FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010"

Transkript

1 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser deres ønsker om videre uddannelse eller ønske omkring beskæftigelse efter. august 2, hvilket følgende statistik er udarbejdet efter. Undersøgelsen bygger på indberetninger fra alle folkeskoler (inkl. specialskoler, centerklasser o.a.) samt privatskolerne og omfatter i alt 67 elever, hvoraf de 53 elever er fra Hedensted kommune og de 87 elever er fra Horsens kommune. Der kan forekomme en statistisk fejlmargin på, % point. Resume: I Horsens kommune stiger procentdelen af 9. klasses elever der søger ind på, mens den falder en anelse i Hedensted kommune. På landsplan stiger tilslutningen til alle de gymnasiale uddannelser, mens der er større og mindre udsving i Horsens og Hedensted kommuner. Antallet af. klasse elever der søger en erhvervsuddannelse er stigende i både Horsens og Hedensted kommuner, hvilket er modsat tendensen på landplan. Antallet af 9. klasse elever der søger en. klasse er steget i både Horsens og Hedensted kommuner fra 28 til 2, hvilket er modsat tendensen på landsplan. UUHH som helhed er nu lig landstendensen. 96,3 % af eleverne i Horsens kommune starter på en ungdomsuddannelse, og 96,6 % af eleverne i Hedensted kommune starter på en ungdomsuddannelse. Så de unge har lært lektien: Uddannelse er den bedste vej til at få fast fodfæste i tilværelsen! g:\-administration\statistik og opgørelser\uddannelsesønsker 2\ftu statistik maj 2 ms.doc

2 2. Hvor går 9. klasse eleverne hen efter afsluttet 9. skoleår i Horsens og Hedensted kommuner i 2? I maj måned 2 har Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted gjort status over 9. klasse elevernes valg af. klasse. Fra 9. klasse er der 46 elever fra Hedensted kommune og 836 elever fra Horsens kommune, hvilket i alt giver 296 elever. Valg af. klasse Af tabel. ses det at i alt 628 elever under UU Horsens Hedensted har valgt at tage en. klasse før de starter på en ungdomsuddannelse, med følgende fordeling: Tabel. 9. klasse elevers valg af. klasse i Horsens og Hedensted kommuner samt UU Horsens Hedensted Antal elever Horsens 2 Hedensted 2 UU Horsens Hedensted Folkeskole/friskole Efterskoler.kl. i alt I alt har 47 % af eleverne i Horsens og Hedensted kommuner valgt at tage en. klasse før de tager en ungdomsuddannelse, og ser vi nærmere på tabel.2 kan vi danne os et mere detaljeret overblik over søgningen til. klasserne. Tabel.2 9. klasse elevers valg af. klasse i Horsens, Hedensted og UU Horsens Hedensted, 2 og ,7% 52,8% 45,6% 4,% 26,8% 27,2% 26,4% 22,7% 26,5% 26,4% 8,8% 7,4% 48,5% 47% 26,7% 24,6% 2,8% 2,4% Folkeskole Efterskole kl. i alt Horsens 2 Horsens 28 Hedensted 2 Hedensted 28 UU Horsens Hedensted 2 UU Horsens Hedensted 28

3 3 Overgangsfrekvensen fra 9. til. klasse er størst i Hedensted kommune med sine 53,7 % i 2, og den er lavest i Horsens kommune med 45,6 %. Sammenligner vi med overgangsfrekvensen fra 28 ser vi, at der har været en stigning på 5,4 %-point i Horsens kommune, for de elever som ønsker at starte en. klasse direkte efter 9. klasse. I Hedensted kommune er den steget med,9 %-point, og i UUHH er der en stigning på,5 %-point til i alt 48 %. Dette skal ses i lyset af, at tilmeldinger til. klasse på landsplan i 29 var på 47,5 %, og i 28 var på 48,3 %. Horsens kommune ligger med sine 45,6 % i 2 som i de foregående år under landsgennemsnittet, mens Hedensted kommune fortsætter sin tradition og ligger et pænt stykke over med sine 53,7 %. Valg af skoleform på. klassetrin Af tabel.2 ses, at Hedensted-elevernes valg af folkeskole og efterskole er uændret i 2 i forhold til 28 og at efterskolefrekvenser i Hedensted som hidtil er væsentlig højere end i Horsens. Lidt flere Hedensted-elever vælger efterskole frem for folkeskole. I Horsens er andelen af elever, der søger. klasse som nævnt vokset til begge skoleformer, men dog relativt mindre til efterskoler. Valg af ungdomsuddannelser efter 9. klasse Horsens kommune: I tabel.3 ser vi hvilke ungdomsuddannelser 9. klasse-eleverne har valgt i Horsens kommune 2, og i tabel.4 sammenligner vi elevernes valg af ungdomsuddannelser i henholdsvis 28 og 2: Tabel.3 9. klasse elevers valg af. klasse og ungdomsuddannelser i Horsens Kommune, 2 2,3% 3,4%,2% 3,4% 22,5% 7,2% 5,4% 45,6%. klasse EGU/STU Samlet set tegner. klasse sig for 45,6 %, erhvervsuddannelserne sig for 5,4 % og de gymnasiale uddannelser sig for 33, %.

4 4 Tabel.4 9. klasse elevers valg af. klasse og ungdomsuddannelser i Horsens Kommune, 2 og ,6% 4,% klasse 22,5% 9,6% 6,7% 5,4%,9% 7,2% 3,4% 4,4% 3,4% 5,2% 2,3%,4%,2%,8% EGU/STU Horsens Horsens 8 Sammenlignet med 28 har 5,5 %-point flere elever fra 9. klasserne i Horsens kommune valgt at tage en. klasse, og mens udsvinget til erhvervsuddannelserne samt er meget lille, ser vi en stigning på 2,9 %-point til gymnasierne. har fået et fald på 4,7 % -point fra,9 % i 28 til 7,2 % i 2. Flere elever har altså søgt en eller en. klasse i 2 end i 28, og færre en. Hedensted kommune: I tabel.5 ser vi hvilke ungdomsuddannelser 9. klasse eleverne har valgt i Hedensted kommune 2, og i tabel.6 sammenligner vi elevernes valg af ungdomsuddannelser i henholdsvis 28 og 2. Tabel.5 9. klasse elevers valg af. klasse og ungdomsuddannelser i Hedensted Kommune, 2 2,4% 2,2%,9% 4,6%,4% 5,9% 53,7%. klasse

5 5 I tabel.5 ser vi at samlet set tegner. klasse sig for 53,7 %, erhvervsuddannelserne sig for 5,9 % og de gymnasiale uddannelser sig for 25,7 %. Tabel.6 9. klasse elevers valg af. klasse og ungdomsuddannelser i Hedensted Kommune, 2 og 28 6, 5, 53,7% 54,7% 4, 3, 2,,,. klasse 4,5% 5,9% 6,3% 2,7%,4% 6,4% 4,7% 2,4% 2,2% 3%,% %,%,9% EGU/STU Hedensted Hedensted 8 Sammenlignet med 28 er der ikke det store udsving i søgningen til. klasse, som vi ser det i Horsens kommune, men til gengæld er der en stigning fra 28 til 2 på 3,2 %-point til erhvervsuddannelserne blandt eleverne i Hedensted kommune. Søgningen til gymnasiet har ikke ændret sig meget med et fald på,8 % -point, mens søgningen til er steget 4 % -point fra 28 til 2. Der er en relativ stor forskel på 9. klasses elevernes søgning til ungdomsuddannelserne Horsens og Hedensted kommune imellem. Modsat Horsens kommune, hvor flere elever har søgt ind på og. klasse har flere elever i Hedensted kommune søgt erhvervsuddannelse og, og i følgende tabel sammenligner vi Horsens og Hedensted kommuner med statistikken på landsplan.

6 6 På landsplan: Tabel.7 Procentvis fordeling af 9. klasse elevernes valg af uddannelse i 2 kommunevis og på landsplan ,6% 53,7% 47,5% ,9% 33,% 27,3% Horsens (2) Hedensted (2) Danmark (29) 2 5,4% 5,9% 2,3%. klasse Gymnasiale udd. 3,% 2,3% 3,6% 3,% %,2% Andre udd. Andet Kigger vi på søgningen til. klasse opdager vi hurtigt en større forskel mellem Hedensted kommune og tallene på landsplan. Hvor søgningen til. klasse på landsplan stødt er faldet de seneste år fra 49, % i 27, 48,3 % i 28 og 47,5 % i 29 har Hedensted stadig en relativ høj procentdel af deres elever der søger en. klasse direkte efter 9. klasse. Horsens ligger derimod under landsgennemsnittet for både 28 og 2. Søgningen til erhvervsuddannelserne er henholdsvis 5,4 % og 5, 9 % i Horsens og Hedensted kommuner, som er mellem % -point højere end på landsplan, og på søgningen til de gymnasiale uddannelser (,, ) ligger begge kommuner under landsplanet. Dog ligger Hedensted kommune 9,6 % -point lavere end på landsplan, og Horsens kommune ligger 3,8 % -point lavere, hvor det dog skal bemærkes at søgningen til gymnasiet er steget i Horsens kommune fra 28 til 2, hvilket går i spor med statistikken på landsplan. I Horsens kommune har 2, % af eleverne fået en anden uddannelse (EGU, STU), hvilket er,9 % -point højere end på landsplan.

7 7 2. Hvor går. klasse eleverne hen efter afsluttet. skoleår i Horsens og Hedensted kommuner i 2? I maj måned 2 har Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted gjort status over. klasse elevernes valg af ungdomsuddannelser. Fra. klasse er der 7 elever fra Hedensted kommune og 25 elever fra Horsens kommune, hvilket i alt giver 32 elever. Horsens kommune: I tabel 2. ser vi hvilke ungdomsuddannelser. klasse eleverne har valgt i Horsens kommune 2, og i tabel 2.2 sammenligner vi elevernes valg af ungdomsuddannelser i henholdsvis 28 og 2: Tabel 2.. klasse elevers valg af ungdomsuddannelse i Horsens Kommune, 2,2% 2,7% 23,% 4% 4%,4% 9,% 35,5% HF EGU/STU Erhvervsuddannelserne tegner sig for 35,5 %, de gymnasiale uddannelser sig for 58,9 % og EGU/STU sig for,2 %.

8 8 Tabel 2.2. klasse elevers valg af ungdomsuddannelse i Horsens Kommune, 2 og 28 4, 35, 3, 25, 2, 5,, 5,, 35,5% 3,% 23,% 25,5% 9,% 8,% 2,7% 3,7% 4% 4,6% 4,2%,2% % 4% 2,8%,4% HF EGU/STU Horsens Horsens 8 Størst udsving sammenlignet med 28 ser vi i søgningen til HF, hvor der er en stigning på ikke mindre end 9,4 %-point i 2. Det største fald i søgningen til en ungdomsuddannelse ser vi hos, hvor 2,8 %-point færre elever har valgt denne vej. Yderlig har 5,5 %-point flere af eleverne fra. klasse i Horsens kommune valgt at tage en erhvervsuddannelse i forhold til 28. Ved søgningen til og er der ikke større udsving. Det er værd at bemærke, at der er kommet et fald fra % i 28 til 4 % i 2 hos de elever, der enten ikke er i uddannelse eller som er i gang med noget andet. Den udvikling er både et resultat af den aktuelle beskæftigelsesmæssige situation i lokalområdet men også et tegn på behovet for UU og ungdomsuddannelsernes fortsatte fokus på fastholdelse i uddannelse. Hedensted kommune: I tabel 2.3 ser vi hvilke ungdomsuddannelser 9. klasse eleverne har valgt i Hedensted kommune 2, og i tabel 2.4 sammenligner vi elevernes valg af ungdomsuddannelser i henholdsvis 28 og 2.

9 9 Tabel 2.3. klasse elevers valg af ungdomsuddannelse i Hedensted Kommune, 2,8% % 8,% 7,5% 5,4%,4% 4,9% 4,9% HF EGU/STU Erhvervsuddannelserne tegner sig for 4,9 % og de gymnasiale uddannelser sig for 4,9 %. Derudover er der,8 % som enten ikke går i gang med en uddannelse eller laver noget andet. Tabel 2.4. klasse elevers valg af ungdomsuddannelse i Hedensted Kommune, 2 og 28 45, 4, 35, 4,9% 35% 3, 25, 2, 5,, 5,, 7,5% 2% 7,5% 4,9% 7,5%,4% 8,% 7,5%,3% %,2%,8% 5,4% % Hedensted Hedensted 8 HF EGU/STU

10 Det største udsving sammenlignet med 28 ser vi ved erhvervsuddannelserne, hvor 9,3 %-point flere elever fra Hedensted kommunes. klasser har søgt i 2. Derudover har,8 %-point færre søgt en, og 6, %-point færre har søgt en HF end i 28. Sammenlignet med Horsens kommune (4 %) har Hedensted kommune med sine,8 % en procentmæssig større andel elever, som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse eller som laver noget andet. Men alle vejledes af UU og har planer for fremtiden jf. s.3-4. På landsplan: På landsplan er stigningen på de gymnasiale uddannelser kommet både HF,, og til gode de seneste år, hvor tilmeldingerne til erhvervsuddannelserne stødt er faldet fra 35,5 % i 2 til 27,9 %. I tabel 2.5 sammenligner vi. klasse elevers valg af ungdomsuddannelser i Horsens og Hedensted kommuner med landsplan for 2/29. Tabel 2.5. klasse elevers valg af ungdomsuddannelser i Horsens og Hedensted kommuner, samt på landsplan, 2 7, 6, 58,9% 63,4% 5, 4, 3, 35,5% 4,9% 27,9% 4,9% Horsens Hedensted Danmark (29) 2,,, 6,2% 7,8% 4,4%,2% %,9% Gymnasiale udd. EGU/STU Sammenlignet med statistikken på landsplan ser vi i tabel 2.5 at både Horsens og Hedensted kommuner har flere elever fra. klasse der søger en erhvervsuddannelse end der gøres på landsplan. Hedensted kommune med 6,4 %-point flere og Horsens kommune med 7,6 %-point flere. Til gengæld ligger. klasse-elevernes valg af gymnasiale uddannelser i Horsens Kommune 4,5 %-point under landsgennemsnittet, mens Hedensteds. klasse-elevers valg ligger hele 2,5 %-point under landsgennemsnittet!

11 3. Elever der ikke er i uddannelse i Horsens og Hedensted kommuner 2 Følgende tabeller 3. og 3.2 viser antallet af elever i de enkelte skoler i Horsens og Hedensted kommuner, og de viser hvor mange af de elever der ikke går i gang med en uddannelse, samt den relative procentvise del af elever det drejer sig om, for hver enkelt skole. Det skal dog her bemærkes at nedenstående tabeller er eksklusiv skolernes center- og specialklasser. Det er for UUHH ikke noget mål i sig selv at have en høj overgangsfrekvens, da det afgørende er, hvor mange der gennemfører deres uddannelser, og hvor mange afbrud der er. UUHH vil i årene fremover ikke have noget imod, hvis overgangsfrekvensen falder, fordi de unge i samarbejde med deres UU-vejleder kommer ud i et afklarende job med uddannelsesperspektiv inden start på ungdomsuddannelse, hvor de kan modnes og træffe bedre beslutninger om uddannelse. Men det skal være et bevidst, realistisk og målrettet valg! Tabel 3. Elever der ikke er i uddannelse baseret på skoler i Horsens kommune 2 Slotsskolen, 23. klasse center Horsens 3, Horsens Ungdomsskole 2 2,5 6 Torstedskolen, 53 Østbirk skole 3,3 3 Midbyskolen 5, Stensballeskolen 7,4 6 8 Bankager skole 4, Langmarksskolen,8 55 Søndermarksskolen Højvangskolen 2,8 5, % Ikke i uddannelse Total Dagnæsskolen, 39 Hovedgaard skole 4, Gedved skole 3,2 3 Sdr. Vissing skole 4,2 24 Brædstrup skole 4,2 24 Egebjerg skolen 5, Lund skolen 3,3 3 Hulvej skole, 8 Sct. Ibs skole 4, Antal af elever

12 2 Ud af 4 elever har 39 angivet, at de ikke vil vælge en uddannelse, hvilket giver en procent på 3,7. Det vil sige at 96,3 % af eleverne i Horsens kommune går i gang med en ungdomsuddannelse. Tabel 3.2 Elever der ikke er i uddannelse baseret på skoler i Hedensted kommune 2 Bøgballe skole Rask Mølle skole Tørring skole Lindved Skole Skolen I Midten Juelsminde skole Stjernevej skole Hedensted skole Løsning skole, 2,3 9,8 4,9 6,3 4 3,9 4,8 2,, % Ikke i uddannelse Total Antal af elever Ud af 5 elever har 6 angivet, at de ikke går direkte i gang med uddannelse, hvilket giver en procent på 3,4. Det vil sige at 96,6 % af eleverne i Hedensted kommune angiver, at de går i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket, ligesom det er tilfældet med Horsens kommune (96,3 %), er over de 95 % af en ungdomsårgang, som ifølge regeringens målsætning skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

13 3 Hvor går eleverne fra 9. og. klasserne, som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, hen i Horsens kommune? I tabel 3.3 redegøres der for alle unge, det vil sige, at nedenstående tal er inklusiv eleverne fra center- og specialklasserne, og afviger derfor fra tallene i tabel 3. og 3.2. Tabel Horsens 9. klasse. klasse Produktionsskole 7 2 Ungdomshøjskole VUC 2 Udlandsophold Andet 4 3 Arbejde / Job med 5 2 uddannelsesperspektiv I alt antal unge 3 Af tabel 3.3 fremgår det, hvad de unge, som ikke umiddelbart starter op på en. klasse eller ungdomsuddannelse efter fuldendt 9. klasse, beskæftiger sig med. Bemærkninger: Alle vejledes af UU med det formål at alle bliver uddannelsesparate og der er fortløbende kontakt med alle 4 unge. Udlandsophold er den største enkeltfaktor og alle elever har i samarbejde med UU udarbejdet en plan for, hvad der skal ske ved hjemkomst Af de 4 elever med andet tager 2 elever et år om i grundskole og 2 er uafklarede pt. Af de 3 elever fra. klasse, som laver andet er 2 tilbage i deres respektive hjemkommuner med sigte på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Den sidste er efterfølgende blevet optaget på Den elev fra 9. klasse, der ikke har udfyldt skema, har opfyldt sin undervisningspligt ved arbejde og har endnu ikke taget stilling til, om en. klasse eller kommer på tale efter sommerferien. Den unge fra. klasse, der ikke har udfyldt skema, starter på. klasse igen efter sygdomsperiode De fem unge fra 9. klasse og 2 fra. klasse, som er gået i arbejde/job med uddannelsesperspektiv har alle sammen med uu-vejleder lagt planer om efterfølgende uddannelse

14 4 Hvor går eleverne fra 9. og. klasserne, som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, hen i Hedensted kommune? I tabel 3.4 redegøres der for alle unge, det vil sige, at nedenstående tal er inklusiv eleverne fra center- og specialklasserne, og afviger derfor fra tallene i tabel 3. og 3.2. Tabel Hedensted 9. klasse. klasse Produktionsskole 4 Ungdomshøjskole 2 VUC Udlandsophold 2 Andet 3 2 Arbejde / Job med 3 2 uddannelsesperspektiv I alt antal unge 4 8 Bemærkninger: Alle vejledes af UU med det formål at alle bliver uddannelsesparate og der er fortløbende kontakt med alle 22 unge. Af de tre unge fra 9. klasse, som laver andet tager en 9. klasse om, en skal på husholdningsskole og en henvises til EGU Den ene unge fra. klasse, som laver andet er på vej i militæret. De to unge fra 9. kl., som ikke har udfyldt, skal den ene på produktionsskole og den anden er i skole til og med september 2, og skal fra jan. prøves ved Asp-IT. De tre unge fra 9. klasse og 2 fra. klasse, som vælger arbejde/job med uddannelsesperspektiv har alle lagt planer for uddannelse sammen med deres uuvejleder Fælles for alle unge er, at UU stadig har løbende tæt kontakt med dem, gennem personlig vejledning og opfølgning på deres situation. Afslutning UUHH håber at denne statistik giver et dækkende billede af 9.-.klasse-elevernes valg af ungdomsuddannelse m.m. pr. 5. marts 2. I november 2 vil vi som led i UUHH s kvalitetssikring og dokumentation udarbejde en status over afgangsårgang 2. En stor tak til Dennis Skibsted Sørensen for medvirken ved opgørelsen. Yderligere oplysninger kan indhentes ved souschef Sune Agger og ut. Mogens Schjødt uu-leder 3.5.2

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Sct. Ibs Skole har hvert år ca. 120 afgangselever.

Sct. Ibs Skole har hvert år ca. 120 afgangselever. I samarbejde med skolens UU-vejledning og Merete Juul fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted har skolen indhentet statistisk materiale, for at undersøge og evaluere elever fra Sct. Ibs

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne

Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne 1 Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Søgningen fra grundskolen til erhvervsuddannelserne Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune center for skole & institution 10. klassecenter Stevns Statusrapport 10. klassecenter Stevns Indhold Formålet med denne rapport... 3 Hvad er 10. klasse med udgangspunkt i lovgivningen - hvad er det den

Læs mere

Søgning til ungdomsuddannelser 2018

Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Sagsnr. 17.27.00-P05-1-18 Dato:26.3.2018 Søgning til ungdomsuddannelser 2018 Flere 9. og 10. klasseelever fra har i år søgt en erhvervsuddannelse

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Afsluttet grundskolen juni 2015 - Status januar 2016

Afsluttet grundskolen juni 2015 - Status januar 2016 Afsluttet grunn juni 15 - Status januar 16 Statusopgørelsen omfatter de folkeskoler, hvor der var 9. klasser i foråret 15 i kommunen samt kommunens klasses tilbud. Der er lavet en fortsat måling på de

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL KVT. 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 219 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR BØRN & LÆRING UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING EGGERTSVEJ 2 48 NYKØBING F. TLF 5482243 WWW.UUGULDBORGSUND.DK 2-3-218 TSC 3.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune 2013 TAL PÅ VEJEN Ungdoms- og uddannelsesvejledning UU Esbjerg Esbjerg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 3 UU anno 2013..side 4 Fællesskabsvejledningsdage i 8. og 10. klasse Introugen-5. dagen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk. www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010 Forord

Læs mere

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019 Indledning Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Odder Kommune 2. kvartal 2019 UUs målgruppe dækker unge til det 25. år, eller indtil de har en gennemført ungdomsuddannelse. Nærværende rapport er således

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data.

En stor del af UU-vejlederens kommunikation med elever og forældre, foregår på Skoleintra og med korte beskeder via SMS gennem UV-data. Skolens uddannelsesvejledning varetages af Horsens Kommune ved uddannelsesvejleder, Susanne Jensen, der også har en deltidsstilling som lærer på Sct. Ibs Skole. UU-vejleder, Susanne Jensen, har løbende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

2016 Antal 2016 Procent 2017 Antal

2016 Antal 2016 Procent 2017 Antal 9. og 10.klasse elevers valg af uddannelse pr. 15.03.16 & 15.03.17 & 15.3.18 Optællingen er genereret af UU på grundlag af uddannelsesønskerne fra elever i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med.

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER 2014 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

9. og 10.klasse elevers valg af uddannelse pr & : 2016 Antal 2016 Procent 2015 Antal 2015 Procent

9. og 10.klasse elevers valg af uddannelse pr & : 2016 Antal 2016 Procent 2015 Antal 2015 Procent 06.04. Albertslund Kommune Antal Procent 2015 Antal 2015 Procent 10. klasse 146 33,3% 156 38,0% Erhvervsuddannelse 55 12,6% 58 14,0% Gymnasial uddannelse 192 43,8% 168 40,9% Brøndager 14 3,2% 14 3,4% Produktionsskole

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Notat om udskolingen Juni 2016

Notat om udskolingen Juni 2016 Notat om udskolingen 2016 Juni 2016 1 Indhold 1. Indledning / Resumé af væsentlige pointer fra notatet...3 2. Antal elever der udskoles på Frederiksberg, 2016...5 3. Andelen af en ungdomsårgang der gennemfører

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Dato 21. juni 2010 Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 Valg af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse Undervisningsministeriet har med stor

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt 1 Indhold Indledning... 3 10 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere