PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)."

Transkript

1 PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Til Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 45. Årgang PDA er, små håndholdte computere er blevet mere og mere accepterede af sagsbehandlere og andre, som hjælpemiddel både til mennesker med autismespektrumforstyrrelser og til mennesker med ADHD. Det er vigtigt at psykologerne rundt omkring er opmærksomme på, at IT-teknologien efterhånden giver os flere og flere muligheder for at hjælpe mennesker, som har behov for struktur- og planlægningsredskaber. PDA er er et meget tydeligt eksempel herpå. Det vil være godt, hvis man både i specialskolerne, specialklasserne og ikke mindst hos de enkeltintegrerede elever kan gennemføre forløb, således at disse elever kan lære sig at bruge PDA en, som hjælpemiddel. Et hjælpemiddel som kan bæres med, ikke kun i skolen og dagligdagen som sådan, men også som en støtte og et muligt must for at kunne klare sig bedre i videre uddannelsesforløb, og senere, i erhvervslivet. Der er i Danmark lavet et par pilotprojekter med PDA er som hjælpemiddel eller støttesystem, men omfanget af disse udviklingsarbejder har været forskellige, og der er endnu i skrivende stund, ikke udgivet artikler eller anden litteratur, som videnskabeligt kan påpege, hvor stor en forskel det gør, for mennesker med bl.a. struktureringsvanskeligheder, at have en sådan. Vi er altså her i et område, hvor man kan sige, at vi arbejder hen mod ny viden. Nedenstående artikel skal læses som en foreløbig guide i dette område. I A-huset på Vigersted Skole har vi i indeværende skoleår haft et udviklingsprojekt med PDA er som personligt hjælpemiddel med diverse individuelle støttesystemer. Projektet har i det første år involveret 6 elever fra år, 3 lærere, 2 pædagoger, IT-vejleder og afdelingsleder. Artiklen beskriver vores erfaringer fra overvejelser om hardware, det praktiske arbejde og til tankerne om den fremtidige nytteværdi for mennesker med ASF og eventuelle andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. A-huset på Vigersted Skole er det gamle Vestsjællands Amts, nu Ringsted Kommunes undervisnings- og fritidstilbud til normaltbegavede børn med ASF samt eventuelle tilstødende problematikker. I gruppen med de ældste elever har personalet gennem længere tid gjort sig overvejelser omkring hvilke støttesystemer, man kunne finde eller udvikle, som store teenagebørn ville acceptere. Projektets ide og formål Mennesker med ASF har svært ved at orientere sig i tid og rum, herunder at strukturere deres tid. Personskift, skift i fysiske rammer, skift i udfordringer/krav, skift i pædagogiske metoder/strategier mv. er 1

2 altid svære at håndtere for børn, men er ofte helt uoverstigelige vanskeligheder, når der tales om børn (og voksne) med dette handicap. Det hjælper eleverne utroligt meget, hvis deres omverden og hverdag kan gøres så entydig og forudsigelig som overhovedet muligt. Dette også i detaljerne. Det kan betyde, at de kan klare opgaver, som de ellers ikke ville kunne klare selvstændigt. Der arbejdes traditionelt med individuelle støttesystemer af forskellig art. Piktogrammer, time-, dags- og ugeskemaer, evt. kombineret med stopure eller minuture er nogle af de vigtigste hjælpemidler overhovedet, i denne del af skoleverdenen. Når man arbejder med støttesystemer, er det aldeles afgørende, at man arbejder med systemer som kan udvikle sig med den enkelte. Timeskemaet i laminerede firkanter på 8 cm gange 6 cm kan være meget besværligt at arbejde med, hvis man eksempelvis går på gymnasiet. Man kan måske sige det på følgende vis: Det er de professionelle ansvarlige omkring den enkelte elev, som skal udarbejde støttesystemer, der kan udvikle sig sammen med eleven, og som i videst muligt omfang skal sørge for at de brugte hjælpemidler er socialt acceptable i de kontekster eleven måtte befinde sig i. På videregående uddannelser vil det være socialt acceptabelt at benytte et kalendersystem, men ofte vil disse elevers behov være større, end et almindeligt papirkalendersystem kan honorere. I lang tid har det været en udfordring for personalet i A-huset at lave støttesystemer, som de ældste elever kunne acceptere og bære med sig, uden at føle at de udstillede sig selv og deres handicap. Ideen var at PDA er, som er små håndholdte alt i én computere, med digital kalender, telefon, internet og navigationsanlæg kunne være den perfekte løsning på et støttesystem, som kompenserer for mange af ovenfor omtalte problemer og som samtidig i allerhøjeste grad vil være socialt acceptabelt. (Måske ville det oven i købet give bonus i form at status blandt andre unge med hang til og lyst til computerbaseret legetøj ). Overvejelser om, og anskaffelse af hardware Efter lange overvejelser omkring anskaffelser af hardware som indbefattede vurderinger omkring økonomi, materiellets sårbarhed, indholdet af features og afprøvning, besluttede vi os til at bruge HP s IPAQ 6515, fordi den som den eneste på markedet, på daværende tidspunkt havde både GPS (navigeringssystem), fuldt tastatur, telefon og kamera. Det var dog også den dyreste på det tidspunkt. I forretningerne kostede den omkring 5000 kr. Vi tog kontakt til HP og de gik ind i projektet, på den måde at vi fik lov til at være købere af deres brugte demomodeller, til en endog meget favorabel pris. Desværre kunne HP ikke dække hele behovet, og her kom Ringsted IT så til hjælp. De havde haft nogle af de samme maskiner til afprøvning, og dem fik vi nu lov at overtage, ligeledes til meget få penge. 2

3 I starten af august 2006 var vi i besiddelse af i alt 14 maskiner. Herunder en maskine til den samlede skoles IT-ansvarlig, som gik ind i projektet omkring det tekniske og sikkerhedsmæssige vedrørende eventuel opkobling til bl.a. server og Internet. Udfordringerne, de tekniske vanskeligheder, tid og økonomi Muligheden for at koble op på Ringsteds Exchange server for kalendersynkronisering mv. af elevernes PDA blev undersøgt; men var ikke muligt, fordi det system der eksisterer pt. er et administrativt system kun med adgang for ledelse og kontor. Skolens UVNETMS for elever og lærere benytter ikke Outlook. Det blev så undersøgt om man kunne bruge en Exchange-server netop til projektet. Det viste sig dog bekosteligt og arbejdskrævende. IT-afdelingens tekniske eksperter havde ikke mulighed for at opsætte egen og ny server til dette projekt af samme årsager. Elever og personale synkroniserer derfor med egen/personlig pc og sender kalenderaftaler m.m. via. Infrarød port, Blue Toooth, mails osv. Beslutningen om at forsøge med overførsler uden brug af server, mellem de enkelte PDA ere har været ok. Erfaringerne har vist at det ikke handler om store mængder data. Eleverne bruger egen private og mestrer i øvrigt teknisk mange flere funktioner end ventet, meget hurtigt. Desuden er der mulighed for eksport og import af kalenderoplysninger fra SkoleIntra, som er det system, der bliver brugt på hele skolen. Starten hos personalet Ugen inden skolestart blev der holdt et to dages kursus for personalet, afdelingslederen og skolens IT ansvarlige. Desuden deltog en psykolog fra Center for Autisme. Kurset blev afholdt af Ringsted Kommunes IT vejleder. Alle fik vejledning i brugen af de grundlæggende funktioner ved en PDA og efterfølgende hjælp til praktisk brug af denne. De grundlæggende funktioner, som er baseret på det samme styresystem og øvrige software, som det kendes fra en almindelig computer, er: Kalender, hvor man kan oprette aftaler, skrive sit dagsprogram osv. Kontakter, til oprettelse af kontaktpersoner med navne, adresser, telefonnumre, fødselsdage osv. Opgaver, en hurtig genvej med alarmmulighed, til at notere forskellige opgaver, lektier og andet man skal huske. Noter, hvor man kan skrive en note med tastatur, pen eller lyd. Excel - og Worddokumenter, hvor man kan skrive dokumenter, f.eks. sociale historier, diverse dagskemaer mv. File Explorer, med hvilket man kan søge efter sine dokumenter. ActiveSync, som bruges til at overføre og/eller synkronisere dokumenter og kalenderdel fra PDA til computer og omvendt. Telefon, som fungerer som en alm. mobiltelefon, herunder brug af SMS og MMS Overførselssystemer (bluetooth og infrarød), som benyttes, når man overfører filer fra en PDA til en anden. 3

4 Gps/navigation, til ruteplanlægning og stemmestyret guidning, når man skal finde vej fra et sted til et andet til fods, på cykel eller i bil. Kamera, som kan optage og håndtere billeder og videooptagelser. Internet, hvor man kan søge oplysninger, gå på Messenger m.m. SPb-timer, et ekstra program vi købte, med 4 selvstændige stopure. Personalet oplevede, at det var godt at kunne fordybe sig med PDA en over mange timer, hvor man kunne øve sig i de mange funktioner. Samtidig var der også rigtig meget at lære på en gang. Efter nogle timers koncentration, var det svært at rumme flere tekniske informationer. Den pædagogiske del, med diskussioner om, hvordan eleverne skulle præsenteres for PDA en og om hvilke regler der skulle sættes op, fyldte også en stor del af tiden. Det var planen, at eleverne skulle have PDA en udleveret, straks efter ferien. Enden på de mange diskussioner om regler mv. blev at der skulle være så få restriktioner som muligt, og at der måtte arbejdes med dette i takt med, at behovene opstod. Men kunne man overhovedet starte, før personalet følte sig sikker på funktionerne? Det var tydeligt at eleverne, som var blevet informeret om projektet, glædede sig meget og havde mange forventninger til PDA en. Under kurset var der en enkelt elev som flere gange sms ede til sin lærer, om han nu kunne være sikker på, at de fik maskinerne, straks når de kom efter ferien, om detaljer vedr. det tekniske osv. Det fornemmedes, at succesen hos eleverne også afhang af, at starten på projektet ikke blev udskudt, så beslutningen blev, at man gik i gang første skoledag efter ferien. Én af medarbejderne havde haft PDA gennem flere måneder, og kunne være den der stod forrest, i starten af projektet. Eleverne skulle selv, med hjælp, sætte deres egen PDA op. Der måtte løbende laves mål for brugen af PDA en, for den enkelte. Inddragelse af forældrene Elever og forældre blev orienteret om karakteren af projektet, og at der måtte udvikles ad hoc. Nogle elever havde ytret bekymring og frygt for, hvad der ville ske, hvis PDA en gik i stykker, blev tabt, stjålet osv. Informationen til elever og forældre blev, at PDA en er skolens ejendom, den er til låns, så længe man går på skolen, behandler den ansvarligt og passer på den. Hvis der mod forventning skulle ske et uheld med PDA en, som ikke handler om uansvarlighed, vil det være skolens ansvar og ikke elevens. Forældre og elever blev oplyst om, at PDA en kunne bruges uden simkort (men dermed ikke ville have telefonfunktion), men at forestillingen var, at eleverne brugte PDA en i stedet for deres almindelige mobiltelefon, altså brugte deres private simkort. På den måde kunne de bl.a. modtage beskeder via sms. Det skulle senere vise sig, at telefondelen blev meget vigtig i forbindelse med træning af selvstændighed, som f.eks. at lære at kunne tage på biblioteket Ringsted, alene. Samtidig blev forældre og elever gjort opmærksomme på, at PDA en kunne forsynes med et memorykort (ekstra hukommelse), som kunne være nyttig i forbindelse med dels backup af data og dels til brug for diverse spil, musik og billeder. Et sådant kort var ikke nødvendig for projektet, men kunne give den enkelte flere muligheder. 4

5 Starten med eleverne Eleverne fik udleveret deres PDA første dag efter sommerferien, og i fællesskab blev disse sat op med navn mv. Alle var i starten meget optagede af deres PDA, og den var i nærheden af dem hele tiden. I frikvarteret bliver der bl.a. spillet 7 kabale, eksperimenteret og leget med diverse funktioner. Vi oplevede stor begejstring for den nye teknik. Vi oplevede også i starten en god sammenhørighed. Eleverne havde nu noget at være fælles om, og de var gode til at hjælpe hinanden og give gode råd. Implementering i hverdagen Kalender Allerførst blev eleverne bedt om at lægge deres almindelige grundskema ind i kalenderdelen. Der skulle arbejdes på, at eleverne selv skulle tage ansvar for at møde til timen. Det viste sig hurtigt at fungere væsentlig bedre end det traditionelle papirskema. Eleverne fik en bib-lyd når timen startede, og så var de hurtigt parate. Papirskemaerne blev taget ned fra den enkeltes arbejdsplads, og der var nu blot et fællesskema, som hang i klassen. Dette blev brugt til at notere ændringer på, og hver dag skulle eleverne selv skrive de ændringer ind i deres PDA, der gjaldt for netop dem. Opgaver Næste trin blev, at eleverne skulle skrive lektier ind i funktionen, tasks, så de hurtigt kunne se, hvad de havde for. Dette betød rigtigt meget, specielt for de elever, der var integrerede på den store skole. De havde før haft svært ved at overskue at få skrevet lektier og andre vigtige beskeder ned. Det gjorde dem meget selvhjulpne, nu selv at kunne få styr på dette. Man havde tænkt sig at funktionen, tasks også skulle bruges til at lave notater i undervisningssituationer. Det viste sig, at det blev for svært for eleverne, men at funktionen var rigtig god, når de lavede selvstændigt arbejde. Her kunne de bruge tasks, som en slags huskeseddel. Stopur og navigation Stopuret og navigationsdelen blev f.eks. brugt i idrætstimerne i forbindelse med løbetræning. Der blev trænet med intervaller, løb 1 minut og gang 2 minutter. Navigationen blev også brugt på løbeturene. Det virkede motiverende, at have PDA med på løbeture - eleverne kunne selv styre tiden, og var ikke bange for at fare vild. Stopuret blev også brugt til 5 minutters pauser og andre aftaler med tid på. Overførsler Lærere og pædagoger overførte, beamede sociale og faglige opgaver til eleverne, f.eks. dagskemaer, når man skulle på tur, regler som skulle huskes eller friskes op, sociale historier mv. En enkelt elev lavede en ordsprogsordbog ordsprog blev skrevet ind og forklaret. I nogle situationer brugte eleverne PDA en, som en (pause)aktivitet man kunne sætte sig roligt med, hvis man følte sig stresset eller overbelastet. Efter nogle måneder og efter at nyhedens interesse var dalet oplevedes det, at eleverne fokuserede på alt det, som maskinen ikke kunne. I den ugentlige lektion, som var afsat til undervisning i PDA ens forskellige funktioner samt spørgsmål og vanskeligheder den enkelte kunne have; blev det efterhånden til en time, 5

6 hvor der kun blev talt om mangler ved maskinen, at der var blevet lanceret nyere maskiner, som kunne mere, at den var for stor og klodset til at have i bukselommen, osv. osv. For at ændre dette, måtte elevernes forståelse for, hvad projektet gik ud på korrigeres. Et af målene for eleverne blev nu, at de skulle være med til at finde ud af, om og hvordan man kunne bruge en PDA som støttesystem og hvilke behov, hver enkelt måtte have til dette hjælpemiddel. Eleverne fik til opgave at skrive, hvad de brugte den til, og hvilke behov de måtte have, hver især. Eksempelvis ønskede en elev ikke at telefon og kalender skulle være i samme enhed, for andre var det godt, at det var sammen. For en enkelt elev, var der for mange og svære funktioner i PDA en, denne elev havde brug for meget støtte og vejledning alene i brugen heraf. Udvikling af nye personlige støttesystemer Ud over det daglige grundskema, som blev skrevet ind i kalenderdelen, så eleverne kunne se, hvad de skulle lave i timerne og med hvem, og hvor de ved en alarm blev gjort opmærksom på, hvornår det var time og hvornår det var frikvarter, blev der lavet planer for eksempelvis, turdage. Planen blev lavet i et Excel-ark, så eleverne i god tid inden turdagen kunne blive informeret. På dagen kunne de så følge planen, så de hele tiden var med på, hvad der skulle foregå, i hvilken rækkefølge og hvornår. Der blev samtidigt arbejdet på, at eleverne skulle blive mere ansvarlige for selv at følge planen. Skemaet blev beamet til den enkelte. Når der har været uger, hvor man ikke har fulgt det almindelige grundskema, blev der ligeledes skrevet dagskema i Excel. På PDA en kunne man så hurtig skifte fra den ene ugedag til den anden. Kalenderen kunne stadig give alarm, når det var time og frikvarter. Når der skulle laves nye regler for eleverne, blev disse skrevet i et Word-dokument, som også overførtes til eleverne med beam-funktionen. Reglen kunne så altid findes frem og blive genopfrisket, så man i situationen var klar over, hvorfor og hvordan reglen var. Sociale historier blev beamet til den elev, som havde behovet, så den enkelte kunne opfriske så tit og så længe, var behov derfor. Den sociale historie blev skrevet i et Word dokument, så det var nemt at finde den frem igen og få genopfrisket, i den givne situation. Eleverne har altid deres PDA er på sig, og det virker ikke mærkeligt eller anderledes, at man tager sin PDA og læser sin sociale historie. Ingen kan i princippet se, om man bare skal have styr på sine kalenderaftaler, sms er eller bruger sit støttesystem. Nogle af vores elever har svært ved at huske, det kan f.eks. være i dansk. Hvis en elev f.eks. ikke kunne huske ordklasserne, blev det skrevet i et Word dokument, så det blev muligt hurtigt at hente sine oplysninger via PDA en (frem for et kladdehæfte, en huskeseddel eller lignende, som bliver væk), når man blev spurgt, eller når man sad med en opgave. Fremtiden På skolen arbejdes der videre med eleverne i den ældste gruppe, og fra skoleåret kobles endnu en gruppe på projektet. Trods de besværligheder der er med lynhurtig forældelse af udstyr og programmer, herunder nye og spændende maskiner på markedet, kombineret med nogle elever som er rigtig gode til det tekniske og gerne stiller krav om det nyeste nye, er det helt tydeligt for både elever og personale, at en PDA 6

7 er et rigtig godt bud på et hjælpemiddel, der kan individualiseres med de støttesystemer, som den enkelte måtte have brug for. En af eleverne udtrykker det således: Jeg vil helst ikke undvære en PDA, da den er nyttig for mig og god til mange ting. Det, at der er integreret mobiltelefon i den, kan jeg ikke undvære. Helst heller ikke GPS en. Faktisk kunne man sige, at en PDA er et ligeså nyttigt, selvstændiggørende og helt nødvendigt hjælpemiddel for et menneske med ASF eller lignende vanskeligheder, som et høreapparat er for et menneske med en alvorlig hørenedsættelse. På Ålborg universitet er sommeren 2008 startet et projekt, HANDS omkring brug af PDA er til mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Dette bør følges med stor interesse og bevågenhed. HANDS(Helping Autismdiagnosed Navigate and Develop Socially) er nysopstarted 3 årigt EU projekt, som har til formål at udvikle IKT-støttesystemer baseret på personlige digitale assistenter. Der er knyttet 4 skoler(fra fire lande) som skal afprøve softwaren i en skole praksis. Læs mere på Kontaktperson: Morten Aagaard, Aalborg Universitet, Mikala Lousdal Liemann Cand.pæd.psyk. LIMBIS Efterår

PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). I A-huset på Vigersted Skole har vi i indeværende skoleår haft et udviklingsprojekt med PDA er som personligt hjælpemiddel

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

HVERDAGEN I EN SpEcIAlklASSE

HVERDAGEN I EN SpEcIAlklASSE HVERDAGEN I EN Specialklasse SAMTALEBILLEDER Billedserie til brug ved samtale, når et barn skal i specialklasse PPR og Specialpædagogik har udarbejdet en billedserie, som kan give nogle informationer omkring

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Indledning Denne folder, er en oversigt over Kærbyskolens tilbud til børn og

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup

Djurslandsskolen Fjellerup Djurslandsskolen Fjellerup afdelingen En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration og skolens

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Store Funktionsklasse

Store Funktionsklasse Store Funktionsklasse Normering: Skoletid: 6 elever 27 skematimer Lærertimer: Hjemkundskab: Pædagogtimer: 21 lektioner 3 lektioner pr. klasse 25 timer Skoledelen: Folkeskoleloven. De faglige målsm lsætninger

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl.

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Ådalskolen 02.09.07 side 1 Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Indledning. Evnen til at kommunikere er en vigtig del af danskundervisningen i folkeskolen og en menneskeret.

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på fire adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10 Bureau BB Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne icloud, Dropbox og Fotos Synkronisering af dine enheder ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt Mac TIP!

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Specialkonsulenterne VISO

Specialkonsulenterne VISO Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Resume af projektet: IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Vi vil gerne opnå, at elever med læse- og stavevanskeligheder kan deltage på lige fod med de øvrige elever i

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år.

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år. 26.juni 2013 Ansøgning om 15 IPADs, med tilhørende vejledningsforløb, som et værktøj til inklusion i almene folkeskoler i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Ansøger Arbejdstitel Målgruppe og varighed Annita

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: :::

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: ::: SkoleInfo - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet SkoleInfo. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. SkoleInfo

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin 1. Forberedelse inden overgang A. Mit barn vidste i god tid før sommerferien at han/hun skulle videre til 3. årgang i bygning 2 efter sommerferien Enig: 100% Delvist

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Lille Funktionsklasse. Fritidsdel: mandag torsdag: kl.16.30 fredag : kl. 16.00

Lille Funktionsklasse. Fritidsdel: mandag torsdag: kl.16.30 fredag : kl. 16.00 Lille Funktionsklasse Normering: Skoletid: Lærertimer: Pædagog skoletid: Pædagog fritidsdel: 6 elever 30 skematimer 30 lektioner 7 skoletimer 18 fritidstimer Fritidsdel: mandag torsdag: kl.16.30 fredag

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Apps på din ipad. Tema. Apps. på din ipad Opdateret d.

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Apps på din ipad. Tema. Apps. på din ipad Opdateret d. Tema Apps på din ipad Opdateret d. 14-10-2017 Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Børn hjælper børn 50

Børn hjælper børn 50 50 Børn hjælper børn Førstehjælp i omsorg Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagog Tina Glerup, afdelingsleder Hanne Madsen og leder Else Marie Skaarup, Humlegården, Struer Kommune BAGGRUND Førstehjælp

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD

PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD PÆDAGOGISKE TILGANGE ADHD Børn gør det godt hvis de kan ADHD Koncentration Impulsgennembrud Hyperaktivitet Eksekutive vanskeligheder Opmærksomheds forstyrrelser Eksekutive styre funktioner Neuropsykologiske

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Fraværsstatistik. Tilsynsplan Årsplan EDB-Brugsen integration. Prøver/Karakterer. Lister Multibruger Skema Fravær. CPR-registeret Aktiviteter

Fraværsstatistik. Tilsynsplan Årsplan EDB-Brugsen integration. Prøver/Karakterer. Lister Multibruger Skema Fravær. CPR-registeret Aktiviteter Elevværelser sstatistik Dagsprogram Kontaktoplysninger Prøver/Karakterer splan EDB-Brugsen integration Lister Multibruger Skema MobilProtokol Vagtplanlægning Kommunikation SkoleIntra integration Infoskærm

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere