Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://digitaliser.dk/resource/559023"

Transkript

1

2 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: Telefon: Fax:

3 IT- & Telestyrelsen september 2010 >

4 Indhold > Resumé 6 Indledning 7 Projektet og afrapportering 7 Rapportens opbygning 8 Cloud Kalkulatoren 9 Analyseområderne 9 E-post 9 Desktop 9 Den administrative desktop 10 Elev-desktoppen 10 Cloud Kalkulatorens struktur 11 Væsentlige ændringer fra version 1.0 til version Cloud Kalkulatoren til e-post i skyen 13 Cloud Kalkulatoren til desktoppen i skyen 14 Metoder og resultater 15 Kvantitativ analyse 15 Kvalitativ analyse 16 Lyngby-Taarbæk kommune 19 E-post 20 Administrativ desktop 21 Elev-desktop 22 Greve kommune 22 E-post 23 Administrativ desktop 24 Elev-desktop 25 Oluf Brønnum & Co. A/S 26 E-post 26 Administrativ desktop 27 Perspektivering 28

5 5 >

6 Resumé > IT- og Telestyrelsen har taget initiativ til at få udviklet Cloud Kalkulatoren, som hurtigt og nemt kan beregne, om en virksomhed/myndighed kan have økonomiske eller andre fordele ved at købe it-ydelser i clouden. Cloud Kalkulatoren er bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop (relevant for alle virksomhedstyper) Elev-desktop (specielt relevant for kommuner og uddannelsesinstitutioner) Cloud Kalkulatoren har været anvendt til at beregne potentialet for anvendelse af cloud computing i tre virksomheder: Lyngby-Taarbæk Kommune, Greve kommune og Oluf Brønnum A/S. Hver virksomhed har stillet data til rådighed for en komplet analyse, primært opsamlet gennem et antal interviews med relevante personer i virksomhederne. De opsamlede data har primært været af kvantitativ karakter, hvorfor der ikke afrapporteres kvalitative data fra de tre cases. Analysen er mest positiv, når det gælder e-post, hvor der er positive scenarier for alle 3 virksomheder, dog ikke med alle produkter. Der er besparelser på 50-60% i de mest positive tilfælde, eksempelvis en reduktion i udgifter til e-post for en af virksomhederne fra 12,5 mill kr. til 4,5 mill. kr. over 5 år. For den administrative desktop er analysen meget entydig: det er for dyrt for alle virksomheder at skifte på nuværende tidspunkt. Priserne skal være en del lavere for, at det er økonomiske attraktivt at skifte til skyen. Break-even nås først med priser der er 30-40% lavere end de nuværende. For elev-desktoppen i de to kommuner er der en positiv case for Lyngby, mens udgifterne til almindelig drift og cloud drift er meget ens for Greve Kommune. Der er kun en positiv business case for Lyngby, hvis softwaren i skyen stilles gratis til rådighed, hvilket imidlertid ofte er bruges når det gælder uddannelsesmarkedet. Holder antagelsen om gratis licenser ikke, er der ingen tvivl om, at det er ugunstigt for kommunerne at gå i skyen med elevdesktoppen med de nuværende priser på desktoppen i skyen. Cloud computing ser på mange måder rigtig lovende ud, både økonomisk og kvalitativt. Men - som med al anden forandring kræver også cloud computing, lige meget hvad leverandørerne siger, knofedt og refleksion. 6

7 Indledning > Cloud computing leverance af it-services over internettet står over for sit gennembrud i år. Det er de fleste analytikere enige om. IT- og Telestyrelsen har taget initiativ til at få udviklet Cloud Kalkulatoren, som hurtigt og nemt kan beregne, om en virksomhed/myndighed kan have økonomiske eller andre fordele ved at købe it-ydelser i clouden. Cloud Kalkulatoren er bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop (relevant for alle virksomhedstyper) Elev-desktop (specielt relevant for kommuner og uddannelsesinstitutioner) Cloud Kalkulatoren er dermed et værktøj for de forretningsansvarlige i/hos den enkelte virksomhed/myndighed, som ønsker at diskutere en mulig anvendelse af cloud computing på basis af økonomiske fakta såvel som for de ITansvarlige, som skal balancere hensynet til økonomi, funktionalitet og sikkerhed. Projektet og afrapportering Projektet bag udviklingen af cloud kalkulatoren har været opdelt i tre faser. De to første faser: Modelkonstruktion og Modelafprøvning er blevet gennemført ultimo 2009 og primo 2010 og afrapporteret i en første rapport: Cloud kalkulator - Hvad koster din eller desktop?. Det væsentlige i de to første faser var udarbejdelsen af version 1.0 af cloud kalkulatoren, realiseret i regneark med en selvstændig cloud kalkulator for hvert af de tre analyseområder 1. Version 1.0 blev udviklet med Lyngby-Taarbæk Kommune som case ved kortlægningen af analyseområderne. Tredje fase af projektet, Robustliggørelse og formidling er blevet gennemført medio 2010, hvor formålet har været at kvalitetssikre og videreudvikle cloud kalkulatoren med input fra yderligere to virksomheder. De to virksomheder der er blevet analyseret i tredje fase er endnu en kommune, Greve Kommune, samt en privat virksomhed, Oluf Brønnum A/S. 2 1 Rapporten er publiceret på digitaliser.dk af IT- og Telestyrelsen i februar 2010, og kan downloades her: På digitaliser.dk kan også downloades de Excel filer der indeholder kalkulatoren for hhv. e- post og desktop. 2 Bilag 1 i den første rapport Cloud kalkulator - Hvad koster din eller desktop? indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektets tre faser. 7

8 Denne rapport skal ses i sammenhæng med den første rapport og går således ikke i dybden med de emner, der allerede er behandlet deri. Det primære formål med denne rapport er at lave en samlet formidling af resultaterne for de nu 3 virksomheder, hvor cloud kalkulatoren er blevet afprøvet. Hvad koster det at drive e-post og pc-desktoppen i skyen sammenlignet med traditionel drift for Lyngby-Taarbæk kommune, Greve Kommune og Oluf Brønnum A/S? Er det så lovende, som mange siger? Rapportens opbygning Rapporten består, udover denne indledning, af tre afsnit: Cloud Kalkulatoren, Metode og resultater og Perspektivering. Afsnittet om Cloud Kalkulatoren beskriver de tre analyserede områder i lidt flere detaljer. De to version 2.0 modeller for hhv. e-post og desktop gennemgås. I afsnittet om metode og resultater, beskrives den anvendte metode og de principper, der ligger til grund for udregning af de økonomiske scenarier. Herefter gennemgås resultaterne af i alt 8 forskellige scenarier for de tre casevirksomheder. Perspektiveringsafsnittet ser på hvilke erfaringer, der kan uddrages i forhold til den konkrete anvendelse af kalkulatoren. Hvad er det vigtigt at være specielt opmærksom på for at få et økonomisk beslutningsgrundlag af høj kvalitet? 8

9 Cloud Kalkulatoren > Analyseområderne Som tidligere nævnt er Cloud Kalkulatoren bygget til at analysere tre områder: E-post og kalender Administrativ desktop Elev-desktop E-post E-post er en stigende omkostning for mange virksomheder, da kravene til de services, der leveres i e-post-systemet, øges. E-post stiller store krav til kapacitet (disklager) og der er stor vækst i mængden af e-post, samtidig med at størrelsen på den enkelte e-post vokser. Kvalitetskravene er høje det er de færreste virksomheder, som er indstillet på at undvære denne service i længere tid. E-post og kalender kan leveres af flere cloud-leverandører. E-post og kalender er ofte en isoleret service, der leveres uden integration til andre løsninger. En lang række af de e-post-services, der leveres, inkluderer anti-virus, anti-spam, arkivering, lagring, backup samt recovery-funktioner. Hvis en virksomhed beslutter at bruge e-post i skyen, kan virksomheden vælge at bibeholde eksisterende klienter og kun anvende e-post services på server siden. Eksempelvis kan virksomheden vælge at bruge Gmail som server og bibeholde Lotus Notes mail klienter. Alternativt kan både server og klient køre 100% i skyen, således at vedligehold og drift af begge dele varetages eksternt, og virksomheden kun behøver en browser som mail platform. Desktop Desktoppen er defineret som klient platformen, dvs. operativsystem, inklusiv lagerkapacitet m.m., som en virksomheds applikationer afvikles på. Desktop scenariet handler om at flytte klienternes desktop til skyen, således at klientens storage, applikationer, klient enheder, computerkraft og netværk varetages hos en cloud leverandør. Gennem internettet kan opnås forbindelse til desktoppen og egne data uafhængigt af tid og sted, og ansvaret for opgraderinger af operativsystem m.m. er flyttet til cloudleverandøren. Omkostningsmæssigt er drift af desktoppen samlet set et forholdsvist tungt og komplekst område, specielt for virksomheder med en bred vifte af opgaver og mange typer af brugere. Det er eksempelvis en stor udfordring for hospitaler og uddannelsesinstitutioner at vedligeholde desktoppen til tusindvis af brugere med meget forskellige behov og arbejdsopgaver. 9

10 Desktop som cloud service, som nogle gange kaldes Desktop as a Service (DaaS) er skyens svar på VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Ambitionen for både VDI og DaaS er at flytte klient software over på servere. Fordelene er, i hvert fald i teorien, store, da en stor del af kompleksiteten ved at vedligeholde pc er fjernes samtidig med, at der kan avendes tyndere klienter, som både er billigere og mere energivenlige. Med traditionel VDI driftes servere stadigvæk under virksomheden kontrol (ofte internt), mens det i DaaS scenariet foregår på servere der står i skyen. Den administrative desktop Den administrative desktop anvendes som minimum af virksomhedens administrative brugere og vidensarbejdere. Applikationerne på den administrative desktop varierer meget alt efter hvilken type opgave, der skal løses. Der er typisk én bruger pr. pc, men flere steder deles flere brugere om en pc. Det forekommer også (f.eks. på hospitaler), at hver bruger anvender flere pc er i løbet af en arbejdsdag. I en kommunal sammenhæng er der f.eks. tale om brugere på rådhuset i administrative stillinger, brugerne på skoler (ledere, lærer m.fl.), i børneinstitutioner (ledere, pædagoger m.fl.) osv. I en privat virksomhed er det eksempelvis medarbejder i HR, administrationen, sælgere, konsulenter m.fl. der er de typiske brugere. Elev-desktoppen Elev-desktoppen leverer typisk office faciliteter, filserver, streaming af undervisningsmateriale samt en intranet-platform for personer under uddannelse. I en kommune betjenes et stort antal elever (typisk flere tusinde), som deles om et mindre antal pc er. Kvalitetsmæssigt er specielt skole-it et område, hvor det er muligt at løfte kvaliteten betydeligt, og hvor der er et behov for nytænkning 3. 3 Se eksempelvis rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009: It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver : 10

11 Cloud Kalkulatorens struktur Oplysninger om udgifter og karakteristika ved den nuværende drift kortlægges og beskrives i cloud kalkulatoren. Oplysningerne fordeler sig over en række områder, som igen indeholder et antal delområder der samlet set danner et omkostningsbillede. Dette er beskrevet i tabellen nedenfor: Område Evt. delområde(r) Beskrivelse Hardware Klient/Server Omkostninger og vedligehold af servere, herunder backup/restore, stationære pc er, bærbare pc er, tynde klienter Software Klient/Server Omkostninger og serviceaftaler til operativsystemer og applikationer Storage - Omkostninger forbundet til køb af SAN, diske, raid, replikering, racks m.m. Netværk - Omkostninger og vedligehold til datatrafik, roaming, integrationer m.m. Energi Forbrug/Miljø Omkostninger forbundet til strøm i maskinstue, servere, netværk m.m. Personale Ledelse/Suppport/Drift Tidsforbrug brugt til ledelse, drift og support, herunder normtider, lønudgifter til årsværk m.m. Maskinstue Husleje/Køling og faciliteter Beskrivelse af serverrum Sourcing - Omkostninger og vedligeholdelsesaftaler forbundet med styring af eksterne leverandør og sourcingaftaler. Udover kortlægning af omkostningerne indeholder Cloud Kalkulatoren to yderligere elementer: kortlægning af omkostningerne ved transitionsprojektet fra den nuværende situation til en cloud baseret løsning, og 11

12 en kvalitativ sammenligning af den nuværende situation med den cloud baserede løsning. Ovenstående generelle omkostningsbillede er tilpasset og reduceret til et minimum indenfor de enkelte analyseområder, således som det er beskrevet i det efterfølgende. For mange af de data, der skal indsamles, indeholder Cloud Kalkulatoren foruddefinerede værdier, som kan anvendes, som de er eller overskrives med virksomhedens egne værdier. Det gælder eksempelvis energipriser, levetid for hardware, antal arbejdstimer pr. dag m.m. Data indtastes i et regneark, og de flest data indtastes i en struktur der modsvarer nedenstående eksempel: Server og klient software Model Data Evt. brugerdata Anvendt data E post server software licens årlig pr. bruger pr. år DKR E post server software vedligehold pr. år % 18% 18% E post klient software licens årlig pr. bruger pr. år DKR E post klient software vedligehold % 18% 15% 15% Kan udgift til e post klient kapitaliseres Ja/Nej Nej Nej Antivirus licens årligt pr. bruger DKR 18,6 18,6 Antispam licens årligt pr. bruger DKR 18,6 18,6 Første kolonne indeholder en beskrivelse af omkostningselementet. Dernæst er angivet en enhed, og næste kolonne, Model data indeholder modellens foruddefinerede data. Hvis brugeren af kalkulatoren ønsker at erstatte de foruddefinerede data, indtastes egne værdier i næste kolonne, Evt. brugerdata. Herefter vil kolonnen Anvendt data vise den angivne værdi i stedet for de foruddefinerede, hvilket er illustreret ovenfor for elementerne Epost server software licens årlig pr. bruger pr. år" og E-post klient software vedligehold. Væsentlige ændringer fra version 1.0 til version 2.0 Overordnet har fokus i version 2.0 sammenlignet med 1.0 været på at gøre kalkulatoren mere enkel og brugervenlig. Derfor er mindre væsentlige dataelementer fjernet. Det samme gælder data som blev opsamlet, men som ikke blev anvendt når potentialet skulle beregnes. Modellen indeholder færre faneblade og der sammenlignes nu kun med et cloud scenarie mod tidligere to alternativer. Navngivningen er mere konsistent indenfor den enkelte model og på tværs af de to modelområder. Fane 1, Virksomhedsprofil, er strammet op, og her indtastes nu de vigtigste data. 12

13 Fane 2, Cloud resultat er fanen hvor det samlede potentiale vises, så her skal ikke indtastes data. Fane 3 er til den kvalitative analyse. Indtastning af kvalitative data er ændret med en overgruppering af de forskellige kriterier, og en enklere grafisk afrapportering af overgrupper frem for kriterier. De tre sidste fane skal opsamle detaildata. Fane 4 indeholder data om personalebrug til drift, support og ledelse, samt diverse personale stamdata. Fane 5 indeholder data der beskriver cloud scenariet. Licensomkostninger til cloud, forventet reduktion i personaleforbrug samt en overordnet beskrivelse af transitionsprojektet fra den nuværende situation til cloud. Fane 6 indeholder detaljer for hhv. Desktop og E-post miljø, og indeholder i begge modeller de mest komplekse data, som kan anvendes for at få en mere detaljeret og præcis udregning. Cloud Kalkulatoren til e-post i skyen E-post Cloud Kalkulatorer indeholder flg. elementer: Stamdata om virksomheden Antal medarbejder, it-brugere og vækst indenfor sidstnævnte Overordnet angivelse af tidsforbrug til support, drift og ledelse af nuværende e-post løsning (med mulighed for en yderligere detaljering). Lønudgifter til personale Angivelse af produktive arbejdstimer pr. dag og pr. år Beskrivelse af transitionsprojekt Udgifter, både indkøb og vedligehold, til software: e-post, spam, antivirus Hardware elementer i nuværende e-post løsning: mail database og disklager, mail server, storage og backup og SAN Energipriser og energiforbrug Udgift til cloud løsning og angivelse af forventninger til reduktion i brug af personale til drift, support og ledelse Specifikation af transitionsprojekt, herunder tid brugt til pilotprojekt, migrering, uddannelse m.m. 13

14 Cloud Kalkulatoren til desktoppen i skyen Desktoppen som område er analyseret som hhv. en administrativ desktop og en elev-desktop, men der er kun udviklet en kalkulator, som kan anvendes indenfor begge områder. Cloud Kalkulatorer til desktoppen indeholder flg. elementer: Stamdata om virksomheden Antal medarbejder, it-brugere og vækst indenfor sidstnævnte Nuværende desktop miljø, med angivelse af antal stationære pc er, bærbare og tynde klienter og deres forventede vækst og levetid Overordnet angivelse af tidsforbrug til support, drift og ledelse af nuværende e-post løsning (med mulighed for en yderligere detaljering). Lønudgifter til personale Angivelse af produktive arbejdstimer pr. dag og pr. år Beskrivelse af transitionsprojekt Udgifter, både indkøb og vedligehold af pc, bærbar og tynd klinet Udgifter til operativsystemer, antivirus, kontor pakke og distributionssoftware Angivelse af forskellige forudsætninger for brugen af desktoppen i skyen Energipriser og energiforbrug. Sidstnævnte specifikt for pc er, bærbare og tynde klienter Udgift til cloud løsning og angivelse af forventninger til reduktion i brug af personale til drift, support og ledelse Specifikation af transitionsprojekt, herunder tid brugt til pilotprojekt, migrering, uddannelse m.m. 14

15 Metoder og resultater > Analysen består af en kvantitativ analyse, en økonomisk analyse og en kvalitativ analyse. Den økonomiske analyse belyser omkostningerne over en 5-årig periode, ved på den ene side at fortsætte med den nuværende (in-house) drift og på den anden side at vælge en cloud-baserede løsning, gennemføre et transitionsprojekt og derefter få leveret den pågældende it-ydelse som en serviceydelse fra cloud en. Økonomien er kun én af flere parametre der kan være udslagsgivende for valg af løsning, hvorfor den kvalitative analyse belyser andre forhold vedrørende løsning, leverandør og implementering. Både kvantitative og kvalitative data kortlægges og beskrives i Cloud Kalkulatoren. Cloud Kalkulatoren har været anvendt til at beregne potentialet for anvendelse af cloud computing i tre virksomheder: Lyngby-Taarbæk Kommune, Greve kommune og Oluf Brønnum A/S. Hver virksomhed har stillet data til rådighed for en komplet analyse, primært opsamlet gennem et antal interviews med relevante personer i virksomhederne. De opsamlede data har primært været af kvantitativ karakter, hvorfor der ikke afrapporteres kvalitative data fra de tre cases. Kvantitativ analyse Med udgangspunkt i de data der blev beskrevet i sidste afsnit danner modellen en oversigt, der giver det 5-årige omkostningsbillede. Output fra analysen, når ovenstående data er indtastet, består af en beregning og afrapportering af udgifterne over 5 år for den aktuelle situation og et eller to alternative cloud produkter. For kommunerne er en sådan beregning udført for tre områder: e-post, administrativ desktop og elev-desktop, mens der for Oluf Brønnums tilfælde kun er udført beregninger for e-post og den administrative desktop. Analysen er mest positiv, når det gælder e-post, hvor der er positive scenarier for alle 3 virksomheder, dog ikke med alle produkter. Der er besparelser på 50-60% i de mest positive tilfælde. Det mest negative økonomiske scenarie viser ens årlige udgifter til traditionel e-post drift sammenlignet med cloud baseret drift, med en manglende finansiering af transitionsprojektet. For den administrative desktop er analysen meget entydig: det er for dyrt for alle virksomheder at skifte på nuværende tidspunkt. Priserne skal være en del 15

16 lavere for, at det er økonomiske attraktivt at skifte til skyen. Break-even nås først med priser der er 30-40% lavere end de nuværende. Et prisfald må dog forventes indenfor de næste måneder, hvis markedet modnes i samme periode, da det nuværende desktop marked i skyen vurderes som umodent og endnu uden stor konkurrence. For elev-desktoppen i de to kommuner er der en positiv case for Lyngby, mens udgifterne til almindelig drift og cloud drift er meget ens for Greve Kommune. Det skal ses i lyset af, at det antages at software i skyen stilles gratis til rådighed! Det er en meget brugt måde at stille software gratis til rådighed til uddannelsesinstitutioner, specielt blandt udbydere i USA, og derfor ikke en urealistisk antagelse om dette marked. Det er dog muligt, at antagelsen ikke holder stik. I så fald er der ingen tvivl om, at det er ugunstigt for kommunerne at gå i skyen med elev-desktoppen, hvis der skal betales de samme priser for softwaren som for den administrative desktop. Det skal understreges, at de valgte cloud platforme er eksempler på mulige cloud løsninger. Der er mange udbydere på markedet, og andre ville have været lige så relevante at inddrage, som de i modellen anvendte. Antallet af udbydere og produkter ændrer sig hurtigt og det samme gør priserne. Andre løsninger kan vælges som referencer og andre cloud applikationer kan inddrages. I modellen er det nemt at erstatte omkostningsdata med data fra andre platforme og udbydere. Kvalitativ analyse De økonomiske og kommercielle elementer er væsentlige, men kun én af flere dimensioner, der kan være udslagsgivende for valg af løsning. Yderligere dimensioner bør vurderes for at tilvejebringe et kvalificeret og nuanceret beslutningsgrundlag, som en virksomhed kan anvende til at afgøre om status quo skal fastholdes eller om der skal vælges en ny driftsform og ny leverandør. De centrale områder er: Løsningsforhold Leverandørforhold Implementeringsforhold Hver af de tre dimensioner kan opdeles i en række kriterier. Hver kriterium tildeles en prioritet eller vægt, udtrykt ved en værdi mellem 1 og 5, hvor 1 betyder at kriteriet er mindre væsentligt mens 5 betyder at det har stor betydning. Når prioriteringen er foretaget, uafhængigt at de løsninger der evalueres, anvendes samme liste til at score de enkelte løsninger. Scoren kan også gives på en skala fra 0 til 4, og denne multipliceres med vægten for at få den akkumulerede score indenfor en givet kriterium. Opsummeres den samlede 16

17 score for hvert af kriterierne har virksomheden nu et væsentligt supplement til den økonomiske udregning, som kan anvendes som beslutningsgrund for udvælgelsen af systemer og leverandører. Nedenfor er en række forslag til kriterier fordelt på de tre overordnede dimensioner og udfyldt med eksempeldata: 17

18 Dimension Kriterie Vægt/ Prioritet (1-5) Score (0-4) Løsningsforhold Skalerbarhed Leverandørforhold Implementering Akk. score Fleksibilitet Grøn løsning Udbredelse i marked Modenhed Tilgængelighed Fjernadgang Svartider Kompleksitet Opgradering Dansk løsning Brugergrænseflade Videreudvikling Teknologi Afhængighed Fremtidsperspektiver Geografisk tilstedeværelse Kompetencer Referencer Dansk support organisation Garantier Kontraktsforhold Alternative leverandører Implementeringstid Uddannelsesbehov og omfang Dokumentationsomfang Samlet akkumuleret score 96 Når den endelige scoring af løsninger er på plads kan virksomheden sætte relevante kriterier eller parametre op mod hinanden, med henblik på at illustrere væsentlige pointer. I nedenstående eksempeldiagram har vi sat prisen for en løsning op mod den kvalitative vurdering af løsningen, for derved at fremhæve kvalitet overfor pris. Af grafen fremgår det, at cloud løsningen er dyrere men bedre end den 18

19 eksisterende løsning. Den vurdering bør indgå i den samlede vurdering af, hvorvidt virksomheden ønsker at skifte til cloud end fortsætte med den eksisterende platform. Desktop omkostninger / kriterie point Cloud løsning Omkostninger i 1000 DKK Eksisterende løsning Kriterie point Figur 1 Eksempel på afrapportering af kvalitativ vurdering. Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har godt medarbejdere og godt indbyggere (2009). Lyngby-Taarbæk Kommune anvender it til administrativ brug og til brug for skoleområdet. Der skelnes mellem disse to anvendelsesområder. Der er udarbejdet 3 scenarier i Lyngby-Taarbæk Kommune: Det første scenarie gennemgår Lotus Notes som nuværende e-post løsning for det administrative område og sammenligner de eksisterende omkostninger med omkostningerne ved flytning af løsningen til en cloud baseret løsning, baseret på enten Google Gmail eller på IBM LotusLive inotes. Det næste scenarie omhandler elev-desktoppen, som er skoleelevernes adgang til skolens it-løsninger. I Lyngby-Taarbæk er det muligt for eleverne selv at medbringe bærbare computere og koble sig på skolens netværk, hvilket er en udvikling, der vurderes at fortsætte. De væsentlige løsningsområder, som en elev-desktop typisk understøtter, er office faciliteter, filserver, streaming af undervisningsmateriale samt en intranet platform. I en typisk kommune betjenes et stort antal elever, som deles om et væsentlig mindre antal pc er. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der f.eks. ca elever og ca

20 kommunale elev pc er plus elevernes egne pc er. Kvalitetsmæssigt er specielt skole-it et område, hvor det er muligt at løfte kvaliteten betydeligt 4. Det tredje scenarie omhandler den administrative desktop, som er den pc platform, som en administrativ bruger anvender i Lyngby-Taarbæk Kommune. For begge de to desktop scenarier er valgt en løsning fra Cloudserve. Markedet for desktop i skyen er umodent og det har været vanskeligt at vælge leverandører og finde priser på de udbudte ydelser. Cloudserve skal derfor ses som et eksempel på en leverandør og ikke som en markedsledende leverandør. Cloudserve udbyder en desktop til godt kr. pr. år 5 for den administrative desktop, mens omkostningen til elevdesktop er sat til 0 kr. da mange udbydere stiller gratis løsninger til rådighed for uddannelsesinstitutioner. E-post Over en 5-årig periode vil kommunen kunne nedbringe sine omkostninger til e- post, fra knapt 12 mio. kr. til ca. 4,5 mio. kr., illustreret i figuren nedenfor. Figuren sammenligner egen drift af Notes som mail-/kalendersystem (blå søjler Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende mail system) stillet overfor det cloudbaserede scenarier med Gmail (grønne søjler). Beløb i 1000 DKK Omkostninger pr. år inkl. transition År Notes Gmail Figur 2 - Omkostninger ved to scenarier for drift af e-post og kalender for Lyngby-Taarbæk Kommune: Traditionel Lotus Notes vs. Gmail. 4 Se eksempelvis rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2009: It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver :

21 Sammenlignes med LotusLive, er der også en stor besparelse fra de knap 12 mill. over 5 år til knap 6 mill. inkl. transitionsprojektet. Beløb i 1000 DKK Omkostninger pr. år inkl. transition År Notes LotusLive Figur 3 - Omkostninger ved to scenarier for drift af e-post og kalender for Lyngby-Taarbæk Kommune: Traditionel Lotus Notes vs. LotusLive. Administrativ desktop Figuren sammenligner fortsat egen drift af den administrative desktop som en traditionel pc løsning (blå søjler) med en DaaS løsning (røde søjler). Den cloud baserede løsning vil være ca. 10 mill. dyrere over 5 år end den eksisterende løsning. Samlet ca. 77 mill. kr. mod nuværende omkostninger på ca. 67 mill. kr. Den øgede omkostning skyldes dels omkostninger til transitionen i år 1 og dels, at den årlige drift er dyrere. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Eksisterende Desktop omkostninger pr. år Fremtidige DaaS omkostninger pr. år Figur 4 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af administrativ desktop for Lyngby-Taarbæk Kommune: den eksisterende løsning vs. Cloudserve 21

22 Hvis udgiften til desktoppen i clouden var ca kr. i stedet for de godt kr., ville der være balance mellem de nuværende udgifter og de fremtidige i 5 års scenariet, mens en udgift på ca kr. vil give balance i de årlige driftsudgifter. Ved sidstnævnte scenarie vil der altså udestå finansieringen af transitionen, vurderet til ca. 5 mill. i Lyngby-Taarbæks Kommunes tilfælde. Elev-desktop Sammenligningen mellem den eksisterede platform og den cloudbaserede løsning er gunstig ifht. det cloud baserede scenarie. Det skyldes i høj grad antagelsen om, at den cloud baserede desktop til en skole vil blive stillet gratis til rådighed. Det vurderes imidlertid som et realistisk scenarie, og er derfor valgt for at synliggøre best case, hvor der stadigvæk er udgifter til transition og almindelig drift. Figuren sammenligner fortsat egen drift af desktop som en traditionel pc løsning (blå søjler Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende elev-desktop system) stillet overfor en cloud baseret løsning (røde søjler). Over 5 år er de nuværende udgifter knap 34 mill. kroner, mens det tilsvarende beløb er godt 27 mill. for det cloud baserede alternativ. Transitionsomkostningen er ca. 5 mill., og den årlige drift er knap 4 mill. i cloud scenariet mod knap 7 mill. i det nuværende setup. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Eksisterende Desktop omkostninger pr. år Fremtidige DaaS omkostninger pr. år Figur 5 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af elev-desktop for Lyngby- Taarbæk Kommune: den eksisterende løsning vs. Cloudserve Greve kommune Greve Kommune har godt medarbejdere og ca indbyggere (2009). Der er 16 ansatte i Greve Kommunes it-afdeling. 22

23 Der er udarbejdet 3 scenarier i Greve Kommune. Det første scenarie gennemgår Exchange 2007 med Outlook 2007 klienter som nuværende e-post løsning for det administrative område og sammenligner den eksisterende omkostninger med omkostningerne ved flytning af løsningen til en cloud baseret løsning baseret på enten Exchange Online eller Gmail. Greve har ca mailbrugere og ca. 800 fælles mailbokse, dvs mailbokse i alt. Det næste scenarie er elev-desktoppen. I Greve Kommune er der ca skoleelever der bruger it. De deler samlet pc er, hvoraf de 650 er stationære, andre er bærbare og 250 er tynde klienter. Det tredje scenarie omhandler den administrative desktop, som kører på ca pc er, hvoraf de 300 er bærbare og resten er stationære. For begge de to desktop scenarier sammenlignes med den tidligere nævnte løsning fra Cloudserve. E-post Over en 5-årig periode er e-post scenariet ikke fordelagtigt for Greve Kommune ved køb af Exchange Online. Figuren sammenligner egen drift af Exchange som mail-/kalendersystem (blå søjler) stillet overfor det cloudbaserede scenarier med Exchange online (grønne søjler). Over 5 år bruger Greve ca. 4,8 mill. kr. i dag, mens cloud løsningen vil koste ca. 5,7 mill. kr. Som det ses af figuren er de løbende udgifter næsten de samme, men med udgiften til transition på ca. 0,7 mill. kr., bliver det samlede billede ikke positivt ifht. skiftet til cloud computing. Omkostninger pr. år inkl. transition Beløb i 1000 DKK År Exchange Exchange Shared Service Figur 6 - Omkostninger ved to forskellige scenarier for drift af e-post og kalender for Greve Kommune: Alm. Exchange vs. Exchange Online i skyen 23

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725 Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Cloud kalkulator

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S

ERP-system markedet i overblik. April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S ERP-system markedet i overblik April 2011 Torben Storgaard, Partner HerbertNathan & Co A/S Nøglen til benefit af ERP Forstå og udnyt fordelene i et integreret system Agenda Introduktion til ERP ERP-system

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

IT-Supportcentret og itoutsourcing

IT-Supportcentret og itoutsourcing IT-Supportcentret og itoutsourcing Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-drifts-fællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift. IT-chef, Mads Konge

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Introduktion til NemHandel

Introduktion til NemHandel NemHandel i skyen - holdt business casen? Heinrich Clausen HotHouse Cph og Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Introduktion til NemHandel Løftestangen: Bekendtgørelsen fra 2005 om elektronisk regning

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

PAXNET set i et overordnet perspektiv

PAXNET set i et overordnet perspektiv Målsætning og målopfyldelse Teknisk, økonomisk, markedsmæssigt Problemer i projektet Hvad gav problemer, hvad kunne være gjort bedre Erhvervsmæssig betydning: RC, Teleselskaberne, etc. Internationalt perspektiv:

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering

Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Strategisk Mobile Device Management - fra overvejelser over viden til implementering Claus Ritter, stabschef CIO Slagelse Kommune cpr@slagelse.dk www.slagelse.dk 8. maj 2014 ITD Slagelse Kommune Strategi

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere