Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://digitaliser.dk/resource/559023"

Transkript

1

2 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: Telefon: Fax:

3 IT- & Telestyrelsen september 2010 >

4 Indhold > Resumé 6 Indledning 7 Projektet og afrapportering 7 Rapportens opbygning 8 Cloud Kalkulatoren 9 Analyseområderne 9 E-post 9 Desktop 9 Den administrative desktop 10 Elev-desktoppen 10 Cloud Kalkulatorens struktur 11 Væsentlige ændringer fra version 1.0 til version Cloud Kalkulatoren til e-post i skyen 13 Cloud Kalkulatoren til desktoppen i skyen 14 Metoder og resultater 15 Kvantitativ analyse 15 Kvalitativ analyse 16 Lyngby-Taarbæk kommune 19 E-post 20 Administrativ desktop 21 Elev-desktop 22 Greve kommune 22 E-post 23 Administrativ desktop 24 Elev-desktop 25 Oluf Brønnum & Co. A/S 26 E-post 26 Administrativ desktop 27 Perspektivering 28

5 5 >

6 Resumé > IT- og Telestyrelsen har taget initiativ til at få udviklet Cloud Kalkulatoren, som hurtigt og nemt kan beregne, om en virksomhed/myndighed kan have økonomiske eller andre fordele ved at købe it-ydelser i clouden. Cloud Kalkulatoren er bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop (relevant for alle virksomhedstyper) Elev-desktop (specielt relevant for kommuner og uddannelsesinstitutioner) Cloud Kalkulatoren har været anvendt til at beregne potentialet for anvendelse af cloud computing i tre virksomheder: Lyngby-Taarbæk Kommune, Greve kommune og Oluf Brønnum A/S. Hver virksomhed har stillet data til rådighed for en komplet analyse, primært opsamlet gennem et antal interviews med relevante personer i virksomhederne. De opsamlede data har primært været af kvantitativ karakter, hvorfor der ikke afrapporteres kvalitative data fra de tre cases. Analysen er mest positiv, når det gælder e-post, hvor der er positive scenarier for alle 3 virksomheder, dog ikke med alle produkter. Der er besparelser på 50-60% i de mest positive tilfælde, eksempelvis en reduktion i udgifter til e-post for en af virksomhederne fra 12,5 mill kr. til 4,5 mill. kr. over 5 år. For den administrative desktop er analysen meget entydig: det er for dyrt for alle virksomheder at skifte på nuværende tidspunkt. Priserne skal være en del lavere for, at det er økonomiske attraktivt at skifte til skyen. Break-even nås først med priser der er 30-40% lavere end de nuværende. For elev-desktoppen i de to kommuner er der en positiv case for Lyngby, mens udgifterne til almindelig drift og cloud drift er meget ens for Greve Kommune. Der er kun en positiv business case for Lyngby, hvis softwaren i skyen stilles gratis til rådighed, hvilket imidlertid ofte er bruges når det gælder uddannelsesmarkedet. Holder antagelsen om gratis licenser ikke, er der ingen tvivl om, at det er ugunstigt for kommunerne at gå i skyen med elevdesktoppen med de nuværende priser på desktoppen i skyen. Cloud computing ser på mange måder rigtig lovende ud, både økonomisk og kvalitativt. Men - som med al anden forandring kræver også cloud computing, lige meget hvad leverandørerne siger, knofedt og refleksion. 6

7 Indledning > Cloud computing leverance af it-services over internettet står over for sit gennembrud i år. Det er de fleste analytikere enige om. IT- og Telestyrelsen har taget initiativ til at få udviklet Cloud Kalkulatoren, som hurtigt og nemt kan beregne, om en virksomhed/myndighed kan have økonomiske eller andre fordele ved at købe it-ydelser i clouden. Cloud Kalkulatoren er bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop (relevant for alle virksomhedstyper) Elev-desktop (specielt relevant for kommuner og uddannelsesinstitutioner) Cloud Kalkulatoren er dermed et værktøj for de forretningsansvarlige i/hos den enkelte virksomhed/myndighed, som ønsker at diskutere en mulig anvendelse af cloud computing på basis af økonomiske fakta såvel som for de ITansvarlige, som skal balancere hensynet til økonomi, funktionalitet og sikkerhed. Projektet og afrapportering Projektet bag udviklingen af cloud kalkulatoren har været opdelt i tre faser. De to første faser: Modelkonstruktion og Modelafprøvning er blevet gennemført ultimo 2009 og primo 2010 og afrapporteret i en første rapport: Cloud kalkulator - Hvad koster din eller desktop?. Det væsentlige i de to første faser var udarbejdelsen af version 1.0 af cloud kalkulatoren, realiseret i regneark med en selvstændig cloud kalkulator for hvert af de tre analyseområder 1. Version 1.0 blev udviklet med Lyngby-Taarbæk Kommune som case ved kortlægningen af analyseområderne. Tredje fase af projektet, Robustliggørelse og formidling er blevet gennemført medio 2010, hvor formålet har været at kvalitetssikre og videreudvikle cloud kalkulatoren med input fra yderligere to virksomheder. De to virksomheder der er blevet analyseret i tredje fase er endnu en kommune, Greve Kommune, samt en privat virksomhed, Oluf Brønnum A/S. 2 1 Rapporten er publiceret på digitaliser.dk af IT- og Telestyrelsen i februar 2010, og kan downloades her: På digitaliser.dk kan også downloades de Excel filer der indeholder kalkulatoren for hhv. e- post og desktop. 2 Bilag 1 i den første rapport Cloud kalkulator - Hvad koster din eller desktop? indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektets tre faser. 7

8 Denne rapport skal ses i sammenhæng med den første rapport og går således ikke i dybden med de emner, der allerede er behandlet deri. Det primære formål med denne rapport er at lave en samlet formidling af resultaterne for de nu 3 virksomheder, hvor cloud kalkulatoren er blevet afprøvet. Hvad koster det at drive e-post og pc-desktoppen i skyen sammenlignet med traditionel drift for Lyngby-Taarbæk kommune, Greve Kommune og Oluf Brønnum A/S? Er det så lovende, som mange siger? Rapportens opbygning Rapporten består, udover denne indledning, af tre afsnit: Cloud Kalkulatoren, Metode og resultater og Perspektivering. Afsnittet om Cloud Kalkulatoren beskriver de tre analyserede områder i lidt flere detaljer. De to version 2.0 modeller for hhv. e-post og desktop gennemgås. I afsnittet om metode og resultater, beskrives den anvendte metode og de principper, der ligger til grund for udregning af de økonomiske scenarier. Herefter gennemgås resultaterne af i alt 8 forskellige scenarier for de tre casevirksomheder. Perspektiveringsafsnittet ser på hvilke erfaringer, der kan uddrages i forhold til den konkrete anvendelse af kalkulatoren. Hvad er det vigtigt at være specielt opmærksom på for at få et økonomisk beslutningsgrundlag af høj kvalitet? 8

9 Cloud Kalkulatoren > Analyseområderne Som tidligere nævnt er Cloud Kalkulatoren bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop Elev-desktop E-post E-post er en stigende omkostning for mange virksomheder, da kravene til de services, der leveres i e-post-systemet, øges. E-post stiller store krav til kapacitet (disklager) og der er stor vækst i mængden af e-post, samtidig med at størrelsen på den enkelte e-post vokser. Kvalitetskravene er høje det er de færreste virksomheder, som er indstillet på at undvære denne service i længere tid. E-post og kalender kan leveres af flere cloud-leverandører. E-post og kalender er ofte en isoleret service, der leveres uden integration til andre løsninger. En lang række af de e-post-services, der leveres, inkluderer anti-virus, anti-spam, arkivering, lagring, backup samt recovery-funktioner. Hvis en virksomhed beslutter at bruge e-post i skyen, kan virksomheden vælge at bibeholde eksisterende klienter og kun anvende e-post services på server siden. Eksempelvis kan virksomheden vælge at bruge Gmail som server og bibeholde Lotus Notes mail klienter. Alternativt kan både server og klient køre 100% i skyen, således at vedligehold og drift af begge dele varetages eksternt, og virksomheden kun behøver en browser som mail platform. Desktop Desktoppen er defineret som klient platformen, dvs. operativsystem, inklusiv lagerkapacitet m.m., som en virksomheds applikationer afvikles på. Desktop scenariet handler om at flytte klienternes desktop til skyen, således at klientens storage, applikationer, klient enheder, computerkraft og netværk varetages hos en cloud leverandør. Gennem internettet kan opnås forbindelse til desktoppen og egne data uafhængigt af tid og sted, og ansvaret for opgraderinger af operativsystem m.m. er flyttet til cloudleverandøren. Omkostningsmæssigt er drift af desktoppen samlet set et forholdsvist tungt og komplekst område, specielt for virksomheder med en bred vifte af opgaver og mange typer af brugere. Det er eksempelvis en stor udfordring for hospitaler og uddannelsesinstitutioner at vedligeholde desktoppen til tusindvis af brugere med meget forskellige behov og arbejdsopgaver. 9

10 Desktop som cloud service, som nogle gange kaldes Desktop as a Service (DaaS) er skyens svar på VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Ambitionen for både VDI og DaaS er at flytte klient software over på servere. Fordelene er, i hvert fald i teorien, store, da en stor del af kompleksiteten ved at vedligeholde pc er fjernes samtidig med, at der kan avendes tyndere klienter, som både er billigere og mere energivenlige. Med traditionel VDI driftes servere stadigvæk under virksomheden kontrol (ofte internt), mens det i DaaS scenariet foregår på servere der står i skyen. Den administrative desktop Den administrative desktop anvendes som minimum af virksomhedens administrative brugere og vidensarbejdere. Applikationerne på den administrative desktop varierer meget alt efter hvilken type opgave, der skal løses. Der er typisk én bruger pr. pc, men flere steder deles flere brugere om en pc. Det forekommer også (f.eks. på hospitaler), at hver bruger anvender flere pc er i løbet af en arbejdsdag. I en kommunal sammenhæng er der f.eks. tale om brugere på rådhuset i administrative stillinger, brugerne på skoler (ledere, lærer m.fl.), i børneinstitutioner (ledere, pædagoger m.fl.) osv. I en privat virksomhed er det eksempelvis medarbejder i HR, administrationen, sælgere, konsulenter m.fl. der er de typiske brugere. Elev-desktoppen Elev-desktoppen leverer typisk office faciliteter, filserver, streaming af undervisningsmateriale samt en intranet-platform for personer under uddannelse. I en kommune betjenes et stort antal elever (typisk flere tusinde), som deles om et mindre antal pc er. Kvalitetsmæssigt er specielt skole-it et område, hvor det er muligt at løfte kvaliteten betydeligt, og hvor der er et behov for nytænkning 3. 3 Se eksempelvis rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009: It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver : 10

11 Cloud Kalkulatorens struktur Oplysninger om udgifter og karakteristika ved den nuværende drift kortlægges og beskrives i cloud kalkulatoren. Oplysningerne fordeler sig over en række områder, som igen indeholder et antal delområder der samlet set danner et omkostningsbillede. Dette er beskrevet i tabellen nedenfor: Område Evt. delområde(r) Beskrivelse Hardware Klient/Server Omkostninger og vedligehold af servere, herunder backup/restore, stationære pc er, bærbare pc er, tynde klienter Software Klient/Server Omkostninger og serviceaftaler til operativsystemer og applikationer Storage - Omkostninger forbundet til køb af SAN, diske, raid, replikering, racks m.m. Netværk - Omkostninger og vedligehold til datatrafik, roaming, integrationer m.m. Energi Forbrug/Miljø Omkostninger forbundet til strøm i maskinstue, servere, netværk m.m. Personale Ledelse/Suppport/Drift Tidsforbrug brugt til ledelse, drift og support, herunder normtider, lønudgifter til årsværk m.m. Maskinstue Husleje/Køling og faciliteter Beskrivelse af serverrum Sourcing - Omkostninger og vedligeholdelsesaftaler forbundet med styring af eksterne leverandør og sourcingaftaler. Udover kortlægning af omkostningerne indeholder Cloud Kalkulatoren to yderligere elementer: kortlægning af omkostningerne ved transitionsprojektet fra den nuværende situation til en cloud baseret løsning, og 11

12 en kvalitativ sammenligning af den nuværende situation med den cloud baserede løsning. Ovenstående generelle omkostningsbillede er tilpasset og reduceret til et minimum indenfor de enkelte analyseområder, således som det er beskrevet i det efterfølgende. For mange af de data, der skal indsamles, indeholder Cloud Kalkulatoren foruddefinerede værdier, som kan anvendes, som de er eller overskrives med virksomhedens egne værdier. Det gælder eksempelvis energipriser, levetid for hardware, antal arbejdstimer pr. dag m.m. Data indtastes i et regneark, og de flest data indtastes i en struktur der modsvarer nedenstående eksempel: Server og klient software Model Data Evt. brugerdata Anvendt data E post server software licens årlig pr. bruger pr. år DKR E post server software vedligehold pr. år % 18% 18% E post klient software licens årlig pr. bruger pr. år DKR E post klient software vedligehold % 18% 15% 15% Kan udgift til e post klient kapitaliseres Ja/Nej Nej Nej Antivirus licens årligt pr. bruger DKR 18,6 18,6 Antispam licens årligt pr. bruger DKR 18,6 18,6 Første kolonne indeholder en beskrivelse af omkostningselementet. Dernæst er angivet en enhed, og næste kolonne, Model data indeholder modellens foruddefinerede data. Hvis brugeren af kalkulatoren ønsker at erstatte de foruddefinerede data, indtastes egne værdier i næste kolonne, Evt. brugerdata. Herefter vil kolonnen Anvendt data vise den angivne værdi i stedet for de foruddefinerede, hvilket er illustreret ovenfor for elementerne Epost server software licens årlig pr. bruger pr. år" og E-post klient software vedligehold. Væsentlige ændringer fra version 1.0 til version 2.0 Overordnet har fokus i version 2.0 sammenlignet med 1.0 været på at gøre kalkulatoren mere enkel og brugervenlig. Derfor er mindre væsentlige dataelementer fjernet. Det samme gælder data som blev opsamlet, men som ikke blev anvendt når potentialet skulle beregnes. Modellen indeholder færre faneblade og der sammenlignes nu kun med et cloud scenarie mod tidligere to alternativer. Navngivningen er mere konsistent indenfor den enkelte model og på tværs af de to modelområder. Fane 1, Virksomhedsprofil, er strammet op, og her indtastes nu de vigtigste data. 12

13 Fane 2, Cloud resultat er fanen hvor det samlede potentiale vises, så her skal ikke indtastes data. Fane 3 er til den kvalitative analyse. Indtastning af kvalitative data er ændret med en overgruppering af de forskellige kriterier, og en enklere grafisk afrapportering af overgrupper frem for kriterier. De tre sidste fane skal opsamle detaildata. Fane 4 indeholder data om personalebrug til drift, support og ledelse, samt diverse personale stamdata. Fane 5 indeholder data der beskriver cloud scenariet. Licensomkostninger til cloud, forventet reduktion i personaleforbrug samt en overordnet beskrivelse af transitionsprojektet fra den nuværende situation til cloud. Fane 6 indeholder detaljer for hhv. Desktop og E-post miljø, og indeholder i begge modeller de mest komplekse data, som kan anvendes for at få en mere detaljeret og præcis udregning. Cloud Kalkulatoren til e-post i skyen E-post Cloud Kalkulatorer indeholder flg. elementer: Stamdata om virksomheden Antal medarbejder, it-brugere og vækst indenfor sidstnævnte Overordnet angivelse af tidsforbrug til support, drift og ledelse af nuværende e-post løsning (med mulighed for en yderligere detaljering). Lønudgifter til personale Angivelse af produktive arbejdstimer pr. dag og pr. år Beskrivelse af transitionsprojekt Udgifter, både indkøb og vedligehold, til software: e-post, spam, antivirus Hardware elementer i nuværende e-post løsning: mail database og disklager, mail server, storage og backup og SAN Energipriser og energiforbrug Udgift til cloud løsning og angivelse af forventninger til reduktion i brug af personale til drift, support og ledelse Specifikation af transitionsprojekt, herunder tid brugt til pilotprojekt, migrering, uddannelse m.m. 13

14 Cloud Kalkulatoren til desktoppen i skyen Desktoppen som område er analyseret som hhv. en administrativ desktop og en elev-desktop, men der er kun udviklet en kalkulator, som kan anvendes indenfor begge områder. Cloud Kalkulatorer til desktoppen indeholder flg. elementer: Stamdata om virksomheden Antal medarbejder, it-brugere og vækst indenfor sidstnævnte Nuværende desktop miljø, med angivelse af antal stationære pc er, bærbare og tynde klienter og deres forventede vækst og levetid Overordnet angivelse af tidsforbrug til support, drift og ledelse af nuværende e-post løsning (med mulighed for en yderligere detaljering). Lønudgifter til personale Angivelse af produktive arbejdstimer pr. dag og pr. år Beskrivelse af transitionsprojekt Udgifter, både indkøb og vedligehold af pc, bærbar og tynd klinet Udgifter til operativsystemer, antivirus, kontor pakke og distributionssoftware Angivelse af forskellige forudsætninger for brugen af desktoppen i skyen Energipriser og energiforbrug. Sidstnævnte specifikt for pc er, bærbare og tynde klienter Udgift til cloud løsning og angivelse af forventninger til reduktion i brug af personale til drift, support og ledelse Specifikation af transitionsprojekt, herunder tid brugt til pilotprojekt, migrering, uddannelse m.m. 14

15 Metoder og resultater > Analysen består af en kvantitativ analyse, en økonomisk analyse og en kvalitativ analyse. Den økonomiske analyse belyser omkostningerne over en 5-årig periode, ved på den ene side at fortsætte med den nuværende (in-house) drift og på den anden side at vælge en cloud-baserede løsning, gennemføre et transitionsprojekt og derefter få leveret den pågældende it-ydelse som en serviceydelse fra cloud en. Økonomien er kun én af flere parametre der kan være udslagsgivende for valg af løsning, hvorfor den kvalitative analyse belyser andre forhold vedrørende løsning, leverandør og implementering. Både kvantitative og kvalitative data kortlægges og beskrives i Cloud Kalkulatoren. Cloud Kalkulatoren har været anvendt til at beregne potentialet for anvendelse af cloud computing i tre virksomheder: Lyngby-Taarbæk Kommune, Greve kommune og Oluf Brønnum A/S. Hver virksomhed har stillet data til rådighed for en komplet analyse, primært opsamlet gennem et antal interviews med relevante personer i virksomhederne. De opsamlede data har primært været af kvantitativ karakter, hvorfor der ikke afrapporteres kvalitative data fra de tre cases. Kvantitativ analyse Med udgangspunkt i de data der blev beskrevet i sidste afsnit danner modellen en oversigt, der giver det 5-årige omkostningsbillede. Output fra analysen, når ovenstående data er indtastet, består af en beregning og afrapportering af udgifterne over 5 år for den aktuelle situation og et eller to alternative cloud produkter. For kommunerne er en sådan beregning udført for tre områder: e-post, administrativ desktop og elev-desktop, mens der for Oluf Brønnums tilfælde kun er udført beregninger for e-post og den administrative desktop. Analysen er mest positiv, når det gælder e-post, hvor der er positive scenarier for alle 3 virksomheder, dog ikke med alle produkter. Der er besparelser på 50-60% i de mest positive tilfælde. Det mest negative økonomiske scenarie viser ens årlige udgifter til traditionel e-post drift sammenlignet med cloud baseret drift, med en manglende finansiering af transitionsprojektet. For den administrative desktop er analysen meget entydig: det er for dyrt for alle virksomheder at skifte på nuværende tidspunkt. Priserne skal være en del 15

16 lavere for, at det er økonomiske attraktivt at skifte til skyen. Break-even nås først med priser der er 30-40% lavere end de nuværende. Et prisfald må dog forventes indenfor de næste måneder, hvis markedet modnes i samme periode, da det nuværende desktop marked i skyen vurderes som umodent og endnu uden stor konkurrence. For elev-desktoppen i de to kommuner er der en positiv case for Lyngby, mens udgifterne til almindelig drift og cloud drift er meget ens for Greve Kommune. Det skal ses i lyset af, at det antages at software i skyen stilles gratis til rådighed! Det er en meget brugt måde at stille software gratis til rådighed til uddannelsesinstitutioner, specielt blandt udbydere i USA, og derfor ikke en urealistisk antagelse om dette marked. Det er dog muligt, at antagelsen ikke holder stik. I så fald er der ingen tvivl om, at det er ugunstigt for kommunerne at gå i skyen med elev-desktoppen, hvis der skal betales de samme priser for softwaren som for den administrative desktop. Det skal understreges, at de valgte cloud platforme er eksempler på mulige cloud løsninger. Der er mange udbydere på markedet, og andre ville have været lige så relevante at inddrage, som de i modellen anvendte. Antallet af udbydere og produkter ændrer sig hurtigt og det samme gør priserne. Andre løsninger kan vælges som referencer og andre cloud applikationer kan inddrages. I modellen er det nemt at erstatte omkostningsdata med data fra andre platforme og udbydere. Kvalitativ analyse De økonomiske og kommercielle elementer er væsentlige, men kun én af flere dimensioner, der kan være udslagsgivende for valg af løsning. Yderligere dimensioner bør vurderes for at tilvejebringe et kvalificeret og nuanceret beslutningsgrundlag, som en virksomhed kan anvende til at afgøre om status quo skal fastholdes eller om der skal vælges en ny driftsform og ny leverandør. De centrale områder er: Løsningsforhold Leverandørforhold Implementeringsforhold Hver af de tre dimensioner kan opdeles i en række kriterier. Hver kriterium tildeles en prioritet eller vægt, udtrykt ved en værdi mellem 1 og 5, hvor 1 betyder at kriteriet er mindre væsentligt mens 5 betyder at det har stor betydning. Når prioriteringen er foretaget, uafhængigt at de løsninger der evalueres, anvendes samme liste til at score de enkelte løsninger. Scoren kan også gives på en skala fra 0 til 4, og denne multipliceres med vægten for at få den akkumulerede score indenfor en givet kriterium. Opsummeres den samlede 16

17 score for hvert af kriterierne har virksomheden nu et væsentligt supplement til den økonomiske udregning, som kan anvendes som beslutningsgrund for udvælgelsen af systemer og leverandører. Nedenfor er en række forslag til kriterier fordelt på de tre overordnede dimensioner og udfyldt med eksempeldata: 17

18 Dimension Kriterie Vægt/ Prioritet (1-5) Score (0-4) Løsningsforhold Skalerbarhed Leverandørforhold Implementering Akk. score Fleksibilitet Grøn løsning Udbredelse i marked Modenhed Tilgængelighed Fjernadgang Svartider Kompleksitet Opgradering Dansk løsning Brugergrænseflade Videreudvikling Teknologi Afhængighed Fremtidsperspektiver Geografisk tilstedeværelse Kompetencer Referencer Dansk support organisation Garantier Kontraktsforhold Alternative leverandører Implementeringstid Uddannelsesbehov og omfang Dokumentationsomfang Samlet akkumuleret score 96 Når den endelige scoring af løsninger er på plads kan virksomheden sætte relevante kriterier eller parametre op mod hinanden, med henblik på at illustrere væsentlige pointer. I nedenstående eksempeldiagram har vi sat prisen for en løsning op mod den kvalitative vurdering af løsningen, for derved at fremhæve kvalitet overfor pris. Af grafen fremgår det, at cloud løsningen er dyrere men bedre end den 18

19 eksisterende løsning. Den vurdering bør indgå i den samlede vurdering af, hvorvidt virksomheden ønsker at skifte til cloud end fortsætte med den eksisterende platform. Desktop omkostninger / kriterie point Cloud løsning Omkostninger i 1000 DKK Eksisterende løsning Kriterie point Figur 1 Eksempel på afrapportering af kvalitativ vurdering. Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har godt medarbejdere og godt indbyggere (2009). Lyngby-Taarbæk Kommune anvender it til administrativ brug og til brug for skoleområdet. Der skelnes mellem disse to anvendelsesområder. Der er udarbejdet 3 scenarier i Lyngby-Taarbæk Kommune: Det første scenarie gennemgår Lotus Notes som nuværende e-post løsning for det administrative område og sammenligner de eksisterende omkostninger med omkostningerne ved flytning af løsningen til en cloud baseret løsning, baseret på enten Google Gmail eller på IBM LotusLive inotes. Det næste scenarie omhandler elev-desktoppen, som er skoleelevernes adgang til skolens it-løsninger. I Lyngby-Taarbæk er det muligt for eleverne selv at medbringe bærbare computere og koble sig på skolens netværk, hvilket er en udvikling, der vurderes at fortsætte. De væsentlige løsningsområder, som en elev-desktop typisk understøtter, er office faciliteter, filserver, streaming af undervisningsmateriale samt en intranet platform. I en typisk kommune betjenes et stort antal elever, som deles om et væsentlig mindre antal pc er. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der f.eks. ca elever og ca

20 kommunale elev pc er plus elevernes egne pc er. Kvalitetsmæssigt er specielt skole-it et område, hvor det er muligt at løfte kvaliteten betydeligt 4. Det tredje scenarie omhandler den administrative desktop, som er den pc platform, som en administrativ bruger anvender i Lyngby-Taarbæk Kommune. For begge de to desktop scenarier er valgt en løsning fra Cloudserve. Markedet for desktop i skyen er umodent og det har været vanskeligt at vælge leverandører og finde priser på de udbudte ydelser. Cloudserve skal derfor ses som et eksempel på en leverandør og ikke som en markedsledende leverandør. Cloudserve udbyder en desktop til godt kr. pr. år 5 for den administrative desktop, mens omkostningen til elevdesktop er sat til 0 kr. da mange udbydere stiller gratis løsninger til rådighed for uddannelsesinstitutioner. E-post Over en 5-årig periode vil kommunen kunne nedbringe sine omkostninger til e- post, fra knapt 12 mio. kr. til ca. 4,5 mio. kr., illustreret i figuren nedenfor. Figuren sammenligner egen drift af Notes som mail-/kalendersystem (blå søjler Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende mail system) stillet overfor det cloudbaserede scenarier med Gmail (grønne søjler). Beløb i 1000 DKK Omkostninger pr. år inkl. transition År Notes Gmail Figur 2 - Omkostninger ved to scenarier for drift af e-post og kalender for Lyngby-Taarbæk Kommune: Traditionel Lotus Notes vs. Gmail. 4 Se eksempelvis rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009: It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver :

21 Sammenlignes med LotusLive, er der også en stor besparelse fra de knap 12 mill. over 5 år til knap 6 mill. inkl. transitionsprojektet. Beløb i 1000 DKK Omkostninger pr. år inkl. transition År Notes LotusLive Figur 3 - Omkostninger ved to scenarier for drift af e-post og kalender for Lyngby-Taarbæk Kommune: Traditionel Lotus Notes vs. LotusLive. Administrativ desktop Figuren sammenligner fortsat egen drift af den administrative desktop som en traditionel pc løsning (blå søjler) med en DaaS løsning (røde søjler). Den cloud baserede løsning vil være ca. 10 mill. dyrere over 5 år end den eksisterende løsning. Samlet ca. 77 mill. kr. mod nuværende omkostninger på ca. 67 mill. kr. Den øgede omkostning skyldes dels omkostninger til transitionen i år 1 og dels, at den årlige drift er dyrere. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Eksisterende Desktop omkostninger pr. år Fremtidige DaaS omkostninger pr. år Figur 4 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af administrativ desktop for Lyngby-Taarbæk Kommune: den eksisterende løsning vs. Cloudserve 21

22 Hvis udgiften til desktoppen i clouden var ca kr. i stedet for de godt kr., ville der være balance mellem de nuværende udgifter og de fremtidige i 5 års scenariet, mens en udgift på ca kr. vil give balance i de årlige driftsudgifter. Ved sidstnævnte scenarie vil der altså udestå finansieringen af transitionen, vurderet til ca. 5 mill. i Lyngby-Taarbæks Kommunes tilfælde. Elev-desktop Sammenligningen mellem den eksisterede platform og den cloudbaserede løsning er gunstig ifht. det cloud baserede scenarie. Det skyldes i høj grad antagelsen om, at den cloud baserede desktop til en skole vil blive stillet gratis til rådighed. Det vurderes imidlertid som et realistisk scenarie, og er derfor valgt for at synliggøre best case, hvor der stadigvæk er udgifter til transition og almindelig drift. Figuren sammenligner fortsat egen drift af desktop som en traditionel pc løsning (blå søjler Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende elev-desktop system) stillet overfor en cloud baseret løsning (røde søjler). Over 5 år er de nuværende udgifter knap 34 mill. kroner, mens det tilsvarende beløb er godt 27 mill. for det cloud baserede alternativ. Transitionsomkostningen er ca. 5 mill., og den årlige drift er knap 4 mill. i cloud scenariet mod knap 7 mill. i det nuværende setup. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Eksisterende Desktop omkostninger pr. år Fremtidige DaaS omkostninger pr. år Figur 5 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af elev-desktop for Lyngby- Taarbæk Kommune: den eksisterende løsning vs. Cloudserve Greve kommune Greve Kommune har godt medarbejdere og ca indbyggere (2009). Der er 16 ansatte i Greve Kommunes it-afdeling. 22

23 Der er udarbejdet 3 scenarier i Greve Kommune. Det første scenarie gennemgår Exchange 2007 med Outlook 2007 klienter som nuværende e-post løsning for det administrative område og sammenligner den eksisterende omkostninger med omkostningerne ved flytning af løsningen til en cloud baseret løsning baseret på enten Exchange Online eller Gmail. Greve har ca mailbrugere og ca. 800 fælles mailbokse, dvs mailbokse i alt. Det næste scenarie er elev-desktoppen. I Greve Kommune er der ca skoleelever der bruger it. De deler samlet pc er, hvoraf de 650 er stationære, andre er bærbare og 250 er tynde klienter. Det tredje scenarie omhandler den administrative desktop, som kører på ca pc er, hvoraf de 300 er bærbare og resten er stationære. For begge de to desktop scenarier sammenlignes med den tidligere nævnte løsning fra Cloudserve. E-post Over en 5-årig periode er e-post scenariet ikke fordelagtigt for Greve Kommune ved køb af Exchange Online. Figuren sammenligner egen drift af Exchange som mail-/kalendersystem (blå søjler) stillet overfor det cloudbaserede scenarier med Exchange online (grønne søjler). Over 5 år bruger Greve ca. 4,8 mill. kr. i dag, mens cloud løsningen vil koste ca. 5,7 mill. kr. Som det ses af figuren er de løbende udgifter næsten de samme, men med udgiften til transition på ca. 0,7 mill. kr., bliver det samlede billede ikke positivt ifht. skiftet til cloud computing. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Exchange Exchange Shared Service Figur 6 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af e-post og kalender for Greve Kommune: Alm. Exchange vs. Exchange Online i skyen 23

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725 Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Cloud kalkulator

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

ESDH og cloud computing

ESDH og cloud computing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer 1 REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer REGN & BYER FORMÅL OG AKTIVITETER Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017 SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases Gorm Priem, 2. marts 2017 Agenda Kort om ProActive Intro til cases it outsourcing med fokus på skyen Greve Kommune Hjemmeværnet Erfaringer Gartner 2016

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Lad din kunde tage det rigtige valg

Lad din kunde tage det rigtige valg DECEMBER 2005 Lad din kunde tage det rigtige valg LICENSER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Microsofts licenser henvender sig til kunder med forskellige behov. I denne brochure har vi samlet de licenser,

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Lars Duval, KOMBIT Thor Herlev Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune 10. juni 2014 Forudsætninger Afgrænsning Der er taget udgangspunkt i erstatning for KMD Sag dvs.

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse

SPØRGSMÅL SVAR NR. 2. Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse. Nr. Spørgsmål Besvarelse SPØRGSMÅL SVAR NR. 2 Greve Kommune udbud - Spørgsmål fra tilbudsgivere og Greve Kommunes besvarelse S-13 Bilag 4 2.5, K4.2-17. I Bilag 13 er der ikke angivet specs for nogle af de anførte Macenheder. Kan

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere