Spin off - start din egen virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spin off - start din egen virksomhed"

Transkript

1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1

2 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide er en del af serien FORRETNINGSVÆRKTØJER, som udgives af Væksthus Midtjylland med støtte fra Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond. FORRETNINGSVÆRKTØJER er skrevet til forretningskvinder og mænd i mindre virksomheder, der har behov for hurtigt at få en grundlæggende viden inden for et bestemt forretningsområde. Det kan være som forberedelse til overtagelsen af nye opgaver, forhandlingen med forretningspartneren eller mødet med rådgiveren. Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet af kommunerne i Region Midtjylland med det formål at vejlede iværksættere og virksomheder med ambitioner om at vokse sig større. Væksthus Midtjylland tilbyder blandt andet sparring, viden, networking og kurser. Forskning Guiden er baseret på et arbejde med spin-off, udført af Ann Højbjerg Clarke og Majbritt Rostgaard fra Syddansk Universitet i Kolding i samarbejde med erhvervskonsulenterne Johannes Grane Larsen og Eva Mosegaard fra Væksthus Syddanmark.. Team Denne guide er skrevet i samarbejde med Væksthusets virksomhedskonsulenter. Redaktør og ansvarlig projektleder: Mogens Thomsen. Guiden er redigeret af journalist og informationskonsulent, Andres Tue Møller, som gennem en årrække har arbejdet med formidling af iværksætter-relaterede emner. Via kommunikationsfirmaet, Tuen-media as, fungerer Andres Tue Møller desuden som sparringspartner for en række mindre/nyetablerede virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af kommunikations- og markedsføringsplaner. VÆKSTHUS Midtjylland Åbogade Århus N Telefon: CVR-nr.: Spin off - iværksætter Side 2

3 KAPITEL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...3 KAPITEL 2 FORORD...4 KAPITEL 3 INDLEDNING...5 Kort om spin-off... 5 Årsager til spin-off succes... 5 To typer af spin off... 6 Eksempel på to danske spin-off-virksomheder:... 6 a. Rationel spin-off... 8 b. Innovativ spin-off... 8 KAPITEL 4 TJEK DIG SELV - ER DU KLAR TIL SPIN-OFF?...10 Hvis du selv har fået ideen til at skabe en ny virksomhed Hvis din nuværende ledelse har præsenteret dig for ideen Hvis du ikke er klar til en spin-off-ide KAPITEL 5 HAR DU SELV FÅET IDEEN...14 Psykologien Processen trin for trin trin: Test din forretningsidé trin: Hvordan vil samarbejdet med forældrevirksomheden udvikle sig? trin: Hvilken form kan samarbejdet med forældrevirksomheden tage? trin: Udarbejd en foreløbig forretningsplan og test dig selv trin: Gennemgå og afprøv forreningsideen og -planen endnu engang trin: Hvilke ressourcer skal der til? trin: Sidste forberedelser inden mødet med forældrevirksomheden trin: Klar til handlingsplan Papirer KAPITEL 6 HAR LEDELSEN FÅET IDEEN...26 Psykologien Processen trin: Test forretningsidéen trin: Hvordan vil samarbejdet med forældrevirksomheden udvikle sig? trin: Hvilken form kan samarbejdet med forældrevirksomheden tage? trin: Test dig selv trin: Gennemgå og afprøv forreningsideen og -planen endnu engang trin: Hvilke ressourcer skal der til? trin: Klar til handlingsplan Papirer KAPITEL 7 YDERLIGERE INFORMATION...30 Spin off - iværksætter Side 3

4 KAPITEL 2 FORORD Har du fået en god ide, som får dig til at tænke på at springe ud som iværksætter? Har din chef eller en kollega præsenteret dig for en forretningsidé og bedt dig overveje, om du vil starte din egen virksomhed? Eller er det nogle af dine kunder fra din nuværende arbejdsplads, der har opfordret dig til at starte for dig selv? Der er mange forskellige årsager til, at iværksætter-drømme får næring, men kan du svare ja til et af ovenstående spørgsmål, så står du over for muligheden for at lave en såkaldt spin-off: En ny virksomhed, der udspringer af en bestående (større og etableret) virksomhed. Det er derfor denne guide er skrevet. Den skal hjælpe dig til at vurdere, om du skal tage springet. Spin-off er i denne guide defineret som: Nye, selvstændige forretninger/virksomheder, der udspringer af allerede eksisterende, private virksomheder. Og målgruppen er dig, der på nuværende tidspunkt er ansat, men som enten selv har fået ideen eller er blevet opfordret til at etablere din egen virksomhed. Guiden er bevidst gjort så kort og konkret som mulig, så du hurtigt kan komme videre i dine overvejelser. Den skal med andre ord ikke stå alene, men kan være det værktøj, der bringer dig videre. Uanset, hvilken beslutning du er ved at træffe, så er der god grund til at involvere din familie, en nær ven og en professionel sparringspartner i processen. Der er også udarbejdet en guide, der med virksomhedslederens øjne vurderer hvilke muligheder og trusler en spin off giver virksomhedsejere. Spin off - iværksætter Side 4

5 KAPITEL 3 INDLEDNING Spin-off adskiller sig fra traditionelt iværksætteri, ved at der er involveret en forældrevirksomhed din nuværende arbejdsplads. Og lige netop derfor, giver det god mening at supplere de generelle råd om iværksætteri med nogle specifikke forhold og udfordringer, som en spin-off iværksætter møder. Alene spørgsmålet om, hvornår du skal præsentere din ide for ledelsen (hvis det da ikke er ledelsen, der er kommet med ideen til dig), giver anledning til mange overvejelser. Og med god grund. Det betaler sig nemlig at være godt forberedt, inden man involverer sin chef i forretningsidéen. For at kunne forberede sig bedst muligt, er det vigtigt, at man er klar over, hvilken type spin-off, man står over for. Der er stor forskel på, hvordan forskellige typer af spin-off-ideer bliver modtaget af ledelsen i forældrevirksomheden. Kort om spin-off En række undersøgelser har vist, at spin-off-virksomheder, der startes på baggrund af viden og kompetencer erhvervet i eksisterende virksomheder, generelt klarer sig bedre end uafhængige iværksættere. Der er altså en god grund til at overveje spin-off-ideen grundigt, hvis du har blot en lille drøm om at blive selvstændig. Den primære forklaring på spin-off-virksomhedernes højere succesrate er, at de medarbejdere, der starter den nye virksomhed, har erhvervet erfaringer og høstet viden i deres hidtidige job, som de drager nytte af. Samtidig kan de ofte trække på ressourcer fra den eksisterende forældrevirksomhed. For eksempel ordrer (kunde) eller kapital (medejer). Det hører dog også med til undersøgelsernes konklussioner, at spinoff-iværksættere overtager forretningsrutiner og ledelsespraksisser fra forældrevirksomheden. Derfor går succes og dermed også fiasko i arv fra forældrevirksomhed til spin-off-virksomhed. Årsager til spin-off succes Her følger en kort opsummering af de væsentligste grunde, til at spinoff har en højere succesrate, end andre iværksætter-virksomheder. Du får en stor kunde ind i din virksomhed fra begyndelsen Forældrevirksomheden støtter dig for eksempel med kapital eller udstyr. Det giver ro til forretningsudvikling Du bliver specialist, og kan derfor få lettere adgang til andre kunder Spin off - iværksætter Side 5

6 Du kan dele risikoen med forældrevirksomheden Du kan fortsat trække på viden og kompetencer i forældrevirksomheden Du vil fra start have goodwill med fra din gamle arbejdsplads Du kan dele kunder med forældrevirksomheden. Der kan imidlertid også være grunde til, at forældrevirksomheden ikke ønsker at støtte en ny spin-off-virksomhed. Den bliver en konkurrent Den trækker kompetencer og viden ud af forældrevirksomheden Den fjerner et potentielt udviklingsområde fra forældrevirksomheden Forældrevirksomheden har ingen (eller dårlige) erfaringer med spin-off Det er i dette felt af muligheder og mulige barrierer, at du nu skal afprøve din ide. To typer af spin off Graden og omfanget af dit fremtidige samarbejde med forældrevirksomheden afhænger naturligvis af, hvilken type af produkt/ydelse, den nye spin-off-virksomhed skal levere. Hvis din forretningside eksempelvis er baseret på den samme teknologi, som din nuværende arbejdsplads anvender, vil forældrevirksomheden sandsynligvis have en stor interesse i at kontrollere forretningsudviklingen. Det samme kan være gældende, hvis din ide er rettet mod samme marked (kunder) som forældrevirksomheden. Det giver altså god mening at fastslå, hvilken type spin-off du står overfor. Det fremtidige forhold til din nuværende arbejdsplads, vil nemlig i vid udstrækning være afhængigt af spin-off-typen. Man beskriver typisk to forskellige typer af spin-off: a. Rationel spin-off ( orden i eget hus spin-off) b. Innovativ spin-off Eksempel på to danske spin-off-virksomheder: To spin-off-virksomheder udsprang af samme, store industri-virksomhed. Ideerne til spin-off-virksomhederne blev i begge tilfælde undfanget via dialog med kunder, men ideen blev i Virksomhed A s tilfælde båret videre af topledelsen, hvorimod den i Virksomhed B s blev båret videre af en mellemleder. Spin off - iværksætter Side 6

7 Virksomhed A kan betragtes som et innovativt spin-off, da den anvendte en relateret teknologi til forældrevirksomheden, men opererer på et nyt marked. Modsat var Virksomhed B et rationelt spin-off, hvor man med udgangspunkt i forældrevirksomhedens daværende dokumentationssystem og den oparbejdede kompetence kunne se en mulighed i at tilbyde dette system til andre virksomheder. Virksomhed A Topledelses-initieret Innovativ spin-off Udvikler og sælger avancerede invertere til solceller Virksomhed B Mellemleder-initieret Rationelt spin-off Tilbyder virksomheder optimering af deres fremstillingsproces af teknisk dokumentation Forældrevirksomheden var positiv og understøttede begge typer af spin-offvirksomheder. Understøttelsen skete dog i forskellig grad. Dette skyldes hovedsageligt, at man så forskellige forretningsmæssige perspektiver i de to typer af spin-offs. Uanset forskelle i forretningspotentiale, de to spin-offvirksomheder imellem, valgte forældrevirksomheden at understøtte begge spin-off-virksomheder. Understøttelsen tog dog afsæt i meget forskellige ressourcer. I forhold til Virksomhed A understøttede forældrevirksomheden primært ved at tillade, at Virksomhed A videreudviklede og kommercialiserede deres system. Forældrevirksomheden var med til at formidle kontakt til systemleverandøren, og udover selv at være den første kunde, formidlede forældrevirksomheden også kontakten til de første kunder. Endvidere var den viden, de tidligere medarbejdere havde erhvervet sig fra deres tidligere beskæftigelse i forældrevirksomheden, kritisk for deres virksomhed, ligesom det var vigtigt, at de kunne bruge forældrevirksomhedens navn i deres kontakt med kunderne. Den ressourceunderstøttelse, der fandt sted til Virksomhed A er opsummeret i nedenstående tabel. Viden/information Legitimitet/goodwill Tilladelse til at applicere teknisk viden og data. Kontakt til systemleverandør og kunder via DD. Den måde, forældrevirksomheden understøttede Virksomhed B på, var endnu mere omfattende. forældrevirksomheden understøttede finansielt, overførte kompetencer via bestyrelsesarbejde, stillede materiel til rådighed, overførte viden om teknologi og marked via tæt samarbejde, og gjorde endelig brug af forældrevirksomhedens goodwill til at få store potentielle kunder overbevist om Virksomhed B s værd. Den ressourceunderstøttelse, der fandt sted til Virksomhed B, er opsummeret i nedenstående tabel. Økonomiske Materielle Viden/information Legitimitet/goodwill Kapitalindskud, både seed, start-up og equity-kapital Lånt lokaler og udstyr Fået overført teknisk viden og data via tæt samarbejde med teknisk personel, fået overført ledelses- og organisatoriske kompetencer via DDs placering i bestyrelse Anvendt brand, referencer, kontakter/netværk specielt for at få store kunder i kontakt. Kilde: Ann Højbjerg Clarke, Majbritt Rostgaard Spin off - iværksætter Side 7

8 a. Rationel spin-off Her er der tale om en form for outsourcing. Forældrevirksomheden kan altså som regel se en forretningsmæssig gevinst ved at flytte ydelsen eller produktionen ud af virksomheden, For iværksætteren kan det være en chance til at udvikle sin forretning med nye kunder og ydelser. Fordele og muligheder for forældrevirksomheden: Forældrevirksomheden kan opnå en specialiseringsgevinst ved at outsource de pågældende opgaver/ydelser. Det er muligt at fastholde et tæt partnerskab via kendskab og tillid. Forældrevirksomheden får en mulighed for at beholde tilknytningen til nøglemedarbejdere og derved ekspertise, som alligevel på et tidspunkt ville flytte ud af virksomheden. Fordele og muligheder for iværksætteren: Spin-off-virksomheden kan bidrage til bedre kvalitet og mindre omkostninger i forældrevirksomheden og dermed sikre sig en god, stor kunde. Med forældrevirksomheden som reference, vil det ofte være nemmere at overbevise nye, potentielle kunder om værdien og kvaliteten af spin-off-virksomhedens ydelser/produkter. Ulemper og trusler Forældrevirksomheden giver afkald på perifer kompetence, som måske kan blive central for fremtidens konkurrence. Der er en risiko for, at samhandel med spin-off-virksomheden vil føre til højere omkostninger og lavere kvalitet. Det er for forældrevirksomheden forbundet med omkostninger at tilføre spin-off-virksomheden ressourcer (tid, penge, mm.) Spin-off-virksomheden vil (i begyndelsen) være afhængig af forældrevirksomheden. Enten som stor kunde eller investor. b. Innovativ spin-off Den innovative spin-off-udspringer ofte af en ide hos en medarbejder, der kan se nogle forretningsmæssige udviklingsmuligheder i et projekt, som forældrevirksomheden ikke umiddelbart har set. Fordele og muligheder for forældrevirksomheden: Forældrevirksomheden får gennem den nye spin-offvirksomhed adgang til udvikling af ny teknologi. Risikoen ved forretningsudvikling bliver delt. Hvis forældrevirksomenden får ejerandel i den nye virksomhed er der mulighed for profit. Der kan også være indarbejdet en tilbagekøbsoption i aftalen mellem forældrevirksomhed og spin-off-virksomheden. Giver forældrevirksomheden mulighed for at være medbestemmende i forhold til forretningsudviklingen (og dermed gardere sig mod fremtidig konkurrence). Forældrevirksomheden kan fokusere på sin kerneforretning. Spin off - iværksætter Side 8

9 Fordele og muligheder for iværksætteren: Risikoen ved forretningsudvikling bliver delt. Adgang til know-how i forældrevirksomheden. Ulemper og trusler Der hersker en potentiel konkurrence-situation, specielt hvor både markeds- og teknologiressourcer overføres i stor grad. Det er for forældrevirksomheden forbundet med omkostninger at tilføre spin-off-virksomheden ressourcer (tid, penge, mm.) Spin off - iværksætter Side 9

10 KAPITEL 4 TJEK DIG SELV - ER DU KLAR TIL SPIN-OFF? Du kan bruge dette første afsnit af guiden til at spore dig ind på, om du dels er klar til at springe ud som spin-off-iværksætter, og dels hvilke overvejelser og forarbejde, du i særlig grad skal være opmærksom på i dit tilfælde. I dette første, enkle spørgeskema, kan du teste dig selv. Er du klar til livet som iværksætter? Har du en drøm om at blive selvstændig? Vil din familie bakke dig op, hvis du kvitter din faste stilling? Har din nuværende arbejdsplads erfaringer med spin-off? Du har ikke noget imod at arbejde, når andre holder fri Du har overskud også når du bliver presset på mit arbejde Har du gode bekendte, der kan give dig gode råd om iværksætteri? Har du en sund økonomi og evt. råd til en nedgang i din indtægt? Har du en tæt og god dialog med din nuværende chef(er) Er du god til kundekontakt og ikke bange for at søge nye kontakter? Opfatter dine kolleger og din chef dig som fagligt dygtig? Er du glad for dit nuværende arbejde, men vil gerne have flere udfordringer? Har du tidligere overvejet at blive selvstændig og slippe trygheden ved at være ansat? Arbejder du selvstændigt og med egne projekter i dit nuværende job Ja, helt sikkert For det meste I tvivl Hvis du har mere end 6 krydser i Ja, helt sikkert eller mindre end 3 krydser i I tvivl, så giver det god mening at gå videre i dine overvejelser. Tip! På finder du en række værktøjer og tests, som du med fordel kan bruge, hvis du vil tjekke din iværksætterprofil. De følgende spørgsmål er opdelt efter, om du selv har fået ideen til spin-off eller om den kommer fra din ledelse. Spin off - iværksætter Side 10

11 Hvis du selv har fået ideen til at skabe en ny virksomhed Er din primære grund til at overveje en fremtid som selvstændig at du er træt af din nuværende arbejdssituation? eller at du har fået en ide, som du mener kan udvikle sig til en succesfuld forretning? Springer du ud som selvstændig, vil din hverdag forandre sig radikalt. Du bør derfor overveje grundigt, om din ide udspringer af et tilvalg eller et fravalg. Det siger næsten sig selv, at din chance for succes er størst, hvis du har en flamme indeni, der brænder for at du skal være selvstændig. Måske er din familie også involveret i dine drømme. Inden du går videre med at beskrive selve forretningsidéen, vil det være en god ide at drøfte livet som selvstændig med en ven eller bekendt, der allerede er selvstændig. Du bør også læse de relevante artikler om iværksætteri, du finder på Vil din forretningside udvikle sig i konkurrence med din nuværende arbejdsplads? bidrage til nye udviklings- og/eller samarbejdsmuligheder for din nuværende arbejdsplads? Det fremtidige forhold til din nuværende arbejdsplads er centralt, hvis din forretningside skal blive en succes. Inden du præsenterer ideen for de relevante nøglepersoner i virksomheden, skal du altså nøje vurdere, hvordan din ide vil udvikle sig. Det kan i den forbindelse også være nyttigt at vide, om din nuværende arbejdsplads tidligere har været involveret i spin-off. Du skal også overveje grundigt (også med din familie), hvad der sker, hvis din nuværende arbejdsplads ikke ønsker at bakke din ide op. Ønsker du at realisere projektet alligevel? Har du noget valg, hvis først ideen er præsenteret? Udspringer din forretningside af nogle aktiviteter, som allerede i dag udføres på din arbejdsplads? af viden, markedsindsigt eller andre kompetencer, du har fået fra din nuværende arbejdsplads? Hvis aktiviteterne allerede udføres på din nuværende arbejdsplads, skal du vurdere, om din nuværende arbejdsplads har en interesse i at outsource den pågældende ydelse eller produktion. Hvis ja, kan der blive tale om en såkaldt rationel spin-off, hvor forældrevirksomheden ofte vil blive en nær samarbejdspartner med store interesser i den nye spin-off-virksomhed. Spin off - iværksætter Side 11

12 Udspringer ideen derimod af dine personlige kompetencer er den for eksempel opstået i forbindelse med et projekt på din arbejdsplads skal du ikke blot vurdere forretningspotentialet, men i høj grad også gennemtænke, hvilke interesser din nuværende arbejdsplads kan have i den nye virksomhed (positive som negative). Du skal her ikke mindst være opmærksom på, om du er bundet af begrænsninger i din ansættelseskontrakt. Bakker din nuværende arbejdsplads op om ideen, kan den udvikle sig til såkaldt innovativ spin-off. Hvis din nuværende ledelse har præsenteret dig for ideen Har du tidligere overvejet at blive selvstændig og slippe trygheden ved at være ansat? ja nej Er svaret nej, og har du aldrig overvejet at blive selvstændig, skal du tænke dig godt om, før du binder dig til en aftale om at etablere selvstændig virksomhed. Livet som selvstændig er præget af stor usikkerhed, krav om beslutsomhed og ja, det siger sig selv evnen til at tage selvstændige beslutninger. Har du en god ven eller bekendt, der er selvstændig, så lad ham eller hende fortælle om sine erfaringer. Ta også nogle grundige snakke med din familie om tilbuddet, inden du går videre. Er svaret imidlertid ja og har du tidligere enten været selvstændig eller drømt om det, så er der god grund til at arbejde videre med ideen. Udspringer forretningsideen af nogle aktiviteter, som allerede i dag udføres på din arbejdsplads? af viden, markedsindsigt eller andre kompetencer, du har fået fra din nuværende arbejdsplads? Der er forskel på typen af spin-off-virksomhed. Hvis aktiviteterne allerede udføres på din nuværende arbejdsplads, så er der tale om en såkaldt rationel spin-off. Ideen udspringer sandsynligvis af, at din ledelse, kan se nogle forretningsmæssige muligheder i at outsource opgaverne. Primært for din nuværende arbejdsplads. Din opgave bliver derfor at vurdere og afprøve om, der er reelt også er forretningspotentiale for den nye virksomhed. Udspringer ideen derimod af dine personlige kompetencer er den for eksempel opstået i forbindelse med et projekt på din arbejdsplads er der tale om innovativ spin-off. Her skal du ikke blot vurdere forretningspotentialet, men i høj grad også gennemtænke, hvilke Spin off - iværksætter Side 12

13 interesser din nuværende arbejdsplads kan have i den nye virksomhed (positive som negative). Vil den nye spin-off-virksomhed få et tæt samarbejde med eller afhængighed af din nuværende arbejdsplads? eller være en uafhængig, ny virksomhed med kun en begrænset tilknytning til din nuværende arbejdsplads? Du skal prøve at afdække, hvor tæt en tilknytning, den nye virksomhed skal have til din nuværende arbejdsplads. Bliver forældrevirksomheden for eksempel en meget stor kunde i det nye selskab, eller eventuelt medejer af det nye selskab, skal du gennemtænke fordele og ulemper i forbindelse med samarbejdet. Hvis du ikke er klar til en spin-off-ide Kan du allerede efter gennemgangen af tjeklisten svare klart nej til at kaste dig ud i en ny tilværelse som selvstændig, skal du orientere ledelsen om din beslutning (hvis det er den, der har præsenteret dig for ideen). Det siger sig selv, at det for ledelsen, umiddelbart kan være svært at forstå dit valg. Ideen er jo netop opstået, fordi din chef eller andre i ledelsen har vurderet, at du har et potentiale som selvstændig. Vær også opmærksom på, at ideen formentlig vil blive introduceret for en anden måske på et senere tidspunkt. Med mindre, du kan overbevise ledelsen om, at det forretningsmæssige rigtige i at fastholde ydelsen/forretningsområdet, internt i virksomheden. Spin off - iværksætter Side 13

14 KAPITEL 5 HAR DU SELV FÅET IDEEN fra ide til accept fra forældrevirksomheden Som nævnt kan der være to indgange til spin-off. Enten er du selv begyndt at arbejde med en forretningsidé, eller du bliver kontaktet af ledelsen på din nuværende arbejdsplads. I dette afsnit er fokus, at du selv har fået ideen. Og du får her en trinfor-trin guide til, hvordan du kan arbejde dig hen mod tidspunktet, hvor din arbejdsgiver skal involveres i planerne. Du bør forberede dig grundigt, inden du præsenterer spin-off-ideen for ledelsen på din arbejdsplads. Vær opmærksom på, at det, der virker oplagt og indlysende for dig, måske ikke har været en del af ledelsens overvejelser. Hvis du har læst og overvejet spørgsmålene på de foregående sider, skal du nu til at dykke længere ned i dine forberedelser. Akkurat som ved almindeligt iværksætteri er dine chancer for succes meget større, hvis du har gennemtænkt og analyseret så meget som muligt af din forretningside inden den realiseres. Groft sagt kan du opdele dine forberedelser i de klassiske iværksætter-trin tillagt det ekstra element, at du også skal involvere din nuværende arbejdsplads. Og det sidste kontakten og dialogen med din ledelse er et centralt punkt, og formentlig det, der fylder mest i dine tanker. Psykologien Det er et centralt spørgsmål for alle spin-off-iværksættere: Hvornår skal ideen præsenteres for ledelsen på din arbejdsplads? Timing, forberedelser og en række udefrakommende faktorer er alle afgørende for, om din ide bliver godt modtaget, og om du fra starten får forældrevirksomhedens opbakning. Der findes ikke nogen gylden regel for, hvornår din ide skal præsenteres, men jo bedre du er forberedt, des bedre er dine chancer for ikke at have overset forhindringer eller forbehold, som din nuværende arbejdsplads kan have til ideen. Gode, personlige relationer til den eller de nøgleperson(er) der skal involveres fra din nuværende arbejdsplads er også vigtige, når du skal præsentere din spin-off-ide. Blot skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på at være gode kolleger eller chef/ansat og pludselig springe ud i rollen som potentielle forretningspartnere. Du Spin off - iværksætter Side 14

15 skal være opmærksom på, at det for nøglepersonerne kan være svært pludselig at se dig i den nye rolle. Din præsentation og introduktion af spin-off-ideen skal altså være præget af professionalisme. Du skal bruge din nuværende status og position på arbejdspladsen, men også signalere, at du er parat til at træde ind i en ny rolle. Processen trin for trin Det er som sagt en rigtig god ide at være velforberedt, inden du præsenterer din ide for forældrevirksomheden, og du kan her trin for trin følge en model, der sikrer at du får vendt alle sten. Det er ikke sikkert, at du behøver gå alle trin igennem, inden du præsenterer ideen. Men ved at løbe punkterne igennem, får du et godt indblik i, hvad der skal til for at få succes med sin ide. 1. trin: Test din forretningsidé Er din ide overhovedet bæredygtig? Ved at gennemgå nedenstående spørgsmål får du en fornemmelse af, om ideen holder. Husk, at det allerede på dette tidspunkt, kan være en god ide at involvere en ekstern sparringspartner. Det kan være en betroet bekendt eller ven med indsigt i iværksætteri, eller du kan tage fat på det lokale erhvervsråd, hvor der sidder virksomhedskonsulenter, der kan hælpe dig (i fuld fortrolighed). Se kontaktoplysninger på virksomhedskonsulenter sidst i guiden. Hvem er kunden? Hvor mange kunder er der? Hvilke behov skal den nye idé dække (eksisterende eller nye)? Hvordan opfyldes kundernes behov anderledes end konkurrenterne? Hvad er de kritiske differentieringsparametre, eksempelvis: Billigere pris end konkurrenterne Lavere omkostninger ved f.eks. forbedret produktionsteknik Bedre kvalitet Design Opfylder et eksisterende behov på en væsentlig anderledes måde Bringer en eksisterende teknologi ind på et nyt marked Er kunden villig til at betale for produktet/servicen? Kan kunden forstå produktet/servicen? Hvor længe vil du forvente, at du kan sælge produktet på markedet, førend der kommer et alternativ (bedre)? Hvordan kan du få afsat dit produkt til kunden (distributionskanaler)? Spin off - iværksætter Side 15

16 Er der unikke evner eller netværk, som gør dig i stand til at forbedre din position på markedet? Er løsningen let at kopiere, eller kan vedvarende fordele opnås? Kan der findes en kunde eller partner, som du kan samarbejde med? Hvem er konkurrenterne? Hvor mange konkurrenter er der, og hvem er de? Hvad tilbyder konkurrenterne til kunden? Har du overvejet, hvad prisen skal være, og hvordan er den i forhold til konkurrenterne? Teknologi: Er teknologien moden, og hvad er muligt at udvikle? Er den valgte teknologi eller løsning forældet eller tidssvarende? Er der en hurtig teknologisk udvikling i markedet, og hvilke ressourcer er påkrævet for at følge med udviklingen? Hvad vil det kræve af ressourcer at udvikle produktet/servicen eller processen yderligere? Lovgivning: Hvordan ser den nuværende lovgivning ud inden for området og er der tegn på ændringer? Er der en speciel etik eller moral, som vi skal leve op til? Er der specielle krav fra branchen, som skal overholdes? Hvordan er den samfundsmæssige trend inden for vores område og hvor bevæger den sig hen? Du bør helt bogstaveligt besvare ovenstående spørgsmål. Skriv svarene ned og gennemgå dem, som nævnt med en ekstern sparringspartner. Ta i mod alle kritiske kommentarer med kyshånd. Det er nu, at din ide skal skydes ned, tilrettes eller helt omformuleres. De kritiske spørgsmål er med til at tegne et billede af, hvor du mangler information eller viden for at forretningsideen kan realiseres. Sammen med din sparringspartner kan og skal du nu forbedre og finpudse forretningsideen. I den forbindelse kan det være meget nyttigt at inddrage forskellige værktøjer for forretningsudvikling. Spin off - iværksætter Side 16

17 2. trin: Hvordan vil samarbejdet med forældrevirksomheden udvikle sig? Du kan ikke undgå, at samarbejdet med dine nuværende kolleger og chefer vil byde på udfordringer og konflikter. Alle parter får i samme øjeblik, du går fra at være ansat til at være samarbejdspartner nye roller og dermed interesser. Hvad er din grund til at starte selv? Du skal også her være ærlig over for dig selv: 1. Udspringer din ide og motivation af, at du er utilfreds med dit nuværende arbejde, eller 2. Har du i kraft af dit arbejde udviklet ideen og kan nu blot se et uudnyttet potentiale? Er det første tilfældet, skal du være ekstra opmærksom på, at der kan opstå samarbejdsvanskelligheder mellem dig og forældrevirksomheden. Hvordan er (sam)arbejdsklimaet på din nuværende arbejdsplads? Du bør også kigge kritisk på din nuværende arbejdsplads og danne dig et overblik over, hvordan den i øvrigt håndterer udfordringer og konflikter. Hvordan er konfliktniveauet? Hvordan foregår konflikterne? Hvor alvorlige er konflikterne? Overvej i hvor høj grad svarene på ovenstående spørgsmål vil påvirke dine muligheder for at samarbejde med forældrevirksomheden. Hvor stor bliver afhængigheden af forældrevirksomheden? Du skal også nøje overveje, om din forretningside kan komme i konflikt/konkurrence med forældrevirksomheden. Vil kunderne eksempelvis være de samme? Du skal også tage stilling til, hvilket image din nuværende arbejdsplads har. Hvordan vil det påvirke din virksomhed? 3. trin: Hvilken form kan samarbejdet med forældrevirksomheden tage? Graden og omfanget af dit fremtidige samarbejde med forældrevirksomheden afhænger naturligvis af, hvilken type af produkt/ydelse, den nye spin-off-virksomhed skal levere. Med den afhænger også af hvilken type spin off, det er. Spin off - iværksætter Side 17

18 Hvis din forretningside eksempelvis er baseret på den samme teknologi, som din nuværende arbejdsplads anvender, vil forældrevirksomheden sandsynligvis have en stor interesse i at kontrollere forretningsudviklingen. Det samme kan være gældende, hvis din ide er rettet mod samme marked (kunder) som forældrevirksomheden. Det giver altså god mening at fastslå, hvilken type spin-off du står overfor. Det fremtidige forhold til din nuværende arbejdsplads, vil nemlig i vid udstrækning være afhængigt af spin-off-typen. a. Rationel spin-off Her er der tale om en form for outsourcing. Forældrevirksomheden kan altså som regel se en forretningsmæssig gevinst ved at flytte ydelsen eller produktionen ud af virksomheden, For iværksætteren kan det være en chance for at udvikle sin forretning med nye kunder og ydelser. b. Innovativ spin-off Den innovative spin-off-udspringer ofte af en ide hos en medarbejder, der kan se nogle forretningsmæssige udviklingsmuligheder i et projekt, som forældrevirksomheden ikke umiddelbart har set. Se grundig gennemgang af typer i kapitel 3 4. trin: Udarbejd en foreløbig forretningsplan og test dig selv Når du har gennemgået trinene 1-3 vil du være klædt på til at lave en foreløbig forretningsplan, der dels tager udgangspunkt i selve forretningsideen og dels samarbejdsrelationen til forældrevirksomheden. Kontakt også din lokale kommune eller dit erhvervsråd for at få kontakt til en virksomhedskonsulent, der kan diskutere dine ideer med dig. Find din lokale kontakt på Du kan bruge forretningsplanen som en tjekliste, så du får overvejet de centrale spørgsmål i forhold til din forreningside og potentiale. Forretningsplanen er også et godt grundlag for en dialog med en virksomhedskonsulent. Husk, at iværksætter-rådgivning er gratis. I forbindelse med udarbejdelse af en foreløbig forretningsplan bliver du også nødt til at udarbejde et realistisk budget for såvel etablering som drift af den nye virksomhed. På finder du også en række andre nyttige værktøjer, som kan bruges til at tegne en kompetenceprofil af dig selv. Spin off - iværksætter Side 18

19 Personlighedstesten Erfaringstesten Teamtesten 5. trin: Gennemgå og afprøv forreningsideen og -planen endnu engang Ta de kritiske briller på endnu engang. Giver udarbejdelsen af budget, forretningsplan eller din kompetenceprofil anledning til at genoverveje eller videreudvikle forretningsideen? Din eksterne sparringspartner skal på banen med de kritiske spørgsmål, så du er forberedt til næste skridt. 6. trin: Hvilke ressourcer skal der til? Med afsæt i din forretningsplan (og budget) og komptenceprofilen kan nu kortlægge hvilke ressourcer, der skal tilvejebringes for at gøre din forretningside til en succes. Ressourcer kan i denne sammenhæng være mange ting: a. Økonomiske Kapital (seed-, start-up- og equity-kapital) b. Materielle F.eks. lokaler, udstyr, IT-programmer c. Viden/information Herunder også overførsel af kompetencer via f.eks. teknisk viden, data og markedsindsigt og samarbejde med teknisk personel, markedsfolk, placering i spin-off-bestyrelse etc. d. Legitimitet/goodwill Anvendelse af brand, referencer, kontakter/netværk etc. Når du har kortlagt, hvilke ressourcer du har brug for, skal du prøve at tegne et billede af, hvor du kan skaffe ressourcerne. De kan tilføres fra forældrevirksomheden, dit personlige netværk, fra kunder eller andre kilder. Spin off - iværksætter Side 19

20 Du kan evt. bruge denne model til at tegne dit ressource-netværk Ressource Ressource Iværksætter Ressource Ressource Ressource Tænk utraditionelt og tænk ikke kun på forretningsforbindelser. Aktivering af netværk handler især om at mobilisere netværkets netværk. Spin off - iværksætter Side 20

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Vi tror på den gode ide

Vi tror på den gode ide Vi tror på den gode ide Denne bog er til dig, der er - eller overvejer at blive - erhvervskunde i Sparekassen Faaborg. Forvent fuldendte projekter Sparekassen Faaborg er en professionel erhvervsbank. Med

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere