Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik"

Transkript

1 Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik Grunddata om den fælles fiskeripolitik

2 Landekoder, der er anvendt i publikationen " BE DK D EL E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Kongerige Forsidefoto: Lionel Flageul Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren ( Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 001 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 001 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Belgium TRYKT PÁ CYKLUSPRINT PAPIR Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

3 Produktionen på verdensplan Verdens samlede produktion af fiskeprodukter* er fordoblet i løbet af de seneste 30 år og ligger i dag på ca. 137 mio. tons. Den Europæiske Union er verdens tredjestørste producent og har forøget sin produktion en anelse (under 1%) siden 1970, mens produktionen i Kina, som er verdens største producent med 35% af den samlede produktion, er steget til det fjortendobbelte i samme periode, navnlig i kraft af stigningen i akvakulturproduktionen. Andre førende producentlande som Peru og Japan har oplevet et fald i produktionen i perioden. * Den samlede produktion af fiskeprodukter er summen af den samlede fangstmængde og den samlede akvakulturproduktion. EU og verden 11999) (fangster og akvakultur, mængder i tons) EU % Verden % Kilde Euroslat Produktion pr. medlemsstat n 999) (fangster og akvakultur, mængder i tons) I I E DK UK F NI. I IRL S D Ρ EL FIN BE A De største producenter i verden 11999» (fangster og akvakultur, mængder i tons) EU Kilde. Eurostat Kina Peru EU Japan Chile Indien Island Filippinerne Norge Thailand Den Russiske Føderation Indonesien USA Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige et Forenede Kongerige

4 Fangster Næsten alle EU-flådens fangster* fiskes i områder, som ligger i tilknytning til Den Europæiske Union. Pelagiske fiskearter som sild, tobis, brisling, hestemakrel, sardiner og makrel udgør ca. halvdelen af den samlede fangstmængde. Arter som torsk og større pelagiske fisk er sektorens økonomiske sværvægtere, selv om de ikke engang udgør 10% af den samlede fangstmængde. Tobis, brisling og blåhvilling er arter, der primært landes som industrifisk og anvendes til f.eks. fiskemel og fiskeolie. I fangstmængderne er ikke inkluderet fisk, som fanges, men ikke landes (f.eks. fisk, der genudsættes eller fortæres om bord). Samlede fangstmængder π 999) (alle områder, mængder i tons) 111 UDI) 1)1)1) f> 5 ooo 000 I Medlemsstater &*ψ\ & De fem Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

5 $fr* rf& W*& *P W lidatlande ^ 4- ì í, f t * * t * * *»! & «^ & Λ W' *&> s Μ Η η Η Μ! ft! t Η * * * * Μ * M t t M f M Andre lande vco spy Γ til«rø ^ Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Kongerige

6 Medlemsstaternes andel af den samlede EU-fangstmængde (1999). (i mængder) Ρ % D % I % IRL-5.05% S - 5.5% NL % V % UK- 13.7% E % De fem vigtigste arter pr. medlemsstat* (1999) Kilde: Eurosui (tons) Belgien Danmark Rødspætte 1 Torsk l Søtunge Tobis* Rokke og skade Blåmusling Rokke 1351 Blåhvilling* :! Tyskland Grækenland Spanien Sild Ansjos Bugstribet bonit Hestemakrel Middelhavsblåmusling Sardin Sardinel 4150 Sardin Gulfinnet tun Torsk Picarel Flestemakrcl Makrel 0 94 Okseøjefisk Storøjet tun Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

7 Frankrig Bugstribet bonit Makrel Ansjos Gulfinnet tun Hestemakrel Middelhavsblåmusling Sardin Sild Stribet venusmusling Hestemakrel 8108 Blåhvilling Sardin Ansjos Jomfruhummer 8 49 Kulmule Sardinel ederla Sardin Portugal i Spansk makrel Brisling** e^musling jætte Hestemakrel I Stor rødfisk Blæksprutte Aborre 1 Gedde 1 Skalle Sild Makrel Østrigs samlede fangstmængde udgør 43 tons ferskvandsfisk. Brisling Blåhvilling** Disse arter fiskes som industrifisk. Tobis** 3 5 Sild Torsk Blåhvilling* Kikle: Eurostat ^Π^^^^Μ Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Kongerige

8 Landinger Landingerne i havnene i EU er gennem det seneste tiår faldet såvel i mængde som i værdi. Mængderne af faldet med 7% siden 199 og værdien med 18% i samme periode. Landingerne er lig vægten af alle fisk, der landes i havne i EU-medlemsstater uden hensyntagen til, hvilket flag skibet sejler under. Derimod tæller EU-skibes landinger i havne uden for EU ikke med. Landede mængder i medlemsstaterne (000) (tons)» & Si ë & & ft ft BE FIN EL D Ρ IRL F I ** * ** 373*** α ë ft ft ft S UK NL E DK "* tal. ** 1999-tal. *** 1997-tal. EU Kilde: Eurostat. Værdi af landinger i medlemsstaterne (000) (1000 EUR) EU ι g : ti FIN** BE D* S IRL*** EL Ρ** NL DK F UK I E** * 1998-tal.»«1999-tal. ** 1997-tal.,,_....,.., Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

9 Beskæftigelse Antallet af beskæftigede i fiskerisektoren er ikke begrænset til antallet af fiskere på havet. Akvakultur- og forarbejdningssektoren såvel som de tilknyttede erhverv - f.eks. marketing, distribution og værftsvirksomhed - giver også beskæftigelse til mange mennesker. Disse aktiviteter spiller en betydelig rolle i de regioner, hvor der ikke er så mange andre muligheder. I fiskerisektoren er den kvindelige tilstedeværelse mest synlig i forarbejdningsindustrien, hvor kvinder i nogle regioner udgør over halvdelen af arbejdsstyrken. Samlet beskæftigelse i fiskerisektoren 11997)* EU δ BE DK D EL E** F IRL δ 3 5 δ 9 β å å s o δ δ δ 3 δ d δ δ δ δ δ δ S δ I L Ι NL A Ρ** FIN S UK« Tallene omfatter fuldtids-, deltids- og sæsonarbejdere beskæftiget inden for fangst, forarbejdning, akvakultur og tilknyttede erhverv som marketing og skibsreparation tal. Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet ror Fiskeri, samfundsøkonomiske undersøgelser (000). Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Sverige

10 Beskæftigelsen i fiskerisektoren fordelt på erhverv og køn υ 997) (Tallene omfatter ikke tilknyttede erhverv som marketing og skibsreparation) Fangstsektor* Akvakultur* Forarbejdning* Belgien 3% IA 45% 5 866** * Danmark o% IA 75% Tyskland 0% 19% 55% Grækenland 7% 10% 11% Spanien 68 75* * " Ï- 1% S 44% 75% Frankrig 5 084' Irland Italien % o% 198; 8 665! IA 30% 11% % 45% 37% Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italie;

11 Fangstsektor* Akvakultur* Forarbejdning* IA Luxembourg 379 Nederlandene 5% 43% IA Østrig 9 416* Portugal % Finland Sverige Det Forenede Kongerige 634* * o% 4% i% * 13% 48% 19 90**: 15% 46% lait Der fandtes ikke tilgængelige tal for alle EU-regioners vedkommende. Fordelingen på mænd og kvinder er vejledende. 1 yyb-tal. Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fisken, samfundsøkonomiske undersøgelser (000); tal. Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fiskeri, undersøgelse af kvinders rolle i fiskerisektoren (001). Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Kongerige

12 Den europæiske fiskerflåde ï Den Europæiske Unions fiskerflåde omfattede lige knap fartøjer i I løbet af de seneste ti år er antallet faldet med 7% og kapaciteten med henholdsvis 5% for tonnage og 7% for maskinkraft. Det skyldes bl.a. EU's politik om at fjerne flådens overkapacitet for at opnå en bedre balance mellem fiskeriindsatsen og de tilgængelige mængder. EU-flåden er temmelig aldersstegen med en gennemsnitlig fartojsalder på 19 år. f Medlemsstaternes fiskerflader π 998) _ft_ S"* FIN! DK 4648 à NL 1040 <* JÊL BE ft ft Å F ft Ρ Ä D AJftA I** t BO 603 / àl Antal fartøjer E : ' I EL ÏÏlâ Maskinkraft i kw imt Tonnage" & Total EU Tonnagestatistikken omfatter bade bruttoregistertonnage, bruttotonnage og nationale standarder ** 1997-tal. "** 1997-tal for tonnage og maskinkraft og 1999-tal for antal fartøjer.,^^^ ^^^_^^ Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fiskeri, Grønbog, bind II (001) Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italici

13 De enkelte medlemsstaters andel af EU-flåden nggs ) Antal fartøjer FL - 0.4%. E -18.1% FIN - 4.0% F - 8.9% IRL-1.3% D -.4% J DK - 4.7% J BE -0.1% UK - 8.7% S***-.1% 16.5% NL-1.0% Ρ-11.7% fljtø Tonnage EL - 5.5% _, D - 3.7% 1 DK - 4.8% BE-1.1% E - 8.7% FIN-1.% F-10.% UK-1.3% S***-.4% J Ρ - 6.0% EL - 8.% D-.1% I DK- 4.8% I BE - 0.8% _ UK-13.1% J S***-3.%J Ρ - 4.9%. NL-6.0% FIN -.7%.F -14.3% I %. IRL -.4% Tonnagestatistikken omfatter bade bruttoregistertonnage, bruttotonnage og nationale standarder " 1997-tal. *** 1997-tal for tonnage og maskinkraft og 1999-tal for antal fartojer. Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet fur Fiskeri. Grønbog, bind 11 (001). Tonnage og maskinkraft i tilbagegang Maskinkraft i kw Tonnage* * c , '" * Tonnagestatistikken omfatter både bruttoregistertonnage, bruttotonnage og nationale Standarder. Kilde: Eurostat; Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet fur Fisken. Granbog, bind II (001) Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige

14 Akvakultur Akvakultursektorens* produktion af fiskeprodukter er steget kraftigt gennem det seneste tiår. I dag udgør den 31 % af den totale værdi af fiskeproduktionen** i EU. Værdien af akvakulturproduktionen er i nogle medlemsstater, f.eks. Finland og Grækenland, større end værdien af landingerne. Stigningen i produktionen af fiskeprodukter fra akvakultursektoren har kompenseret for en del af faldet i de mængder, der fiskes til havs. Akvakultur er opdræt eller dyrkning af vandlevende organismer, herunder fisk, bloddyr, skaldyr og vandplanter, ** Den samlede produktion er summen af landinger ι medlemsstaternes havne og akvakulturproduktionen. Den samlede akvakulturproduktion pr. medlemsstat 11999) (Mængder i tons, Værdi i 1000 EUR) Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

15 De fem førende kandidatlande Den Tjekkiske Republik & Andre større producentlande Kina < i Indien & Luxembourg Nederlandene Østrig forenede Kongerige

16 De ti vigtigste arter, der produceres i EU (1999) (tons) Blåmusling Regnbueørred Middelhavsblåmusling Laks Østers Japansk tæppemusling Guldbrasen Havaborre Karpe Ål De fem vigtigste arter pr. medlemsstat (1999) (tons) Belgien Danmark Tyskland Ørred 40 Ørred 39 94g Muslinger Cichlide 00 Al 700 Ørred 5 07 Al 15 Stor tæppemusling 4 Karpe Karpe 100 Østers 85 Hjertemusling 4 Grækenland Spanien Havrude Havaborre Muslinger ië* ^r <&* ^ &> ^» Ørred S, ^, ^,- g^ s r g Muslinger Havrude 6117 Ørred Østers Multe 430 Hjertemusling 3713 Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

17 Frankrig Irland Østers > - <& Laks Muslinger <S^ >g== é? < *> ^ >S=- ^z? ΐ Muslinger ^» i is» Muslinger Stor tæppemusling Ørred «*» X» Østers 51 Ørred >*0-n4>* Karpe > Ørred 175 Havaborre 7 00 Havaborre 3148 Stor tæppemusling 11 Havrude : «6 050 Muslinger Ørred Portugal 39 tstor tæppemusling 1403 Al Østers 3 8 Karpe 3 14 Suder 69 Havrude 1 35 I 15 Ørred 1 49 Malle Gedde Østers Ørred 39 Havaborre 719 Sverige Det Forenede Kongerige Ørred Ørred 4 46 Laks Helt 66 Muslinger 954 Ørred Rødding 386 Muslinger Ål Flodkrebs 53 Østers I 9 Kammusling Kilde: Eurosiai Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Kongi

18 Akvakulturens andel af den samlede fiskeriproduktion** målt i værdi (1999) Belgien 4.7% Danmark 4.% 'lyskland 45.% Grækenland 56.% Spanien 14.7% Frankrig Irland* Italien Nederlandene Portugal Finland 86.% Sverige 14.4% Det Forenede Kongerige EU % Kilde: Eurosta! Den samlede produktion er summen af landinger i medlemsstaternes havne og akvakulturproduktionen "** 1997-tal for landinger. Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italie

19 Forarbejdningsindustrien Værdien af produktionen i den europæiske forarbejdningsindustri ligger næsten dobbelt så højt som værdien af fangstsektorens produktion. Forarbejdningssektorens størrelse er ikke direkte forbundet med størrelsen af de landede mængder i hver medlemsstat. De tyske landinger repræsenterer f.eks. en værdi af mindre end % af alle EU-landinger, mens Tysklands forarbejdningsindustri står for 1% af den samlede produktionsværdi i EU. Italien, der bidrager med over 15% af den samlede værdi af EU-landinger, producerer derimod kun 5% af værdien af den europæiske forarbejdningsindustris samlede produktion. Værdien af forarbejdningsindustriens produktion 1996/1997) (1000 EUR) EU il FIN EL BE IRL S NL I UK Ρ D DK F E Kilde: Europa-Kommissionen, Cenenddirekioratei for Fiskeri, samfundsøkonomiske undersojjelser i.>000). Antal firmaer, som forarbejder og sælger fisk Antal firmaer i alt Firmaer > 50 ansatte A IA IRL IA BEA- 56 D* FIN 17 M EL 383 Antal firmaer i alt Firmaer > 50 ansatte DK I> I 543 F Kiklc: F.nropa-Komniissionen. Generaldirektoratet tor Fiskeri, r.ippurl om vigtigste firmaer i lisku - og akvakultiirprodiiktsekloren (001): programmeriivgsdokiimeniei l'or striiktiirslotte fra Fællesskabet til fiskerisektoren ( ): Europa-Kommissionen. Generaldirektoratet ku" Fiskeri. Gronltog. himl 11 (001). Antal firmaer med over 10 ansatte. Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige ι Porenede Kongerige

20 EU-støtte FIUF, det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet, er en af EU's fire strukturfonde*. FIUF skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik og fremme økonomisk udvikling i de fiskeriafhængige regioner. Fællesskabets strukturstøtte tilgår fiskerisektoren gennem flerårige programmer, som medfinansieres og forvaltes af medlemsstaterne. EU-støtte og national støtte til fiskerisektoren"" Fordeling på medlemsstater i programmeringsperioden (1000 EUR) 18 I BE DK Ophor EU National Fornyelse/ modernisering EU National Akvakultur EU National Havom råder/ havnefa ciliteter EU National D EL E F IRL I NL BBH muni A g ' FIN S UK EU Ζ : B B " 1, Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

21 I programmeringsperioden blev en betydelig del af strukturstøtten ydet til foranstaltninger vedrørende flåden, navnlig en nedbringelse af fiskeriindsatsen (f.eks. ophugning). I den næste programmeringsperiode ( ) erover halvdelen af de til rådighed stående midler foreløbig øremærket til forarbejdning, akvakultur og havneprojekter. På grund af mange fiskebestandes dårlige tilstand vil der dog sandsynligvis igen blive bevilget et betydeligt støttebeløb fra strukturfonden til nedbringelse af fiskeriindsatsen i den kommende periode. De ovrige tre fonde er Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Unions Garantifond for Landbruget (EUGFL). ** Foreløbige tal. Forarbejdning/ salg Andet Samlet offentlig støtte EU 4 09ÕH 6 70 National EU nr National EU National lait BE DK I D EL E F IRL I NL A Ρ i FIN : S υκ I : EU-15 1 Kilde: Europa- Kommissionen. ( klor.ilet for 1 skeri, Grønbog.bind II (001). Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Forenede f tongen

22 Planlagt fordeling af FIUF-midlerne på støtteområder i programmeringsperioden (1000 EUR) Fornyelse/modernisering Ophør Akvakultur, forarbejdning, havnefaciliteter, andet I alt Kilde: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fiskeri. Grønbog, bind II (001). 0 Medlemsstaternes andel af den samlede EU-StruktUrStØtte (programmeringsperioden ) IRL-.1% EL - 4.5% UK-4.8% F - 4.9% D - 5.0% DK - 5.3% Ρ - 7.7% I - 8.8% I-: - 5.7% Forelobige tal. Kilde: Europa-Kommissionen. Generaldirektoratet for Fiskeri, Grønbog, bind II (001). Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

23 Forbruget af fiskeprodukter Fiskeprodukterne spiller en stor rolle i europæernes kost som en værdifuld proteinkilde. Forbruget af fiskeprodukter varierer meget inden for EU med Portugal som den mest betydende forbrugernation (58,5 kg/person/år) og med Østrig i den anden ende af skalaen (11, kg/person/år). EU's samlede forbrug af fiskeprodukter ligger på 3,4 kg/person/år og er dermed højere end verdensgennemsnittet, som er 16,1 kg. Forbrug af fiskeprodukter pr. indbygger* 11997) Forbrug (kg/per-son/år) Medlemsstater NL kv-;7λλ? ** *» IRL 15.3 BE/i. U^JJL!L^ÆA=JÆX= DK S EL I FIN E Ρ EU-15 Polen Litauen Estland Cypern Malta De fem førende kandidatlande USA 0.8 Canada 1.7 Rusland 1.9 Kina 5.7 Peru 6.8 Norge Japan Island Hele verden \<=»/ Udbud pr. person. >/ ' \< Nederlandene Østrig Portugal Finland 66.4 Sverige Andre lande >/ \* 91 1 :t Forenede Konge

24 Udenrigshandel Den Europæiske Union er storimportør af fiskeprodukter. Der importeres flere fiskeprodukter, end der produceres i EU. Derfor er der også et betydeligt handelsunderskud på fiskeprodukterne. De importerede mængder har været relativt stabile i de seneste ti år, mens underskuddet i værdi fortsat vokser. Kun tre medlemsstater havde i 1999 en positiv handelsbalance for fiskeprodukterne, nemlig Danmark, Irland og Nederlandene. I modsætning til de fleste fiskearter eksporteres der større mængder makrel og hestemakrel, end der importeres, fordi der ikke findes noget traditionelt marked for dem i EU. Samlet eksport og import af fiskeprodukter pr. medlemsstat n 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUß) * ( Ά ti ( ti ( ti ^ ti ^ i A I ñ \ B t Eksportm ængder i tons Α <Β Ά ( (Ρ Eksportm i 1000 EUR φ Belgien Importm ængder i tons (Ρ Importm i 1000 EUR Danmark Total EU-15 Spanien ti (i ti ti (I ti (i EL ti ti Æ Frankrig Irland Kilde Fui isial Italie η

25 Eksport og import af fiskeprodukter n 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUR) Friske, kølede eller frosne varer Eksport Import Β E/L ^ * ' DK \ui >^ W S J D EL E F IRL I NL A Ρ FIN S UK EU-15 ^^^_ * * 4 - / 1 i m * ê» * 4» * ^ A < < Θ < Θ Θ β S α Kilde:Eurostat 3

26 Eksport og import af fiskeprodukter π 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUR) Saltede, røgede eller tørrede varer Eksport Import Β E/L DK ^ α >^ D fc >^ EL φ i E F IRL I NL A Ρ JflB f V 4 - t * Θ fc α tf 4* *σ φ 4 84 >^ VÎ Μ FIN * S UK EU-15 i Η Kilde: Eurostat Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italie;

27 Eksport og import af fiskeprodukter π 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUR) Færdigretter og konserves Eksport Import Β E/L ^ DK MÍ 7197 V^ φ lut >y \ut ^ ^ EL 167 φ 6 758» ' 9 05 φ MÍ ^ φ > ' φ ^ f IRL 6 16 φ » ' φ 30 88»t Ä ^HØ 1031 ^P NL * » ' φ A Ρ / FIN # s UK % EU Kilde: Eurostat Luxembourg Nederlandene Østrig Portuga! Finland Sverige Det Forenede Kongerige

28 Eksport og import af skaldyr og bløddyr n 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUR) Friske, kølede, frosne, tørrede og saltede varer Eksport Import Β E/L ^ DK D ; EL E F α ë IRL I NL A V é Θ Ρ FIN / I S UK EU-15 i Β Kilde: Eurostat Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien

29 Eksport og import af skaldyr og bløddyr π 999) (mængder i tons / værdi i 1000 EUR) Færdigretter og konserves Eksport Import BE/L tø 1448 *& DK D EL E F IRL I NL A Ρ FIN S UK EU-15 M * 4 - t I t i Η ^ ^ V ^ \ut 8016 V^ wt ^ Θ Luxembourg Nederlandene Østrig Portugal Finland Sverige Det Forenede Koti]

30

31 Europa-Kommissionen Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik Grunddata om den fælles fiskeripolitik Luxembourg: Kontoret for de Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 14,8 χ 1 cm ISBN

32 * OP * KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-985 Luxembourg ISBN is-fiim-iaai-v 9I78989H18393I:

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN 1830-9089 Fiskeri Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar 2014. I kapitel 5 er data fra Eurostat

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede).

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede). Der er 3 måder at indsætte græske symboler eller andre symboler ind i Notes. Metode 1) For at indtaste græske symboler i Lotus Notes har du følgende muligheder : Hold ALT nede, og tryk på F1 to gange lige

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 23/4 Italien Danmarks fiskeeksport til Italien Som marked for danske fiskeriprodukter indtager Italien som hidtil andenpladsen, og den fortsatte stigning i værdien

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor TAC/Kvoter 2003 20. december 2002 Endelig f:\3_afd\3_kt\11-cfp\tac\regneark\2003\dk-kvote03-endelig TAC'er, EU-rådighedsmængder og

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere