PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)."

Transkript

1 PDA en - et høreapparat til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Til Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 45. Årgang PDA er, små håndholdte computere er blevet mere og mere accepterede af sagsbehandlere og andre, som hjælpemiddel både til mennesker med autismespektrumforstyrrelser og til mennesker med ADHD. Det er vigtigt at psykologerne rundt omkring er opmærksomme på, at IT-teknologien efterhånden giver os flere og flere muligheder for at hjælpe mennesker, som har behov for struktur- og planlægningsredskaber. PDA er er et meget tydeligt eksempel herpå. Det vil være godt, hvis man både i specialskolerne, specialklasserne og ikke mindst hos de enkeltintegrerede elever kan gennemføre forløb, således at disse elever kan lære sig at bruge PDA en, som hjælpemiddel. Et hjælpemiddel som kan bæres med, ikke kun i skolen og dagligdagen som sådan, men også som en støtte og et muligt must for at kunne klare sig bedre i videre uddannelsesforløb, og senere, i erhvervslivet. Der er i Danmark lavet et par pilotprojekter med PDA er som hjælpemiddel eller støttesystem, men omfanget af disse udviklingsarbejder har været forskellige, og der er endnu i skrivende stund, ikke udgivet artikler eller anden litteratur, som videnskabeligt kan påpege, hvor stor en forskel det gør, for mennesker med bl.a. struktureringsvanskeligheder, at have en sådan. Vi er altså her i et område, hvor man kan sige, at vi arbejder hen mod ny viden. Nedenstående artikel skal læses som en foreløbig guide i dette område. I A-huset på Vigersted Skole har vi i indeværende skoleår haft et udviklingsprojekt med PDA er som personligt hjælpemiddel med diverse individuelle støttesystemer. Projektet har i det første år involveret 6 elever fra år, 3 lærere, 2 pædagoger, IT-vejleder og afdelingsleder. Artiklen beskriver vores erfaringer fra overvejelser om hardware, det praktiske arbejde og til tankerne om den fremtidige nytteværdi for mennesker med ASF og eventuelle andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. A-huset på Vigersted Skole er det gamle Vestsjællands Amts, nu Ringsted Kommunes undervisnings- og fritidstilbud til normaltbegavede børn med ASF samt eventuelle tilstødende problematikker. I gruppen med de ældste elever har personalet gennem længere tid gjort sig overvejelser omkring hvilke støttesystemer, man kunne finde eller udvikle, som store teenagebørn ville acceptere. Projektets ide og formål Mennesker med ASF har svært ved at orientere sig i tid og rum, herunder at strukturere deres tid. Personskift, skift i fysiske rammer, skift i udfordringer/krav, skift i pædagogiske metoder/strategier mv. er 1

2 altid svære at håndtere for børn, men er ofte helt uoverstigelige vanskeligheder, når der tales om børn (og voksne) med dette handicap. Det hjælper eleverne utroligt meget, hvis deres omverden og hverdag kan gøres så entydig og forudsigelig som overhovedet muligt. Dette også i detaljerne. Det kan betyde, at de kan klare opgaver, som de ellers ikke ville kunne klare selvstændigt. Der arbejdes traditionelt med individuelle støttesystemer af forskellig art. Piktogrammer, time-, dags- og ugeskemaer, evt. kombineret med stopure eller minuture er nogle af de vigtigste hjælpemidler overhovedet, i denne del af skoleverdenen. Når man arbejder med støttesystemer, er det aldeles afgørende, at man arbejder med systemer som kan udvikle sig med den enkelte. Timeskemaet i laminerede firkanter på 8 cm gange 6 cm kan være meget besværligt at arbejde med, hvis man eksempelvis går på gymnasiet. Man kan måske sige det på følgende vis: Det er de professionelle ansvarlige omkring den enkelte elev, som skal udarbejde støttesystemer, der kan udvikle sig sammen med eleven, og som i videst muligt omfang skal sørge for at de brugte hjælpemidler er socialt acceptable i de kontekster eleven måtte befinde sig i. På videregående uddannelser vil det være socialt acceptabelt at benytte et kalendersystem, men ofte vil disse elevers behov være større, end et almindeligt papirkalendersystem kan honorere. I lang tid har det været en udfordring for personalet i A-huset at lave støttesystemer, som de ældste elever kunne acceptere og bære med sig, uden at føle at de udstillede sig selv og deres handicap. Ideen var at PDA er, som er små håndholdte alt i én computere, med digital kalender, telefon, internet og navigationsanlæg kunne være den perfekte løsning på et støttesystem, som kompenserer for mange af ovenfor omtalte problemer og som samtidig i allerhøjeste grad vil være socialt acceptabelt. (Måske ville det oven i købet give bonus i form at status blandt andre unge med hang til og lyst til computerbaseret legetøj ). Overvejelser om, og anskaffelse af hardware Efter lange overvejelser omkring anskaffelser af hardware som indbefattede vurderinger omkring økonomi, materiellets sårbarhed, indholdet af features og afprøvning, besluttede vi os til at bruge HP s IPAQ 6515, fordi den som den eneste på markedet, på daværende tidspunkt havde både GPS (navigeringssystem), fuldt tastatur, telefon og kamera. Det var dog også den dyreste på det tidspunkt. I forretningerne kostede den omkring 5000 kr. Vi tog kontakt til HP og de gik ind i projektet, på den måde at vi fik lov til at være købere af deres brugte demomodeller, til en endog meget favorabel pris. Desværre kunne HP ikke dække hele behovet, og her kom Ringsted IT så til hjælp. De havde haft nogle af de samme maskiner til afprøvning, og dem fik vi nu lov at overtage, ligeledes til meget få penge. 2

3 I starten af august 2006 var vi i besiddelse af i alt 14 maskiner. Herunder en maskine til den samlede skoles IT-ansvarlig, som gik ind i projektet omkring det tekniske og sikkerhedsmæssige vedrørende eventuel opkobling til bl.a. server og Internet. Udfordringerne, de tekniske vanskeligheder, tid og økonomi Muligheden for at koble op på Ringsteds Exchange server for kalendersynkronisering mv. af elevernes PDA blev undersøgt; men var ikke muligt, fordi det system der eksisterer pt. er et administrativt system kun med adgang for ledelse og kontor. Skolens UVNETMS for elever og lærere benytter ikke Outlook. Det blev så undersøgt om man kunne bruge en Exchange-server netop til projektet. Det viste sig dog bekosteligt og arbejdskrævende. IT-afdelingens tekniske eksperter havde ikke mulighed for at opsætte egen og ny server til dette projekt af samme årsager. Elever og personale synkroniserer derfor med egen/personlig pc og sender kalenderaftaler m.m. via. Infrarød port, Blue Toooth, mails osv. Beslutningen om at forsøge med overførsler uden brug af server, mellem de enkelte PDA ere har været ok. Erfaringerne har vist at det ikke handler om store mængder data. Eleverne bruger egen private og mestrer i øvrigt teknisk mange flere funktioner end ventet, meget hurtigt. Desuden er der mulighed for eksport og import af kalenderoplysninger fra SkoleIntra, som er det system, der bliver brugt på hele skolen. Starten hos personalet Ugen inden skolestart blev der holdt et to dages kursus for personalet, afdelingslederen og skolens IT ansvarlige. Desuden deltog en psykolog fra Center for Autisme. Kurset blev afholdt af Ringsted Kommunes IT vejleder. Alle fik vejledning i brugen af de grundlæggende funktioner ved en PDA og efterfølgende hjælp til praktisk brug af denne. De grundlæggende funktioner, som er baseret på det samme styresystem og øvrige software, som det kendes fra en almindelig computer, er: Kalender, hvor man kan oprette aftaler, skrive sit dagsprogram osv. Kontakter, til oprettelse af kontaktpersoner med navne, adresser, telefonnumre, fødselsdage osv. Opgaver, en hurtig genvej med alarmmulighed, til at notere forskellige opgaver, lektier og andet man skal huske. Noter, hvor man kan skrive en note med tastatur, pen eller lyd. Excel - og Worddokumenter, hvor man kan skrive dokumenter, f.eks. sociale historier, diverse dagskemaer mv. File Explorer, med hvilket man kan søge efter sine dokumenter. ActiveSync, som bruges til at overføre og/eller synkronisere dokumenter og kalenderdel fra PDA til computer og omvendt. Telefon, som fungerer som en alm. mobiltelefon, herunder brug af SMS og MMS Overførselssystemer (bluetooth og infrarød), som benyttes, når man overfører filer fra en PDA til en anden. 3

4 Gps/navigation, til ruteplanlægning og stemmestyret guidning, når man skal finde vej fra et sted til et andet til fods, på cykel eller i bil. Kamera, som kan optage og håndtere billeder og videooptagelser. Internet, hvor man kan søge oplysninger, gå på Messenger m.m. SPb-timer, et ekstra program vi købte, med 4 selvstændige stopure. Personalet oplevede, at det var godt at kunne fordybe sig med PDA en over mange timer, hvor man kunne øve sig i de mange funktioner. Samtidig var der også rigtig meget at lære på en gang. Efter nogle timers koncentration, var det svært at rumme flere tekniske informationer. Den pædagogiske del, med diskussioner om, hvordan eleverne skulle præsenteres for PDA en og om hvilke regler der skulle sættes op, fyldte også en stor del af tiden. Det var planen, at eleverne skulle have PDA en udleveret, straks efter ferien. Enden på de mange diskussioner om regler mv. blev at der skulle være så få restriktioner som muligt, og at der måtte arbejdes med dette i takt med, at behovene opstod. Men kunne man overhovedet starte, før personalet følte sig sikker på funktionerne? Det var tydeligt at eleverne, som var blevet informeret om projektet, glædede sig meget og havde mange forventninger til PDA en. Under kurset var der en enkelt elev som flere gange sms ede til sin lærer, om han nu kunne være sikker på, at de fik maskinerne, straks når de kom efter ferien, om detaljer vedr. det tekniske osv. Det fornemmedes, at succesen hos eleverne også afhang af, at starten på projektet ikke blev udskudt, så beslutningen blev, at man gik i gang første skoledag efter ferien. Én af medarbejderne havde haft PDA gennem flere måneder, og kunne være den der stod forrest, i starten af projektet. Eleverne skulle selv, med hjælp, sætte deres egen PDA op. Der måtte løbende laves mål for brugen af PDA en, for den enkelte. Inddragelse af forældrene Elever og forældre blev orienteret om karakteren af projektet, og at der måtte udvikles ad hoc. Nogle elever havde ytret bekymring og frygt for, hvad der ville ske, hvis PDA en gik i stykker, blev tabt, stjålet osv. Informationen til elever og forældre blev, at PDA en er skolens ejendom, den er til låns, så længe man går på skolen, behandler den ansvarligt og passer på den. Hvis der mod forventning skulle ske et uheld med PDA en, som ikke handler om uansvarlighed, vil det være skolens ansvar og ikke elevens. Forældre og elever blev oplyst om, at PDA en kunne bruges uden simkort (men dermed ikke ville have telefonfunktion), men at forestillingen var, at eleverne brugte PDA en i stedet for deres almindelige mobiltelefon, altså brugte deres private simkort. På den måde kunne de bl.a. modtage beskeder via sms. Det skulle senere vise sig, at telefondelen blev meget vigtig i forbindelse med træning af selvstændighed, som f.eks. at lære at kunne tage på biblioteket Ringsted, alene. Samtidig blev forældre og elever gjort opmærksomme på, at PDA en kunne forsynes med et memorykort (ekstra hukommelse), som kunne være nyttig i forbindelse med dels backup af data og dels til brug for diverse spil, musik og billeder. Et sådant kort var ikke nødvendig for projektet, men kunne give den enkelte flere muligheder. 4

5 Starten med eleverne Eleverne fik udleveret deres PDA første dag efter sommerferien, og i fællesskab blev disse sat op med navn mv. Alle var i starten meget optagede af deres PDA, og den var i nærheden af dem hele tiden. I frikvarteret bliver der bl.a. spillet 7 kabale, eksperimenteret og leget med diverse funktioner. Vi oplevede stor begejstring for den nye teknik. Vi oplevede også i starten en god sammenhørighed. Eleverne havde nu noget at være fælles om, og de var gode til at hjælpe hinanden og give gode råd. Implementering i hverdagen Kalender Allerførst blev eleverne bedt om at lægge deres almindelige grundskema ind i kalenderdelen. Der skulle arbejdes på, at eleverne selv skulle tage ansvar for at møde til timen. Det viste sig hurtigt at fungere væsentlig bedre end det traditionelle papirskema. Eleverne fik en bib-lyd når timen startede, og så var de hurtigt parate. Papirskemaerne blev taget ned fra den enkeltes arbejdsplads, og der var nu blot et fællesskema, som hang i klassen. Dette blev brugt til at notere ændringer på, og hver dag skulle eleverne selv skrive de ændringer ind i deres PDA, der gjaldt for netop dem. Opgaver Næste trin blev, at eleverne skulle skrive lektier ind i funktionen, tasks, så de hurtigt kunne se, hvad de havde for. Dette betød rigtigt meget, specielt for de elever, der var integrerede på den store skole. De havde før haft svært ved at overskue at få skrevet lektier og andre vigtige beskeder ned. Det gjorde dem meget selvhjulpne, nu selv at kunne få styr på dette. Man havde tænkt sig at funktionen, tasks også skulle bruges til at lave notater i undervisningssituationer. Det viste sig, at det blev for svært for eleverne, men at funktionen var rigtig god, når de lavede selvstændigt arbejde. Her kunne de bruge tasks, som en slags huskeseddel. Stopur og navigation Stopuret og navigationsdelen blev f.eks. brugt i idrætstimerne i forbindelse med løbetræning. Der blev trænet med intervaller, løb 1 minut og gang 2 minutter. Navigationen blev også brugt på løbeturene. Det virkede motiverende, at have PDA med på løbeture - eleverne kunne selv styre tiden, og var ikke bange for at fare vild. Stopuret blev også brugt til 5 minutters pauser og andre aftaler med tid på. Overførsler Lærere og pædagoger overførte, beamede sociale og faglige opgaver til eleverne, f.eks. dagskemaer, når man skulle på tur, regler som skulle huskes eller friskes op, sociale historier mv. En enkelt elev lavede en ordsprogsordbog ordsprog blev skrevet ind og forklaret. I nogle situationer brugte eleverne PDA en, som en (pause)aktivitet man kunne sætte sig roligt med, hvis man følte sig stresset eller overbelastet. Efter nogle måneder og efter at nyhedens interesse var dalet oplevedes det, at eleverne fokuserede på alt det, som maskinen ikke kunne. I den ugentlige lektion, som var afsat til undervisning i PDA ens forskellige funktioner samt spørgsmål og vanskeligheder den enkelte kunne have; blev det efterhånden til en time, 5

6 hvor der kun blev talt om mangler ved maskinen, at der var blevet lanceret nyere maskiner, som kunne mere, at den var for stor og klodset til at have i bukselommen, osv. osv. For at ændre dette, måtte elevernes forståelse for, hvad projektet gik ud på korrigeres. Et af målene for eleverne blev nu, at de skulle være med til at finde ud af, om og hvordan man kunne bruge en PDA som støttesystem og hvilke behov, hver enkelt måtte have til dette hjælpemiddel. Eleverne fik til opgave at skrive, hvad de brugte den til, og hvilke behov de måtte have, hver især. Eksempelvis ønskede en elev ikke at telefon og kalender skulle være i samme enhed, for andre var det godt, at det var sammen. For en enkelt elev, var der for mange og svære funktioner i PDA en, denne elev havde brug for meget støtte og vejledning alene i brugen heraf. Udvikling af nye personlige støttesystemer Ud over det daglige grundskema, som blev skrevet ind i kalenderdelen, så eleverne kunne se, hvad de skulle lave i timerne og med hvem, og hvor de ved en alarm blev gjort opmærksom på, hvornår det var time og hvornår det var frikvarter, blev der lavet planer for eksempelvis, turdage. Planen blev lavet i et Excel-ark, så eleverne i god tid inden turdagen kunne blive informeret. På dagen kunne de så følge planen, så de hele tiden var med på, hvad der skulle foregå, i hvilken rækkefølge og hvornår. Der blev samtidigt arbejdet på, at eleverne skulle blive mere ansvarlige for selv at følge planen. Skemaet blev beamet til den enkelte. Når der har været uger, hvor man ikke har fulgt det almindelige grundskema, blev der ligeledes skrevet dagskema i Excel. På PDA en kunne man så hurtig skifte fra den ene ugedag til den anden. Kalenderen kunne stadig give alarm, når det var time og frikvarter. Når der skulle laves nye regler for eleverne, blev disse skrevet i et Word-dokument, som også overførtes til eleverne med beam-funktionen. Reglen kunne så altid findes frem og blive genopfrisket, så man i situationen var klar over, hvorfor og hvordan reglen var. Sociale historier blev beamet til den elev, som havde behovet, så den enkelte kunne opfriske så tit og så længe, var behov derfor. Den sociale historie blev skrevet i et Word dokument, så det var nemt at finde den frem igen og få genopfrisket, i den givne situation. Eleverne har altid deres PDA er på sig, og det virker ikke mærkeligt eller anderledes, at man tager sin PDA og læser sin sociale historie. Ingen kan i princippet se, om man bare skal have styr på sine kalenderaftaler, sms er eller bruger sit støttesystem. Nogle af vores elever har svært ved at huske, det kan f.eks. være i dansk. Hvis en elev f.eks. ikke kunne huske ordklasserne, blev det skrevet i et Word dokument, så det blev muligt hurtigt at hente sine oplysninger via PDA en (frem for et kladdehæfte, en huskeseddel eller lignende, som bliver væk), når man blev spurgt, eller når man sad med en opgave. Fremtiden På skolen arbejdes der videre med eleverne i den ældste gruppe, og fra skoleåret kobles endnu en gruppe på projektet. Trods de besværligheder der er med lynhurtig forældelse af udstyr og programmer, herunder nye og spændende maskiner på markedet, kombineret med nogle elever som er rigtig gode til det tekniske og gerne stiller krav om det nyeste nye, er det helt tydeligt for både elever og personale, at en PDA 6

7 er et rigtig godt bud på et hjælpemiddel, der kan individualiseres med de støttesystemer, som den enkelte måtte have brug for. En af eleverne udtrykker det således: Jeg vil helst ikke undvære en PDA, da den er nyttig for mig og god til mange ting. Det, at der er integreret mobiltelefon i den, kan jeg ikke undvære. Helst heller ikke GPS en. Faktisk kunne man sige, at en PDA er et ligeså nyttigt, selvstændiggørende og helt nødvendigt hjælpemiddel for et menneske med ASF eller lignende vanskeligheder, som et høreapparat er for et menneske med en alvorlig hørenedsættelse. På Ålborg universitet er sommeren 2008 startet et projekt, HANDS omkring brug af PDA er til mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Dette bør følges med stor interesse og bevågenhed. HANDS(Helping Autismdiagnosed Navigate and Develop Socially) er nysopstarted 3 årigt EU projekt, som har til formål at udvikle IKT-støttesystemer baseret på personlige digitale assistenter. Der er knyttet 4 skoler(fra fire lande) som skal afprøve softwaren i en skole praksis. Læs mere på Kontaktperson: Morten Aagaard, Aalborg Universitet, Mikala Lousdal Liemann Cand.pæd.psyk. LIMBIS Efterår

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange.

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Denne guide forklarer Hvordan du eksporterer dine adresser fra Thunderbird mail som LDIF fil Hvordan kontakterne konverteres til en Outlook CSV

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Fraværsstatistik. Tilsynsplan Årsplan EDB-Brugsen integration. Prøver/Karakterer. Lister Multibruger Skema Fravær. CPR-registeret Aktiviteter

Fraværsstatistik. Tilsynsplan Årsplan EDB-Brugsen integration. Prøver/Karakterer. Lister Multibruger Skema Fravær. CPR-registeret Aktiviteter Elevværelser sstatistik Dagsprogram Kontaktoplysninger Prøver/Karakterer splan EDB-Brugsen integration Lister Multibruger Skema MobilProtokol Vagtplanlægning Kommunikation SkoleIntra integration Infoskærm

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat! HANDI Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den enkelte. Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus og koncentration.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Velkommen til SkoleGården

Velkommen til SkoleGården Velkommen til SkoleGården 1 10:48:37 Velkommen til SkoleGården SkoleGården er et alternativt tilbud til elever, hvis udvikling kræver hensyn og støtte, som den almindelige folkeskole ikke kan give. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter):

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter): Forberedelse: Vi startede med at indkøbe små kufferter og tasker med vidt forskelligt udseende og så vidt muligt med et udseende i tråd med de udvalgte temaer:eks. Mariehønekuffert til naturemne, Kuffert

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere