmtvandsbeholderen, hvis dette er for varmt.. Ansvar og sikkerhed (Beskriver situation med gasbrænder monteret, idet denne er mest omfattende.).. Ansvar Ifølge gasreglementet påhviler ansvaret for vedligeholdelse af gas-fyrede anlæg brugeren. I gasreglementet anbefales et regelmæssigt vedligeholdelsesefter-syn af et autoriseret firma... Sikkerhed Af hensyn til sikkerheden skal følgende instrukser overholdes ifølge gasreglementet: Hvis der opstår gaslugt, skal vinduer og døre straks åbnes og gasafspærringshanen lukkes. Dernæst skal gasselskabet straks underrettes eller en VVS-installatør tilkaldes. Kun VVS-installatører må reparere gasanlægget. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVS-installatør. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af anlægget. Olieafspærringshaner og lignende installationsdele skal til enhver tid være let tilgængelige... Vedligeholdelse Det er ejer/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: almen praksis denne instruktions anvisninger instruktion til evt. udstyr/tilbehør samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit.8 Vedligeholdelse, samt garantibevis).

6 9 6 ECL C bar 0 AUTO AUTO Max. 6. A C bar INSTRUKTION Side 6. Start/Stop af oliekedel og solvarmeanlæg.. Før start. Før anlægget startes, skal vandtrykket i anlægget kontrolles på trykmåleren (C ) nederste viser.. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal afbryderne (D) og (E) være afbrudt. (Se afsnit.8 Vedligeholdelse) Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/ luftskruerne... Start af kedel A A A A K O B C C G H L D E F M N.. Stop af oliekedel Fig.... Gasafspærringshanen åbnes (v. gasbrænder). El-kontakten på væggen slås til. El-kontakterne (D) og (E) sættes på Auto trykkes ind for-neden.. Termostaten (G) indstilles på maksimal indstilling 5. Hvis der er varmebehov starter kedlen. Ved opstartsproblemer (se afsnit.6 Fejlkontrol). Med el-kontakten på væggen kan der slukkes for. (Husk at der skal være tændt af hensyn til solvarmeanlægget).. Hvis man ønsker at oliekedlen ikke skal være i funktion, sættes A på I denne position er radiatorvarme med olie frakoblet. Men hvis der er solvarme disponibel, anvendes denne varme.. Start/Stop af solvarmeanlægget.. Før start Før anlægget startes, skal væsketrykket i anlægget kontrol-leres på trykmåleren (L).Opfyldning og efterfyldning af væske på solvarmeanlægget er normalt et job for installatøren... Start af solvarmeanlæg. El-kontakten på væggen slås til. Styringen regulerer herefter solvarmen automatisk. Der er ikke noget De som forbruger skal stille på.. Vedr. udlæsning af temperaturer se instruktion på unit ens øverste dør.

7 Side 7.5 Driftsvejledning.5. Styrepanelet herfra styres og kontrolleres gaskedlens og solvarmeanlæggets drift. A A A A K O B C C G H C C Max. 6. A bar 6 ECL 5 bar 0 AUTO AUTO Fig..5 L D E F M N A B C C Varmestyring/solvarmestyring. Der henvises til speciel driftsvejledning (Danfoss), samt vejledning klæbet ind på unit ens øverste dør. Sikring max. 6, A (5x0 mm) Termometer viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (G). Hvad den aktuelle temperatur er, bestemmes af varmestyringen (A) i forhold til udetemperaturen. Trykmåler. Viser vandtrykket i kedel og radiatoranlæg. Trykket skal ligge mellem 0,5 og,5 bar. (Normalt stabiliseret vandtryk i et-plans hus er ca. 0,8 bar). D og E Automatik omskifter I = F AUTO Varmestyring frakoblet kedlen kører kun på kedlens termostat (G). (Solvarmen køres stadig af solvarmestyringen.) II = Normalindstilling dvs. Varmestyringen (A) styrer kedlen. El-kontakt for ekstra pumpe Når der er lys i kontaktens lysdiode er der tændt for den ekstra pumpe. H K L M N Varmtvandstermostat Vi anbefaler en indstilling på 60-65ºC (se også afsnit.). Termometer viser temperaturen midt i varmtvandsbeholderen og dermed hvor høj temperatur solvarmen har bidraget med. Trykmåler viser trykket i solvarmeanlægget. Skal ligge mellem og,5 bar. Indikatorlampe Der er lys i lampen når solen bidrager med opvarmning. Alarmlampe Lyser ved driftforstyrrelse på brænderen 0 Overkogstermostat Kobler ud hvis kedeltemperaturen har været for høj. Indkobling kan ske ved at trykke på den røde knap (når dækslet er fjernet) når temperaturen C er faldet til 70ºC. G.6 Termostat for oliekedel Termostaten er normalt indstillet på max. Det er så den udvidede varmestyring (A) der har overtaget kontrollen med kedeltem-peraturen. (Temperaturen ligger normalt fra 0-80ºC).

8 INSTRUKTION Side 8 Fejlkontrol oliekedel (og kedel m. gasbrænder monteret)..6. Gasbrænder vil ikke slukke Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes. El-kontakten slås fra. VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter vedvarende af røg i kedelrummet VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter af gas Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes..6. Trykket i anlægget falder Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget (se afsnit.8 Vedligeholdelse). VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes, hvis trykket fortsat fal-der til under 0,5 bar..6.5 Fejlkontrolskema Der er ingen varme i radiatorerne Der er intet varmt brugsvand Gå til skema.6.6 nej Kedeltemperatur 0-80 C Skru op Er der skruet op for varmtvandstermostaten ja Kører pumpen nej Om pumpen kan køre kan kontrolleres ved at sætte omskifter E (fig..5) på "hånd" ja Fyld vand på nej Er der vand nok på anlægget. (Se C fig..5) Se efter om der er tændt for varmestyringen ja Luft ud ja Er der luft i anlægget eller i rørsystemet til varmtvandsbeholderen nej Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

9 .6.6 Fejlkontrolskema INSTRUKTION Side 9 Brænderen kører ikke Slå den til nej Er der tændt for afbryder på væg? Varmestyring A kan have slukket for brænderen. For at afprøve om brænderen kan køre, kan omskifter E sættes på "hånd" ja Fyld op/ Åbn dem nej Er der olie på tanken?/ Er gasafspæringshanerne åbne? ja Genstart - tryk på brænderens røde knap ja Lyser lampe N (se N fig..5) nej Prøv at genstarte - se O (afsnit.5) ja Er overkogssikring afbrudt? nej Er husets sikring eller sikring B (fig..5) sprunget nej ja Skift dem Hvis resultatet stadig er at opstarten ikke sker da - Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

10 Side 0.7 Kontrol af solvarmeanlægget (evt. fejlfinding) En dag hvor solen skinner kontrolleres, at driftslampen lyser som tegn på, at pumpen kører. Mærk derefter med hånden om rørene til og fra solfangeren er varme. Hvis begge rør er varme med en vis forskel i temperatur virker anlægget. Kontroller så om aftenen, når det er blevet mørkt, at driftslampen er slukket og pumpen stoppet. Hvis dette er tilfældet, virker differenstermostaten der er indbygget i A (fig..5), som den skal. Fejlfinding Driftslampen lyser ikke selv om solen skinner. Kontroller om elforsyningen er i orden. Er den det, da kontakt installatøren. Driftslampen lyser, men rørene er kolde. Kontroller om solvarmepumpen ( på fig.. den er mærket solvarme) virker ved at lægge øret til (via en skruetrækker eller metalstang) og hør om den snurrer. Kører den ikke, da kontakt installatør. Driftslampe lyser og pumpen kører, men rørene er kolde. Kan skyldes væskemangel eller luft i rørsystemet. Kontroller trykket. Hvis trykket er i orden, er der væske nok men luft i systemet. Kontakt i begge tilfælde installatør. *). Driftslampe lyser og solvarmepumpen kører. Rørene er varme men temperaturforskellen er meget stor (det ene rør er næsten koldt og det andet meget varmt). Det kan skyldes luft i rørsystemet og at cirkulationen derfor sker stødvist. Kontakt installatør. *). Kogning i solfangerne: Hvis der har været strømafbrydelse så solvarmepumpen ikke kører, kan det ske, at væsken koger i solfangeren på grund af høj temperatur. Sikkerhedsventilen (9 fig..) åbner og lukker væske ud i opsamlingsbeholderen ( fig..). Note *) For at få anlægget til at virke igen, skal væsken atter fyldes på, og der skal udluftes. Kontakt installatøren. Der er på solvarmekredsen indbygget et filter. Filtret kan evt. være helt eller delvist stoppet til. Filtret er indbygget i en ventil og er mærket med mærkat. Når ventilen er lukket, kan filtret inspiceres og evt. renses. Husk at åbne ventilen igen.

11 Side.8 Vedligeholdelse.8. Vandpåfyldning.8. Frostbeskyttelse.8. Sikkerhedsventiler Ved vandpåfyldning skal afbryderen på væggen være slået fra. Vand påfyldes gennem påfyldningshanen ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen. Ganske langsomt åbnes derefter vandhanen og der fyldes langsomt op indtil trykket på trykmåleren (C fig..5) viser,5-,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot, at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem der skal bede Deres VVS-installatør gøre det, hvis De ønsker det gjort. Sikkerhedsventilens funktion er at lukke væske ud hvis der opstår for højt tryk. har indbyggede sikkerhedsventiler, hvoraf de ses på fig... pos. (9) er til solvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. pos. () er til centralvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. Derudover er der monteret en sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholderen. Denne åbner ved et tryk på 0 bar. Man kan efterprøve en sikkerhedsventil ved at fjerne en evt. hætte og trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning..8. Kontrol af anode I varmtvandsbeholderen er placeret en anode. Anodens formål er at beskytte mod tæring af varmtvandsbeholderen. Anoden skal holdes intakt og kontrolleres hvert andet år og om fornødent udskiftes. Dette skal De som bruger sørge for. Vedligeholdelsen af anoden er en forudsætning for, at beholderen er dækket af Deres BAXI-Garanti. Arbejdet udføres normalt af en VVS-installatør eller et servicefirma efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren..8.5 Kontrol af ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderen (fig.. pos 0) er leveret med et fortryk (lufttryk) på ca. 0,5 bar, og (fig.. pos ) med et fortryk på ca.,0 bar. Som ved enhver anden luftbeholder kan lufttrykket med tiden falde. De bør derfor i egen interesse anmode servicefirmaet om at kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk jævnligt (f.eks. hvert andet år). (Fortrykket kan kun kontrolleres når der ikke er noget tryk på væskesiden).

12 INSTRUKTION Side.8.6 Vedligeholdelseseftersyn Af hensyn til sikkerhed og bedst mulig udnyttelse af energien, anbefaler vi at rense kedlen hvert. år. Dette er et arbejde for fagfolk, dvs. De skal sørge for, at arbejdet udføres af VVS-installatør eller servicefirma..8.7 Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart, hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et årligt eftersyn som må anbefales. Spørg VVS-installatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma..8.8 Gode råd Kontroller løbende gasforbruget ved regelmæssig aflæsning af måleren, eller olieforbruget ved pejling af tanken. Hold rumtemperaturen på ca. 0ºC i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. HUSK at kontrollere varmtvandsbeholderens anode Varmestyring - Energibesparelse. Varmt brugsvand Der er altid monteret en varmestyring/solvarmestyring (Danfoss ECL 5). Varmestyringsdelen bevirker, at kedlen får længere driftsperioder ad gangen. Derved opnås den mindste varmeregning og den mest miljøvenlige drift. Kedeltemperaturen indstilles automatisk på den rette temperatur i forhold til udetemperaturen. (Se betjeningsvejledningen for ECL 5 samt kortfattet brugervejledning ligger under uret). Brugsvandet opvarmes af to varmekilder: A. Solen, der opvarmer hele beholderen med nederste spiral (varme stiger op og dermed opvarmes det hele). B. Oliekedlen, der opvarmer de øverste 60 liter (varmen bliver deroppe så nederste del er klar til at modtage varme fra solen). Indstil varmtvandstermostaten (pos. fig..) på 60-65ºC der er ikke et termometer, der viser temperaturen i toppen af beholderen, men den kan måles i vandstråle ved tappested. I praksis indstilles termostaten i perioder uden sol således, at der netop er varmt vand nok. Er der for lidt, skrues op i små trin. Indstil den termostatiske vandventil (6 fig..) på 65ºC, så opnås den optimale varmtvandsforsyning og denne temperatur holdes da, selv om solvarmen har varmet hele beholderen op til en høj temperatur.

13 Side Installationsanvisninger. Normer og forskrifter. Opstilling.. Hvem må installere?.. Frisklufttilførsel Oliefyring Gasfyring Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges. Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Opstilling i rum hvor der tørres tøj og hvor lufttilførslen ikke er god, kan forårsage korrosion på kedlens hedeflade, da der er indhold af klor i vaskemidler. Der skal sørges for at kedlen kan få tilstrækkelig frisklufttilførsel til forbrændingen. Dette kan ske med: Oplukkeligt vindue eller lem til det fri med reguleringsbeslag eller med regulerbar friskluftventil. Enhver lovgivning på området skal følges. Følg gasreglementets krav... Afstandskrav - kedelmontage Til siden anbefalet min. 5 mm Over kedlen minimum 00 mm. Leverancen består af Kedel/Solvarmelagertank Kabinet Solfangerføler. Opstilling og rørtilslutning.. Rørforbindelser materialevalg Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber-stål. Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og derefter kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. Varmtvandsbeholderen er udført i emaljeret stål, hvilket også giver frihed til at anvende galvaniserede rør til brugsvandet. Til solvarmekredsen skal man følge solfangerfabrikantens anvisninger... Placering af føler i solfangeren. Det er vigtigt at føleren anbringes korrekt - følg solfangerfabrikantens anvisning. Følerledningen skal forbindes som angivet på el-diagrammet (se afsnit 5..6).

14 Side.5 Montage af kedlen.5. Montage af Kappe. Normalt påsættes først bagpladen og den ene sideplade, der vender ind imod væggen. Efter rørmontagen skrues kedelstyringen af transportbeslaget, beslaget skal ikke bruges mere. Nu kan den sidste sideplade og forramme, uden øverste skrå forplade, monteres. Bemærk at de samleskinner har snit så de kan bøjes, hvis det er nødvendigt af hensyn til montagehøjden. Såfremt nogle af rørene skal føres gennem kappen er det selvfølgelig nødvendigt at montere den aktuelle del forinden og bore/klippe hul(ler) for rørene. Hvis hullerne ses så husk at afdække med roset(ter). Til sidst fastgøres kedelstyringen, der sad på transport-beslag, på sin plads og øverste skrå forplade skubbes på plads. Fig Udtagning af blindplader Undgå at slå blindpladen ud groft med en hammer da kappen derved kan beskadiges. Forbor i stedet et hul og bræk pladen løs med en vandpumpetang eller lignende. Fig Tilslutning til skorsten Skorstenshøjde og lysning - (Se Gasreglementet og Bygningsreglementet.) Ved ønske om røgafgang bagud fjernes den monterede røgkasse og den medleverede røgtud monteres på kedlen. Tilslutning til muret skorsten sker fra røgtuden med Ø0 røgrør. Husk at anvende murbøsning. Muret skorsten - gasfyring Ved gasfyring skal man vurdere skorstenen med hensyn til kondensdannelse og i øvrigt følge reglerne i gasreglementet herom. Stålskorsten Såfremt man ønsker at anvende stålskorsten Bedes man rådføre sig med skorstensleverandøren.6. Skorstenen skal passe Kedlen leveres som standard med en røggasmødeplade, hvilket giver en meget lav røgtemperatur. Ved at fjerne denne kan røgtemperaturen hæves hvis det er nødvendigt. Vær opmærksom på, at skorstensforholdene skal svare til røgtemperaturen.7 Frostbeskyttelse. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.

15 Side 5.8 Olie/Gas brænder. Type har en effektiv -trækskedel som kræver en olie/gasbrænder med højere blæsertryk end almindeligt..8. Valg af oliedyse og gasbrænder indstilling. Dysestørrelser til oliefyret Anvend den dysetype oliefyrsfabrikken angiver. Normalt vil den dyse, der skal anvendes have 60 spredningsvinkel. Anvend ikke større dyse end nødvendigt ud fra det aktuelle varme- og varmtvandsbehov samt ud fra røgtemperatur og skorstensforhold. Det er en fordel at anvende forfilter. Ydelse på gasfyret Indstil gasfyret til en passende ydelse ud fra varmebehov og røgtemperatur samt ud fra skorstensforholdene (kondens)..8. Røgtemperatur Røgtemperaturen ligger normalt på ca C. (Se tekniske data) Hvis kedlen er snavset til stiger røgtemperaturen. (Se også afsnittet om rensning)..9 Ekspansionsbeholder - kedelanlæg Ekspansionsbeholderens størrelse og fortryk bestemmes ud fra varmeanlæggets totale vandindhold og højden til den øverste radiator. Ekspansionsbeholderen der er monteret på kedlen er på liter. Ved anlæg med meget stort vandindhold (ældre anlæg) kan det blive nødvendigt at montere en større ekspansionsbeholder evt. en mere. Fortrykket i den indbyggede ekspansionsbeholder er 0,5 bar svarende til en højdeforskel på højst 5 meter fra kedlen og op til øverste radiator. Hvis der er højere end 5 meter skal fortrykket justeres op. Ekspansionsbeholderens fortryk skal holdes intakt - Jævnlig kontrol anbefales..0 Sikkerhedsventil og trykmåler.0. Sikkerhedsventiler og Sikkerhedsledning Udføres efter Vandnormen og Arbejdstilsynets forskrifter.0. Trykmåler Den indbyggede trykmåler er beregnet til lukket anlæg.. Vandpåfyldning og udskylning Den korrekte installation efterfølges af udskylning gange. Den første udskylning bør ske uden at kedlen er tilkoblet for at undgå at gevindspåner, svejseperler og andet sætter sig i pumpen. Vand påfyldes og kedlen bringes på maksimal temperatur, hvorefter det tappes ud igen og nyt vand påfyldes (formålet med at skylle ud er at fjerne partikler, der måtte komme ind i installationsfasen og at fjerne fedt og snavs fra rør, radiatorer etc.) Ved gamle anlæg, hvor den gamle kedel udbyttes med en er det ekstra nødvendigt at skylle gammelt slam ud. Ved vandpåfyldning luftes ud på monterede luftskruer på anlægget. Fyld vand på til ca.,5 bar og luft ud. Efterfyld således at trykket står på ca.,5 bar og start fyret. Efter opvarmning skal der udluftes igen, da der samles luft ved opvarmningen.. Filter eller inhibitor på radiatorkredsen? - er det nødvendigt? I praksis viser det sig at nogle anlæg, hvor der installeres en kedeltype med lille vandindhold (som hører til) får problemer med aflejring/slam. Årsagerne hertil kan ikke altid nemt lokaliseres. Er det gammelt slam? Er det p.g.a. iltdiffusion gennem plastrør, der evt. er monteret i anlægget? Er det fordi der er kraftig cirkulation og ingen»god plads«i kedlen til aflejring?. Gas- og Olietilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier og gasmesteren bør sikre at rør renses for spåner etc. således, der ikke kommer urenheder ind i gaskontrollen. Der skal være en gashane foran kedel.. El-tilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier. El-tilslutningen til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. Fase/nul og jord. Der skal være afbryder i den faste installation. Udeføler til ECL 5 monteres på nordvendt væg og tilsluttes bag på ECL 5 (Se Danfoss Instruktion) El-diagrammer se afsnit 5..

16 Side 6.5 Start af anlæg med ekspansionsbeholder.. Cirkulationspumpen indstilles på enten indstilling eller.. De skal kontrollere at sikkerhedsventiler på anlæg og varmtvandskredsen fungerer. Dette gøres ved at dreje eller trykke betjeningsgrebet ganske lidt.. Prøv anlægget af inden De forlader det. Serviceanvisninger (se også afsnit.8). Rensning af kedel. -vejs motorventil for varmeanlæg Afbryd strømmen til oliefyret før brænderen afmonteres og døren åbnes. Fjern brænderen. Isoleringsforpladen fjernes. Døren åbnes, fyrboksen renses for sod og aske ved hjælp af børste og støvsuger. Turbolenspladen tages ud. De tre røgkanaler og røgkassen renses ved hjælp af rensebørste og støvsuger (specialstuds til støvsuger medleveres) Turbolensplade monteres. Genmonter resten. Ventilen består af en motordel og en ventildel som er samlet med en bajonetfatning. For at adskille den trykkes pal () ind, og motordelen () drejes af. Ventilen kan tvangsåbnes ved at trykke rød pal mod ventilen og trykke ind. For at udløse tvangsåbning skrues enten op for varmtvandstermostat eller motordel og ventil adskilles som angivet herover

17 Side 7 5 Teknisk information 5. Teknisk data Fig / 5 6 Kapacitet Ydelse kw Ydelse varmt brugsvand *) l/h Ydelse varmt brugsvand *) bad/h Drifttemperatur med ECL 5 C *) Brugsvand à 0 C ved olieopvarmning Mål og dimensioner Højde mm Bredde mm Dybde mm Røgafgangsstuds, udvendig diameter mm Vægt, total, med kappe, uden vand ca. kg Vægt uden kappe ca. kg Vandindhold kedel l Vandindhold, varmelager, varmtvandsbeh. l Vandindhold opvarmet af kedel l Driftstryk, kedel bar Driftstryk, solvarme bar El-tilslutning volt Block Olie Sol Block Olie Sol ,5,5 x 0 +J Tekniske data for. Styring af solkreds, gaskedel og rumvarme, Danfoss ECL5.. Manometer solkreds. Termometer, varmelager, v.v.-beholder. Manotermometer, oliekedel 5. Betjeningsknapper, indikator lamper, oliekedel 6. Røgaftræk til venstre eller højre side 7. Røgaftræk bagud 8. Røgaftræk ovenud 9. Udløb til solfanger, Ø 8/Ø 5 mm 0. Indløb fra solfanger, Ø 8/Ø 5 mm. Kold brugsvand, ¾. Varmt brugsvand, ¾ (se Note*). Afløb sikkerhedsventil, brugsvand.. Afløb sikkerhedsventil, radiatorkreds. 5. Fremløb, varme (radiator), ¾. 6. Returløb, varme (radiator), ¾. 8. Oliekedel 9. Ekspansionsbeholder, solvarme, 0 liter 0. Ekspansionsbeholder, radiatorkreds, liter. Sikkerhedsventil, solvarme,,5 bar x ½.. Sikkerhedsventil, radiatorkreds,,5 bar x ½.. Motorventil varmeanlæg.. Evt. motorventil solvarme (model VX) system.0 5. Evt. varmeveksler til radiatorkreds (model VX) system.0 6. Opsamlingsbeholder, solvarmevæske. 7. Anode, 5/ x 00 mm. 8. Pumpe, solkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 9. Pumpe, radiatorkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 0. Luftudlader, radiatorkreds.. Rustfri spiral, varme fra kedel.. Rustfri spiral, varme fra solfanger.. Sikkerhedsgruppe brugsvand, består af sikkerhedsventil, kontraventil, stopventil.. Påfyldningsventil, solkreds. 5. Termostatisk vandventil (skoldningssikring) 6. Påfyldnings-/aftapningsventil radiatorkreds. Note *) Studs for cirkulation sidder nedenfor pos. 5

18 5.. Røggastemperatur ( C) Virkningsgrad (%) Netto Røggastemp. Kurve Fremløb/Retur: 80/60 C Kurve Fremløb/Retur: 60/0 C Kurve Fremløb/Retur: 5/5 C TEC INSTRUKTION (kw) Ydelse C0 % Side Systemeksempler Sol -9 M B0 B9 Udeføler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system Standardudstyr Se også under tekniske data Endvidere: Solfangerføler (leverancen omfatter ikke solfangere). M Y M B Y M Olie- kedel M M Garanti: Fuld effektiv BAXI-garanti i.h.t. BAXIgarantibevis Varmeveksler B System. Godkendelser: CE-08AQ-000 VA./955 D 078 Sol -6 M B0 B9 Udef ler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system System.: -VX princip. Solopvarmning af varmt brugsvand og rumvarme via indbygget varmeveksler. Olie- M kedel M B Y M M System.: princip. Solopvarmning af varmt brugsvand. System.

19 Side 9 5. El-styring og el-forbindelse 5.. El-diagrammer for El-tilslutning til sker via det kabel, kedlen leveres med A Intern forbindelse B5 Kedeltermostat B6 Overkogstermostat B7 Maksimaltermostat (indstilling 90ºC) B8 Varmtvandstermostat Fl Sikring 6, A (5x0 mm) H Driftslampe for solvarmepumpe H Alarmlampe oliebrænder H Kontrollampe indbygget i S K Relæ for brænderdrift K Relæ for varmtvandsproduktion L Fase M Cirkulationspumpe varme M Cirkulationspumpe solvarme M Brænder M Ekstra pumpe (evt.) N Nul PE Jordledning S Afbryder med kontrollampe H S Omskifter brænder Manuel/Automatik S Omskifter pumpe Manuel/Automatik X Klemrække på bundplade (extern tilslut-ning) X Multistik stærkstrømsside X8 Klemrække for nettilslutning X0 Samlestik for solfanger- og udeføler X Y -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) Y -vejs motorventil (solvarme) W Kabel for tilslutning W Kabel til brænder W Kabel til pumpe varme W Kabel til pumpe sol W5 Kabel til -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) W6 Kabel til evt. ekstra pumpe W7 Kabel til -vejs motorventil (solvarme) 5.. El-diagram kabelskema X X L PE N L N W W W W5 W W7 W6 L PE N L PE N A L PEN L L N L PEN L PEN L N ST TB M M M Y M M Y M Net Nätanslutning Netz Supply Réseau Brænder Brännar Brenner Burner Brûleur Prøveklemme Termostat test Prüfklemme Thermostat Test Borne de contrôle Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil varme Ventil värme Ventil Heizung Valve heating Vanne chauffage Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil sol Ventil sol Ventil Solar Valve solar Vanne solaire Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe = PE=gul/grøn gul/grön Gelb/Grün jaune/vert yellow/green A = sort svart schwarz noir black L = brun brun Braun brun brown N = blå blå Blau bleu blue

20 5.. El-diagram nøgleskema L X: F INSTRUKTION X: X:8 Side 0 X: X: N X: X: Varmestyring ECL 5 A X: X: X:7 X:8 I II X:6 M II I K K S X:7 X:0 X:8 H X:9 X: Y X: X:0 M X: t 00 X:5 S B5 B6 X: X:6 M Y kun på VX 5 B7 K K X:7 H X: X:5 B8 t Y 7 K X: S X: X: H 5.. El-diagram forbindelsesskema B6 B5 B7 B8 00 t t t X X S H S S H K 0 7 K H N L X8 L N

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

TEC INSTRUKTION TEC DK/137253/3/ Side 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE TEC

TEC INSTRUKTION TEC DK/137253/3/ Side 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE TEC Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/75//8-05-00 Side VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie eller gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar. () Automatiseringsmuligheder.

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137414/2/26-02-2002 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Solo Innova INSTRUKTION. Centralvarmekedel for træ. Solo Innova DK/137285.06/06-08-2004. Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1)

Solo Innova INSTRUKTION. Centralvarmekedel for træ. Solo Innova DK/137285.06/06-08-2004. Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/137285.06/06-08-2004 Side 1 Centralvarmekedel for træ Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold

Læs mere

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel Instruktion til Alcon 5-16 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet biobrændsel 1. udgave 02. 2003 1 Indholdsfortegnelse side 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 3 1.1 Oversigt over kedlen og

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512

ELEKTRISK VANDVARMER. MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI. Publ. nr /0512 ELEKTRISK VANDVARMER MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING PRISME og PRISME KOMBI Publ. nr. 20750010/0512 Generelle oplysninger Service og garantier I tilfælde af reklamation Ansvar Rensning og eftersyn iht. Vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTRUKTION. OT 28 MK2 & OT 35 Side 1. VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL)

INSTRUKTION. OT 28 MK2 & OT 35 Side 1. VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL) Instruktion nr. 137545 rev. 2 Rev. dato: 01-04-2006 INSTRUKTION Side 1 OT VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI KOMBIKEDEL TYPE OT (FOR TRÆPILLEBRÆNDER og FAST BRÆNDSEL) DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137432/03/14-04-2005 Side 1 Block Gas Premix Centralvarmekedel for naturgas DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere