Brugervilkår. Generelle vilkår for brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervilkår. Generelle vilkår for brug"

Transkript

1 Brugervilkår Generelle vilkår for brug 1. Accept af brugervilkår 1.1 Kun En 10er udbyder tjenester, med hvilke brugeren ("medlem") af websitet ("websitet") kan benytte sig af tilbud og cashback-tilbud og få adgang til oplysninger om kampagner på onlinebutikker og eksklusive tilbud ("tjenesten") på de produkter og tjenester, som Kun En 10ers forhandlere udbyder Disse generelle brugervilkår (i det følgende henført til som "vilkårene") er gældende for de tjenester, et medlem abonnerer på. 1.3 Alle abonnementer på tjenesten og enhver registrering på websitet, anmodning fra kunden om oplysninger på websitet og brug af tjenesten kræver en endelig og ubetinget accept af nærværende brugervilkår. 1.4 Kun En 10er forbeholder sig ret til at opdatere og ændre nærværende vilkår uden at give meddelelse derom på forhånd. Medlemmernes fortsatte brug af tjenesten efter eventuelle ændringer anses som accept af sådanne opdateringer eller ændringer. Derfor er det brugerens ansvar at læse brugervilkårene regelmæssigt for at få kendskab til opdateringer eller ændringer. Ved ændringer, som direkte påvirker medlemmets abonnement, vil en med oplysninger derom blive sendt til den adresse, som medlemmet har angivet på websitet. 2. Juridisk meddelelse Eviano Digital SL, basert icalle Diputación 256, Barcelonafungerer som formidlende udbyder af tjenester. Uanset ovenstående varetages administration af indholdet og redigering af websitet udelukkende af firmaet West Pacific International, Room , 19/F, ING Tower, número 308, Des Voeux Road Central, Hong Kong med selskabsregistreringsnummer (i det følgende henført til som "selskabet"). 3. Kundeservice For information eller spørgsmål i forbindelse med nærværende vilkår kan medlemmet kontakte Kun En 10 er kundeservice via ved at klikke på "kontakt"-knappen nederst på en hvilken som helst side på websitet eller ved at sende en til Kundeservicepersonalet vil gøre deres bedste for at svare på dine spørgsmål inden for 24 timer på arbejdsdage. 4. Bestillinger 4.1 Det er ikke Kun En 10 er, der giver tilbuddene på websitet. Kun 10 Kroner fungerer ikke som sælger.

2 4.2 For at abonnere på tjenesten som medlem skal du først besøge websitet eller en af dets minisider, hvorfra man kan få adgang til tilbuddene, og klikke på det velkomsttilbud, du ønsker at få adgang til. Derefter skal du følge vejledningen på websitet, acceptere brugervilkårene, indtaste de oplysninger, der bedes om, og klikke på "OK" for at godkende anmodningen. Du vil derefter blive sendt videre til websiden til sikker betaling. På denne webside skal medlemmet indtaste det kreditkortnummer, der er tilknyttet den konto, hvorfra det månedlige abonnement skal debiteres. Medlemmet vil få mulighed for at tjekke sin bestilling før accept. Når abonnementsanmodningen er modtaget af Kun En 10 er, vil medlemmet modtage en , der bekræfter bestillingen af abonnement på tjenesten. 4.3 Derefter vil medlemmet modtage en ugentlig med informationer om køb, aktuelle tilbud hos onlinebutikker udvalgt af Kun En 10 erog oplysninger om andre tilbud på internettet, som medlemmet kan benytte sig af. Du vil også få tips om, hvordan du bedst handler på nettet. 4.4 Medlemmer vil også kunne benytte et "10-KRONERS TILBUD". Dette "10-KRONERS TILBUD" kan kun benyttes af et begrænset antal medlemmer. Tilbuddet vil blive sendt via fire gange om måneden til alle medlemmer. Der er flere oplysninger om "10-KRONERS TILBUDDET" i paragraf 3 under "Særlige brugervilkår" i bilag A. 5. Medlemsdeklaration og -garantier Hvert medlem garanterer, at: (i) vedkommende er en mindst er 18 år gammel, selvstændig person; (ii) vedkommende er myndig til at indgå en retsligt bindende forpligtelse; (iii) vedkommendes brug af websitet til enhver tid skal være i overensstemmelse med nærværende vilkår; og (iv) vedkommende kun vil oprette en konto til sin egen, personlige brug. 6. Priser og betalingsvilkår 6.1. Når abonnementet på tjenesten begynder, har medlemmet ret til et særligt velkomsttilbud til en værdi af 10 norske kroner, der gør det muligt for det nye medlem at benytte en 72-timers prøveperiode på et premium-abonnement på tjenesten samt et rabattilbud Hvis medlemmet derefter ikke opsiger sit abonnement, bliver 72-times prøveperioden lavet om til et månedligt abonnement, der koster penge, og medlemmet bliver automatisk trukket 299 danskle kroner inkl. moms af Kun En 10 er. Denne debitering vil automatisk blive gentaget hver måned, medmindre tjenesten opsiges i overensstemmelse med nærværende vilkår Godkendelsen til at debitere medlemmets bankkonto vil blive sendt til medlemmets bank samme dag, registreringen foretages, og vil være gyldig i de følgende måneder, medmindre tjenesten opsiges i overensstemmelse med nærværende vilkår. Medlemmets bestilling vil ikke være endelig før bankens endelige godkendelse I overensstemmelse med gældende love og bestemmelser opbevarer Kun En 10 erikke nogen form for kreditkortoplysninger om medlemmerne. Websitet bruger SSL (Secure Socket Layer)-kryptering til at beskytte følsomme oplysninger givet af medlemmer. Kreditkortnumre og udløbsdatoer er ikke tilgængelige for tredjeparter. 6.5 Det er medlemmets ansvar at sikre sig, at både den første og de månedlige betalinger bliver debiteret af medlemmets bank. Hvis transaktionen afvises af banken, kan Kun 10 Kroner afslutte tjenesten uden forbehold. 6.6 Da Kunen10er er underlagt en international virksomhed, vil den månedlige betaling og enkeltprisen for hvert tilbud (10 danske kroner) blive opkrævet i euro. Det vil variere fra bank til bank, om beløbene vises for medlemmet i lokal valuta (danske kroner) eller euro. Priserne justeres således, at udsving i valutakursen ikke vil få det totale, debiterede beløb til at overstige 10 danske kroner eller 299 danske kroner. Medlemmet kan nær som helst sætte sig i forbindelse med Kun En 10ers kundeservice for at få flere oplysninger om nærværende bestemmelser. 7. Opsigelse 7.1 Medlemmet kan opsige sit abonnement på tjenesten når som helst, uanset årsag. I dette tilfælde skal medlemmet meddele det til Kun En 10er ved at sende en til kundeservice, eller ved at klikke på knappen "Opsig abonnement" på websitet.

3 Opsigelse af medlemskabet vil blive bekræftet via Tjenesten afsluttes ved udgangen af den igangværende abonnementsperiode, hvis opsigelsen er modtaget af kundeservice mindst 48 timer før, den igangværende abonnementsperiode udløber. Efter afslutningen vil medlemmet ikke længere have adgang til tjenesten og vil heller ikke betale det månedlige abonnement. Hvis opsigelsesfristen på 48 timer ikke overholdes, vil det månedlige abonnement blive forlænget, og betaling for den næste måned vil derfor blive opkrævet. 7.3 Opsigelse af denne tjeneste kan ikke under nogen omstændigheder føre til refusion af abonnementsomkostninger, der allerede er betalt til Kun En 10er. 7.4 Kun 10 Kroner forbeholder sig ret til at opsige tjenesterne til enhver tid, uanset årsag, med et opsigelsesvarsel på 15 dage. Opsigelse af tjenesten vil blive meddelt medlemmet via den adressen, som medlemmet selv har anført på websitet. Kun En 10er vil i sådanne tilfælde refundere medlemmets abonnementsgebyr for den resterende periode, hvis tjenesten ikke afsluttes på grund af kritisable forhold for abonnentens vedkommende. Hvis en konto er opsagt af Kun En 10er, skal kunden holde op med at bruge tjenesten, og kunden vil ikke længere modtage oplysninger via Oppetid af websitet 8.1 Kun En 10er forbeholder sig ret til at justere og forbedre websitet uanset tekniske, funktionelle, æstetiske eller lignende grunde. Dette kan føre til midlertidige forstyrrelser omkring login på websitet. Midlertidige forstyrrelser omkring login kan også forekomme under vedligeholdelse af websitet. Kun En 10er skal efter bedste evne give sine medlemmer besked om afbrydelse mindst 12 timer på forhånd ved at anbringe et notat på hjemmesiden, hvis der ikke er tale om afbrydelser, der ikke kan vente I tilfælde af permanent lukning af websitet skal Kun En 10er give besked til sine medlemmer efter bedste evne, mindst en måned i forvejen. Dette skal gøres på hjemmesiden. Abonnementsomkostninger op til lukningsdatoen skal fortsat betales. 9. Begrænsning af garanti Kun En 10er er ikke ansvarlig for indhold eller vilkår, der vedrører sælgeres brug af tjenesten/websitet. Produkt- og købsoplysninger på hjemmesiden må ikke betragtes som en udvidet eller supplerende garanti til den aftale, der opstår mellem køber og sælger. Sælger holder Kun 10 Kroner skadesløs for eventuelle krav opstået som følge af medlemmernes brug af sælgers tilbud på websitet. 10. Begrænsning af ansvar 10.1 Kun En 10er, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, sælgere, partnere, tredjepartsindholdsleverandører eller nogen af disses respektive medarbejdere, agenter, direktører eller ledere kan ikke holdes kontraktligt, erstatningsretsligt, garantimæssigt eller på anden måde ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller efterfølgende skader eller tab, uanset årsag, karakter og konsekvenser, som følge af eller i forbindelse med adgang til eller brug af websitet, herunder (uden begrænsning) eventuelle skader som følge af afbrydelse af websitet, indhold, erklæringer og andre oplysninger derpå, produkter eller tjenester tilgængelige via websitet, softwarefejl, fejl, virus eller udeladelser i de oplysninger, der findes på websitet Skulle Kun En 10erhave erstatningsansvar som følge af kontraktforholdet, er dette begrænset til summen af de beløb, medlemmet har betalt i løbet af de tre måneder før den begivenhed, der er grundlag for erstatningsansvaret, dog højst danske kroner Kun En 10erforenkler indgåelse af aftaler mellem medlemmer og forhandlere og er ikke i sig selv part i kontrakten eller agent for nogen part i nogen kontrakt eller aftale. Intet, der er udtrykkeligt præsenteret eller underforstået i bestemmelserne for tjenesterne, skal fortolkes som et tilbud om eller en opfordring til at købe varer og tjenester, der udbydes af sælgere Links til websites drevet af tredjeparter (herunder butikker/sælgere) ("tredjepartswebsites") er udelukkende angivet af Kun En 10ertil informationsformål. Sådanne links betyder ikke, at Kun En 10ergodkender indholdet af disse tredjepartswebsites. De angiver heller ikke nogen sammenhæng mellem Kun 10 Kroner og operatørerne af sådanne tredjepartswebsites. Kun En 10erer ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af, at medlemmer går videre til et tredjepartswebsite via et link, herunder, men ikke begrænset til, virus, indhold og rigtigheden af oplysningerne eller softwarefejl Det er medlemmets ansvar at få kendskab til og overholde tredjepartswebsites' politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for anvendelse, som findes på sådanne websites Udelukkelse af ansvar i henhold til denne paragraf omfatter, men er ikke begrænset til, udtalelser om varer og tjenester udbudt af en forhandler/sælger på tredjepartswebsites, uanset om disse er svigagtige eller ej. Kun En 10erpåstår ikke, at nogen forhandlers udtalelser er fremsat af Kun En 10er. Medlemmerne anerkender, at Kun En 10erikke er bemyndiget til og ikke anvender nogen udtalelser fremsat af eller på vegne af sælgere.

4 11. Generel erstatning Medlemmet vil hverken blive kompenseret eller holdt skadesløs af Kun En 10er, dets datterselskaber, associerede selskaber eller deres respektive medarbejdere, agenter, direktører eller ledere for eventuelle krav eller udgifter (herunder eventuelle sagsomkostninger eller advokathonorarer) fremlagt eller truet med at blive fremlagt over for Kun 10 Kroner af nogen person som følge af eller i forbindelse med tjenesten og/eller brug af websitet. 12. Vilkår vedrørende copyright og intellektuel ejendomsret Alle oplysninger repræsenteret grafisk, billedligt eller på anden måde på websitet, herunder (uden begrænsning) logoer, varemærker, design, tegninger, modeller, tekster, fotos, illustrationer, grænseflader, software og alle relaterede, intellektuelle kreationer (i det følgende kollektivt henført til som "elementer") er Kun En 10ers, forhandleres eller tredjeparters eksklusive ejendom. En hvilken som helst uautoriseret brug (herunder, men ikke begrænset til, kopiering) af elementerne er strengt forbudt. Intet i nærværende vilkår kan medføre overførsel af intellektuel ejendomsret i nogen form. 13. Personlige oplysninger Alle medlemmer accepterer hermed, at Kun En 10erindsamler visse personlige oplysninger for medlemmet, som fx medlemmets kontaktoplysninger Kun En 10er vil bruge sådanne personlige oplysninger til at yde tjenesten, herunder for at kunne sende oplysninger om bestillinger til medlemmet samt sikre, at medlemmet kan kontaktes Kun 10 Kroner kan bruge medlemmernes personlige oplysninger til at forbedre tjenesten, for eksempel ved at give mere relevante tilbud til medlemmet. Kun En 10erkan også sende korrespondance for at informere medlemmerne om sine tjenester Medlemmerne kan til enhver tid få ændret deres personlige oplysninger på Kun 10 Kroner eller fjernet dem. Et medlem skal sende en sådan anmodning via en til Kun En 10erkan fortsætte indsamlingen og behandlingen af disse personlige oplysninger, som Kun En 10eranser for at være nødvendige for at yde tjenesten I overensstemmelse med "Lov om behandling af personlige oplysninger (Personoplysningsloven)" har medlemmer ret til at få adgang til, at få ændret eller tilbagekalde samtykke til indsamling, brug eller offentliggørelse af medlemmets personlige oplysninger, som er indsamlet af Kun En 10erifølge de relevante undtagelser i Personoplysningsloven. Ethvert medlem kan udøve denne ret ved at sende en til Kun En 10erforbeholder sig ret til at anmode om et rimeligt administrationsgebyr for udøvelsen af denne ret Intet i dette afsnit skal kunne fortolkes, som at Kun En 10erskulle have flere eller andre forpligtelser, end hvad personoplysningsloven fastsætter. 14. Cookies Når medlemmet åbner websitet, kan en eller flere såkaldte cookies blive installeret automatisk og midlertidigt gemt på medlemmets computer. En cookie er en lille fil, der gemmes på medlemmets harddisk. Cookies indeholder ikke data, der identificerer medlemmet (for eksempel navn), og har kun til formål at registrere oplysninger om navigation på websitet (viste sider, dato og klokkeslæt for besøg, IP-adresse, osv. ). De indsamlede data kan bruges til de formål, der er angivet i paragraf 12, samt til statistiske formål Kun En 10ervil tage rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at sådanne personlige oplysninger ikke videregives til tredjeparter uden medlemmets samtykke, medmindre gældende love fastsætter andet for disse oplysningers vedkommende Ethvert medlem kan undgå, at cookies gemmes, ved at konfigurere sin browser dertil. Inaktivering af cookies kan foretages i browserens indstillinger. Medlemmet kan bruge nedenstående vejledninger med yderligere oplysninger: (i) Hvis du bruger Internet Explorer: Klik her (ii) Hvis du bruger Firefox: Klik her

5 (iii) Hvis du bruger Safari: Klik her (iv) Hvis du bruger Google Chrome: Klik her 15. Konflikter og gældende lovgivning 15.1 Nærværende vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk lov I tilfælde af konflikt mellem Kun 10 Kroner og et medlem skal medlemmet forsøge at få striden løst i mindelighed, før en eventuel retssag startes, ved at kontakte Kun En 10erskundeservice snarest muligt via adressen Hvis en løsning ikke kan findes, er de norske jurisdiktioner kompetente til at behandle alle fordringer og tvister opstået på grund af eller i forbindelse med nærværende vilkår eller overtrædelse af disse, enten høres i kontrakt, erstatning eller på anden måde. Eventuelle krav mod Kun En 10er, som måtte være en følge af nærværende vilkår, skal afgøres på et individuelt grundlag og må ikke kombineres med andre intentioner eller sager om krav mod eller strid med en anden part Medlemmet forpligter sig til at søge at få løst alle konflikter, som medlemmet måtte komme ud for i forbindelse med produkter og/eller tjenester udbudt og leveret af tredjeparter, direkte med disse tredjeparter uden at involvere Kun En 10er Medlemmet er bekendt med, at ønsket om en mindelig løsning ikke påvirker fristerne for at gå til domstolene. 16. Komplet aftale Nærværende vilkår udgør hele aftalen mellem Kun En 10erog medlemmet og erstatter alle forudgående, mundtlige og/eller skriftlige overenskomster og aftaler mellem parterne. 17. Forbud mod overdragelse af fordele Medlemmerne må ikke overdrage nogen af fordelene ved at være medlem, uanset om sådanne fordele er tildelt under nærværende vilkår eller på anden måde, til nogen anden juridisk eller fysisk person uden forudgående, skriftligt samtykke fra Kun En 10er. 18. Adskillelsesprincip Hvis en hvilken som helst del eller dele af nærværende vilkår skulle bortfalde, uanset årsagen dertil, vil de resterende dele forblive fuldstændigt gældende og fortsat være bindende. 19. Forrang Hvis der opstår konflikt eller uoverensstemmelse mellem et begreb i hoveddelen af nærværende vilkår og et begreb i de særlige brugervilkår, vil begrebet i hoveddelen af nærværende vilkår have forrang. BILAG A Særlige brugervilkår 1. Det særlige introduktionstilbud på 10 norske kroner Ud over en 72-timers prøveperiode tilbyder Kun 10 Kroner (10 norske kroner), at give rabat, under visse betingelser anført fra tid til anden på websitet, på et produkt, som du har købt fra en liste over produkter udvalgt af os. Uanset det købte produkt og dets pris er rabatten unik og begrænset til 250 danske kroner inkl. skat per nyt medlem. Kun En 10erbestræber sig på kun i sin liste at foreslå produkter, der koster cirka 250 danske kroner. For at drage fordel af det særlige introduktionstilbud skal medlemmet beholde en kvittering for køb af produktet, der er udvalgt og købt fra listen, og derefter sende sin kvittering senest 30 arbejdsdage efter den dag, medlemmet har abonneret på websitet, til

6 Medlemmet skal også angive adressen for sin PayPal-konto. Ufuldstændige ansøgninger om rabat vil ikke blive behandlet. Overførsel af rabatten til medlemmets PayPal-konto vil finde sted senest 30 arbejdsdage efter, at Kun En 10erhar alle de nødvendige oplysninger dertil. En given husholdning kan kun modtage denne rabat én gang og kun for et produkt, der er præsenteret som et sådant særligt tilbud. En person kan kun have én konto på websitet. To forskellige konti med den samme adresse er ikke tilladt, og det samme gælder for konti med det samme kontonummer. Medlemmer af samme familie kan blive registreret til tjenesten på ovenstående betingelser, men det er ikke tilladt at dele tilbud og/eller kuponer, som websitet udsteder. Det er ikke tilladt at have mere end én konto med den samme PayPal-adresse. Velkomsttilbuddet er forbeholdt nye Kun 10 Kroner-medlemmer bosat i Danmark. 2. Cashback-tilbud og andre rabatter: Fra det øjeblik, deres abonnement på Kun 10 Kroner begynder, har medlemmer adgang til kampagner. Cashback giver medlemmer rabat på en del af det samlede køb (ekskl. skatter og afgifter), der foretages direkte hos Kun En 10erspartnere. Medlemmet af Kun 10 Kroner skal fremlægge bevis for sin bestilling og betaling for at modtage cashback-rabatten, der findes i det aktuelle PayPal-kontotilbud. For at medlemmerne kan drage fuld fordel af cashback, der præsenteres af Kun En 10erpå websitet, skal medlemmerne nøje følge nedenstående trin: Abonnere på Kun En 10er. Klikke på det link, der er angivet i brugerprofilen til at afgive bestilling direkte fra vores partnere. Så snart bestillingen er afgivet hos vores partnere efter senest 30 arbejdsdage, skal medlemmet sende en anmodning om tilbagebetaling via til og overholde følgende regler: Anmodningen fra medlemmet skal indeholde: En bekræftelse, i form af , af bestillingen, kunden har afgivet, og betalingsbekræftelsen fra vores partner. Den adresse, der hører til medlemmets PayPal-konto, så Kun En 10erkan udføre cashback-betalingen. Hver husholdning kan kun modtage cashback en gang om ugen og kun for et produkt, der er på tilbud. (Bemærk: Medlemmet skal have en PayPal-konto for at kunne bruge Kun En 10erskampagner. Kun En 10ervil udelukkende overføre tilbagebetalinger via PayPal) KRONERSTILBUDDET Ud over paragraf 1 af disse særlige brugervilkår tilbyder vi hver syvende dag et eksklusivt 10-kronerstilbud til alle vores medlemmer via . Vi tilbyder dig en refusion for et produkt udvalgt af os under visse betingelser. Medlemmer vil modtage præsentationen og beskrivelsen af dette produkt via . Uanset hvilket produkt, der købes, og uanset pris er refusionen unik og begrænset til 250 danske kroner per medlem. Kun En 10erbestræber

7 sig på kun at foreslå produkter, der koster cirka 250 danske kroner. Alle ugentlige tilbud kan fås i det antal, der vises på medlemssiden, indtil antallet er købt op af tjenestens medlemmer. For at drage fordel af dette "10-KRONERSTILBUD" skal medlemmet beholde en kvittering for køb af produktet og derefter sende den til Kun En 10ersenest 30 arbejdsdage efter registreringsdatoen for websitet. Medlemmet skal også angive adressen for sin PayPal-konto. Ufuldstændige ansøgninger om rabat vil ikke blive behandlet. Overførsel af refusionen til medlemmets PayPal-konto vil finde sted seneste 30 arbejdsdage efter, at Kun En 10erhar alle de nødvendige oplysninger dertil. Medlemmet skal være abonnent på Kun En 10erden dag, refusionen udføres. Hver husholdning kan kun modtage et refusionstilbud og kan kun vælge et af de produkter, der tilbydes i dette "10-KRONERSTILBUD".

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden Persondatapolitik for MyLyconet Hjemmesiden Lyoness og ejeren ("Ejer") af denne MyLyconet hjemmeside ("Hjemmesiden") [navn på Ejer] tror på vigtigheden af at beskytte dine persondata. Følgende information

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR.

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR. KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER 20122 Abonnementsvilkår for DGL 1. Anvendelsesområde Disse vilkår gælder Lovsamling. for alle abonnementer på DGL Den GrønlandskeG e 2. Abonnentens og abonnentens brugeres

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Databeskyttelsesregler

Databeskyttelsesregler Databeskyttelsesregler Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2011 1. Sikkerhed og anonymitet PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016

Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp-app Gældende fra 19. maj 2016 Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Customer Viewpoint - Online-fortrolighedserklæring

Customer Viewpoint - Online-fortrolighedserklæring Customer Viewpoint - Online-fortrolighedserklæring 1. Generel erklæring: Ford Motor Company A/S; Borupvang 5 D-E; 2750 Ballerup respekterer din ret til privatliv og er forpligtet til at beskytte den. Denne

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Amgen Inc., Amgen USA Inc., og dets tilknyttede entiteter (kollektivt betegnet, Amgen, vi, vores eller os ) forpligter os til at værne om dit

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648

Produktet. Fortrydelsesret og samtykke til bortfald af samme. Diætklinikken ApS. Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 Diætklinikken ApS Skomagergade 13 1 th, 4000 Roskilde CVR: 29219648 5195 1012 info@diaetisthuset.dk Produktet Standardabonnement -Diaetisthuset.dk s sundhedsklub tilbyder online kost- og motionsvejledning

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Læs om Gældende pr. 19. maj 2016 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til -konto-overførsler uden at kende modtagers kontonummer. Swipp kan ogsa

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Brugerregler for Swipp med betalingskort

Brugerregler for Swipp med betalingskort Brugerregler for Swipp med betalingskort Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave pengeoverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere