Ledelse 5 fra paradis 7 Beretning fra formand og udvalg 14 Acta foredragskonkurrence 29 + program for årsmødet OKTOBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse 5 E-mail fra paradis 7 Beretning fra formand og udvalg 14 Acta foredragskonkurrence 29 + program for årsmødet OKTOBER 2003 11."

Transkript

1 Ledelse 5 fra paradis 7 Beretning fra formand og udvalg 14 Acta foredragskonkurrence 29 + program for årsmødet OKTOBER ÅRGANG

2 DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Mogens K. Skadborg Aalborg Sygehus Syd, 9100 Aalborg Tlf Fax NÆSTFORMAND Overlæge Lise Knudsen Aalborg Sygehus Syd 9100 Aalborg Tlf Fax BESTYRELSESSEKRETÆR 1. reservelæge Bjørn Mygil Odense Universitetshospital 5000 Odense KASSERER Overlæge Freddy Lippert H:S Rigshospitalet, TraumeCentret Kbh. Ø Tlf Fax ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Erika F. Christensen (Præhospital) Overlæge Ryan Hansen (Kronisk smerte) Overlæge Kurt Espersen (Intensiv) Overlæge Klavs Lemholt (Videreuddannelse) Reservelæge Hanne Tanghus Olsen (Yngre læger) Overlæge Susanne Wammen (Anæstesi) Overlæge Stig Yndgaard (IT) REDAKTØR Overlæge Stig Yndgaard H:S Rigshospitalet, AN, HJE Kbh. Ø Tlf / Fax Everybody knows that days are loaded, everybody... Hej igen! Så er der atter gået 3 måneder og DASINFO er på gaden. Denne gang med det store årsmødenummer. Årsmødet er krumtappen i selskabet, både økonomisk og indholdsmæssigt. Der tilbydes bred opdatering inden for alle grene af anæstesiologien, socialt samvær, mulighed for kontakt med selskabets udvalg og direkte indflydelse gennem selskabets generalforsamling. Selv små spørgsmål kan i det forum aflede store ting. Jeg formoder at vi f.eks. skal høre lidt mere om ATLS som opfølgning på et lille spørgsmål ved sidste generalforsamling. Any questions? er sprunget ud som professionelt redigeret hjemmeside (ved Det betyder mere logisk opbygning og mulighed for, jeg havde nær sagt, enhver funktionalitet. Samtidig har det mindsket belastningen af frivillige kræfter med acceptabel omkostningsforøgelse til følge. Der kan oprettes alle de opslagstavler, mailinglister og debat fora, der er behov for. Disse kan være åbne eller lukkede men jeg vil opfordre til at holde så meget som overhovedet muligt åbent!! Kontakt hvis der er ønsker, ris eller ros. På hjemmesiden ligger der et danmarkskort under links. Meningen er at alle anæstesiologiske afdelinger skal repræsenteres her, ikke? Send et link eller præsentationsmateriale for afdelingen til hvis I vil have jeres afdeling med på kortet. SSAI fik sin profil skærpet gennem intensivuddannelsen men har også ambitioner på andre områder. Mogens Skadborg er involveret i hurtig etablering af SSAI hjemmeside (ja den findes ikke i dag!) hvilket kan være en måde at gøre SSAI mere nærværende. Det vil fremgå af vores hjemmeside når SSAI er på banen. Hvis du er ved at falde lidt for langt tilbage i sofaen så læs lige rejsebrevene fra Peter Berlac og Kirsten Møller! Stig Yndgaard ORGANISATIONSKOMITÉ ÅRSMØDE Jakob Trier Møller (Koordinator) Jørgen B. Dahl (Videnskab) Freddy Lippert (Kasserer) Mogens K. Skadborg SEKRETARIAT Tina Calundann H:S Rigshospitalet, AN/OP, HOC Kbh. Ø Tlf Fax OPLAG TRYK 1300 stk. SvendborgTryk Tlf , 5700 Svendborg ISSN FORSIDE Kridttegning af Alice Madsen 2 DASINFO Oktober 2003

3 Indholdsfortegnelse LEDER... 5 Leder om ledelse eller DASAIM er foruroliget! Mogens K. Skadborg FRA PARADIS Peter Anthony Berlac... 7 ORIENTERING Formandsberetning, Mogens K. Skadborg Beretning fra DASAIMs udvalg, repræsentanter og arbejdsgrupper Sammensætningen af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ÅRSMØDE 2003 Tilmelding til DASAIMs Årsmøde Program for Årsmøde Midt ACTA-foredragskonkurrence program for årsmødet HØJ INTENSIV TERAPI I Nepal! Kirsten Møller KURSER, SYMPOSIER MV. DASAIM-kursus i Ekkokardiografi, Efteruddannelsesudvalget DASAIM-kursus: Hvad er anæstesiologens rolle i relation til accelererede/ optimerede patientforløb? Efteruddannelsesudvalget DASAIM-kursus i Akut nyreinsufficiens og CRRT, Efteruddannelsesudvalget DASAIM-kursus: Tilmelding Intensiv symposium 2004, DASAIM og DSIT Kongreskalender LEGATER DASAIMs OFFICIELLE ADRESSER Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin fredag d. 7. november 2003, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation fredag d. 7. november 2003, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Indlæg til DASINFO sendes til Redaktøren: Overlæge Stig Yndgaard, H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142 Tlf / Fax Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar 2004, Deadline 1. december 2003 DASINFO nr. 2, april 2004, Deadline 1. marts 2004 DASINFO nr. 3, juli 2004, Deadline 1. juni 2004 DASINFO nr. 4, oktober 2004, Deadline 1. september 2004 Oktober 2003 DASINFO 3

4

5 Leder om ledelse eller DASAIM er foruroliget! Leder I Gentofte har sygehusdirektionen besluttet, at en ny thoraxanæstesiologisk intensiv afdeling og thoraxanæstesiafsnittet fremover skal løsrives fra den øvrige anæstesiologisk intensive medicinske terapi og de øvrige anæstesiafsnit. - under forudsætning af bevilling af økonomiske midler forstås. Dette er ikke sket endnu, men forventes i nærmeste fremtid. Så langt så godt. Hvad der er knap så godt er, at man som led i denne konstruktion påtænker at ansætte alt personale, herunder anæstesiologerne, der skal behandle patienterne, mens de er til operation og indlagte til den intensive medicinske terapi, under den thoraxkirurgiske afdelingsledelse, med en specialeansvarlig anæstesiolog som mellemleder. Efter DASAIMs mening er kæden her hoppet af. Der er ingen tvivl om, at man med centerdannelser og lignende konstruktioner har kunnet etablere funktionelle enheder med en ledelsesmæssig kompetence inden for netop ledelse, som der er stor behov for i det danske sygehusvæsen. Diverse modeller har netop været præget af, at man fokuserer på ledelsens nødvendige bidrag til en effektiv og ressourcebalanceret overføring af de politiske måls prioritering til den faglige og daglige indsats der ydes af netop læger og sygeplejersker. Men anæstesiologer skal selvfølgelig have anæstesiologer, som deres faglige ledere - ellers mister faget sin identitet. Det er velkendt at netop den lægelige afdelingsledelse udover de lokale organisatoriske opgaver tillige er faglige ledere for de mennesker der er ansatte i organisationen, hvorfor den lægelige afdelingsledelse typisk skal rekrutteres blandt fagets udøvere. Vil en sådan faglighed alene kunne varetages gennem en specialeansvarlig overlæge, hvis denne ikke har de budgetmæssige, forhandlingsmæssige, ledelsesmæssige kompetencer der er nødvendige for at kunne implementere de faglige prioriteringer i afdelingen? Vil den kunne varetages af en daglig lægelig afdelingsledelse der ikke har den faglige forankring i anæstesiologien? DASAIM mener NEJ. Selskabets mere end 1000 medlemmer er bekendte med, at en lang række anæstesiologer overalt i landet leder centre og er cheflæger eller direktører. Men de gør dette pga. deres ledelsesmæssige kvalifikationer, ikke fordi de er anæstesiologer. Det er godt for det faglige ansvar for den daglige drift hører hjemme i en afdelingsledelse, med de faglige kompetencer som faget indebærer og nødvendiggør. Det forekommer DASAIM indlysende, at der intet er ved et pålagt ansvar, i dette tilfælde som specialeansvarlig, hvis det ikke ledsages af de kompetencer der normalt er knyttet til ledelse på afdelingsledelsesniveau. I tider hvor det er hot at tale om det sammenhængende sundhedsvæsen, virker det som en anakronistisk idé at løsrive den daglige ledelse fra den faglighed som de enkelte specialer repræsenterer. Der er tale om en regression til tidligere tider, hvor anæstesiologien var ikke-eksisterende som selvstændigt speciale og det at give narkose var noget man satte yngste mand i afdelingen (den kirurgiske) eller en sygeplejerske med et kort æterkursus til. Man har med det foreliggende forslag sendt et signal der viser, at man ikke har ledelsesmæssigt fokus på, at anæstesiologien og den intensive medicinske terapi er et lægeligt speciale med en høj ekspertise, funderet i videnskabelig erkendelse og faglig udvikling. En udvikling og en ekspertise der er et afgørende og uafviseligt fundament for de behandlingsmæssige fremskridt der er sket i de 50 år der er gået siden den intensive medicinske terapi blev opfundet i København som en anæstesiologisk specialitet. Der hersker stor anerkendelse af dette overalt i verden. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning, at det fortsat er en anæstesiologisk specialitet at drive intensiv medicinsk terapi og give anæstesi. Det kan ikke accepteres, at man lokalt i landet sidder dette overhørigt. DASAIM vil gøre alt hvad det magter for at bekæmpe denne tendens naturligvis i håbet om, at det er de gode argumenter der vinder i sidste ende og ikke overvejelser af mere lokal art eller uinteressante overvejelser om hvilke interessenter der har den største magt i det danske sundhedsvæsen. Blandt sådanne gode argumenter er, at strukturændringer der baseres på overvejelser om, hvorledes organisationen kan tilpasse sig krav om, at et integreret system mellem kirurgi og anæstesi er formålet og som giver funktionalitet til ønsket om, at man i behandlingen af de samme patienter har et fælles interesse om at fremstå indadtil såvel som udadtil som en enhed, der har fokus på netop én bestemt patientgruppe. Dette kan opnås med etablering af tværfunktionel ledelse som alle, såvel kirurger som anæstesiologer (og andre), kan referere til gennem deres specialebærende fags faglige ledelse. Men den faglige ledelse skal ikke blot få de daglige produktionsomstændigheder til at fungere. De skal også sikre rekruttering til specialer og fagområder, sikre kvalitetsudvikling af fag og afdelingsprocedurer, sikre strukturerede videreuddannelses- og efteruddannelsesforhold, tage vare på de arbejdsmiljømæssige vilkår, skabe rammer og muligheder for enkeltpersoners såvel som organisationens faglige innovation, sikre gode samarbejdsrelationer og tværfaglig udnyttelse af de enkelte specialers bidrag til den samlede aktivitet der foregår på et moderne sygehus, etablere teamdannelser inden for specifikke behandlinger og procedure osv. Hvis et enkelt medicinsk specialebærende fag oplever isolation, og ikke er en ligeværdig partner i nødvendige organisatoriske forhold, bliver det meget vanskeligt at leve op til alle disse forpligtelser risikoen for stagnation og efterfølgende regression, manglende rekruttering, kvalitetstab i stedet for udvikling, indebærer også en risiko for fremtidens patienter som sygehusenes ledere ikke må lukke øjnene for. Mogens K. Skadborg Oktober 2003 DASINFO 5

6

7 fra paradis 17. juni 2003 Dannebrog vejrer ved Edens have i området mellem floderne Eufrat og Tigris i Basrah regionen i det sydlige Irak. Civilisationens fødested og vugge, Ur, Babylon, Adam og Eva. Æblet og slangen... Selv slangen vil have svært ved at overleve i dette tidligere så frodige og frugtbare sted. Her 10 dage efter ankomst til Camp Eden, rækker kræfter, overskud og ikke mindst strømforsyning nok til en hurtig mail. Efter en 5 dages»luksus akklimatiseringsophold«i Kuwait i en engelsk teltlejr, rykkede vi over grænsen til Irak med retning mod vores Area Of Responsibility (AOR), som ligger ved Eufrat og Tigris sammenløb ved byen Al-Qurnah. Vores AOR er på størrelse med Fyn, og ligger klods op ad grænsen til Iran. Lejrområdet blev hurtigt omdøbt til Camp Hell, helvedes forgård. Fanden selv har opgivet dette sted sammen med adskillige tusinder Irakiske soldater, hvis udbrændte og sønderskudte efterladenskaber fra flere krige ligger strøet overalt i terrænet i vores umiddelbare nærhed. Døde kampvogne og artilleripiecer er stort set det eneste forstyrrende element i det triste og monotone landskab, der bare strækker sig uendeligt i alle retninger. I hvert fald de dage eller timer hvor der ikke er sandstorme. Jorden her består af grålig, pudderfint sandstøv, som hvirvler op bare man ser på det. Vi har tornadoer (»twisters«) per dag, hvoraf de 2-3 af dem gerne lægger vej igennem lejrområdet og ommøblerer alt hvad der ikke er surret fast. Luften - og dermed mund, næse og en god portion af bronkietræet - er konstant fyldt med støv. Efter solnedgang krydres luften med ca. 1 millard flyvende og bidende insekter per kubikcentimeter. Til gengæld har vi ikke set så mange skorpioner siden vi forlod Kuwait, hvilket er meget rart da vi ikke har senge endnu og ligger direkte på jorden. Støvet finder ind overalt, og alle går rundt smurt ind i et tykt lag, svedklistrende sandstøv. Alle er møgbeskidte fra inderst til yderst hele tiden. Temperaturen ligger på grader i skyggen og 50 grader i teltene uden air-con. Vinden afkøler udenfor, og ingen kan holde ud at være indendørs i»siesta perioden«fra Air-con maskinerne bryder sammen under de ekstreme varmeforhold, så de få resterende maskiner holdes kun kørende om natten, hvor vi kan holde temperaturen nede på 35 grader. Vi er dog løbende blevet lovet flere, bedre maskiner... Man vågner hver morgen med bragende tømmermænd, bare uden fornøjelsen af en forudgående fest. En bekendt hjemmefra (tidligere brandmand ved Lægeambulancen, nu ved Folkekirkens Nødhjælp, de-mining group) dukkede op til gensidig overraskelse og begejstring. Han hørte lidt om vores problemer, og om hvordan vi forsøgte at bringe drikkevandet ned på 26 grader i kølecontaineren, hvor vi ellers behandler hedeslagspatienterne. Dagen efter kom han på besøg igen iført 5 x 200 liters frysere som gave - there was much rejoicing! Ingeniørerne knokler i døgndrift med livet som indsats og absolut mod lægelig råd, for at bygge lejr og etablere permanente FAB (præfabrikerede containere) behandlingsenheder, boliger, kontorer mv. Grus/sten er indkøbt og er ved at blive strøet ud over området for at holde styr på det»lokale«støv, strømkabler er udlagt til alle telte og der er vand nok til 2 minutters badetid per mand per døgn. Køkkenfaciliteter forventes oppe og køre om nogle dage, hvilket betyder en glædelig afsked med de amerikanske feltrationer, Oktober 2003 DASINFO 7

8

9 vi har levet af de sidste 10 dages tid. De danske feltrationer kunne ikke klare klimaet dåserne med leverpostej og makrel i tomatsovs eksploderede i varmen. Fra næste uge og fremefter skulle der være vand nok til lidt tøjvask og måske kommer der senge og madrasser også. Men det sagde de også i sidste uge. Vi har taget gode billeder af nogle af de containere, der er nåede frem til os på indeværende tidspunkt, bl.a. et med sneskrabere, hækkesaks, græsslåmaskine og tøsalt i sækkevis. Infirmeriet kæmper mod elementerne og Hærens Materiel Kommando for at opretholde hygiejne, sundhed, pleje og behandling af bataljonen under disse ekstreme forhold. Sand/støv, sved og varme gøre det nærmest umulig at opretholde noget der ligner aseptiske forhold. Antibiotika hænger meget løst af samme årsag. Medicincontaineren med udstyr og medicin dukkede først op dag 9, og vi har hidtil måtte klare os med hvad vi hver især har pakket hjemmefra og til flyturen. En uventet gave fra en amerikansk medical batalion, som var på vej hjem fra Kuwait, reddede os igennem vores værste krise med adskillige tilfælde af dehydrering, heat exhaustion og et enkelt regelret heat stroke (+ ca. 100 almindelige skader/sygdomstilfælde). En 1 2 lastvognfuld amerikanske i.v.-væsker, infusionssæt, medicin og overvågningsudstyr, som ellers skulle brændes som affald, reddede danskerne fra sig selv. Nu hvor vi har fået vores egne forsyninger fremme, donerer vi det amerikanske udstyr til de lokale irakiske hospitaler. Fra og med dag 8 er infirmeriet»up and running«på fuld kraft, dog fortsat i telte. Et telt er indrettet som»traumemodtagelse«, med opstilling til 5 sårede og det andet telt har funktion som sengestue/observationsafsnit. Vores første patient en iraker, som sigtede med sit gevær mod en af vores patruljer, men blev selv ramt først døde umiddelbart efter ankomsten til lejren. Ambulance- SISU erne (pansret 6-hjulskøretøjer) er blevet pakket som lægeambulancer hvad angår medicin og udstyr, og læge + sygeplejerske rykker med ud. Er aktuelt på 5 minutters beredskab (sover fuld påklædt) grundet missioner ved Jægerkorpset i området. Beredskabet er afprøvet flere gange, såvel øvelsesmæssigt som skarpt, til fuld tilfredsstillelse, og evakueringsruten til UK felthospital sydvest for Al-Basrah gennemkørt flere gange. Har fået gode kontakter både på UK felthospitalet samt US 47th Combat Support Hospital ved Kuwait City. Mangler at hilse på Tjekkerne, som også har et hospital i Al-Basrah, og som rygtevis har velsmagende non-alkoholisk pilsner... PXforholdene i det sydlige Irak er elendige - alt skal medbringes hjemmefra. Udover varme/dehydreringsproblemerne, er det største problem i selve lejren hygiejnerelaterede hudsygdomme grundet de beskidte forhold, varmen og manglen på vand. Herudover har der været en del øjenbetændelse grundet den konstante irritation fra støvet samt beskidte forhold generelt. I øvrigt kun småskader og almindelige lidelser. Påklædningen blev meget hurtigt ændret fra fuld kampuniform til»fri«påklædning, hvilket giver et temmelig underholdende»gadebillede«her på byggepladsen, hvor vi bor. Hovedpåklædning påbudt - gerne festligt - efter Doctors orders. Toiletforhold svarer nogenlunde til Roskilde Festival (dag 3), spritdunke udenfor til håndhygiejne. Efterhånden som dagene går, kommer der mere»struktur«på lejren. Containerne er efterhånden blevet fundet i havnen og transporteret heroppe, men i tilfældig rækkefølge. Forholdene er så dårlige i lejren med støv og varme, at Staben har måtte flytte fra Bataljonen ind til Al-Qurnah by, ca. 30 min. kørsel herfra. De er indlogeret i englændernes tidligere hovedkvarter, et gammelt Baathparti højborg midt i byen. Her kan de få computere og kommunikationsudstyr til at virke. Desværre betyder det, at vi reelt indtil videre er afskåret fra omverden: alt satellitudstyr til internet og telefon er hos staben, så der er ingen mulighed for at checke /ringe hjem medmindre man har et»tjenestlig ærinde«hos staben. Grundet den ekstreme situation, er det ikke velset (= ikke muligt) med ikke-ope- Oktober 2003 DASINFO 9

10 rationelle opkald/ s her i startfasen. Forbindelsen er desuden elendig og underdimensioneret med 2 kb/min (ingen mulighed for at sende billeder). Denne mail er skrevet på diskette i lejren og taget med på»sygebesøg«hos staben. Området er uden mobiltelefondækning. Snailmail (almindelig post) flyves 2 gange om ugen. Trods forholdene er humøret højt hos de fleste og alle knokler som besatte på byggepladsen, uanset funktion/alder/ charge. Set udefra må det dog snarere ligne en flok pensionister i ergoterapi med det tempo vi er nød til at holde på grund af varmen. Ragede håret af i går. Camp Eden - 1. juli 2003 Så er der gået en måned hernede i Paradis. Der sker dagligt små fremskridt vedrørende vores forhold i lejren. Små forbedringer, der i sig selv ikke synes at være så vigtige, men som hernede får en helt anden betydning. Eksempelvis fik vi endelig udleveret feltsenge og træ til gulvlægning i går. Bare det, at kunne slippe for at sove på jorden blandt mus, kæmpe-edderkopper og skorpioner er ubeskriveligt luksuriøst! Køkkenet kom op at køre for en uge siden, så nu får vi 3 solide, danske måltider dagligt: rundstykker til morgenmad, pålæg til frokost og gerne en meget tung traditionel ret, såsom flæskesteg med tilbehør, til aften. Folk er af samme årsag holdt op med at tabe sig - kiloene er ellers raslet af bataljonen som helhed de første 3 uger. Hovedparten har kunne tåle det, men enkelte var begyndte at ligne en udflugt fra Neuengamme. Alle er nu fuldt akklimatiseret og knokler løs i grader (70+ grader i solen) som det var en dansk forårsdag. Vandindtaget ligger dog stadig på liter under arbejde og vi har ikke set hedslags/dehydrerings-problemer de sidste 10 dage. Vi fik ellers en grim påmindelse om hvor slemt det har været, da vi i går blev orienteret om 3 dødsfald hos en nyankommen Britisk styrke. To soldater blev fundet døde, svært dehydreret, på toilettet og en tredje blev fundet død udenfor lejren, hvor han var løbet en tur uden vand og efterfølgende faret vild. Der er også blevet oprettet en container-baseret internetcafe, hvor der er opstillet 3 maskiner opkoblet via satellit. Forbindelsen er temmelig upålidelig, og der er gerne times kø for at komme til. Når man endelig er nået frem, må man nøjes med 15 minutter online, lige tid nok til at checke/læse mail. I begyndelsen fandt vi på at skrive mails på f.eks. infirmeriets computer og tage en diskette med op til internetcafeen. Det viste sig dog desværre hurtigt, at levetiden for en diskette (med indhold) er ca. 5 minutter uden for køleskab... Siden hen er sanitetsdelingens bærbare pc ere blevet inddraget af Staben, idet over halvdelen af deres egne stationære computere er døde i varmen/støvet. Kampen er taget op på højeste niveau og fortsættelsen af historien om elektronisk krigsførsel i Camp Eden følger... Velfærdstelefoner er også blevet oprettet, med tilsvarende ventetid i kø. 3 telefoner til 400 mand i et område uden mobiltelefondækning. Selvom det er for lidt, har det gjort en kæmpe forskel at man nu kan ringe hjem og snakke med familien. På trods af at alle knokler som gale, går det meget langsomt med selve lejropbygningen. Grundet det øgede trusselsniveau er hovedindsatsen rettet mod forsvarsbastioner, shelters mv., hvilket betyder at oprettelse af container-baserede, air-con kontorer/boliger/faciliteter er udskudt på ubestemt tid indtil videre. Infirmerikomplekset, med skadestue/modtagelse, intensivafd., tandklinik, 20 mands sengestue mv. har dog fortsat allerhøjeste prioritet og vi regner med at holde»flyttedag«fra teltene om 4 dage (4 uger forsinket). Der har været en del lægearbejde de sidste 14 dage, også»traumelæge-relevant. Der har været en del udrykninger til færdselsuheld, både hos egne styrker og engelske enheder. Indtil videre har der ikke været alvorligt tilskadekomne, men det har givet os lejlighed til at afprøve og finpudse vores beredskab under ekstreme forhold, såvel i terræn som på vej, om dagen og om natten. Samarbejdet med det engelske felthospital, som ligger sydvest for Basrah, er forrygende, og vi har en del 10 DASINFO Oktober 2003

11 goodwill hos dem efter et par indsatser, hvor vi har behandlet nogle af deres folk. Heli-Evac fungerer upåklageligt med ca. 20 minutters responstid til den fjerneste del af vores ansvarsområde og er blevet benyttet flere gange. Største problem er kommunikation, idet de enkelte enheder ikke altid kan snakke sammen eller med basen så snart vi har forladt lejren. Radioudstyret fungerer ikke (VHF) optimalt under de lokale forhold, og der er udbredt mangel på HF og satellitudstyr. Sammenholdt med trusselsniveauet, kører vi altid ud ledsaget af mindst 2 pansret, svært bevæbnede eskorter og har altid hjelm og fragmentationsvest på. De lange køreafstande og manglende kommunikation gør, at vi tit først alarmeres sent og først er fremme ved skadestedet time efter uheldet. Indtil videre har vi opbrugt 7 af vores 9 liv (6 færdsel, 1 vådeskud). Ingen tvivl om, at det ikke varer længe før det går galt. Herudover har vi fået specifikke trusler om angreb på danske styrker i bestemte områder/byer/bygninger. Englænderne er blevet ramt hårdt i et baghold for nylig, med 6 døde og 7 sårede, få kilometer nord for vores ansvarsområde. De ansvarlige blev set flygte sydpå i vores retning, og vi deployerede stort set hele styrken inkl. lægeambulancen i jagten efter dem. Meget dramatisk, meget virkeligt, og EKSTREMT varmt. En hel dag i stegende ørkensol iført fuld feltmæssig + hjelm + fragvest + våben kan ikke anbefales for sarte sjæle...»indianerfortet«i den nærliggende by, Al-Qurnah, fungerer som hovedkvarter for CIMIC (civilt-militært samarbejde) folkene. Staben flyttede hjem til hovedlejren for 10 dage siden, men CIMIC - beskyttet af en deling panserinfanterister og en håndfuld Jægere - holder stadig til derinde. Der bliver skudt dagligt, mest om natten, i området. For det meste er der tale om lokale opgør, men bygningen har erhvervet betydelig flere huller i murerne siden vi flyttet ind. Lægerne tager det på skift at holde vagt på fortet, og det er sket mere end en håndfuld gange, når man sover på taget, at man hører kuglerne pifte om ørerne på en. Når det bliver for slemt, tager Jægerne i byen og rydder op. Så er der ro resten af natten. Indtil videre er der ikke blevet skudt på vores konvojer når vi kører til og fra byen, men der er tilkommet en del mere stenkastende børn langs vejene og folk der peger med imaginære våben på os. Lidt spooky, især når man er her for at hjælpe. Jeg har fået god kontakt til et Tjekkisk felthospital i Basrah, som primært behandler lokalbefolkningen. Vi har udvekslet besøg, og de vil hellere end gerne have os på»arbejdsbesøg«når som helst vi har lyst. Tilsvarende er der lægemangel på de lokale sygehuse i området. Indtil videre er vi blevet forbudt at hjælpe de lokale medicinsk, men der bliver arbejdet ihærdigt på sagen idet det er et område, hvor vi vil kunne udvise konkrete positive tiltag overfor lokalbefolkningen. Batalionchefen er indstillet på at lade os hjælpe til i begrænset omfang. Det er desværre ikke blevet til særlig mange udflugter fra lejren for mit vedkommende. 8 planlagte og aftalte ture er blevet aflyst i sidste øjeblik grundet konkrete trusler. Ikke fordi truslen specifikt er rettet mod mig, men fordi chefen vil have sin»traumlæge«i beredskab. Meget smigrende, men jeg er ved at få lejrkuller efterhånden! Der er ikke de store adspredelsesmuligheder i lejren endnu. Man kan løbe lidt rundt langs pigtråden inden solopgang eller styrketræne med 25 liters vanddunke eller kasserede aksler fra diverse nedbrudte køretøjer. Der er planer om at indrette en improviseret biograf i messeteltet snart, men de må lige genopbygge teltet først idet det blev ramt af en tornado i går. Der bliver læst en del bøger, og gået en del besøgsture hos de forskellige enheder i lejren. Humøret og stemningen er dog alt andet lige helt i top. De»svage sjæle«er blevet frasorteret og repatrieret og alle er indstillet på at få det bedste ud af en næsten umulig og svært vanskelig situation. Der er meget»hold 1«ånd over lejren og folk er stolte og meget bevidste om, at det her er noget helt specielt. Jeg har taget i hundredvis af digitalbilleder. Gemmer billederne løbende i sorterede mapper og undermapper på forskellige»backup-pc er rundt i lejren. Brænder et par CD er inden jeg kommer Oktober 2003 DASINFO 11

12 hjem. Det er genialt - og nødvendigt - med digitalkamera her, forudsat man træffer forholdsregler mod støv/sand. Varmen tolereres uden problemer, men batterierne skal lades op noget hyppigere. Almindelig film til spejlreflekskameraer dør i varmen og der er ikke køleskabe nok til alle enheder endnu. Kan desværre ikke sende billeder igennem i ordentlig opløsning grundet den underdimensioneret forbindelse, der er til rådighed. Som sagt, alt i alt er humøret højt og alle har mod på at fortsætte. De næste læger der kommer ned får en meget blødere, airconditioneret landing, men bør allerede nu overveje 14 dages»træningsophold«i Grækenland før de kommer! 26. juli Så er der kun 2 dage tilbage! De sidste 4 uger er gået meget hurtigt og har været fuld af spændende oplevelser. Det er blevet til flere udflugter og besøg i området, bl.a. til Saddam Hussein s palads i Basrah, hvor englænderne har hovedkvarter. Erobret af koalitionsstyrkerne inden lokalbefolkningen kunne nå at plyndre komplekset for inventar. Meget prangende og imponerende, og i skærende kontrast til den udtalte fattigdom udenfor paladsmurerne. Jeg har været forbi og hilse på FN underorganisationerne og de forskellige NGO er i Basrah, som ellers ikke har gjort så meget ud af deres tilstedeværelse i vores område hidtil, grundet den usikre situation i den nordlige del af provinsen. Det er blevet til flere ture med CIMIC i forbindelse med deres kæmpe indsats med genetablering af strøm-, gas- og vandforsyning i området, åbning af banker, kontakt til lokalpolitikere og sheiker og meget mere. En storslået og yderst mættende frokost hos en meget indflydelsesrig sheik er det også blevet til i CIMIC regi. Får og lam, kylling og ged, alverdens exotiske, solmodne frugter og grøntsager skyllet ned med spandevis af sød the. Og 500mg ciproxin og et par immodium for en sikkerheds skyld. Enkelte natpatruljer med observatørstatus hos spejdereskadronen gav et indblik i soldaternes arbejdsvilkår under ekstremt vanskelige forhold i potentielt farlige områder. Jeg nåede også at opleve det spirende demokrati hos lokalbefolkningen i Al-Quernah, som afholdt et par temmelig støjende demonstrationer med store armbevægelser udenfor pigtråden ved CIMIC huset i byen. Lægefagligt er der også blevet ydet støtte til lokalbefolkningen. Delvis selvhenvendere ved indianerfortet i Al- Quernah, hvor hovedsageligt børn med akutte skader herunder brandsår er blevet bedøvet og behandlet, og delvis ved hospitalet i Al-Medinah, som mangler kirurgisk og anæstesiologisk ekspertise. De fysiske rammer ved hospitalet er efter omstændighederne acceptable, og det er lykkedes at aftale et samarbejde, hvor vi yder assistance et par dage om ugen til primært mindre ortopædkirurgiske indgreb i GA eller regional anæstesi. Formålet er primært at lære de lokale læger op i enkle kirurgiske teknikker og regionale blok i løbet af de kommende måneder. Selvom der er tale om forholdsvis banale indgreb set med vores øjne, har det en kæmpe betydning for de lokale, og deres taknemmelighed er overvældende. Hospitalet i Al-Quernah har kirurgisk kapacitet, og har ikke brug for lægelig assistance fra vores side. Vores soldater er indtil videre sluppet godt fra de efterhånden mange træfninger, der finder sted i vores AOR. Der er stort set daglige skudepisoder, især om natten i området omkring vores bygning i Al-Quernah, men det er sjældent rettet direkte imod os. Man er meget glad for at skyde op i luften ved festlige lejligheder på disse kanter. What goes up must come down, og det skete bl.a. i Basrah da Saddams sønner blev dræbt af amerikanerne i Mosul. Det tjekkiske felthospital som er teltbaseret fik adskillige festlige træffere oppefra, hvorved flere oppustelige telte blev punkteret og en enkelt sengeliggende patient fik et ikke-dræbende hovedskud. Det giver stof til eftertanke, idet vi sover på taget af indianerfortet når vi har vagt i Al-Quernah... Ellers er det kun blevet til brækkede arm og ben, diverse småskrammer og skadestuekirurgiske indgreb bl.a. i forbindelse med et vandbøffel-angreb på lejren, en dobbeltsidig lungebetændelse, hele den dermatologisk pensumbeskrivelse samt en fulminant epiglottit den sidste måneds tid. Infirmeriet er nu færdigbygget og kunne lige så godt være en skadestue/ operationsgang og intensivstue på et hvilket som helst dansk sygehus (forudsat man ikke kigger ud af vinduerne). Camp Eden er også begyndt at ligne en rigtig lejr nu, med indtil flere færdigbyggede beboelses- og kontorcontainere, fuldt udbygget forsvarsværker, en biograf (ophængt lagen i messeteltet, bærbar PC med projektor og 2 PC-højtalere, 400 stole), en kiosk og velfungerende vaskemaskiner. PC er er vokset op af ørkenstøvet og blevet gjort tilgængelige hos alle enheder, og airconditioneringen i teltene virker nu så effektivt, at vi er nødt til at tage nattøj på og krybe ned i soveposerne om natten! Mon jeg kommer til at fryse når jeg vender hjem til dansk hedebølge? Glæder mig til en kold øl i flyet på vej hjem... og forhåbentlig lidt regnvejr i København! Peter Anthony Berlac AN-OP, HOC, Rigshospitalet 12 DASINFO Oktober 2003

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere